Ok
width
height
Mexico Mid-month Core Inflation Rate YoYمکزیک گذشته قبلی واحد مرجع
نرخ تورم 7.68 7.45 در صد Apr 2022
نرخ تورم (ماهانه) 0.54 0.99 در صد Apr 2022
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120.81 120.16 امتیاز Apr 2022
اندازه اصل تورم 7.22 6.78 در صد Apr 2022
قیمت مصرف کننده اصلی 119.07 118.16 امتیاز Apr 2022
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 150.75 148.37 امتیاز Dec 2021
قیمت تولید 117.65 116.86 امتیاز Apr 2022
نرخ تورم میانماهی (سالانه) 7.58 7.72 در صد May 2022
تغییرات ماهیانه نرخ تورم میان ماهی -0.06 0.16 در صد May 2022
نرخ تورم اصلی اواسط ماه (سالانه) 7.24 7.16 در صد May 2022
اواسط ماه هسته نرخ تورم (ماهیانه) 0.31 0.44 در صد May 2022
CPI مسکن آب و برق 115.33 116.59 امتیاز Apr 2022
تورم مواد غذایی 12.79 12.99 در صد Apr 2022
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117.69 116.62 امتیاز Apr 2022
تغییر قیمت تولید کننده 8.59 8.70 در صد Mar 2022

مکزیک - نرخ تورم اصلی اواسط ماه (سالانه)
ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - مکزیک - نرخ تورم اصلی اواسط ماه (سالانه).
واقعی قبلی بالاترین پایین ترین تاریخ واحد فرکانس
7.24 7.16 50.73 2.23 1989 - 2022 در صد ماهیانه
NSA