Mexico Export Prices
width
height

مکزیک قیمت ها گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ تورم 4.90 5.02 179.73 2.13 در صد [+]
نرخ تورم (ماهانه) 0.52 0.42 15.46 -0.74 در صد [+]
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.44 100.92 101.44 0.01 نقاط شاخص [+]
قیمت مصرف کننده اصلی 100.86 100.55 100.86 0.09 نقاط شاخص [+]
اندازه اصل تورم 3.73 3.67 176.90 2.30 در صد [+]
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 126.03 125.19 126.03 15.01 نقاط شاخص [+]
قیمت تولید 128.55 128.07 128.55 61.28 نقاط شاخص [+]
قیمت صادرات 115.40 114.53 143.98 32.38 نقاط شاخص [+]
قیمت واردات 234.29 233.72 234.29 42.20 نقاط شاخص [+]
تغییر قیمت تولید کننده 6.26 6.86 9.81 0.92 در صد [+]
انتظارات تورم 3.80 3.70 17.21 3.19 در صد [+]
CPI مسکن آب و برق 102.52 100.95 102.52 58.21 نقاط شاخص [+]
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.38 101.51 102.38 0.06 نقاط شاخص [+]
تورم مواد غذایی 3.84 3.11 11.03 0.03 در صد [+]
[+]


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - مکزیک - قیمت صادرات.