بازارها


پول
نرخ بهره
نرخ بهره بین بانکی
وام به بخش خصوصی
نرخ وام بانکی
ذخایر طلا
عرضه پول M0
عرضه پول M1
عرضه پول M2
عرضه پول M3


دولت
بودجه دولت
ارزش بودجه دولت
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی
هزینه های دولت
ارزیابی اعتبار


مصرف کننده
ضریب اطمینان مصرف کننده
هزینه های مصرف کننده
درآمد قابل تصرف شخص
پس انداز های شخصی
تغییرات ماهیانه خرده فروشی
تغییرات سالیانه خرده فروشی
تسهیلات اعتباری خریدار
بدهی خانوار به درآمد
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی


تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی سرانه
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت
تولید ناخالص ملی
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص


کار
نرخ بیکاری
نرخ بیکاری جوانان
نرخ بیکاری بلند مدت
نرخ مشارکت نیروی کار
نرخ اشتغال
افراد شاغل
پست های خالی شغلی
هزینه های کار
جمعیت
بهره وری
افراد بیکار
سن بازنشستگی مردان
سن بازنشستگی زنان

دستمزد
دستمزد
حداقل دستمزد
رشد دستمزد
دستمزد در تولید
دستمزد مشاغل با مهارت پایین
دستمزد مشاغل با مهارت بالا
هزینه زندگی انفرادی
هزینه زندگی خانواده


قیمت ها
نرخ تورم
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده
قیمت مصرف کننده اصلی
اندازه اصل تورم
قیمت صادرات
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی
قیمت واردات
قیمت تولید
تورم مواد غذایی
قیمت گازوئیل
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل


تجارت
موازنه تجاری
گردش سرمایه
حساب جاری
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی
صادرات
بدهی خارجی
واردات
رابطه مبادله
ذخایر ارزی
سرمایه گذاری مستقیم خارجی
حواله
ورود توریست
شاخص تروریسم
فروش اسلحه


مسکن سازی
شاخص مسکن
خانه های مسکونی نوساز
نرخ مالکیت مسکن
میزان ساخت و ساز


تجارت
اطمینان کسب و کار
شاخص PMI خدمات
شاخص PMI تولید
ورشکستگی
سود شرکت سهامی
استفاده از ظرفیت
ثبت خودرو
فروش خودرو
تغییرات موجودی انبار
میزان سفارشات جدید
تولید صنعتی
شاخص اقتصادی مقدم
تمایلات کسب و کار کوچک
رتبه رقابتی
شاخص رقابتی
رتبه فساد مالی
شاخص فساد مالی
آسانی کسب و کار
سرعت اینترنت
آدرس های IP


تولید
تولید نفت خام
تولید صنعتی
استخراج معدن
تولید الکتریسیته
تولید فولاد
تولید سیمان


مالیات
نرخ مالیات شرکت
نرخ مالیات درآمد شخصی
نرخ مالیات بر فروش
نرخ تامین اجتماعی
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان
آب و هوا
درجه حرارت
بارش
بیشتر
تقویم اقتصادی