بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 107.20 108 108 109 109 109
بازار سهام 1868.76 1825 1793 1762 1732 1671
اوراق قرضه دولتی ده ساله 12.35 12.57 12.79 13.01 13.24 13.69

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.20 0.7 1 1.5 1 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.10 4.3 5.7 6.3 5.8 6.1
نرخ بیکاری 7.20 13.6 12.9 12.3 11.9 9.8
نرخ تورم 5.90 5.4 5.2 5.2 5.1 5.3
نرخ بهره 7.00 6.75 6.5 6.5 6.5 6.25
موازنه تجاری -106410.30 -108000 -102700 -86500 -106000 -107000
حساب جاری -4441.20 -4000 -5000 -4200 -4700 -5000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.80 -5.2 -5.2 -5.2 -5.3 -5.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.60 69 69 69 72 72
بودجه دولت -7.80 -8.7 -8.7 -8.7 -7.6 -7.5
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.20 0.7 1 1.5 1 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.10 4.3 5.7 6.3 5.8 6.1
تولید ناخالص داخلی 95.50 85 85 85 85 97
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1226025.00 1250757 1295908 1303265 1297134 1382764
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 900252.20 938963 951567 956968 952467 1015343
تولید ناخالص داخلی سرانه 1237.50 1230 1230 1230 1230 1350
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4329.90 4320 4320 4320 4320 4450
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 241335.00 321973 255091 256539 255332 272188
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 83989.00 76022 88776 89280 88860 94726
تولید ناخالص داخلی از ساخت 116390.00 124696 123024 123723 123141 131270
تولید ناخالص داخلی از معادن 15023.00 13818 15879 15969 15894 16944
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 52254.00 61821 55232 55546 55285 58934
تولید ناخالص داخلی از خدمات 24418.00 24550 25810 25956 25834 27540
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 96705.00 80743 102217 102797 102314 109068
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 34659.00 37631 36635 36843 36669 39090

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 7.20 13.6 12.9 12.3 11.9 9.8
جمعیت 47.60 50.35 50.35 51.4 51.4 52.6
حداقل دستمزد 13572.00 15000 15000 15000 15000 15000

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 5.90 5.4 5.2 5.2 5.1 5.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113.81 114 114 233 118 124
تورم مواد غذایی 6.65 6.2 6 5.6 5.4 5.2
قیمت تولید 102.07 102 103 130 104 105
تغییر قیمت تولید کننده -0.19 1.3 1.4 1.4 1.2 1.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.8 -0.1 0.8 0.6 1

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 7.00 6.75 6.5 6.5 6.5 6.25
نرخ بهره بین بانکی 5.12 5.29 5.04 3.82 4.79 4.54
عرضه پول M1 1716.36 1760 1650 1620 1580 1525
عرضه پول M2 3236.91 3240 3120 3080 3100 3060
عرضه پول M3 3992885.00 4300000 4050000 3850000 3740000 3670000
ذخایر ارزی 12886.00 13200 13180 12750 12600 13100
نرخ بهره سپرده 7.50 7.5 7.25 8.2 7 6.75

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری -106410.30 -108000 -102700 -86500 -106000 -107000
حساب جاری -4441.20 -4000 -5000 -4200 -4700 -5000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.80 -5.2 -5.2 -5.2 -5.3 -5.3
واردات 160723.93 157000 161500 163000 159400 165000
صادرات 54314.00 54300 56400 57000 55300 58000
بدهی خارجی 3793.29 4200 4350 4200 4080 4300
گردش سرمایه -2558.30 -3400 -4000 -5200 -4700 -6300
حواله 278346.65 280000 274000 285000 278000 275000
ذخایر طلا 0.00 0 0 0 0 0
رابطه مبادله 68.00 70 70 70 72 72
ورود توریست 47406.00 43000 37500 45000 60000 120000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 135897.00 125000 125000 125000 140000 140000

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.60 69 69 69 72 72
بودجه دولت -7.80 -8.7 -8.7 -8.7 -7.6 -7.5
ارزش بودجه دولت -478312.20 -500 -1500 -465 -1250 -800
هزینه های دولت 734790.80 766387 776674 781083 777409 828729
درآمدهای دولت 808.56 800 1100 1250 800 1300
مخارج نظامی 1095.00 940 940 940 940 960
بدهی های دولت 7281.83 7500 6900 7500 6950 6800
هزینه های مالی 1347.10 2300 1950 2500 1890 2100


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
شاخص PMI تولید 50.60 51 53 52 51.7 53
تولید الکتریسیته 1012.24 1015 970 990 1000 1100
تولید خودرو 798.00 620 650 630 660 750
ثبت خودرو 35180.00 24800 27500 30000 27400 33000
تولید سیمان 716853.00 575000 530000 645000 700000 730000

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ وام بانکی 12.00 11.99 11.74 13.05 11.49 11.24
قیمت گازوئیل 0.99 0.94 0.89 0.95 0.81 0.77
درآمد قابل تصرف شخص 8591.30 8961 9081 9133 9090 9690

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
جواز ساختمان 16918.34 23000 26000 30000 28500 35000


کنیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.