بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بازار سهام 1961.32 1945 1920 1895 1871 1823
پول 110.85 111 111 112 112 112
اوراق قرضه دولتی ده ساله 12.30 12.62 12.9 13.19 13.48 14.09

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.49 2 1.7 2.1 1.8 1.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.20 6.6 6.2 5.7 5.4 5.6
نرخ بیکاری 7.20 7.4 7.2 7 7.4 7.2
نرخ تورم 6.91 6.3 5.8 5.4 5.2 5
نرخ بهره 7.00 7 7 6.5 6.5 6.25
موازنه تجاری -103416.00 -86500 -86500 -110800 -110900 -113500
حساب جاری -5651.60 -5100 -4700 -4400 -4700 -4600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.80 -5.2 -5.1 -5.1 -5.1 -5.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.60 69 72 72 72 72
بودجه دولت -7.80 -7.5 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.49 2 1.7 2.1 1.8 1.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.20 6.6 6.2 5.7 5.4 5.6
تولید ناخالص داخلی 98.84 100 107 107 107 107
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2219852.00 2366362 2357483 2346384 2339724 2498879
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 900252.20 1761801 959669 956068 951567 1013410
تولید ناخالص داخلی سرانه 1206.22 1230 1230 1230 1230 1350
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4220.44 4320 4320 4320 4320 4450
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 378079.00 403032 401520 399630 398495 425602
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 134584.00 143467 142928 142255 141852 151501
تولید ناخالص داخلی از ساخت 200065.00 213269 212469 211469 210869 225212
تولید ناخالص داخلی از معادن 22835.00 24342 24251 24137 24068 25705
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 139744.00 148967 148408 147709 147290 157309
تولید ناخالص داخلی از خدمات 60838.00 64853 64610 64306 64123 68485
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 212075.00 226072 225224 224163 223527 238732
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 56910.00 60666 60438 60154 59983 64063

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بیکاری 7.20 7.4 7.2 7 7.4 7.2
جمعیت 53.70 51.4 51.4 51.4 51.4 52.6
حداقل دستمزد 13572.00 13572 14900 14900 14900 14900

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ تورم 6.91 6.3 5.8 5.4 5.2 5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116.08 233 119 120 121 125
تورم مواد غذایی 10.63 7 6 5.7 5.4 5.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.32 0.4 -0.1 0.4 0.6 0.6
قیمت تولید 107.70 108 111 111 111 112
تغییر قیمت تولید کننده 6.02 5.6 4.7 3 3.5 3

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بهره 7.00 7 7 6.5 6.5 6.25
نرخ بهره بین بانکی 3.10 3.1 3.1 2.6 2.6 2.35
عرضه پول M1 1810.35 2100 2300 2500 2700 2600
عرضه پول M2 3451.70 3700 3850 4000 4300 4500
عرضه پول M3 4222769.00 4170000 4000000 3900000 3750000 3700000
ذخایر ارزی خارجی 14196.30 14000 13600 14200 13800 14200
نرخ بهره سپرده 6.97 8.2 6.97 6.97 6.47 6.22

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
موازنه تجاری -103416.00 -86500 -86500 -110800 -110900 -113500
حساب جاری -5651.60 -5100 -4700 -4400 -4700 -4600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.80 -5.2 -5.1 -5.1 -5.1 -5.1
واردات 160160.00 172000 169400 170000 173000 175000
صادرات 56744.00 62500 58600 59100 61400 61500
بدهی خارجی 4015.30 4500 4350 4600 4780 4800
گردش سرمایه -4915.00 -2800 -3100 -3500 -4000 -3800
حواله 312931.20 285000 292000 275000 287000 290000
ذخایر طلا 0.02 0 0 0 0 0
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 135897.00 125000 140000 140000 140000 140000
رابطه مبادله 68.00 70 72 72 72 72
ورود توریست 48532.00 45000 42500 38900 43000 50000

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.60 69 72 72 72 72
بودجه دولت -7.80 -7.5 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6
ارزش بودجه دولت -931025.00 -1350 -1350 -1250 -1350 -1300
هزینه های دولت 734790.80 856642 783287 780348 776674 827151
درآمدهای دولت 1775.27 2050 1800 1650 1700 1800
مخارج نظامی 1097.00 940 940 940 940 960
بدهی های دولت 7712.39 8200 8400 8600 8800 8800
هزینه های مالی 144.67 3400 3150 2900 3050 3100


تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 50.40 51.7 52.3 53 54.2 53.5
تولید الکتریسیته 1066.46 1020 1060 1045 1060 1100
تولید خودرو 576.00 630 660 720 780 750
ثبت خودرو 25527.00 30000 27600 28500 29100 29600
تولید سیمان 742252.00 645000 665000 680000 700000 710000

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ وام بانکی 12.12 12.12 12.12 11.62 11.62 11.37
قیمت گازوئیل 1.18 1.12 1.06 1.01 0.96 0.91
درآمد قابل تصرف شخص 8591.30 8595 9158 9124 9081 9671

مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
جواز ساختمان 4747.75 7400 9100 9400 10200 10000


کنیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.