قیمت روز Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20
10Y 2.05 0.06 0.06% 2.17 2.20 2.24 2.28
10Y 0.83 0.04 0.04% 0.92 0.95 0.99 1.02
ژاپن -0.14 0.01 0.01% 0.01 0.02 0.03 0.04
آلمان -0.30 0.03 0.03% 0.02 0.04 0.07 0.10
فرانسه 0.02 0.03 0.03% 0.22 0.24 0.25 0.27
یونان 2.50 0.00 -0.73% 3.00 3.10 3.20 3.31
هلند -0.13 0.03 0.02% 0.00 0.00 0.00 0.01
سوئیس -0.52 0.01 0.01% 0.05 0.10 0.16 0.23
هند 6.93 0.05 0.05% 7.09 7.15 7.20 7.26
اسپانیا 0.40 0.02 0.02% 0.74 0.76 0.79 0.81
ایتالیا 2.15 0.01 -0.01% 2.79 2.89 2.99 3.09
پرتغال 0.50 0.01 0.01% 0.83 0.85 0.88 0.90
مکزیک 7.69 0.01 -0.01% 8.17 8.25 8.34 8.43
نیوزیلند 1.60 0.05 0.05% 1.77 1.81 1.84 1.87
استرالیا 1.33 0.06 0.06% 1.49 1.51 1.54 1.56
برزیل 7.63 0.09 -0.09% 8.62 8.76 8.91 9.07
کانادا 1.50 0.07 0.07% 1.52 1.56 1.59 1.63

ایالات متحده قیمت روز Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20
10Y 2.05 0.06 0.06% 2.17 2.20 2.24 2.28
1M 2.10 0.01 -0.01% 2.40 2.44 2.47 2.51
3M 2.15 0.01 0.01% 2.37 2.40 2.42 2.44
6M 2.11 0.02 0.02% 2.37 2.39 2.41 2.43
52W 1.97 0.03 0.03% 2.23 2.26 2.28 2.30
2Y 1.78 0.04 0.04% 1.96 1.99 2.02 2.06
3Y 1.75 0.07 0.07% 1.91 1.94 1.98 2.01
5Y 1.80 0.07 0.07% 1.95 1.99 2.02 2.06
7Y 1.92 0.07 0.07% 2.06 2.10 2.13 2.17
20Y 2.55 0.06 0.06% 2.60 2.64 2.67 2.71
30Y 2.57 0.05 0.05% 2.60 2.64 2.67 2.71

اروپا قیمت روز Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20
10Y 0.83 0.04 0.04% 0.92 0.95 0.99 1.02
1M 0.73 0.01 0.01% 0.76 0.79 0.83 0.86
3M 0.73 0.02 0.02% 0.77 0.81 0.85 0.89
6M 0.76 0.00 0.00% 0.80 0.82 0.83 0.85
52W 0.68 0.03 0.03% 0.68 0.71 0.74 0.77
3Y 0.55 0.02 0.02% 0.59 0.62 0.65 0.68
5Y 0.62 0.03 0.03% 0.67 0.70 0.73 0.76
7Y 0.68 0.04 0.04% 0.74 0.78 0.81 0.85
20Y 1.33 0.03 0.03% 1.40 1.43 1.47 1.51
30Y 1.46 0.04 0.04% 1.51 1.55 1.58 1.62
آلمان -0.30 0.03 0.03% 0.02 0.04 0.07 0.10
Germany 3M -0.55 0.02 0.00% 0.03 0.07 0.10 0.14
Germany 6M -0.59 0.00 0.00% 0.03 0.06 0.09 0.13
Germany 52W -0.65 0.03 0.03% 0.02 0.03 0.05 0.07
آلمان 2Y -0.72 0.02 0.02% 0.02 0.05 0.08 0.10
Germany 3Y -0.74 0.01 0.01% 0.03 0.07 0.11 0.14
Germany 5Y -0.63 0.03 0.03% 0.06 0.12 0.19 0.27
Germany 7Y -0.54 0.03 0.03% 0.05 0.10 0.16 0.22
Germany 30Y 0.28 0.04 0.04% 0.44 0.46 0.48 0.50
France 20Y 0.61 0.02 0.02% 0.90 0.93 0.95 0.98
France 30Y 0.95 0.02 0.02% 1.28 1.31 1.33 1.36
ایرلند 0.21 0.01 0.01% 0.45 0.47 0.49 0.52
Portugal 52W -0.33 0.01 0.01% 0.03 0.07 0.12 0.16
پرتغال 2Y -0.40 0.02 0.02% 0.04 0.08 0.13 0.18
Portugal 3M -0.37 0.01 0.01% 0.05 0.10 0.16 0.22
Portugal 3Y -0.29 0.01 0.01% 0.02 0.05 0.08 0.11
Portugal 5Y -0.13 0.01 0.01% 0.00 0.00 0.00 0.01
Portugal 6M -0.34 0.00 0.00% 0.04 0.09 0.13 0.19
سوئیس -0.52 0.01 0.01% 0.05 0.10 0.16 0.23
Italy 3Y 0.74 0.03 -0.03% 1.37 1.50 1.65 1.82
Italy 5Y 1.33 0.02 -0.02% 2.00 2.15 2.32 2.50
بلغارستان 0.42 0.15 -0.15% 0.61 0.63 0.65 0.67
پرتغال 0.50 0.01 0.01% 0.83 0.85 0.88 0.90
Portugal 20Y 1.06 0.02 0.02% 1.59 1.62 1.65 1.68
Portugal 30Y 1.36 0.02 -0.02% 1.93 1.96 1.99 2.02
Portugal 7Y 0.14 0.02 0.02% 0.35 0.37 0.38 0.40
کرواسی 1.26 0.01 -0.01% 1.74 1.77 1.80 1.83
رومانی 4.54 0.03 0.03% 4.90 4.98 5.05 5.13
Greece 1M 1.03 1.22 -1.22% 2.27 2.49 2.74 3.02
Greece 3M 1.37 0.14 -0.14% 1.87 2.06 2.26 2.49
Greece 6M 1.37 0.01 0.01% 1.26 1.31 1.36 1.41
مجارستان 2.73 0.04 0.04% 3.11 3.19 3.27 3.36
نروژ 1.47 0.08 0.08% 1.60 1.63 1.66 1.69
سوئد 0.01 0.01 0.01% 0.12 0.13 0.14 0.16
ترکیه 15.83 0.12 -0.12% 18.73 19.31 19.92 20.54
لهستان 2.36 0.04 0.04% 2.68 2.72 2.76 2.79
Russia 52W 7.04 0.03 0.03% 7.49 7.58 7.67 7.76
Russia 3Y 7.24 0.03 0.03% 7.67 7.74 7.82 7.90
Greece 20Y 3.08 0.05 -0.05% 3.68 3.72 3.77 3.82
Russia 5Y 7.39 0.01 0.01% 7.70 7.78 7.86 7.95
اسلواکی 0.22 0.01 0.01% 0.45 0.46 0.48 0.50
اسپانیا 0.40 0.02 0.02% 0.74 0.76 0.79 0.81
بلژیک 0.09 0.03 0.03% 0.30 0.32 0.34 0.35
Italy 20Y 2.76 0.04 -0.04% 3.29 3.36 3.43 3.51
ایتالیا 2Y 0.28 0.03 -0.03% 0.82 0.90 0.99 1.09
Italy 30Y 3.00 0.03 -0.03% 3.46 3.51 3.57 3.64
Italy 7Y 1.63 0.02 -0.02% 2.30 2.41 2.53 2.66
دانمارک -0.23 0.03 0.03% 0.01 0.02 0.03 0.05
فنلاند 0.00 0.03 0.03% 0.16 0.17 0.18 0.20
فرانسه 0.02 0.03 0.03% 0.22 0.24 0.25 0.27
France 1M -0.54 0.01 -0.01% 0.06 0.12 0.19 0.27
France 52W -0.59 0.01 0.01% 0.02 0.05 0.07 0.10
فرانسه 2Y -0.65 0.02 0.00% 0.03 0.06 0.10 0.13
France 3M -0.55 0.00 0.00% 0.02 0.05 0.08 0.10
France 3Y -0.66 0.00 0.00% 0.05 0.10 0.15 0.21
France 5Y -0.49 0.03 0.03% 0.04 0.08 0.13 0.18
France 6M -0.53 0.02 0.02% 0.02 0.04 0.07 0.09
France 7Y -0.28 0.03 0.02% 0.01 0.03 0.05 0.07
یونان 2.50 0.00 -0.73% 3.00 3.10 3.20 3.31
هلند -0.13 0.03 0.02% 0.00 0.00 0.00 0.01
Euro Area Government Bond 0.87 0.00 -0.08% 9.05 9.95 10.95 12.04
لتونی 0.55 0.00 0.00% 0.55 0.55 0.55 0.55
جمهوری چک 1.55 0.00 -0.03% 1.80 1.84 1.88 1.92
اتریش -0.03 0.02 0.02% 0.14 0.16 0.17 0.18
Italy 1M -0.24 0.01 -0.03% 0.03 0.07 0.10 0.14
Italy 52W 0.01 0.01 0.01% 0.15 0.16 0.18 0.20
Italy 3M -0.15 0.00 0.00% 0.02 0.05 0.07 0.10
لیتوانی 0.70 0.00 0.00% 0.86 0.88 0.89 0.91
روسیه 7.44 0.00 0.00% 8.01 8.10 8.18 8.27
Russia 1M 7.47 0.00 0.00% 7.65 7.67 7.70 7.72
Russia 20Y 7.82 0.00 0.01% 8.34 8.41 8.49 8.56
روسیه 2Y 7.18 0.00 0.00% 7.39 7.46 7.53 7.60
Russia 3M 7.49 0.00 0.00% 7.67 7.70 7.72 7.74
Russia 6M 7.45 0.00 0.00% 7.70 7.72 7.75 7.78
Russia 7Y 7.44 0.00 -0.01% 7.92 8.01 8.09 8.18
اسلوونی 0.22 0.00 0.00% 0.53 0.55 0.57 0.60
ایتالیا 2.15 0.01 -0.01% 2.79 2.89 2.99 3.09
ایسلند 3.96 0.07 0.07% 4.08 4.14 4.20 4.26
Netherlands 3M -0.60 0.00 0.00% 0.03 0.06 0.09 0.13
Netherlands 6M -0.56 0.00 0.00% 0.03 0.06 0.08 0.12
Spain 52W -0.41 0.00 0.00% 0.04 0.08 0.12 0.17
Spain 3M -0.46 0.01 0.01% 0.04 0.08 0.13 0.18
Spain 3Y -0.35 0.00 -0.01% 0.03 0.06 0.10 0.14
Spain 5Y -0.14 0.01 -0.01% 0.01 0.03 0.04 0.06
Spain 6M -0.43 0.01 0.00% 0.04 0.08 0.13 0.18

امریکا قیمت روز Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20
10Y 2.05 0.06 0.06% 2.17 2.20 2.24 2.28
1M 2.10 0.01 -0.01% 2.40 2.44 2.47 2.51
3M 2.15 0.01 0.01% 2.37 2.40 2.42 2.44
6M 2.11 0.02 0.02% 2.37 2.39 2.41 2.43
52W 1.97 0.03 0.03% 2.23 2.26 2.28 2.30
2Y 1.78 0.04 0.04% 1.96 1.99 2.02 2.06
3Y 1.75 0.07 0.07% 1.91 1.94 1.98 2.01
5Y 1.80 0.07 0.07% 1.95 1.99 2.02 2.06
7Y 1.92 0.07 0.07% 2.06 2.10 2.13 2.17
20Y 2.55 0.06 0.06% 2.60 2.64 2.67 2.71
30Y 2.57 0.05 0.05% 2.60 2.64 2.67 2.71
کلمبیا 5.99 0.01 -0.01% 6.51 6.62 6.73 6.84
شیلی 3.38 0.04 0.04% 3.76 3.80 3.84 3.87
Peru 15Y 5.43 0.00 0.00% 5.45 5.47 5.50 5.52
ونزوئلا 10.43 0.00 0.00% 10.43 10.43 10.43 10.43
Canada 6M 1.68 0.01 -0.01% 1.70 1.72 1.74 1.76
Brazil 6M 6.25 0.02 0.01% 6.43 6.52 6.62 6.71
مکزیک 7.69 0.01 -0.01% 8.17 8.25 8.34 8.43
برزیل 2Y 6.08 0.05 -0.05% 6.78 6.90 7.03 7.16
Brazil 3M 6.46 0.07 0.07% 6.47 6.55 6.62 6.70
Canada 1M 1.64 0.01 -0.01% 1.68 1.71 1.75 1.79
Canada 3M 1.67 0.01 0.01% 1.71 1.75 1.78 1.82
برزیل 7.63 0.09 -0.09% 8.62 8.76 8.91 9.07
Brazil 52W 5.93 0.02 0.02% 6.33 6.45 6.58 6.70
Brazil 3Y 6.43 0.01 -0.01% 7.23 7.36 7.48 7.61
Brazil 5Y 7.16 0.05 -0.05% 8.16 8.31 8.47 8.63
Canada 52W 1.68 0.01 0.01% 1.67 1.69 1.72 1.74
کانادا 1.50 0.07 0.07% 1.52 1.56 1.59 1.63
Canada 20Y 1.69 0.05 0.05% 1.74 1.78 1.81 1.84
کانادا 2Y 1.47 0.06 0.06% 1.46 1.49 1.52 1.55
Canada 30Y 1.73 0.05 0.05% 1.80 1.84 1.87 1.90
Canada 3Y 1.43 0.06 0.06% 1.43 1.46 1.49 1.52
Canada 5Y 1.41 0.07 0.07% 1.40 1.43 1.47 1.50
Canada 7Y 1.46 0.07 0.07% 1.46 1.50 1.53 1.57

آسیا قیمت روز Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20
ژاپن -0.14 0.01 0.01% 0.01 0.02 0.03 0.04
Japan 1M -0.15 0.01 0.01% 0.01 0.02 0.03 0.05
Japan 3M -0.13 0.01 -0.01% 0.01 0.03 0.04 0.06
Japan 6M -0.19 0.00 0.00% 0.01 0.02 0.03 0.04
Japan 52W -0.20 0.01 0.01% 0.01 0.02 0.03 0.04
ژاپن 2Y -0.22 0.01 0.01% 0.01 0.02 0.03 0.05
Japan 3Y -0.23 0.01 0.01% 0.01 0.03 0.05 0.06
Japan 5Y -0.25 0.01 0.01% 0.02 0.04 0.06 0.09
Japan 7Y -0.24 0.01 0.01% 0.02 0.04 0.06 0.09
Japan 20Y 0.24 0.02 0.02% 0.31 0.32 0.33 0.35
Japan 30Y 0.37 0.03 0.03% 0.47 0.49 0.50 0.52
قطر 3.14 0.05 -0.05% 3.50 3.56 3.63 3.70
Indonesia 1M 5.95 0.00 0.00% 5.96 6.17 6.40 6.63
Indonesia 3M 5.98 0.00 0.00% 6.13 6.31 6.49 6.69
Indonesia 6M 6.33 0.00 0.00% 6.18 6.34 6.51 6.68
تایوان 0.69 0.00 0.00% 0.72 0.73 0.75 0.76
ویتنام 4.67 0.02 0.02% 4.73 4.76 4.80 4.83
South Korea 20Y 1.64 0.02 0.02% 1.74 1.76 1.79 1.82
کره جنوبی 1.61 0.02 0.02% 1.71 1.73 1.75 1.78
South Korea 30Y 1.64 0.02 0.02% 1.74 1.77 1.79 1.82
South Korea 3Y 1.50 0.02 0.02% 1.61 1.63 1.65 1.67
South Korea 5Y 1.53 0.02 0.02% 1.63 1.65 1.68 1.70
پاکستان 13.77 0.36 -0.36% 14.31 14.49 14.67 14.86
China 3Y 2.93 0.01 -0.01% 2.97 3.00 3.03 3.06
China 5Y 3.07 0.00 0.00% 3.11 3.14 3.17 3.20
China 20Y 3.63 0.01 0.01% 3.70 3.73 3.77 3.80
China 7Y 3.31 0.00 0.00% 3.35 3.37 3.40 3.43
هنگ کنگ 1.66 0.02 0.02% 1.63 1.66 1.70 1.74
China 52W 2.64 0.02 -0.02% 2.61 2.66 2.71 2.76
چین 2Y 2.82 0.02 -0.02% 2.88 2.92 2.96 3.00
China 30Y 3.91 0.02 0.02% 3.97 4.00 4.02 4.05
Philippine 5.11 0.08 0.08% 5.76 5.95 6.14 6.35
چین 3.28 0.01 0.01% 3.33 3.36 3.39 3.42
اندونزی 7.44 0.01 -0.01% 8.11 8.20 8.28 8.37
Indonesia 20Y 7.98 0.04 -0.04% 8.54 8.62 8.71 8.79
Indonesia 30Y 8.32 0.00 0.00% 8.72 8.81 8.89 8.98
Indonesia 5Y 6.90 0.03 0.03% 7.64 7.72 7.80 7.89
تایلند 2.16 0.01 0.01% 2.38 2.41 2.44 2.47
مالزی 3.66 0.01 -0.01% 3.82 3.84 3.86 3.88
India 3M 5.98 0.02 0.02% 6.16 6.21 6.25 6.30
India 6M 6.12 0.04 0.04% 6.21 6.25 6.29 6.33
هند 6.93 0.05 0.05% 7.09 7.15 7.20 7.26
India 52W 6.13 0.01 0.01% 6.32 6.39 6.46 6.53
هند 2Y 6.29 0.05 0.05% 6.45 6.50 6.55 6.60
India 30Y 7.11 0.04 0.04% 7.36 7.41 7.46 7.51
India 3Y 6.58 0.07 0.07% 6.72 6.78 6.83 6.88
India 5Y 6.82 0.06 0.06% 6.91 6.97 7.04 7.10
India 7Y 6.95 0.06 0.06% 7.11 7.17 7.22 7.28
اسرائيل 1.58 0.03 0.03% 1.74 1.78 1.81 1.85
South Korea 52W 1.50 0.02 0.02% 1.62 1.63 1.65 1.67
کره جنوبی 2Y 1.50 0.01 0.01% 1.62 1.64 1.67 1.69
سنگاپور 2.00 0.03 -0.03% 2.12 2.15 2.18 2.21
Indonesia 52W 6.51 0.01 -0.01% 6.73 6.93 7.13 7.34
Indonesia 3Y 6.94 0.02 -0.02% 7.44 7.52 7.61 7.69

استرالیا قیمت روز Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20
نیوزیلند 1.60 0.05 0.05% 1.77 1.81 1.84 1.87
استرالیا 1.33 0.06 0.06% 1.49 1.51 1.54 1.56
Australia 52W 1.02 0.01 -0.01% 1.24 1.26 1.28 1.30
Australia 20Y 1.75 0.06 0.06% 1.96 1.99 2.02 2.05
استرالیا 2Y 0.99 0.08 0.08% 1.14 1.16 1.18 1.20
Australia 30Y 1.95 0.06 0.06% 2.15 2.18 2.21 2.24
Australia 3Y 0.96 0.06 0.06% 1.12 1.15 1.17 1.19
Australia 5Y 1.01 0.06 0.06% 1.19 1.21 1.24 1.26
Australia 7Y 1.16 0.06 0.06% 1.34 1.36 1.39 1.42

افریقا قیمت روز Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20
South Africa 3M 6.77 0.01 0.01% 7.51 8.26 9.09 10.00
کنیا 11.75 0.27 -0.27% 12.29 12.54 12.80 13.06
آفریقای جنوبی 8.13 0.04 -0.04% 8.61 8.69 8.76 8.84
South Africa 20Y 9.82 0.12 -0.12% 9.90 9.98 10.06 10.14
آفریقای جنوبی 2Y 6.40 0.02 -0.02% 6.74 6.83 6.91 7.01
نیجریه 14.65 0.03 0.03% 14.35 14.46 14.57 14.69
South Africa 30Y 9.83 0.13 -0.13% 9.88 9.96 10.05 10.13
South Africa 5Y 7.25 0.05 -0.05% 7.67 7.74 7.81 7.89
Zambia Government Bond 10y 29.00 0.00 0.00% 29.99 31.01 32.07 33.16

پیش بینی - اوراق قرضه دولتی ده ساله - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.