قیمت روز Q1/21 Q2/21 Q3/21 Q4/21
10Y 1.09 0.04 -0.04% 1.14 1.17 1.21 1.25
10Y 0.29 0.01 -0.01% 0.32 0.34 0.37 0.40
ژاپن 0.04 0.01 0.01% 0.04 0.04 0.04 0.05
آلمان -0.55 0.03 0.03% 0.06 0.12 0.18 0.26
فرانسه -0.33 0.00 0.00% 0.03 0.07 0.11 0.15
هلند -0.49 0.06 0.06% 0.05 0.10 0.16 0.23
سوئیس -0.48 0.04 0.04% 0.05 0.11 0.17 0.24
نیوزیلند 1.07 0.03 -0.03% 1.10 1.14 1.18 1.22
هند 5.99 0.06 0.06% 6.00 6.06 6.11 6.17
یونان 0.67 0.02 -0.02% 0.73 0.76 0.79 0.82
مکزیک 5.30 0.09 -0.09% 5.44 5.49 5.55 5.61
ایتالیا 0.58 0.03 -0.03% 0.66 0.69 0.73 0.77
استرالیا 1.04 0.03 -0.03% 1.10 1.14 1.19 1.24
اسپانیا 0.06 0.00 0.00% 0.10 0.11 0.12 0.14
پرتغال 0.01 0.01 -0.01% 0.02 0.02 0.02 0.02
برزیل 7.51 0.14 -0.14% 7.75 7.86 7.96 8.07
کانادا 0.81 0.05 -0.05% 0.89 0.93 0.97 1.01

ایالات متحده قیمت روز Q1/21 Q2/21 Q3/21 Q4/21
10Y 1.09 0.04 -0.04% 1.14 1.17 1.21 1.25
1M 0.08 0.00 0.01% 0.09 0.09 0.09 0.09
3M 0.08 0.00 0.00% 0.08 0.08 0.08 0.09
6M 0.09 0.00 0.00% 0.09 0.09 0.10 0.10
52W 0.10 0.00 0.00% 0.10 0.11 0.11 0.11
2Y 0.14 0.01 -0.01% 0.15 0.15 0.16 0.16
3Y 0.21 0.02 -0.02% 0.22 0.23 0.24 0.25
5Y 0.45 0.03 -0.03% 0.48 0.50 0.52 0.53
7Y 0.77 0.04 -0.04% 0.82 0.85 0.88 0.90
20Y 1.80 0.04 -0.04% 1.88 1.93 1.97 2.02
30Y 1.84 0.03 -0.03% 1.89 1.93 1.98 2.02

اروپا قیمت روز Q1/21 Q2/21 Q3/21 Q4/21
10Y 0.29 0.01 -0.01% 0.32 0.34 0.37 0.40
1M -0.02 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
3M -0.02 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
6M -0.02 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
52W -0.49 0.39 -0.39% 0.01 0.01 0.02 0.03
3Y -0.09 0.00 0.00% 0.01 0.02 0.02 0.03
5Y -0.03 0.01 -0.01% 0.00 0.01 0.01 0.01
7Y 0.09 0.02 -0.02% 0.10 0.11 0.13 0.14
20Y 0.80 0.00 0.00% 0.84 0.88 0.92 0.96
30Y 0.87 0.00 0.00% 0.90 0.94 0.98 1.02
آلمان -0.55 0.03 0.03% 0.06 0.12 0.18 0.26
Germany 3M -0.66 0.04 -0.04% 0.03 0.07 0.10 0.14
Germany 6M -0.63 0.01 -0.01% 0.03 0.06 0.09 0.13
Germany 52W -0.65 0.02 -0.02% 0.02 0.05 0.07 0.09
آلمان 2Y -0.73 0.00 0.00% 0.02 0.05 0.07 0.10
Germany 3Y -0.77 0.00 0.00% 0.03 0.05 0.08 0.11
Germany 5Y -0.74 0.00 0.00% 0.04 0.08 0.12 0.17
Germany 7Y -0.70 0.00 0.00% 0.06 0.13 0.20 0.28
Germany 30Y -0.15 0.00 0.00% 0.02 0.03 0.05 0.07
دانمارک -0.44 0.02 0.02% 0.04 0.09 0.14 0.20
بلغارستان 0.40 0.00 0.00% 0.42 0.45 0.47 0.50
لتونی 0.55 0.00 0.00% 0.55 0.55 0.55 0.55
اتریش -0.42 0.01 0.01% 0.04 0.09 0.14 0.19
بلژیک -0.38 0.00 0.00% 0.04 0.08 0.12 0.17
Italy 1M -0.53 0.00 0.00% 0.05 0.11 0.18 0.25
Italy 52W -0.41 0.01 -0.01% 0.04 0.08 0.13 0.18
ایتالیا 2Y -0.27 0.08 0.08% 0.03 0.06 0.09 0.13
Italy 3M -0.50 0.03 0.03% 0.05 0.11 0.18 0.25
Italy 3Y -0.23 0.05 0.05% 0.02 0.05 0.08 0.11
فرانسه -0.33 0.00 0.00% 0.03 0.07 0.11 0.15
France 1M -0.62 0.00 0.00% 0.04 0.08 0.13 0.18
France 52W -0.61 0.03 -0.03% 0.02 0.05 0.07 0.10
فرانسه 2Y -0.70 0.00 0.00% 0.02 0.05 0.07 0.10
France 3M -0.62 0.04 -0.04% 0.02 0.05 0.07 0.09
France 3Y -0.70 0.01 0.01% 0.03 0.06 0.09 0.12
France 5Y -0.63 0.01 0.01% 0.06 0.13 0.21 0.29
France 6M -0.58 0.00 0.00% 0.02 0.03 0.05 0.07
France 7Y -0.55 0.00 0.00% 0.06 0.12 0.18 0.26
Greece 1M -0.10 0.00 -0.01% 0.01 0.02 0.03 0.04
Greece 3M -0.14 0.00 -0.01% 0.01 0.03 0.04 0.06
Greece 6M -0.13 0.00 0.00% 0.01 0.03 0.04 0.06
مجارستان 2.42 0.04 0.04% 2.47 2.57 2.67 2.77
ایرلند -0.24 0.00 0.00% 0.02 0.05 0.08 0.11
هلند -0.49 0.06 0.06% 0.05 0.10 0.16 0.23
فنلاند -0.40 0.01 0.01% 0.04 0.08 0.13 0.19
Portugal 52W -0.51 0.00 0.00% 0.02 0.05 0.07 0.10
پرتغال 2Y -0.63 0.00 0.00% 0.04 0.09 0.14 0.19
Portugal 3M -0.55 0.00 0.00% 0.04 0.07 0.12 0.16
Portugal 3Y -0.53 0.03 0.03% 0.05 0.11 0.18 0.25
Portugal 5Y -0.42 0.01 -0.01% 0.04 0.09 0.13 0.19
Portugal 6M -0.54 0.01 0.01% 0.04 0.08 0.12 0.17
Portugal 7Y -0.26 0.02 -0.02% 0.02 0.05 0.08 0.11
سوئیس -0.48 0.04 0.04% 0.05 0.11 0.17 0.24
کرواسی 0.69 0.00 0.00% 0.72 0.75 0.78 0.81
ایسلند 3.23 0.00 0.00% 3.28 3.34 3.40 3.47
لیتوانی 0.01 0.00 0.00% 0.01 0.01 0.01 0.01
رومانی 3.09 0.00 0.00% 3.14 3.19 3.24 3.29
Russia 1M 4.21 0.00 0.00% 4.22 4.23 4.25 4.26
Russia 3M 4.20 0.01 -0.01% 4.22 4.23 4.24 4.25
Russia 6M 4.25 0.00 0.00% 4.26 4.27 4.28 4.30
اسلواکی -0.44 0.00 0.00% 0.04 0.09 0.15 0.21
اسلوونی -0.15 0.02 -0.02% 0.02 0.03 0.05 0.07
ترکیه 12.89 0.02 0.02% 13.21 13.55 13.90 14.27
سوئد 0.06 0.03 0.03% 0.04 0.05 0.05 0.06
نروژ 1.04 0.02 0.02% 1.06 1.09 1.13 1.17
Russia 52W 4.32 0.16 0.16% 4.22 4.28 4.34 4.41
لهستان 1.21 0.00 0.00% 1.25 1.30 1.34 1.39
روسیه 6.14 0.09 0.09% 6.10 6.14 6.19 6.24
Russia 7Y 5.90 0.06 0.06% 5.88 5.93 5.98 6.02
روسیه 2Y 4.53 0.06 0.06% 4.50 4.53 4.57 4.60
Russia 5Y 5.62 0.13 0.13% 5.53 5.58 5.62 5.67
Russia 20Y 6.61 0.09 0.09% 6.56 6.60 6.64 6.68
Russia 3Y 4.73 0.14 0.14% 4.62 4.65 4.68 4.71
جمهوری چک 1.28 0.02 -0.02% 1.33 1.37 1.42 1.47
یونان 0.67 0.02 -0.02% 0.73 0.76 0.79 0.82
Italy 30Y 1.49 0.01 -0.01% 1.54 1.59 1.63 1.68
ایتالیا 0.58 0.03 -0.03% 0.66 0.69 0.73 0.77
Italy 20Y 1.10 0.02 -0.02% 1.17 1.21 1.25 1.29
Italy 5Y -0.02 0.04 -0.04% 0.06 0.07 0.08 0.09
Italy 7Y 0.17 0.04 -0.04% 0.23 0.25 0.27 0.29
Greece 20Y 1.09 0.03 -0.03% 1.14 1.16 1.19 1.22
France 30Y 0.39 0.02 0.02% 0.40 0.42 0.45 0.49
France 20Y 0.12 0.02 0.02% 0.11 0.13 0.14 0.15
اسپانیا 0.06 0.00 0.00% 0.10 0.11 0.12 0.14
پرتغال 0.01 0.01 -0.01% 0.02 0.02 0.02 0.02
Portugal 20Y 0.37 0.01 -0.01% 0.40 0.42 0.44 0.46
Portugal 30Y 0.68 0.01 -0.01% 0.72 0.75 0.78 0.81
2Y -0.11 0.00 0.00% 0.01 0.02 0.03 0.04
Sweden Bond Yield 2Y -0.36 0.00 0.00% 0.02 0.03 0.05 0.07
Turkey Bond Yield 2Y 14.35 0.10 0.10% 14.71 15.18 15.66 16.16
Switzerland Bond Yield 2Y -0.76 0.01 -0.01% 0.04 0.07 0.11 0.16
Finland Bond Yield 2Y -0.71 0.00 0.00% 0.03 0.06 0.10 0.13
Spain Bond Yield 2Y -0.54 0.00 0.00% 0.04 0.09 0.14 0.20
Netherlands Bond Yield 2Y -0.72 0.00 0.00% 0.02 0.05 0.07 0.10
Belgium Bond Yield 2Y -0.66 0.00 0.00% 0.03 0.05 0.08 0.11
Denmark Bond Yield 2Y -0.61 0.00 0.00% 0.04 0.09 0.14 0.19
Netherlands 3M -0.60 0.00 0.00% 0.03 0.06 0.09 0.12
Netherlands 6M -0.61 0.01 0.01% 0.02 0.05 0.08 0.10
Spain 3M -0.58 0.08 -0.08% 0.03 0.07 0.11 0.15
Spain 3Y -0.51 0.01 -0.01% 0.05 0.11 0.17 0.24
Spain 5Y -0.38 0.05 0.05% 0.04 0.08 0.12 0.17
Spain 6M -0.50 0.00 0.00% 0.02 0.05 0.08 0.10
Spain 52W -0.50 0.00 0.00% 0.02 0.05 0.07 0.10

امریکا قیمت روز Q1/21 Q2/21 Q3/21 Q4/21
10Y 1.09 0.04 -0.04% 1.14 1.17 1.21 1.25
1M 0.08 0.00 0.01% 0.09 0.09 0.09 0.09
3M 0.08 0.00 0.00% 0.08 0.08 0.08 0.09
6M 0.09 0.00 0.00% 0.09 0.09 0.10 0.10
52W 0.10 0.00 0.00% 0.10 0.11 0.11 0.11
2Y 0.14 0.01 -0.01% 0.15 0.15 0.16 0.16
3Y 0.21 0.02 -0.02% 0.22 0.23 0.24 0.25
5Y 0.45 0.03 -0.03% 0.48 0.50 0.52 0.53
7Y 0.77 0.04 -0.04% 0.82 0.85 0.88 0.90
20Y 1.80 0.04 -0.04% 1.88 1.93 1.97 2.02
30Y 1.84 0.03 -0.03% 1.89 1.93 1.98 2.02
Peru 15Y 0.00 0.00 0.00% 5.43 5.43 5.43 5.43
ونزوئلا 10.43 0.00 0.00% 10.43 10.43 10.43 10.43
شیلی 2.89 0.02 -0.01% 2.98 3.06 3.13 3.21
Brazil 52W 3.35 0.05 0.05% 3.34 3.39 3.44 3.48
Canada 52W 0.10 0.03 -0.03% 0.13 0.13 0.14 0.14
Canada 6M 0.10 0.01 -0.01% 0.11 0.11 0.11 0.11
کانادا 0.81 0.05 -0.05% 0.89 0.93 0.97 1.01
Canada 20Y 1.10 0.04 -0.04% 1.17 1.21 1.25 1.28
Canada 30Y 1.44 0.05 -0.05% 1.53 1.57 1.62 1.67
Canada 5Y 0.42 0.04 -0.04% 0.48 0.50 0.52 0.54
Canada 7Y 0.44 0.04 -0.04% 0.48 0.50 0.52 0.54
Canada 1M 0.05 0.01 -0.01% 0.05 0.05 0.05 0.05
برزیل 2Y 5.13 0.02 -0.02% 5.22 5.30 5.38 5.46
Canada 3M 0.05 0.01 -0.01% 0.06 0.06 0.06 0.06
کلمبیا 4.86 0.03 0.03% 4.91 4.99 5.07 5.15
مکزیک 5.30 0.09 -0.09% 5.44 5.49 5.55 5.61
کانادا 2Y 0.16 0.01 -0.01% 0.17 0.18 0.18 0.19
Canada 3Y 0.21 0.01 -0.01% 0.22 0.23 0.24 0.25
برزیل 7.51 0.14 -0.14% 7.75 7.86 7.96 8.07
Brazil 3M 2.03 0.03 -0.03% 2.08 2.11 2.14 2.16
Brazil 5Y 6.27 0.05 -0.05% 6.41 6.51 6.61 6.72
Brazil 6M 2.34 0.01 0.01% 2.35 2.37 2.39 2.41
Brazil 3Y 6.25 0.01 -0.01% 6.36 6.46 6.57 6.68

آسیا قیمت روز Q1/21 Q2/21 Q3/21 Q4/21
ژاپن 0.04 0.01 0.01% 0.04 0.04 0.04 0.05
Japan 1M -0.11 0.00 0.00% 0.01 0.02 0.03 0.05
Japan 3M -0.09 0.00 0.00% 0.01 0.02 0.03 0.04
Japan 6M -0.10 0.00 0.00% 0.01 0.02 0.03 0.04
Japan 52W -0.13 0.00 0.00% 0.01 0.02 0.03 0.04
ژاپن 2Y -0.12 0.00 0.00% 0.01 0.02 0.03 0.04
Japan 3Y -0.12 0.00 0.00% 0.01 0.02 0.03 0.04
Japan 5Y -0.10 0.01 -0.01% 0.01 0.02 0.03 0.05
Japan 7Y -0.08 0.01 -0.01% 0.01 0.02 0.03 0.04
Japan 20Y 0.43 0.01 0.01% 0.46 0.50 0.55 0.61
Japan 30Y 0.66 0.02 0.02% 0.71 0.77 0.84 0.91
اسرائيل 0.80 0.04 -0.04% 0.84 0.88 0.93 0.97
Indonesia 3M 3.35 0.05 0.00% 3.42 3.49 3.56 3.63
Indonesia 6M 3.58 0.05 0.00% 3.65 3.72 3.79 3.87
South Korea 52W 0.64 0.00 0.00% 0.65 0.66 0.66 0.67
Philippine 3.03 0.00 0.00% 3.08 3.13 3.17 3.22
قطر 1.79 0.02 0.02% 1.83 1.87 1.91 1.95
تایوان 0.28 0.00 0.00% 0.29 0.29 0.30 0.30
ویتنام 2.32 0.00 0.00% 2.35 2.37 2.40 2.43
Indonesia 1M 3.28 0.03 0.03% 3.34 3.40 3.46 3.53
Indonesia 20Y 6.88 0.04 0.04% 6.93 6.98 7.04 7.09
Indonesia 30Y 7.06 0.01 0.01% 7.10 7.13 7.17 7.20
کره جنوبی 1.73 0.00 0.00% 1.78 1.82 1.87 1.92
South Korea 20Y 1.83 0.01 0.01% 1.87 1.92 1.96 2.01
South Korea 30Y 1.83 0.01 0.01% 1.87 1.92 1.97 2.01
South Korea 3Y 0.97 0.02 -0.02% 1.00 1.02 1.04 1.07
South Korea 5Y 1.32 0.01 -0.01% 1.35 1.38 1.42 1.46
اندونزی 6.21 0.00 0.00% 6.26 6.31 6.36 6.42
مالزی 2.64 0.00 0.00% 2.67 2.69 2.72 2.74
Indonesia 52W 4.30 0.08 0.08% 4.40 4.49 4.59 4.69
Indonesia 3Y 5.19 0.03 0.02% 5.24 5.30 5.35 5.40
Indonesia 5Y 5.25 0.00 0.00% 5.31 5.36 5.40 5.45
سنگاپور 0.96 0.00 0.00% 0.97 0.99 1.01 1.03
تایلند 1.27 0.03 -0.03% 1.29 1.32 1.35 1.38
India 3M 3.29 0.02 -0.02% 3.32 3.35 3.38 3.41
India 6M 3.46 0.02 -0.02% 3.49 3.52 3.54 3.57
چین 3.15 0.01 0.01% 3.17 3.20 3.22 3.25
China 52W 2.43 0.04 0.04% 2.46 2.50 2.54 2.57
China 20Y 3.72 0.01 -0.01% 3.76 3.79 3.83 3.87
China 5Y 2.94 0.02 0.02% 2.96 2.98 3.01 3.04
China 7Y 3.15 0.01 0.01% 3.17 3.19 3.22 3.24
چین 2Y 2.65 0.04 0.04% 2.66 2.70 2.73 2.76
China 30Y 3.76 0.00 0.00% 3.78 3.80 3.83 3.85
China 3Y 2.76 0.02 0.02% 2.78 2.81 2.84 2.87
پاکستان 10.06 0.13 0.13% 10.05 10.16 10.28 10.40
هنگ کنگ 0.81 0.01 -0.01% 0.85 0.88 0.91 0.94
هند 5.99 0.06 0.06% 6.00 6.06 6.11 6.17
India 52W 3.91 0.01 -0.01% 4.13 4.18 4.24 4.29
هند 2Y 4.18 0.01 -0.01% 4.24 4.27 4.30 4.34
India 30Y 6.54 0.01 0.01% 6.58 6.63 6.67 6.72
India 3Y 4.66 0.01 -0.01% 4.71 4.74 4.78 4.82
India 5Y 5.33 0.10 0.10% 5.29 5.34 5.39 5.45
India 7Y 5.86 0.03 0.03% 5.90 5.96 6.01 6.07
کره جنوبی 2Y 0.86 0.01 -0.01% 0.89 0.91 0.93 0.95

استرالیا قیمت روز Q1/21 Q2/21 Q3/21 Q4/21
نیوزیلند 1.07 0.03 -0.03% 1.10 1.14 1.18 1.22
Australia 52W 0.05 0.00 0.00% 0.05 0.05 0.05 0.05
استرالیا 2Y 0.10 0.01 -0.01% 0.12 0.12 0.13 0.13
Australia 3Y 0.12 0.01 -0.01% 0.12 0.13 0.14 0.14
استرالیا 1.04 0.03 -0.03% 1.10 1.14 1.19 1.24
Australia 20Y 1.85 0.04 -0.04% 1.92 1.98 2.05 2.11
Australia 30Y 2.11 0.05 -0.05% 2.19 2.25 2.32 2.38
Australia 5Y 0.41 0.02 -0.02% 0.43 0.45 0.47 0.50
Australia 7Y 0.65 0.03 -0.03% 0.69 0.72 0.76 0.79
New Zealand Bond Yield 2Y 0.21 0.04 -0.04% 0.22 0.23 0.24 0.25

افریقا قیمت روز Q1/21 Q2/21 Q3/21 Q4/21
South Africa 3M 4.16 1.34 -1.34% 4.94 5.43 5.96 6.54
South Africa 20Y 11.06 0.07 0.07% 11.07 11.15 11.24 11.32
South Africa 30Y 11.06 0.07 0.07% 11.11 11.19 11.28 11.36
آفریقای جنوبی 8.85 0.08 0.08% 8.86 8.97 9.07 9.17
آفریقای جنوبی 2Y 4.48 0.01 0.01% 4.53 4.57 4.62 4.66
South Africa 5Y 6.65 0.06 0.06% 6.73 6.83 6.94 7.05
نیجریه 7.70 0.01 0.00% 7.80 7.91 8.02 8.13
کنیا 11.85 0.00 0.00% 12.06 12.27 12.48 12.70
زامبیا 36.00 0.00 0.00% 37.06 38.16 39.28 40.44

پیش بینی - اوراق قرضه دولتی ده ساله - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.