قیمت روز Q1/19 Q2/19 Q3/19 Q4/19
10Y 2.66 0.01 0.01% 2.68 2.72 2.77 2.81
10Y 1.17 0.02 0.02% 1.26 1.31 1.35 1.40
ژاپن -0.02 0.01 -0.01% 0.00 0.00 0.00 0.00
آلمان 0.10 0.00 0.00% 0.16 0.18 0.19 0.21
یونان 3.82 0.04 -0.04% 3.96 4.06 4.17 4.27
هند 7.58 0.06 0.06% 7.56 7.63 7.70 7.78
ایتالیا 2.80 0.01 -0.01% 2.72 2.82 2.93 3.03
استرالیا 2.13 0.02 -0.02% 2.24 2.27 2.31 2.34
برزیل 8.77 0.03 -0.03% 9.01 9.16 9.31 9.46
کانادا 1.90 0.02 0.02% 1.92 1.96 2.00 2.04
فرانسه 0.54 0.01 0.01% 0.58 0.60 0.63 0.66
مکزیک 8.42 0.14 -0.14% 8.58 8.67 8.76 8.85
هلند 0.21 0.01 0.01% 0.27 0.28 0.30 0.32
نیوزیلند 2.23 0.02 -0.02% 2.27 2.31 2.34 2.38
پرتغال 1.56 0.03 -0.03% 1.68 1.73 1.77 1.82
اسپانیا 1.26 0.02 0.02% 1.25 1.28 1.32 1.36
سوئیس -0.29 0.00 0.00% 0.02 0.05 0.08 0.11

ایالات متحده قیمت روز Q1/19 Q2/19 Q3/19 Q4/19
10Y 2.66 0.01 0.01% 2.68 2.72 2.77 2.81
1M 2.43 0.00 0.00% 2.46 2.52 2.58 2.65
3M 2.43 0.00 0.00% 2.43 2.46 2.49 2.53
6M 2.50 0.00 0.00% 2.49 2.51 2.54 2.56
52W 2.54 0.01 0.01% 2.58 2.61 2.64 2.67
2Y 2.52 0.02 0.02% 2.50 2.54 2.58 2.62
3Y 2.49 0.02 0.02% 2.48 2.52 2.56 2.61
5Y 2.49 0.02 0.02% 2.49 2.53 2.57 2.62
7Y 2.57 0.01 0.01% 2.57 2.61 2.66 2.70
20Y 2.98 0.01 -0.01% 3.04 3.08 3.13 3.18
30Y 2.99 0.01 -0.01% 3.04 3.09 3.13 3.18

اروپا قیمت روز Q1/19 Q2/19 Q3/19 Q4/19
10Y 1.17 0.02 0.02% 1.26 1.31 1.35 1.40
1M 0.59 0.01 -0.01% 0.63 0.66 0.69 0.72
3M 0.64 0.01 -0.01% 0.73 0.77 0.80 0.84
6M 0.78 0.01 -0.01% 0.82 0.85 0.87 0.90
52W 0.74 0.00 0.00% 0.83 0.88 0.95 1.01
3Y 0.74 0.00 0.00% 0.80 0.83 0.87 0.92
5Y 0.82 0.00 0.00% 0.91 0.95 0.99 1.04
7Y 0.90 0.02 0.02% 1.00 1.04 1.09 1.13
20Y 1.61 0.01 0.01% 1.69 1.73 1.77 1.82
30Y 1.68 0.01 0.01% 1.76 1.80 1.85 1.89
آلمان 0.10 0.00 0.00% 0.16 0.18 0.19 0.21
Germany 3M -0.54 0.00 0.00% 0.03 0.06 0.09 0.12
Germany 6M -0.58 0.00 0.00% 0.02 0.05 0.07 0.10
Germany 52W -0.55 0.01 -0.01% 0.01 0.03 0.04 0.06
آلمان 2Y -0.56 0.01 -0.01% 0.02 0.04 0.07 0.09
Germany 3Y -0.53 0.00 0.00% 0.03 0.06 0.09 0.12
Germany 5Y -0.38 0.00 0.00% 0.03 0.07 0.11 0.16
Germany 7Y -0.21 0.01 -0.01% 0.02 0.03 0.05 0.07
Germany 30Y 0.72 0.00 0.00% 0.77 0.80 0.82 0.85
پرتغال 1.56 0.03 -0.03% 1.68 1.73 1.77 1.82
Italy 30Y 3.66 0.02 0.02% 3.56 3.63 3.70 3.76
دانمارک 0.23 0.01 -0.01% 0.34 0.38 0.41 0.45
هلند 0.21 0.01 0.01% 0.27 0.28 0.30 0.32
Greece 20Y 4.71 0.01 -0.01% 4.84 4.92 5.00 5.09
Portugal 7Y 1.05 0.00 0.00% 1.16 1.21 1.25 1.30
Portugal 30Y 2.66 0.01 0.01% 2.71 2.75 2.80 2.85
بلغارستان 0.88 0.00 0.00% 0.88 0.90 0.93 0.96
Italy 5Y 1.76 0.03 -0.03% 1.68 1.83 1.99 2.16
France 7Y 0.11 0.00 0.00% 0.13 0.14 0.16 0.17
Portugal 20Y 2.32 0.01 0.01% 2.44 2.49 2.54 2.59
Portugal 5Y 0.39 0.00 0.00% 0.45 0.49 0.52 0.56
France 1M -0.49 0.01 -0.01% 0.05 0.11 0.18 0.25
France 52W -0.49 0.00 0.00% 0.01 0.03 0.04 0.06
فرانسه 2Y -0.45 0.01 -0.01% 0.02 0.05 0.07 0.10
France 3M -0.51 0.01 0.01% 0.03 0.05 0.08 0.11
France 3Y -0.34 0.01 0.01% 0.03 0.06 0.10 0.14
France 5Y -0.08 0.00 0.00% 0.01 0.02 0.02 0.03
France 6M -0.50 0.00 0.00% 0.02 0.04 0.06 0.08
یونان 2Y 1.44 0.00 0.00% 1.57 1.71 1.85 2.02
Greece 6M 1.49 0.01 -0.01% 1.58 1.63 1.69 1.75
کرواسی 2.08 0.00 0.03% 2.17 2.21 2.25 2.28
Euro Area EFSF -0.50 0.04 -0.04% 0.04 0.09 0.14 0.20
Italy 1M -0.20 0.09 0.09% 0.04 0.07 0.12 0.16
Italy 3M -0.16 0.05 0.05% 0.02 0.05 0.08 0.11
Greece 1M 1.20 1.20 -1.20% 1.98 2.18 2.40 2.64
Greece 3M 1.35 0.03 -0.03% 1.56 1.62 1.68 1.74
Portugal 52W -0.37 0.00 0.00% 0.04 0.08 0.13 0.19
پرتغال 2Y -0.23 0.01 0.01% 0.02 0.04 0.07 0.09
Portugal 3M -0.36 0.00 0.00% 0.04 0.08 0.12 0.17
Portugal 3Y -0.02 0.01 -0.01% 0.08 0.09 0.10 0.11
Portugal 6M -0.37 0.00 0.00% 0.04 0.08 0.13 0.18
سوئیس -0.29 0.00 0.00% 0.02 0.05 0.08 0.11
لتونی 0.55 0.00 0.00% 0.55 0.55 0.55 0.55
لیتوانی 1.15 0.00 0.00% 1.27 1.29 1.31 1.34
Russia 1M 7.64 0.01 -0.01% 7.72 7.74 7.77 7.79
Russia 3M 7.79 0.01 0.01% 7.82 7.84 7.87 7.90
Russia 6M 8.00 0.02 0.02% 8.01 8.04 8.08 8.11
رومانی 4.88 0.09 -0.09% 4.96 5.02 5.09 5.16
مجارستان 2.80 0.01 0.01% 2.88 2.94 3.01 3.09
ترکیه 14.45 0.11 -0.11% 14.23 14.64 15.05 15.48
نروژ 1.62 0.01 -0.01% 1.76 1.79 1.82 1.85
سوئد 0.38 0.01 0.01% 0.41 0.43 0.45 0.48
ایسلند 5.38 0.01 0.01% 5.29 5.36 5.43 5.49
Russia 7Y 8.17 0.08 -0.08% 8.13 8.23 8.32 8.42
Russia 3Y 7.91 0.04 -0.04% 7.89 7.99 8.08 8.18
Russia 20Y 8.50 0.02 -0.02% 8.48 8.56 8.64 8.73
Italy 52W 0.26 0.12 0.12% 0.07 0.07 0.08 0.09
لهستان 2.69 0.01 -0.01% 2.77 2.81 2.85 2.89
فنلاند 0.36 0.00 0.00% 0.43 0.46 0.48 0.51
Russia 52W 7.70 0.05 -0.05% 7.66 7.77 7.89 8.00
اسلواکی 0.82 0.00 0.00% 0.89 0.93 0.97 1.00
روسیه 8.28 0.10 -0.10% 8.21 8.30 8.40 8.49
روسیه 2Y 7.82 0.01 -0.01% 7.87 7.97 8.07 8.16
Russia 5Y 8.06 0.10 -0.10% 8.09 8.19 8.29 8.39
جمهوری چک 1.85 0.04 0.04% 1.74 1.78 1.83 1.87
یونان 3.82 0.04 -0.04% 3.96 4.06 4.17 4.27
اسپانیا 1.26 0.02 0.02% 1.25 1.28 1.32 1.36
Italy 3Y 0.96 0.05 -0.05% 0.83 0.91 1.00 1.10
اتریش 0.47 0.01 0.01% 0.39 0.42 0.45 0.47
France 30Y 1.55 0.01 0.01% 1.55 1.58 1.61 1.64
فرانسه 0.54 0.01 0.01% 0.58 0.60 0.63 0.66
France 20Y 1.25 0.00 0.00% 1.28 1.31 1.35 1.38
ایرلند 0.86 0.00 0.00% 0.91 0.95 0.98 1.02
اسلوونی 0.96 0.01 -0.01% 1.10 1.14 1.17 1.21
بلژیک 0.68 0.00 0.00% 0.79 0.82 0.86 0.89
ایتالیا 2.80 0.01 -0.01% 2.72 2.82 2.93 3.03
Italy 20Y 3.47 0.02 0.02% 3.31 3.39 3.47 3.56
ایتالیا 2Y 0.45 0.04 -0.04% 0.32 0.36 0.39 0.43
Italy 7Y 2.28 0.03 -0.03% 2.23 2.35 2.48 2.61
Netherlands 3M -0.52 0.00 0.00% 0.03 0.06 0.10 0.13
Netherlands 6M -0.53 0.01 -0.01% 0.03 0.06 0.08 0.12
Spain 52W -0.30 0.00 0.00% 0.03 0.07 0.11 0.16
Spain 3M -0.43 0.00 0.00% 0.04 0.09 0.13 0.19
Spain 3Y -0.07 0.01 0.01% 0.01 0.01 0.02 0.03
Spain 6M -0.35 0.00 0.00% 0.04 0.08 0.12 0.17
Spain 5Y 0.22 0.01 -0.01% 0.22 0.24 0.26 0.29

امریکا قیمت روز Q1/19 Q2/19 Q3/19 Q4/19
10Y 2.66 0.01 0.01% 2.68 2.72 2.77 2.81
1M 2.43 0.00 0.00% 2.46 2.52 2.58 2.65
3M 2.43 0.00 0.00% 2.43 2.46 2.49 2.53
6M 2.50 0.00 0.00% 2.49 2.51 2.54 2.56
52W 2.54 0.01 0.01% 2.58 2.61 2.64 2.67
2Y 2.52 0.02 0.02% 2.50 2.54 2.58 2.62
3Y 2.49 0.02 0.02% 2.48 2.52 2.56 2.61
5Y 2.49 0.02 0.02% 2.49 2.53 2.57 2.62
7Y 2.57 0.01 0.01% 2.57 2.61 2.66 2.70
20Y 2.98 0.01 -0.01% 3.04 3.08 3.13 3.18
30Y 2.99 0.01 -0.01% 3.04 3.09 3.13 3.18
کانادا 1.90 0.02 0.02% 1.92 1.96 2.00 2.04
Canada 20Y 2.12 0.02 0.02% 2.14 2.18 2.22 2.26
کانادا 2Y 1.78 0.01 0.01% 1.81 1.84 1.87 1.91
Canada 30Y 2.16 0.02 0.02% 2.18 2.21 2.25 2.29
Canada 3Y 1.79 0.01 0.01% 1.81 1.85 1.88 1.91
Canada 5Y 1.80 0.02 0.02% 1.82 1.86 1.90 1.94
Canada 7Y 1.84 0.02 0.02% 1.86 1.90 1.93 1.97
Brazil 3M 6.49 0.11 0.11% 6.45 6.52 6.60 6.67
Brazil 6M 6.40 0.01 0.01% 6.46 6.56 6.65 6.75
مکزیک 8.42 0.14 -0.14% 8.58 8.67 8.76 8.85
Peru 9y 5.43 0.00 0.00% 5.47 5.52 5.57 5.62
ونزوئلا 10.43 0.00 0.00% 10.43 10.43 10.43 10.43
شیلی 4.40 0.04 0.04% 4.52 4.56 4.60 4.64
Canada 1M 1.64 0.01 0.01% 1.72 1.76 1.80 1.84
Canada 6M 1.73 0.01 -0.01% 1.74 1.77 1.79 1.82
کلمبیا 6.62 0.04 -0.04% 6.89 6.97 7.04 7.12
Canada 3M 1.68 0.01 0.01% 1.69 1.73 1.76 1.80
Canada 52W 1.80 0.01 -0.01% 1.84 1.86 1.89 1.91
برزیل 2Y 7.01 0.09 -0.09% 7.23 7.37 7.51 7.65
Brazil 5Y 7.98 0.03 -0.03% 8.21 8.34 8.48 8.63
برزیل 8.77 0.03 -0.03% 9.01 9.16 9.31 9.46
Brazil 52W 6.38 0.04 -0.04% 6.51 6.64 6.77 6.91
Brazil 3Y 7.64 0.02 -0.02% 7.79 7.92 8.04 8.17

آسیا قیمت روز Q1/19 Q2/19 Q3/19 Q4/19
ژاپن -0.02 0.01 -0.01% 0.00 0.00 0.00 0.00
Japan 1M -0.15 0.00 0.00% 0.01 0.02 0.04 0.05
Japan 3M -0.21 0.01 0.00% 0.02 0.05 0.08 0.11
Japan 6M -0.19 0.01 -0.01% 0.01 0.03 0.04 0.06
Japan 52W -0.18 0.01 0.00% 0.01 0.02 0.03 0.04
ژاپن 2Y -0.17 0.00 0.00% 0.01 0.02 0.03 0.05
Japan 3Y -0.17 0.00 -0.01% 0.01 0.03 0.04 0.06
Japan 5Y -0.16 0.00 -0.01% 0.02 0.03 0.05 0.07
Japan 7Y -0.17 0.00 -0.01% 0.02 0.03 0.05 0.07
Japan 20Y 0.42 0.02 -0.02% 0.47 0.48 0.50 0.51
Japan 30Y 0.59 0.03 -0.03% 0.66 0.68 0.69 0.71
قطر 3.75 0.05 -0.05% 3.90 3.96 4.03 4.09
اسرائيل 2.02 0.00 0.00% 2.12 2.16 2.21 2.25
South Korea 52W 1.75 0.00 0.00% 1.80 1.83 1.86 1.88
ویتنام 4.70 0.05 -0.05% 4.94 4.99 5.05 5.11
China 20Y 3.45 0.01 0.01% 3.51 3.54 3.57 3.60
چین 2Y 2.62 0.01 -0.01% 2.74 2.78 2.83 2.87
China 30Y 3.73 0.01 -0.01% 3.78 3.81 3.84 3.87
کره جنوبی 1.96 0.03 -0.03% 2.03 2.06 2.08 2.11
South Korea 20Y 2.02 0.03 -0.03% 2.08 2.11 2.14 2.16
South Korea 5Y 1.84 0.03 -0.03% 1.91 1.94 1.96 1.99
South Korea 30Y 1.98 0.04 -0.04% 2.08 2.10 2.13 2.16
South Korea 3Y 1.78 0.02 -0.02% 1.83 1.86 1.88 1.91
China 52W 2.34 0.02 0.02% 2.46 2.50 2.54 2.59
تایوان 0.82 0.02 -0.02% 0.88 0.90 0.91 0.93
Indonesia 30Y 8.74 0.07 0.07% 9.04 9.14 9.23 9.33
مالزی 3.89 0.08 -0.08% 4.09 4.11 4.13 4.15
China 7Y 3.07 0.01 0.01% 3.10 3.13 3.15 3.17
پاکستان 13.07 0.00 0.00% 13.41 13.60 13.78 13.97
هنگ کنگ 1.79 0.03 -0.03% 1.86 1.90 1.93 1.97
Philippine 6.34 0.00 0.00% 6.71 7.04 7.38 7.74
سنگاپور 2.12 0.03 -0.03% 2.18 2.21 2.25 2.29
Indonesia 20Y 8.41 0.06 0.06% 8.62 8.71 8.80 8.90
اندونزی 8.02 0.05 0.05% 8.15 8.26 8.36 8.47
Indonesia 1M 5.85 0.10 0.10% 6.22 6.49 6.78 7.09
Indonesia 52W 7.13 0.02 -0.02% 6.55 6.74 6.93 7.13
Indonesia 3M 6.06 0.01 -0.01% 6.46 6.70 6.96 7.23
Indonesia 3Y 7.50 0.03 0.03% 7.63 7.72 7.82 7.92
Indonesia 5Y 7.82 0.04 0.04% 7.97 8.07 8.17 8.28
Indonesia 6M 6.10 0.01 -0.01% 6.64 6.86 7.09 7.32
تایلند 2.47 0.01 0.01% 2.45 2.48 2.51 2.54
چین 3.09 0.01 -0.01% 3.16 3.20 3.23 3.26
China 3Y 2.65 0.01 0.01% 2.72 2.75 2.79 2.82
China 5Y 2.87 0.00 0.00% 2.96 2.99 3.02 3.06
India 3M 6.37 0.03 -0.03% 6.63 6.67 6.72 6.76
India 6M 6.40 0.04 -0.04% 6.72 6.76 6.80 6.84
هند 7.58 0.06 0.06% 7.56 7.63 7.70 7.78
India 52W 6.55 0.01 0.01% 6.81 6.89 6.97 7.04
هند 2Y 6.73 0.04 0.04% 6.99 7.05 7.10 7.16
India 30Y 7.72 0.05 0.05% 7.73 7.79 7.86 7.93
India 3Y 6.79 0.05 0.05% 7.03 7.08 7.13 7.18
India 5Y 7.13 0.04 0.04% 7.29 7.36 7.43 7.50
India 7Y 7.41 0.03 0.03% 7.50 7.56 7.63 7.69
کره جنوبی 2Y 1.80 0.00 0.00% 1.83 1.86 1.89 1.91

استرالیا قیمت روز Q1/19 Q2/19 Q3/19 Q4/19
نیوزیلند 2.23 0.02 -0.02% 2.27 2.31 2.34 2.38
Australia 20Y 2.51 0.04 -0.04% 2.60 2.64 2.67 2.71
استرالیا 2Y 1.75 0.03 -0.03% 1.86 1.89 1.91 1.94
Australia 30Y 2.65 0.05 -0.05% 2.78 2.82 2.85 2.89
Australia 3Y 1.66 0.04 -0.04% 1.77 1.80 1.83 1.86
Australia 5Y 1.75 0.05 -0.05% 1.90 1.94 1.97 2.00
Australia 7Y 1.93 0.05 -0.05% 2.08 2.12 2.15 2.19
Australia 52W 1.78 0.02 -0.02% 1.90 1.93 1.95 1.98
استرالیا 2.13 0.02 -0.02% 2.24 2.27 2.31 2.34

افریقا قیمت روز Q1/19 Q2/19 Q3/19 Q4/19
South Africa 3M 7.01 0.08 0.08% 7.66 8.42 9.26 10.19
South Africa 5Y 7.98 0.06 -0.06% 7.84 7.92 8.00 8.07
South Africa 30Y 9.92 0.09 -0.09% 9.71 9.80 9.89 9.98
آفریقای جنوبی 8.90 0.05 -0.05% 8.67 8.75 8.83 8.91
South Africa 20Y 9.95 0.06 -0.06% 9.70 9.79 9.88 9.97
آفریقای جنوبی 2Y 7.16 0.06 -0.06% 7.04 7.11 7.19 7.27
نیجریه 14.67 0.09 -0.09% 15.29 15.40 15.51 15.62
South Africa 3Y 7.05 0.02 -0.02% 7.12 7.19 7.26 7.33
کنیا 12.51 0.00 0.00% 12.53 12.81 13.10 13.39
Zambia Government Bond 10y 26.00 0.00 0.00% 26.78 27.58 28.40 29.25

پیش بینی - اوراق قرضه دولتی ده ساله - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.