قیمت روز Q4/19 Q1/20 Q2/20 Q3/20
10Y 1.69 0.05 -0.05% 1.71 1.76 1.80 1.85
10Y 0.64 0.01 -0.01% 0.52 0.56 0.59 0.63
ژاپن -0.20 0.00 0.00% 0.02 0.04 0.07 0.10
آلمان -0.46 0.02 0.05% 0.06 0.12 0.19 0.27
هلند -0.32 0.01 0.03% 0.04 0.09 0.14 0.20
اسپانیا 0.22 0.03 -0.01% 0.17 0.19 0.21 0.23
سوئیس -0.69 0.00 0.04% 0.07 0.16 0.25 0.35
مکزیک 6.76 0.01 0.01% 6.96 7.05 7.13 7.22
برزیل 6.68 0.07 -0.07% 7.15 7.26 7.37 7.48
یونان 1.44 0.33 -0.33% 1.45 1.52 1.60 1.68
نیوزیلند 1.18 0.06 0.06% 1.16 1.19 1.22 1.25
کانادا 1.52 0.02 -0.02% 1.41 1.46 1.51 1.56
فرانسه -0.27 0.03 0.01% 0.03 0.06 0.09 0.13
هند 6.67 0.02 -0.02% 6.76 6.82 6.89 6.96
استرالیا 1.02 0.02 -0.02% 1.05 1.08 1.11 1.15
ایتالیا 1.01 0.01 -0.01% 0.87 0.91 0.96 1.00
پرتغال 0.19 0.00 0.00% 0.18 0.20 0.22 0.24

ایالات متحده قیمت روز Q4/19 Q1/20 Q2/20 Q3/20
10Y 1.69 0.05 -0.05% 1.71 1.76 1.80 1.85
1M 1.84 0.14 0.14% 1.98 2.02 2.06 2.10
3M 1.69 0.04 0.04% 1.86 1.89 1.91 1.93
6M 1.70 0.02 0.02% 1.85 1.87 1.89 1.91
52W 1.68 0.01 0.01% 1.80 1.83 1.86 1.89
2Y 1.57 0.72 -0.72% 1.67 1.72 1.77 1.82
3Y 1.54 0.05 -0.05% 1.61 1.66 1.71 1.76
5Y 1.52 0.06 -0.06% 1.59 1.64 1.69 1.74
7Y 1.61 0.06 -0.06% 1.66 1.71 1.76 1.81
20Y 2.21 0.00 0.00% 2.15 2.20 2.25 2.30
30Y 2.16 0.05 -0.05% 2.16 2.20 2.24 2.29

اروپا قیمت روز Q4/19 Q1/20 Q2/20 Q3/20
10Y 0.64 0.01 -0.01% 0.52 0.56 0.59 0.63
1M 0.77 0.01 0.01% 0.79 0.83 0.86 0.89
3M 0.73 0.02 0.02% 0.81 0.85 0.89 0.94
6M 0.79 0.05 0.05% 0.76 0.78 0.80 0.82
52W 0.63 0.01 0.01% 0.50 0.53 0.56 0.59
3Y 0.46 0.02 0.02% 0.31 0.34 0.36 0.39
5Y 0.45 0.01 0.01% 0.30 0.33 0.35 0.38
7Y 0.43 0.01 0.01% 0.29 0.31 0.34 0.37
20Y 1.02 0.01 0.01% 0.91 0.95 0.99 1.03
30Y 1.12 0.01 0.01% 1.01 1.05 1.09 1.13
آلمان -0.46 0.02 0.05% 0.06 0.12 0.19 0.27
Germany 3M -0.59 0.01 -0.01% 0.04 0.07 0.11 0.16
Germany 6M -0.62 0.03 -0.02% 0.03 0.06 0.10 0.13
Germany 52W -0.67 0.02 0.00% 0.02 0.05 0.08 0.10
آلمان 2Y -0.68 0.02 0.02% 0.02 0.05 0.08 0.10
Germany 3Y -0.82 0.02 0.02% 0.03 0.06 0.09 0.12
Germany 5Y -0.80 0.02 0.00% 0.08 0.17 0.26 0.37
Germany 7Y -0.74 0.03 0.01% 0.07 0.16 0.25 0.34
Germany 30Y -0.07 0.04 0.01% 0.01 0.02 0.03 0.05
Greece 20Y 2.20 0.00 0.01% 2.11 2.16 2.20 2.24
نروژ 1.23 0.01 0.00% 1.28 1.31 1.35 1.39
هلند -0.32 0.01 0.03% 0.04 0.09 0.14 0.20
Portugal 52W -0.42 0.01 0.01% 0.02 0.05 0.07 0.10
Portugal 3M -0.50 0.00 0.00% 0.05 0.11 0.17 0.24
Portugal 3Y -0.46 0.01 0.01% 0.05 0.10 0.15 0.21
Portugal 5Y -0.28 0.00 -0.03% 0.03 0.06 0.09 0.13
Portugal 6M -0.44 0.00 0.00% 0.04 0.09 0.14 0.20
Portugal 7Y -0.07 0.01 -0.02% 0.00 0.01 0.02 0.02
اسلواکی -0.23 0.01 -0.01% 0.02 0.05 0.07 0.10
اسلوونی -0.01 0.04 -0.04% 0.00 0.00 0.00 0.00
کرواسی 0.52 0.03 -0.03% 0.57 0.58 0.60 0.62
بلژیک -0.16 0.02 0.01% 0.03 0.05 0.09 0.12
دانمارک -0.54 0.03 0.01% 0.06 0.12 0.18 0.26
فنلاند -0.30 0.03 0.01% 0.03 0.06 0.10 0.14
فرانسه -0.27 0.03 0.01% 0.03 0.06 0.09 0.13
France 1M -0.58 0.07 -0.05% 0.06 0.13 0.20 0.29
France 52W -0.61 0.01 0.00% 0.03 0.05 0.08 0.11
France 3M -0.61 0.01 0.00% 0.03 0.06 0.10 0.13
France 3Y -0.72 0.01 0.01% 0.05 0.11 0.17 0.24
France 5Y -0.63 0.02 0.00% 0.06 0.13 0.21 0.30
France 6M -0.61 0.02 0.00% 0.02 0.05 0.07 0.10
France 7Y -0.50 0.02 0.00% 0.05 0.10 0.16 0.23
ایرلند -0.02 0.02 0.02% 0.00 0.01 0.01 0.01
بلغارستان 0.43 0.01 0.00% 0.45 0.47 0.50 0.53
لیتوانی 0.28 0.00 0.00% 0.29 0.31 0.34 0.36
Russia 1M 6.82 0.01 -0.01% 6.85 6.86 6.88 6.90
Russia 3M 6.79 0.02 -0.02% 6.84 6.85 6.87 6.89
Russia 6M 6.76 0.02 -0.02% 6.81 6.83 6.85 6.87
اتریش -0.31 0.03 0.01% 0.03 0.06 0.10 0.14
Italy 1M -0.36 0.03 -0.03% 0.03 0.07 0.11 0.15
Italy 52W -0.19 0.01 -0.02% 0.02 0.05 0.07 0.10
Italy 3M -0.31 0.01 -0.01% 0.03 0.07 0.10 0.15
Italy 3Y -0.10 0.01 0.01% 0.01 0.03 0.05 0.07
فرانسه 2Y -0.63 0.00 0.03% 0.03 0.06 0.10 0.13
یونان 1.44 0.33 -0.33% 1.45 1.52 1.60 1.68
پرتغال 2Y -0.56 0.03 0.03% 0.06 0.12 0.20 0.27
Russia 5Y 6.47 0.02 -0.02% 6.89 6.94 7.00 7.06
جمهوری چک 1.31 0.07 0.07% 1.38 1.42 1.47 1.51
Euro Area Government Bond 0.00 0.10 -0.05% 0.11 0.12 0.13 0.15
ایتالیا 2Y -0.14 0.01 0.00% 0.02 0.04 0.06 0.08
سوئد -0.20 0.03 0.07% 0.03 0.06 0.09 0.12
اسپانیا 0.22 0.03 -0.01% 0.17 0.19 0.21 0.23
Portugal 30Y 1.06 0.05 0.02% 1.10 1.14 1.17 1.21
سوئیس -0.69 0.00 0.04% 0.07 0.16 0.25 0.35
لتونی 0.55 0.00 0.00% 0.55 0.55 0.55 0.55
لهستان 1.81 0.01 0.18% 2.05 2.11 2.17 2.23
رومانی 4.22 0.06 0.05% 4.29 4.37 4.45 4.54
روسیه 6.66 0.05 -0.05% 7.08 7.14 7.21 7.27
Russia 20Y 7.13 0.05 -0.05% 7.47 7.53 7.58 7.64
روسیه 2Y 6.39 0.00 -0.03% 6.63 6.68 6.72 6.77
Russia 7Y 6.56 0.07 0.01% 6.96 7.02 7.08 7.14
Greece 1M 1.57 0.33 0.33% 1.98 2.18 2.40 2.64
Greece 3M 1.31 0.13 0.13% 1.50 1.62 1.76 1.91
Greece 6M 1.24 0.07 0.07% 1.39 1.46 1.52 1.60
مجارستان 2.05 0.13 0.13% 2.11 2.19 2.26 2.34
ترکیه 15.18 0.81 0.81% 13.58 13.98 14.38 14.80
Russia 3Y 6.38 0.13 -0.13% 6.70 6.75 6.80 6.86
Russia 52W 6.36 0.02 -0.02% 6.57 6.64 6.70 6.76
Italy 30Y 2.03 0.02 -0.02% 1.98 2.03 2.08 2.14
Italy 7Y 0.59 0.02 -0.02% 0.47 0.50 0.53 0.56
France 20Y 0.33 0.02 -0.02% 0.25 0.27 0.30 0.33
France 30Y 0.66 0.01 -0.01% 0.58 0.62 0.66 0.70
ایتالیا 1.01 0.01 -0.01% 0.87 0.91 0.96 1.00
Italy 20Y 1.67 0.01 -0.01% 1.63 1.68 1.73 1.78
Italy 5Y 0.30 0.00 0.00% 0.25 0.27 0.30 0.33
پرتغال 0.19 0.00 0.00% 0.18 0.20 0.22 0.24
Portugal 20Y 0.73 0.01 -0.01% 0.77 0.80 0.84 0.88
ایسلند 3.46 0.00 0.00% 3.46 3.51 3.57 3.63
Spain 52W -0.47 0.01 0.00% 0.04 0.09 0.15 0.21
Spain 3M -0.52 0.02 -0.02% 0.03 0.07 0.10 0.14
Spain 6M -0.48 0.00 0.01% 0.04 0.07 0.11 0.16
Spain 3Y -0.51 0.00 0.04% 0.05 0.10 0.16 0.22
Spain 5Y -0.30 0.00 -0.01% 0.03 0.06 0.09 0.13
Netherlands 3M -0.64 0.00 0.00% 0.04 0.07 0.11 0.16
Netherlands 6M -0.64 0.01 0.01% 0.03 0.06 0.10 0.13

امریکا قیمت روز Q4/19 Q1/20 Q2/20 Q3/20
10Y 1.69 0.05 -0.05% 1.71 1.76 1.80 1.85
1M 1.84 0.14 0.14% 1.98 2.02 2.06 2.10
3M 1.69 0.04 0.04% 1.86 1.89 1.91 1.93
6M 1.70 0.02 0.02% 1.85 1.87 1.89 1.91
52W 1.68 0.01 0.01% 1.80 1.83 1.86 1.89
2Y 1.57 0.72 -0.72% 1.67 1.72 1.77 1.82
3Y 1.54 0.05 -0.05% 1.61 1.66 1.71 1.76
5Y 1.52 0.06 -0.06% 1.59 1.64 1.69 1.74
7Y 1.61 0.06 -0.06% 1.66 1.71 1.76 1.81
20Y 2.21 0.00 0.00% 2.15 2.20 2.25 2.30
30Y 2.16 0.05 -0.05% 2.16 2.20 2.24 2.29
Canada 5Y 1.37 0.05 0.15% 1.45 1.50 1.55 1.60
Canada 52W 1.73 0.05 0.05% 1.75 1.77 1.80 1.83
Canada 20Y 1.64 0.07 0.07% 1.55 1.59 1.63 1.67
کانادا 2Y 1.65 0.11 0.11% 1.63 1.67 1.72 1.77
Canada 1M 1.66 0.01 0.01% 1.68 1.70 1.73 1.76
Canada 3M 1.65 0.01 -0.01% 1.68 1.70 1.73 1.75
Canada 6M 1.68 0.02 -0.02% 1.69 1.70 1.72 1.73
کلمبیا 5.83 0.03 0.03% 5.90 6.01 6.11 6.21
Canada 30Y 1.65 0.11 0.11% 1.57 1.61 1.65 1.69
Canada 7Y 1.51 0.02 -0.02% 1.41 1.46 1.51 1.56
Canada 3Y 1.61 0.01 -0.01% 1.56 1.61 1.66 1.71
کانادا 1.52 0.02 -0.02% 1.41 1.46 1.51 1.56
برزیل 2Y 4.94 0.04 -0.04% 5.34 5.42 5.50 5.57
Peru 15Y 5.43 0.00 0.00% 5.43 5.44 5.45 5.46
ونزوئلا 10.43 0.00 0.00% 10.43 10.43 10.43 10.43
مکزیک 6.76 0.01 0.01% 6.96 7.05 7.13 7.22
شیلی 2.85 0.14 0.14% 2.84 2.87 2.91 2.95
Brazil 52W 4.53 0.21 -0.21% 4.92 4.99 5.05 5.12
Brazil 5Y 6.15 0.01 0.01% 6.65 6.76 6.87 6.98
Brazil 6M 4.62 0.11 -0.11% 5.08 5.13 5.19 5.24
Brazil 3Y 5.32 0.42 -0.42% 5.92 6.01 6.11 6.20
برزیل 6.68 0.07 -0.07% 7.15 7.26 7.37 7.48
Brazil 3M 4.91 0.16 -0.16% 5.49 5.55 5.61 5.67

آسیا قیمت روز Q4/19 Q1/20 Q2/20 Q3/20
ژاپن -0.20 0.00 0.00% 0.02 0.04 0.07 0.10
Japan 1M -0.13 0.03 0.03% 0.02 0.03 0.05 0.07
Japan 3M -0.36 0.00 0.05% 0.04 0.08 0.13 0.18
Japan 6M -0.30 0.01 0.02% 0.02 0.05 0.07 0.10
Japan 52W -0.29 0.00 0.00% 0.02 0.03 0.05 0.07
ژاپن 2Y -0.29 0.02 0.02% 0.02 0.04 0.06 0.09
Japan 3Y -0.34 0.00 0.02% 0.02 0.05 0.08 0.10
Japan 5Y -0.36 0.00 0.02% 0.03 0.06 0.09 0.12
Japan 7Y -0.36 0.01 0.02% 0.04 0.07 0.12 0.16
Japan 20Y 0.22 0.00 0.00% 0.23 0.25 0.27 0.30
Japan 30Y 0.39 0.01 -0.01% 0.39 0.43 0.46 0.50
South Korea 3Y 1.28 0.02 -0.02% 1.32 1.34 1.37 1.39
South Korea 5Y 1.36 0.01 -0.01% 1.38 1.41 1.44 1.47
هند 6.67 0.02 -0.02% 6.76 6.82 6.89 6.96
South Korea 20Y 1.49 0.01 -0.01% 1.46 1.49 1.52 1.56
پاکستان 11.66 0.00 -0.32% 12.85 13.02 13.18 13.35
اسرائيل 0.83 0.01 0.04% 0.95 0.99 1.04 1.09
Philippine 4.68 0.04 0.02% 4.78 4.86 4.94 5.02
South Korea 52W 1.26 0.01 0.02% 1.34 1.36 1.38 1.39
Indonesia 1M 5.90 0.00 0.00% 5.97 6.04 6.11 6.19
Indonesia 3M 5.85 0.00 0.00% 5.95 6.05 6.15 6.26
اندونزی 7.21 0.04 0.00% 7.37 7.44 7.51 7.58
Indonesia 30Y 8.02 0.05 0.00% 8.14 8.19 8.24 8.29
India 6M 5.30 0.03 0.01% 5.50 5.54 5.59 5.63
کره جنوبی 2Y 1.30 0.01 0.01% 1.34 1.36 1.38 1.41
تایوان 0.71 0.01 0.01% 0.73 0.75 0.76 0.78
چین 3.18 0.01 -0.01% 3.18 3.20 3.23 3.25
هند 2Y 5.72 0.01 0.01% 5.84 5.89 5.94 5.99
کره جنوبی 1.49 0.01 0.01% 1.49 1.52 1.55 1.58
Indonesia 6M 5.78 0.03 -0.03% 5.92 5.98 6.05 6.11
تایلند 1.54 0.02 0.02% 1.53 1.56 1.59 1.62
China 52W 2.67 0.02 0.02% 2.70 2.75 2.80 2.85
China 20Y 3.55 0.06 0.06% 3.54 3.57 3.61 3.65
China 30Y 3.87 0.07 0.07% 3.84 3.87 3.89 3.92
China 3Y 2.90 0.02 0.02% 2.87 2.89 2.92 2.95
Indonesia 5Y 6.64 0.01 -0.01% 6.78 6.85 6.91 6.98
سنگاپور 1.70 0.04 0.04% 1.77 1.80 1.83 1.87
مالزی 3.43 0.03 0.03% 3.37 3.40 3.42 3.45
Indonesia 20Y 7.85 0.02 -0.02% 7.93 8.00 8.07 8.15
Indonesia 52W 5.92 0.05 0.05% 6.05 6.17 6.29 6.42
Indonesia 3Y 6.55 0.02 -0.02% 6.66 6.73 6.79 6.85
ویتنام 3.88 0.08 -0.08% 4.08 4.11 4.14 4.17
India 52W 5.64 0.00 0.00% 5.82 5.87 5.93 5.98
هنگ کنگ 1.42 0.12 0.12% 1.28 1.32 1.36 1.41
قطر 2.59 0.06 -0.06% 2.76 2.82 2.88 2.94
چین 2Y 2.77 0.01 0.02% 2.80 2.84 2.88 2.91
India 5Y 6.34 0.04 -0.04% 6.54 6.61 6.68 6.75
India 30Y 7.21 0.02 0.02% 7.22 7.27 7.32 7.37
India 3Y 5.96 0.01 -0.01% 6.18 6.23 6.28 6.33
South Korea 30Y 1.48 0.00 0.00% 1.45 1.48 1.51 1.54
India 3M 5.12 0.08 -0.08% 5.38 5.43 5.47 5.51
China 5Y 3.01 0.00 0.00% 3.00 3.03 3.06 3.09
India 7Y 6.82 0.01 0.01% 6.62 6.68 6.74 6.80
China 7Y 3.22 0.01 -0.01% 3.21 3.24 3.26 3.29

استرالیا قیمت روز Q4/19 Q1/20 Q2/20 Q3/20
استرالیا 2Y 0.71 0.01 -0.01% 0.79 0.82 0.84 0.87
نیوزیلند 1.18 0.06 0.06% 1.16 1.19 1.22 1.25
Australia 52W 0.74 0.01 -0.01% 0.84 0.87 0.89 0.91
Australia 3Y 0.68 0.01 -0.01% 0.75 0.78 0.80 0.83
Australia 5Y 0.72 0.02 -0.02% 0.77 0.79 0.82 0.85
استرالیا 1.02 0.02 -0.02% 1.05 1.08 1.11 1.15
Australia 20Y 1.42 0.02 -0.02% 1.47 1.50 1.53 1.57
Australia 30Y 1.60 0.01 -0.01% 1.66 1.70 1.73 1.77
Australia 7Y 0.85 0.02 -0.02% 0.90 0.93 0.96 0.99

افریقا قیمت روز Q4/19 Q1/20 Q2/20 Q3/20
آفریقای جنوبی 2Y 6.62 0.02 0.05% 6.73 6.81 6.90 6.98
نیجریه 14.44 0.10 0.10% 14.42 14.54 14.66 14.79
South Africa 20Y 9.80 0.01 0.01% 9.97 10.05 10.13 10.21
South Africa 30Y 9.83 0.03 -0.03% 10.02 10.10 10.18 10.27
South Africa 5Y 7.30 0.01 -0.01% 7.49 7.56 7.63 7.69
آفریقای جنوبی 8.24 0.01 0.01% 8.39 8.46 8.53 8.59
South Africa 3M 6.00 0.63 -0.63% 6.60 7.26 7.99 8.78
کنیا 11.66 0.01 0.01% 11.75 11.95 12.16 12.37
Zambia Government Bond 10y 31.75 0.38 0.38% 32.56 33.57 34.61 35.69

پیش بینی - اوراق قرضه دولتی ده ساله - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.