قیمت روز Q1/20 Q2/20 Q3/20 Q4/20
10Y 1.61 0.07 -0.07% 1.87 1.93 1.98 2.05
10Y 0.51 0.06 -0.06% 0.79 0.85 0.91 0.98
ژاپن -0.04 0.02 0.00% 0.00 0.00 0.01 0.01
آلمان -0.39 0.02 -0.06% 0.03 0.06 0.09 0.13
برزیل 6.78 0.05 0.05% 6.82 6.91 7.00 7.10
فرانسه -0.13 0.05 -0.05% 0.02 0.03 0.03 0.03
یونان 1.20 0.61 -0.13% 1.52 1.62 1.73 1.84
هند 6.55 0.03 -0.03% 6.58 6.64 6.70 6.77
مکزیک 6.77 0.01 -0.01% 6.88 6.96 7.04 7.11
هلند -0.29 0.05 -0.05% 0.01 0.03 0.05 0.06
نیوزیلند 1.42 0.06 -0.06% 1.66 1.72 1.77 1.83
اسپانیا 0.28 0.07 -0.07% 0.42 0.46 0.51 0.56
پرتغال 0.26 0.10 -0.10% 0.39 0.43 0.47 0.52
سوئیس -0.78 0.03 -0.05% 0.05 0.11 0.18 0.25
استرالیا 0.98 0.09 -0.07% 1.28 1.33 1.38 1.44
ایتالیا 1.04 0.19 -0.18% 1.41 1.49 1.57 1.65
کانادا 1.32 0.04 -0.04% 1.69 1.76 1.83 1.90

ایالات متحده قیمت روز Q1/20 Q2/20 Q3/20 Q4/20
10Y 1.61 0.07 -0.07% 1.87 1.93 1.98 2.05
1M 1.53 0.01 -0.01% 1.56 1.59 1.63 1.66
3M 1.53 0.00 0.00% 1.55 1.58 1.60 1.62
6M 1.54 0.00 -0.01% 1.59 1.62 1.64 1.66
52W 1.52 0.02 -0.02% 1.60 1.63 1.66 1.69
2Y 1.45 0.04 -0.04% 1.59 1.64 1.69 1.75
3Y 1.42 0.05 -0.05% 1.61 1.66 1.72 1.78
5Y 1.44 0.06 -0.06% 1.67 1.72 1.78 1.85
7Y 1.53 0.07 -0.07% 1.79 1.85 1.91 1.97
20Y 2.10 0.07 -0.06% 2.40 2.46 2.52 2.58
30Y 2.07 0.06 -0.05% 2.33 2.38 2.44 2.50

اروپا قیمت روز Q1/20 Q2/20 Q3/20 Q4/20
10Y 0.51 0.06 -0.06% 0.79 0.85 0.91 0.98
1M 0.68 0.01 -0.01% 0.76 0.79 0.82 0.86
3M 0.68 0.01 -0.01% 0.81 0.84 0.88 0.91
6M 0.76 0.00 0.00% 0.75 0.77 0.80 0.82
52W 0.48 0.03 -0.02% 0.65 0.69 0.74 0.78
3Y 0.34 0.03 -0.03% 0.54 0.59 0.64 0.70
5Y 0.35 0.05 -0.05% 0.60 0.66 0.72 0.78
7Y 0.35 0.05 -0.05% 0.60 0.66 0.73 0.80
20Y 0.92 0.06 -0.06% 1.17 1.23 1.28 1.34
30Y 1.01 0.06 -0.05% 1.26 1.32 1.37 1.43
آلمان -0.39 0.02 -0.06% 0.03 0.06 0.09 0.13
Germany 3M -0.57 0.00 -0.01% 0.04 0.07 0.11 0.16
Germany 6M -0.57 0.02 -0.02% 0.03 0.06 0.10 0.13
Germany 52W -0.60 0.01 -0.01% 0.02 0.04 0.07 0.09
آلمان 2Y -0.63 0.02 -0.02% 0.02 0.04 0.06 0.08
Germany 3Y -0.66 0.03 -0.03% 0.02 0.04 0.06 0.08
Germany 5Y -0.63 0.04 -0.02% 0.03 0.06 0.10 0.13
Germany 7Y -0.55 0.05 -0.03% 0.04 0.08 0.13 0.18
Germany 30Y 0.13 0.06 -0.06% 0.26 0.29 0.32 0.35
Euro Area Government Bond 0.00 0.31 0.06% 0.41 0.45 0.49 0.54
Greece 1M 3.35 0.23 0.23% 2.15 2.36 2.60 2.85
دانمارک -0.38 0.08 -0.08% 0.02 0.05 0.08 0.11
فنلاند -0.19 0.05 -0.05% 0.01 0.01 0.02 0.03
لتونی 0.55 0.00 0.00% 0.55 0.55 0.55 0.55
لیتوانی 0.38 0.00 0.00% 0.46 0.49 0.53 0.57
Russia 1M 6.05 0.00 -0.01% 6.11 6.12 6.14 6.16
Russia 3M 5.99 0.01 -0.01% 6.15 6.16 6.18 6.19
Russia 6M 5.97 0.00 0.00% 6.12 6.13 6.15 6.17
بلغارستان 0.40 0.00 0.00% 0.42 0.45 0.47 0.50
کرواسی 0.64 0.00 0.00% 0.68 0.71 0.74 0.77
جمهوری چک 1.58 0.10 -0.10% 1.71 1.76 1.82 1.88
اتریش -0.21 0.05 -0.02% 0.01 0.01 0.02 0.03
بلژیک -0.14 0.05 -0.05% 0.00 0.00 0.00 0.00
ایتالیا 1.04 0.19 -0.18% 1.41 1.49 1.57 1.65
Italy 1M -0.41 0.03 -0.03% 0.05 0.10 0.15 0.21
Italy 52W -0.25 0.01 -0.07% 0.02 0.04 0.07 0.10
Italy 20Y 1.73 0.19 -0.18% 2.12 2.18 2.26 2.33
ایتالیا 2Y -0.14 0.08 -0.08% 0.01 0.01 0.02 0.03
Italy 30Y 2.11 0.19 -0.18% 2.49 2.56 2.63 2.70
Italy 3M -0.38 0.09 -0.09% 0.03 0.07 0.11 0.16
Italy 3Y -0.08 0.10 -0.10% 0.03 0.03 0.03 0.04
Italy 5Y 0.32 0.16 -0.16% 0.57 0.63 0.69 0.76
Italy 7Y 0.65 0.18 -0.17% 0.95 1.02 1.09 1.17
فرانسه -0.13 0.05 -0.05% 0.02 0.03 0.03 0.03
France 1M -0.53 0.01 0.01% 0.05 0.11 0.18 0.25
France 52W -0.56 0.01 -0.01% 0.02 0.05 0.07 0.10
France 20Y 0.36 0.06 -0.06% 0.56 0.61 0.68 0.74
فرانسه 2Y -0.60 0.02 -0.02% 0.02 0.04 0.07 0.09
France 30Y 0.68 0.07 -0.06% 0.89 0.95 1.01 1.08
France 3M -0.54 0.01 0.01% 0.03 0.06 0.09 0.13
France 3Y -0.59 0.03 -0.03% 0.02 0.05 0.08 0.11
France 5Y -0.49 0.04 -0.01% 0.04 0.09 0.14 0.19
France 6M -0.56 0.01 -0.01% 0.02 0.04 0.06 0.09
France 7Y -0.34 0.05 -0.05% 0.02 0.05 0.07 0.10
یونان 1.20 0.61 -0.13% 1.52 1.62 1.73 1.84
Greece 20Y 1.94 0.11 -0.12% 2.24 2.30 2.35 2.40
Greece 3M 1.23 0.03 0.03% 0.96 1.05 1.16 1.27
Greece 6M 0.35 0.01 0.01% 0.42 0.46 0.51 0.56
مجارستان 2.08 0.08 -0.08% 2.21 2.30 2.38 2.47
ایرلند -0.13 0.05 -0.05% 0.05 0.05 0.05 0.06
نروژ 1.33 0.05 -0.05% 1.47 1.52 1.57 1.62
هلند -0.29 0.05 -0.05% 0.01 0.03 0.05 0.06
سوئد 0.00 0.06 -0.06% 0.10 0.11 0.13 0.14
اسپانیا 0.28 0.07 -0.07% 0.42 0.46 0.51 0.56
پرتغال 0.26 0.10 -0.10% 0.39 0.43 0.47 0.52
Portugal 52W -0.46 0.01 -0.01% 0.02 0.05 0.07 0.10
Portugal 20Y 0.77 0.09 -0.09% 0.98 1.03 1.08 1.14
پرتغال 2Y -0.42 0.01 -0.01% 0.05 0.11 0.17 0.24
Portugal 30Y 1.11 0.08 -0.07% 1.32 1.37 1.42 1.48
Portugal 3M -0.43 0.03 -0.03% 0.05 0.10 0.15 0.21
Portugal 3Y -0.27 0.02 -0.02% 0.04 0.08 0.13 0.18
Portugal 5Y -0.09 0.03 -0.03% 0.02 0.03 0.05 0.07
Portugal 6M -0.43 0.00 0.00% 0.04 0.08 0.12 0.17
Portugal 7Y 0.03 0.05 -0.05% 0.13 0.15 0.16 0.18
سوئیس -0.78 0.03 -0.05% 0.05 0.11 0.18 0.25
ایسلند 3.23 0.00 0.00% 3.59 3.66 3.72 3.79
لهستان 2.22 0.13 -0.05% 2.19 2.32 2.46 2.60
رومانی 4.26 0.04 -0.04% 4.61 4.69 4.77 4.85
روسیه 6.28 0.06 0.06% 6.31 6.36 6.41 6.46
Russia 52W 5.52 0.09 0.09% 5.02 5.08 5.14 5.20
Russia 20Y 6.67 0.05 0.05% 6.84 6.88 6.93 6.97
روسیه 2Y 5.62 0.02 0.02% 5.68 5.72 5.76 5.80
Russia 5Y 6.01 0.07 0.07% 6.07 6.11 6.16 6.20
اسلواکی 0.01 0.01 -0.01% 0.10 0.11 0.12 0.13
اسلوونی 0.11 0.08 -0.08% 0.24 0.26 0.29 0.32
ترکیه 10.16 0.03 0.03% 12.34 12.66 12.99 13.33
Russia 3Y 5.62 0.03 0.03% 5.68 5.72 5.76 5.80
Russia 7Y 6.17 0.08 0.08% 6.21 6.26 6.30 6.35
Turkey Bond Yield 2Y 9.91 0.05 0.07% 11.85 12.23 12.62 13.02
United Kingdom Bond Yield 2Y 0.39 0.03 -0.03% 0.59 0.63 0.68 0.73
Switzerland Bond Yield 2Y -0.77 0.02 -0.02% 0.03 0.07 0.11 0.15
Sweden Bond Yield 2Y -0.33 0.01 0.00% 0.01 0.03 0.05 0.06
Spain Bond Yield 2Y -0.46 0.01 -0.01% 0.04 0.08 0.13 0.18
Netherlands Bond Yield 2Y -0.61 0.00 0.00% 0.02 0.04 0.06 0.08
Belgium Bond Yield 2Y -0.59 0.00 0.00% 0.02 0.05 0.07 0.10
Finland Bond Yield 2Y -0.60 0.01 -0.01% 0.03 0.05 0.08 0.11
Denmark Bond Yield 2Y -0.67 0.02 -0.02% 0.05 0.10 0.15 0.21
Netherlands 3M -0.58 0.00 0.00% 0.03 0.07 0.10 0.14
Netherlands 6M -0.58 0.01 0.00% 0.03 0.06 0.09 0.12
Spain 3M -0.47 0.01 0.00% 0.03 0.06 0.09 0.12
Spain 3Y -0.39 0.03 -0.02% 0.04 0.08 0.13 0.18
Spain 5Y -0.19 0.04 -0.04% 0.01 0.02 0.04 0.05
Spain 6M -0.41 0.01 0.00% 0.02 0.04 0.06 0.08
Spain 52W -0.42 0.00 0.00% 0.05 0.10 0.15 0.21

امریکا قیمت روز Q1/20 Q2/20 Q3/20 Q4/20
10Y 1.61 0.07 -0.07% 1.87 1.93 1.98 2.05
1M 1.53 0.01 -0.01% 1.56 1.59 1.63 1.66
3M 1.53 0.00 0.00% 1.55 1.58 1.60 1.62
6M 1.54 0.00 -0.01% 1.59 1.62 1.64 1.66
52W 1.52 0.02 -0.02% 1.60 1.63 1.66 1.69
2Y 1.45 0.04 -0.04% 1.59 1.64 1.69 1.75
3Y 1.42 0.05 -0.05% 1.61 1.66 1.72 1.78
5Y 1.44 0.06 -0.06% 1.67 1.72 1.78 1.85
7Y 1.53 0.07 -0.07% 1.79 1.85 1.91 1.97
20Y 2.10 0.07 -0.06% 2.40 2.46 2.52 2.58
30Y 2.07 0.06 -0.05% 2.33 2.38 2.44 2.50
Canada 5Y 1.33 0.06 -0.06% 1.69 1.76 1.83 1.90
Canada 3Y 1.42 0.05 -0.05% 1.71 1.77 1.83 1.90
شیلی 3.35 0.03 0.05% 3.19 3.26 3.34 3.42
Peru 15Y 0.00 0.00 0.00% 5.43 5.43 5.43 5.43
ونزوئلا 10.43 0.00 0.00% 10.43 10.43 10.43 10.43
کلمبیا 5.77 0.05 0.05% 6.20 6.31 6.41 6.52
کانادا 1.32 0.04 -0.04% 1.69 1.76 1.83 1.90
Canada 1M 1.65 0.03 0.03% 1.67 1.69 1.72 1.74
Canada 52W 1.61 0.03 -0.01% 1.77 1.79 1.82 1.85
Canada 20Y 1.43 0.04 -0.04% 1.76 1.81 1.86 1.92
کانادا 2Y 1.45 0.04 -0.04% 1.72 1.77 1.83 1.89
Canada 30Y 1.46 0.03 -0.03% 1.75 1.80 1.85 1.91
Canada 3M 1.64 0.00 0.00% 1.66 1.68 1.69 1.70
Canada 6M 1.64 0.02 -0.02% 1.72 1.74 1.75 1.76
Canada 7Y 1.32 0.06 -0.06% 1.69 1.76 1.83 1.90
برزیل 6.78 0.05 0.05% 6.82 6.91 7.00 7.10
Brazil 52W 4.50 0.00 0.00% 4.45 4.51 4.57 4.63
برزیل 2Y 4.83 0.04 -0.04% 5.18 5.26 5.33 5.41
Brazil 3M 4.23 0.02 -0.02% 4.64 4.70 4.76 4.82
Brazil 3Y 5.31 0.13 0.13% 5.52 5.61 5.69 5.78
Brazil 5Y 6.24 0.04 0.04% 6.42 6.52 6.62 6.73
Brazil 6M 4.19 0.02 -0.02% 4.41 4.46 4.50 4.54
مکزیک 6.77 0.01 -0.01% 6.88 6.96 7.04 7.11

آسیا قیمت روز Q1/20 Q2/20 Q3/20 Q4/20
ژاپن -0.04 0.02 0.00% 0.00 0.00 0.01 0.01
Japan 1M -0.05 0.06 0.06% 0.02 0.03 0.05 0.07
Japan 3M -0.10 0.03 0.00% 0.01 0.02 0.03 0.05
Japan 6M -0.13 0.01 0.00% 0.01 0.02 0.04 0.05
Japan 52W -0.14 0.01 0.00% 0.01 0.02 0.03 0.04
ژاپن 2Y -0.14 0.01 -0.01% 0.01 0.02 0.03 0.04
Japan 3Y -0.15 0.02 -0.02% 0.01 0.02 0.04 0.05
Japan 5Y -0.14 0.02 -0.02% 0.01 0.02 0.04 0.05
Japan 7Y -0.13 0.01 -0.01% 0.01 0.02 0.04 0.05
Japan 20Y 0.24 0.03 -0.03% 0.31 0.34 0.37 0.41
Japan 30Y 0.38 0.03 -0.03% 0.45 0.49 0.53 0.58
کره جنوبی 1.70 0.00 0.00% 1.59 1.63 1.67 1.71
South Korea 52W 1.32 0.00 0.00% 1.33 1.35 1.37 1.39
South Korea 20Y 1.73 0.00 0.00% 1.64 1.67 1.71 1.75
کره جنوبی 2Y 1.41 0.00 0.00% 1.31 1.34 1.37 1.39
South Korea 30Y 1.70 0.00 0.00% 1.62 1.66 1.70 1.74
South Korea 3Y 1.42 0.00 0.00% 1.30 1.32 1.35 1.38
South Korea 5Y 1.54 0.00 0.00% 1.39 1.43 1.46 1.49
Philippine 4.61 0.09 -0.09% 4.49 4.56 4.62 4.69
پاکستان 11.08 0.00 0.00% 11.15 11.29 11.42 11.55
تایوان 0.64 0.00 0.00% 0.68 0.70 0.71 0.72
ویتنام 3.11 0.00 0.00% 3.41 3.44 3.47 3.51
تایلند 1.36 0.03 -0.03% 1.46 1.49 1.53 1.56
قطر 2.57 0.01 -0.01% 2.59 2.65 2.71 2.77
China 52W 2.29 0.06 -0.06% 2.52 2.56 2.60 2.64
China 20Y 3.46 0.01 0.00% 3.57 3.61 3.64 3.68
چین 2Y 2.55 0.03 -0.03% 2.69 2.73 2.76 2.79
China 30Y 3.59 0.06 -0.06% 3.79 3.81 3.84 3.86
China 3Y 2.55 0.07 -0.07% 2.72 2.75 2.78 2.81
China 5Y 2.75 0.07 -0.07% 2.91 2.93 2.96 2.99
China 7Y 2.95 0.03 -0.03% 3.11 3.13 3.16 3.18
چین 3.07 0.00 0.02% 3.22 3.24 3.27 3.30
مالزی 3.17 0.01 -0.01% 3.33 3.36 3.39 3.42
سنگاپور 1.66 0.00 -0.01% 1.79 1.82 1.86 1.89
هنگ کنگ 1.57 0.00 0.00% 1.80 1.86 1.92 1.99
اندونزی 6.67 0.06 0.06% 7.13 7.19 7.25 7.31
Indonesia 1M 4.09 0.00 0.00% 4.77 4.85 4.93 5.00
Indonesia 52W 4.84 0.42 -0.42% 5.12 5.21 5.30 5.39
Indonesia 20Y 7.31 0.02 0.02% 7.59 7.64 7.70 7.76
Indonesia 30Y 7.52 0.00 0.00% 7.71 7.75 7.79 7.83
Indonesia 3M 4.20 0.45 -0.45% 4.89 4.95 5.02 5.08
Indonesia 3Y 5.78 0.13 0.13% 6.26 6.31 6.37 6.42
Indonesia 5Y 6.12 0.13 0.13% 6.44 6.50 6.55 6.61
Indonesia 6M 4.24 0.00 0.00% 5.15 5.23 5.30 5.38
هند 6.55 0.03 -0.03% 6.58 6.64 6.70 6.77
India 52W 5.44 0.01 -0.01% 5.64 5.71 5.77 5.84
هند 2Y 5.67 0.03 -0.03% 5.80 5.85 5.89 5.94
India 30Y 7.10 0.03 -0.03% 7.14 7.19 7.24 7.29
India 3M 5.10 0.02 -0.02% 5.04 5.09 5.13 5.17
India 3Y 6.21 0.01 -0.01% 6.34 6.39 6.44 6.49
India 5Y 6.37 0.01 -0.01% 6.43 6.49 6.56 6.62
India 6M 5.20 0.00 0.00% 5.23 5.27 5.32 5.36
India 7Y 6.83 0.00 0.00% 6.88 6.94 7.01 7.08
اسرائيل 0.86 0.01 -0.01% 0.83 0.87 0.91 0.95

استرالیا قیمت روز Q1/20 Q2/20 Q3/20 Q4/20
استرالیا 0.98 0.09 -0.07% 1.28 1.33 1.38 1.44
Australia 52W 0.82 0.02 -0.02% 0.92 0.95 0.98 1.01
Australia 20Y 1.40 0.09 -0.07% 1.71 1.76 1.81 1.86
استرالیا 2Y 0.67 0.07 -0.06% 0.84 0.88 0.91 0.95
Australia 30Y 1.59 0.09 -0.07% 1.90 1.95 2.00 2.06
Australia 3Y 0.64 0.08 -0.06% 0.82 0.86 0.90 0.94
نیوزیلند 1.42 0.06 -0.06% 1.66 1.72 1.77 1.83
Australia 5Y 0.71 0.06 -0.06% 0.92 0.96 1.01 1.05
Australia 7Y 0.82 0.06 -0.06% 1.07 1.11 1.16 1.21
New Zealand Bond Yield 2Y 1.05 0.00 0.00% 0.90 0.92 0.95 0.98

افریقا قیمت روز Q1/20 Q2/20 Q3/20 Q4/20
آفریقای جنوبی 9.07 0.06 0.06% 8.33 8.39 8.46 8.53
South Africa 20Y 10.15 0.09 0.09% 10.12 10.20 10.28 10.35
آفریقای جنوبی 2Y 6.86 0.04 -0.04% 6.84 6.91 6.99 7.06
South Africa 30Y 10.23 0.08 0.08% 10.17 10.25 10.33 10.40
South Africa 3M 6.00 0.00 0.00% 7.22 7.94 8.73 9.60
South Africa 5Y 8.12 0.03 0.03% 7.32 7.38 7.45 7.51
کنیا 12.50 0.40 0.40% 12.41 12.62 12.83 13.05
نیجریه 11.11 0.22 0.22% 11.71 11.86 12.00 12.16
Zambia Government Bond 10y 32.50 0.00 0.00% 33.46 34.45 35.47 36.52

پیش بینی - اوراق قرضه دولتی ده ساله - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.