قیمت روز Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20
10Y 2.58 0.03 0.02% 2.45 2.49 2.53 2.58
10Y 1.19 0.04 -0.01% 1.04 1.07 1.11 1.15
ژاپن -0.03 0.01 0.01% 0.01 0.02 0.03 0.04
آلمان 0.02 0.00 0.00% 0.01 0.01 0.02 0.03
برزیل 8.94 0.05 -0.02% 9.14 9.30 9.46 9.63
فرانسه 0.31 0.00 0.00% 0.34 0.36 0.37 0.40
یونان 3.31 0.00 -0.53% 4.21 4.35 4.49 4.63
هند 7.47 0.03 0.05% 7.41 7.48 7.54 7.61
مکزیک 8.06 0.03 0.00% 8.13 8.22 8.31 8.40
هلند 0.20 0.00 0.00% 0.03 0.04 0.04 0.05
نیوزیلند 2.00 0.01 0.00% 1.87 1.90 1.94 1.97
اسپانیا 1.06 0.00 0.00% 1.15 1.18 1.22 1.26
پرتغال 1.19 0.04 0.00% 1.29 1.33 1.36 1.40
سوئیس -0.38 0.00 0.00% 0.04 0.09 0.15 0.21
ایتالیا 2.60 0.02 0.00% 2.58 2.67 2.77 2.87
استرالیا 1.94 0.03 -0.02% 1.82 1.84 1.87 1.91
کانادا 1.79 0.05 0.02% 1.65 1.69 1.72 1.76

ایالات متحده قیمت روز Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20
10Y 2.58 0.03 0.02% 2.45 2.49 2.53 2.58
1M 2.41 0.01 0.03% 2.49 2.54 2.58 2.62
3M 2.43 0.01 0.00% 2.43 2.45 2.48 2.51
6M 2.47 0.00 0.01% 2.46 2.48 2.50 2.52
52W 2.45 0.00 0.01% 2.42 2.45 2.47 2.50
2Y 2.39 0.02 0.00% 2.31 2.35 2.39 2.43
3Y 2.35 0.03 0.01% 2.26 2.30 2.34 2.39
5Y 2.38 0.02 0.02% 2.28 2.32 2.37 2.41
7Y 2.46 0.04 0.02% 2.36 2.40 2.45 2.49
20Y 2.95 0.04 0.03% 2.84 2.88 2.92 2.97
30Y 2.96 0.03 0.03% 2.86 2.90 2.94 2.98

اروپا قیمت روز Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20
10Y 1.19 0.04 -0.01% 1.04 1.07 1.11 1.15
1M 0.77 0.03 -0.01% 0.55 0.57 0.59 0.62
3M 0.76 0.00 0.00% 0.81 0.86 0.91 0.96
6M 0.79 0.02 0.00% 0.83 0.86 0.88 0.91
52W 0.77 0.02 0.00% 0.68 0.71 0.74 0.78
3Y 0.80 0.03 0.00% 0.67 0.70 0.74 0.77
5Y 0.91 0.04 -0.01% 0.79 0.82 0.86 0.90
7Y 1.01 0.04 0.00% 0.86 0.90 0.94 0.98
20Y 1.64 0.03 -0.01% 1.51 1.55 1.59 1.63
30Y 1.71 0.03 0.02% 1.59 1.63 1.67 1.71
آلمان 0.02 0.00 0.00% 0.01 0.01 0.02 0.03
Germany 3M -0.55 0.00 0.00% 0.03 0.06 0.10 0.13
Germany 6M -0.49 0.00 0.00% 0.03 0.06 0.10 0.14
Germany 52W -0.55 0.00 -0.01% 0.02 0.03 0.05 0.06
آلمان 2Y -0.59 0.01 0.00% 0.02 0.05 0.07 0.09
Germany 3Y -0.55 0.01 0.00% 0.03 0.06 0.10 0.13
Germany 5Y -0.39 0.03 0.00% 0.05 0.10 0.16 0.22
Germany 7Y -0.27 0.05 0.00% 0.03 0.07 0.11 0.16
Germany 30Y 0.68 0.06 0.00% 0.59 0.62 0.64 0.66
Portugal 52W -0.35 0.00 0.00% 0.03 0.07 0.11 0.16
Portugal 20Y 1.93 0.05 0.01% 2.08 2.12 2.16 2.21
پرتغال 2Y -0.34 0.01 -0.02% 0.03 0.06 0.10 0.14
Portugal 30Y 2.26 0.05 0.01% 2.36 2.40 2.44 2.48
Portugal 3M -0.37 0.00 0.01% 0.04 0.08 0.12 0.17
Portugal 3Y -0.17 0.02 0.00% 0.02 0.03 0.05 0.07
Portugal 5Y 0.14 0.02 0.00% 0.18 0.20 0.22 0.23
Portugal 6M -0.36 0.00 0.00% 0.03 0.07 0.11 0.16
Portugal 7Y 0.66 0.05 0.03% 0.81 0.84 0.87 0.91
France 52W -0.47 0.00 0.00% 0.02 0.04 0.05 0.07
France 3M -0.51 0.00 0.00% 0.02 0.05 0.07 0.10
France 3Y -0.44 0.03 -0.01% 0.04 0.08 0.12 0.17
France 6M -0.52 0.01 0.00% 0.02 0.04 0.06 0.08
Greece 1M 1.60 0.06 0.20% 1.58 1.74 1.92 2.11
Greece 20Y 4.10 0.01 -0.02% 4.48 4.55 4.62 4.68
Greece 3M 1.56 0.93 0.04% 1.48 1.54 1.59 1.65
Greece 6M 1.14 0.02 0.01% 1.58 1.63 1.69 1.76
Italy 1M -0.27 0.04 0.01% 0.03 0.06 0.09 0.13
Italy 52W 0.07 0.01 0.00% 0.04 0.05 0.05 0.06
Italy 20Y 3.23 0.02 0.02% 3.32 3.40 3.48 3.56
Italy 30Y 3.46 0.01 0.02% 3.54 3.61 3.67 3.74
Italy 3M -0.15 0.00 0.00% 0.02 0.04 0.07 0.09
Italy 3Y 0.99 0.00 0.01% 0.83 0.91 1.00 1.10
Italy 5Y 1.65 0.01 0.01% 1.65 1.79 1.94 2.11
Italy 7Y 2.02 0.02 0.00% 2.17 2.29 2.41 2.54
دانمارک 0.11 0.02 0.00% 0.01 0.01 0.01 0.01
فنلاند 0.25 0.07 0.00% 0.29 0.31 0.33 0.36
فرانسه 0.31 0.00 0.00% 0.34 0.36 0.37 0.40
یونان 3.31 0.00 -0.53% 4.21 4.35 4.49 4.63
مجارستان 3.25 0.07 0.00% 3.02 3.10 3.18 3.27
ایرلند 0.53 0.04 0.00% 0.58 0.61 0.63 0.66
نروژ 1.77 0.00 0.00% 1.59 1.62 1.65 1.68
هلند 0.20 0.00 0.00% 0.03 0.04 0.04 0.05
سوئد 0.28 0.00 0.00% 0.19 0.21 0.22 0.24
اسپانیا 1.06 0.00 0.00% 1.15 1.18 1.22 1.26
پرتغال 1.19 0.04 0.00% 1.29 1.33 1.36 1.40
سوئیس -0.38 0.00 0.00% 0.04 0.09 0.15 0.21
ایتالیا 2Y 0.55 0.01 0.01% 0.30 0.33 0.36 0.40
France 1M -0.54 0.01 -0.05% 0.05 0.11 0.17 0.24
France 20Y 1.06 0.00 0.00% 1.02 1.04 1.07 1.10
فرانسه 2Y -0.50 0.00 -0.01% 0.03 0.06 0.09 0.12
France 30Y 1.44 0.00 0.00% 1.39 1.42 1.45 1.48
France 5Y -0.23 0.00 -0.04% 0.03 0.05 0.09 0.12
France 7Y -0.05 0.00 -0.05% 0.01 0.02 0.03 0.05
Russia 1M 7.67 0.00 0.01% 7.61 7.63 7.66 7.68
Russia 52W 7.55 0.01 0.05% 7.67 7.78 7.89 8.01
Russia 20Y 8.49 0.02 0.01% 8.54 8.62 8.71 8.79
روسیه 2Y 7.70 0.01 0.01% 7.85 7.94 8.04 8.13
Russia 3M 7.69 0.01 0.01% 7.66 7.69 7.71 7.74
Russia 3Y 7.92 0.00 0.01% 8.09 8.18 8.27 8.37
Russia 5Y 7.96 0.02 -0.02% 8.23 8.33 8.43 8.53
Russia 6M 7.75 0.00 0.00% 7.77 7.80 7.83 7.86
Russia 7Y 8.13 0.01 -0.01% 8.35 8.44 8.54 8.64
ایتالیا 2.60 0.02 0.00% 2.58 2.67 2.77 2.87
بلغارستان 0.61 0.00 0.00% 0.72 0.74 0.76 0.79
کرواسی 1.83 0.01 -0.03% 1.75 1.77 1.80 1.82
جمهوری چک 1.84 0.02 0.00% 1.88 1.92 1.97 2.01
Euro Area EFSF 3.23 0.07 2.74% 0.05 0.10 0.16 0.22
اتریش 0.31 0.06 -0.06% 0.26 0.28 0.30 0.32
بلژیک 0.46 0.01 -0.01% 0.43 0.45 0.47 0.49
ایسلند 4.33 0.05 0.00% 4.63 4.69 4.75 4.81
لتونی 0.55 0.00 0.00% 0.55 0.55 0.55 0.55
لیتوانی 1.00 0.00 0.00% 1.02 1.04 1.05 1.07
لهستان 2.76 0.00 0.00% 2.78 2.82 2.86 2.91
رومانی 5.01 0.00 -0.04% 4.92 4.99 5.07 5.15
روسیه 8.25 0.00 0.01% 8.52 8.61 8.71 8.81
اسلواکی 0.61 0.04 0.00% 0.64 0.67 0.69 0.72
اسلوونی 0.69 0.05 0.00% 0.71 0.74 0.76 0.79
ترکیه 17.30 0.30 0.24% 18.39 18.93 19.49 20.07
Netherlands 3M -0.57 0.00 0.00% 0.03 0.06 0.09 0.13
Spain 52W -0.33 0.00 0.01% 0.03 0.07 0.11 0.15
Spain 3M -0.41 0.00 0.00% 0.03 0.06 0.10 0.14
Spain 6M -0.37 0.00 0.00% 0.03 0.07 0.11 0.15
Netherlands 6M -0.52 0.01 0.00% 0.02 0.05 0.08 0.11
Spain 3Y -0.20 0.02 -0.01% 0.02 0.04 0.07 0.09
Spain 5Y 0.04 0.02 0.00% 0.07 0.07 0.08 0.09

امریکا قیمت روز Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20
10Y 2.58 0.03 0.02% 2.45 2.49 2.53 2.58
1M 2.41 0.01 0.03% 2.49 2.54 2.58 2.62
3M 2.43 0.01 0.00% 2.43 2.45 2.48 2.51
6M 2.47 0.00 0.01% 2.46 2.48 2.50 2.52
52W 2.45 0.00 0.01% 2.42 2.45 2.47 2.50
2Y 2.39 0.02 0.00% 2.31 2.35 2.39 2.43
3Y 2.35 0.03 0.01% 2.26 2.30 2.34 2.39
5Y 2.38 0.02 0.02% 2.28 2.32 2.37 2.41
7Y 2.46 0.04 0.02% 2.36 2.40 2.45 2.49
20Y 2.95 0.04 0.03% 2.84 2.88 2.92 2.97
30Y 2.96 0.03 0.03% 2.86 2.90 2.94 2.98
ونزوئلا 10.43 0.00 0.00% 10.43 10.43 10.43 10.43
شیلی 4.09 0.02 0.00% 4.18 4.22 4.25 4.29
کلمبیا 6.39 0.04 0.00% 6.53 6.64 6.74 6.85
کانادا 1.79 0.05 0.02% 1.65 1.69 1.72 1.76
Canada 30Y 2.08 0.03 0.03% 1.92 1.96 1.99 2.03
Canada 3M 1.68 0.01 0.01% 1.70 1.73 1.77 1.81
Canada 5Y 1.61 0.00 0.00% 1.55 1.59 1.62 1.66
Canada 6M 1.73 0.02 0.02% 1.69 1.71 1.74 1.76
Canada 7Y 1.72 0.02 0.02% 1.58 1.61 1.65 1.68
برزیل 8.94 0.05 -0.02% 9.14 9.30 9.46 9.63
مکزیک 8.06 0.03 0.00% 8.13 8.22 8.31 8.40
Peru 15Y 5.43 0.00 0.00% 5.47 5.51 5.55 5.59
Canada 1M 1.70 0.02 -0.01% 1.71 1.75 1.79 1.83
Canada 52W 1.75 0.00 -0.01% 1.70 1.73 1.75 1.77
Canada 20Y 2.00 0.04 0.03% 1.88 1.91 1.95 1.98
کانادا 2Y 1.63 0.03 -0.01% 1.58 1.61 1.64 1.67
Canada 3Y 1.63 0.04 -0.01% 1.57 1.60 1.63 1.67
Brazil 52W 6.51 0.03 -0.01% 6.73 6.87 7.00 7.14
برزیل 2Y 7.26 0.11 -0.01% 7.46 7.60 7.75 7.90
Brazil 3M 6.41 0.00 0.00% 6.51 6.58 6.66 6.74
Brazil 3Y 7.76 0.09 -0.04% 7.93 8.07 8.21 8.35
Brazil 5Y 8.13 0.08 -0.04% 8.32 8.47 8.62 8.78
Brazil 6M 6.37 0.02 0.02% 6.60 6.70 6.80 6.90

آسیا قیمت روز Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20
ژاپن -0.03 0.01 0.01% 0.01 0.02 0.03 0.04
Japan 1M -0.16 0.00 0.00% 0.02 0.04 0.06 0.09
Japan 3M -0.14 0.04 0.00% 0.02 0.04 0.06 0.08
Japan 6M -0.19 0.00 0.00% 0.01 0.02 0.04 0.05
Japan 52W -0.16 0.00 0.00% 0.01 0.02 0.03 0.04
ژاپن 2Y -0.15 0.00 0.00% 0.01 0.02 0.03 0.05
Japan 3Y -0.15 0.00 0.00% 0.01 0.03 0.05 0.06
Japan 5Y -0.15 0.00 0.00% 0.02 0.04 0.07 0.09
Japan 7Y -0.14 0.00 0.00% 0.02 0.04 0.07 0.09
Japan 20Y 0.39 0.00 0.00% 0.35 0.36 0.37 0.39
Japan 30Y 0.58 0.01 -0.01% 0.52 0.53 0.55 0.56
کره جنوبی 1.93 0.03 0.03% 1.86 1.88 1.91 1.93
South Korea 52W 1.76 0.00 0.00% 1.75 1.77 1.79 1.81
South Korea 20Y 1.95 0.04 0.04% 1.89 1.91 1.94 1.97
کره جنوبی 2Y 1.78 0.01 0.01% 1.73 1.75 1.78 1.80
South Korea 30Y 1.93 0.03 0.03% 1.89 1.92 1.94 1.97
South Korea 3Y 1.77 0.01 0.01% 1.71 1.73 1.76 1.78
South Korea 5Y 1.82 0.03 0.03% 1.73 1.75 1.78 1.81
تایلند 2.49 0.01 0.01% 2.52 2.55 2.58 2.62
سنگاپور 2.17 0.04 0.04% 2.09 2.12 2.15 2.19
مالزی 3.93 0.00 0.00% 3.79 3.81 3.83 3.85
Philippine 6.14 0.02 0.02% 5.88 6.15 6.44 6.74
پاکستان 13.21 0.11 -0.11% 13.51 13.69 13.87 14.05
قطر 3.68 0.01 0.03% 3.69 3.75 3.81 3.88
تایوان 0.77 0.01 0.00% 0.78 0.80 0.81 0.82
ویتنام 4.75 0.01 -0.02% 4.87 4.91 4.95 5.00
Indonesia 20Y 8.15 0.04 0.05% 8.27 8.36 8.44 8.53
Indonesia 30Y 8.47 0.02 -0.02% 8.57 8.66 8.75 8.84
Indonesia 3Y 7.03 0.01 -0.01% 7.13 7.22 7.31 7.40
Indonesia 5Y 7.10 0.03 0.02% 7.25 7.34 7.43 7.52
India 52W 6.54 0.01 0.03% 6.50 6.58 6.65 6.72
هند 2Y 6.73 0.02 0.03% 6.57 6.62 6.68 6.73
India 30Y 7.70 0.03 0.01% 7.66 7.73 7.79 7.85
India 3M 6.34 0.00 0.01% 6.16 6.21 6.25 6.30
India 3Y 6.98 0.04 0.14% 6.71 6.76 6.81 6.86
India 5Y 7.25 0.02 0.11% 7.00 7.07 7.14 7.21
India 6M 6.44 0.06 0.01% 6.21 6.26 6.30 6.34
India 7Y 7.46 0.04 0.06% 7.35 7.41 7.47 7.54
چین 3.43 0.04 0.03% 3.13 3.16 3.19 3.23
China 52W 2.69 0.01 0.01% 2.44 2.49 2.53 2.57
China 20Y 3.72 0.02 0.02% 3.46 3.49 3.52 3.56
چین 2Y 2.92 0.01 -0.01% 2.64 2.69 2.73 2.77
China 30Y 3.99 0.04 0.04% 3.74 3.76 3.79 3.82
China 3Y 3.03 0.01 -0.01% 2.78 2.81 2.85 2.88
China 5Y 3.19 0.02 -0.02% 2.97 3.00 3.04 3.07
China 7Y 3.43 0.02 0.02% 3.15 3.18 3.20 3.23
هنگ کنگ 1.68 0.02 0.00% 1.50 1.53 1.56 1.60
اندونزی 7.62 0.00 0.04% 7.76 7.86 7.95 8.05
Indonesia 1M 5.90 0.00 0.00% 6.09 6.33 6.59 6.85
Indonesia 52W 6.50 0.05 -0.05% 6.86 7.07 7.28 7.51
Indonesia 3M 6.05 0.00 0.00% 6.27 6.49 6.72 6.96
Indonesia 6M 6.33 0.00 0.00% 6.29 6.50 6.70 6.92
هند 7.47 0.03 0.05% 7.41 7.48 7.54 7.61
اسرائيل 1.83 0.02 -0.01% 1.85 1.88 1.92 1.96

استرالیا قیمت روز Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20
Australia 3Y 1.46 0.01 -0.01% 1.44 1.46 1.49 1.52
استرالیا 1.94 0.03 -0.02% 1.82 1.84 1.87 1.91
نیوزیلند 2.00 0.01 0.00% 1.87 1.90 1.94 1.97
Australia 52W 1.54 0.02 -0.02% 1.58 1.60 1.62 1.64
Australia 20Y 2.33 0.04 -0.04% 2.26 2.29 2.33 2.36
استرالیا 2Y 1.48 0.03 -0.03% 1.49 1.51 1.53 1.55
Australia 30Y 2.52 0.04 -0.04% 2.45 2.48 2.51 2.55
Australia 5Y 1.52 0.03 -0.03% 1.49 1.52 1.54 1.57
Australia 7Y 1.72 0.04 -0.04% 1.64 1.67 1.70 1.73

افریقا قیمت روز Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20
South Africa 20Y 9.61 0.05 -0.01% 9.87 9.95 10.04 10.12
آفریقای جنوبی 2Y 6.89 0.00 -0.08% 7.03 7.13 7.22 7.32
South Africa 30Y 9.57 0.05 -0.10% 9.80 9.89 9.98 10.06
South Africa 3M 6.78 0.49 0.49% 6.77 7.44 8.19 9.00
South Africa 5Y 7.66 0.01 -0.04% 7.82 7.90 7.97 8.05
آفریقای جنوبی 8.47 0.00 0.00% 8.69 8.77 8.84 8.92
کنیا 12.15 0.00 0.00% 12.53 12.81 13.10 13.40
نیجریه 14.47 0.00 0.00% 14.36 14.48 14.59 14.70
Zambia Government Bond 10y 25.80 0.00 3.00% 26.76 27.55 28.36 29.20

پیش بینی - اوراق قرضه دولتی ده ساله - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.