قیمت روز Q3/20 Q4/20 Q1/21 Q2/21
10Y 0.69 0.02 0.01% 0.72 0.74 0.76 0.78
10Y 0.21 0.02 0.02% 0.20 0.21 0.23 0.25
ژاپن 0.05 0.01 0.02% 0.05 0.05 0.05 0.06
آلمان -0.44 0.03 0.00% 0.04 0.09 0.14 0.20
فرانسه -0.12 0.01 0.00% 0.01 0.02 0.03 0.05
هلند -0.29 0.06 -0.01% 0.03 0.06 0.09 0.13
سوئیس -0.39 0.00 0.00% 0.04 0.08 0.13 0.18
نیوزیلند 1.02 0.02 0.04% 1.06 1.09 1.13 1.17
هند 5.84 0.01 -0.01% 5.89 5.95 6.00 6.06
استرالیا 0.94 0.01 0.03% 0.98 1.02 1.07 1.11
ایتالیا 1.29 0.04 -0.04% 1.40 1.47 1.56 1.64
یونان 1.18 0.03 0.00% 1.27 1.33 1.38 1.44
اسپانیا 0.45 0.07 0.00% 0.50 0.55 0.60 0.66
پرتغال 0.45 0.00 0.00% 0.50 0.55 0.61 0.67
مکزیک 5.73 0.01 0.01% 5.79 5.85 5.91 5.97
کانادا 0.56 0.00 0.00% 0.58 0.60 0.63 0.66
برزیل 6.52 0.09 -0.02% 6.59 6.67 6.76 6.85

ایالات متحده قیمت روز Q3/20 Q4/20 Q1/21 Q2/21
10Y 0.69 0.02 0.01% 0.72 0.74 0.76 0.78
1M 0.13 0.01 0.01% 0.13 0.14 0.14 0.14
3M 0.14 0.00 0.00% 0.14 0.15 0.15 0.15
6M 0.16 0.00 0.00% 0.17 0.17 0.17 0.17
52W 0.16 0.00 0.00% 0.16 0.16 0.17 0.17
2Y 0.16 0.00 0.00% 0.16 0.17 0.17 0.18
3Y 0.19 0.01 0.01% 0.20 0.20 0.21 0.22
5Y 0.31 0.01 0.01% 0.32 0.33 0.34 0.35
7Y 0.51 0.01 0.01% 0.53 0.55 0.57 0.59
20Y 1.40 0.02 0.02% 1.41 1.45 1.48 1.52
30Y 1.45 0.02 0.02% 1.50 1.53 1.57 1.61

اروپا قیمت روز Q3/20 Q4/20 Q1/21 Q2/21
10Y 0.21 0.02 0.02% 0.20 0.21 0.23 0.25
1M 0.04 0.01 -0.01% 0.04 0.04 0.04 0.04
3M -0.01 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
6M 0.03 0.01 -0.01% 0.03 0.03 0.03 0.04
52W 0.05 0.04 0.02% 0.02 0.03 0.03 0.03
3Y -0.05 0.02 0.02% 0.01 0.01 0.02 0.03
5Y -0.02 0.02 0.02% 0.00 0.01 0.01 0.02
7Y 0.05 0.02 0.02% 0.03 0.04 0.04 0.04
20Y 0.59 0.01 0.01% 0.60 0.62 0.65 0.68
30Y 0.67 0.01 0.01% 0.68 0.71 0.74 0.77
آلمان -0.44 0.03 0.00% 0.04 0.09 0.14 0.20
Germany 3M -0.53 0.04 0.04% 0.03 0.06 0.09 0.12
Germany 6M -0.63 0.01 0.01% 0.03 0.06 0.09 0.13
Germany 52W -0.57 0.00 0.00% 0.02 0.04 0.06 0.08
آلمان 2Y -0.69 0.00 0.00% 0.02 0.04 0.07 0.09
Germany 3Y -0.71 0.00 0.00% 0.02 0.05 0.07 0.10
Germany 5Y -0.68 0.00 0.00% 0.04 0.07 0.11 0.15
Germany 7Y -0.58 0.00 0.00% 0.05 0.11 0.17 0.23
Germany 30Y 0.03 0.01 -0.01% 0.05 0.06 0.06 0.07
France 20Y 0.35 0.02 -0.02% 0.40 0.44 0.49 0.54
France 30Y 0.61 0.01 -0.01% 0.68 0.73 0.78 0.83
یونان 1.18 0.03 0.00% 1.27 1.33 1.38 1.44
Greece 20Y 1.35 0.01 0.01% 1.37 1.40 1.43 1.46
ایرلند 0.01 0.01 -0.01% 0.03 0.03 0.03 0.04
اسپانیا 0.45 0.07 0.00% 0.50 0.55 0.60 0.66
پرتغال 0.45 0.00 0.00% 0.50 0.55 0.61 0.67
Portugal 7Y 0.17 0.00 0.00% 0.20 0.22 0.24 0.26
Portugal 52W -0.42 0.00 0.02% 0.02 0.04 0.06 0.08
پرتغال 2Y -0.46 0.00 0.00% 0.03 0.06 0.09 0.13
Portugal 3M -0.43 0.01 -0.01% 0.03 0.06 0.09 0.12
Portugal 3Y -0.35 0.00 0.00% 0.03 0.07 0.10 0.15
Portugal 5Y -0.07 0.00 0.00% 0.01 0.01 0.02 0.03
Portugal 6M -0.44 0.04 0.00% 0.03 0.06 0.09 0.12
سوئیس -0.39 0.00 0.00% 0.04 0.08 0.13 0.18
Portugal 20Y 0.88 0.00 0.00% 0.92 0.97 1.02 1.07
Portugal 30Y 1.20 0.00 0.00% 1.25 1.30 1.35 1.40
ترکیه 11.95 0.11 0.11% 12.15 12.47 12.79 13.13
Greece 6M 0.30 0.04 -0.04% 0.37 0.41 0.45 0.49
Greece 3M 0.34 0.05 -0.05% 0.42 0.46 0.51 0.56
جمهوری چک 0.78 0.01 0.01% 0.80 0.83 0.86 0.88
لهستان 1.35 0.00 0.11% 1.29 1.34 1.39 1.44
روسیه 2Y 4.67 0.05 -0.07% 4.75 4.79 4.82 4.86
نروژ 0.70 0.05 0.03% 0.72 0.74 0.77 0.80
Russia 5Y 5.41 0.01 0.01% 5.44 5.49 5.53 5.57
Russia 20Y 6.31 0.04 -0.04% 6.39 6.43 6.46 6.50
رومانی 4.02 0.02 0.02% 4.08 4.15 4.22 4.29
ایتالیا 1.29 0.04 -0.04% 1.40 1.47 1.56 1.64
Italy 20Y 1.84 0.03 -0.03% 1.92 1.99 2.05 2.12
ایتالیا 2Y 0.10 0.04 -0.04% 0.12 0.14 0.15 0.17
Italy 30Y 2.21 0.03 -0.03% 2.29 2.35 2.42 2.49
Italy 3Y 0.25 0.04 -0.04% 0.30 0.33 0.36 0.40
Italy 5Y 0.72 0.03 -0.03% 0.81 0.89 0.98 1.08
Italy 7Y 0.89 0.04 -0.04% 0.99 1.07 1.15 1.24
دانمارک -0.31 0.00 0.01% 0.03 0.06 0.10 0.14
Italy 1M -0.29 0.11 0.11% 0.03 0.06 0.10 0.14
Italy 52W -0.22 0.00 0.26% 0.02 0.05 0.07 0.10
Italy 3M -0.23 0.00 0.00% 0.02 0.05 0.08 0.11
Euro Area Government Bond 0.00 0.14 -0.14% 0.15 0.17 0.18 0.20
Greece 1M 0.90 0.30 -0.30% 0.99 1.09 1.20 1.32
بلغارستان 0.80 0.20 -0.20% 0.85 0.90 0.95 1.01
مجارستان 2.31 0.00 0.00% 2.40 2.49 2.59 2.69
لتونی 0.55 0.00 0.00% 0.55 0.55 0.55 0.55
لیتوانی 0.25 0.01 -0.01% 0.27 0.29 0.31 0.33
Russia 1M 4.37 0.00 0.00% 4.38 4.39 4.41 4.42
Russia 3M 4.25 0.02 -0.02% 4.26 4.27 4.28 4.29
Russia 6M 4.20 0.01 -0.01% 4.21 4.22 4.23 4.25
کرواسی 1.28 0.00 0.00% 1.33 1.38 1.44 1.49
اتریش -0.22 0.01 -0.01% 0.02 0.04 0.07 0.09
بلژیک -0.13 0.01 -0.01% 0.01 0.02 0.04 0.05
فنلاند -0.24 0.01 0.00% 0.02 0.05 0.08 0.11
فرانسه -0.12 0.01 0.00% 0.01 0.02 0.03 0.05
France 1M -0.58 0.01 -0.01% 0.04 0.08 0.12 0.17
France 52W -0.54 0.01 -0.01% 0.02 0.04 0.06 0.08
فرانسه 2Y -0.62 0.01 0.01% 0.02 0.04 0.06 0.08
France 3M -0.54 0.01 0.00% 0.02 0.04 0.06 0.08
France 3Y -0.60 0.00 0.00% 0.02 0.05 0.08 0.10
France 5Y -0.52 0.01 -0.01% 0.05 0.11 0.17 0.24
France 6M -0.53 0.00 0.00% 0.02 0.03 0.05 0.06
France 7Y -0.37 0.01 -0.01% 0.04 0.07 0.12 0.16
هلند -0.29 0.06 -0.01% 0.03 0.06 0.09 0.13
ایسلند 2.59 0.00 0.00% 2.64 2.69 2.73 2.78
Russia 52W 4.10 0.00 0.00% 4.16 4.22 4.28 4.34
اسلواکی 0.00 0.02 0.02% 0.02 0.02 0.02 0.02
روسیه 6.05 0.01 -0.01% 6.11 6.15 6.20 6.25
Russia 3Y 4.70 0.05 -0.02% 4.69 4.72 4.75 4.78
Russia 7Y 5.69 0.01 -0.01% 5.74 5.79 5.83 5.88
اسلوونی 0.26 0.01 0.01% 0.30 0.33 0.37 0.40
سوئد -0.06 0.00 0.00% 0.01 0.01 0.02 0.03
Sweden Bond Yield 2Y -0.37 0.01 0.01% 0.02 0.03 0.05 0.07
Turkey Bond Yield 2Y 9.59 0.00 -0.03% 9.90 10.21 10.54 10.88
Netherlands Bond Yield 2Y -0.65 0.01 -0.01% 0.02 0.04 0.07 0.09
Finland Bond Yield 2Y -0.58 0.02 0.03% 0.03 0.05 0.08 0.11
Spain Bond Yield 2Y -0.41 0.06 0.06% 0.04 0.08 0.12 0.16
Belgium Bond Yield 2Y -0.62 0.01 -0.01% 0.02 0.05 0.08 0.10
Denmark Bond Yield 2Y -0.57 0.01 0.05% 0.04 0.08 0.13 0.18
Switzerland Bond Yield 2Y -0.69 0.00 0.00% 0.03 0.07 0.10 0.14
United Kingdom Bond Yield 2Y -0.06 0.02 0.02% 0.01 0.01 0.02 0.03
Spain 3M -0.50 0.00 0.00% 0.03 0.06 0.10 0.13
Spain 3Y -0.40 0.01 0.01% 0.04 0.08 0.13 0.19
Spain 5Y -0.21 0.02 -0.02% 0.02 0.04 0.07 0.10
Spain 6M -0.51 0.00 0.00% 0.02 0.05 0.08 0.11
Netherlands 3M -0.52 0.03 0.03% 0.03 0.05 0.08 0.11
Netherlands 6M -0.55 0.00 0.00% 0.02 0.04 0.07 0.09
Spain 52W -0.46 0.00 0.00% 0.02 0.04 0.07 0.09

امریکا قیمت روز Q3/20 Q4/20 Q1/21 Q2/21
10Y 0.69 0.02 0.01% 0.72 0.74 0.76 0.78
1M 0.13 0.01 0.01% 0.13 0.14 0.14 0.14
3M 0.14 0.00 0.00% 0.14 0.15 0.15 0.15
6M 0.16 0.00 0.00% 0.17 0.17 0.17 0.17
52W 0.16 0.00 0.00% 0.16 0.16 0.17 0.17
2Y 0.16 0.00 0.00% 0.16 0.17 0.17 0.18
3Y 0.19 0.01 0.01% 0.20 0.20 0.21 0.22
5Y 0.31 0.01 0.01% 0.32 0.33 0.34 0.35
7Y 0.51 0.01 0.01% 0.53 0.55 0.57 0.59
20Y 1.40 0.02 0.02% 1.41 1.45 1.48 1.52
30Y 1.45 0.02 0.02% 1.50 1.53 1.57 1.61
شیلی 2.44 0.01 -0.01% 2.50 2.56 2.63 2.69
Canada 52W 0.28 0.00 0.00% 0.28 0.29 0.29 0.30
Brazil 6M 2.15 0.01 0.01% 2.17 2.19 2.21 2.23
مکزیک 5.73 0.01 0.01% 5.79 5.85 5.91 5.97
Peru 15Y 0.00 5.43 -5.43% 5.43 5.43 5.43 5.43
ونزوئلا 10.43 0.00 0.00% 10.43 10.43 10.43 10.43
Brazil 5Y 5.41 0.07 -0.07% 5.49 5.57 5.66 5.75
Canada 1M 0.17 0.01 0.01% 0.17 0.17 0.17 0.18
Canada 6M 0.24 0.00 0.00% 0.24 0.24 0.24 0.25
Canada 3M 0.21 0.01 0.01% 0.21 0.21 0.21 0.22
Canada 30Y 1.01 0.01 -0.01% 1.04 1.07 1.10 1.14
Canada 5Y 0.38 0.01 -0.01% 0.40 0.41 0.43 0.45
کانادا 2Y 0.31 0.02 0.02% 0.32 0.33 0.34 0.35
کانادا 0.56 0.00 0.00% 0.58 0.60 0.63 0.66
برزیل 2Y 3.27 0.05 -0.02% 3.31 3.36 3.41 3.46
برزیل 6.52 0.09 -0.02% 6.59 6.67 6.76 6.85
Brazil 52W 2.63 0.28 0.28% 2.38 2.41 2.45 2.48
Brazil 3M 2.19 0.09 0.09% 2.12 2.15 2.18 2.21
Brazil 3Y 4.59 0.05 -0.03% 4.66 4.74 4.81 4.89
کلمبیا 5.50 0.00 0.00% 5.59 5.68 5.77 5.86
Canada 20Y 0.84 0.00 0.00% 0.86 0.89 0.92 0.95
Canada 3Y 0.27 0.05 -0.05% 0.27 0.28 0.29 0.30
Canada 7Y 0.39 0.00 0.00% 0.40 0.42 0.43 0.45

آسیا قیمت روز Q3/20 Q4/20 Q1/21 Q2/21
ژاپن 0.05 0.01 0.02% 0.05 0.05 0.05 0.06
Japan 1M -0.08 0.04 0.04% 0.01 0.03 0.04 0.06
Japan 3M -0.09 0.02 -0.02% 0.01 0.02 0.03 0.05
Japan 6M -0.14 0.07 0.07% 0.02 0.04 0.06 0.08
Japan 52W -0.16 0.01 0.01% 0.01 0.02 0.03 0.04
ژاپن 2Y -0.14 0.00 0.00% 0.01 0.02 0.03 0.04
Japan 3Y -0.13 0.01 0.01% 0.01 0.02 0.03 0.04
Japan 5Y -0.09 0.01 0.00% 0.01 0.02 0.03 0.04
Japan 7Y -0.06 0.02 0.02% 0.01 0.01 0.02 0.03
Japan 20Y 0.45 0.02 0.03% 0.48 0.53 0.58 0.64
Japan 30Y 0.64 0.01 0.02% 0.69 0.75 0.81 0.88
China 52W 2.15 0.02 0.02% 2.18 2.21 2.24 2.28
China 30Y 3.71 0.09 0.09% 3.70 3.72 3.75 3.77
اسرائيل 0.60 0.02 -0.04% 0.65 0.68 0.72 0.75
China 20Y 3.46 0.02 -0.02% 3.50 3.53 3.57 3.60
تایلند 1.30 0.01 0.01% 1.33 1.36 1.39 1.42
South Korea 52W 0.56 0.00 0.00% 0.57 0.57 0.58 0.59
کره جنوبی 2Y 0.77 0.00 0.00% 0.78 0.80 0.82 0.83
Indonesia 1M 3.50 0.00 0.00% 3.57 3.63 3.70 3.77
Indonesia 3M 3.58 0.00 0.00% 3.65 3.72 3.80 3.87
Indonesia 6M 3.75 0.00 0.00% 3.83 3.90 3.98 4.06
India 3M 3.17 0.00 0.04% 3.20 3.23 3.25 3.28
India 6M 3.39 0.00 0.00% 3.42 3.44 3.47 3.50
پاکستان 8.65 0.00 0.00% 8.75 8.85 8.96 9.06
تایوان 0.47 0.00 0.00% 0.48 0.49 0.50 0.51
مالزی 2.93 0.01 0.00% 2.96 2.99 3.01 3.04
Indonesia 52W 4.72 0.08 -0.08% 4.82 4.92 5.03 5.14
هنگ کنگ 0.70 0.03 0.03% 0.72 0.75 0.77 0.80
ویتنام 2.99 0.01 -0.01% 3.03 3.06 3.10 3.14
China 3Y 2.48 0.11 0.11% 2.50 2.53 2.55 2.58
China 7Y 2.94 0.08 0.08% 2.96 2.99 3.01 3.03
China 5Y 2.71 0.12 0.12% 2.73 2.76 2.78 2.81
South Korea 20Y 1.59 0.02 0.02% 1.63 1.67 1.71 1.75
South Korea 30Y 1.61 0.02 0.02% 1.65 1.69 1.73 1.77
South Korea 5Y 1.14 0.03 0.03% 1.17 1.20 1.23 1.27
کره جنوبی 1.41 0.03 0.03% 1.45 1.48 1.52 1.56
South Korea 3Y 0.85 0.02 0.02% 0.87 0.89 0.92 0.94
India 52W 3.70 0.00 0.00% 3.76 3.81 3.86 3.92
India 30Y 6.50 0.00 0.00% 6.55 6.59 6.64 6.68
India 3Y 4.38 0.03 0.03% 4.40 4.43 4.47 4.50
Indonesia 3Y 6.17 0.02 -0.02% 6.23 6.29 6.35 6.41
هند 2Y 4.15 0.08 -0.08% 4.21 4.24 4.27 4.30
India 5Y 5.07 0.01 -0.01% 5.12 5.17 5.22 5.27
India 7Y 5.78 0.01 -0.01% 5.84 5.89 5.95 6.00
اندونزی 7.25 0.01 0.01% 7.30 7.36 7.42 7.48
Indonesia 20Y 7.68 0.03 -0.03% 7.74 7.79 7.85 7.91
Indonesia 5Y 6.56 0.02 -0.02% 6.63 6.69 6.75 6.81
Indonesia 30Y 7.73 0.03 -0.03% 7.78 7.81 7.85 7.89
سنگاپور 0.90 0.01 0.01% 0.90 0.92 0.93 0.95
هند 5.84 0.01 -0.01% 5.89 5.95 6.00 6.06
چین 3.05 0.10 0.13% 3.06 3.09 3.11 3.14
قطر 2.03 0.02 0.02% 2.08 2.13 2.18 2.23
Philippine 2.77 0.00 0.00% 2.82 2.86 2.90 2.95
چین 2Y 2.36 0.12 0.12% 2.37 2.40 2.43 2.46

استرالیا قیمت روز Q3/20 Q4/20 Q1/21 Q2/21
نیوزیلند 1.02 0.02 0.04% 1.06 1.09 1.13 1.17
Australia 52W 0.27 0.00 0.00% 0.28 0.29 0.30 0.30
استرالیا 2Y 0.27 0.01 -0.01% 0.28 0.29 0.30 0.32
Australia 3Y 0.27 0.01 0.00% 0.28 0.30 0.31 0.32
استرالیا 0.94 0.01 0.03% 0.98 1.02 1.07 1.11
Australia 20Y 1.61 0.02 0.02% 1.65 1.70 1.75 1.80
Australia 30Y 1.86 0.03 0.04% 1.89 1.94 2.00 2.05
Australia 5Y 0.42 0.01 0.01% 0.43 0.45 0.47 0.49
Australia 7Y 0.62 0.01 0.01% 0.65 0.67 0.71 0.74
New Zealand Bond Yield 2Y 1.05 0.00 0.00% 1.09 1.13 1.17 1.22

افریقا قیمت روز Q3/20 Q4/20 Q1/21 Q2/21
South Africa 3M 3.80 0.03 0.03% 4.17 4.58 5.03 5.52
South Africa 20Y 11.64 0.19 0.17% 11.53 11.62 11.71 11.79
آفریقای جنوبی 9.57 0.14 0.13% 9.52 9.63 9.74 9.85
South Africa 30Y 11.68 0.18 0.18% 11.58 11.67 11.75 11.84
South Africa 5Y 7.83 0.10 0.10% 7.84 7.96 8.09 8.21
آفریقای جنوبی 2Y 5.07 0.08 0.06% 5.02 5.07 5.11 5.16
نیجریه 8.93 0.01 -0.01% 9.05 9.18 9.30 9.43
کنیا 12.05 0.05 0.00% 12.31 12.53 12.75 12.97
Zambia Government Bond 10y 38.00 0.00 0.00% 39.12 40.28 41.46 42.69

پیش بینی - اوراق قرضه دولتی ده ساله - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.