پیش بینی - اوراق قرضه دولتی ده ساله - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.


قیمت روز Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19
10Y 3.1185 0.08 -0.08% 3.1049 3.1547 3.2051 3.2565
10Y 1.48 0.04 -0.04% 1.63 1.68 1.74 1.80
ژاپن 0.1500 0.00 0.00% 0.1485 0.1634 0.1797 0.1977
آلمان 0.42 0.04 -0.04% 0.52 0.56 0.61 0.66
یونان 4.32 0.03 -0.03% 4.31 4.43 4.55 4.68
هند 7.89 0.04 -0.04% 8.06 8.14 8.22 8.30
ایتالیا 3.58 0.04 0.04% 3.27 3.39 3.51 3.64
استرالیا 2.66 0.05 -0.05% 2.71 2.75 2.79 2.83
برزیل 10.36 0.15 0.15% 11.81 11.98 12.16 12.33
کانادا 2.42 0.06 -0.06% 2.54 2.59 2.64 2.69
فرانسه 0.78 0.04 -0.04% 0.85 0.89 0.93 0.98
مکزیک 8.40 0.03 0.03% 8.01 8.09 8.16 8.24
هلند 0.54 0.05 -0.05% 0.63 0.68 0.72 0.77
نیوزیلند 2.68 0.03 -0.01% 2.64 2.68 2.72 2.76
پرتغال 2.00 0.02 -0.02% 1.93 1.99 2.05 2.11
اسپانیا 1.68 0.04 -0.05% 1.58 1.63 1.68 1.74
سوئیس 0.01 0.03 -0.03% 0.04 0.05 0.05 0.06

ایالات متحده قیمت روز Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19
10Y 3.1185 0.08 -0.08% 3.1049 3.1547 3.2051 3.2565
1M 2.17 0.00 0.00% 2.17 2.24 2.30 2.37
3M 2.34 0.03 0.03% 2.24 2.28 2.32 2.36
6M 2.48 0.01 0.01% 2.40 2.43 2.46 2.49
52W 2.65 0.02 -0.02% 2.61 2.64 2.68 2.71
2Y 2.86 0.05 -0.05% 2.86 2.91 2.96 3.00
3Y 2.92 0.07 -0.07% 2.93 2.98 3.03 3.07
5Y 2.97 0.08 -0.08% 3.00 3.05 3.10 3.15
7Y 3.05 0.09 -0.09% 3.07 3.12 3.17 3.22
20Y 3.35 0.07 -0.07% 3.32 3.39 3.45 3.52
30Y 3.32 0.07 -0.07% 3.24 3.29 3.34 3.39

اروپا قیمت روز Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19
10Y 1.48 0.04 -0.04% 1.63 1.68 1.74 1.80
1M 0.72 0.01 -0.01% 0.79 0.85 0.92 0.99
3M 0.71 0.00 0.00% 0.77 0.82 0.87 0.92
6M 0.74 0.00 0.00% 0.78 0.80 0.83 0.86
52W 0.74 0.02 -0.02% 0.86 0.92 0.99 1.07
3Y 0.76 0.02 -0.02% 0.90 0.95 1.00 1.05
5Y 1.07 0.02 -0.02% 1.22 1.28 1.34 1.40
7Y 1.19 0.03 -0.03% 1.34 1.40 1.45 1.51
20Y 1.85 0.04 -0.04% 1.93 1.98 2.02 2.07
30Y 1.88 0.03 -0.03% 1.95 2.00 2.04 2.09
آلمان 0.42 0.04 -0.04% 0.52 0.56 0.61 0.66
Germany 3M -0.72 0.02 -0.02% 0.03 0.06 0.09 0.12
Germany 6M -0.69 0.00 0.00% 0.03 0.05 0.08 0.11
Germany 52W -0.65 0.00 0.00% 0.02 0.03 0.05 0.07
آلمان 2Y -0.61 0.01 -0.01% 0.02 0.04 0.06 0.09
Germany 3Y -0.48 0.01 -0.01% 0.02 0.04 0.07 0.09
Germany 5Y -0.13 0.02 -0.02% 0.01 0.03 0.04 0.06
Germany 7Y 0.0494 0.04 -0.04% 0.1397 0.1537 0.1690 0.1859
Germany 30Y 1.03 0.03 -0.03% 1.12 1.15 1.19 1.23
یونان 2Y 1.44 0.00 0.00% 1.57 1.71 1.85 2.02
Italy 1M -0.40 0.13 -0.13% 0.04 0.08 0.13 0.18
Italy 3M -0.26 0.02 -0.02% 0.04 0.09 0.13 0.19
France 1M -0.62 0.00 0.00% 0.05 0.10 0.15 0.21
France 52W -0.64 0.00 0.00% 0.01 0.02 0.03 0.05
فرانسه 2Y -0.54 0.00 0.00% 0.02 0.05 0.07 0.10
France 3M -0.76 0.02 -0.02% 0.02 0.04 0.07 0.09
France 3Y -0.39 0.02 -0.02% 0.02 0.05 0.08 0.11
France 6M -0.69 0.01 -0.01% 0.02 0.04 0.06 0.07
Portugal 52W -0.21 0.01 0.01% 0.02 0.05 0.08 0.11
پرتغال 2Y -0.13 0.01 0.01% 0.01 0.02 0.02 0.03
Portugal 3M -0.41 0.04 -0.04% 0.04 0.08 0.13 0.18
Portugal 6M -0.34 0.05 -0.05% 0.03 0.06 0.09 0.13
Russia 1M 7.41 0.02 -0.02% 7.43 7.46 7.49 7.52
Russia 3M 7.57 0.03 -0.03% 7.57 7.60 7.63 7.66
Russia 6M 7.91 0.04 -0.04% 7.88 7.92 7.95 7.99
بلغارستان 0.91 0.02 -0.02% 1.05 1.10 1.17 1.23
مجارستان 3.86 0.05 0.00% 3.71 3.79 3.88 3.97
لیتوانی 1.20 0.00 0.00% 1.25 1.30 1.35 1.41
کرواسی 2.14 0.02 -0.02% 2.20 2.24 2.28 2.32
جمهوری چک 2.17 0.00 0.00% 2.25 2.32 2.39 2.46
Euro Area EFSF -0.34 0.02 -0.02% 0.03 0.06 0.10 0.13
اتریش 0.66 0.03 -0.03% 0.73 0.77 0.82 0.88
بلژیک 0.84 0.04 -0.04% 0.87 0.92 0.96 1.01
ایتالیا 3.58 0.04 0.04% 3.27 3.39 3.51 3.64
Italy 52W 0.79 0.01 -0.01% 0.84 0.92 1.01 1.11
Italy 20Y 3.95 0.05 0.05% 3.63 3.71 3.80 3.89
ایتالیا 2Y 1.58 0.05 0.05% 1.16 1.27 1.40 1.54
Italy 30Y 4.06 0.01 0.01% 3.79 3.86 3.93 4.00
Italy 3Y 2.0670 0.04 0.04% 1.7446 1.9191 2.1110 2.3221
Italy 5Y 2.87 0.04 0.04% 2.44 2.66 2.90 3.17
Italy 7Y 3.29 0.06 0.06% 2.89 3.04 3.20 3.37
دانمارک 0.37 0.04 -0.04% 0.45 0.48 0.52 0.56
فنلاند 0.69 0.04 -0.04% 0.70 0.74 0.79 0.84
فرانسه 0.78 0.04 -0.04% 0.85 0.89 0.93 0.98
France 20Y 1.29 0.04 -0.04% 1.34 1.38 1.41 1.45
France 30Y 1.64 0.04 -0.04% 1.70 1.73 1.77 1.80
France 5Y 0.13 0.03 -0.03% 0.19 0.21 0.23 0.25
France 7Y 0.36 0.04 -0.04% 0.42 0.46 0.51 0.56
یونان 4.32 0.03 -0.03% 4.31 4.43 4.55 4.68
Greece 1M 1.44 0.24 0.24% 1.41 1.55 1.70 1.87
Greece 20Y 5.14 0.02 0.02% 5.21 5.31 5.42 5.52
Greece 3M 1.39 0.04 0.04% 1.32 1.37 1.42 1.47
Greece 6M 1.39 0.04 0.04% 1.38 1.44 1.49 1.55
ایرلند 0.98 0.04 -0.04% 1.05 1.11 1.17 1.23
نروژ 1.98 0.03 -0.02% 1.97 2.01 2.05 2.08
هلند 0.54 0.05 -0.05% 0.63 0.68 0.72 0.77
ایسلند 6.04 0.01 0.01% 5.96 6.03 6.09 6.16
لتونی 0.55 0.00 0.00% 0.55 0.55 0.55 0.55
لهستان 3.20 0.06 -0.06% 3.28 3.33 3.37 3.42
رومانی 5.01 0.01 0.01% 4.88 4.94 5.00 5.06
روسیه 8.57 0.08 0.08% 8.65 8.74 8.82 8.90
Russia 52W 7.63 0.05 0.05% 7.24 7.35 7.45 7.56
Russia 20Y 8.64 0.01 0.01% 8.66 8.74 8.81 8.89
روسیه 2Y 7.72 0.03 0.03% 7.79 7.88 7.98 8.07
Russia 3Y 8.19 0.01 -0.01% 8.18 8.28 8.38 8.48
Russia 5Y 8.28 0.07 0.07% 8.29 8.42 8.55 8.68
Russia 7Y 8.47 0.05 0.05% 8.40 8.48 8.57 8.66
اسلواکی 1.02 0.04 -0.04% 1.04 1.09 1.13 1.19
اسلوونی 1.14 0.03 -0.03% 1.12 1.16 1.21 1.27
ترکیه 18.86 0.43 1.49% 17.72 18.13 18.55 18.99
سوئد 0.65 0.02 -0.02% 0.67 0.71 0.75 0.79
اسپانیا 1.68 0.04 -0.05% 1.58 1.63 1.68 1.74
پرتغال 2.00 0.02 -0.02% 1.93 1.99 2.05 2.11
Portugal 20Y 2.78 0.02 -0.02% 2.71 2.77 2.82 2.88
Portugal 30Y 3.08 0.02 -0.02% 2.99 3.05 3.10 3.15
Portugal 3Y 0.1220 0.12 -0.12% 0.0605 0.0666 0.0732 0.0805
Portugal 5Y 0.84 0.02 -0.02% 0.81 0.89 0.97 1.06
Portugal 7Y 1.49 0.00 0.00% 1.45 1.53 1.61 1.69
سوئیس 0.01 0.03 -0.03% 0.04 0.05 0.05 0.06
Spain 52W -0.29 0.01 0.01% 0.03 0.06 0.10 0.14
Spain 3M -0.63 0.00 0.00% 0.04 0.08 0.12 0.17
Spain 3Y 0.07 0.04 -0.04% 0.05 0.05 0.05 0.06
Spain 5Y 0.65 0.03 -0.03% 0.58 0.64 0.71 0.78
Spain 6M -0.39 0.01 0.01% 0.04 0.09 0.14 0.20
Netherlands 3M -0.76 0.00 -0.01% 0.03 0.06 0.09 0.13
Netherlands 6M -0.75 0.01 0.01% 0.02 0.04 0.06 0.08

امریکا قیمت روز Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19
10Y 3.1185 0.08 -0.08% 3.1049 3.1547 3.2051 3.2565
1M 2.17 0.00 0.00% 2.17 2.24 2.30 2.37
3M 2.34 0.03 0.03% 2.24 2.28 2.32 2.36
6M 2.48 0.01 0.01% 2.40 2.43 2.46 2.49
52W 2.65 0.02 -0.02% 2.61 2.64 2.68 2.71
2Y 2.86 0.05 -0.05% 2.86 2.91 2.96 3.00
3Y 2.92 0.07 -0.07% 2.93 2.98 3.03 3.07
5Y 2.97 0.08 -0.08% 3.00 3.05 3.10 3.15
7Y 3.05 0.09 -0.09% 3.07 3.12 3.17 3.22
20Y 3.35 0.07 -0.07% 3.32 3.39 3.45 3.52
30Y 3.32 0.07 -0.07% 3.24 3.29 3.34 3.39
Peru 9y 5.43 0.00 0.00% 5.40 5.46 5.52 5.58
ونزوئلا 10.43 0.00 0.00% 10.43 10.43 10.43 10.43
شیلی 4.85 0.04 -0.04% 4.88 4.92 4.97 5.01
کلمبیا 7.10 0.05 0.05% 6.95 7.02 7.08 7.15
کانادا 2.42 0.06 -0.06% 2.54 2.59 2.64 2.69
Canada 1M 1.56 0.02 0.02% 1.44 1.48 1.53 1.57
Canada 52W 2.09 0.01 -0.01% 2.07 2.10 2.13 2.16
Canada 20Y 2.47 0.06 -0.06% 2.49 2.54 2.58 2.62
کانادا 2Y 2.26 0.03 -0.03% 2.25 2.30 2.34 2.38
Canada 30Y 2.46 0.06 -0.06% 2.47 2.51 2.56 2.60
Canada 3M 1.68 0.02 0.02% 1.62 1.66 1.69 1.73
Canada 3Y 2.29 0.04 -0.04% 2.30 2.34 2.39 2.43
Canada 5Y 2.35 0.05 -0.05% 2.39 2.44 2.48 2.53
Canada 6M 1.87 0.01 0.01% 1.78 1.81 1.84 1.87
Canada 7Y 2.40 0.05 -0.05% 2.44 2.49 2.54 2.59
برزیل 10.36 0.15 0.15% 11.81 11.98 12.16 12.33
Brazil 52W 7.12 0.01 -0.01% 7.67 7.81 7.94 8.09
برزیل 2Y 8.40 0.15 -0.15% 9.12 9.29 9.45 9.62
Brazil 3M 6.41 0.16 -0.16% 6.49 6.54 6.59 6.64
Brazil 3Y 9.03 0.07 0.07% 10.11 10.25 10.40 10.55
Brazil 5Y 9.46 0.07 0.07% 11.07 11.24 11.42 11.60
Brazil 6M 6.56 0.02 -0.02% 6.73 6.82 6.90 6.99
مکزیک 8.40 0.03 0.03% 8.01 8.09 8.16 8.24

آسیا قیمت روز Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19
ژاپن 0.1500 0.00 0.00% 0.1485 0.1634 0.1797 0.1977
Japan 1M -0.11 0.00 0.00% 0.01 0.02 0.03 0.05
Japan 3M -0.27 0.00 0.00% 0.01 0.02 0.04 0.05
Japan 6M -0.18 0.00 0.00% 0.01 0.03 0.04 0.06
Japan 52W -0.13 0.00 0.00% 0.01 0.01 0.02 0.03
ژاپن 2Y -0.11 0.00 0.00% 0.01 0.01 0.02 0.03
Japan 3Y -0.09 0.00 0.00% 0.01 0.01 0.02 0.03
Japan 5Y -0.05 0.01 0.01% 0.01 0.01 0.02 0.03
Japan 7Y 0.0200 0.00 0.00% 0.0264 0.0290 0.0319 0.0351
Japan 20Y 0.69 0.01 -0.01% 0.68 0.70 0.71 0.73
Japan 30Y 0.92 0.00 0.00% 0.95 0.97 0.99 1.01
Indonesia 1M 5.73 0.05 0.05% 5.94 6.22 6.51 6.82
کره جنوبی 2.31 0.04 -0.04% 2.39 2.41 2.44 2.47
South Korea 20Y 2.26 0.00 0.00% 2.39 2.42 2.45 2.48
South Korea 30Y 2.23 0.01 -0.01% 2.36 2.39 2.42 2.45
South Korea 3Y 1.99 0.00 0.00% 2.05 2.08 2.11 2.14
South Korea 5Y 2.13 0.01 -0.01% 2.23 2.26 2.29 2.32
سنگاپور 2.58 0.00 0.00% 2.55 2.60 2.64 2.68
مالزی 4.16 0.00 0.00% 4.12 4.14 4.17 4.19
Philippine 8.00 0.04 -0.04% 7.56 7.93 8.32 8.72
قطر 4.31 0.01 -0.01% 4.17 4.24 4.30 4.37
تایوان 0.93 0.01 -0.01% 0.91 0.92 0.94 0.95
ویتنام 5.10 0.00 0.00% 5.10 5.17 5.25 5.32
South Korea 52W 1.84 0.05 -0.02% 1.89 1.92 1.95 1.99
کره جنوبی 2Y 1.96 0.01 0.04% 2.03 2.06 2.09 2.12
تایلند 2.82 0.02 0.04% 2.71 2.74 2.77 2.80
پاکستان 12.00 0.00 0.00% 10.32 10.49 10.66 10.84
چین 3.63 0.03 0.03% 3.68 3.72 3.75 3.79
China 52W 2.91 0.03 0.03% 3.03 3.06 3.10 3.13
China 20Y 3.94 0.01 0.01% 4.01 4.04 4.08 4.11
چین 2Y 3.16 0.02 -0.02% 3.31 3.36 3.40 3.45
China 30Y 4.15 0.01 -0.01% 4.26 4.29 4.32 4.35
China 3Y 3.22 0.01 0.01% 3.33 3.37 3.41 3.45
China 5Y 3.42 0.02 0.02% 3.51 3.55 3.58 3.62
China 7Y 3.60 0.01 0.01% 3.69 3.72 3.74 3.77
هنگ کنگ 2.45 0.02 -0.02% 2.45 2.50 2.55 2.60
اندونزی 8.65 0.00 0.00% 8.12 8.22 8.31 8.41
Indonesia 52W 6.97 0.09 -0.09% 7.50 7.71 7.93 8.15
Indonesia 20Y 9.04 0.01 0.01% 8.56 8.64 8.72 8.80
Indonesia 30Y 9.26 0.03 0.03% 9.02 9.11 9.20 9.29
Indonesia 3M 6.06 0.04 -0.04% 6.46 6.70 6.95 7.21
Indonesia 3Y 8.04 0.03 0.03% 7.92 8.02 8.13 8.23
Indonesia 5Y 8.49 0.02 -0.02% 8.00 8.10 8.21 8.31
Indonesia 6M 6.26 0.10 -0.10% 6.76 7.02 7.30 7.59
هند 7.89 0.04 -0.04% 8.06 8.14 8.22 8.30
India 52W 7.47 0.01 0.01% 7.82 7.89 7.97 8.04
هند 2Y 7.60 0.05 -0.05% 7.88 7.93 7.98 8.03
India 30Y 8.27 0.01 0.01% 8.33 8.40 8.48 8.56
India 3M 6.96 0.01 0.01% 7.08 7.12 7.17 7.21
India 3Y 7.70 0.01 -0.01% 7.96 8.01 8.06 8.11
India 5Y 7.89 0.02 -0.02% 8.10 8.17 8.23 8.30
India 6M 7.20 0.05 -0.05% 7.41 7.45 7.49 7.54
India 7Y 7.96 0.02 -0.02% 8.20 8.26 8.33 8.39
اسرائيل 2.34 0.03 -0.03% 2.03 2.07 2.11 2.14

استرالیا قیمت روز Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19
استرالیا 2.66 0.05 -0.05% 2.71 2.75 2.79 2.83
Australia 52W 1.91 0.02 -0.02% 1.97 2.01 2.06 2.10
Australia 20Y 2.98 0.04 -0.04% 3.03 3.07 3.11 3.15
استرالیا 2Y 2.01 0.03 -0.03% 2.06 2.09 2.12 2.16
Australia 30Y 3.14 0.04 -0.04% 3.20 3.24 3.28 3.32
Australia 3Y 2.08 0.03 -0.03% 2.08 2.12 2.15 2.18
Australia 5Y 2.21 0.03 -0.03% 2.26 2.30 2.33 2.36
Australia 7Y 2.43 0.04 -0.04% 2.50 2.54 2.58 2.62
نیوزیلند 2.68 0.03 -0.01% 2.64 2.68 2.72 2.76

افریقا قیمت روز Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19
آفریقای جنوبی 9.15 0.01 -0.01% 9.09 9.19 9.28 9.38
South Africa 20Y 9.96 0.02 -0.02% 9.92 10.02 10.12 10.22
آفریقای جنوبی 2Y 6.79 0.01 -0.01% 7.66 7.76 7.85 7.95
South Africa 30Y 10.04 0.01 -0.01% 10.03 10.13 10.23 10.33
South Africa 3M 6.56 0.50 -0.50% 7.81 8.59 9.45 10.40
South Africa 3Y 7.73 0.03 0.03% 7.99 8.08 8.18 8.27
South Africa 5Y 8.51 0.01 0.01% 8.48 8.58 8.68 8.78
کنیا 12.55 0.20 -0.20% 12.85 13.13 13.41 13.70
نیجریه 15.16 0.05 0.05% 15.36 15.53 15.69 15.86
Zambia Government Bond 10y 20.00 0.00 0.00% 20.49 20.99 21.51 22.03