قیمت روز Q4/19 Q1/20 Q2/20 Q3/20
10Y 1.82 0.02 0.02% 1.73 1.78 1.83 1.88
10Y 0.75 0.00 0.00% 0.67 0.72 0.77 0.82
ژاپن -0.09 0.00 0.00% 0.01 0.03 0.05 0.07
آلمان -0.33 0.00 0.00% 0.04 0.09 0.14 0.19
فرانسه -0.03 0.00 0.00% 0.01 0.02 0.03 0.05
یونان 1.49 0.63 -0.63% 1.22 1.29 1.36 1.44
کانادا 1.49 0.01 0.00% 1.46 1.52 1.57 1.63
مکزیک 6.90 0.02 -0.02% 6.84 6.92 7.00 7.08
برزیل 6.69 0.01 0.01% 6.53 6.62 6.71 6.81
هلند -0.20 0.00 -0.01% 0.03 0.06 0.09 0.13
اسپانیا 0.41 0.02 -0.02% 0.28 0.31 0.34 0.37
سوئیس -0.52 0.03 -0.01% 0.06 0.12 0.19 0.26
هند 6.47 0.01 -0.01% 6.71 6.77 6.83 6.90
پرتغال 0.36 0.00 0.00% 0.19 0.20 0.22 0.25
نیوزیلند 1.41 0.02 -0.02% 1.34 1.38 1.42 1.46
استرالیا 1.14 0.02 -0.02% 1.13 1.17 1.21 1.25
ایتالیا 1.30 0.01 0.01% 1.09 1.14 1.20 1.26

ایالات متحده قیمت روز Q4/19 Q1/20 Q2/20 Q3/20
10Y 1.82 0.02 0.02% 1.73 1.78 1.83 1.88
1M 1.58 0.02 -0.02% 1.59 1.62 1.66 1.69
3M 1.57 0.00 0.00% 1.57 1.59 1.61 1.63
6M 1.58 0.01 0.01% 1.58 1.60 1.62 1.64
52W 1.55 0.00 0.00% 1.55 1.58 1.61 1.64
2Y 1.62 0.03 0.03% 1.57 1.62 1.67 1.72
3Y 1.63 0.03 0.03% 1.57 1.62 1.67 1.72
5Y 1.65 0.03 0.03% 1.57 1.62 1.67 1.72
7Y 1.74 0.02 0.02% 1.65 1.70 1.75 1.80
20Y 2.36 0.01 0.01% 2.25 2.30 2.35 2.40
30Y 2.30 0.01 0.01% 2.22 2.26 2.31 2.36

اروپا قیمت روز Q4/19 Q1/20 Q2/20 Q3/20
10Y 0.75 0.00 0.00% 0.67 0.72 0.77 0.82
1M 0.76 0.01 0.01% 0.79 0.82 0.85 0.89
3M 0.75 0.00 0.00% 0.80 0.84 0.88 0.92
6M 0.78 0.00 0.00% 0.82 0.84 0.86 0.88
52W 0.70 0.00 0.00% 0.67 0.71 0.76 0.80
3Y 0.53 0.00 0.00% 0.47 0.51 0.55 0.60
5Y 0.54 0.00 0.00% 0.47 0.51 0.56 0.61
7Y 0.53 0.00 0.00% 0.44 0.49 0.54 0.59
20Y 1.17 0.01 -0.01% 1.07 1.12 1.17 1.22
30Y 1.27 0.00 0.00% 1.18 1.23 1.28 1.33
آلمان -0.33 0.00 0.00% 0.04 0.09 0.14 0.19
Germany 3M -0.60 0.00 0.00% 0.03 0.07 0.11 0.15
Germany 6M -0.55 0.05 0.05% 0.03 0.06 0.10 0.13
Germany 52W -0.61 0.01 0.01% 0.02 0.05 0.07 0.10
آلمان 2Y -0.61 0.02 0.01% 0.02 0.04 0.06 0.09
Germany 3Y -0.66 0.01 0.01% 0.02 0.05 0.07 0.10
Germany 5Y -0.59 0.01 0.01% 0.04 0.09 0.14 0.19
Germany 7Y -0.51 0.01 0.00% 0.06 0.12 0.19 0.27
Germany 30Y 0.16 0.01 0.01% 0.08 0.09 0.10 0.11
France 20Y 0.46 0.01 0.01% 0.41 0.45 0.50 0.55
France 30Y 0.76 0.00 0.00% 0.75 0.80 0.85 0.91
ایرلند 0.07 0.00 0.00% 0.01 0.01 0.01 0.01
Portugal 30Y 1.24 0.01 -0.01% 1.09 1.13 1.17 1.21
Portugal 7Y 0.12 0.01 -0.01% 0.01 0.01 0.01 0.01
رومانی 4.55 0.01 -0.01% 4.33 4.41 4.49 4.58
Russia 52W 5.89 0.08 -0.08% 6.06 6.12 6.17 6.23
اسلواکی 0.02 0.01 0.01% 0.01 0.02 0.03 0.04
ایتالیا 1.30 0.01 0.01% 1.09 1.14 1.20 1.26
Italy 7Y 0.87 0.00 0.00% 0.66 0.70 0.75 0.80
جمهوری چک 1.49 0.01 -0.01% 1.42 1.47 1.51 1.56
نروژ 1.45 0.01 -0.01% 1.43 1.48 1.53 1.57
Russia 5Y 6.19 0.02 -0.02% 6.27 6.33 6.38 6.43
Russia 7Y 6.29 0.05 -0.05% 6.39 6.45 6.50 6.56
کرواسی 0.67 0.00 0.00% 0.55 0.56 0.58 0.60
روسیه 6.39 0.05 -0.05% 6.54 6.59 6.65 6.71
Greece 20Y 2.28 0.00 0.00% 1.98 2.02 2.06 2.11
Russia 3Y 5.94 0.04 -0.04% 6.10 6.14 6.19 6.23
ایتالیا 2Y 0.05 0.00 0.00% 0.01 0.02 0.04 0.05
Italy 3Y 0.10 0.00 0.00% 0.01 0.02 0.03 0.04
Italy 5Y 0.57 0.00 0.00% 0.35 0.39 0.42 0.47
Portugal 20Y 0.91 0.01 -0.01% 0.75 0.79 0.83 0.86
Portugal 52W -0.40 0.00 0.00% 0.02 0.05 0.07 0.10
پرتغال 2Y -0.46 0.00 -0.03% 0.05 0.11 0.18 0.25
Portugal 3M -0.36 0.02 0.02% 0.04 0.09 0.14 0.19
Portugal 3Y -0.32 0.01 0.01% 0.04 0.09 0.14 0.19
Portugal 5Y -0.11 0.00 0.00% 0.02 0.04 0.06 0.09
Portugal 6M -0.41 0.00 0.00% 0.04 0.09 0.14 0.19
سوئیس -0.52 0.03 -0.01% 0.06 0.12 0.19 0.26
ایسلند 3.66 0.00 0.00% 3.46 3.51 3.57 3.63
لهستان 2.13 0.22 0.22% 2.02 2.08 2.14 2.20
Russia 20Y 6.99 0.00 -0.01% 7.02 7.07 7.12 7.17
روسیه 2Y 5.90 0.01 0.01% 6.01 6.06 6.10 6.14
دانمارک -0.30 0.00 0.00% 0.04 0.08 0.12 0.17
Italy 1M -0.26 0.03 0.03% 0.03 0.07 0.10 0.14
Italy 52W -0.12 0.01 0.01% 0.02 0.04 0.07 0.10
Italy 3M -0.28 0.00 0.01% 0.03 0.07 0.11 0.15
Euro Area Government Bond 0.00 0.14 0.00% 0.11 0.12 0.13 0.15
Greece 1M 1.88 0.08 0.08% 2.35 2.59 2.85 3.13
Greece 3M 0.99 0.02 0.02% 1.76 1.92 2.09 2.27
Greece 6M 0.35 0.00 0.00% 1.46 1.53 1.61 1.69
مجارستان 2.12 0.02 0.02% 2.03 2.10 2.18 2.26
لتونی 0.55 0.00 0.00% 0.55 0.55 0.55 0.55
لیتوانی 0.40 0.00 0.00% 0.37 0.40 0.43 0.46
Russia 1M 6.36 0.01 0.00% 6.42 6.44 6.46 6.47
Russia 3M 6.28 0.00 0.00% 6.37 6.38 6.40 6.42
Russia 6M 6.23 0.00 0.00% 6.33 6.35 6.37 6.39
بلغارستان 0.40 0.00 0.00% 0.42 0.45 0.48 0.50
اتریش -0.09 0.01 -0.02% 0.02 0.04 0.06 0.08
بلژیک -0.04 0.01 0.01% 0.01 0.02 0.03 0.05
فنلاند -0.08 0.00 0.00% 0.02 0.03 0.05 0.08
سوئد 0.00 0.01 0.01% 0.01 0.02 0.04 0.05
اسپانیا 0.41 0.02 -0.02% 0.28 0.31 0.34 0.37
فرانسه -0.03 0.00 0.00% 0.01 0.02 0.03 0.05
France 1M -0.67 0.02 -0.09% 0.06 0.12 0.20 0.27
France 52W -0.56 0.00 0.00% 0.03 0.05 0.08 0.11
فرانسه 2Y -0.61 0.01 0.00% 0.02 0.05 0.07 0.10
France 3M -0.59 0.00 0.00% 0.03 0.06 0.10 0.13
France 3Y -0.60 0.00 0.01% 0.03 0.07 0.10 0.14
France 5Y -0.42 0.00 0.00% 0.05 0.10 0.16 0.22
France 6M -0.59 0.00 0.01% 0.02 0.05 0.07 0.10
France 7Y -0.26 0.01 0.01% 0.03 0.07 0.11 0.16
یونان 1.49 0.63 -0.63% 1.22 1.29 1.36 1.44
هلند -0.20 0.00 -0.01% 0.03 0.06 0.09 0.13
ترکیه 12.04 0.06 -0.06% 13.04 13.41 13.80 14.20
اسلوونی 0.14 0.02 -0.02% 0.09 0.09 0.10 0.11
Italy 20Y 1.96 0.01 0.01% 1.72 1.77 1.83 1.88
Italy 30Y 2.32 0.01 0.01% 2.09 2.14 2.20 2.25
پرتغال 0.36 0.00 0.00% 0.19 0.20 0.22 0.25
Netherlands Bond Yield 2Y -0.62 0.01 0.00% 0.03 0.05 0.08 0.11
Sweden Bond Yield 2Y -0.38 0.00 0.01% 0.02 0.04 0.06 0.08
Finland Bond Yield 2Y -0.59 0.01 -0.01% 0.02 0.05 0.07 0.10
Belgium Bond Yield 2Y -0.62 0.00 0.00% 0.03 0.05 0.08 0.11
Denmark Bond Yield 2Y -0.67 0.06 0.01% 0.06 0.12 0.19 0.26
Turkey Bond Yield 2Y 11.76 0.10 -0.10% 12.62 13.04 13.47 13.92
Spain Bond Yield 2Y -0.42 0.01 0.00% 0.04 0.09 0.15 0.21
Switzerland Bond Yield 2Y -0.77 0.03 -0.05% 0.03 0.07 0.10 0.14
United Kingdom Bond Yield 2Y 0.57 0.01 -0.01% 0.54 0.58 0.62 0.67
Spain 3M -0.65 0.02 -0.04% 0.03 0.06 0.10 0.14
Spain 3Y -0.36 0.00 0.00% 0.04 0.09 0.14 0.20
Spain 5Y -0.10 0.00 -0.02% 0.02 0.04 0.07 0.09
Spain 6M -0.49 0.01 0.00% 0.04 0.07 0.11 0.16
Spain 52W -0.48 0.01 0.00% 0.05 0.10 0.16 0.23
Netherlands 3M -0.66 0.00 0.01% 0.04 0.07 0.12 0.16
Netherlands 6M -0.59 0.01 0.02% 0.03 0.06 0.09 0.13

امریکا قیمت روز Q4/19 Q1/20 Q2/20 Q3/20
10Y 1.82 0.02 0.02% 1.73 1.78 1.83 1.88
1M 1.58 0.02 -0.02% 1.59 1.62 1.66 1.69
3M 1.57 0.00 0.00% 1.57 1.59 1.61 1.63
6M 1.58 0.01 0.01% 1.58 1.60 1.62 1.64
52W 1.55 0.00 0.00% 1.55 1.58 1.61 1.64
2Y 1.62 0.03 0.03% 1.57 1.62 1.67 1.72
3Y 1.63 0.03 0.03% 1.57 1.62 1.67 1.72
5Y 1.65 0.03 0.03% 1.57 1.62 1.67 1.72
7Y 1.74 0.02 0.02% 1.65 1.70 1.75 1.80
20Y 2.36 0.01 0.01% 2.25 2.30 2.35 2.40
30Y 2.30 0.01 0.01% 2.22 2.26 2.31 2.36
Canada 20Y 1.63 0.01 0.01% 1.61 1.65 1.70 1.74
Peru 15Y 5.43 0.00 0.00% 5.43 5.43 5.43 5.43
شیلی 3.32 0.08 -0.08% 3.41 3.46 3.51 3.56
کلمبیا 6.11 0.06 0.06% 5.92 6.02 6.12 6.23
کانادا 1.49 0.01 0.00% 1.46 1.52 1.57 1.63
Canada 1M 1.73 0.00 0.00% 1.71 1.74 1.77 1.79
Canada 52W 1.67 0.00 0.00% 1.71 1.73 1.76 1.79
کانادا 2Y 1.54 0.00 0.00% 1.56 1.61 1.66 1.71
Canada 30Y 1.62 0.00 -0.01% 1.62 1.66 1.70 1.75
Canada 3M 1.66 0.05 0.01% 1.67 1.68 1.70 1.71
Canada 3Y 1.54 0.00 0.00% 1.54 1.59 1.64 1.69
Canada 5Y 1.48 0.00 0.00% 1.47 1.53 1.58 1.64
Canada 6M 1.67 0.01 0.01% 1.69 1.71 1.72 1.74
Canada 7Y 1.49 0.00 0.00% 1.46 1.52 1.57 1.63
Brazil 52W 4.53 0.18 0.18% 4.38 4.43 4.48 4.53
برزیل 2Y 5.10 0.03 0.03% 4.84 4.91 4.97 5.04
Brazil 3M 4.75 0.00 0.00% 4.85 4.91 4.98 5.05
Brazil 6M 4.50 0.04 0.04% 4.49 4.53 4.58 4.63
مکزیک 6.90 0.02 -0.02% 6.84 6.92 7.00 7.08
ونزوئلا 10.43 0.00 0.00% 10.43 10.43 10.43 10.43
Brazil 3Y 5.59 0.07 0.07% 5.18 5.26 5.33 5.42
برزیل 6.69 0.01 0.01% 6.53 6.62 6.71 6.81
Brazil 5Y 6.22 0.02 0.02% 6.04 6.13 6.23 6.32

آسیا قیمت روز Q4/19 Q1/20 Q2/20 Q3/20
ژاپن -0.09 0.00 0.00% 0.01 0.03 0.05 0.07
Japan 1M -0.11 0.00 0.04% 0.01 0.03 0.04 0.06
Japan 3M -0.21 0.00 -0.01% 0.02 0.04 0.06 0.08
Japan 6M -0.20 0.01 0.00% 0.01 0.03 0.04 0.06
Japan 52W -0.20 0.00 0.00% 0.01 0.02 0.04 0.05
ژاپن 2Y -0.20 0.00 0.00% 0.02 0.03 0.05 0.07
Japan 3Y -0.20 0.00 -0.01% 0.02 0.04 0.06 0.08
Japan 5Y -0.20 0.01 -0.01% 0.02 0.04 0.07 0.09
Japan 7Y -0.20 0.00 -0.02% 0.03 0.06 0.09 0.13
Japan 20Y 0.29 0.00 0.00% 0.24 0.26 0.29 0.32
Japan 30Y 0.44 0.01 -0.01% 0.41 0.45 0.48 0.52
China 30Y 3.84 0.01 0.01% 3.95 3.97 4.00 4.02
China 3Y 2.88 0.03 -0.03% 2.95 2.98 3.00 3.03
China 5Y 3.05 0.02 0.02% 3.10 3.13 3.16 3.19
China 7Y 3.22 0.01 0.01% 3.33 3.36 3.38 3.41
اندونزی 7.04 0.03 0.03% 7.07 7.13 7.19 7.26
Indonesia 20Y 7.63 0.00 0.00% 7.75 7.82 7.88 7.95
Indonesia 5Y 6.49 0.02 -0.02% 6.49 6.55 6.61 6.68
Indonesia 52W 5.48 0.01 0.01% 5.78 5.90 6.01 6.13
Indonesia 30Y 7.80 0.00 0.00% 7.76 7.81 7.85 7.90
Indonesia 3M 4.88 0.10 0.10% 5.77 5.87 5.96 6.06
Indonesia 3Y 6.37 0.08 0.08% 6.38 6.43 6.49 6.55
Indonesia 6M 5.16 0.00 0.00% 5.89 5.96 6.03 6.10
سنگاپور 1.76 0.02 -0.02% 1.81 1.84 1.87 1.91
India 3M 5.06 0.01 -0.01% 5.09 5.13 5.17 5.21
تایلند 1.71 0.03 -0.03% 1.60 1.63 1.66 1.69
South Korea 52W 1.42 0.01 -0.01% 1.40 1.42 1.44 1.46
کره جنوبی 2Y 1.47 0.04 -0.04% 1.49 1.52 1.54 1.57
India 30Y 7.19 0.00 0.00% 7.17 7.22 7.27 7.32
قطر 2.74 0.02 0.02% 2.72 2.78 2.84 2.90
پاکستان 11.30 0.02 -0.02% 11.73 11.87 12.01 12.15
اسرائيل 0.89 0.01 0.01% 0.91 0.96 1.00 1.05
هند 2Y 5.59 0.01 -0.01% 5.65 5.70 5.74 5.79
India 7Y 6.75 0.02 -0.02% 6.87 6.93 7.00 7.08
India 6M 5.15 0.02 -0.02% 5.25 5.29 5.34 5.38
هند 6.47 0.01 -0.01% 6.71 6.77 6.83 6.90
کره جنوبی 1.74 0.05 -0.05% 1.77 1.81 1.85 1.89
تایوان 0.72 0.00 -0.01% 0.71 0.73 0.74 0.76
South Korea 20Y 1.71 0.03 -0.03% 1.73 1.76 1.80 1.84
South Korea 30Y 1.68 0.03 -0.03% 1.72 1.76 1.80 1.84
South Korea 3Y 1.49 0.03 -0.03% 1.50 1.52 1.55 1.58
South Korea 5Y 1.57 0.02 -0.02% 1.62 1.65 1.69 1.73
India 3Y 6.04 0.01 -0.01% 5.98 6.03 6.08 6.13
India 5Y 6.28 0.02 -0.02% 6.35 6.42 6.49 6.56
China 20Y 3.58 0.05 -0.05% 3.71 3.75 3.80 3.84
مالزی 3.43 0.00 0.00% 3.47 3.50 3.53 3.56
ویتنام 3.63 0.03 -0.03% 3.68 3.71 3.74 3.76
China 52W 2.75 0.02 0.02% 2.77 2.82 2.87 2.93
چین 2Y 2.83 0.05 -0.05% 2.94 2.97 3.01 3.05
هنگ کنگ 1.62 0.04 -0.04% 1.59 1.65 1.70 1.76
Philippine 4.68 0.00 0.00% 4.59 4.67 4.74 4.81
India 52W 5.44 0.31 0.31% 5.52 5.57 5.61 5.66
چین 3.22 0.00 0.01% 3.31 3.33 3.36 3.39
Indonesia 1M 4.73 0.00 0.13% 5.62 5.70 5.77 5.84

استرالیا قیمت روز Q4/19 Q1/20 Q2/20 Q3/20
نیوزیلند 1.41 0.02 -0.02% 1.34 1.38 1.42 1.46
استرالیا 2Y 0.80 0.00 0.00% 0.85 0.88 0.91 0.94
Australia 52W 0.85 0.01 -0.01% 0.89 0.91 0.94 0.97
Australia 3Y 0.74 0.01 -0.01% 0.81 0.83 0.86 0.89
Australia 5Y 0.80 0.01 -0.01% 0.85 0.89 0.92 0.95
استرالیا 1.14 0.02 -0.02% 1.13 1.17 1.21 1.25
Australia 20Y 1.60 0.01 0.01% 1.53 1.57 1.61 1.65
Australia 30Y 1.79 0.01 0.01% 1.71 1.75 1.79 1.83
Australia 7Y 0.95 0.01 -0.01% 0.98 1.01 1.05 1.09
New Zealand Bond Yield 2Y 1.05 0.00 -0.02% 0.90 0.92 0.95 0.98

افریقا قیمت روز Q4/19 Q1/20 Q2/20 Q3/20
نیجریه 12.90 0.14 0.14% 13.46 13.57 13.69 13.81
آفریقای جنوبی 2Y 6.67 0.00 0.02% 6.73 6.80 6.88 6.96
South Africa 3M 6.00 0.00 0.00% 6.60 7.26 7.99 8.78
کنیا 11.75 0.00 0.00% 11.75 11.96 12.16 12.37
آفریقای جنوبی 8.37 0.04 -0.04% 8.57 8.64 8.71 8.77
South Africa 20Y 10.04 0.06 -0.06% 10.11 10.19 10.27 10.35
South Africa 30Y 10.08 0.05 -0.05% 10.17 10.25 10.33 10.41
South Africa 5Y 7.36 0.04 -0.04% 7.59 7.65 7.72 7.78
Zambia Government Bond 10y 31.75 0.00 -0.75% 33.48 34.49 35.52 36.59

پیش بینی - اوراق قرضه دولتی ده ساله - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.