قیمت روز Q3/20 Q4/20 Q1/21 Q2/21
10Y 0.66 0.01 0.01% 0.68 0.71 0.73 0.75
10Y 0.20 0.01 0.01% 0.20 0.21 0.23 0.25
ژاپن 0.01 0.01 0.01% 0.02 0.02 0.02 0.02
آلمان -0.51 0.01 0.01% 0.05 0.11 0.17 0.24
فرانسه -0.24 0.02 0.02% 0.02 0.05 0.08 0.11
هلند -0.40 0.07 0.07% 0.05 0.10 0.16 0.22
سوئیس -0.53 0.03 -0.03% 0.05 0.10 0.17 0.23
نیوزیلند 0.43 0.01 -0.01% 0.45 0.46 0.48 0.49
هند 6.05 0.02 0.02% 6.12 6.18 6.24 6.30
مکزیک 5.67 0.01 0.01% 5.72 5.78 5.84 5.90
برزیل 7.04 0.04 -0.04% 7.17 7.27 7.37 7.46
کانادا 0.55 0.01 0.01% 0.56 0.59 0.61 0.64
ایتالیا 0.86 0.01 -0.01% 0.93 0.98 1.04 1.09
استرالیا 0.83 0.02 -0.02% 0.85 0.89 0.93 0.97
پرتغال 0.25 0.01 -0.01% 0.28 0.31 0.34 0.37
یونان 1.01 0.00 0.00% 1.06 1.10 1.15 1.20
اسپانیا 0.22 0.03 0.03% 0.27 0.30 0.33 0.36

ایالات متحده قیمت روز Q3/20 Q4/20 Q1/21 Q2/21
10Y 0.66 0.01 0.01% 0.68 0.71 0.73 0.75
1M 0.08 0.00 0.00% 0.07 0.07 0.07 0.07
3M 0.09 0.00 0.00% 0.08 0.09 0.09 0.09
6M 0.10 0.00 0.00% 0.10 0.10 0.10 0.10
52W 0.11 0.00 0.00% 0.11 0.11 0.11 0.11
2Y 0.13 0.00 0.00% 0.14 0.14 0.14 0.15
3Y 0.15 0.00 0.00% 0.16 0.16 0.17 0.17
5Y 0.27 0.00 0.00% 0.28 0.29 0.30 0.31
7Y 0.45 0.00 0.00% 0.48 0.49 0.51 0.52
20Y 1.29 0.02 0.02% 1.31 1.34 1.37 1.41
30Y 1.41 0.01 0.01% 1.44 1.48 1.51 1.55

اروپا قیمت روز Q3/20 Q4/20 Q1/21 Q2/21
10Y 0.20 0.01 0.01% 0.20 0.21 0.23 0.25
1M -0.10 0.01 -0.01% 0.00 0.01 0.01 0.02
3M -0.10 0.00 0.00% 0.00 0.01 0.02 0.02
6M -0.04 0.01 -0.01% 0.00 0.01 0.01 0.01
52W -0.03 0.01 0.01% 0.00 0.00 0.01 0.01
3Y -0.11 0.02 0.02% 0.01 0.02 0.04 0.05
5Y -0.08 0.02 0.02% 0.01 0.02 0.03 0.05
7Y 0.02 0.02 0.02% 0.00 0.00 0.00 0.00
20Y 0.70 0.01 0.01% 0.71 0.75 0.78 0.82
30Y 0.74 0.01 0.01% 0.76 0.79 0.82 0.86
آلمان -0.51 0.01 0.01% 0.05 0.11 0.17 0.24
Germany 3M -0.61 0.00 0.00% 0.03 0.06 0.10 0.13
Germany 6M -0.64 0.01 -0.01% 0.03 0.06 0.09 0.13
Germany 52W -0.62 0.00 0.00% 0.02 0.04 0.07 0.09
آلمان 2Y -0.71 0.01 0.01% 0.02 0.04 0.07 0.09
Germany 3Y -0.74 0.01 0.01% 0.02 0.05 0.08 0.10
Germany 5Y -0.71 0.01 0.01% 0.04 0.08 0.12 0.16
Germany 7Y -0.65 0.01 0.01% 0.06 0.12 0.18 0.26
Germany 30Y -0.08 0.02 0.02% 0.01 0.01 0.02 0.03
دانمارک -0.42 0.02 0.02% 0.04 0.09 0.14 0.19
فنلاند -0.33 0.01 0.01% 0.03 0.07 0.11 0.15
اسلواکی -0.33 0.03 0.03% 0.03 0.07 0.11 0.15
اسلوونی -0.04 0.01 0.01% 0.01 0.01 0.02 0.03
کرواسی 0.78 0.01 -0.01% 0.82 0.85 0.88 0.92
ترکیه 12.93 0.43 0.43% 12.83 13.16 13.51 13.86
نروژ 0.58 0.04 -0.04% 0.65 0.67 0.69 0.71
ایسلند 2.62 0.00 0.00% 2.67 2.72 2.77 2.82
رومانی 3.36 0.01 0.01% 3.41 3.47 3.52 3.58
روسیه 2Y 4.69 0.01 0.01% 4.71 4.75 4.78 4.81
لهستان 1.29 0.02 -0.02% 1.35 1.40 1.45 1.50
روسیه 6.30 0.02 0.02% 6.33 6.38 6.43 6.48
Russia 3Y 4.76 0.04 0.04% 4.77 4.80 4.83 4.86
Russia 5Y 5.54 0.01 0.01% 5.57 5.62 5.66 5.71
Russia 20Y 6.67 0.01 0.01% 6.70 6.74 6.78 6.82
Russia 7Y 6.00 0.01 0.01% 6.04 6.08 6.13 6.18
Russia 3M 4.15 0.01 -0.01% 4.16 4.17 4.18 4.19
Russia 1M 4.14 0.00 0.00% 4.15 4.16 4.17 4.19
Russia 6M 4.18 0.00 0.00% 4.19 4.20 4.21 4.23
Greece 1M -0.98 0.21 -0.21% 0.10 0.21 0.33 0.46
بلغارستان 0.15 0.00 0.00% 0.16 0.17 0.18 0.19
لتونی 0.55 0.00 0.00% 0.55 0.55 0.55 0.55
لیتوانی 0.14 0.00 0.00% 0.15 0.16 0.17 0.18
جمهوری چک 0.70 0.10 -0.10% 0.77 0.80 0.82 0.85
اتریش -0.36 0.02 0.02% 0.04 0.07 0.12 0.16
بلژیک -0.28 0.01 0.01% 0.03 0.06 0.10 0.14
Italy 1M -0.59 0.00 0.00% 0.06 0.12 0.19 0.27
Italy 52W -0.33 0.00 0.00% 0.03 0.07 0.11 0.15
ایتالیا 2Y -0.24 0.01 -0.01% 0.02 0.05 0.08 0.11
Italy 3M -0.49 0.00 0.00% 0.05 0.10 0.16 0.23
Italy 3Y -0.12 0.01 -0.01% 0.01 0.03 0.04 0.06
فرانسه -0.24 0.02 0.02% 0.02 0.05 0.08 0.11
France 1M -0.63 0.02 0.02% 0.04 0.09 0.14 0.19
France 52W -0.60 0.01 -0.01% 0.02 0.05 0.07 0.09
فرانسه 2Y -0.66 0.01 0.01% 0.02 0.05 0.07 0.09
France 3M -0.60 0.00 0.00% 0.02 0.04 0.07 0.09
France 3Y -0.67 0.01 0.01% 0.03 0.06 0.08 0.12
France 5Y -0.61 0.01 0.01% 0.06 0.13 0.20 0.29
France 6M -0.62 0.00 0.00% 0.02 0.04 0.06 0.08
France 7Y -0.49 0.01 0.01% 0.05 0.10 0.16 0.22
Greece 3M -0.35 0.01 -0.01% 0.03 0.06 0.10 0.14
Greece 6M -0.18 0.00 0.00% 0.01 0.03 0.04 0.06
مجارستان 2.34 0.00 0.00% 2.43 2.53 2.62 2.72
ایرلند -0.16 0.03 0.03% 0.02 0.03 0.05 0.07
هلند -0.40 0.07 0.07% 0.05 0.10 0.16 0.22
France 20Y 0.16 0.00 0.00% 0.19 0.21 0.23 0.25
Russia 52W 4.12 0.09 0.09% 4.09 4.15 4.21 4.27
Italy 5Y 0.23 0.04 -0.04% 0.29 0.32 0.35 0.39
ایتالیا 0.86 0.01 -0.01% 0.93 0.98 1.04 1.09
Greece 20Y 1.24 0.00 0.00% 1.28 1.31 1.34 1.37
Portugal 20Y 0.62 0.01 -0.01% 0.67 0.70 0.73 0.77
Italy 30Y 1.75 0.02 -0.02% 1.81 1.87 1.92 1.98
Portugal 30Y 0.96 0.01 -0.01% 1.01 1.05 1.09 1.13
Italy 20Y 1.37 0.02 -0.02% 1.44 1.49 1.54 1.59
France 30Y 0.42 0.00 0.00% 0.46 0.49 0.53 0.57
پرتغال 0.25 0.01 -0.01% 0.28 0.31 0.34 0.37
یونان 1.01 0.00 0.00% 1.06 1.10 1.15 1.20
اسپانیا 0.22 0.03 0.03% 0.27 0.30 0.33 0.36
Portugal 52W -0.54 0.01 -0.01% 0.02 0.05 0.08 0.10
پرتغال 2Y -0.61 0.01 0.01% 0.01 0.02 0.03 0.04
Portugal 3M -0.56 0.02 -0.02% 0.04 0.08 0.12 0.16
Portugal 3Y -0.43 0.00 0.00% 0.01 0.02 0.03 0.04
Portugal 5Y -0.24 0.00 0.00% 0.03 0.05 0.08 0.12
Portugal 6M -0.54 0.04 0.04% 0.04 0.08 0.13 0.18
Portugal 7Y -0.02 0.00 0.00% 0.00 0.01 0.01 0.01
سوئیس -0.53 0.03 -0.03% 0.05 0.10 0.17 0.23
Italy 7Y 0.46 0.03 -0.03% 0.52 0.56 0.60 0.65
سوئد -0.13 0.01 -0.01% 0.01 0.03 0.04 0.06
Sweden Bond Yield 2Y -0.38 0.00 0.00% 0.02 0.04 0.05 0.07
United Kingdom Bond Yield 2Y -0.07 0.02 0.02% 0.01 0.02 0.02 0.03
Switzerland Bond Yield 2Y -0.87 0.01 -0.01% 0.04 0.08 0.13 0.18
Netherlands Bond Yield 2Y -0.69 0.00 0.00% 0.02 0.05 0.07 0.10
Belgium Bond Yield 2Y -0.71 0.02 0.02% 0.03 0.05 0.08 0.11
Turkey Bond Yield 2Y 12.89 0.62 -0.62% 12.91 13.32 13.75 14.19
Finland Bond Yield 2Y -0.73 0.04 -0.04% 0.03 0.06 0.10 0.13
Spain Bond Yield 2Y -0.52 0.00 0.00% 0.04 0.09 0.14 0.19
Denmark Bond Yield 2Y -0.64 0.05 0.05% 0.05 0.09 0.15 0.20
Spain 3M -0.52 0.01 -0.01% 0.04 0.07 0.11 0.16
Spain 3Y -0.46 0.00 0.00% 0.05 0.10 0.15 0.22
Spain 5Y -0.30 0.00 0.00% 0.03 0.06 0.10 0.14
Spain 6M -0.50 0.00 0.00% 0.02 0.05 0.07 0.10
Netherlands 3M -0.63 0.02 -0.02% 0.03 0.06 0.09 0.12
Netherlands 6M -0.61 0.02 0.02% 0.02 0.05 0.07 0.10
Spain 52W -0.50 0.00 0.00% 0.02 0.05 0.07 0.10

امریکا قیمت روز Q3/20 Q4/20 Q1/21 Q2/21
10Y 0.66 0.01 0.01% 0.68 0.71 0.73 0.75
1M 0.08 0.00 0.00% 0.07 0.07 0.07 0.07
3M 0.09 0.00 0.00% 0.08 0.09 0.09 0.09
6M 0.10 0.00 0.00% 0.10 0.10 0.10 0.10
52W 0.11 0.00 0.00% 0.11 0.11 0.11 0.11
2Y 0.13 0.00 0.00% 0.14 0.14 0.14 0.15
3Y 0.15 0.00 0.00% 0.16 0.16 0.17 0.17
5Y 0.27 0.00 0.00% 0.28 0.29 0.30 0.31
7Y 0.45 0.00 0.00% 0.48 0.49 0.51 0.52
20Y 1.29 0.02 0.02% 1.31 1.34 1.37 1.41
30Y 1.41 0.01 0.01% 1.44 1.48 1.51 1.55
کانادا 2Y 0.25 0.01 0.01% 0.25 0.26 0.26 0.27
Canada 20Y 0.82 0.02 0.02% 0.82 0.85 0.88 0.90
Canada 6M 0.16 0.01 0.01% 0.15 0.15 0.15 0.15
Canada 7Y 0.33 0.01 0.01% 0.34 0.35 0.36 0.38
Canada 52W 0.19 0.02 -0.02% 0.21 0.22 0.22 0.22
برزیل 7.04 0.04 -0.04% 7.17 7.27 7.37 7.46
Brazil 52W 2.64 0.02 0.02% 2.66 2.69 2.73 2.76
Brazil 3Y 5.00 0.03 -0.03% 5.11 5.19 5.28 5.36
Brazil 5Y 5.95 0.03 -0.03% 6.06 6.16 6.25 6.35
Brazil 6M 2.16 0.01 0.01% 2.18 2.20 2.22 2.24
Canada 3M 0.14 0.01 0.01% 0.14 0.14 0.14 0.14
کانادا 0.55 0.01 0.01% 0.56 0.59 0.61 0.64
Canada 3Y 0.26 0.00 0.00% 0.27 0.28 0.29 0.30
Canada 5Y 0.34 0.01 -0.01% 0.36 0.37 0.39 0.41
Canada 30Y 1.09 0.02 0.02% 1.10 1.13 1.17 1.21
Canada 1M 0.13 0.02 0.02% 0.11 0.11 0.12 0.12
مکزیک 5.67 0.01 0.01% 5.72 5.78 5.84 5.90
شیلی 2.66 0.01 -0.01% 2.73 2.79 2.86 2.94
کلمبیا 5.11 0.12 0.12% 5.19 5.27 5.36 5.44
Peru 15Y 0.00 0.00 0.00% 5.43 5.43 5.43 5.43
ونزوئلا 10.43 0.00 0.00% 10.43 10.43 10.43 10.43
برزیل 2Y 3.28 0.02 -0.02% 3.32 3.37 3.42 3.47
Brazil 3M 1.89 0.01 -0.01% 1.92 1.95 1.97 2.00

آسیا قیمت روز Q3/20 Q4/20 Q1/21 Q2/21
ژاپن 0.01 0.01 0.01% 0.02 0.02 0.02 0.02
Japan 1M -0.13 0.01 -0.01% 0.01 0.03 0.04 0.06
Japan 3M -0.20 0.07 -0.07% 0.01 0.03 0.04 0.06
Japan 6M -0.17 0.01 -0.01% 0.01 0.03 0.04 0.06
Japan 52W -0.16 0.01 0.01% 0.01 0.02 0.03 0.05
ژاپن 2Y -0.16 0.01 0.01% 0.01 0.02 0.04 0.05
Japan 3Y -0.15 0.01 0.01% 0.01 0.03 0.04 0.06
Japan 5Y -0.11 0.02 0.02% 0.01 0.03 0.04 0.06
Japan 7Y -0.10 0.01 0.01% 0.01 0.02 0.04 0.05
Japan 20Y 0.40 0.01 0.01% 0.44 0.49 0.54 0.59
Japan 30Y 0.60 0.00 0.00% 0.66 0.72 0.79 0.85
South Korea 52W 0.66 0.00 0.00% 0.67 0.68 0.69 0.70
South Korea 20Y 1.63 0.01 0.01% 1.67 1.71 1.76 1.80
کره جنوبی 2Y 0.85 0.00 0.00% 0.87 0.89 0.91 0.93
South Korea 30Y 1.64 0.01 0.01% 1.68 1.72 1.76 1.81
South Korea 3Y 0.90 0.00 0.00% 0.92 0.95 0.97 0.99
South Korea 5Y 1.20 0.00 0.00% 1.23 1.26 1.29 1.33
اسرائيل 0.70 0.02 0.02% 0.74 0.77 0.81 0.85
کره جنوبی 1.42 0.02 -0.02% 1.46 1.50 1.53 1.57
Indonesia 1M 3.23 0.00 0.00% 3.29 3.35 3.41 3.47
Indonesia 3M 3.33 0.00 0.00% 3.39 3.46 3.53 3.60
Indonesia 6M 3.43 0.00 0.00% 3.49 3.56 3.64 3.71
تایوان 0.39 99.05 0.00% 0.39 0.40 0.41 0.41
تایلند 1.29 0.01 -0.01% 1.31 1.34 1.37 1.40
ویتنام 2.67 0.00 0.00% 2.70 2.73 2.77 2.80
مالزی 2.76 0.02 0.02% 2.78 2.80 2.83 2.86
India 3M 3.30 0.01 -0.01% 3.35 3.38 3.41 3.44
India 6M 3.49 0.01 -0.01% 3.54 3.57 3.59 3.62
سنگاپور 0.86 0.04 0.04% 0.86 0.87 0.89 0.91
Indonesia 52W 3.36 0.04 0.04% 3.43 3.51 3.58 3.66
Indonesia 30Y 7.39 0.00 0.00% 7.42 7.46 7.50 7.54
Indonesia 5Y 5.58 0.01 -0.01% 5.62 5.67 5.72 5.77
Indonesia 20Y 7.40 0.00 0.00% 7.46 7.51 7.57 7.62
Indonesia 3Y 4.87 0.12 -0.12% 4.92 4.97 5.02 5.07
اندونزی 6.88 0.04 -0.04% 6.93 6.99 7.05 7.11
هند 6.05 0.02 0.02% 6.12 6.18 6.24 6.30
India 52W 3.62 0.02 0.02% 3.77 3.82 3.87 3.92
هند 2Y 4.43 0.00 0.00% 4.47 4.50 4.54 4.57
India 30Y 6.74 0.01 0.01% 6.78 6.82 6.87 6.91
India 3Y 4.98 0.02 0.02% 4.98 5.02 5.06 5.10
India 5Y 5.41 0.04 0.04% 5.45 5.50 5.56 5.61
India 7Y 6.12 0.03 0.03% 6.18 6.24 6.29 6.35
چین 3.10 0.00 0.00% 3.14 3.16 3.19 3.22
China 52W 2.54 0.04 0.04% 2.58 2.62 2.65 2.69
چین 2Y 2.74 0.04 0.04% 2.78 2.81 2.85 2.88
China 30Y 3.80 0.03 0.03% 3.82 3.85 3.87 3.90
China 3Y 2.81 0.11 0.11% 2.83 2.86 2.89 2.92
China 5Y 2.95 0.05 0.05% 2.98 3.01 3.03 3.06
China 7Y 3.15 0.05 0.05% 3.18 3.21 3.23 3.26
China 20Y 3.73 0.03 0.03% 3.74 3.78 3.82 3.85
Philippine 3.09 0.06 0.06% 3.11 3.16 3.21 3.26
پاکستان 9.37 0.00 0.00% 9.48 9.59 9.71 9.82
هنگ کنگ 0.39 0.00 0.00% 0.41 0.42 0.44 0.45
قطر 1.93 0.01 -0.01% 2.00 2.05 2.09 2.14

استرالیا قیمت روز Q3/20 Q4/20 Q1/21 Q2/21
نیوزیلند 0.43 0.01 -0.01% 0.45 0.46 0.48 0.49
Australia 52W 0.10 0.02 -0.02% 0.11 0.11 0.11 0.12
استرالیا 2Y 0.15 0.01 -0.01% 0.16 0.16 0.17 0.18
Australia 3Y 0.15 0.00 0.00% 0.15 0.16 0.16 0.17
استرالیا 0.83 0.02 -0.02% 0.85 0.89 0.93 0.97
Australia 20Y 1.38 0.04 -0.04% 1.42 1.46 1.51 1.55
Australia 30Y 1.69 0.05 -0.05% 1.74 1.79 1.84 1.89
Australia 5Y 0.35 0.01 -0.01% 0.36 0.37 0.39 0.41
Australia 7Y 0.55 0.02 -0.02% 0.57 0.59 0.62 0.65
New Zealand Bond Yield 2Y 1.05 0.00 0.00% 1.09 1.13 1.17 1.22

افریقا قیمت روز Q3/20 Q4/20 Q1/21 Q2/21
South Africa 3M 4.59 0.03 0.03% 5.04 5.53 6.08 6.67
آفریقای جنوبی 2Y 4.51 0.04 -0.04% 4.56 4.60 4.65 4.69
South Africa 5Y 7.24 0.03 -0.03% 7.36 7.47 7.59 7.71
آفریقای جنوبی 9.46 0.02 -0.02% 9.56 9.67 9.78 9.89
South Africa 30Y 11.56 0.01 -0.01% 11.64 11.72 11.81 11.90
South Africa 20Y 11.56 0.02 -0.02% 11.64 11.72 11.81 11.90
کنیا 11.47 0.08 -0.08% 11.67 11.87 12.08 12.29
نیجریه 9.00 0.08 -0.08% 9.12 9.24 9.37 9.50
Zambia Government Bond 10y 32.50 0.00 0.00% 33.46 34.45 35.46 36.51

پیش بینی - اوراق قرضه دولتی ده ساله - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.