قیمت روز Q2/21 Q3/21 Q4/21 Q1/22
10Y 1.66 0.03 0.03% 1.71 1.77 1.82 1.88
10Y 0.78 0.03 0.03% 0.84 0.90 0.97 1.05
ژاپن 0.10 0.01 0.01% 0.11 0.13 0.14 0.15
آلمان -0.31 0.02 0.02% 0.03 0.07 0.10 0.14
فرانسه -0.08 0.00 0.00% 0.01 0.02 0.03 0.04
هلند -0.31 0.04 0.04% 0.03 0.07 0.10 0.15
سوئیس -0.32 0.02 0.02% 0.03 0.07 0.11 0.15
نیوزیلند 1.74 0.04 -0.04% 1.79 1.85 1.92 1.98
برزیل 9.15 0.02 -0.02% 9.27 9.40 9.52 9.65
هند 6.02 0.01 -0.01% 6.07 6.13 6.19 6.24
یونان 0.90 0.07 0.07% 0.94 0.98 1.02 1.06
ایتالیا 0.73 0.07 0.07% 0.77 0.82 0.86 0.91
پرتغال 0.29 0.05 0.05% 0.32 0.35 0.39 0.43
مکزیک 6.59 0.14 0.14% 6.66 6.73 6.80 6.87
کانادا 1.50 0.04 0.04% 1.56 1.63 1.70 1.77
اسپانیا 0.38 0.04 0.04% 0.42 0.46 0.50 0.56
استرالیا 1.73 0.04 0.04% 1.80 1.88 1.96 2.05

ایالات متحده قیمت روز Q2/21 Q3/21 Q4/21 Q1/22
10Y 1.66 0.03 0.03% 1.71 1.77 1.82 1.88
1M 0.01 0.00 0.00% 0.01 0.01 0.01 0.01
3M 0.02 0.00 0.00% 0.02 0.02 0.02 0.02
6M 0.04 0.01 0.01% 0.04 0.04 0.04 0.04
52W 0.06 0.00 0.00% 0.06 0.06 0.06 0.07
2Y 0.16 0.01 0.01% 0.16 0.17 0.17 0.18
3Y 0.34 0.02 0.02% 0.35 0.36 0.38 0.39
5Y 0.86 0.02 0.02% 0.89 0.92 0.96 0.99
7Y 1.32 0.03 0.03% 1.37 1.41 1.46 1.51
20Y 2.38 0.02 0.02% 2.44 2.50 2.57 2.63
30Y 2.34 0.01 0.01% 2.39 2.45 2.51 2.57

اروپا قیمت روز Q2/21 Q3/21 Q4/21 Q1/22
10Y 0.78 0.03 0.03% 0.84 0.90 0.97 1.05
1M 0.09 0.00 0.00% 0.09 0.10 0.10 0.10
3M 0.05 0.00 0.00% 0.05 0.06 0.06 0.06
6M 0.05 0.00 0.00% 0.05 0.05 0.05 0.06
52W 0.01 0.01 0.01% 0.01 0.01 0.01 0.01
3Y 0.16 0.01 0.01% 0.17 0.19 0.21 0.23
5Y 0.36 0.01 0.01% 0.39 0.43 0.47 0.51
7Y 0.58 0.03 0.03% 0.63 0.70 0.77 0.84
20Y 1.27 0.02 0.02% 1.33 1.39 1.45 1.52
30Y 1.31 0.02 0.02% 1.36 1.42 1.48 1.54
آلمان -0.31 0.02 0.02% 0.03 0.07 0.10 0.14
Germany 3M -0.62 0.02 0.00% 0.03 0.06 0.10 0.13
Germany 6M -0.62 0.02 0.02% 0.03 0.06 0.09 0.13
Germany 52W -0.64 0.00 0.00% 0.02 0.05 0.07 0.10
آلمان 2Y -0.71 0.00 -0.01% 0.02 0.05 0.07 0.09
Germany 3Y -0.75 0.00 0.00% 0.02 0.05 0.08 0.10
Germany 5Y -0.66 0.00 -0.01% 0.03 0.07 0.11 0.15
Germany 7Y -0.57 0.00 0.00% 0.05 0.10 0.16 0.23
Germany 30Y 0.25 0.02 0.02% 0.27 0.30 0.33 0.36
ایتالیا 0.73 0.07 0.07% 0.77 0.82 0.86 0.91
Italy 20Y 1.32 0.07 0.07% 1.36 1.41 1.45 1.50
Italy 5Y 0.06 0.05 0.05% 0.06 0.07 0.07 0.08
Italy 7Y 0.38 0.06 0.06% 0.41 0.44 0.48 0.52
Greece 20Y 1.34 0.05 0.05% 1.37 1.40 1.43 1.46
پرتغال 0.29 0.05 0.05% 0.32 0.35 0.39 0.43
France 20Y 0.46 0.03 0.03% 0.51 0.56 0.62 0.68
ایرلند 0.08 0.05 0.05% 0.09 0.10 0.11 0.12
Portugal 20Y 0.75 0.05 0.05% 0.78 0.82 0.86 0.91
Portugal 30Y 1.10 0.06 0.06% 1.15 1.19 1.24 1.28
اسپانیا 0.38 0.04 0.04% 0.42 0.46 0.50 0.56
یونان 0.90 0.07 0.07% 0.94 0.98 1.02 1.06
Italy 30Y 1.74 0.06 0.06% 1.79 1.84 1.90 1.95
France 30Y 0.81 0.03 0.03% 0.87 0.93 1.00 1.07
دانمارک -0.01 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.01
بلغارستان 0.22 0.00 0.00% 0.23 0.25 0.26 0.28
اتریش -0.08 0.02 0.00% 0.01 0.02 0.03 0.04
بلژیک -0.04 0.03 0.03% 0.00 0.01 0.01 0.02
Italy 1M -0.55 0.03 -0.03% 0.05 0.12 0.18 0.25
Italy 52W -0.41 0.00 -0.01% 0.04 0.09 0.14 0.19
ایتالیا 2Y -0.39 0.00 -0.01% 0.04 0.08 0.13 0.18
Italy 3M -0.55 0.00 -0.02% 0.06 0.12 0.18 0.26
Italy 3Y -0.27 0.00 0.00% 0.03 0.06 0.09 0.12
فرانسه -0.08 0.00 0.00% 0.01 0.02 0.03 0.04
France 1M -0.59 0.02 -0.02% 0.04 0.08 0.12 0.17
France 52W -0.62 0.00 0.00% 0.02 0.05 0.07 0.10
فرانسه 2Y -0.68 0.01 -0.01% 0.02 0.05 0.07 0.09
France 3M -0.62 0.01 -0.02% 0.02 0.04 0.07 0.09
France 3Y -0.65 0.00 -0.01% 0.03 0.05 0.08 0.11
France 5Y -0.50 0.01 -0.01% 0.05 0.11 0.17 0.23
France 6M -0.61 0.00 0.00% 0.02 0.04 0.06 0.08
France 7Y -0.31 0.02 -0.01% 0.03 0.06 0.10 0.14
Greece 1M 0.00 0.00 0.00% 0.01 0.03 0.05 0.07
Greece 3M -0.18 0.00 0.00% 0.02 0.04 0.06 0.08
Greece 6M -0.19 0.03 -0.03% 0.02 0.04 0.06 0.09
هلند -0.31 0.04 0.04% 0.03 0.07 0.10 0.15
کرواسی 0.72 0.00 0.00% 0.74 0.77 0.80 0.84
ایسلند 3.57 0.00 0.00% 3.64 3.70 3.77 3.84
لیتوانی 0.13 0.00 0.00% 0.13 0.14 0.16 0.17
لتونی 0.55 0.00 0.00% 0.55 0.55 0.55 0.55
رومانی 3.14 0.08 0.00% 3.19 3.24 3.29 3.35
Russia 1M 4.62 0.01 -0.01% 4.63 4.65 4.66 4.67
Russia 3M 4.96 0.01 0.01% 4.97 4.98 5.00 5.01
Russia 6M 5.40 0.04 0.04% 5.41 5.43 5.44 5.46
اسلواکی -0.12 0.01 -0.02% 0.01 0.03 0.04 0.06
اسلوونی 0.03 0.01 0.01% 0.03 0.03 0.03 0.04
ترکیه 17.56 0.03 0.04% 18.02 18.49 18.97 19.47
مجارستان 2.80 0.02 -0.02% 2.91 3.02 3.14 3.26
نروژ 1.44 0.04 0.04% 1.49 1.54 1.59 1.65
سوئد 0.36 0.03 0.03% 0.39 0.43 0.47 0.52
لهستان 1.58 0.01 0.01% 1.63 1.69 1.75 1.82
Russia 5Y 7.04 0.01 0.01% 7.10 7.15 7.21 7.27
Russia 3Y 6.54 0.01 -0.01% 6.58 6.63 6.67 6.71
Russia 52W 5.51 0.06 0.06% 5.59 5.67 5.75 5.83
Russia 7Y 7.30 0.04 0.04% 7.36 7.41 7.47 7.53
روسیه 7.36 0.03 0.03% 7.42 7.47 7.53 7.59
Russia 20Y 7.41 0.02 0.02% 7.45 7.50 7.54 7.59
جمهوری چک 1.93 0.04 -0.04% 1.99 2.06 2.13 2.20
روسیه 2Y 6.06 0.01 -0.01% 6.10 6.15 6.19 6.23
فنلاند -0.15 0.00 -0.02% 0.01 0.03 0.05 0.07
Portugal 52W -0.49 0.04 0.04% 0.02 0.05 0.07 0.10
پرتغال 2Y -0.60 0.00 0.00% 0.04 0.09 0.13 0.18
Portugal 3M -0.55 0.02 -0.02% 0.04 0.07 0.11 0.16
Portugal 3Y -0.55 0.00 0.00% 0.05 0.11 0.18 0.25
Portugal 5Y 0.01 0.38 -0.01% 0.02 0.02 0.02 0.02
Portugal 6M -0.51 0.00 0.00% 0.04 0.07 0.11 0.16
Portugal 7Y -0.09 0.02 0.00% 0.01 0.02 0.03 0.04
سوئیس -0.32 0.02 0.02% 0.03 0.07 0.11 0.15
Switzerland Bond Yield 2Y -0.77 0.02 -0.02% 0.04 0.08 0.12 0.16
2Y 0.06 0.01 0.01% 0.06 0.07 0.08 0.08
Finland Bond Yield 2Y -0.69 0.03 -0.03% 0.03 0.06 0.10 0.13
Sweden Bond Yield 2Y -0.29 0.01 0.01% 0.01 0.03 0.04 0.06
Spain Bond Yield 2Y -0.49 0.01 0.01% 0.04 0.08 0.13 0.18
Turkey Bond Yield 2Y 18.41 0.02 0.02% 19.00 19.61 20.23 20.88
Netherlands Bond Yield 2Y -0.65 0.02 0.02% 0.02 0.04 0.07 0.09
Belgium Bond Yield 2Y -0.68 0.00 0.00% 0.03 0.05 0.08 0.11
Denmark Bond Yield 2Y -0.51 0.00 0.00% 0.04 0.08 0.12 0.16
Netherlands 3M -0.62 0.04 0.00% 0.03 0.06 0.09 0.13
Netherlands 6M -0.63 0.00 0.00% 0.03 0.05 0.08 0.11
Spain 3M -0.55 0.03 -0.03% 0.03 0.07 0.10 0.14
Spain 3Y -0.33 0.08 0.00% 0.03 0.07 0.11 0.15
Spain 5Y -0.26 0.01 0.00% 0.03 0.05 0.08 0.12
Spain 6M -0.50 0.00 0.00% 0.02 0.05 0.08 0.11
Spain 52W -0.50 0.00 0.00% 0.02 0.05 0.07 0.10

امریکا قیمت روز Q2/21 Q3/21 Q4/21 Q1/22
10Y 1.66 0.03 0.03% 1.71 1.77 1.82 1.88
1M 0.01 0.00 0.00% 0.01 0.01 0.01 0.01
3M 0.02 0.00 0.00% 0.02 0.02 0.02 0.02
6M 0.04 0.01 0.01% 0.04 0.04 0.04 0.04
52W 0.06 0.00 0.00% 0.06 0.06 0.06 0.07
2Y 0.16 0.01 0.01% 0.16 0.17 0.17 0.18
3Y 0.34 0.02 0.02% 0.35 0.36 0.38 0.39
5Y 0.86 0.02 0.02% 0.89 0.92 0.96 0.99
7Y 1.32 0.03 0.03% 1.37 1.41 1.46 1.51
20Y 2.38 0.02 0.02% 2.44 2.50 2.57 2.63
30Y 2.34 0.01 0.01% 2.39 2.45 2.51 2.57
Brazil 5Y 8.39 0.18 0.18% 8.52 8.65 8.79 8.93
برزیل 9.15 0.02 -0.02% 9.27 9.40 9.52 9.65
Brazil 52W 5.24 0.08 -0.08% 5.31 5.38 5.45 5.52
برزیل 2Y 7.40 0.15 -0.15% 7.51 7.62 7.73 7.84
Brazil 3M 3.45 0.01 -0.01% 3.49 3.54 3.58 3.63
Brazil 3Y 7.86 0.14 -0.14% 7.98 8.12 8.25 8.38
Brazil 6M 4.15 0.03 -0.03% 4.18 4.22 4.26 4.30
Canada 20Y 1.70 0.02 0.02% 1.75 1.81 1.86 1.92
Canada 7Y 0.96 0.02 0.02% 1.00 1.04 1.08 1.12
Canada 30Y 1.92 0.02 0.02% 1.98 2.04 2.10 2.16
کانادا 1.50 0.04 0.04% 1.56 1.63 1.70 1.77
Canada 5Y 0.96 0.03 0.03% 1.00 1.04 1.08 1.12
مکزیک 6.59 0.14 0.14% 6.66 6.73 6.80 6.87
کانادا 2Y 0.25 0.02 0.02% 0.26 0.27 0.28 0.29
Canada 3Y 0.34 0.02 0.02% 0.35 0.36 0.38 0.39
شیلی 3.49 0.00 0.00% 3.58 3.67 3.76 3.85
Peru 15Y 0.00 0.00 0.00% 5.43 5.43 5.43 5.43
ونزوئلا 10.43 0.00 0.00% 10.43 10.43 10.43 10.43
Canada 1M 0.09 0.01 0.01% 0.09 0.09 0.09 0.09
Canada 3M 0.09 0.01 0.01% 0.09 0.09 0.09 0.09
کلمبیا 6.10 0.13 0.13% 6.20 6.30 6.40 6.50
Canada 52W 0.15 0.01 0.01% 0.15 0.15 0.16 0.16
Canada 6M 0.13 0.01 0.01% 0.13 0.13 0.13 0.13

آسیا قیمت روز Q2/21 Q3/21 Q4/21 Q1/22
ژاپن 0.10 0.01 0.01% 0.11 0.13 0.14 0.15
Japan 1M -0.10 0.00 0.00% 0.01 0.02 0.03 0.05
Japan 3M -0.09 0.01 -0.01% 0.01 0.02 0.03 0.04
Japan 6M -0.11 0.01 -0.01% 0.01 0.02 0.03 0.04
Japan 52W -0.12 0.00 0.00% 0.01 0.02 0.03 0.03
ژاپن 2Y -0.12 0.01 0.01% 0.01 0.02 0.03 0.04
Japan 3Y -0.13 0.00 0.00% 0.01 0.02 0.03 0.05
Japan 5Y -0.09 0.01 0.01% 0.01 0.02 0.03 0.04
Japan 7Y -0.03 0.00 0.00% 0.00 0.01 0.01 0.01
Japan 20Y 0.48 0.01 0.01% 0.53 0.58 0.64 0.70
Japan 30Y 0.69 0.02 0.02% 0.75 0.82 0.89 0.97
پاکستان 10.12 0.00 0.00% 10.24 10.36 10.48 10.60
Philippine 4.16 0.00 0.00% 4.22 4.29 4.35 4.42
اسرائيل 1.08 0.00 0.00% 1.14 1.19 1.25 1.31
China 20Y 3.72 0.00 0.01% 3.76 3.80 3.84 3.88
Indonesia 1M 2.99 0.00 0.00% 3.05 3.10 3.16 3.22
Indonesia 3M 3.11 0.00 0.00% 3.17 3.24 3.30 3.37
Indonesia 6M 3.23 0.00 0.00% 3.29 3.36 3.42 3.49
قطر 2.27 0.00 0.04% 2.32 2.37 2.42 2.48
تایوان 0.44 0.00 0.00% 0.45 0.46 0.47 0.47
ویتنام 2.36 0.00 0.00% 2.39 2.42 2.45 2.48
هنگ کنگ 1.36 0.03 -0.03% 1.40 1.45 1.50 1.56
کره جنوبی 2Y 0.93 0.01 0.01% 0.95 0.97 0.99 1.01
South Korea 3Y 1.17 0.02 0.02% 1.20 1.22 1.25 1.28
South Korea 20Y 2.13 0.02 -0.02% 2.18 2.24 2.29 2.35
South Korea 30Y 2.12 0.02 -0.02% 2.17 2.23 2.28 2.34
کره جنوبی 2.03 0.02 0.02% 2.08 2.13 2.19 2.25
South Korea 5Y 1.58 0.04 0.04% 1.62 1.66 1.70 1.75
اندونزی 6.45 0.01 -0.01% 6.51 6.56 6.61 6.67
Indonesia 52W 3.74 0.01 0.01% 3.82 3.91 3.99 4.08
Indonesia 3Y 5.26 0.00 0.00% 5.31 5.36 5.41 5.47
Indonesia 20Y 7.24 0.04 -0.04% 7.29 7.35 7.40 7.46
Indonesia 5Y 5.64 0.04 -0.04% 5.69 5.74 5.79 5.85
Indonesia 30Y 7.30 0.03 -0.03% 7.34 7.37 7.41 7.45
مالزی 3.04 0.06 -0.06% 3.07 3.10 3.12 3.15
سنگاپور 1.60 0.00 0.00% 1.63 1.66 1.69 1.72
تایلند 1.77 0.03 0.03% 1.80 1.84 1.89 1.93
China 52W 2.50 0.02 -0.02% 2.53 2.57 2.61 2.65
China 3Y 2.87 0.01 -0.01% 2.90 2.93 2.96 2.99
China 7Y 3.20 0.01 -0.01% 3.22 3.25 3.27 3.30
India 52W 4.01 0.04 -0.04% 4.06 4.12 4.17 4.23
China 30Y 3.74 0.00 0.00% 3.77 3.79 3.82 3.84
هند 2Y 4.83 0.20 0.20% 4.87 4.91 4.94 4.98
India 3M 3.35 0.01 0.01% 3.38 3.41 3.44 3.47
India 30Y 6.83 0.11 0.11% 6.88 6.92 6.97 7.01
India 3Y 4.97 0.14 0.14% 5.01 5.05 5.09 5.13
India 7Y 6.25 0.05 0.05% 6.31 6.37 6.43 6.49
India 6M 3.55 0.04 -0.04% 3.58 3.61 3.64 3.67
هند 6.02 0.01 -0.01% 6.07 6.13 6.19 6.24
India 5Y 5.58 0.01 0.01% 5.64 5.69 5.75 5.80
چین 3.24 0.01 -0.01% 3.27 3.30 3.32 3.35
China 5Y 3.06 0.01 -0.01% 3.08 3.11 3.14 3.17
چین 2Y 2.87 0.02 -0.02% 2.90 2.94 2.97 3.01
South Korea 52W 0.71 0.01 -0.01% 0.72 0.73 0.74 0.75

استرالیا قیمت روز Q2/21 Q3/21 Q4/21 Q1/22
نیوزیلند 1.74 0.04 -0.04% 1.79 1.85 1.92 1.98
استرالیا 2Y 0.09 0.00 0.00% 0.09 0.09 0.10 0.10
Australia 52W 0.08 0.04 0.04% 0.08 0.08 0.08 0.09
Australia 3Y 0.11 0.00 0.00% 0.12 0.12 0.13 0.14
استرالیا 1.73 0.04 0.04% 1.80 1.88 1.96 2.05
Australia 20Y 2.49 0.03 0.03% 2.56 2.64 2.73 2.81
Australia 30Y 2.69 0.03 0.03% 2.76 2.84 2.92 3.00
Australia 5Y 0.69 0.02 0.02% 0.72 0.75 0.79 0.83
Australia 7Y 1.20 0.04 0.04% 1.26 1.32 1.38 1.44
New Zealand Bond Yield 2Y 0.27 0.01 -0.01% 0.28 0.29 0.30 0.31

افریقا قیمت روز Q2/21 Q3/21 Q4/21 Q1/22
South Africa 3M 4.57 0.82 0.06% 5.02 5.51 6.05 6.64
آفریقای جنوبی 2Y 5.16 0.01 -0.01% 5.21 5.26 5.30 5.35
آفریقای جنوبی 9.30 0.08 0.08% 9.41 9.51 9.62 9.73
South Africa 5Y 7.44 0.08 0.08% 7.55 7.67 7.79 7.91
South Africa 30Y 10.97 0.04 0.04% 11.05 11.13 11.22 11.30
South Africa 20Y 11.02 0.06 0.06% 11.10 11.18 11.26 11.34
کنیا 12.35 0.00 0.00% 12.57 12.79 13.01 13.24
نیجریه 11.51 0.00 0.00% 11.66 11.82 11.98 12.14
زامبیا 35.00 0.00 0.00% 36.03 37.10 38.19 39.32

پیش بینی - اوراق قرضه دولتی ده ساله - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.