کشور گذشته قبلی
عربستان سعودی 5.8 1.1
روسیه 3.5 1
فرانسه 3 1.3
ترکیه 2.7 0.9
ایتالیا 2.6 2.7
منطقه یورو 2.2 2.2
ایالات متحده 2.1 6.7
اسپانیا 2 1.1
هلند 1.9 3.8
آلمان 1.7 2
سوئیس 1.7 1.8
اندونزی 1.55 3.31
کانادا 1.3 -0.8
سنگاپور 1.3 -1.4
انگلستان 1.3 5.5
کره جنوبی 0.3 0.8
چین 0.2 1.2
برزیل -0.1 -0.4
مکزیک -0.4 1.2
ژاپن -0.9 0.4
آرژانتین -1.4 2.8
آفریقای جنوبی -1.5 1.1
استرالیا -1.9 0.7
هند -10.2 2.3


نرخ رشد تولید ناخالص داخلی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.