کشور گذشته قبلی
استرالیا 3.4 -1.9
هند 1.84 13.7
کانادا 1.6 1.3
عربستان سعودی 1.6 5.7
آرژانتین 1.5 4
ترکیه 1.5 2.8
چین 1.3 1.5
آفریقای جنوبی 1.2 -1.7
مکزیک 0.9 0
انگلستان 0.8 1.3
کره جنوبی 0.7 1.2
برزیل 0.5 -0.1
سنگاپور 0.4 2.3
منطقه یورو 0.3 0.3
اسپانیا 0.3 2.2
سوئیس 0.3 1.9
آلمان 0.2 -0.3
فرانسه 0 0.8
هلند 0 1
ایتالیا -0.2 0.7
ژاپن -0.2 0.9
روسیه -0.8 3.2
اندونزی -0.96 1.06
ایالات متحده -1.4 6.9


نرخ رشد تولید ناخالص داخلی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.