کره جنوبی - نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

South Korea GDP Growth Rate
width
height

تقویم GMT واقعی قبلی توافق
2018-04-25 11:00 PM تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی پیشرفته 1.1% -0.2% 1%
2018-05-31 11:00 PM تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی 1% -0.2%
2018-07-25 11:00 PM تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی پیشرفته 0.7% 1% 0.7%
2018-09-03 11:00 PM تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی 1% 0.7%
2018-10-24 11:00 PM تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی پیشرفته
2018-12-03 11:00 PM تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی
[+]


کره جنوبی تولید ناخالص داخلی گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 1.00 7.80 -7.00 در صد [+]
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.90 2.80 19.60 -7.40 در صد [+]
تولید ناخالص داخلی 1530.75 1414.80 1530.75 2.42 USD - میلیارد [+]
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 398335.10 395932.80 398335.10 6626.29 KRW - میلیارد [+]
تولید ناخالص ملی 394081.60 422891.90 422891.90 7259.71 KRW - میلیارد [+]
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 123626.60 128329.80 128329.80 359.12 KRW - میلیارد [+]
تولید ناخالص داخلی سرانه 26152.03 25484.00 26152.03 944.30 USD [+]
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35938.37 35020.40 35938.37 11632.60 USD [+]
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7308.10 7531.90 7619.80 1627.32 KRW - میلیارد [+]
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 17334.00 17957.40 17957.40 279.27 KRW - میلیارد [+]
تولید ناخالص داخلی از ساخت 114465.30 114019.80 114465.30 297.74 KRW - میلیارد [+]
تولید ناخالص داخلی از معادن 508.70 511.60 875.80 178.51 KRW - میلیارد [+]
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 23996.00 23692.70 23996.00 1673.48 KRW - میلیارد [+]
تولید ناخالص داخلی از خدمات 210827.20 209158.30 210827.20 4114.29 KRW - میلیارد [+]
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 13209.30 13025.00 13209.30 113.95 KRW - میلیارد [+]
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 7908.80 7326.60 7908.80 10.30 KRW - میلیارد [+]
[+]


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - کره جنوبی - نرخ رشد تولید ناخالص داخلی.