Ok
width
height
South Korea Core Inflation Rate
کره جنوبی قیمت ها گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ تورم 0.70 0.20 32.50 -0.40 در صد [+]
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 -0.60 5.29 -2.52 در صد [+]
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.12 104.87 105.65 2.63 امتیاز [+]
قیمت مصرف کننده اصلی 105.35 105.22 105.54 9.61 امتیاز [+]
اندازه اصل تورم 0.60 0.50 30.50 -0.40 در صد [+]
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105.20 103.90 106.94 0.79 امتیاز [+]
قیمت تولید 103.71 103.41 107.95 5.03 امتیاز [+]
تغییر قیمت تولید کننده 0.70 -0.10 47.40 -4.70 در صد [+]
قیمت صادرات 97.54 96.74 202.14 17.87 امتیاز [+]
قیمت واردات 108.84 107.11 145.47 5.99 امتیاز [+]
تورم مواد غذایی 0.10 -0.70 6434.02 -4.50 در صد [+]
انتظارات تورم 1.70 1.70 4.60 1.70 در صد [+]
CPI مسکن آب و برق 103.50 103.33 103.50 31.61 امتیاز [+]
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.58 103.12 112.54 27.63 امتیاز [+]
[+]