ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - کره جنوبی - نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه.

Ok
width
height
South Korea GDP Annual Growth Rate


تقویم GMT واقعی قبلی توافق
2020-04-22 11:00 PM YoY Adv Q1 1.3% 2.3% 0.6%
2020-06-01 11:00 PM YoY Final Q1 1.4% 2.3%
2020-07-22 11:00 PM YoY Adv Q2 -2.9% 1.4% -2%
2020-08-31 11:00 PM YoY Final Q2 -2.7% 1.4%
2020-10-26 11:00 PM YoY Adv Q3 -2.7%
2020-11-30 11:00 PM YoY Final Q3 -2.7%

کره جنوبی تولید ناخالص داخلی گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -3.20 -1.30 7.80 -7.00 در صد [+]
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.70 1.40 20.80 -7.30 در صد [+]
تولید ناخالص داخلی 1642.38 1720.58 1720.58 2.42 USD - میلیارد [+]
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 448209.30 462805.50 468814.30 7059.60 KRW - میلیارد [+]
تولید ناخالص ملی 443089.50 437974.60 478694.10 7478.10 KRW - میلیارد [+]
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 137445.70 137957.10 144244.50 376.00 KRW - میلیارد [+]
تولید ناخالص داخلی سرانه 28605.70 28091.40 28605.70 932.00 USD [+]
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 42661.20 41894.10 42661.20 12669.90 USD [+]
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7620.70 8423.20 8669.90 1813.40 KRW - میلیارد [+]
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 22715.20 22778.30 23779.30 342.00 KRW - میلیارد [+]
تولید ناخالص داخلی از ساخت 113194.30 124259.10 125466.80 319.10 KRW - میلیارد [+]
تولید ناخالص داخلی از معادن 435.80 487.00 1328.10 286.30 KRW - میلیارد [+]
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 27855.70 27463.50 27855.70 1673.48 KRW - میلیارد [+]
تولید ناخالص داخلی از خدمات 255006.00 257262.90 263615.90 4287.20 KRW - میلیارد [+]
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 12726.20 13961.10 15913.00 123.20 KRW - میلیارد [+]
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12136.70 12120.40 12136.70 14.90 KRW - میلیارد [+]
[+]