22/10/2018 واقعی قبلی توافق
09:00 PM
KR
تغییرات ماهیانه PPI SEP 0.5%
09:00 PM
KR
PPI (سالانه) SEP 3%
24/10/2018 واقعی قبلی توافق
11:00 PM
KR
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی پیشرفته Q3 0.6%
11:00 PM
KR
تولید ناخالص داخلی نرخ رشد (سالانه) پیشرفته Q3 2.8%
25/10/2018 واقعی قبلی توافق
09:00 PM
KR
ضریب اطمینان مصرف کننده OCT 102
29/10/2018 واقعی قبلی توافق
09:00 PM
KR
اطمینان کسب و کار OCT 73
30/10/2018 واقعی قبلی توافق
11:00 PM
KR
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز SEP -6.2%
11:00 PM
KR
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی SEP 2.5%
11:00 PM
KR
تولیدات صنعتی (ماهانه) SEP 1.4%
11:00 PM
KR
تغییرات سالیانه تولید SEP 2.0%
11:00 PM
KR
تغییرات ماهیانه خرده فروشی SEP 0.0%
11:00 PM
KR
تغییرات سالیانه خرده فروشی SEP 6.0%
31/10/2018 واقعی قبلی توافق
11:00 PM
KR
نرخ تورم (سالانه) OCT 1.9%
11:00 PM
KR
نرخ تورم (ماهانه) OCT 0.7%
01/11/2018 واقعی قبلی توافق
12:00 AM
KR
موازنه تجاری OCT $9.7B
12:00 AM
KR
تغییرات سالیانه صادرات OCT -8.2%
12:00 AM
KR
تغییرات سالیانه واردات OCT -2.1%
12:30 AM
KR
پی ام آی توليد Nikkei OCT 51.3
04/11/2018 واقعی قبلی توافق
09:00 PM
KR
ذخایر ارزی OCT $403B
05/11/2018 واقعی قبلی توافق
11:00 PM
KR
حساب جاری SEP $8.44B
12/11/2018 واقعی قبلی توافق
09:00 PM
KR
تغییرات سالیانه قیمت های صادرات OCT 1.4%
09:00 PM
KR
تغییرات سالیانه قیمت های واردات OCT 9.7%
13/11/2018 واقعی قبلی توافق
11:00 PM
KR
نرخ بیکاری OCT 4%


کره جنوبی - تقویم - شاخص های اقتصادی

کره جنوبی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.