21/06/2021 واقعی قبلی
09:00 PM
KR
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت تولید کننده MAY 0.4% 1% ®
09:00 PM
KR
تغییرات سالیانه شاخص قیمت تولید کننده MAY 6.4% 6% ®
23/06/2021 واقعی قبلی
09:00 PM
KR
ضریب اطمینان مصرف کننده JUN 105.2
24/06/2021 واقعی قبلی
09:00 PM
KR
اطمینان کسب و کار JUN 96
29/06/2021 واقعی قبلی
11:00 PM
KR
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز MAY -1.8%
11:00 PM
KR
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAY 12.4%
11:00 PM
KR
تولیدات صنعتی (ماهانه) MAY -1.6%
11:00 PM
KR
تغییرات سالیانه تولید MAY 13%
11:00 PM
KR
تغییرات ماهیانه خرده فروشی MAY 2.3%
11:00 PM
KR
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAY 8.6%
01/07/2021 واقعی قبلی
12:00 AM
KR
موازنه تجاری JUN $2.93B
12:00 AM
KR
تغییرات سالیانه صادرات JUN 45.6%
12:00 AM
KR
تغییرات سالیانه واردات JUN 37.9%
12:30 AM
KR
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید مارکیت JUN 53.7
11:00 PM
KR
نرخ تورم (سالانه) JUN 2.6%
11:00 PM
KR
نرخ تورم (ماهانه) JUN 0.1%
04/07/2021 واقعی قبلی
09:00 PM
KR
ذخایر ارزی JUN $456.46B
06/07/2021 واقعی قبلی
11:00 PM
KR
حساب جاری MAY $1.91B
13/07/2021 واقعی قبلی
09:00 PM
KR
تغییرات سالیانه قیمت های صادرات JUN 12.3%
09:00 PM
KR
تغییرات سالیانه قیمت های واردات JUN 13.8%
11:00 PM
KR
نرخ بیکاری JUN 3.8%
15/07/2021 واقعی قبلی
01:00 AM
KR
تصمیم نرخ بهره 0.5%


کره جنوبی - تقویم - شاخص های اقتصادی

کره جنوبی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.