19/01/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 PM
KR
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات ماهیانه DEC 0.5% 0.8%
09:00 PM
KR
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه DEC 9.6% 9.6%
24/01/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 PM
KR
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی پیشرفته Q4 0.3%
11:00 PM
KR
تولید ناخالص داخلی نرخ رشد (سالانه) پیشرفته Q4 4%
25/01/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 PM
KR
ضریب اطمینان مصرف کننده JAN 103.9
26/01/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 PM
KR
اطمینان کسب و کار JAN 95
27/01/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 PM
KR
(تولیدات ساخت و ساز (تغییرات سالیانه DEC -5.6%
11:00 PM
KR
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه DEC 5.9%
11:00 PM
KR
تولیدات صنعتی (ماهانه) DEC 5.1%
11:00 PM
KR
(تولید (تغییرات سالیانه DEC 6.2%
11:00 PM
KR
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه DEC -1.9%
11:00 PM
KR
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه DEC 4.6%
01/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:00 AM
KR
تغییرات سالیانه صادرات JAN 18.3%
12:00 AM
KR
(واردات (تغییرات سالیانه JAN 37.4%
12:00 AM
KR
موازنه تجاری JAN $-0.59B
11:00 PM
KR
نرخ تورم (سالانه) JAN 3.7%
11:00 PM
KR
نرخ تورم (ماهانه) JAN 0.2%
03/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:30 AM
KR
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید مارکیت JAN 51.9
06/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 PM
KR
ذخایر ارزی خارجی JAN $463.12B
09/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 PM
KR
نرخ بیکاری JAN
10/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 PM
KR
حساب جاری DEC

کره جنوبی - تقویم - شاخص های اقتصادی

کره جنوبی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.