23/09/2021 واقعی قبلی
09:00 PM
KR
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات ماهیانه AUG 0.7%
09:00 PM
KR
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه AUG 7.1%
27/09/2021 واقعی قبلی
09:00 PM
KR
ضریب اطمینان مصرف کننده SEP 102.5
29/09/2021 واقعی قبلی
09:00 PM
KR
اطمینان کسب و کار SEP
11:00 PM
KR
(تولیدات ساخت و ساز (تغییرات سالیانه AUG
11:00 PM
KR
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه AUG 7.9%
11:00 PM
KR
تولیدات صنعتی (ماهانه) AUG
11:00 PM
KR
(تولید (تغییرات سالیانه AUG 7.6%
11:00 PM
KR
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه AUG -0.6%
11:00 PM
KR
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه AUG 7.9%
01/10/2021 واقعی قبلی
12:00 AM
KR
موازنه تجاری SEP $1.67B
12:00 AM
KR
تغییرات سالیانه صادرات SEP 34.9%
12:00 AM
KR
(واردات (تغییرات سالیانه SEP 44%
12:30 AM
KR
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید مارکیت SEP 51.2
04/10/2021 واقعی قبلی
11:00 PM
KR
نرخ تورم (سالانه) SEP 2.6%
11:00 PM
KR
نرخ تورم (ماهانه) SEP 0.6%
06/10/2021 واقعی قبلی
09:00 PM
KR
ذخایر ارزی خارجی SEP $463.93B
11:00 PM
KR
حساب جاری AUG $8.21B
12/10/2021 واقعی قبلی
01:00 AM
KR
تصمیم نرخ بهره 0.75%
11:00 PM
KR
نرخ بیکاری SEP 2.8%
13/10/2021 واقعی قبلی
09:00 PM
KR
(قیمت های صادرات (تغییرات سالیانه SEP 18.6%
09:00 PM
KR
تغییرات سالیانه قیمت های واردات SEP 21.6%

کره جنوبی - تقویم - شاخص های اقتصادی

کره جنوبی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.