28/09/2020 واقعی قبلی
09:00 PM
KR
اطمینان کسب و کار SEP 68 66
11:00 PM
KR
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز AUG -9.4% -1.2% ®
11:00 PM
KR
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی AUG -3.0% -2.4% ®
11:00 PM
KR
تولیدات صنعتی (ماهانه) AUG -0.7% 1.9% ®
11:00 PM
KR
تغییرات سالیانه تولید AUG -3.1% -2.2% ®
11:00 PM
KR
تغییرات ماهیانه خرده فروشی AUG 3.0% -6%
11:00 PM
KR
تغییرات سالیانه خرده فروشی AUG 0.3% 0.5%
01/10/2020 واقعی قبلی
12:00 AM
KR
موازنه تجاری SEP $4.12B
12:00 AM
KR
تغییرات سالیانه صادرات SEP -9.9%
12:00 AM
KR
تغییرات سالیانه واردات SEP -16.3%
05/10/2020 واقعی قبلی
12:30 AM
KR
پی ام آی توليد Markit SEP 48.5
11:00 PM
KR
نرخ تورم (سالانه) SEP 0.7%
11:00 PM
KR
نرخ تورم (ماهانه) SEP 0.6%
06/10/2020 واقعی قبلی
09:00 PM
KR
ذخایر ارزی SEP $418.95B
07/10/2020 واقعی قبلی
11:00 PM
KR
حساب جاری AUG $7.45B
14/10/2020 واقعی قبلی
01:00 AM
KR
تصمیم نرخ بهره 0.5%
15/10/2020 واقعی قبلی
09:00 PM
KR
تغییرات سالیانه قیمت های صادرات SEP -6.8%
09:00 PM
KR
تغییرات سالیانه قیمت های واردات SEP -10.5%
11:00 PM
KR
نرخ بیکاری SEP 3.2%
20/10/2020 واقعی قبلی
09:00 PM
KR
تغییرات ماهیانه PPI SEP 0.5%
09:00 PM
KR
PPI (سالانه) SEP


کره جنوبی - تقویم - شاخص های اقتصادی

کره جنوبی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.