24/02/2020 واقعی قبلی
09:00 PM
KR
ضریب اطمینان مصرف کننده FEB 104.2
25/02/2020 واقعی قبلی
09:00 PM
KR
اطمینان کسب و کار FEB 76
27/02/2020 واقعی قبلی
01:00 AM
KR
تصمیم نرخ بهره 1.25%
11:00 PM
KR
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز JAN -2.1%
11:00 PM
KR
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JAN 4.2%
11:00 PM
KR
تولیدات صنعتی (ماهانه) JAN 3.5%
11:00 PM
KR
تغییرات سالیانه تولید JAN 4.8%
11:00 PM
KR
تغییرات ماهیانه خرده فروشی JAN 0.3%
11:00 PM
KR
تغییرات سالیانه خرده فروشی JAN 4.6%
01/03/2020 واقعی قبلی
12:00 AM
KR
موازنه تجاری FEB $0.62B
12:00 AM
KR
تغییرات سالیانه صادرات FEB -6.1%
12:00 AM
KR
تغییرات سالیانه واردات FEB -5.3%
02/03/2020 واقعی قبلی
12:30 AM
KR
پی ام آی توليد Markit FEB 49.8
11:00 PM
KR
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی Q4 0.4%
11:00 PM
KR
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q4 2%
11:00 PM
KR
نرخ تورم (سالانه) FEB 1.5%
11:00 PM
KR
نرخ تورم (ماهانه) FEB 0.6%
03/03/2020 واقعی قبلی
09:00 PM
KR
ذخایر ارزی FEB $409.65B
04/03/2020 واقعی قبلی
11:00 PM
KR
حساب جاری JAN $4.33B
10/03/2020 واقعی قبلی
11:00 PM
KR
نرخ بیکاری FEB 4%
12/03/2020 واقعی قبلی
09:00 PM
KR
تغییرات سالیانه قیمت های صادرات FEB
09:00 PM
KR
تغییرات سالیانه قیمت های واردات FEB 2.7%
19/03/2020 واقعی قبلی
09:00 PM
KR
تغییرات ماهیانه PPI FEB 0.2%
09:00 PM
KR
PPI (سالانه) FEB 1%


کره جنوبی - تقویم - شاخص های اقتصادی

کره جنوبی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.