19/06/2019 واقعی قبلی
09:00 PM
KR
تغییرات ماهیانه PPI MAY 0.3%
09:00 PM
KR
PPI (سالانه) MAY 0.6%
24/06/2019 واقعی قبلی
09:00 PM
KR
ضریب اطمینان مصرف کننده JUN 97.9
26/06/2019 واقعی قبلی
09:00 PM
KR
اطمینان کسب و کار JUN 76
27/06/2019 واقعی قبلی
11:00 PM
KR
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز MAY -5.6%
11:00 PM
KR
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAY -0.1%
11:00 PM
KR
تولیدات صنعتی (ماهانه) MAY 1.6%
11:00 PM
KR
تغییرات سالیانه تولید MAY
11:00 PM
KR
تغییرات ماهیانه خرده فروشی MAY -1.2%
11:00 PM
KR
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAY 1.4%
01/07/2019 واقعی قبلی
12:00 AM
KR
موازنه تجاری JUN S2.27B
12:00 AM
KR
تغییرات سالیانه صادرات JUN -9.4%
12:00 AM
KR
تغییرات سالیانه واردات JUN -1.9%
12:30 AM
KR
پی ام آی توليد Nikkei JUN 48.4
11:00 PM
KR
نرخ تورم (سالانه) JUN 0.7%
11:00 PM
KR
نرخ تورم (ماهانه) JUN
02/07/2019 واقعی قبلی
09:00 PM
KR
ذخایر ارزی JUN $401.97B
03/07/2019 واقعی قبلی
11:00 PM
KR
حساب جاری MAY $-0.66B
09/07/2019 واقعی قبلی
11:00 PM
KR
نرخ بیکاری JUN 4%
11/07/2019 واقعی قبلی
09:00 PM
KR
تغییرات سالیانه قیمت های صادرات JUN 0.4%
09:00 PM
KR
تغییرات سالیانه قیمت های واردات JUN 4.6%


کره جنوبی - تقویم - شاخص های اقتصادی

کره جنوبی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.