19/12/2019 واقعی قبلی
09:00 PM
KR
تغییرات ماهیانه PPI NOV -0.2%
09:00 PM
KR
PPI (سالانه) NOV -0.6%
26/12/2019 واقعی قبلی
09:00 PM
KR
ضریب اطمینان مصرف کننده DEC 100.9
29/12/2019 واقعی قبلی
11:00 PM
KR
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز NOV -4.3%
11:00 PM
KR
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی NOV -2.5%
11:00 PM
KR
تولیدات صنعتی (ماهانه) NOV -1.7%
11:00 PM
KR
تغییرات سالیانه تولید NOV -2.5%
11:00 PM
KR
تغییرات ماهیانه خرده فروشی NOV -0.5%
11:00 PM
KR
تغییرات سالیانه خرده فروشی NOV 2.1%
30/12/2019 واقعی قبلی
09:00 PM
KR
اطمینان کسب و کار DEC 74
11:00 PM
KR
نرخ تورم (سالانه) DEC 0.2%
11:00 PM
KR
نرخ تورم (ماهانه) DEC -0.6%
01/01/2020 واقعی قبلی
12:00 AM
KR
موازنه تجاری DEC $3.37B
12:00 AM
KR
تغییرات سالیانه صادرات DEC -14.3%
12:00 AM
KR
تغییرات سالیانه واردات DEC -13.0%
02/01/2020 واقعی قبلی
12:30 AM
KR
پی ام آی توليد Markit DEC 49.4
06/01/2020 واقعی قبلی
09:00 PM
KR
ذخایر ارزی DEC $407.5B
07/01/2020 واقعی قبلی
11:00 PM
KR
حساب جاری NOV $7.83B
08/01/2020 واقعی قبلی
11:00 PM
KR
نرخ بیکاری DEC 3.6%


کره جنوبی - تقویم - شاخص های اقتصادی

کره جنوبی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.