20/01/2021 واقعی قبلی
09:00 PM
KR
تغییرات ماهیانه PPI DEC 0.0%
09:00 PM
KR
PPI (سالانه) DEC -0.3%
25/01/2021 واقعی قبلی
11:00 PM
KR
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی پیشرفته Q4 2.1%
11:00 PM
KR
تولید ناخالص داخلی نرخ رشد (سالانه) پیشرفته Q4 -1.1%
26/01/2021 واقعی قبلی
09:00 PM
KR
ضریب اطمینان مصرف کننده JAN 89.8
27/01/2021 واقعی قبلی
09:00 PM
KR
اطمینان کسب و کار JAN 82
28/01/2021 واقعی قبلی
11:00 PM
KR
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز DEC -0.8%
11:00 PM
KR
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی DEC 0.5%
11:00 PM
KR
تولیدات صنعتی (ماهانه) DEC 0.3%
11:00 PM
KR
تغییرات سالیانه تولید DEC 0.7%
11:00 PM
KR
تغییرات ماهیانه خرده فروشی DEC
11:00 PM
KR
تغییرات سالیانه خرده فروشی DEC -1.5%
01/02/2021 واقعی قبلی
12:00 AM
KR
موازنه تجاری JAN $6.94B
12:00 AM
KR
تغییرات سالیانه صادرات JAN 12.6%
12:00 AM
KR
تغییرات سالیانه واردات JAN 1.8%
12:30 AM
KR
پی ام آی توليد Markit JAN 52.9
11:00 PM
KR
نرخ تورم (سالانه) JAN 0.5%
11:00 PM
KR
نرخ تورم (ماهانه) JAN 0.2%
02/02/2021 واقعی قبلی
10:00 PM
KR
ذخایر ارزی JAN $443.1B
04/02/2021 واقعی قبلی
11:00 PM
KR
حساب جاری DEC $8.97B
09/02/2021 واقعی قبلی
11:00 PM
KR
نرخ بیکاری JAN


کره جنوبی - تقویم - شاخص های اقتصادی

کره جنوبی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.