21/10/2019 واقعی قبلی
09:00 PM
KR
تغییرات ماهیانه PPI SEP 0.1% 0.2%
09:00 PM
KR
PPI (سالانه) SEP -0.7% -0.6%
23/10/2019 واقعی قبلی
11:00 PM
KR
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی پیشرفته Q3 1%
11:00 PM
KR
تولید ناخالص داخلی نرخ رشد (سالانه) پیشرفته Q3 2%
24/10/2019 واقعی قبلی
09:00 PM
KR
ضریب اطمینان مصرف کننده OCT 96.9
28/10/2019 واقعی قبلی
09:00 PM
KR
اطمینان کسب و کار OCT 71
30/10/2019 واقعی قبلی
11:00 PM
KR
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز SEP -6.9%
11:00 PM
KR
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی SEP -2.9%
11:00 PM
KR
تولیدات صنعتی (ماهانه) SEP -1.4%
11:00 PM
KR
تغییرات سالیانه تولید SEP -3%
11:00 PM
KR
تغییرات ماهیانه خرده فروشی SEP 3.9%
11:00 PM
KR
تغییرات سالیانه خرده فروشی SEP 4.1%
31/10/2019 واقعی قبلی
11:00 PM
KR
نرخ تورم (سالانه) OCT -0.4%
11:00 PM
KR
نرخ تورم (ماهانه) OCT 0.4%
01/11/2019 واقعی قبلی
12:00 AM
KR
موازنه تجاری OCT $5.97B
12:00 AM
KR
تغییرات سالیانه صادرات OCT -11.7%
12:00 AM
KR
تغییرات سالیانه واردات OCT -5.6%
12:30 AM
KR
پی ام آی توليد Markit OCT 48.0
04/11/2019 واقعی قبلی
09:00 PM
KR
ذخایر ارزی OCT $403.32B
05/11/2019 واقعی قبلی
11:00 PM
KR
حساب جاری SEP $5.27B
12/11/2019 واقعی قبلی
11:00 PM
KR
نرخ بیکاری OCT 3.4%
13/11/2019 واقعی قبلی
09:00 PM
KR
تغییرات سالیانه قیمت های صادرات OCT -5%
09:00 PM
KR
تغییرات سالیانه قیمت های واردات OCT -2.2%


کره جنوبی - تقویم - شاخص های اقتصادی

کره جنوبی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.