South Korea GDP per capita PPP
width
height
Forecast Data Chart

کره جنوبی تولید ناخالص داخلی گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10 0.90 7.80 -7.00 در صد [+]
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.10 1.70 20.80 -7.30 در صد [+]
تولید ناخالص داخلی 1619.42 1530.75 1619.42 2.42 USD - میلیارد [+]
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 459958.00 455081.00 459958.00 6626.29 KRW - میلیارد [+]
تولید ناخالص ملی 435887.50 426717.50 435887.50 7259.71 KRW - میلیارد [+]
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 133008.50 131296.60 143486.50 359.12 KRW - میلیارد [+]
تولید ناخالص داخلی سرانه 26761.90 26152.00 26761.90 944.30 USD [+]
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36776.50 35938.40 36776.50 11632.60 USD [+]
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8168.70 8482.70 8635.10 1627.32 KRW - میلیارد [+]
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 22168.50 21855.30 23837.40 279.27 KRW - میلیارد [+]
تولید ناخالص داخلی از ساخت 121912.80 119813.10 123853.90 297.74 KRW - میلیارد [+]
تولید ناخالص داخلی از معادن 475.70 523.30 895.20 178.51 KRW - میلیارد [+]
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 26575.90 26296.60 26575.90 1673.48 KRW - میلیارد [+]
تولید ناخالص داخلی از خدمات 256431.70 215013.70 256431.70 4114.30 KRW - میلیارد [+]
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 15507.40 15230.20 15770.30 113.95 KRW - میلیارد [+]
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12565.40 11601.30 12565.40 10.30 KRW - میلیارد [+]
[+]


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - کره جنوبی - تولید ناخالص داخلی سرانه PPP.