کشور گذشته قبلی
سنگاپور 17.6 14.3
هلند 7.8 9.9
آلمان 7 7.5
روسیه 6.8 2.4
سوئیس 3.8 6.7
آفریقای جنوبی 3.7 2
ایتالیا 3.6 3.2
کره جنوبی 3.5 3.7
ژاپن 3.2 3.6
منطقه یورو 3 3.1
مکزیک 2.4 -0.3
چین 1.8 1.9
استرالیا 1.3 2.3
آرژانتین 1 0.9
اسپانیا 0.7 2.1
اندونزی 0.3 -0.44
کانادا 0.1 -1.9
فرانسه -1 -1.9
هند -1.7 0.9
ترکیه -1.7 -5
برزیل -1.8 -1.7
عربستان سعودی -2.8 6.3
انگلستان -3.5 -3.1
ایالات متحده -3.6 -2.9


حساب جاری به تولید ناخالص داخلی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.