کشور گذشته قبلی
سنگاپور 17.6 14.3
هلند 7.8 9.9
آلمان 7 7.5
سوئیس 3.8 6.7
ایتالیا 3.6 3.2
کره جنوبی 3.5 3.7
ژاپن 3.2 3.6
منطقه یورو 3 3.1
استرالیا 2.5 0.6
مکزیک 2.4 -0.3
روسیه 2.4 4
آفریقای جنوبی 2.2 -3
چین 1.9 0.8
آرژانتین 1 -0.9
هند 0.9 -0.9
اسپانیا 0.7 2.1
اندونزی -0.44 -2.7
برزیل -0.72 -2.7
کانادا -1.9 -2.1
فرانسه -1.9 -0.7
عربستان سعودی -2.8 6.3
ایالات متحده -3.1 -2.2
انگلستان -3.5 -3.1
ترکیه -5.1 0.9


حساب جاری به تولید ناخالص داخلی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.