کشور گذشته قبلی
ایالات متحده 57 57.2
هند 56.4 59.2
نیجریه 56.4 55
فرانسه 55.8 56.1
اسپانیا 55.4 58.3
سنگاپور 55.1 52
استرالیا 54.9 55.7
ایتالیا 54.7 57.6
جهان 54.3 54.8
انگلستان 53.6 57.6
منطقه یورو 53.3 55.4
چین 53 51.2
ژاپن 52.5 53.3
برزیل 52 52
غنا 51.8 51
قزاقستان 51.6 49.1
اوگاندا 51.5 54.1
زامبیا 51.5 51.8
موزامبیک 50.6 52
روسیه 50.2 48.4
آلمان 49.9 52.2
نیوزیلند 49.1 50
آفریقای جنوبی 48.4 48.4


- پی ام آی مرکب - اطلاعات - شاخص های اقتصادی