کشور گذشته قبلی
استرالیا 52.50 2019-06
برزیل 49.00 2019-06
چین 50.60 2019-06
منطقه یورو 52.20 2019-06
فرانسه 52.70 2019-06
آلمان 52.60 2019-06
غنا 50.50 2019-06
هند 50.80 2019-06
ایتالیا 50.10 2019-06
ژاپن 50.80 2019-06
موزامبیک 52.00 2019-06
نیوزیلند 51.80 2019-05
نیجریه 54.80 2019-06
روسیه 49.20 2019-06
سنگاپور 50.60 2019-06
آفریقای جنوبی 49.70 2019-06
اوگاندا 57.80 2019-06
انگلستان 49.70 2019-06
ایالات متحده 51.50 2019-06
جهان 51.20 2019-06
زامبیا 46.60 2019-06


- پی ام آی مرکب - اطلاعات - شاخص های اقتصادی