کشور گذشته قبلی
سنگاپور 59.4 56.7
هند 58.3 57.6
برزیل 58 58.5
اسپانیا 55.7 55.7
قزاقستان 54 50.4
نیجریه 53.9 53.9
ژاپن 53.2 52.3
انگلستان 53.1 53.1
فرانسه 52.8 57
استرالیا 52.6 52.9
ایتالیا 52.4 54.5
موزامبیک 52.4 52.9
منطقه یورو 51.9 54.8
اوگاندا 51.5 53.9
جهان 51.5 51
آلمان 51.3 53.7
ایالات متحده 51.2 53.6
آفریقای جنوبی 50.7 50.3
نیوزیلند 50.6 52.2
زامبیا 49.8 50.5
روسیه 48.2 44.4
غنا 47.4 48.3
چین 42.2 37.2


- پی ام آی مرکب - اطلاعات - شاخص های اقتصادی