کشور گذشته قبلی
استرالیا 46.5 43.3
برزیل 54.7 54.6
چین 51.4 47.2
منطقه یورو 56.2 59
فرانسه 55.3 55.9
آلمان 55.5 60
غنا 52.6 48.9
هند 55.3 55.4
ایتالیا 56.6 59.1
ژاپن 47.9 45.5
قزاقستان 51.4 50.7
موزامبیک 47.9 51.8
نیوزیلند 38 59.6
نیجریه 52.3 52.2
روسیه 50.5 49.2
سنگاپور 53.8 52.1
آفریقای جنوبی 50.7 49.9
اسپانیا 57 60.6
اوگاندا 52.5 50.2
انگلستان 54.9 54.8
ایالات متحده 55 55.4
جهان 53 52.6
زامبیا 50.3 49.8


- پی ام آی مرکب - اطلاعات - شاخص های اقتصادی