کشور گذشته قبلی
عربستان سعودی 26.7 24.8
سنگاپور 13.8 6.4
ترکیه 10.8 9.6
سوئیس 7.9 7.3
هند 7.1 1.9
ایالات متحده 5.8 6.3
آرژانتین 4.7 3.7
ایتالیا 4.2 3.2
کانادا 3.55 5.07
کره جنوبی 3.3 3.7
هلند 2.8 2.3
مکزیک 2.7 2.7
اسپانیا 2.4 0
اندونزی 0.75 0.82
چین 0.7 -2.9
انگلستان 0.7 0.7
استرالیا 0.21 1.39
فرانسه -0.33 0.07
برزیل -0.5 -1.9
روسیه -1.6 3
منطقه یورو -2 -0.5
آلمان -2.15 -3.13
ژاپن -4.9 -1.7
آفریقای جنوبی -7.8 -0.6


تولید صنعتی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.