کشور گذشته قبلی
سنگاپور 14.6 17
ترکیه 11.4 8.7
عربستان سعودی 10.3 7.7
آرژانتین 10.1 4.4
سوئیس 8.3 16.1
روسیه 7 7.4
ایتالیا 6.3 1.9
کره جنوبی 5.9 4.5
ژاپن 5.1 -4.1
اسپانیا 4.8 -0.7
هلند 4.4 3
چین 4.3 3.8
کانادا 3.89 6.13
ایالات متحده 3.7 5
اندونزی 2.35 1.07
مکزیک 1.6 0.7
هند 1.4 4
استرالیا 0.8 -1.7
انگلستان 0.1 0.2
فرانسه -0.5 -0.6
آفریقای جنوبی -0.7 -8.5
منطقه یورو -1.5 0.2
آلمان -2.4 -0.9
برزیل -4.4 -7.8


تولید صنعتی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.