کشور گذشته قبلی
اتریش 82.71 83.21
بلژیک 104 103
کانادا 167 172
چین 99.9 93.4
قبرس 134 145
جمهوری چک 60.69 56.64
دانمارک 214 235
استونی 66.3 68.41
منطقه یورو 93.75 93.49
فنلاند 116 114
فرانسه 98.12 95.88
آلمان 84.7 83.73
مجارستان 33.31 32.23
ایرلند 112 121
ایتالیا 61.56 60.95
لتونی 32.19 33.47
لیتوانی 36.42 37.32
هلند 199 205
نیوزیلند 164 164
نروژ 202 199
لهستان 59.65 58.2
پرتغال 92.94 95.84
اسلواکی 69.64 68.69
اسلوونی 44.43 45.13
آفریقای جنوبی 72.8 71.9
اسپانیا 93.01 95.21
سوئد 162 162


- بدهی خانوار به درآمد - اطلاعات - شاخص های اقتصادی