کشور گذشته قبلی
اتریش 83.21 84.91
بلژیک 103 105
کانادا 174 174
چین 99.9 93.4
قبرس 145 163
جمهوری چک 60.69 56.64
دانمارک 235 241
استونی 68.41 69.5
منطقه یورو 93.49 94
فنلاند 116 116
فرانسه 95.88 93.29
آلمان 83.73 82.51
مجارستان 32.04 33.39
ایرلند 121 130
ایتالیا 60.95 61.06
لتونی 33.47 35.94
لیتوانی 37.32 36.18
هلند 199 209
نیوزیلند 164 164
نروژ 202 198
لهستان 59.65 58.45
پرتغال 98.26 101
اسلواکی 69.26 67.89
اسلوونی 45.13 45.04
آفریقای جنوبی 72.8 71.9
اسپانیا 95.45 100
سوئد 162 163


- بدهی خانوار به درآمد - اطلاعات - شاخص های اقتصادی