کشور گذشته قبلی
اتریش 82.71 83.21
بلژیک 104 103
کانادا 168 170
چین 99.9 93.4
قبرس 134 145
جمهوری چک 58.87 60.69
دانمارک 214 235
استونی 66.3 68.41
منطقه یورو 96.27 93.82
فنلاند 116 114
فرانسه 98.12 95.27
آلمان 84.7 83.43
مجارستان 33.31 32.23
ایرلند 112 121
ایتالیا 61.69 60.89
لتونی 32.19 33.47
لیتوانی 36.42 37.32
هلند 193 198
نیوزیلند 166 163
نروژ 208 203
لهستان 57.67 59.65
پرتغال 92.29 95.78
اسلواکی 69.64 68.69
اسلوونی 44.43 45.13
آفریقای جنوبی 77.1 72.8
اسپانیا 93.01 95.62
سوئد 159 162


- بدهی خانوار به درآمد - اطلاعات - شاخص های اقتصادی