کشور گذشته قبلی
اتریش 83.21 2018-12 84.91
بلژیک 102.68 2018-12 105
کانادا 174.01 2019-09 174
چین 99.90 2018-12 93.4
قبرس 145.25 2018-12 163
جمهوری چک 60.69 2018-12 56.64
دانمارک 235.11 2018-12 241
استونی 69.50 2017-12 69.65
منطقه یورو 93.49 2018-12 94
فنلاند 115.74 2018-12 116
فرانسه 95.88 2018-12 93.29
آلمان 83.73 2018-12 82.51
مجارستان 32.04 2018-12 33.39
ایرلند 120.66 2018-12 130
ایتالیا 60.95 2018-12 61.06
لتونی 33.47 2018-12 35.94
لیتوانی 37.32 2018-12 36.18
هلند 199.13 2018-12 209
نیوزیلند 164.40 2019-06 164
نروژ 202.03 2018-12 198
لهستان 59.65 2018-12 58.45
پرتغال 98.26 2018-12 101
اسلواکی 69.26 2018-12 67.89
اسلوونی 45.13 2018-12 45.04
آفریقای جنوبی 71.90 2018-12 71.9
اسپانیا 95.45 2018-12 100
سوئد 162.26 2018-12 163


- بدهی خانوار به درآمد - اطلاعات - شاخص های اقتصادی