کشور گذشته قبلی
اتریش 82.71 83.02
بلژیک 104 103
کانادا 173 168
چین 99.9 93.4
قبرس 134 145
جمهوری چک 58.92 58.87
دانمارک 214 213
استونی 66.3 68.41
منطقه یورو 96.19 93.79
فنلاند 119 114
فرانسه 98.12 95.27
آلمان 84.7 83.43
مجارستان 32.71 31.31
ایرلند 112 121
ایتالیا 61.69 60.89
لتونی 32.19 33.47
لیتوانی 36.42 37.32
هلند 191 199
نیوزیلند 166 163
نروژ 208 203
لهستان 57.67 59.65
پرتغال 92.93 92.29
اسلواکی 69.39 67.37
اسلوونی 44.43 45.13
آفریقای جنوبی 77.1 72.8
اسپانیا 93.01 95.62
سوئد 172 159


- بدهی خانوار به درآمد - اطلاعات - شاخص های اقتصادی