کشور گذشته قبلی
اتریش 83.21 84.91
بلژیک 103 102
کانادا 167 172
چین 99.9 93.4
قبرس 145 163
جمهوری چک 60.69 56.64
دانمارک 235 241
استونی 68.41 69.5
منطقه یورو 93.75 93.49
فنلاند 116 114
فرانسه 95.88 93.64
آلمان 83.73 83.57
مجارستان 32.23 33.25
ایرلند 121 130
ایتالیا 60.95 60.84
لتونی 33.47 35.94
لیتوانی 37.32 36.18
هلند 199 205
نیوزیلند 164 164
نروژ 202 199
لهستان 59.65 58.2
پرتغال 92.97 98.26
اسلواکی 68.69 67.45
اسلوونی 45.13 45.04
آفریقای جنوبی 72.8 71.9
اسپانیا 95.21 98.99
سوئد 162 162


- بدهی خانوار به درآمد - اطلاعات - شاخص های اقتصادی