کشور گذشته قبلی
برزیل -307 99.23
کانادا 17030 17042
فرانسه 25541 25451
پورتوریکو 880 894
سوئیس 5130 5137
ایالات متحده 273 273


آمار اشتغال غیر کشاورزی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.