کشور گذشته قبلی
برزیل 136 328
کانادا 17219 17057
فرانسه 25898 25791
پورتوریکو 912 909
سوئیس 5239 5213
انگلستان 29559 29524
ایالات متحده 428 428


آمار اشتغال غیر کشاورزی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.