کشور گذشته قبلی
برزیل -43.20 2019-03
کانادا 16873.90 2019-02
فرانسه 25245.20 2018-12
پورتوریکو 872.40 2019-04
سوئیس 5068.00 2018-12
ایالات متحده 263.00 2019-04


آمار اشتغال غیر کشاورزی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.