کشور گذشته قبلی
برزیل -67.9 415
کانادا 15922 16001
فرانسه 25254 24853
پورتوریکو 832 827
سوئیس 5135 5138
ایالات متحده 49 -227


آمار اشتغال غیر کشاورزی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.