کشور گذشته قبلی
برزیل 34.31 2019-01
کانادا 16748.90 2018-10
فرانسه 25245.20 2018-12
پورتوریکو 871.50 2019-02
سوئیس 5068.00 2018-12
ایالات متحده 20.00 2019-02


آمار اشتغال غیر کشاورزی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.