کشور گذشته قبلی
برزیل 253 314
کانادا 16614 16289
فرانسه 25682 25393
پورتوریکو 870 862
سوئیس 5213 5126
انگلستان 29180 28973
ایالات متحده 210 546


آمار اشتغال غیر کشاورزی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.