کشور گذشته قبلی
برزیل 395 314
کانادا 15107 14367
فرانسه 24833 25048
پورتوریکو 819 815
سوئیس 5138 5095
ایالات متحده 638 672


آمار اشتغال غیر کشاورزی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.