کشور گذشته قبلی
برزیل -332 -860
کانادا 14271 16101
فرانسه 25041 25544
پورتوریکو 783 787
سوئیس 5102 5130
ایالات متحده 4800 2699


آمار اشتغال غیر کشاورزی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.