کشور گذشته قبلی
برزیل 43.82 2019-07
کانادا 16925.70 2019-06
فرانسه 25395.90 2019-06
پورتوریکو 860.10 2019-07
سوئیس 5109.00 2019-06
ایالات متحده 130.00 2019-08


آمار اشتغال غیر کشاورزی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.