کشور گذشته قبلی
برزیل 32.14 2019-05
کانادا 16906.20 2019-04
فرانسه 25330.50 2019-03
پورتوریکو 872.50 2019-05
سوئیس 5071.00 2019-03
ایالات متحده 224.00 2019-06


آمار اشتغال غیر کشاورزی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.