کشور گذشته قبلی
برزیل 184 402
کانادا 15980 15922
فرانسه 25250 25270
پورتوریکو 851 848
سوئیس 5135 5138
ایالات متحده 266 770


آمار اشتغال غیر کشاورزی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.