کشور گذشته قبلی
برزیل -307.31 2019-12 99.23
کانادا 17016.20 2019-08 17022
فرانسه 25444.40 2019-09 25402
پورتوریکو 894.50 2019-12 883
سوئیس 5137.00 2019-09 5109
ایالات متحده 145.00 2019-12 256


آمار اشتغال غیر کشاورزی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.