کشور گذشته قبلی
برزیل 131 -19.58
کانادا 14271 16101
فرانسه 24833 25041
پورتوریکو 792 800
سوئیس 5095 5132
ایالات متحده 1371 1734


آمار اشتغال غیر کشاورزی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.