کشور گذشته قبلی
افغانستان 139 110
چین 24100 23341
کلمبیا 1190440 1148007
کنگو 1382081 1048340
استونی 22.8 19.8
هند 26940 24229
ژاپن 4371 4917
قزاقستان 1049 1175
کنیا 628496 514233
لیبریا 34926 34532
مالزی 2065 1871
کره شمالی 6838 7077
پاکستان 4143 3067
لهستان 1696 1708
روسیه 5.78 6.2
تایوان 867 971
تایلند 3245 3243
ترینیداد و توباگو 59315 42749


- تولید سیمان - اطلاعات - شاخص های اقتصادی