کشور گذشته قبلی
افغانستان 109.60 2017-12
چین 21003.00 2019-07
کلمبیا 1118126.68 2019-07
استونی 41.60 2019-07
هند 28084.00 2019-07
ژاپن 5000.00 2019-07
قزاقستان 1142.20 2019-07
کنیا 470042.00 2019-06
لیبریا 37897.00 2019-02
مالزی 1319.00 2019-07
کره شمالی 6838.00 2017-12
پاکستان 2910.00 2019-06
لهستان 1879.00 2019-07
روسیه 6.59 2019-07
تایوان 965.00 2019-06
تایلند 3531.46 2019-07
ترینیداد و توباگو 51088.00 2019-06


- تولید سیمان - اطلاعات - شاخص های اقتصادی