کشور گذشته قبلی
افغانستان 139 110
چین 24869 22347
کلمبیا 778700 198925
کنگو 1063190 899533
استونی 24.5 20.3
هند 22210 4077
ژاپن 4300 4220
قزاقستان 1012 858
کنیا 509197 559424
لیبریا 22338 16089
مالزی 1836 249
کره شمالی 6838 7077
پاکستان 3276 2982
لهستان 1865 1577
روسیه 4.08 4.26
تایوان 836 1009
تایلند 3466 3404
ترینیداد و توباگو 62517 49297


- تولید سیمان - اطلاعات - شاخص های اقتصادی