کشور گذشته قبلی
افغانستان 93.8 139
چین 21333 24330
کلمبیا 1034300 1184860
کنگو 1382081 1048340
استونی 18 21.2
هند 29553 27492
ژاپن 5307 5140
قزاقستان 506 555
کنیا 716853 768898
لیبریا 39081 31872
مالزی 2254 2155
کره شمالی 5604 5832
پاکستان 4133 4009
لهستان 632 1269
روسیه 4.04 5.42
تایوان 1146 1082
تایلند 3739 3318
ترینیداد و توباگو 59315 42749


- تولید سیمان - اطلاعات - شاخص های اقتصادی