کشور گذشته قبلی
افغانستان 139 110
چین 19935 22487
کلمبیا 1037300 1041161
کنگو 1063190 899533
استونی 19.2 25.7
هند 31360 30455
ژاپن 4758 4541
قزاقستان 608 314
کنیا 496517 453092
لیبریا 22338 16089
مالزی 1377 1418
کره شمالی 6838 7077
پاکستان 3136 3486
لهستان 1145 863
روسیه 2.47 3.24
تایوان 942 994
تایلند 3163 3293
ترینیداد و توباگو 49297 52870


- تولید سیمان - اطلاعات - شاخص های اقتصادی