کشور گذشته قبلی
افغانستان 109.60 2017-12
چین 21345.40 2019-04
کلمبیا 1139886.29 2019-03
استونی 30.30 2019-03
هند 33124.00 2019-03
ژاپن 5380.00 2019-03
قزاقستان 941.40 2019-04
کنیا 485178.00 2019-01
لیبریا 30735.00 2018-12
مالزی 1381.00 2019-03
کره شمالی 6838.00 2017-12
پاکستان 2881.00 2019-02
لهستان 1746.00 2019-03
روسیه 3.01 2019-02
تایوان 833.82 2019-02
تایلند 3773.89 2019-03
ترینیداد و توباگو 58377.00 2019-03


- تولید سیمان - اطلاعات - شاخص های اقتصادی