کشور گذشته قبلی
افغانستان 186.30 2016-12
چین 18394.00 2018-12
کلمبیا 927632.55 2019-01
استونی 18.80 2019-01
هند 29859.00 2019-01
ژاپن 4438.00 2019-01
قزاقستان 473.80 2019-02
کنیا 461922.00 2018-12
لیبریا 30735.00 2018-12
مالزی 1463.00 2019-01
کره شمالی 6838.00 2017-12
پاکستان 3317.00 2019-01
لهستان 616.00 2019-01
روسیه 2.99 2018-12
تایوان 1047.16 2018-12
تایلند 3190.56 2019-01
ترینیداد و توباگو 47275.00 2018-12
اوکراین 739.00 2017-11


- تولید سیمان - اطلاعات - شاخص های اقتصادی