کشور گذشته قبلی
افغانستان 139 110
چین 22489 21793
کلمبیا 1131300 977660
کنگو 1382081 1048340
استونی 22.8 25.8
هند 24247 26337
ژاپن 4740 4521
قزاقستان 1229 1141
کنیا 514233 510919
لیبریا 28537 41195
مالزی 1866 1266
کره شمالی 6838 7077
پاکستان 4100 3524
لهستان 1718 1839
روسیه 6.06 5.89
تایوان 987 1019
تایلند 3419 3330
ترینیداد و توباگو 53081 42749


- تولید سیمان - اطلاعات - شاخص های اقتصادی