کشور گذشته قبلی
افغانستان 109.60 2017-12 186
چین 21848.80 2019-10 21765
کلمبیا 1093947.95 2019-09 1175005
استونی 36.40 2019-09 36
هند 25087.00 2019-09 24454
ژاپن 4740.00 2019-09 4654
قزاقستان 991.30 2019-09 1032
کنیا 495099.00 2019-08 499945
لیبریا 22307.00 2019-07 21227
مالزی 1385.00 2019-09 1278
کره شمالی 6838.00 2017-12 7077
پاکستان 2626.00 2019-08 3110
لهستان 1780.00 2019-09 1770
روسیه 5.96 2019-09 6.25
تایوان 880.18 2019-08 873
تایلند 3230.95 2019-09 3390
ترینیداد و توباگو 57638.00 2019-09 57319


- تولید سیمان - اطلاعات - شاخص های اقتصادی