کشور گذشته قبلی
افغانستان 109.60 2017-12
چین 22696.00 2019-05
کلمبیا 1055200.00 2019-05
استونی 32.90 2019-05
هند 28562.00 2019-05
ژاپن 4775.00 2019-05
قزاقستان 1075.20 2019-05
کنیا 507037.00 2019-03
لیبریا 30735.00 2018-12
مالزی 1181.00 2019-05
کره شمالی 6838.00 2017-12
پاکستان 3945.00 2019-04
لهستان 1727.00 2019-05
روسیه 4.94 2019-04
تایوان 870.12 2019-04
تایلند 3589.30 2019-05
ترینیداد و توباگو 58377.00 2019-03


- تولید سیمان - اطلاعات - شاخص های اقتصادی