کشور گذشته قبلی
استرالیا 71 21
اتریش 173 143
کانادا 68566800 66554313
چین 42.6 48.8
جمهوری چک 103 106
دانمارک 4 11
فنلاند 143 121
فرانسه -1.3 -7.9
آلمان 108 112
یونان -2 14
مجارستان 103 104
ژاپن 948 967
لهستان 125 132
رومانی 218 185
اسلواکی 5363 4984
کره جنوبی 14210286 10036379
اسپانیا 8.2 13.6
سوئد 130 113
تایوان 62691 51564
انگلستان 12967 13326
ایالات متحده 557321 541993


میزان سفارشات جدید - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.