کشور گذشته قبلی
سوئیس 84.2 83.8
آلمان 79.5 79.2
انگلستان 78.7 78.6
هلند 74.7 74.6
منطقه یورو 74.5 73.6
فرانسه 73.4 73.3
اندونزی 69.06 68.08
سنگاپور 68.1 68
استرالیا 66.7 66.4
ایتالیا 65.4 65.5
کانادا 65.3 65.3
کره جنوبی 64.9 64
ژاپن 62.6 62.1
برزیل 62.3 62.5
ایالات متحده 62.3 62.2
روسیه 61.92 62.19
عربستان سعودی 61.5 61.2
مکزیک 60.1 58.8
اسپانیا 58.5 58.65
آفریقای جنوبی 56.9 56.3
ترکیه 53.1 52.4
هند 47.3 47.3
آرژانتین 46.5 46.9


نرخ مشارکت نیروی کار - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.