کشور گذشته قبلی
سوئیس 82.8 83.8
آلمان 79.3 78.4
انگلستان 78.7 78.8
منطقه یورو 74.5 73.6
فرانسه 73.5 72.7
هلند 71.2 71.2
سنگاپور 68.1 68
اندونزی 68.08 67.77
استرالیا 66.1 66.1
کانادا 65.3 65.3
ایتالیا 65 64.9
روسیه 62.6 62.6
کره جنوبی 62.6 63.1
ژاپن 62 62
برزیل 61.9 58.6
ایالات متحده 61.9 61.9
عربستان سعودی 61.2 60.8
مکزیک 59.5 59.6
اسپانیا 59.14 58.58
آفریقای جنوبی 55.2 57.5
ترکیه 52.5 52.1
هند 47.3 47.2
آرژانتین 46.7 45.9


نرخ مشارکت نیروی کار - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.