کشور گذشته قبلی
سنگاپور 93397 98412
سوئیس 68393 70920
ایالات متحده 60236 62631
هلند 54210 56629
آلمان 50922 53639
استرالیا 48698 49456
کانادا 45857 49007
عربستان سعودی 44328 46962
منطقه یورو 43681 46914
کره جنوبی 42252 42719
فرانسه 42026 45834
انگلستان 41627 46406
ژاپن 41380 41182
ایتالیا 38992 42663
اسپانیا 36215 40806
ترکیه 28385 28199
روسیه 26456 27211
آرژانتین 19687 22064
مکزیک 17888 19701
چین 16411 16092
برزیل 14064 14764
آفریقای جنوبی 11466 12482
اندونزی 11445 11812
هند 6118 6714


تولید ناخالص داخلی سرانه PPP - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.