کشور گذشته قبلی
فرانسه 0.40 2019-07
هلند 1.70 2019-06
پرتغال 2.10 2019-07
تایلند 0.50 2019-07
ایالات متحده 0.60 2019-07


- هزینه های شخصی - اطلاعات - شاخص های اقتصادی