کشور گذشته قبلی
فرانسه -0.40 2019-09 0.1
هلند 2.20 2019-09 1.3
پرتغال 2.40 2019-09 2.4
تایلند -0.30 2019-09 0.3
ایالات متحده 0.20 2019-09 0.2


- هزینه های شخصی - اطلاعات - شاخص های اقتصادی