کشور گذشته قبلی
فرانسه 1.20 2019-01
هلند 0.90 2019-01
پرتغال 1.20 2018-12
تایلند -0.10 2019-01
ایالات متحده -0.50 2018-12


- هزینه های شخصی - اطلاعات - شاخص های اقتصادی