کشور گذشته قبلی
فرانسه 0.40 2019-05
هلند 2.40 2019-05
پرتغال 1.50 2019-03
تایلند 0.40 2019-05
ایالات متحده 0.40 2019-05


- هزینه های شخصی - اطلاعات - شاخص های اقتصادی