کشور گذشته قبلی
استرالیا 122960 118239
کانادا 105545 100719
چین 7975010 7164990
جمهوری چک 319538 325845
دانمارک 321991 370803
استونی 861687 508514
آلمان 198 191
ژاپن 16751 24074
لهستان 139616 70638
روسیه 22443 19560
انگلستان 122097 128529
ایالات متحده 2523 2441


سود شرکت سهامی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.