کشور گذشته قبلی
چین 4923950 4218330
استونی 508514 563392
دانمارک 321991 370803
جمهوری چک 319538 325845
استرالیا 118299 110452
انگلستان 116726 113790
کانادا 105545 100719
لهستان 70638 185198
ژاپن 24074 20075
روسیه 11601 9466
ایالات متحده 2421 2208
آلمان 191 183


سود شرکت سهامی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.