کشور گذشته قبلی
چین 1259790 781450
استونی 865773 756224
جمهوری چک 323281 308944
دانمارک 282297 269838
لهستان 169653 133466
انگلستان 109555 113724
استرالیا 95029 93984
کانادا 88863 91041
ژاپن 18576 17323
ایالات متحده 1637 1908
روسیه 1570 1847
آلمان 169 180


سود شرکت سهامی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.