کشور گذشته قبلی
استرالیا 140380 127398
کانادا 140919 138352
چین 3441000 2658230
جمهوری چک 244796 319538
استونی 1078321 947709
آلمان 189 204
ژاپن 22832 23015
لهستان 78596 71511
روسیه 11439 7121
انگلستان 139210 128935
ایالات متحده 2403 2527


سود شرکت سهامی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.