کشور گذشته قبلی
چین 5610070.00 2019-11 5015100
استونی 816564.90 2019-06 535523
جمهوری چک 323281.00 2017-12 308944
دانمارک 282297.00 2017-12 269838
لهستان 133466.20 2019-09 91888
انگلستان 114104.00 2019-09 111745
استرالیا 97460.00 2019-09 98235
کانادا 91041.00 2019-09 90428
ژاپن 17323.17 2019-09 23232
روسیه 13001.90 2019-10 11689
ایالات متحده 1868.66 2019-09 1858
آلمان 174.78 2019-09 177


سود شرکت سهامی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.