کشور گذشته قبلی
چین 2594350 1825380
استونی 563392 796894
جمهوری چک 325845 323281
دانمارک 321991 370803
لهستان 185198 138926
انگلستان 113790 118566
استرالیا 110721 111092
کانادا 100719 85302
ژاپن 20075 18451
روسیه 4990 3116
ایالات متحده 1936 1951
آلمان 183 180


سود شرکت سهامی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.