کشور گذشته قبلی
چین 4593350.00 2019-09 4016350
استونی 816564.90 2019-06 535523
جمهوری چک 323281.00 2017-12 310627
دانمارک 282297.00 2017-12 269838
انگلستان 111745.00 2019-06 115312
استرالیا 98026.00 2019-06 93796
لهستان 91888.30 2019-06 43049
کانادا 90428.00 2019-06 84357
ژاپن 23232.47 2019-06 22244
روسیه 10276.90 2019-08 9111
ایالات متحده 1857.53 2019-06 1791
آلمان 182.21 2019-06 184


سود شرکت سهامی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.