کشور گذشته قبلی
عربستان سعودی 9.9 6.7
انگلستان 8.7 6.6
ترکیه 7.3 9.1
هلند 6.7 6.2
اسپانیا 6.3 5.5
ایتالیا 6.2 6.2
آرژانتین 6 8.9
منطقه یورو 5.4 4.7
اندونزی 5.01 5.02
چین 4.8 4
فرانسه 4.5 4.9
سوئیس 4.4 3.6
هند 4.1 5.4
آلمان 3.8 1.8
سنگاپور 3.7 6.1
روسیه 3.5 5
ایالات متحده 3.5 5.5
استرالیا 3.3 4.4
آفریقای جنوبی 3 1.7
کره جنوبی 3 4.2
کانادا 2.9 3.2
مکزیک 1.8 1.1
برزیل 1.7 1.6
ژاپن 0.2 0.4


نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.