کشور گذشته قبلی
آرژانتین 11.9 17.9
هند 8.4 20.1
ترکیه 7.4 21.7
عربستان سعودی 7 1.9
انگلستان 6.8 24.2
سنگاپور 5.9 7.1
هلند 5.2 10.4
ایالات متحده 4.9 12.2
مکزیک 4.5 19.9
روسیه 4.3 10.5
سوئیس 4.1 8.6
برزیل 4 12.3
کانادا 4 11.8
چین 4 4.9
کره جنوبی 4 6
استرالیا 3.9 9.5
منطقه یورو 3.9 14.4
ایتالیا 3.9 17
اندونزی 3.51 7.07
اسپانیا 3.4 17.7
فرانسه 3.3 18.8
آفریقای جنوبی 2.9 19.1
آلمان 2.5 10
ژاپن 1.4 7.6


نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.