آلمان - نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

Germany GDP Annual Growth Rate
width
height

تقویم GMT واقعی قبلی توافق
2018-05-24 06:00 AM نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی 2.3% 2.9% 2.3%
2018-08-14 06:00 AM تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی 2% 2.1% 2.1%
2018-08-24 06:00 AM نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی 2% 2.1% 2%
2018-11-14 07:00 AM تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی 2%
2018-11-23 07:00 AM نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی 2%
[+]


آلمان تولید ناخالص داخلی گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.40 4.00 -4.50 در صد [+]
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00 2.10 7.20 -6.80 در صد [+]
تولید ناخالص داخلی 3677.44 3477.80 3890.61 215.02 USD - میلیارد [+]
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 746.09 742.73 746.09 507.82 EUR - میلیارد [+]
تولید ناخالص ملی 865.14 855.77 865.14 389.85 EUR - میلیارد [+]
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 152.55 151.84 152.55 107.51 EUR - میلیارد [+]
تولید ناخالص داخلی سرانه 46747.19 45923.01 46747.19 19624.75 USD [+]
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 45229.25 44431.82 45229.25 31287.07 USD [+]
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5.50 5.38 7.26 3.20 EUR - میلیارد [+]
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 39.81 31.86 40.42 14.47 EUR - میلیارد [+]
تولید ناخالص داخلی از ساخت 182.00 175.17 182.00 90.56 EUR - میلیارد [+]
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 134.10 137.42 139.36 50.63 EUR - میلیارد [+]
تولید ناخالص داخلی از خدمات 126.55 116.35 126.55 53.73 EUR - میلیارد [+]
[+]


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - آلمان - نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه.