بازارها گذشته مرجع
پول 1.1 2020-01
بازار سهام 13567 2020-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.35 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.5 2019-09
نرخ بیکاری 3.1 2019-11
نرخ تورم 1.5 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2019-12
نرخ بهره 0 2020-01
موازنه تجاری 18337 2019-11
حساب جاری 24900 2019-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.9 2018-12
بودجه دولت 1.5 2019-12
اطمینان کسب و کار 96.3 2019-12
شاخص PMI تولید 45.2 2020-01
شاخص PMI خدمات 54.2 2020-01
ضریب اطمینان مصرف کننده 9.6 2020-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.1 2019-11
نرخ مالیات شرکت 30 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2019-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.5 2019-09
تولید ناخالص داخلی 3997 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 811 2019-09
تولید ناخالص ملی 886 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 171 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 47502 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 45959 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7.11 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 45.66 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 167 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 143 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 127 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.1 2019-11
افراد شاغل 45191 2019-11
افراد بیکار 2227 2019-12
تغییر نرخ بیکاری 8 2019-12
نرخ بیکاری بلند مدت 1.2 2019-09
نرخ بیکاری جوانان 5.9 2019-11
هزینه های کار 109 2019-09
بهره وری 97.3 2019-11
پست های خالی شغلی 773 2019-12
دستمزد 3997 2019-06
حداقل دستمزد 9.19 2019-01
رشد دستمزد 1.9 2019-09
دستمزد در تولید 101 2019-10
جمعیت 83.2 2019-12
سن بازنشستگی زنان 65.67 2019-12
سن بازنشستگی مردان 65.67 2019-12
تغییر اشتغال 0.1 2019-09
نرخ اشتغال 77 2019-09
استخدام تمام وقت 29917 2019-09
نرخ مشارکت نیروی کار 61.6 2019-06
هزینه زندگی خانواده 1990 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1240 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 11230 2019-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3550 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2050 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.5 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2019-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106 2019-12
قیمت مصرف کننده اصلی 106 2019-12
اندازه اصل تورم 1.7 2019-12
قیمت تولید 104 2019-12
تغییر قیمت تولید کننده -0.2 2019-12
قیمت صادرات 102 2019-11
قیمت واردات 102 2019-11
تورم مواد غذایی 1.9 2019-12
CPI مسکن آب و برق 106 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 2019-12
قیمت عمده فروشی 104 2019-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-01
نرخ بهره بین بانکی -0.4 2019-12
عرضه پول M1 2341 2019-11
عرضه پول M2 3146 2019-11
عرضه پول M3 3176 2019-11
ترازنامه بانک 8542 2019-11
ذخایر ارزی 199295 2019-12
وام به بخش خصوصی 1540 2019-06
ترازنامه بانک مرکزی 1765 2019-11
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 154 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 18337 2019-11
حساب جاری 24900 2019-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.6 2018-12
صادرات 112917 2019-11
واردات 94580 2019-11
بدهی خارجی 5164628 2019-09
گردش سرمایه 30368 2019-11
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 12460 2019-11
ذخایر طلا 3367 2019-12
تولید نفت خام 38 2019-08
رابطه مبادله 101 2019-11
شاخص تروریسم 4.25 2018-12
ورود توریست 38881 2018-12
فروش اسلحه 1277 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.9 2018-12
بودجه دولت 1.5 2019-12
ارزش بودجه دولت 24.28 2019-06
هزینه های دولت 164 2019-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.9 2018-12
درآمدهای دولت 396 2019-06
بدهی های دولت 1930352 2019-09
هزینه های مالی 372 2019-06
درخواست پناهندگی 8355 2019-12
ارزیابی اعتبار 100 2020-01
مخارج نظامی 46192 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 39.06 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.44 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 19.63 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 96.3 2019-12
شاخص PMI تولید 45.2 2020-01
شاخص PMI خدمات 54.2 2020-01
پی ام آی مرکب 51.1 2020-01
تولید صنعتی -2.6 2019-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.1 2019-11
تولید صنعتی -4 2019-11
استفاده از ظرفیت 82.6 2019-12
سفارشات کارخانه -1.3 2019-11
میزان سفارشات جدید 100 2019-11
تغییرات موجودی انبار -7.73 2019-09
ورشکستگی 1592 2019-10
سود شرکت سهامی 175 2019-09
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 26.7 2020-01
تولید خودرو 276400 2019-12
ثبت خودرو 283380 2019-12
سرعت اینترنت 15299 2017-03
آدرس های IP 38794861 2017-03
شاخص رقابتی 81.8 2019-12
رتبه رقابتی 7 2019-12
شاخص فساد مالی 80 2019-12
رتبه فساد مالی 9 2019-12
آسانی کسب و کار 22 2019-12
استخراج معدن -6.8 2019-11
تولید فولاد 3215 2019-11
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 9.6 2020-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.1 2019-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.8 2019-11
هزینه های مصرف کننده 428 2019-09
درآمد قابل تصرف شخص 506 2019-09
پس انداز های شخصی 10.9 2019-09
تسهیلات اعتباری خریدار 237464 2019-09
اعتبار بخش خصوصی 3104068 2019-11
نرخ وام بانکی 2.04 2019-11
قیمت گازوئیل 1.6 2019-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 54 2019-06
بدهی خانوار به درآمد 83.73 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 4.8 2019-11
شاخص مسکن 170 2019-12
جواز ساختمان 28311 2019-10
سفارشات ساخت و ساز 9.1 2019-11
پی ام آی ساخت و ساز 53.8 2019-12
نرخ مالکیت مسکن 51.5 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آلمان - شاخص های اقتصادی.