گذشته قبلی
پول 1.13 1.13
بازار سهام 15873 15810 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.7 2 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 10 در صد
نرخ بیکاری 5.2 5.3 در صد
نرخ تورم 5.3 5.2 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 -0.2 در صد
نرخ بهره 0 0 در صد
موازنه تجاری 12000 12716 EUR - میلیون
حساب جاری 18900 17600 EUR - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7 7.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.8 59.7 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -4.2 1.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
اطمینان کسب و کار 94.7 96.6 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 57.4 57.4 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 48.7 52.7 امتیاز
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.8 -1.8 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.8 0.9 در صد
نرخ مالیات شرکت 30 30 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 45 در صد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 5.2 5.3 در صد
افراد شاغل 44993 44928 هزار
افراد بیکار 2405 2428 هزار
تغییر نرخ بیکاری -23 -34 هزار
نرخ بیکاری بلند مدت 1.2 1.2 در صد
نرخ بیکاری جوانان 6.4 6.4 در صد
هزینه های کار 113 112 امتیاز
بهره وری 97.4 95.5 امتیاز
پست های خالی شغلی 794 808 هزار
دستمزد 4094 4010 EUR / ماه
حداقل دستمزد 9.5 9.35 EUR / ساعت
رشد دستمزد 0 3 در صد
دستمزد در تولید 108 103 امتیاز
جمعیت 83.17 83.02 میلیون
سن بازنشستگی زنان 65.83 65.75
سن بازنشستگی مردان 65.83 65.75
نرخ هماهنگ بیکاری 3.2 3.3 در صد
تغییر اشتغال 0.2 -0.1 در صد
نرخ اشتغال 75.6 74.9 در صد
استخدام تمام وقت 29312 28832 هزار
نرخ مشارکت نیروی کار 78.4 78.2 در صد
قسمت مدت زمان اشتغال 11316 11220 هزار
گذشته قبلی
نرخ تورم 5.3 5.2 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 -0.2 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111 110 امتیاز
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 111 111 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی 110 109 امتیاز
اندازه اصل تورم 3.7 3.3 در صد
قیمت تولید 130 124 امتیاز
تغییر قیمت تولید کننده 24.2 19.2 در صد
قیمت صادرات 112 111 امتیاز
قیمت واردات 122 118 امتیاز
تورم مواد غذایی 5.9 4.6 در صد
نرخ تورم هماهنگ (تغییرات ماهیانه) 0.3 0.3 در صد
(نرخ تورم هماهنگ (تغییرات سالیانه 5.7 6 در صد
تورم قیمت تولید کننده (ماهانه) 5 0.8 در صد
CPI مسکن آب و برق 110 110 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 118 118 امتیاز
قیمت عمده فروشی 119 119 امتیاز
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 191 190 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 160422145 159812485 دوزها
موارد کروناویروس 8320386 8186850 افراد
مرگ و میر کروناویروس 116315 116081 افراد
تخت بیمارستان 7.91 7.98 به ازای هر 1000 نفر
بیمارستان ها 36.42 36.8 به ازای هر - یک - میلیون نفر
پزشکان پزشکی 4.9 4.82 به ازای هر 1000 نفر
پرستاران 17.1 16.86 به ازای هر 1000 نفر
تختخوابهای ICU 5.95 6.01 به ازای هر 1000 نفر
گذشته قبلی
نرخ بهره 0 0 در صد
نرخ بهره بین بانکی -0.58 -0.57 در صد
عرضه پول M1 2866 2824 EUR - میلیارد
عرضه پول M2 3595 3590 EUR - میلیارد
عرضه پول M3 3623 3624 EUR - میلیارد
ترازنامه بانک 9381 9384 EUR - میلیارد
ذخایر ارزی خارجی 261387 258815 EUR - میلیون
وام به بخش خصوصی 1654 1657 EUR - میلیارد
ترازنامه بانک مرکزی 2782 2724 EUR - میلیارد
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 177 167 در صد
گذشته قبلی
موازنه تجاری 12000 12716 EUR - میلیون
حساب جاری 18900 17600 EUR - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7 7.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 125700 121389 EUR - میلیون
واردات 113700 108673 EUR - میلیون
بدهی خارجی 5753288 5706728 EUR - میلیون
گردش سرمایه 49482 3101 EUR - میلیون
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 14214 11111 EUR - میلیون
حواله 514 514 EUR - میلیون
ذخایر طلا 3359 3359 تن
تولید نفت خام 34 34 BBL/D/1K
رابطه مبادله 91.95 93.91 امتیاز
شاخص تروریسم 3.97 4.25
ورود توریست 2046 1867 هزار
فروش اسلحه 1232 978 SIPRI - TIV - میلیون
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.8 59.7 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -4.2 1.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت -41.25 -73.78 EUR - میلیارد
هزینه های دولت 175 174 EUR - میلیارد
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 51.1 45.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
درآمدهای دولت 414 385 EUR - میلیارد
بدهی های دولت 2284160 2251830 EUR - میلیون
هزینه های مالی 455 459 EUR - میلیارد
درخواست پناهندگی 11845 12190
ارزیابی اعتبار 100
مخارج نظامی 51570 49008 USD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 30 30 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 45 در صد
نرخ مالیات بر فروش 19 16 در صد
نرخ تامین اجتماعی 40.21 40.01 در صد
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.98 19.88 در صد
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20.23 20.13 در صد
گذشته قبلی
اطمینان کسب و کار 94.7 96.6 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 57.4 57.4 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 48.7 52.7 امتیاز
پی ام آی مرکب 49.9 52.2 امتیاز
تولید صنعتی -2.4 -0.9 در صد
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.2 2.4 در صد
تولید صنعتی -2.4 -1.3 در صد
میزان استفاده ازظرفیت تولید 84.7 87.1 در صد
سفارشات کارخانه 3.7 -5.8 در صد
میزان سفارشات جدید 109 104 امتیاز
تغییرات موجودی انبار 5.8 5.06 EUR - میلیارد
ورشکستگی 1056 1045 بانک اطلاعات شرکتها
سود شرکت سهامی 198 191 EUR - میلیارد
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 51.7 29.9 امتیاز
تولید خودرو 256200 307200 واحد
ثبت خودرو 227630 198258 واحد
IFO شرایط جاری 96.9 99 امتیاز
IFO پیش بینی 92.6 94.2 امتیاز
سرعت اینترنت 15299 14588 KBps
آدرس های IP 38794861 38344874 IP
شرایط فعلی ZEW -10.2 -7.4 امتیاز
شاخص رقابتی 81.8 82.84 امتیاز
رتبه رقابتی 7 3
شاخص فساد مالی 80 80 امتیاز
رتبه فساد مالی 9 9
آسانی کسب و کار 22 24
استخراج معدن -1.5 2.7 در صد
تولید فولاد 3400 3700 هزار تن
گذشته قبلی
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.8 -1.8 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.8 0.9 در صد
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه -2.1 -1.5 در صد
هزینه های مصرف کننده 422 395 EUR - میلیارد
درآمد قابل تصرف شخص 524 514 EUR - میلیارد
پس انداز های شخصی 12.2 16.8 در صد
تسهیلات اعتباری خریدار 233891 232356 EUR - میلیون
اعتبار بخش خصوصی 3398083 3375484 EUR - میلیون
نرخ وام بانکی 1.85 1.76 در صد
قیمت گازوئیل 1.9 1.95 USD / لیتر
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 57.8 58.9 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی خانوار به درآمد 87.16 84.7 در صد
گذشته قبلی
میزان ساخت و ساز -1.3 1 در صد
شاخص مسکن 212 210 امتیاز
جواز ساختمان 26129 26378
سفارشات ساخت و ساز 5.7 1.4 در صد
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) ساخت و ساز 48.2 47.9 امتیاز
نرخ مالکیت مسکن 50.4 51.1 در صد


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آلمان - شاخص های اقتصادی.