بازارها گذشته مرجع
پول 1.1 2019-09
بازار سهام 12324 2019-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.53 2019-09
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.1 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.4 2019-06
نرخ بیکاری 3 2019-07
نرخ تورم 1.4 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2019-08
نرخ بهره 0 2019-09
موازنه تجاری 21449 2019-07
حساب جاری 22100 2019-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.9 2018-12
بودجه دولت 1.7 2018-12
اطمینان کسب و کار 94.3 2019-08
شاخص PMI تولید 41.4 2019-09
شاخص PMI خدمات 52.5 2019-09
ضریب اطمینان مصرف کننده 9.7 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.2 2019-07
نرخ مالیات شرکت 30 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2019-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.1 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.4 2019-06
تولید ناخالص داخلی 3997 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 811 2019-06
تولید ناخالص ملی 879 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 172 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 47502 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 45959 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7.53 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 42.14 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 167 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 139 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 127 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3 2019-07
افراد شاغل 45089 2019-07
افراد بیکار 2319 2019-08
تغییر نرخ بیکاری 4 2019-08
نرخ بیکاری بلند مدت 1.3 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 5.6 2019-07
هزینه های کار 108 2019-06
بهره وری 99.1 2019-07
پست های خالی شغلی 795 2019-08
دستمزد 3932 2019-03
حداقل دستمزد 9.19 2019-01
رشد دستمزد 1.3 2019-06
دستمزد در تولید 103 2019-06
جمعیت 82.85 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65.67 2019-12
سن بازنشستگی مردان 65.67 2019-12
تغییر اشتغال 0.1 2019-06
نرخ اشتغال 76.3 2019-03
استخدام تمام وقت 29782 2019-03
نرخ مشارکت نیروی کار 61.5 2019-03
هزینه زندگی خانواده 1990 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1240 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 11035 2019-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3550 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2050 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.4 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2019-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2019-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106 2019-08
قیمت مصرف کننده اصلی 106 2019-08
اندازه اصل تورم 1.4 2019-08
قیمت تولید 104 2019-08
تغییر قیمت تولید کننده 0.3 2019-08
قیمت صادرات 102 2019-07
قیمت واردات 101 2019-07
تورم مواد غذایی 2.3 2019-08
CPI مسکن آب و برق 105 2019-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 2019-08
قیمت عمده فروشی 104 2019-08
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-09
نرخ بهره بین بانکی -0.41 2019-08
عرضه پول M1 2273 2019-07
عرضه پول M2 3111 2019-07
عرضه پول M3 3143 2019-07
ترازنامه بانک 8423 2019-07
ذخایر ارزی 205322 2019-08
وام به بخش خصوصی 1540 2019-06
ترازنامه بانک مرکزی 1736 2019-07
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 148 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 21449 2019-07
حساب جاری 22100 2019-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.3 2018-12
صادرات 115175 2019-07
واردات 93726 2019-07
بدهی خارجی 4994410 2019-03
گردش سرمایه -239 2019-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 8137 2019-07
ذخایر طلا 3367 2019-09
تولید نفت خام 37 2019-05
رابطه مبادله 101 2019-07
شاخص تروریسم 4.6 2017-12
ورود توریست 38881 2018-12
فروش اسلحه 1277 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.9 2018-12
بودجه دولت 1.7 2018-12
ارزش بودجه دولت 7.47 2019-03
هزینه های دولت 163 2019-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.9 2018-12
درآمدهای دولت 374 2019-03
بدهی های دولت 1927156 2019-03
هزینه های مالی 367 2019-03
درخواست پناهندگی 8285 2019-06
ارزیابی اعتبار 99.87
مخارج نظامی 46192 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 39.06 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.44 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 19.63 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 94.3 2019-08
شاخص PMI تولید 41.4 2019-09
شاخص PMI خدمات 52.5 2019-09
پی ام آی مرکب 49.1 2019-09
تولید صنعتی -4.2 2019-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.6 2019-07
تولید صنعتی -4.8 2019-07
استفاده از ظرفیت 83.9 2019-09
سفارشات کارخانه -2.7 2019-07
میزان سفارشات جدید 100 2019-07
تغییرات موجودی انبار 1.8 2019-06
ورشکستگی 1384 2019-06
سود شرکت سهامی 182 2019-06
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -22.5 2019-09
تولید خودرو 313200 2019-08
ثبت خودرو 313748 2019-08
سرعت اینترنت 15299 2017-03
آدرس های IP 38794861 2017-03
شاخص رقابتی 82.84 2018-12
رتبه رقابتی 3 2018-12
شاخص فساد مالی 80 2018-12
رتبه فساد مالی 11 2018-12
آسانی کسب و کار 24 2018-12
استخراج معدن -19.5 2019-07
تولید فولاد 3360 2019-07
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 9.7 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.2 2019-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.4 2019-07
هزینه های مصرف کننده 426 2019-06
درآمد قابل تصرف شخص 502 2019-06
پس انداز های شخصی 10.8 2019-06
تسهیلات اعتباری خریدار 235851 2019-06
اعتبار بخش خصوصی 3051501 2019-07
نرخ وام بانکی 2.02 2019-07
قیمت گازوئیل 1.59 2019-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 52.9 2018-12
بدهی خانوار به درآمد 82.51 2017-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 1.9 2019-07
شاخص مسکن 165 2019-08
جواز ساختمان 27923 2019-07
سفارشات ساخت و ساز 4.4 2019-06
پی ام آی ساخت و ساز 46.3 2019-08
نرخ مالکیت مسکن 51.4 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آلمان - شاخص های اقتصادی.