بازارها گذشته مرجع
پول 1.1 2019-11
بازار سهام 13190 2019-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.35 2019-11
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.5 2019-09
نرخ بیکاری 3.1 2019-09
نرخ تورم 1.1 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-10
نرخ بهره 0 2019-10
موازنه تجاری 21138 2019-09
حساب جاری 25500 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.9 2018-12
بودجه دولت 1.9 2018-12
اطمینان کسب و کار 94.6 2019-10
شاخص PMI تولید 42.1 2019-10
شاخص PMI خدمات 51.6 2019-10
ضریب اطمینان مصرف کننده 9.6 2019-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.1 2019-09
نرخ مالیات شرکت 30 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2019-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.5 2019-09
تولید ناخالص داخلی 3997 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 811 2019-09
تولید ناخالص ملی 879 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 172 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 47502 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 45959 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7.53 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 42.14 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 167 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 139 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 127 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.1 2019-09
افراد شاغل 45122 2019-09
افراد بیکار 2204 2019-10
تغییر نرخ بیکاری 6 2019-10
نرخ بیکاری بلند مدت 1.2 2019-06
نرخ بیکاری جوانان 5.9 2019-09
هزینه های کار 108 2019-06
بهره وری 97.2 2019-08
پست های خالی شغلی 764 2019-10
دستمزد 3997 2019-06
حداقل دستمزد 9.19 2019-01
رشد دستمزد 1.3 2019-06
دستمزد در تولید 102 2019-08
جمعیت 82.85 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65.67 2019-12
سن بازنشستگی مردان 65.67 2019-12
تغییر اشتغال 0.1 2019-06
نرخ اشتغال 76.5 2019-06
استخدام تمام وقت 29449 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 61.6 2019-06
هزینه زندگی خانواده 1990 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1240 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 11227 2019-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3550 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2050 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.1 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2019-10
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106 2019-10
قیمت مصرف کننده اصلی 106 2019-09
اندازه اصل تورم 1.4 2019-09
قیمت تولید 105 2019-09
تغییر قیمت تولید کننده -0.1 2019-09
قیمت صادرات 102 2019-09
قیمت واردات 101 2019-09
تورم مواد غذایی 1.1 2019-10
CPI مسکن آب و برق 105 2019-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2019-10
قیمت عمده فروشی 104 2019-10
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-10
نرخ بهره بین بانکی -0.41 2019-10
عرضه پول M1 2298 2019-09
عرضه پول M2 3137 2019-09
عرضه پول M3 3170 2019-09
ترازنامه بانک 8600 2019-09
ذخایر ارزی 199858 2019-10
وام به بخش خصوصی 1540 2019-06
ترازنامه بانک مرکزی 1768 2019-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 154 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 21138 2019-09
حساب جاری 25500 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.6 2018-12
صادرات 114160 2019-09
واردات 93022 2019-09
بدهی خارجی 5097491 2019-06
گردش سرمایه 1322 2019-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 7371 2019-08
ذخایر طلا 3367 2019-12
تولید نفت خام 39 2019-07
رابطه مبادله 101 2019-09
شاخص تروریسم 4.6 2017-12
ورود توریست 38881 2018-12
فروش اسلحه 1277 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.9 2018-12
بودجه دولت 1.9 2018-12
ارزش بودجه دولت 7.47 2019-03
هزینه های دولت 163 2019-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.9 2018-12
درآمدهای دولت 374 2019-03
بدهی های دولت 1919174 2019-06
هزینه های مالی 367 2019-03
درخواست پناهندگی 10825 2019-09
ارزیابی اعتبار 99.87
مخارج نظامی 46192 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 39.06 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.44 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 19.63 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 94.6 2019-10
شاخص PMI تولید 42.1 2019-10
شاخص PMI خدمات 51.6 2019-10
پی ام آی مرکب 48.9 2019-10
تولید صنعتی -4.3 2019-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.6 2019-09
تولید صنعتی -5 2019-09
استفاده از ظرفیت 82.6 2019-12
سفارشات کارخانه 1.3 2019-09
میزان سفارشات جدید 102 2019-09
تغییرات موجودی انبار 1.8 2019-06
ورشکستگی 1644 2019-07
سود شرکت سهامی 182 2019-06
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -2.1 2019-11
تولید خودرو 405400 2019-10
ثبت خودرو 284593 2019-10
سرعت اینترنت 15299 2017-03
آدرس های IP 38794861 2017-03
شاخص رقابتی 81.8 2019-12
رتبه رقابتی 7 2019-12
شاخص فساد مالی 80 2018-12
رتبه فساد مالی 11 2018-12
آسانی کسب و کار 22 2019-12
استخراج معدن -11.5 2019-09
تولید فولاد 3352 2019-09
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 9.6 2019-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.1 2019-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.4 2019-09
هزینه های مصرف کننده 426 2019-06
درآمد قابل تصرف شخص 502 2019-06
پس انداز های شخصی 10.8 2019-06
تسهیلات اعتباری خریدار 235851 2019-06
اعتبار بخش خصوصی 3077079 2019-09
نرخ وام بانکی 1.98 2019-09
قیمت گازوئیل 1.54 2019-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 53.6 2019-03
بدهی خانوار به درآمد 83.73 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 1.2 2019-09
شاخص مسکن 166 2019-09
جواز ساختمان 27365 2019-08
سفارشات ساخت و ساز 0.3 2019-08
پی ام آی ساخت و ساز 51.5 2019-10
نرخ مالکیت مسکن 51.5 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آلمان - شاخص های اقتصادی.