گذشته قبلی
پول 1.06 1.05
بازار سهام 13118 12913 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 -0.3 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.8 1.8 در صد
نرخ بیکاری 5 5 در صد
نرخ تورم 7.9 7.4 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.9 0.8 در صد
نرخ بهره 0 0 در صد
موازنه تجاری 1306 7444 EUR - میلیون
حساب جاری 7400 18768 EUR - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7 7.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.3 68.7 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -3.7 -4.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
اطمینان کسب و کار 92.3 93 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 52 54.8 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 52.4 55 امتیاز
ضریب اطمینان مصرف کننده -26 -26.6 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -5.4 0.9 در صد
نرخ مالیات شرکت 30 30 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 45 در صد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 5 5 در صد
افراد شاغل 45387 45334 هزار
افراد بیکار 2285 2287 هزار
تغییر نرخ بیکاری -4 -13 هزار
نرخ بیکاری بلند مدت 1 1.1 در صد
نرخ بیکاری جوانان 5.7 5.5 در صد
هزینه های کار 115 114 امتیاز
بهره وری 96.4 96.5 امتیاز
پست های خالی شغلی 865 852 هزار
دستمزد 4168 4130 EUR / ماه
حداقل دستمزد 9.82 9.6 EUR / ساعت
رشد دستمزد -1.4 0 در صد
دستمزد در تولید 104 104 امتیاز
جمعیت 83.17 83.02 میلیون
سن بازنشستگی زنان 65.83 65.75
سن بازنشستگی مردان 65.83 65.75
نرخ هماهنگ بیکاری 3 3 در صد
تغییر اشتغال 0.3 0.4 در صد
نرخ اشتغال 76.9 76.7 در صد
استخدام تمام وقت 29250 29312 هزار
نرخ مشارکت نیروی کار 79.5 79.2 در صد
قسمت مدت زمان اشتغال 11504 11316 هزار
گذشته قبلی
نرخ تورم 7.9 7.4 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.9 0.8 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 117 116 امتیاز
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 118 117 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی 113 112 امتیاز
اندازه اصل تورم 3.78 3.8 در صد
قیمت تولید 148 145 امتیاز
تغییر قیمت تولید کننده 33.6 33.5 در صد
قیمت صادرات 122 121 امتیاز
قیمت واردات 138 136 امتیاز
تورم مواد غذایی 11.1 8.6 در صد
نرخ تورم هماهنگ (تغییرات ماهیانه) 1.1 0.7 در صد
(نرخ تورم هماهنگ (تغییرات سالیانه 8.7 7.8 در صد
تورم قیمت تولید کننده (ماهانه) 1.6 2.8 در صد
CPI مسکن آب و برق 117 116 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 130 128 امتیاز
قیمت عمده فروشی 137 135 امتیاز
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 218 218 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 182630015 182588685 دوزها
موارد کروناویروس 16242070 16026216 افراد
مرگ و میر کروناویروس 124764 124450 افراد
تخت بیمارستان 7.91 7.98 به ازای هر 1000 نفر
بیمارستان ها 36.42 36.8 به ازای هر - یک - میلیون نفر
پزشکان پزشکی 4.9 4.82 به ازای هر 1000 نفر
پرستاران 17.1 16.86 به ازای هر 1000 نفر
تختخوابهای ICU 5.95 6.01 به ازای هر 1000 نفر
گذشته قبلی
نرخ بهره 0 0 در صد
نرخ بهره بین بانکی -0.39 -0.45 در صد
عرضه پول M1 2892 2892 EUR - میلیارد
عرضه پول M2 3699 3684 EUR - میلیارد
عرضه پول M3 3727 3715 EUR - میلیارد
ترازنامه بانک 9906 9779 EUR - میلیارد
ذخایر ارزی خارجی 278174 288953 EUR - میلیون
وام به بخش خصوصی 1702 1667 EUR - میلیارد
ترازنامه بانک مرکزی 2924 2923 EUR - میلیارد
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 177 167 در صد
گذشته قبلی
موازنه تجاری 1306 7444 EUR - میلیون
حساب جاری 7400 18768 EUR - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7 7.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 122239 137871 EUR - میلیون
واردات 120932 130427 EUR - میلیون
بدهی خارجی 6132897 5926223 EUR - میلیون
گردش سرمایه -2131 8873 EUR - میلیون
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 16474 4717 EUR - میلیون
حواله 533 533 EUR - میلیون
ذخایر طلا 3358 3359 تن
Crude Oil Imports from Russia 2821 2544 هزار تن
واردات گاز طبیعی 512100 484562 تراژول
Natural Gas Imports from Russia 186114 202519 تراژول
تولید نفت خام 33 34 BBL/D/1K
رابطه مبادله 88 88.82 امتیاز
شاخص تروریسم 3.97 4.25
ورود توریست 699 971 هزار
فروش اسلحه 1232 978 SIPRI - TIV - میلیون
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.3 68.7 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -3.7 -4.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت -41.25 -73.78 EUR - میلیارد
هزینه های دولت 174 176 EUR - میلیارد
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 51.1 45.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
درآمدهای دولت 414 414 EUR - میلیارد
بدهی های دولت 2319773 2284160 EUR - میلیون
هزینه های مالی 441 455 EUR - میلیارد
درخواست پناهندگی 13720 13710
ارزیابی اعتبار 100
مخارج نظامی 51570 49008 USD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 30 30 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 45 در صد
نرخ مالیات بر فروش 19 16 در صد
نرخ تامین اجتماعی 40.21 40.01 در صد
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.98 19.88 در صد
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20.23 20.13 در صد
گذشته قبلی
اطمینان کسب و کار 92.3 93 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 52 54.8 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 52.4 55 امتیاز
پی ام آی مرکب 51.3 53.7 امتیاز
تولید صنعتی -2.15 -3.13 در صد
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.7 -3.7 در صد
تولید صنعتی -2.74 -3.36 در صد
میزان استفاده ازظرفیت تولید 85.5 85.6 در صد
سفارشات کارخانه -2.7 -4.2 در صد
میزان سفارشات جدید 106 108 امتیاز
تغییرات موجودی انبار 14.77 13.02 EUR - میلیارد
ورشکستگی 1294 1132 بانک اطلاعات شرکتها
سود شرکت سهامی 189 204 EUR - میلیارد
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -28 -34.3 امتیاز
تولید خودرو 306500 257600 واحد
ثبت خودرو 207199 180264 واحد
IFO شرایط جاری 99.3 99.6 امتیاز
IFO پیش بینی 85.8 86.9 امتیاز
سرعت اینترنت 15299 14588 KBps
آدرس های IP 38794861 38344874 IP
شرایط فعلی ZEW -27.6 -36.5 امتیاز
شاخص رقابتی 81.8 82.84 امتیاز
رتبه رقابتی 7 3
شاخص فساد مالی 80 80 امتیاز
رتبه فساد مالی 10 9
آسانی کسب و کار 22 24
استخراج معدن -5.6 1.7 در صد
تولید فولاد 3200 3300 هزار تن
گذشته قبلی
ضریب اطمینان مصرف کننده -26 -26.6 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -5.4 0.9 در صد
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه -0.4 -1.7 در صد
هزینه های مصرف کننده 416 414 EUR - میلیارد
درآمد قابل تصرف شخص 532 525 EUR - میلیارد
پس انداز های شخصی 11.5 12.5 در صد
تسهیلات اعتباری خریدار 233525 232698 EUR - میلیون
اعتبار بخش خصوصی 3442110 3422683 EUR - میلیون
نرخ وام بانکی 1.81 1.78 در صد
قیمت گازوئیل 2.36 2.15 USD / لیتر
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 57.6 57.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی خانوار به درآمد 87.16 84.7 در صد
گذشته قبلی
میزان ساخت و ساز 10.2 11.7 در صد
شاخص مسکن 224 222 امتیاز
جواز ساختمان 27636 30857
سفارشات ساخت و ساز -4.4 11 در صد
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) ساخت و ساز 45.4 46 امتیاز
نرخ مالکیت مسکن 50.4 51.1 در صد
نسبت قیمت به اجاره 148 144


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آلمان - شاخص های اقتصادی.