بازارها گذشته مرجع
پول 1.12 2019-05
بازار سهام 12169 2019-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.06 2019-05
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.7 2019-03
نرخ بیکاری 3.2 2019-03
نرخ تورم 2 2019-04
نرخ تورم (ماهانه) 1 2019-04
نرخ بهره 0 2019-04
موازنه تجاری 22683 2019-03
حساب جاری 30217 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.9 2018-12
بودجه دولت 1.7 2018-12
اطمینان کسب و کار 99.2 2019-04
شاخص PMI تولید 44.4 2019-04
شاخص PMI خدمات 55.7 2019-04
ضریب اطمینان مصرف کننده 10.4 2019-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.2 2019-03
نرخ مالیات شرکت 29.79 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 47.5 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.7 2019-03
تولید ناخالص داخلی 3677 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 748 2019-03
تولید ناخالص ملی 871 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 154 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 46747 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 45229 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 45.76 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 172 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 146 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 127 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.2 2019-03
افراد شاغل 45074 2019-03
افراد بیکار 2229 2019-04
تغییر نرخ بیکاری -12 2019-04
نرخ بیکاری بلند مدت 1.4 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 5.6 2019-03
هزینه های کار 116 2018-12
بهره وری 99.7 2019-03
پست های خالی شغلی 796 2019-04
دستمزد 3899 2018-09
حداقل دستمزد 9.19 2019-01
رشد دستمزد 1.4 2018-12
دستمزد در تولید 115 2019-02
جمعیت 82.85 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65.58 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65.58 2018-12
تغییر اشتغال 0.3 2018-09
نرخ اشتغال 76.5 2018-12
استخدام تمام وقت 29972 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 61.5 2018-09
هزینه زندگی خانواده 1990 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1240 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 10920 2018-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3550 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2050 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2 2019-04
نرخ تورم (ماهانه) 1 2019-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2019-04
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105 2019-04
قیمت مصرف کننده اصلی 105 2019-04
اندازه اصل تورم 1.8 2019-04
قیمت تولید 105 2019-04
تغییر قیمت تولید کننده 2.5 2019-04
قیمت صادرات 102 2019-03
قیمت واردات 102 2019-03
تورم مواد غذایی 0.5 2019-04
CPI مسکن آب و برق 105 2019-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 2019-04
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-04
نرخ بهره بین بانکی -0.31 2019-04
عرضه پول M1 2212 2019-03
عرضه پول M2 3067 2019-03
عرضه پول M3 3099 2019-03
ترازنامه بانک 8171 2019-03
ذخایر ارزی 177364 2019-04
وام به بخش خصوصی 1477 2018-09
ترازنامه بانک مرکزی 1813 2019-03
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 148 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 22683 2019-03
حساب جاری 30217 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.3 2018-12
صادرات 118310 2019-03
واردات 95627 2019-03
بدهی خارجی 4849468 2018-12
گردش سرمایه 13819 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -3083 2019-03
ذخایر طلا 3370 2019-03
تولید نفت خام 39 2019-01
رابطه مبادله 99.9 2019-03
شاخص تروریسم 4.6 2017-12
ورود توریست 37452 2017-12
فروش اسلحه 1653 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.9 2018-12
بودجه دولت 1.7 2018-12
ارزش بودجه دولت 5.87 2018-09
هزینه های دولت 144 2018-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.9 2018-12
درآمدهای دولت 361 2018-09
بدهی های دولت 1771735 2017-09
هزینه های مالی 355 2018-09
درخواست پناهندگی 10480 2019-04
ارزیابی اعتبار 99.87
مخارج نظامی 46192 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 29.79 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 47.5 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 40.21 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.43 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20.78 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 99.2 2019-04
شاخص PMI تولید 44.4 2019-04
شاخص PMI خدمات 55.7 2019-04
پی ام آی مرکب 52.2 2019-04
تولید صنعتی -0.9 2019-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.5 2019-03
تولید صنعتی -2.3 2019-03
استفاده از ظرفیت 85.4 2019-06
سفارشات کارخانه 0.6 2019-03
میزان سفارشات جدید 102 2019-03
تغییرات موجودی انبار 2.94 2018-12
ورشکستگی 1579 2019-02
سود شرکت سهامی 193 2018-12
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -2.1 2019-05
تولید خودرو 414300 2019-04
ثبت خودرو 310715 2019-04
سرعت اینترنت 15299 2017-03
آدرس های IP 38794861 2017-03
شاخص رقابتی 82.84 2018-12
رتبه رقابتی 3 2018-12
شاخص فساد مالی 80 2018-12
رتبه فساد مالی 11 2018-12
آسانی کسب و کار 24 2018-12
استخراج معدن -15.4 2019-03
تولید فولاد 3675 2019-03
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 10.4 2019-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.2 2019-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.1 2019-03
هزینه های مصرف کننده 403 2018-12
درآمد قابل تصرف شخص 502 2018-12
پس انداز های شخصی 10.9 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 234441 2019-03
اعتبار بخش خصوصی 2996888 2019-03
نرخ وام بانکی 2.05 2019-03
قیمت گازوئیل 1.68 2019-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 52.7 2018-09
بدهی خانوار به درآمد 82.51 2017-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 10.3 2019-03
شاخص مسکن 158 2019-04
جواز ساختمان 19501 2019-02
سفارشات ساخت و ساز 1.1 2019-02
پی ام آی ساخت و ساز 53 2019-04
نرخ مالکیت مسکن 51.4 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آلمان - شاخص های اقتصادی.