بازارها گذشته مرجع
پول 1.18 2020-10
بازار سهام 12558 2020-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.59 2020-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -9.7 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -11.3 2020-06
نرخ بیکاری 4.4 2020-08
نرخ تورم -0.2 2020-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2020-09
نرخ بهره 0 2020-09
موازنه تجاری 12751 2020-08
حساب جاری 16500 2020-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.1 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.8 2019-12
بودجه دولت 1.4 2019-12
اطمینان کسب و کار 93.4 2020-09
شاخص PMI تولید 56.4 2020-09
شاخص PMI خدمات 50.6 2020-09
ضریب اطمینان مصرف کننده -1.6 2020-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.1 2020-08
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2020-12
موارد کروناویروس 380762 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 9875 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 295818 2020-10
تخت بیمارستان 8 2017-12
بیمارستان ها 37.31 2017-12
پزشکان پزشکی 4.64 2017-12
پرستاران 16.7 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -9.7 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -11.3 2020-06
تولید ناخالص داخلی 3846 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 716 2020-06
تولید ناخالص ملی 804 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 157 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 47628 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 53815 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5.79 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 44.48 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 133 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 135 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 112 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.4 2020-08
افراد شاغل 44640 2020-08
افراد بیکار 2847 2020-09
تغییر نرخ بیکاری -8 2020-09
نرخ بیکاری بلند مدت 1.1 2019-12
نرخ بیکاری جوانان 5.8 2020-08
هزینه های کار 118 2020-06
بهره وری 93.3 2020-08
پست های خالی شغلی 591 2020-09
دستمزد 4021 2020-03
حداقل دستمزد 9.35 2020-01
رشد دستمزد -4.7 2020-06
دستمزد در تولید 168 2020-07
جمعیت 83.2 2019-12
سن بازنشستگی زنان 65.75 2020-12
سن بازنشستگی مردان 65.75 2020-12
تغییر اشتغال -1.4 2020-06
نرخ اشتغال 75.8 2020-06
استخدام تمام وقت 30460 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 62.6 2019-12
قسمت مدت زمان اشتغال 11139 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.2 2020-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2020-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2020-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106 2020-09
قیمت مصرف کننده اصلی 107 2020-09
اندازه اصل تورم 0.6 2020-09
قیمت تولید 104 2020-09
تغییر قیمت تولید کننده -1 2020-09
قیمت صادرات 101 2020-08
قیمت واردات 96.5 2020-08
تورم مواد غذایی 0.6 2020-09
CPI مسکن آب و برق 105 2020-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2020-09
قیمت عمده فروشی 102 2020-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-09
نرخ بهره بین بانکی -0.49 2020-09
عرضه پول M1 2538 2020-08
عرضه پول M2 3349 2020-08
عرضه پول M3 3371 2020-08
ترازنامه بانک 9126 2020-07
ذخایر ارزی 227150 2020-09
وام به بخش خصوصی 1599 2020-03
ترازنامه بانک مرکزی 2293 2020-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 154 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 12751 2020-08
حساب جاری 16500 2020-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.1 2019-12
صادرات 91211 2020-08
واردات 78460 2020-08
بدهی خارجی 5371451 2020-06
گردش سرمایه 36331 2020-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 9895 2020-08
ذخایر طلا 3364 2020-06
تولید نفت خام 36 2020-06
رابطه مبادله 105 2020-08
شاخص تروریسم 4.25 2018-12
ورود توریست 1879 2020-07
فروش اسلحه 1277 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.8 2019-12
بودجه دولت 1.4 2019-12
ارزش بودجه دولت -1.74 2020-03
هزینه های دولت 169 2020-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 45.4 2019-12
درآمدهای دولت 380 2020-03
بدهی های دولت 2108893 2020-06
هزینه های مالی 382 2020-03
درخواست پناهندگی 4790 2020-06
ارزیابی اعتبار 100 2020-10
مخارج نظامی 46192 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 16 2020-07
نرخ تامین اجتماعی 40.01 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.88 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20.13 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 93.4 2020-09
شاخص PMI تولید 56.4 2020-09
شاخص PMI خدمات 50.6 2020-09
پی ام آی مرکب 54.7 2020-09
تولید صنعتی -9.6 2020-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.2 2020-08
تولید صنعتی -11.9 2020-08
استفاده از ظرفیت 74.9 2020-09
سفارشات کارخانه 4.5 2020-08
میزان سفارشات جدید 99 2020-08
تغییرات موجودی انبار -8.49 2020-06
ورشکستگی 1369 2020-07
سود شرکت سهامی 148 2020-06
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 56.1 2020-10
تولید خودرو 369300 2020-09
ثبت خودرو 265227 2020-09
سرعت اینترنت 15299 2017-03
آدرس های IP 38794861 2017-03
شاخص رقابتی 81.8 2019-12
رتبه رقابتی 7 2019-12
شاخص فساد مالی 80 2019-12
رتبه فساد مالی 9 2019-12
آسانی کسب و کار 22 2019-12
استخراج معدن -5.4 2020-08
تولید فولاد 2830 2020-08

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -1.6 2020-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.1 2020-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.7 2020-08
هزینه های مصرف کننده 374 2020-06
درآمد قابل تصرف شخص 505 2020-06
پس انداز های شخصی 21.1 2020-06
تسهیلات اعتباری خریدار 235885 2020-06
اعتبار بخش خصوصی 3204924 2020-08
نرخ وام بانکی 1.78 2020-08
قیمت گازوئیل 1.5 2020-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 54.6 2020-03
بدهی خانوار به درآمد 83.73 2018-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -1.8 2020-08
شاخص مسکن 184 2020-09
جواز ساختمان 27733 2020-08
سفارشات ساخت و ساز 1.2 2020-06
پی ام آی ساخت و ساز 45.5 2020-09
نرخ مالکیت مسکن 51.5 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 380762 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 9875 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 295818 2020-10
تخت بیمارستان 8 2017-12
بیمارستان ها 37.31 2017-12
پزشکان پزشکی 4.64 2017-12
پرستاران 16.7 2017-12
تختخوابهای ICU 621 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آلمان - شاخص های اقتصادی.