بازارها گذشته مرجع
پول 1.18 2021-07
بازار سهام 15663 2021-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.42 2021-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.8 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.1 2021-03
نرخ بیکاری 3.7 2021-05
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 106 2021-07
نرخ تورم 2.3 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 88474919 2021-07
نرخ بهره 0 2021-07
موازنه تجاری 12300 2021-05
حساب جاری 13100 2021-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.8 2020-12
بودجه دولت -4.2 2020-12
اطمینان کسب و کار 102 2021-06
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 65.6 2021-07
PMI شاخص خدمات 62.2 2021-07
ضریب اطمینان مصرف کننده -0.3 2021-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 4.2 2021-05
نرخ مالیات شرکت 30 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2021-12
موارد کروناویروس 3748613 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 91416 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 3366432 2021-07
تخت بیمارستان 8 2017-12
بیمارستان ها 37.31 2017-12
پزشکان پزشکی 4.64 2017-12
پرستاران 16.7 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.8 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.1 2021-03
تولید ناخالص داخلی 3806 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 769 2021-03
تولید ناخالص ملی 877 2021-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 169 2021-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 45109 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 50922 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5.58 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 39.34 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 158 2021-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 151 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 112 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.7 2021-05
افراد شاغل 44524 2021-05
افراد بیکار 2614 2021-06
تغییر نرخ بیکاری -38 2021-06
نرخ بیکاری بلند مدت 1.2 2021-03
نرخ بیکاری جوانان 7.5 2021-05
هزینه های کار 114 2021-03
بهره وری 98.8 2021-05
پست های خالی شغلی 693 2021-06
دستمزد 4010 2021-03
حداقل دستمزد 9.5 2021-01
رشد دستمزد -2 2021-03
دستمزد در تولید 103 2021-05
جمعیت 83.17 2020-12
سن بازنشستگی زنان 65.83 2021-12
سن بازنشستگی مردان 65.83 2021-12
تغییر اشتغال -0.1 2021-03
نرخ اشتغال 76.7 2020-12
استخدام تمام وقت 28848 2021-03
نرخ مشارکت نیروی کار 62.6 2019-12
قسمت مدت زمان اشتغال 11186 2021-03

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 106 2021-07
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 88474919 2021-07
موارد کروناویروس 3748613 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 91416 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 3366432 2021-07
تخت بیمارستان 8 2017-12
بیمارستان ها 37.31 2017-12
پزشکان پزشکی 4.64 2017-12
پرستاران 16.7 2017-12
تختخوابهای ICU 621 2014-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.3 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2021-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 2021-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 109 2021-06
قیمت مصرف کننده اصلی 109 2021-06
اندازه اصل تورم 1.7 2021-06
قیمت تولید 112 2021-06
تغییر قیمت تولید کننده 8.5 2021-06
قیمت صادرات 106 2021-05
قیمت واردات 107 2021-05
تورم مواد غذایی 1.3 2021-06
CPI مسکن آب و برق 108 2021-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113 2021-06
قیمت عمده فروشی 113 2021-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2021-07
نرخ بهره بین بانکی -0.54 2021-06
عرضه پول M1 2764 2021-05
عرضه پول M2 3528 2021-05
عرضه پول M3 3556 2021-05
ترازنامه بانک 9329 2021-04
ذخایر ارزی خارجی 213600 2021-06
وام به بخش خصوصی 1657 2021-03
ترازنامه بانک مرکزی 2562 2021-04
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 160 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 12300 2021-05
حساب جاری 13100 2021-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7 2020-12
صادرات 109400 2021-05
واردات 97100 2021-05
بدهی خارجی 5706728 2021-03
گردش سرمایه 6541 2021-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4656 2021-05
حواله 514 2021-05
ذخایر طلا 3361 2021-03
تولید نفت خام 38 2021-03
رابطه مبادله 98.88 2021-05
شاخص تروریسم 3.97 2019-12
ورود توریست 231 2021-03
فروش اسلحه 1232 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.8 2020-12
بودجه دولت -4.2 2020-12
ارزش بودجه دولت -57.2 2020-12
هزینه های دولت 172 2021-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 51.1 2020-12
درآمدهای دولت 410 2020-12
بدهی های دولت 2205402 2021-03
هزینه های مالی 467 2020-12
درخواست پناهندگی 8065 2021-04
ارزیابی اعتبار 100 2021-07
مخارج نظامی 51570 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 40.21 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.98 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20.23 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 102 2021-06
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 65.6 2021-07
PMI شاخص خدمات 62.2 2021-07
پی ام آی مرکب 62.5 2021-07
تولید صنعتی 17.3 2021-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.3 2021-05
تولید صنعتی 20.6 2021-05
میزان استفاده ازظرفیت تولید 86.2 2021-06
سفارشات کارخانه -3.7 2021-05
میزان سفارشات جدید 109 2021-05
تغییرات موجودی انبار -3.99 2021-03
ورشکستگی 1333 2021-04
سود شرکت سهامی 183 2021-03
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 63.3 2021-07
تولید خودرو 247400 2021-06
ثبت خودرو 274152 2021-06
سرعت اینترنت 15299 2017-03
آدرس های IP 38794861 2017-03
شاخص رقابتی 81.8 2019-12
رتبه رقابتی 7 2019-12
شاخص فساد مالی 80 2020-12
رتبه فساد مالی 9 2020-12
آسانی کسب و کار 22 2019-12
استخراج معدن -1.3 2021-05
تولید فولاد 3400 2021-06

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -0.3 2021-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 4.2 2021-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.4 2021-05
هزینه های مصرف کننده 384 2021-03
درآمد قابل تصرف شخص 520 2021-03
پس انداز های شخصی 20.1 2021-03
تسهیلات اعتباری خریدار 232207 2021-03
اعتبار بخش خصوصی 3299978 2021-05
نرخ وام بانکی 1.89 2021-05
قیمت گازوئیل 1.86 2021-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 58.8 2020-12
بدهی خانوار به درآمد 84.7 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 5.2 2021-05
شاخص مسکن 202 2021-06
جواز ساختمان 29027 2021-05
سفارشات ساخت و ساز 8.4 2021-05
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) ساخت و ساز 47 2021-06
نرخ مالکیت مسکن 51.1 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آلمان - شاخص های اقتصادی.