بازارها گذشته مرجع
پول 1.18 2020-08
بازار سهام 12608 2020-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.55 2020-08

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -10.1 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -11.7 2020-06
نرخ بیکاری 4.2 2020-06
نرخ تورم -0.1 2020-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.5 2020-07
نرخ بهره 0 2020-07
موازنه تجاری 7052 2020-05
حساب جاری 6465 2020-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.1 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.8 2019-12
بودجه دولت 1.4 2019-12
اطمینان کسب و کار 90.5 2020-07
شاخص PMI تولید 51 2020-07
شاخص PMI خدمات 56.7 2020-07
ضریب اطمینان مصرف کننده -0.3 2020-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.6 2020-06
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2020-12
موارد کروناویروس 210402 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 9148 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 193226 2020-08
تخت بیمارستان 8 2017-12
بیمارستان ها 37.31 2017-12
پزشکان پزشکی 4.64 2017-12
پرستاران 16.7 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -10.1 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -11.7 2020-06
تولید ناخالص داخلی 3846 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 713 2020-06
تولید ناخالص ملی 881 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 170 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 47628 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 53815 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6.74 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 38.78 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 160 2020-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 149 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 116 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.2 2020-06
افراد شاغل 44549 2020-06
افراد بیکار 2910 2020-07
تغییر نرخ بیکاری -18 2020-07
نرخ بیکاری بلند مدت 1.1 2019-12
نرخ بیکاری جوانان 5.6 2020-06
هزینه های کار 111 2020-03
بهره وری 87.4 2020-05
پست های خالی شغلی 573 2020-07
دستمزد 4035 2019-12
حداقل دستمزد 9.35 2020-01
رشد دستمزد 0.4 2020-03
دستمزد در تولید 103 2020-05
جمعیت 83.2 2019-12
سن بازنشستگی زنان 65.75 2020-12
سن بازنشستگی مردان 65.75 2020-12
تغییر اشتغال 0 2020-03
نرخ اشتغال 75.8 2020-03
استخدام تمام وقت 30456 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 62.6 2019-12
قسمت مدت زمان اشتغال 11143 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.1 2020-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.5 2020-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2020-07
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106 2020-07
قیمت مصرف کننده اصلی 107 2020-06
اندازه اصل تورم 1.3 2020-06
قیمت تولید 103 2020-06
تغییر قیمت تولید کننده -1.8 2020-06
قیمت صادرات 101 2020-06
قیمت واردات 96.1 2020-06
تورم مواد غذایی 4.1 2020-06
CPI مسکن آب و برق 106 2020-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2020-06
قیمت عمده فروشی 102 2020-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-07
نرخ بهره بین بانکی -0.44 2020-07
عرضه پول M1 2517 2020-06
عرضه پول M2 3324 2020-06
عرضه پول M3 3349 2020-06
ترازنامه بانک 8969 2020-05
ذخایر ارزی 226135 2020-06
وام به بخش خصوصی 1599 2020-03
ترازنامه بانک مرکزی 2197 2020-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 154 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 7052 2020-05
حساب جاری 6465 2020-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.1 2019-12
صادرات 80269 2020-05
واردات 73217 2020-05
بدهی خارجی 5202055 2020-03
گردش سرمایه 13749 2020-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2681 2020-05
ذخایر طلا 3364 2020-03
تولید نفت خام 38 2020-04
رابطه مبادله 105 2020-06
شاخص تروریسم 4.25 2018-12
ورود توریست 38881 2018-12
فروش اسلحه 1277 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.8 2019-12
بودجه دولت 1.4 2019-12
ارزش بودجه دولت 7.09 2019-09
هزینه های دولت 166 2020-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 45.4 2019-12
درآمدهای دولت 419 2019-12
بدهی های دولت 1955358 2020-03
هزینه های مالی 414 2019-12
درخواست پناهندگی 3775 2020-05
ارزیابی اعتبار 100 2020-08
مخارج نظامی 46192 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 16 2020-07
نرخ تامین اجتماعی 40.01 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.88 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20.13 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 90.5 2020-07
شاخص PMI تولید 51 2020-07
شاخص PMI خدمات 56.7 2020-07
پی ام آی مرکب 55.5 2020-07
تولید صنعتی -19.3 2020-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) 7.8 2020-05
تولید صنعتی -23.7 2020-05
استفاده از ظرفیت 74.9 2020-09
سفارشات کارخانه 10.4 2020-05
میزان سفارشات جدید 71.1 2020-05
تغییرات موجودی انبار 0.36 2020-03
ورشکستگی 1465 2020-04
سود شرکت سهامی 169 2020-03
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 59.3 2020-07
تولید خودرو 300800 2020-06
ثبت خودرو 220272 2020-06
سرعت اینترنت 15299 2017-03
آدرس های IP 38794861 2017-03
شاخص رقابتی 81.8 2019-12
رتبه رقابتی 7 2019-12
شاخص فساد مالی 80 2019-12
رتبه فساد مالی 9 2019-12
آسانی کسب و کار 22 2019-12
استخراج معدن -10.7 2020-05
تولید فولاد 2475 2020-06

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -0.3 2020-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.6 2020-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.9 2020-06
هزینه های مصرف کننده 415 2020-03
درآمد قابل تصرف شخص 503 2020-03
پس انداز های شخصی 12.4 2020-03
تسهیلات اعتباری خریدار 238210 2020-03
اعتبار بخش خصوصی 3185947 2020-05
نرخ وام بانکی 1.93 2020-06
قیمت گازوئیل 1.51 2020-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 54.4 2019-12
بدهی خانوار به درآمد 83.73 2018-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 1.7 2020-05
شاخص مسکن 179 2020-06
جواز ساختمان 28434 2020-05
سفارشات ساخت و ساز -8.4 2020-05
پی ام آی ساخت و ساز 41.3 2020-06
نرخ مالکیت مسکن 51.5 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 210402 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 9148 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 193226 2020-08
تخت بیمارستان 8 2017-12
بیمارستان ها 37.31 2017-12
پزشکان پزشکی 4.64 2017-12
پرستاران 16.7 2017-12
تختخوابهای ICU 621 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آلمان - شاخص های اقتصادی.