بازارها گذشته مرجع
پول 1.09 2020-04
بازار سهام 9610 2020-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.43 2020-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.4 2019-12
نرخ بیکاری 3.2 2020-02
نرخ تورم 1.4 2020-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2020-03
نرخ بهره 0 2020-03
موازنه تجاری 13877 2020-01
حساب جاری 16600 2020-01
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.9 2018-12
بودجه دولت 1.5 2019-12
اطمینان کسب و کار 86.1 2020-03
شاخص PMI تولید 45.4 2020-03
شاخص PMI خدمات 34.5 2020-03
ضریب اطمینان مصرف کننده 2.7 2020-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.2 2020-02
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2020-12
موارد کروناویروس 84600 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 1097 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 21400 2020-04
تخت بیمارستان 8 2017-12
بیمارستان ها 37.31 2017-12
پزشکان پزشکی 4.64 2017-12
پرستاران 16.7 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.4 2019-12
تولید ناخالص داخلی 4040 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 812 2019-12
تولید ناخالص ملی 891 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 171 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 47502 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 45959 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6.35 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 49.28 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 166 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 155 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 129 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.2 2020-02
افراد شاغل 45228 2020-01
افراد بیکار 2396 2020-02
تغییر نرخ بیکاری 1 2020-03
نرخ بیکاری بلند مدت 1.2 2019-09
نرخ بیکاری جوانان 5.3 2020-02
هزینه های کار 110 2019-12
بهره وری 98.9 2020-01
پست های خالی شغلی 690 2020-02
دستمزد 4012 2019-09
حداقل دستمزد 9.35 2020-01
رشد دستمزد 0.7 2019-12
دستمزد در تولید 102 2020-01
جمعیت 83.2 2019-12
سن بازنشستگی زنان 65.67 2019-12
سن بازنشستگی مردان 65.67 2019-12
تغییر اشتغال 0.2 2019-12
نرخ اشتغال 77 2019-09
استخدام تمام وقت 29917 2019-09
نرخ مشارکت نیروی کار 62 2019-09
هزینه زندگی خانواده 1990 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1240 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 11230 2019-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3550 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2050 2017-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.4 2020-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2020-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2020-02
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106 2020-03
قیمت مصرف کننده اصلی 105 2020-02
اندازه اصل تورم 1.5 2020-02
قیمت تولید 105 2020-02
تغییر قیمت تولید کننده -0.1 2020-02
قیمت صادرات 103 2020-02
قیمت واردات 100 2020-02
تورم مواد غذایی 3.1 2020-02
CPI مسکن آب و برق 106 2020-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 2020-02
قیمت عمده فروشی 104 2020-02

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-03
نرخ بهره بین بانکی -0.41 2020-02
عرضه پول M1 2348 2020-02
عرضه پول M2 3174 2020-02
عرضه پول M3 3205 2020-02
ترازنامه بانک 8542 2019-11
ذخایر ارزی 215748 2020-02
وام به بخش خصوصی 1561 2019-12
ترازنامه بانک مرکزی 1765 2019-11
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 154 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 13877 2020-01
حساب جاری 16600 2020-01
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.6 2018-12
صادرات 106528 2020-01
واردات 92651 2020-01
بدهی خارجی 4974278 2019-12
گردش سرمایه -10300 2020-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2417 2020-01
ذخایر طلا 3367 2019-12
تولید نفت خام 37 2019-11
رابطه مبادله 102 2020-02
شاخص تروریسم 4.25 2018-12
ورود توریست 38881 2018-12
فروش اسلحه 1277 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.9 2018-12
بودجه دولت 1.5 2019-12
ارزش بودجه دولت 7.09 2019-09
هزینه های دولت 166 2019-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.9 2018-12
درآمدهای دولت 384 2019-09
بدهی های دولت 1899168 2019-12
هزینه های مالی 377 2019-09
درخواست پناهندگی 8355 2019-12
ارزیابی اعتبار 100 2020-03
مخارج نظامی 46192 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 39.06 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.44 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 19.63 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 86.1 2020-03
شاخص PMI تولید 45.4 2020-03
شاخص PMI خدمات 34.5 2020-03
پی ام آی مرکب 37.2 2020-03
تولید صنعتی -1.3 2020-01
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3 2020-01
تولید صنعتی -2.4 2020-01
استفاده از ظرفیت 83.1 2020-03
سفارشات کارخانه 5.5 2020-01
میزان سفارشات جدید 104 2020-01
تغییرات موجودی انبار -2.7 2019-12
ورشکستگی 1363 2019-12
سود شرکت سهامی 180 2019-12
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -49.5 2020-03
تولید خودرو 388900 2020-02
ثبت خودرو 239943 2020-02
سرعت اینترنت 15299 2017-03
آدرس های IP 38794861 2017-03
شاخص رقابتی 81.8 2019-12
رتبه رقابتی 7 2019-12
شاخص فساد مالی 80 2019-12
رتبه فساد مالی 9 2019-12
آسانی کسب و کار 22 2019-12
استخراج معدن -4.3 2020-01
تولید فولاد 2920 2020-02

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 2.7 2020-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.2 2020-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.4 2020-02
هزینه های مصرف کننده 429 2019-12
درآمد قابل تصرف شخص 508 2019-12
پس انداز های شخصی 11.2 2019-12
تسهیلات اعتباری خریدار 238005 2019-12
اعتبار بخش خصوصی 3110521 2020-01
نرخ وام بانکی 1.98 2020-01
قیمت گازوئیل 1.4 2020-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 54.3 2019-09
بدهی خانوار به درآمد 83.73 2018-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 12 2020-01
شاخص مسکن 173 2020-02
جواز ساختمان 36606 2019-12
سفارشات ساخت و ساز 9.1 2019-11
پی ام آی ساخت و ساز 55.8 2020-02
نرخ مالکیت مسکن 51.5 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 84600 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 1097 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 21400 2020-04
تخت بیمارستان 8 2017-12
بیمارستان ها 37.31 2017-12
پزشکان پزشکی 4.64 2017-12
پرستاران 16.7 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آلمان - شاخص های اقتصادی.