بازارها گذشته مرجع
پول 1.2 2021-04
بازار سهام 15510 2021-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.28 2021-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.7 2020-12
نرخ بیکاری 4.5 2021-02
نرخ تورم 1.7 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2021-03
نرخ بهره 0 2021-03
موازنه تجاری 18100 2021-02
حساب جاری 18800 2021-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.8 2019-12
بودجه دولت -4.8 2020-12
اطمینان کسب و کار 96.6 2021-03
شاخص PMI تولید 66.6 2021-03
شاخص PMI خدمات 51.5 2021-03
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.2 2021-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.2 2021-02
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2020-12
موارد کروناویروس 3099273 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 79628 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 2568168 2021-04
تخت بیمارستان 8 2017-12
بیمارستان ها 37.31 2017-12
پزشکان پزشکی 4.64 2017-12
پرستاران 16.7 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.7 2020-12
تولید ناخالص داخلی 3846 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 780 2020-12
تولید ناخالص ملی 876 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 167 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 47628 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 53815 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5.1 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 53.37 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 160 2020-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 157 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 121 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.5 2021-02
افراد شاغل 44453 2021-02
افراد بیکار 2827 2021-03
تغییر نرخ بیکاری -8 2021-03
نرخ بیکاری بلند مدت 1.1 2019-12
نرخ بیکاری جوانان 6.1 2021-02
هزینه های کار 112 2020-12
بهره وری 97.4 2021-02
پست های خالی شغلی 609 2021-03
دستمزد 4033 2020-12
حداقل دستمزد 9.5 2021-01
رشد دستمزد 0.4 2020-12
دستمزد در تولید 102 2021-01
جمعیت 83.17 2020-12
سن بازنشستگی زنان 65.75 2020-12
سن بازنشستگی مردان 65.75 2020-12
تغییر اشتغال 0 2020-12
نرخ اشتغال 76.4 2020-09
استخدام تمام وقت 30460 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 62.6 2019-12
قسمت مدت زمان اشتغال 11139 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.7 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2021-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 2021-03
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108 2021-03
قیمت مصرف کننده اصلی 107 2021-03
اندازه اصل تورم 1.4 2021-03
قیمت تولید 107 2021-02
تغییر قیمت تولید کننده 1.9 2021-02
قیمت صادرات 103 2021-02
قیمت واردات 102 2021-02
تورم مواد غذایی 1.6 2021-03
CPI مسکن آب و برق 107 2021-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111 2021-03
قیمت عمده فروشی 108 2021-03

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2021-03
نرخ بهره بین بانکی -0.54 2021-03
عرضه پول M1 2698 2021-02
عرضه پول M2 3470 2021-02
عرضه پول M3 3493 2021-02
ترازنامه بانک 9208 2021-02
ذخایر ارزی 209400 2021-03
وام به بخش خصوصی 1623 2020-12
ترازنامه بانک مرکزی 2472 2021-02
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 160 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 18100 2021-02
حساب جاری 18800 2021-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7 2020-12
صادرات 107800 2021-02
واردات 89700 2021-02
بدهی خارجی 5512138 2020-12
گردش سرمایه 43567 2021-02
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1821 2021-02
ذخایر طلا 3362 2020-12
تولید نفت خام 39 2020-12
رابطه مبادله 101 2021-02
شاخص تروریسم 3.97 2019-12
ورود توریست 171 2021-01
فروش اسلحه 1232 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.8 2019-12
بودجه دولت -4.8 2020-12
ارزش بودجه دولت -68.41 2020-09
هزینه های دولت 170 2020-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 45.4 2019-12
درآمدهای دولت 370 2020-09
بدهی های دولت 2171817 2020-12
هزینه های مالی 438 2020-09
درخواست پناهندگی 9300 2020-09
ارزیابی اعتبار 100 2021-04
مخارج نظامی 51190 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 40.01 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.88 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20.13 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 96.6 2021-03
شاخص PMI تولید 66.6 2021-03
شاخص PMI خدمات 51.5 2021-03
پی ام آی مرکب 57.3 2021-03
تولید صنعتی -6.4 2021-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.6 2021-02
تولید صنعتی -6.3 2021-02
استفاده از ظرفیت 81.8 2021-03
سفارشات کارخانه 1.2 2021-02
میزان سفارشات جدید 108 2021-02
تغییرات موجودی انبار -13.1 2020-12
ورشکستگی 1108 2021-01
سود شرکت سهامی 172 2020-12
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 70.7 2021-04
تولید خودرو 373900 2021-03
ثبت خودرو 292349 2021-03
سرعت اینترنت 15299 2017-03
آدرس های IP 38794861 2017-03
شاخص رقابتی 81.8 2019-12
رتبه رقابتی 7 2019-12
شاخص فساد مالی 80 2020-12
رتبه فساد مالی 9 2020-12
آسانی کسب و کار 22 2019-12
استخراج معدن 2 2021-02
تولید فولاد 3100 2021-02

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.2 2021-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.2 2021-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی -9 2021-02
هزینه های مصرف کننده 401 2020-12
درآمد قابل تصرف شخص 517 2020-12
پس انداز های شخصی 17.7 2020-12
تسهیلات اعتباری خریدار 235153 2020-12
اعتبار بخش خصوصی 3256405 2021-02
نرخ وام بانکی 2 2021-02
قیمت گازوئیل 1.78 2021-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 57.7 2020-09
بدهی خانوار به درآمد 84.7 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -9.2 2021-02
شاخص مسکن 194 2021-03
جواز ساختمان 24351 2021-01
سفارشات ساخت و ساز 1.5 2021-01
پی ام آی ساخت و ساز 47.5 2021-03
نرخ مالکیت مسکن 51.1 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 3099273 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 79628 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 2568168 2021-04
تخت بیمارستان 8 2017-12
بیمارستان ها 37.31 2017-12
پزشکان پزشکی 4.64 2017-12
پرستاران 16.7 2017-12
تختخوابهای ICU 621 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آلمان - شاخص های اقتصادی.