بازارها گذشته مرجع
پول 1.16 2021-10
بازار سهام 15595 2021-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.16 2021-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.6 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 9.4 2021-06
نرخ بیکاری 3.6 2021-08
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 131 2021-10
نرخ تورم 4.1 2021-09
نرخ تورم (ماهانه) 0 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 109725662 2021-10
نرخ بهره 0 2021-09
موازنه تجاری 10700 2021-08
حساب جاری 11800 2021-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.8 2020-12
بودجه دولت -4.2 2020-12
اطمینان کسب و کار 98.8 2021-09
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 58.4 2021-09
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 56.2 2021-09
ضریب اطمینان مصرف کننده 0.3 2021-10
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 1.1 2021-08
نرخ مالیات شرکت 30 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2021-12
موارد کروناویروس 4342640 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 94461 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 3366432 2021-10
تخت بیمارستان 8 2017-12
بیمارستان ها 37.31 2017-12
پزشکان پزشکی 4.64 2017-12
پرستاران 16.7 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.6 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 9.4 2021-06
تولید ناخالص داخلی 3806 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 786 2021-06
تولید ناخالص ملی 896 2021-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 169 2021-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 45065 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 50922 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6.67 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 46.55 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 163 2021-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 147 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 126 2021-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.6 2021-08
افراد شاغل 44910 2021-08
افراد بیکار 2465 2021-09
تغییر نرخ بیکاری -30 2021-09
نرخ بیکاری بلند مدت 1.2 2021-03
نرخ بیکاری جوانان 7.5 2021-08
هزینه های کار 112 2021-06
بهره وری 96.8 2021-08
پست های خالی شغلی 799 2021-09
دستمزد 4094 2021-06
حداقل دستمزد 9.5 2021-01
رشد دستمزد 3 2021-06
دستمزد در تولید 164 2021-07
جمعیت 83.17 2020-12
سن بازنشستگی زنان 65.83 2021-12
سن بازنشستگی مردان 65.83 2021-12
تغییر اشتغال -0.1 2021-03
نرخ اشتغال 74.9 2021-03
استخدام تمام وقت 28832 2021-06
نرخ مشارکت نیروی کار 78.4 2021-06
قسمت مدت زمان اشتغال 11220 2021-06

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 131 2021-10
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 109725662 2021-10
موارد کروناویروس 4342640 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 94461 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 3366432 2021-10
تخت بیمارستان 8 2017-12
بیمارستان ها 37.31 2017-12
پزشکان پزشکی 4.64 2017-12
پرستاران 16.7 2017-12
تختخوابهای ICU 621 2014-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.1 2021-09
نرخ تورم (ماهانه) 0 2021-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110 2021-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 110 2021-09
قیمت مصرف کننده اصلی 110 2021-09
اندازه اصل تورم 2.9 2021-09
قیمت تولید 116 2021-08
تغییر قیمت تولید کننده 12 2021-08
قیمت صادرات 108 2021-08
قیمت واردات 112 2021-08
تورم مواد غذایی 4.8 2021-09
CPI مسکن آب و برق 108 2021-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 115 2021-09
قیمت عمده فروشی 116 2021-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2021-09
نرخ بهره بین بانکی -0.55 2021-09
عرضه پول M1 2815 2021-08
عرضه پول M2 3572 2021-08
عرضه پول M3 3603 2021-08
ترازنامه بانک 9384 2021-07
ذخایر ارزی خارجی 246908 2021-09
وام به بخش خصوصی 1657 2021-03
ترازنامه بانک مرکزی 2724 2021-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 159 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 10700 2021-08
حساب جاری 11800 2021-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7 2020-12
صادرات 104400 2021-08
واردات 93800 2021-08
بدهی خارجی 5753288 2021-06
گردش سرمایه 11538 2021-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2606 2021-08
حواله 514 2021-08
ذخایر طلا 3359 2021-06
تولید نفت خام 35 2021-05
رابطه مبادله 96.53 2021-08
شاخص تروریسم 3.97 2019-12
ورود توریست 1866 2021-07
فروش اسلحه 1232 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.8 2020-12
بودجه دولت -4.2 2020-12
ارزش بودجه دولت -73.78 2021-03
هزینه های دولت 174 2021-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 51.1 2020-12
درآمدهای دولت 385 2021-03
بدهی های دولت 2251830 2021-06
هزینه های مالی 459 2021-03
درخواست پناهندگی 8275 2021-05
ارزیابی اعتبار 100 2021-10
مخارج نظامی 51570 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 40.21 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.98 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20.23 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 98.8 2021-09
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 58.4 2021-09
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 56.2 2021-09
پی ام آی مرکب 55.5 2021-09
تولید صنعتی 1.7 2021-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) -4 2021-08
تولید صنعتی 2.1 2021-08
میزان استفاده ازظرفیت تولید 87.1 2021-09
سفارشات کارخانه -7.7 2021-08
میزان سفارشات جدید 111 2021-08
تغییرات موجودی انبار 5.06 2021-06
ورشکستگی 1200 2021-07
سود شرکت سهامی 191 2021-06
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 22.3 2021-10
تولید خودرو 208700 2021-09
ثبت خودرو 196972 2021-09
سرعت اینترنت 15299 2017-03
آدرس های IP 38794861 2017-03
شاخص رقابتی 81.8 2019-12
رتبه رقابتی 7 2019-12
شاخص فساد مالی 80 2020-12
رتبه فساد مالی 9 2020-12
آسانی کسب و کار 22 2019-12
استخراج معدن -1.6 2021-08
تولید فولاد 3000 2021-08

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 0.3 2021-10
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 1.1 2021-08
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 0.4 2021-08
هزینه های مصرف کننده 395 2021-06
درآمد قابل تصرف شخص 514 2021-06
پس انداز های شخصی 16.8 2021-06
تسهیلات اعتباری خریدار 232356 2021-06
اعتبار بخش خصوصی 3337850 2021-08
نرخ وام بانکی 1.79 2021-08
قیمت گازوئیل 1.92 2021-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 58.9 2021-03
بدهی خانوار به درآمد 84.7 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 1 2021-08
شاخص مسکن 208 2021-09
جواز ساختمان 27567 2021-08
سفارشات ساخت و ساز 1.4 2021-07
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) ساخت و ساز 47.1 2021-09
نرخ مالکیت مسکن 51.1 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آلمان - شاخص های اقتصادی.