بازارها گذشته مرجع
پول 1.12 2019-07
بازار سهام 12422 2019-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.27 2019-07
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.7 2019-03
نرخ بیکاری 3.1 2019-05
نرخ تورم 1.6 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2019-06
نرخ بهره 0 2019-06
موازنه تجاری 20600 2019-05
حساب جاری 16500 2019-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.9 2018-12
بودجه دولت 1.7 2018-12
اطمینان کسب و کار 97.4 2019-06
شاخص PMI تولید 45 2019-06
شاخص PMI خدمات 55.8 2019-06
ضریب اطمینان مصرف کننده 9.8 2019-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.6 2019-05
نرخ مالیات شرکت 30 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2019-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.7 2019-03
تولید ناخالص داخلی 3997 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 748 2019-03
تولید ناخالص ملی 880 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 156 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 47502 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 45959 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6.44 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 36.16 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 173 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 144 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 120 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.1 2019-05
افراد شاغل 45131 2019-05
افراد بیکار 2216 2019-06
تغییر نرخ بیکاری -1 2019-06
نرخ بیکاری بلند مدت 1.3 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 5.1 2019-05
هزینه های کار 117 2019-03
بهره وری 99 2019-04
پست های خالی شغلی 798 2019-06
دستمزد 3932 2019-03
حداقل دستمزد 9.19 2019-01
رشد دستمزد 1.2 2019-03
دستمزد در تولید 115 2019-04
جمعیت 82.85 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65.67 2019-12
سن بازنشستگی مردان 65.67 2019-12
تغییر اشتغال 0.3 2019-03
نرخ اشتغال 76.3 2019-03
استخدام تمام وقت 29985 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 61.8 2018-12
هزینه زندگی خانواده 1990 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1240 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 10916 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3550 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2050 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.6 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2019-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2019-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106 2019-06
قیمت مصرف کننده اصلی 106 2019-06
اندازه اصل تورم 1.6 2019-06
قیمت تولید 105 2019-05
تغییر قیمت تولید کننده 1.9 2019-05
قیمت صادرات 102 2019-05
قیمت واردات 103 2019-05
تورم مواد غذایی 1 2019-06
CPI مسکن آب و برق 105 2019-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 2019-06
قیمت عمده فروشی 106 2019-06
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-06
نرخ بهره بین بانکی -0.33 2019-06
عرضه پول M1 2254 2019-05
عرضه پول M2 3083 2019-05
عرضه پول M3 3115 2019-05
ترازنامه بانک 8171 2019-03
ذخایر ارزی 187401 2019-06
وام به بخش خصوصی 1513 2019-03
ترازنامه بانک مرکزی 1813 2019-03
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 148 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 20600 2019-05
حساب جاری 16500 2019-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.3 2018-12
صادرات 113936 2019-05
واردات 93367 2019-05
بدهی خارجی 4994410 2019-03
گردش سرمایه 16898 2019-04
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 11885 2019-05
ذخایر طلا 3368 2019-06
تولید نفت خام 39 2019-03
رابطه مبادله 99.71 2019-05
شاخص تروریسم 4.6 2017-12
ورود توریست 37452 2017-12
فروش اسلحه 1277 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.9 2018-12
بودجه دولت 1.7 2018-12
ارزش بودجه دولت 5.87 2018-09
هزینه های دولت 143 2019-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.9 2018-12
درآمدهای دولت 398 2018-12
بدهی های دولت 1927156 2019-03
هزینه های مالی 396 2018-12
درخواست پناهندگی 10480 2019-04
ارزیابی اعتبار 99.87
مخارج نظامی 46192 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 39.06 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.44 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 19.63 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 97.4 2019-06
شاخص PMI تولید 45 2019-06
شاخص PMI خدمات 55.8 2019-06
پی ام آی مرکب 52.6 2019-06
تولید صنعتی -3.7 2019-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.3 2019-05
تولید صنعتی -4.1 2019-05
استفاده از ظرفیت 85.4 2019-06
سفارشات کارخانه -2.2 2019-05
میزان سفارشات جدید 100 2019-05
تغییرات موجودی انبار -3.37 2019-03
ورشکستگی 1689 2019-04
سود شرکت سهامی 192 2019-03
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -24.5 2019-07
تولید خودرو 374700 2019-06
ثبت خودرو 325231 2019-06
سرعت اینترنت 15299 2017-03
آدرس های IP 38794861 2017-03
شاخص رقابتی 82.84 2018-12
رتبه رقابتی 3 2018-12
شاخص فساد مالی 80 2018-12
رتبه فساد مالی 11 2018-12
آسانی کسب و کار 24 2018-12
استخراج معدن -15.7 2019-05
تولید فولاد 3470 2019-05
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 9.8 2019-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.6 2019-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4 2019-05
هزینه های مصرف کننده 409 2019-03
درآمد قابل تصرف شخص 505 2019-03
پس انداز های شخصی 10.5 2019-03
تسهیلات اعتباری خریدار 234441 2019-03
اعتبار بخش خصوصی 3022346 2019-05
نرخ وام بانکی 2.12 2019-05
قیمت گازوئیل 1.69 2019-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 52.9 2018-12
بدهی خانوار به درآمد 82.51 2017-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 0.1 2019-05
شاخص مسکن 160 2019-05
جواز ساختمان 26752 2019-04
سفارشات ساخت و ساز 11.3 2019-03
پی ام آی ساخت و ساز 50 2019-06
نرخ مالکیت مسکن 51.4 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آلمان - شاخص های اقتصادی.