Ok
width
height
Germany Core Consumer Prices
آلمان قیمت ها گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ تورم 1.50 1.10 11.54 -7.62 در صد [+]
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 -0.80 2.65 -2.73 در صد [+]
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.80 105.30 107.00 20.50 امتیاز [+]
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106.00 105.40 106.40 75.50 امتیاز [+]
قیمت مصرف کننده اصلی 105.90 105.10 106.30 69.80 امتیاز [+]
اندازه اصل تورم 1.70 1.40 6.29 0.19 در صد [+]
قیمت تولید 104.50 104.40 105.40 25.50 امتیاز [+]
تغییر قیمت تولید کننده -0.20 -0.70 22.40 -7.80 در صد [+]
قیمت صادرات 102.40 102.40 102.60 36.20 امتیاز [+]
قیمت واردات 101.50 101.00 109.20 40.80 امتیاز [+]
تورم مواد غذایی 1.90 1.60 8.22 -3.09 در صد [+]
قیمت عمده فروشی 103.80 103.80 106.50 97.30 امتیاز [+]
CPI مسکن آب و برق 105.50 105.40 108.70 57.60 امتیاز [+]
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.90 106.60 109.50 57.30 امتیاز [+]
[+]