ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - آلمان - تغییر اشتغال.

Ok
width
height
Germany Employment Change

آلمان کار گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 3.20 3.20 11.50 0.40 در صد [+]
افراد شاغل 45228.00 45210.00 45228.00 37643.00 هزار [+]
افراد بیکار 2395.60 2425.52 5288.25 84.97 هزار [+]
تغییر نرخ بیکاری 1.00 -8.00 264.00 -96.00 هزار [+]
نرخ بیکاری بلند مدت 1.20 1.20 6.30 1.20 در صد [+]
نرخ بیکاری جوانان 5.30 5.40 15.90 5.30 در صد [+]
هزینه های کار 109.67 108.96 116.69 78.67 امتیاز [+]
بهره وری 98.90 95.10 105.70 17.00 امتیاز [+]
پست های خالی شغلی 689.59 668.06 891.70 57.80 هزار [+]
دستمزد 4012.00 3997.00 4012.00 1832.00 EUR / ماه [+]
رشد دستمزد 0.70 1.90 6.00 -2.70 در صد [+]
دستمزد در تولید 101.60 101.00 165.00 7.70 امتیاز [+]
حداقل دستمزد 9.35 9.19 9.35 8.50 EUR / ساعت [+]
جمعیت 83.20 82.85 83.20 72.54 میلیون [+]
سن بازنشستگی زنان 65.67 65.58 65.67 65.00 [+]
سن بازنشستگی مردان 65.67 65.58 65.67 65.00 [+]
نرخ مشارکت نیروی کار 62.00 61.60 62.00 56.90 در صد [+]
هزینه زندگی خانواده 1990.00 1960.00 1990.00 1770.00 EUR / ماه [+]
هزینه زندگی انفرادی 1240.00 1210.00 1240.00 1060.00 EUR / ماه [+]
قسمت مدت زمان اشتغال 11230.10 11227.10 11230.10 6330.60 هزار [+]
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2050.00 2100.00 2100.00 1950.00 EUR / ماه [+]
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3550.00 3550.00 3550.00 3400.00 EUR / ماه [+]
تغییر اشتغال 0.20 0.10 0.90 -0.90 در صد [+]
نرخ اشتغال 77.00 76.50 77.00 63.60 در صد [+]
استخدام تمام وقت 29916.60 29449.20 30031.60 26748.40 هزار [+]
[+]