ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - آلمان - سن بازنشستگی زنان.

Ok
width
height
Germany Retirement Age - Women

آلمان کار گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 4.20 4.10 11.50 0.40 در صد [+]
افراد شاغل 44549.00 44596.00 45244.00 37643.00 هزار [+]
افراد بیکار 2910.01 2853.31 5288.25 84.97 هزار [+]
تغییر نرخ بیکاری -18.00 68.00 371.00 -96.00 هزار [+]
نرخ بیکاری بلند مدت 1.10 1.20 6.30 1.10 در صد [+]
نرخ بیکاری جوانان 5.60 5.60 15.90 5.60 در صد [+]
هزینه های کار 111.20 109.67 116.69 78.67 امتیاز [+]
بهره وری 87.40 83.00 106.10 17.00 امتیاز [+]
پست های خالی شغلی 573.16 570.35 891.70 57.80 هزار [+]
دستمزد 4035.00 4012.00 4035.00 1832.00 EUR / ماه [+]
دستمزد در تولید 103.40 101.20 165.90 7.70 امتیاز [+]
رشد دستمزد 0.40 0.70 6.00 -2.70 در صد [+]
حداقل دستمزد 9.35 9.19 9.35 8.50 EUR / ساعت [+]
جمعیت 83.20 82.85 83.20 72.54 میلیون [+]
سن بازنشستگی زنان 65.75 65.67 65.75 65.00 [+]
سن بازنشستگی مردان 65.75 65.67 65.75 65.00 [+]
نرخ مشارکت نیروی کار 62.60 62.00 62.60 56.90 در صد [+]
قسمت مدت زمان اشتغال 11142.90 11230.10 11230.10 6330.60 هزار [+]
تغییر اشتغال 0.00 0.10 0.90 -0.90 در صد [+]
نرخ اشتغال 75.80 77.00 77.00 63.60 در صد [+]
استخدام تمام وقت 30455.60 29916.60 30455.60 26748.40 هزار [+]
[+]