بازارها گذشته مرجع
پول 7.11 2020-04
بازار سهام 2764 2020-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.61 2020-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.5 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6 2019-12
نرخ بیکاری 3.62 2019-12
نرخ تورم 5.2 2020-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 2020-02
نرخ بهره 4.05 2020-04
نسبت ذخیره نقدی 12.5 2020-04
موازنه تجاری -35.48 2020-02
حساب جاری 401 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.5 2018-12
بودجه دولت -4.2 2018-12
اطمینان کسب و کار 52 2020-03
شاخص PMI تولید 50.1 2020-03
پی ام آی غیر توليدی 52.3 2020-03
شاخص PMI خدمات 43 2020-03
ضریب اطمینان مصرف کننده 119 2020-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -4.52 2020-02
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2019-12
موارد کروناویروس 81708 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 3331 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 77078 2020-04

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.5 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6 2019-12
تولید ناخالص داخلی 14200 2019-12
تولید ناخالص ملی 896916 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 380772 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 7755 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16187 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 990865 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 70467 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 70904 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 317109 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 534233 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 42802 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.62 2019-12
افراد شاغل 77471 2019-12
افراد بیکار 948 2019-09
هزینه های کار 103 2019-12
دستمزد 82461 2018-12
حداقل دستمزد 2480 2019-04
دستمزد در تولید 72088 2018-12
جمعیت 1400 2019-12
سن بازنشستگی زنان 50 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 5.2 2020-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 2020-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2020-02
قیمت مصرف کننده اصلی 101 2020-02
اندازه اصل تورم 1 2020-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 685 2018-12
قیمت تولید 99.6 2020-02
تغییر قیمت تولید کننده -0.4 2020-02
قیمت صادرات 98.6 2019-12
قیمت واردات 97.9 2019-12
تورم مواد غذایی 21.9 2020-02

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.05 2020-04
نسبت ذخیره نقدی 12.5 2020-04
نرخ بهره بین بانکی 2.4 2020-04
عرضه پول M0 8820 2020-02
عرضه پول M1 55270 2020-02
عرضه پول M2 203080 2020-02
ترازنامه بانک 906 2020-02
ترازنامه بانک مرکزی 361021 2020-02
ذخایر ارزی 3107000 2020-02
وام به بخش خصوصی 8554 2020-02
نرخ بهره سپرده 0.35 2020-03
میزان رشد وام 12.1 2020-02
سرمایه گذاری دارائی های ثابت -24.5 2020-02
نرخ وام 4.35 2020-03
وام به بانک 1568072 2020-02
نرخ بهره معکوس 2.2 2020-04

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -35.48 2020-02
حساب جاری 401 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1 2019-12
صادرات 1462 2020-02
واردات 1498 2020-02
بدهی خارجی 20573 2019-12
رابطه مبادله 101 2019-12
گردش سرمایه -401 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 193 2020-02
ورود توریست 3188 2019-12
ذخایر طلا 1948 2019-12
تولید نفت خام 3782 2019-12
شاخص تروریسم 4.47 2018-12
درآمد گردشگری 5.97 2018-12
فروش اسلحه 1040 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.5 2018-12
بودجه دولت -4.2 2018-12
ارزش بودجه دولت -21.4 2020-02
هزینه های دولت 220904 2018-12
درآمدهای دولت 35232 2020-02
هزینه های مالی 32350 2020-02
ارزیابی اعتبار 80 2020-04
مخارج نظامی 239223 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 13 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 48 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 37 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2018-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 52 2020-03
شاخص PMI تولید 50.1 2020-03
پی ام آی غیر توليدی 52.3 2020-03
شاخص PMI خدمات 43 2020-03
تولید صنعتی -13.5 2020-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) -26.63 2020-02
تولید صنعتی -15.7 2020-02
میزان سفارشات جدید 52 2020-03
تغییرات موجودی انبار 15873 2018-12
تولید خودرو 195000 2020-02
ثبت خودرو 224000 2020-02
مجموع فروش خودرو 310000 2020-02
سرعت اینترنت 7583 2017-03
آدرس های IP 98862937 2017-03
استفاده از ظرفیت 77.5 2019-12
تولید سیمان 19935 2019-12
شاخص رقابتی 73.9 2019-12
رتبه رقابتی 28 2019-12
پی ام آی مرکب 46.7 2020-03
سود شرکت سهامی 410700 2020-02
شاخص فساد مالی 41 2019-12
رتبه فساد مالی 80 2019-12
آسانی کسب و کار 31 2019-12
تولید الکتریسیته 654400 2019-12
استخراج معدن -6.5 2020-02
تولید فولاد 74773 2020-02

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 119 2020-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -4.52 2020-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی -20.5 2020-02
هزینه های مصرف کننده 348210 2018-12
درآمد قابل تصرف شخص 42359 2019-12
پس انداز های شخصی 36.1 2016-12
نرخ وام بانکی 3.15 2020-04
تسهیلات اعتباری خریدار 434157 2020-02
قیمت گازوئیل 0.66 2020-02
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 54.4 2019-09
بدهی خانوار به درآمد 99.9 2018-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 5.8 2020-02
فروش خانه جدید 7198 2020-02

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 81708 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 3331 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 77078 2020-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: چین - شاخص های اقتصادی.