بازارها گذشته مرجع
پول 6.82 2020-09
بازار سهام 3224 2020-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.14 2020-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 11.5 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.2 2020-06
نرخ بیکاری 5.6 2020-08
نرخ تورم 2.4 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2020-08
نرخ بهره 3.85 2020-09
نسبت ذخیره نقدی 12.5 2020-09
موازنه تجاری 589 2020-08
حساب جاری 1196 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.5 2018-12
بودجه دولت -2.8 2019-12
اطمینان کسب و کار 51 2020-08
شاخص PMI تولید 53.1 2020-08
پی ام آی غیر توليدی 55.2 2020-08
شاخص PMI خدمات 54 2020-08
ضریب اطمینان مصرف کننده 117 2020-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.25 2020-08
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2019-12
موارد کروناویروس 91018 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 4634 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 80566 2020-09

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 11.5 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.2 2020-06
تولید ناخالص داخلی 14343 2019-12
تولید ناخالص ملی 988529 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 422019 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 8254 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16117 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 456614 2020-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 26053 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28535 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 145044 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 257802 2020-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 18515 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.6 2020-08
افراد شاغل 77471 2019-12
افراد بیکار 1005 2020-06
هزینه های کار 103 2019-12
دستمزد 90501 2019-12
حداقل دستمزد 2480 2020-04
دستمزد در تولید 78147 2019-12
جمعیت 1400 2019-12
سن بازنشستگی زنان 50 2019-12
سن بازنشستگی مردان 60 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.4 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2020-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111 2020-08
قیمت مصرف کننده اصلی 100 2020-08
اندازه اصل تورم 0.5 2020-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 685 2018-12
قیمت تولید 106 2020-08
تغییر قیمت تولید کننده -2 2020-08
قیمت صادرات 104 2020-07
قیمت واردات 93.3 2020-07
تورم مواد غذایی 11.2 2020-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.85 2020-09
نسبت ذخیره نقدی 12.5 2020-09
نرخ بهره بین بانکی 3.41 2020-09
عرضه پول M0 8000 2020-08
عرضه پول M1 60130 2020-08
عرضه پول M2 213680 2020-08
ترازنامه بانک 1280 2020-08
ترازنامه بانک مرکزی 365052 2020-08
ذخایر ارزی 3165000 2020-08
وام به بخش خصوصی 35800 2020-08
نرخ بهره سپرده 0.35 2020-08
میزان رشد وام 13 2020-08
سرمایه گذاری دارائی های ثابت -0.3 2020-08
نرخ وام 4.35 2020-08
وام به بانک 1668913 2020-08
نرخ بهره معکوس 2.2 2020-09

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 589 2020-08
حساب جاری 1196 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1 2019-12
صادرات 2353 2020-08
واردات 1763 2020-08
بدهی خارجی 20573 2019-12
رابطه مبادله 112 2020-07
گردش سرمایه -1196 2020-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 890 2020-08
ورود توریست 3188 2019-12
ذخایر طلا 1948 2020-06
تولید نفت خام 3876 2020-05
شاخص تروریسم 4.47 2018-12
درآمد گردشگری 5.97 2018-12
فروش اسلحه 1040 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.5 2018-12
بودجه دولت -2.8 2019-12
ارزش بودجه دولت -460 2020-08
هزینه های دولت 238874 2019-12
درآمدهای دولت 12043 2020-08
هزینه های مالی 16426 2020-08
ارزیابی اعتبار 80 2020-09
مخارج نظامی 239223 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 13 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 48 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 37 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2018-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 51 2020-08
شاخص PMI تولید 53.1 2020-08
پی ام آی غیر توليدی 55.2 2020-08
شاخص PMI خدمات 54 2020-08
تولید صنعتی 5.6 2020-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.02 2020-08
تولید صنعتی 6 2020-08
میزان سفارشات جدید 52 2020-08
تغییرات موجودی انبار 6609 2019-12
تولید خودرو 1694000 2020-08
ثبت خودرو 1755000 2020-08
مجموع فروش خودرو 2186000 2020-08
سرعت اینترنت 7583 2017-03
آدرس های IP 98862937 2017-03
استفاده از ظرفیت 74.4 2020-06
تولید سیمان 22489 2020-08
شاخص رقابتی 73.9 2019-12
رتبه رقابتی 28 2019-12
پی ام آی مرکب 55.1 2020-08
سود شرکت سهامی 3716650 2020-08
شاخص فساد مالی 41 2019-12
رتبه فساد مالی 80 2019-12
آسانی کسب و کار 31 2019-12
تولید الکتریسیته 680100 2020-07
استخراج معدن 1.6 2020-08
تولید فولاد 94845 2020-08

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 117 2020-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.25 2020-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.5 2020-08
هزینه های مصرف کننده 385896 2019-12
درآمد قابل تصرف شخص 42359 2019-12
پس انداز های شخصی 36.1 2016-12
نرخ وام بانکی 2.95 2020-09
تسهیلات اعتباری خریدار 468702 2020-08
قیمت گازوئیل 0.61 2020-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 57.2 2020-03
بدهی خانوار به درآمد 99.9 2018-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 4.8 2020-08
فروش خانه جدید 86769 2020-08

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 91018 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 4634 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 80566 2020-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: چین - شاخص های اقتصادی.