بازارها گذشته مرجع
پول 6.38 2021-10
بازار سهام 3578 2021-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.98 2021-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2021-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.9 2021-09
نرخ بیکاری 4.9 2021-09
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 156 2021-10
نرخ تورم 0.7 2021-09
نرخ تورم (ماهانه) 0 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 2246217000 2021-10
نرخ بهره 3.85 2021-10
نسبت ذخیره نقدی 12 2021-10
موازنه تجاری 668 2021-09
حساب جاری 528 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.9 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.8 2020-12
بودجه دولت -3.7 2020-12
اطمینان کسب و کار 49.6 2021-09
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 50 2021-09
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) غیر توليدی 53.2 2021-09
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 53.4 2021-09
ضریب اطمینان مصرف کننده 118 2021-08
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.3 2021-09
نرخ مالیات شرکت 25 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2021-12
موارد کروناویروس 125620 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 4636 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 86689 2021-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2021-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.9 2021-09
تولید ناخالص داخلی 14723 2020-12
تولید ناخالص ملی 1009151 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 435683 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 8405 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16411 2020-12
فهرست فعالیتهای اقتصادی 51.7 2021-09
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 791907 2021-09
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 51430 2021-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 54538 2021-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 267640 2021-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 450761 2021-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 35457 2021-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.9 2021-09
افراد شاغل 78657 2020-12
افراد بیکار 1042 2021-06
هزینه های کار 84.2 2021-09
دستمزد 97379 2020-12
حداقل دستمزد 2480 2021-04
دستمزد در تولید 82783 2020-12
جمعیت 1444 2020-12
سن بازنشستگی زنان 55 2020-12
سن بازنشستگی مردان 60 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 156 2021-10
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 2246217000 2021-10
موارد کروناویروس 125620 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 4636 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 86689 2021-10

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.7 2021-09
نرخ تورم (ماهانه) 0 2021-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 2021-09
قیمت مصرف کننده اصلی 101 2021-09
اندازه اصل تورم 1.2 2021-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 689 2019-12
قیمت تولید 110 2021-09
تغییر قیمت تولید کننده 10.7 2021-09
قیمت صادرات 106 2021-08
قیمت واردات 116 2021-08
تورم مواد غذایی -5.2 2021-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.85 2021-10
نسبت ذخیره نقدی 12 2021-10
نرخ بهره بین بانکی 2.94 2021-10
عرضه پول M0 8690 2021-09
عرضه پول M1 62460 2021-09
عرضه پول M2 234280 2021-09
ترازنامه بانک 1660 2021-09
ترازنامه بانک مرکزی 391974 2021-09
ذخایر ارزی خارجی 3201000 2021-09
وام به بخش خصوصی 29278 2021-09
نرخ بهره سپرده 0.35 2021-09
میزان رشد وام 11.9 2021-09
سرمایه گذاری دارائی های ثابت 7.3 2021-09
نرخ وام 4.35 2021-09
Liquidity Injections Via Reverse Repo 200 2021-10
وام به بانک 1887963 2021-09
نرخ بهره معکوس 2.2 2021-10

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 668 2021-09
حساب جاری 528 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.9 2020-12
صادرات 3057 2021-09
واردات 2390 2021-09
بدهی خارجی 24008 2020-12
رابطه مبادله 92.05 2021-08
گردش سرمایه -528 2021-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1293 2021-09
ورود توریست 3188 2019-12
ذخایر طلا 1948 2021-06
تولید نفت خام 4056 2021-06
شاخص تروریسم 3.59 2019-12
درآمد گردشگری 6.63 2019-12
فروش اسلحه 760 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.8 2020-12
بودجه دولت -3.7 2020-12
ارزش بودجه دولت -435 2021-08
هزینه های دولت 238874 2019-12
درآمدهای دولت 13932 2021-09
هزینه های مالی 23922 2021-09
ارزیابی اعتبار 80 2021-10
مخارج نظامی 244934 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 13 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 48 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 27 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 49.6 2021-09
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 50 2021-09
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) غیر توليدی 53.2 2021-09
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 53.4 2021-09
تولید صنعتی 3.1 2021-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.05 2021-09
تولید صنعتی 2.4 2021-09
میزان سفارشات جدید 49.3 2021-09
تغییرات موجودی انبار 6718 2020-12
تولید خودرو 1767000 2021-09
ثبت خودرو 1751000 2021-09
مجموع فروش خودرو 2067099 2021-09
سرعت اینترنت 7583 2017-03
آدرس های IP 98862937 2017-03
میزان استفاده ازظرفیت تولید 77.1 2021-09
تولید سیمان 20504 2021-09
شاخص رقابتی 73.9 2019-12
رتبه رقابتی 28 2019-12
پی ام آی مرکب 51.4 2021-09
سود شرکت سهامی 634408 2021-09
شاخص فساد مالی 42 2020-12
رتبه فساد مالی 78 2020-12
آسانی کسب و کار 31 2019-12
تولید الکتریسیته 675120 2021-09
استخراج معدن 3.2 2021-09
تولید فولاد 83200 2021-08

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 118 2021-08
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.3 2021-09
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 4.4 2021-09
هزینه های مصرف کننده 387176 2020-12
درآمد قابل تصرف شخص 43834 2020-12
نرخ وام بانکی 2.95 2021-10
تسهیلات اعتباری خریدار 528516 2021-09
قیمت گازوئیل 0.9 2021-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 61.3 2021-03
بدهی خانوار به درآمد 99.9 2018-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 3.8 2021-09
فروش خانه جدید 121957 2021-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: چین - شاخص های اقتصادی.