بازارها گذشته مرجع
پول 6.49 2021-07
بازار سهام 3363 2021-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.92 2021-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.9 2021-06
نرخ بیکاری 5 2021-06
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 110 2021-07
نرخ تورم 1.1 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) -0.4 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 1583361000 2021-07
نرخ بهره 3.85 2021-07
نسبت ذخیره نقدی 12.5 2021-07
موازنه تجاری 515 2021-06
حساب جاری 751 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.9 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.8 2020-12
بودجه دولت -3.7 2020-12
اطمینان کسب و کار 50.9 2021-06
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 51.3 2021-06
پی ام آی غیر توليدی 53.5 2021-06
PMI شاخص خدمات 50.3 2021-06
ضریب اطمینان مصرف کننده 122 2021-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.7 2021-06
نرخ مالیات شرکت 25 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2021-12
موارد کروناویروس 120399 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 4636 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 86689 2021-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.9 2021-06
تولید ناخالص داخلی 14723 2020-12
تولید ناخالص ملی 1009151 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 435683 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 8405 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16411 2020-12
فهرست فعالیتهای اقتصادی 52.9 2021-06
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 532167 2021-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 28402 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 33335 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 174606 2021-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 22592 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 296611 2021-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 22704 2021-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5 2021-06
افراد شاغل 78657 2020-12
افراد بیکار 1060 2021-03
هزینه های کار 82.6 2021-06
دستمزد 97379 2020-12
حداقل دستمزد 2480 2021-04
دستمزد در تولید 82783 2020-12
جمعیت 1444 2020-12
سن بازنشستگی زنان 55 2020-12
سن بازنشستگی مردان 60 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 110 2021-07
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 1583361000 2021-07
موارد کروناویروس 120399 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 4636 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 86689 2021-07

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.1 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) -0.4 2021-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100 2021-06
قیمت مصرف کننده اصلی 101 2021-06
اندازه اصل تورم 0.9 2021-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 689 2019-12
قیمت تولید 107 2021-05
تغییر قیمت تولید کننده 8.8 2021-06
قیمت صادرات 97.8 2021-04
قیمت واردات 110 2021-04
تورم مواد غذایی -1.7 2021-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.85 2021-07
نسبت ذخیره نقدی 12.5 2021-07
نرخ بهره بین بانکی 3.14 2021-07
عرضه پول M0 8430 2021-06
عرضه پول M1 63750 2021-06
عرضه پول M2 231780 2021-06
ترازنامه بانک 2120 2021-06
ترازنامه بانک مرکزی 389897 2021-06
ذخایر ارزی خارجی 3214000 2021-06
وام به بخش خصوصی 36700 2021-06
نرخ بهره سپرده 0.35 2021-06
میزان رشد وام 12.3 2021-06
سرمایه گذاری دارائی های ثابت 12.6 2021-06
نرخ وام 4.35 2021-06
وام به بانک 1848944 2021-06
نرخ بهره معکوس 2.2 2021-07

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 515 2021-06
حساب جاری 751 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.9 2020-12
صادرات 2814 2021-06
واردات 2299 2021-06
بدهی خارجی 24008 2020-12
رابطه مبادله 88.59 2021-04
گردش سرمایه -751 2021-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 910 2021-06
ورود توریست 3188 2019-12
ذخایر طلا 1948 2021-03
تولید نفت خام 4024 2021-03
شاخص تروریسم 3.59 2019-12
درآمد گردشگری 6.63 2019-12
فروش اسلحه 760 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.8 2020-12
بودجه دولت -3.7 2020-12
ارزش بودجه دولت -178 2021-05
هزینه های دولت 238874 2019-12
درآمدهای دولت 20662 2021-06
هزینه های مالی 28123 2021-06
ارزیابی اعتبار 80 2021-07
مخارج نظامی 244934 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 13 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 48 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 37 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 50.9 2021-06
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 51.3 2021-06
پی ام آی غیر توليدی 53.5 2021-06
PMI شاخص خدمات 50.3 2021-06
تولید صنعتی 8.3 2021-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.56 2021-06
تولید صنعتی 8.7 2021-06
میزان سفارشات جدید 51.5 2021-06
تغییرات موجودی انبار 6718 2020-12
تولید خودرو 1555000 2021-06
ثبت خودرو 1569000 2021-06
مجموع فروش خودرو 2020000 2021-06
سرعت اینترنت 7583 2017-03
آدرس های IP 98862937 2017-03
میزان استفاده ازظرفیت تولید 78.4 2021-06
تولید سیمان 22433 2021-06
شاخص رقابتی 73.9 2019-12
رتبه رقابتی 28 2019-12
پی ام آی مرکب 50.6 2021-06
سود شرکت سهامی 4218330 2021-06
شاخص فساد مالی 42 2020-12
رتبه فساد مالی 78 2020-12
آسانی کسب و کار 31 2019-12
تولید الکتریسیته 686000 2021-06
استخراج معدن 0.7 2021-06
تولید فولاد 93900 2021-06

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 122 2021-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.7 2021-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 12.1 2021-06
هزینه های مصرف کننده 387176 2020-12
درآمد قابل تصرف شخص 43834 2020-12
نرخ وام بانکی 2.95 2021-07
تسهیلات اعتباری خریدار 516128 2021-06
قیمت گازوئیل 0.92 2021-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 61.7 2020-12
بدهی خانوار به درآمد 99.9 2018-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 4.7 2021-06
فروش خانه جدید 84633 2021-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: چین - شاخص های اقتصادی.