بازارها گذشته مرجع
پول 6.92 2020-01
بازار سهام 2977 2020-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.07 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.5 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6 2019-12
نرخ بیکاری 3.62 2019-12
نرخ تورم 4.5 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0 2019-12
نرخ بهره 4.15 2020-01
نسبت ذخیره نقدی 13 2020-01
موازنه تجاری 472 2019-12
حساب جاری 492 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.4 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.5 2018-12
بودجه دولت -4.2 2018-12
اطمینان کسب و کار 50.2 2019-12
شاخص PMI تولید 51.5 2019-12
پی ام آی غیر توليدی 53.5 2019-12
شاخص PMI خدمات 52.5 2019-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 125 2019-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.53 2019-12
نرخ مالیات شرکت 25 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.5 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6 2019-12
تولید ناخالص داخلی 13608 2018-12
تولید ناخالص ملی 896916 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 380772 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 7755 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16187 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 990865 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 70467 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 70904 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 317109 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 534233 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 42802 2019-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.62 2019-12
افراد شاغل 77471 2019-12
افراد بیکار 948 2019-09
هزینه های کار 103 2019-12
دستمزد 82461 2018-12
حداقل دستمزد 2480 2019-04
دستمزد در تولید 72088 2018-12
جمعیت 1400 2019-12
سن بازنشستگی زنان 50 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.5 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2019-12
قیمت مصرف کننده اصلی 101 2019-12
اندازه اصل تورم 1.4 2019-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 685 2018-12
قیمت تولید 99.5 2019-12
تغییر قیمت تولید کننده -0.5 2019-12
قیمت صادرات 101 2019-10
قیمت واردات 96.4 2019-10
تورم مواد غذایی 17.4 2019-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.15 2020-01
نسبت ذخیره نقدی 13 2020-01
نرخ بهره بین بانکی 3.17 2020-01
عرضه پول M0 7720 2019-12
عرضه پول M1 57600 2019-12
عرضه پول M2 198650 2019-12
ترازنامه بانک 1140 2019-12
ترازنامه بانک مرکزی 371130 2019-12
ذخایر ارزی 3108000 2019-12
وام به بخش خصوصی 21030 2019-12
نرخ بهره سپرده 0.35 2019-12
میزان رشد وام 12.3 2019-12
سرمایه گذاری دارائی های ثابت 5.4 2019-12
نرخ وام 4.35 2019-12
وام به بانک 1525755 2019-12
نرخ بهره معکوس 2.5 2020-01
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 472 2019-12
حساب جاری 492 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.4 2018-12
صادرات 2383 2019-12
واردات 1911 2019-12
بدهی خارجی 19652 2018-12
رابطه مبادله 105 2019-10
گردش سرمایه -97.6 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1367 2019-12
ورود توریست 3054 2018-12
ذخایر طلا 1948 2019-12
تولید نفت خام 3806 2019-09
شاخص تروریسم 4.47 2018-12
درآمد گردشگری 5.97 2018-12
فروش اسلحه 1040 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.5 2018-12
بودجه دولت -4.2 2018-12
ارزش بودجه دولت -13.8 2019-10
هزینه های دولت 220904 2018-12
درآمدهای دولت 11263 2019-11
هزینه های مالی 15876 2019-11
ارزیابی اعتبار 80 2020-01
مخارج نظامی 239223 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 13 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 48 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 37 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 50.2 2019-12
شاخص PMI تولید 51.5 2019-12
پی ام آی غیر توليدی 53.5 2019-12
شاخص PMI خدمات 52.5 2019-12
تولید صنعتی 6.9 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.58 2019-12
تولید صنعتی 7 2019-12
میزان سفارشات جدید 51.2 2019-12
تغییرات موجودی انبار 15873 2018-12
تولید خودرو 2185380 2019-12
ثبت خودرو 2213089 2019-12
مجموع فروش خودرو 2659000 2019-12
سرعت اینترنت 7583 2017-03
آدرس های IP 98862937 2017-03
استفاده از ظرفیت 77.5 2019-12
تولید سیمان 19935 2019-12
شاخص رقابتی 73.9 2019-12
رتبه رقابتی 28 2019-12
پی ام آی مرکب 52.6 2019-12
سود شرکت سهامی 5610070 2019-11
شاخص فساد مالی 41 2019-12
رتبه فساد مالی 80 2019-12
آسانی کسب و کار 31 2019-12
تولید الکتریسیته 654400 2019-12
استخراج معدن 5.6 2019-12
تولید فولاد 80287 2019-11
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 125 2019-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.53 2019-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8 2019-12
هزینه های مصرف کننده 348210 2018-12
درآمد قابل تصرف شخص 42359 2019-12
پس انداز های شخصی 36.1 2016-12
نرخ وام بانکی 3.25 2020-01
تسهیلات اعتباری خریدار 432954 2019-12
قیمت گازوئیل 0.73 2019-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 54.6 2019-06
بدهی خانوار به درآمد 99.9 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 6.6 2019-12
فروش خانه جدید 139440 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: چین - شاخص های اقتصادی.