بازارها گذشته مرجع
پول 7.01 2019-11
بازار سهام 2915 2019-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.26 2019-11
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.5 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6 2019-09
نرخ بیکاری 3.61 2019-09
نرخ تورم 3.8 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.9 2019-10
نرخ بهره 4.2 2019-11
نسبت ذخیره نقدی 13 2019-11
موازنه تجاری 428 2019-10
حساب جاری 549 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.4 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.5 2018-12
بودجه دولت -4.2 2018-12
اطمینان کسب و کار 49.3 2019-10
شاخص PMI تولید 51.7 2019-10
پی ام آی غیر توليدی 52.8 2019-10
شاخص PMI خدمات 51.1 2019-10
ضریب اطمینان مصرف کننده 124 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.7 2019-09
نرخ مالیات شرکت 25 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.5 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6 2019-09
تولید ناخالص داخلی 13608 2018-12
تولید ناخالص ملی 896916 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 380772 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 7755 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16187 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 697798 2019-09
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 43005 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 45134 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 233457 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 376925 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 31894 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.61 2019-09
افراد شاغل 77586 2018-12
افراد بیکار 947 2019-06
هزینه های کار 104 2019-09
دستمزد 82461 2018-12
حداقل دستمزد 2480 2019-04
دستمزد در تولید 72088 2018-12
جمعیت 1395 2018-12
سن بازنشستگی زنان 50 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.8 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.9 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2019-10
قیمت مصرف کننده اصلی 1.5 2019-10
اندازه اصل تورم 1.5 2019-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 874 2018-12
قیمت تولید 98.4 2019-10
تغییر قیمت تولید کننده -1.6 2019-10
قیمت صادرات 103 2019-08
قیمت واردات 100 2019-08
تورم مواد غذایی 15.5 2019-10
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.2 2019-11
نسبت ذخیره نقدی 13 2019-11
نرخ بهره بین بانکی 3.83 2019-11
عرضه پول M0 7340 2019-10
عرضه پول M1 55810 2019-10
عرضه پول M2 194560 2019-10
ترازنامه بانک 661 2019-10
ترازنامه بانک مرکزی 361967 2019-09
ذخایر ارزی 3105000 2019-10
وام به بخش خصوصی 6189 2019-10
نرخ بهره سپرده 0.35 2019-10
میزان رشد وام 12.4 2019-10
سرمایه گذاری دارائی های ثابت 5.4 2019-09
نرخ وام 4.35 2019-10
وام به بانک 1494009 2019-09
نرخ بهره معکوس 2.55 2019-11
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 428 2019-10
حساب جاری 549 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.4 2018-12
صادرات 2129 2019-10
واردات 1701 2019-10
بدهی خارجی 19652 2018-12
رابطه مبادله 102 2019-08
گردش سرمایه -549 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1008 2019-09
ورود توریست 3054 2018-12
ذخایر طلا 1948 2019-12
تولید نفت خام 3835 2019-07
شاخص تروریسم 5.11 2017-12
درآمد گردشگری 5.97 2018-12
فروش اسلحه 1040 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.5 2018-12
بودجه دولت -4.2 2018-12
ارزش بودجه دولت -192 2019-09
هزینه های دولت 220906 2018-12
درآمدهای دولت 13617 2019-09
هزینه های مالی 25543 2019-09
ارزیابی اعتبار 79.57
مخارج نظامی 239223 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 13 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 48 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 37 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 49.3 2019-10
شاخص PMI تولید 51.7 2019-10
پی ام آی غیر توليدی 52.8 2019-10
شاخص PMI خدمات 51.1 2019-10
تولید صنعتی 5.8 2019-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.72 2019-09
تولید صنعتی 5.6 2019-09
میزان سفارشات جدید 49.6 2019-10
تغییرات موجودی انبار 15873 2018-12
تولید خودرو 1864725 2019-09
ثبت خودرو 1930637 2019-09
مجموع فروش خودرو 2298299 2019-10
سرعت اینترنت 7583 2017-03
آدرس های IP 98862937 2017-03
استفاده از ظرفیت 76.4 2019-09
تولید سیمان 21765 2019-09
شاخص رقابتی 73.9 2019-12
رتبه رقابتی 28 2019-12
پی ام آی مرکب 52 2019-10
سود شرکت سهامی 4593350 2019-09
شاخص فساد مالی 39 2018-12
رتبه فساد مالی 87 2018-12
آسانی کسب و کار 31 2019-12
تولید الکتریسیته 590800 2019-09
استخراج معدن 8.1 2019-09
تولید فولاد 82773 2019-09
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 124 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.7 2019-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.8 2019-09
هزینه های مصرف کننده 348210 2018-12
درآمد قابل تصرف شخص 39251 2018-12
پس انداز های شخصی 36.1 2016-12
نرخ وام بانکی 3.25 2019-11
تسهیلات اعتباری خریدار 417455 2019-09
قیمت گازوئیل 0.71 2019-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 53.6 2019-03
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 8.4 2019-09
فروش خانه جدید 97497 2019-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: چین - شاخص های اقتصادی.