بازارها گذشته مرجع
پول 6.88 2019-07
بازار سهام 2924 2019-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.17 2019-07
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.6 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.2 2019-06
نرخ بیکاری 3.67 2019-03
نرخ تورم 2.7 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2019-06
نرخ بهره 4.35 2019-06
نسبت ذخیره نقدی 13.5 2019-07
موازنه تجاری 510 2019-06
حساب جاری 490 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.4 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.5 2018-12
بودجه دولت -4.2 2018-12
اطمینان کسب و کار 49.4 2019-06
شاخص PMI تولید 49.4 2019-06
پی ام آی غیر توليدی 54.2 2019-06
شاخص PMI خدمات 52 2019-06
ضریب اطمینان مصرف کننده 123 2019-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.96 2019-06
نرخ مالیات شرکت 25 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.6 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.2 2019-06
تولید ناخالص داخلی 13608 2018-12
تولید ناخالص ملی 896916 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 380772 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 7755 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16187 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 450933 2019-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 23207 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 10529 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 72040 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 247743 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 9553 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.67 2019-03
افراد شاغل 77586 2018-12
افراد بیکار 974 2018-12
هزینه های کار 104 2019-03
دستمزد 82461 2018-12
حداقل دستمزد 2480 2019-04
دستمزد در تولید 72088 2018-12
جمعیت 1395 2018-12
سن بازنشستگی زنان 50 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.7 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2019-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2019-06
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2019-06
اندازه اصل تورم 1.6 2019-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 656 2017-12
قیمت تولید 100 2019-06
تغییر قیمت تولید کننده 0 2019-06
قیمت صادرات 104 2019-04
قیمت واردات 102 2019-04
تورم مواد غذایی 8.3 2019-06
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.35 2019-06
نسبت ذخیره نقدی 13.5 2019-07
نرخ بهره بین بانکی 3.4 2019-07
عرضه پول M0 7260 2019-06
عرضه پول M1 56770 2019-06
عرضه پول M2 192140 2019-06
ترازنامه بانک 1660 2019-06
ترازنامه بانک مرکزی 359015 2019-05
ذخایر ارزی 3119234 2019-06
وام به بخش خصوصی 22600 2019-06
نرخ بهره سپرده 0.35 2019-06
میزان رشد وام 13 2019-06
سرمایه گذاری دارائی های ثابت 5.8 2019-06
وام به بانک 1437967 2019-05
نرخ بهره معکوس 2.55 2019-07
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 510 2019-06
حساب جاری 490 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.4 2018-12
صادرات 2128 2019-06
واردات 1619 2019-06
بدهی خارجی 19652 2018-12
رابطه مبادله 102 2019-04
گردش سرمایه 388 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 697 2019-06
ورود توریست 3054 2018-12
ذخایر طلا 1864 2019-03
تولید نفت خام 3895 2019-03
شاخص تروریسم 5.11 2017-12
درآمد گردشگری 5.97 2018-12
فروش اسلحه 1040 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.5 2018-12
بودجه دولت -4.2 2018-12
ارزش بودجه دولت -48.7 2019-05
هزینه های دولت 220906 2018-12
درآمدهای دولت 17358 2019-05
هزینه های مالی 17356 2019-05
ارزیابی اعتبار 79.57
مخارج نظامی 239223 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 13 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 48 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 37 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 49.4 2019-06
شاخص PMI تولید 49.4 2019-06
پی ام آی غیر توليدی 54.2 2019-06
شاخص PMI خدمات 52 2019-06
تولید صنعتی 6.3 2019-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.68 2019-06
تولید صنعتی 6.2 2019-06
میزان سفارشات جدید 49.6 2019-06
تغییرات موجودی انبار 15873 2018-12
تولید خودرو 1598000 2019-06
ثبت خودرو 1728000 2019-06
مجموع فروش خودرو 2056000 2019-06
سرعت اینترنت 7583 2017-03
آدرس های IP 98862937 2017-03
استفاده از ظرفیت 76.4 2019-06
تولید سیمان 22696 2019-05
شاخص رقابتی 72.61 2018-12
رتبه رقابتی 28 2018-12
پی ام آی مرکب 50.6 2019-06
سود شرکت سهامی 2379020 2019-05
شاخص فساد مالی 39 2018-12
رتبه فساد مالی 87 2018-12
آسانی کسب و کار 46 2018-12
تولید الکتریسیته 583400 2019-06
استخراج معدن 7.3 2019-06
تولید فولاد 89091 2019-05
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 123 2019-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.96 2019-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9.8 2019-06
هزینه های مصرف کننده 348210 2018-12
درآمد قابل تصرف شخص 39251 2018-12
پس انداز های شخصی 36.1 2016-12
نرخ وام بانکی 4.35 2019-06
تسهیلات اعتباری خریدار 396204 2019-05
قیمت گازوئیل 0.67 2019-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 52.6 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 10.3 2019-06
نرخ مالکیت مسکن 90 2014-12
فروش خانه جدید 45021 2019-05


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: چین - شاخص های اقتصادی.