بازارها گذشته مرجع
پول 6.5 2021-01
بازار سهام 3525 2021-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.19 2021-01

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.6 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.5 2020-12
نرخ بیکاری 5.2 2020-12
نرخ تورم 0.2 2020-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2020-12
نرخ بهره 3.85 2021-01
نسبت ذخیره نقدی 12.5 2021-01
موازنه تجاری 782 2020-12
حساب جاری 942 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.6 2019-12
بودجه دولت -2.8 2019-12
اطمینان کسب و کار 51.9 2020-12
شاخص PMI تولید 53 2020-12
پی ام آی غیر توليدی 55.7 2020-12
شاخص PMI خدمات 56.3 2020-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 124 2020-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.24 2020-12
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2019-12
موارد کروناویروس 100431 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 4636 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 82774 2021-01

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.6 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.5 2020-12
تولید ناخالص داخلی 14343 2019-12
تولید ناخالص ملی 988529 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 422019 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 8254 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16117 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1015986 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 77754 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 72996 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 313071 2020-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 22592 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 553977 2020-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 41562 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.2 2020-12
افراد شاغل 77471 2019-12
افراد بیکار 1126 2020-09
هزینه های کار 78 2020-12
دستمزد 93383 2019-12
حداقل دستمزد 2480 2020-12
دستمزد در تولید 78147 2019-12
جمعیت 1400 2019-12
سن بازنشستگی زنان 50 2019-12
سن بازنشستگی مردان 60 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.2 2020-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2020-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112 2020-12
قیمت مصرف کننده اصلی 100 2020-12
اندازه اصل تورم 0.4 2020-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 692 2019-12
قیمت تولید 108 2020-12
تغییر قیمت تولید کننده -0.4 2020-12
قیمت صادرات 97.8 2020-10
قیمت واردات 95.4 2020-10
تورم مواد غذایی 1.2 2020-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.85 2021-01
نسبت ذخیره نقدی 12.5 2021-01
نرخ بهره بین بانکی 3.33 2021-01
عرضه پول M0 8430 2020-12
عرضه پول M1 62560 2020-12
عرضه پول M2 218680 2020-12
ترازنامه بانک 1260 2020-12
ترازنامه بانک مرکزی 387676 2020-12
ذخایر ارزی 3216500 2020-12
وام به بخش خصوصی 17200 2020-12
نرخ بهره سپرده 0.35 2020-12
میزان رشد وام 12.8 2020-12
سرمایه گذاری دارائی های ثابت 2.9 2020-12
نرخ وام 4.35 2020-12
وام به بانک 1721356 2020-12
نرخ بهره معکوس 2.2 2021-01

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 782 2020-12
حساب جاری 942 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1 2019-12
صادرات 2819 2020-12
واردات 2038 2020-12
بدهی خارجی 20573 2019-12
رابطه مبادله 103 2020-10
گردش سرمایه -942 2020-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1444 2020-12
ورود توریست 3188 2019-12
ذخایر طلا 1948 2020-09
تولید نفت خام 3918 2020-09
شاخص تروریسم 3.59 2019-12
درآمد گردشگری 5.97 2018-12
فروش اسلحه 1040 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.6 2019-12
بودجه دولت -2.8 2019-12
ارزش بودجه دولت 571 2020-11
هزینه های دولت 238874 2019-12
درآمدهای دولت 10956 2020-11
هزینه های مالی 18407 2020-11
ارزیابی اعتبار 80 2021-01
مخارج نظامی 239223 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 13 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 48 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 37 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2018-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 51.9 2020-12
شاخص PMI تولید 53 2020-12
پی ام آی غیر توليدی 55.7 2020-12
شاخص PMI خدمات 56.3 2020-12
تولید صنعتی 7.3 2020-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.1 2020-12
تولید صنعتی 7.7 2020-12
میزان سفارشات جدید 53.6 2020-12
تغییرات موجودی انبار 6609 2019-12
تولید خودرو 2331000 2020-12
ثبت خودرو 2375000 2020-12
مجموع فروش خودرو 2830000 2020-12
سرعت اینترنت 7583 2017-03
آدرس های IP 98862937 2017-03
استفاده از ظرفیت 78 2020-12
تولید سیمان 21333 2020-12
شاخص رقابتی 73.9 2019-12
رتبه رقابتی 28 2019-12
پی ام آی مرکب 55.8 2020-12
سود شرکت سهامی 5744500 2020-11
شاخص فساد مالی 41 2019-12
رتبه فساد مالی 80 2019-12
آسانی کسب و کار 31 2019-12
تولید الکتریسیته 631500 2020-09
استخراج معدن 4.9 2020-12
تولید فولاد 87660 2020-11

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 124 2020-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.24 2020-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.6 2020-12
هزینه های مصرف کننده 385896 2019-12
درآمد قابل تصرف شخص 42359 2019-12
نرخ وام بانکی 2.95 2021-01
تسهیلات اعتباری خریدار 488548 2020-12
قیمت گازوئیل 0.68 2020-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 59.1 2020-06
بدهی خانوار به درآمد 99.9 2018-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 3.8 2020-12
فروش خانه جدید 154567 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 100431 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 4636 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 82774 2021-01


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: چین - شاخص های اقتصادی.