بازارها گذشته مرجع
پول 6.5 2021-04
بازار سهام 3473 2021-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.19 2021-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 18.3 2021-03
نرخ بیکاری 5.3 2021-03
نرخ تورم 0.4 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) -0.5 2021-03
نرخ بهره 3.85 2021-04
نسبت ذخیره نقدی 12.5 2021-04
موازنه تجاری 138 2021-03
حساب جاری 1238 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.9 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.8 2020-12
بودجه دولت -3.7 2020-12
اطمینان کسب و کار 51.9 2021-03
شاخص PMI تولید 50.6 2021-03
پی ام آی غیر توليدی 56.3 2021-03
شاخص PMI خدمات 54.3 2021-03
ضریب اطمینان مصرف کننده 127 2021-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.75 2021-03
نرخ مالیات شرکت 25 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2020-12
موارد کروناویروس 103340 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 4636 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 85573 2021-04

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 18.3 2021-03
تولید ناخالص داخلی 14343 2019-12
تولید ناخالص ملی 1009151 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 422019 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 8254 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16117 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 249310 2021-03
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 11332 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 12017 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 80971 2021-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 22592 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 145355 2021-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 10067 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.3 2021-03
افراد شاغل 78657 2020-12
افراد بیکار 1186 2020-12
هزینه های کار 83.5 2021-03
دستمزد 93383 2019-12
حداقل دستمزد 2480 2021-04
دستمزد در تولید 78147 2019-12
جمعیت 1400 2019-12
سن بازنشستگی زنان 55 2020-12
سن بازنشستگی مردان 60 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.4 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) -0.5 2021-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 2021-03
قیمت مصرف کننده اصلی 100 2021-03
اندازه اصل تورم 0.3 2021-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 689 2019-12
قیمت تولید 104 2021-03
تغییر قیمت تولید کننده 4.4 2021-03
قیمت صادرات 100 2020-12
قیمت واردات 95.4 2020-12
تورم مواد غذایی -0.7 2021-03

سلامتی گذشته مرجع
Coronavirus Vaccination Rate 13.55 2021-04
Coronavirus Vaccination Total 195022000 2021-04
موارد کروناویروس 103340 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 4636 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 85573 2021-04

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.85 2021-04
نسبت ذخیره نقدی 12.5 2021-04
نرخ بهره بین بانکی 3.08 2021-04
عرضه پول M0 8650 2021-03
عرضه پول M1 61610 2021-03
عرضه پول M2 227650 2021-03
ترازنامه بانک 2730 2021-03
ترازنامه بانک مرکزی 382773 2021-03
ذخایر ارزی 3170000 2021-03
وام به بخش خصوصی 33400 2021-03
نرخ بهره سپرده 0.35 2021-03
میزان رشد وام 12.6 2021-03
سرمایه گذاری دارائی های ثابت 25.6 2021-03
نرخ وام 4.35 2021-03
وام به بانک 1798384 2021-03
نرخ بهره معکوس 2.2 2021-04

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 138 2021-03
حساب جاری 1238 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.9 2020-12
صادرات 2411 2021-03
واردات 2273 2021-03
بدهی خارجی 24008 2020-12
رابطه مبادله 105 2020-12
گردش سرمایه -1302 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 449 2021-03
ورود توریست 3188 2019-12
ذخایر طلا 1948 2020-12
تولید نفت خام 3831 2020-12
شاخص تروریسم 3.59 2019-12
درآمد گردشگری 6.63 2019-12
فروش اسلحه 760 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.8 2020-12
بودجه دولت -3.7 2020-12
ارزش بودجه دولت -52.2 2021-02
هزینه های دولت 238874 2019-12
درآمدهای دولت 41805 2021-02
هزینه های مالی 35733 2021-02
ارزیابی اعتبار 80 2021-04
مخارج نظامی 266449 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 13 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 48 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 37 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 51.9 2021-03
شاخص PMI تولید 50.6 2021-03
پی ام آی غیر توليدی 56.3 2021-03
شاخص PMI خدمات 54.3 2021-03
تولید صنعتی 14.1 2021-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.6 2021-03
تولید صنعتی 15.2 2021-03
میزان سفارشات جدید 53.6 2021-03
تغییرات موجودی انبار 6609 2019-12
تولید خودرو 1883000 2021-03
ثبت خودرو 1874000 2021-03
مجموع فروش خودرو 2525691 2021-03
سرعت اینترنت 7583 2017-03
آدرس های IP 98862937 2017-03
استفاده از ظرفیت 77.2 2021-03
تولید سیمان 19702 2021-03
شاخص رقابتی 73.9 2019-12
رتبه رقابتی 28 2019-12
پی ام آی مرکب 53.1 2021-03
سود شرکت سهامی 1114010 2021-02
شاخص فساد مالی 42 2020-12
رتبه فساد مالی 78 2020-12
آسانی کسب و کار 31 2019-12
تولید الکتریسیته 657900 2021-03
استخراج معدن 2.9 2021-03
تولید فولاد 83000 2021-02

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 127 2021-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.75 2021-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 34.2 2021-03
هزینه های مصرف کننده 385896 2019-12
درآمد قابل تصرف شخص 43834 2020-12
نرخ وام بانکی 2.95 2021-04
تسهیلات اعتباری خریدار 502742 2021-03
قیمت گازوئیل 0.79 2021-02
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 61.1 2020-09
بدهی خانوار به درآمد 99.9 2018-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 4.6 2021-03
فروش خانه جدید 35055 2021-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: چین - شاخص های اقتصادی.