بازارها گذشته مرجع
پول 6.73 2019-04
بازار سهام 3199 2019-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.43 2019-04
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.4 2019-03
نرخ بیکاری 3.8 2018-12
نرخ تورم 2.3 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) -0.4 2019-03
نرخ بهره 4.35 2019-03
نسبت ذخیره نقدی 13.5 2019-04
موازنه تجاری 327 2019-03
حساب جاری 546 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.4 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.6 2017-12
بودجه دولت -4.2 2018-12
اطمینان کسب و کار 50.5 2019-03
شاخص PMI تولید 50.8 2019-03
پی ام آی غیر توليدی 54.8 2019-03
شاخص PMI خدمات 54.4 2019-03
ضریب اطمینان مصرف کننده 126 2019-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.91 2019-03
نرخ مالیات شرکت 25 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.4 2019-03
تولید ناخالص داخلی 12238 2017-12
تولید ناخالص ملی 896915 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 346441 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 7329 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15309 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 213433 2019-03
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8769 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 10529 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 72040 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 122317 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 9553 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.8 2018-12
افراد شاغل 77586 2018-12
افراد بیکار 968 2018-09
هزینه های کار 104 2019-03
دستمزد 74318 2017-12
حداقل دستمزد 2480 2019-04
دستمزد در تولید 64452 2017-12
جمعیت 1395 2018-12
سن بازنشستگی زنان 50 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.3 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) -0.4 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2019-03
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2019-03
اندازه اصل تورم 1.8 2019-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 656 2017-12
قیمت تولید 100 2019-03
تغییر قیمت تولید کننده 0.4 2019-03
قیمت صادرات 110 2019-02
قیمت واردات 105 2019-02
تورم مواد غذایی 4.1 2019-03
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.35 2019-03
نسبت ذخیره نقدی 13.5 2019-04
نرخ بهره بین بانکی 3.09 2019-04
عرضه پول M0 7490 2019-03
عرضه پول M1 54760 2019-03
عرضه پول M2 188940 2019-03
ترازنامه بانک 1690 2019-03
ترازنامه بانک مرکزی 348553 2019-03
ذخایر ارزی 3098761 2019-03
وام به بخش خصوصی 28600 2019-03
نرخ بهره سپرده 0.35 2019-03
میزان رشد وام 13.7 2019-03
سرمایه گذاری دارائی های ثابت 6.3 2019-03
وام به بانک 1415914 2019-03
نرخ بهره معکوس 2.55 2019-04
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 327 2019-03
حساب جاری 546 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.4 2018-12
صادرات 1987 2019-03
واردات 1660 2019-03
بدهی خارجی 19652 2018-12
رابطه مبادله 104 2019-02
گردش سرمایه -546 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 36.19 2019-03
ورود توریست 3054 2018-12
ذخایر طلا 1864 2019-03
تولید نفت خام 3845 2018-12
شاخص تروریسم 5.11 2017-12
درآمد گردشگری 5.97 2018-12
فروش اسلحه 1131 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.6 2017-12
بودجه دولت -4.2 2018-12
ارزش بودجه دولت -30 2019-02
هزینه های دولت 220906 2018-12
درآمدهای دولت 14552 2019-03
هزینه های مالی 25315 2019-03
ارزیابی اعتبار 79.57
مخارج نظامی 228173 2017-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 13 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 48 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 37 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 50.5 2019-03
شاخص PMI تولید 50.8 2019-03
پی ام آی غیر توليدی 54.8 2019-03
شاخص PMI خدمات 54.4 2019-03
تولید صنعتی 8.5 2019-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1 2019-03
تولید صنعتی 9 2019-03
میزان سفارشات جدید 51.6 2019-03
تغییرات موجودی انبار 14186 2017-12
تولید خودرو 2089800 2019-03
ثبت خودرو 2019400 2019-03
مجموع فروش خودرو 2520000 2019-03
سرعت اینترنت 7583 2017-03
آدرس های IP 98862937 2017-03
استفاده از ظرفیت 75.9 2019-03
تولید سیمان 17971 2019-03
شاخص رقابتی 72.61 2018-12
رتبه رقابتی 28 2018-12
پی ام آی مرکب 52.9 2019-03
سود شرکت سهامی 708010 2019-02
شاخص فساد مالی 39 2018-12
رتبه فساد مالی 87 2018-12
آسانی کسب و کار 46 2018-12
تولید الکتریسیته 620000 2018-12
استخراج معدن 4.6 2019-03
تولید فولاد 70988 2019-02
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 126 2019-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.91 2019-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.7 2019-03
هزینه های مصرف کننده 317510 2017-12
درآمد قابل تصرف شخص 39251 2018-12
پس انداز های شخصی 37.1 2015-12
نرخ وام بانکی 4.35 2019-03
تسهیلات اعتباری خریدار 386041 2019-03
قیمت گازوئیل 0.77 2019-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 51.5 2018-09
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 10.6 2019-03
نرخ مالکیت مسکن 90 2014-12
فروش خانه جدید 23239 2019-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: چین - شاخص های اقتصادی.