بازارها گذشته مرجع
پول 7.06 2020-07
بازار سهام 3246 2020-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -9.8 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.8 2020-03
نرخ بیکاری 5.9 2020-05
نرخ تورم 2.4 2020-05
نرخ تورم (ماهانه) -0.8 2020-05
نرخ بهره 3.85 2020-07
نسبت ذخیره نقدی 12.5 2020-07
موازنه تجاری 629 2020-05
حساب جاری -337 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.5 2018-12
بودجه دولت -2.8 2019-12
اطمینان کسب و کار 50.9 2020-06
شاخص PMI تولید 51.2 2020-06
پی ام آی غیر توليدی 54.4 2020-06
شاخص PMI خدمات 58.4 2020-06
ضریب اطمینان مصرف کننده 116 2020-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.79 2020-05
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2019-12
موارد کروناویروس 85306 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 4634 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 78509 2020-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -9.8 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.8 2020-03
تولید ناخالص داخلی 14343 2019-12
تولید ناخالص ملی 988529 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 422019 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 8254 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16117 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 206504 2020-03
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 10186 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 9378 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 64642 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 122680 2020-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7865 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.9 2020-05
افراد شاغل 77471 2019-12
افراد بیکار 945 2019-12
هزینه های کار 103 2019-12
دستمزد 90501 2019-12
حداقل دستمزد 2480 2020-04
دستمزد در تولید 78147 2019-12
جمعیت 1400 2019-12
سن بازنشستگی زنان 50 2019-12
سن بازنشستگی مردان 60 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.4 2020-05
نرخ تورم (ماهانه) -0.8 2020-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110 2020-05
قیمت مصرف کننده اصلی 101 2020-05
اندازه اصل تورم 1.1 2020-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 685 2018-12
قیمت تولید 105 2020-05
تغییر قیمت تولید کننده -3.7 2020-05
قیمت صادرات 108 2020-04
قیمت واردات 94.4 2020-04
تورم مواد غذایی 10.6 2020-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.85 2020-07
نسبت ذخیره نقدی 12.5 2020-07
نرخ بهره بین بانکی 2.63 2020-07
عرضه پول M0 7970 2020-05
عرضه پول M1 58110 2020-05
عرضه پول M2 210020 2020-05
ترازنامه بانک 1480 2020-05
ترازنامه بانک مرکزی 367871 2020-05
ذخایر ارزی 3101700 2020-05
وام به بخش خصوصی 31900 2020-05
نرخ بهره سپرده 0.35 2020-06
میزان رشد وام 13.2 2020-05
سرمایه گذاری دارائی های ثابت -6.3 2020-05
نرخ وام 4.35 2020-06
وام به بانک 1627983 2020-05
نرخ بهره معکوس 2.2 2020-07

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 629 2020-05
حساب جاری -337 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1 2019-12
صادرات 2068 2020-05
واردات 1439 2020-05
بدهی خارجی 20573 2019-12
رابطه مبادله 114 2020-04
گردش سرمایه 111 2020-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 355 2020-05
ورود توریست 3188 2019-12
ذخایر طلا 1948 2020-03
تولید نفت خام 3900 2020-03
شاخص تروریسم 4.47 2018-12
درآمد گردشگری 5.97 2018-12
فروش اسلحه 1040 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.5 2018-12
بودجه دولت -2.8 2019-12
ارزش بودجه دولت -174 2020-05
هزینه های دولت 238874 2019-12
درآمدهای دولت 15539 2020-05
هزینه های مالی 16685 2020-05
ارزیابی اعتبار 80 2020-07
مخارج نظامی 239223 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 13 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 48 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 37 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2018-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 50.9 2020-06
شاخص PMI تولید 51.2 2020-06
پی ام آی غیر توليدی 54.4 2020-06
شاخص PMI خدمات 58.4 2020-06
تولید صنعتی 4.4 2020-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.53 2020-05
تولید صنعتی 5.2 2020-05
میزان سفارشات جدید 51.4 2020-06
تغییرات موجودی انبار 6609 2019-12
تولید خودرو 1660000 2020-05
ثبت خودرو 1674000 2020-05
مجموع فروش خودرو 2190000 2020-05
سرعت اینترنت 7583 2017-03
آدرس های IP 98862937 2017-03
استفاده از ظرفیت 67.3 2020-03
تولید سیمان 24869 2020-05
شاخص رقابتی 73.9 2019-12
رتبه رقابتی 28 2019-12
پی ام آی مرکب 55.7 2020-06
سود شرکت سهامی 1843490 2020-05
شاخص فساد مالی 41 2019-12
رتبه فساد مالی 80 2019-12
آسانی کسب و کار 31 2019-12
تولید الکتریسیته 554300 2020-04
استخراج معدن 1.1 2020-05
تولید فولاد 92267 2020-05

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 116 2020-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.79 2020-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.8 2020-05
هزینه های مصرف کننده 385896 2019-12
درآمد قابل تصرف شخص 42359 2019-12
پس انداز های شخصی 36.1 2016-12
نرخ وام بانکی 2.95 2020-07
تسهیلات اعتباری خریدار 450448 2020-05
قیمت گازوئیل 0.53 2020-05
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 55.2 2019-12
بدهی خانوار به درآمد 99.9 2018-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 4.9 2020-05
فروش خانه جدید 41250 2020-05

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 85306 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 4634 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 78509 2020-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: چین - شاخص های اقتصادی.