چین - شاخص های اقتصادی

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.6 2018-09
نرخ بیکاری 3.83 2018-06
نرخ تورم 2.5 2018-09
نرخ بهره 4.35 2018-09
موازنه تجاری 317 2018-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.6 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 6.94 2018-10
بازار سهام 2580 امتیاز 2018-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.63 % 2018-10
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.6 % 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.5 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی 12238 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص ملی 824828 CNY-HML 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 346441 CNY-HML 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 7329 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15309 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 650899 CNY-HML 2018-09
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 42173 CNY-HML 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 41590 CNY-HML 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 222165 CNY-HML 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 345773 CNY-HML 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 29556 CNY-HML 2018-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.83 % 2018-06
افراد شاغل 77640 ده ها هزار نفر 2017-12
افراد بیکار 969 ده ها هزار نفر 2018-06
هزینه های کار 105 نقاط شاخص 2018-09
دستمزد 74318 CNY / سال 2017-12
حداقل دستمزد 2420 CNY / ماه 2018-04
دستمزد در تولید 64452 CNY / سال 2017-12
جمعیت 1390 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 50 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.5 % 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 % 2018-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2018-09
قیمت مصرف کننده اصلی 102 نقاط شاخص 2018-09
اندازه اصل تورم 1.7 % 2018-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 631 نقاط شاخص 2016-12
قیمت تولید 104 نقاط شاخص 2018-09
تغییر قیمت تولید کننده 3.6 % 2018-09
قیمت صادرات 101 نقاط شاخص 2018-07
قیمت واردات 107 نقاط شاخص 2018-07
تورم مواد غذایی 3.6 % 2018-09
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.35 % 2018-09
نسبت ذخیره نقدی 14.5 % 2018-10
نرخ بهره بین بانکی 2.99 % 2018-10
عرضه پول M0 7130 CNY - میلیارد 2018-09
عرضه پول M1 53860 CNY - میلیارد 2018-09
عرضه پول M2 180170 CNY - میلیارد 2018-09
ترازنامه بانک 1380 CNY - میلیارد 2018-09
ترازنامه بانک مرکزی 366230 CNY-HML 2018-09
ذخایر ارزی 3087025 USD - میلیون 2018-09
وام به بخش خصوصی 22100 CNY-HML 2018-09
نرخ بهره سپرده 0.35 % 2018-09
میزان رشد وام 13.2 % 2018-09
سرمایه گذاری دارائی های ثابت 5.4 % 2018-09
وام به بانک 1313907 CNY-HML 2018-08
نرخ بهره معکوس 2.55 % 2018-10
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 317 USD-HML 2018-09
صادرات 2267 USD-HML 2018-09
واردات 1950 USD-HML 2018-09
حساب جاری 53.29 USD-HML 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.3 % 2017-12
بدهی خارجی 17106 USD-HML 2017-12
رابطه مبادله 94.48 نقاط شاخص 2018-07
گردش سرمایه 60 USD-HML 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 918 USD-HML 2018-09
ورود توریست 2917 ده ها هزار نفر 2017-12
ذخایر طلا 1843 تن 2018-09
تولید نفت خام 3857 BBL/D/1K 2018-06
شاخص تروریسم 5.54 2016-12
فروش اسلحه 1131 USD - میلیون 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.6 % 2017-12
بودجه دولت -3.5 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -368 CNY-HML 2018-08
هزینه های دولت 203330 CNY-HML 2017-12
درآمدهای دولت 12963 CNY-HML 2018-09
هزینه های مالی 22616 CNY-HML 2018-09
ارزیابی اعتبار 79.57
مخارج نظامی 228173 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 50.8 نقاط شاخص 2018-09
شاخص PMI تولید 50 2018-09
پی ام آی غیر توليدی 54.9 % 2018-09
شاخص PMI خدمات 53.1 نقاط شاخص 2018-09
تولید صنعتی 5.8 % 2018-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.5 % 2018-09
تولید صنعتی 5.7 % 2018-09
میزان سفارشات جدید 52 نقاط شاخص 2018-09
تغییرات موجودی انبار 14186 CNY-HML 2017-12
تولید خودرو 2024800 واحد 2018-09
ثبت خودرو 2060500 2018-09
مجموع فروش خودرو 2394100 2018-09
سرعت اینترنت 7583 KBps 2017-03
آدرس های IP 98862937 IP 2017-03
استفاده از ظرفیت 76.5 % 2018-09
تولید سیمان 20781 ده هزار تن 2018-09
شاخص رقابتی 72.61 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 28 2018-12
پی ام آی مرکب 52.1 2018-09
سود شرکت سهامی 4424870 CNY - میلیون 2018-08
شاخص فساد مالی 41 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 77 2017-12
آسانی کسب و کار 78 2017-12
تولید الکتریسیته 640500 گیگاوات ساعت 2018-08
استخراج معدن 2.2 % 2018-09
تولید فولاد 80326 هزار تن 2018-08
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 119 نقاط شاخص 2018-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.8 % 2018-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9.2 % 2018-09
هزینه های مصرف کننده 317510 CNY-HML 2017-12
درآمد قابل تصرف شخص 36396 CNY 2017-12
پس انداز های شخصی 0.35 % 2018-12
نرخ وام بانکی 4.35 % 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 350646 CNY-HML 2018-08
قیمت گازوئیل 0.94 USD / لیتر 2018-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 49.3 % of GDP 2018-03
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 7.9 % 2018-09
نرخ مالکیت مسکن 90 % 2014-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 48 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 37 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
بارش 17.59 mm 2015-12
درجه حرارت -5.24 celsius 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: چین - شاخص های اقتصادی.