بازارها گذشته مرجع
پول 7.12 2019-09
بازار سهام 3006 2019-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.12 2019-09
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.6 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.2 2019-06
نرخ بیکاری 3.61 2019-06
نرخ تورم 2.8 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2019-08
نرخ بهره 4.2 2019-09
نسبت ذخیره نقدی 13 2019-09
موازنه تجاری 348 2019-08
حساب جاری 570 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.4 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.5 2018-12
بودجه دولت -4.2 2018-12
اطمینان کسب و کار 49.5 2019-08
شاخص PMI تولید 50.4 2019-08
پی ام آی غیر توليدی 53.8 2019-08
شاخص PMI خدمات 52.1 2019-08
ضریب اطمینان مصرف کننده 124 2019-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.66 2019-08
نرخ مالیات شرکت 25 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.6 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.2 2019-06
تولید ناخالص داخلی 13608 2018-12
تولید ناخالص ملی 896916 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 380772 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 7755 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16187 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 450933 2019-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 23207 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 27466 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 152994 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 247743 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 20495 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.61 2019-06
افراد شاغل 77586 2018-12
افراد بیکار 947 2019-06
هزینه های کار 104 2019-06
دستمزد 82461 2018-12
حداقل دستمزد 2480 2019-04
دستمزد در تولید 72088 2018-12
جمعیت 1395 2018-12
سن بازنشستگی زنان 50 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.8 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2019-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2019-08
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2019-08
اندازه اصل تورم 1.5 2019-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 646 2017-12
قیمت تولید 99.2 2019-08
تغییر قیمت تولید کننده -0.8 2019-08
قیمت صادرات 105 2019-06
قیمت واردات 106 2019-06
تورم مواد غذایی 10 2019-08
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.2 2019-09
نسبت ذخیره نقدی 13 2019-09
نرخ بهره بین بانکی 3.06 2019-09
عرضه پول M0 7320 2019-08
عرضه پول M1 55680 2019-08
عرضه پول M2 193550 2019-08
ترازنامه بانک 1210 2019-08
ترازنامه بانک مرکزی 360353 2019-08
ذخایر ارزی 3107176 2019-08
وام به بخش خصوصی 19800 2019-08
نرخ بهره سپرده 0.35 2019-08
میزان رشد وام 12.4 2019-08
سرمایه گذاری دارائی های ثابت 5.5 2019-08
نرخ وام 4.35 2019-08
وام به بانک 1477067 2019-08
نرخ بهره معکوس 2.55 2019-09
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 348 2019-08
حساب جاری 570 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.4 2018-12
صادرات 2148 2019-08
واردات 1800 2019-08
بدهی خارجی 19652 2018-12
رابطه مبادله 99.24 2019-06
گردش سرمایه -570 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 893 2019-08
ورود توریست 3054 2018-12
ذخایر طلا 1936 2019-09
تولید نفت خام 3822 2019-05
شاخص تروریسم 5.11 2017-12
درآمد گردشگری 5.97 2018-12
فروش اسلحه 1040 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.5 2018-12
بودجه دولت -4.2 2018-12
ارزش بودجه دولت 45.6 2019-07
هزینه های دولت 220906 2018-12
درآمدهای دولت 11438 2019-08
هزینه های مالی 15106 2019-08
ارزیابی اعتبار 79.57
مخارج نظامی 239223 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 13 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 48 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 37 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 49.5 2019-08
شاخص PMI تولید 50.4 2019-08
پی ام آی غیر توليدی 53.8 2019-08
شاخص PMI خدمات 52.1 2019-08
تولید صنعتی 4.4 2019-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.32 2019-08
تولید صنعتی 4.3 2019-08
میزان سفارشات جدید 49.7 2019-08
تغییرات موجودی انبار 15873 2018-12
تولید خودرو 1693000 2019-08
ثبت خودرو 1653000 2019-08
مجموع فروش خودرو 1958000 2019-08
سرعت اینترنت 7583 2017-03
آدرس های IP 98862937 2017-03
استفاده از ظرفیت 76.4 2019-06
تولید سیمان 21018 2019-08
شاخص رقابتی 72.61 2018-12
رتبه رقابتی 28 2018-12
پی ام آی مرکب 51.6 2019-08
سود شرکت سهامی 3497700 2019-07
شاخص فساد مالی 39 2018-12
رتبه فساد مالی 87 2018-12
آسانی کسب و کار 46 2018-12
تولید الکتریسیته 657300 2019-07
استخراج معدن 3.7 2019-08
تولید فولاد 85223 2019-07
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 124 2019-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.66 2019-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.5 2019-08
هزینه های مصرف کننده 348210 2018-12
درآمد قابل تصرف شخص 39251 2018-12
پس انداز های شخصی 36.1 2016-12
نرخ وام بانکی 4.35 2019-08
تسهیلات اعتباری خریدار 411664 2019-08
قیمت گازوئیل 0.7 2019-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 52.6 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 8.8 2019-08
نرخ مالکیت مسکن 90 2014-12
فروش خانه جدید 83317 2019-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: چین - شاخص های اقتصادی.