Ok
width
height
China Liquidity Injections Via Reverse Repo


China گذشته واحد مرجع قبلی بالاترین پایین ترین
نرخ بهره 3.85 در صد Oct/21 3.85 5.77 3.85
نسبت ذخیره نقدی 12.00 در صد Oct/21 12.00 21.50 6.00
نرخ بهره بین بانکی 3.00 در صد Oct/21 3.02 9.89 0.00
عرضه پول M1 62460.00 CNY - میلیارد Sep/21 62665.87 63747.94 74.51
عرضه پول M0 8690.00 CNY - میلیارد Sep/21 8505.92 9324.92 17.85
عرضه پول M2 234280.00 CNY - میلیارد Sep/21 231226.77 234280.00 5840.10
ذخایر ارزی خارجی 3201000.00 USD - میلیون Sep/21 3232000.00 3993212.72 2262.00
ترازنامه بانک 1660.00 CNY - میلیارد Sep/21 1220.00 3580.00 -32.10
ترازنامه بانک مرکزی 391973.65 CNY-HML Sep/21 379487.47 391973.65 34443.90
وام به بخش خصوصی 29278.00 CNY-HML Sep/21 29558.00 51870.00 -974.00
نرخ بهره سپرده 0.35 در صد Sep/21 0.35 3.15 0.35
میزان رشد وام 11.90 در صد Sep/21 12.10 34.44 10.60
نرخ بهره معکوس 2.20 در صد Oct/21 2.20 4.40 2.20
Liquidity Injections Via Reverse Repo 10.00 CNY - میلیارد Oct/21 10.00 1200.00 2.00
نرخ وام 4.35 در صد Sep/21 4.35 12.06 4.35
وام به بانک 1887963.25 CNY-HML Sep/21 1871147.52 1887963.25 413413.10