چین - رتبه فساد مالی

China Corruption Rank
width
height

چین تجارت گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
اطمینان کسب و کار 51.20 51.50 59.20 38.80 نقاط شاخص [+]
شاخص PMI خدمات 52.80 53.90 54.70 50.00 نقاط شاخص [+]
پی ام آی غیر توليدی 54.00 55.00 62.20 50.80 در صد [+]
شاخص PMI تولید 50.80 51.00 52.30 47.20 [+]
تولید صنعتی 6.00 6.00 29.40 -21.10 در صد [+]
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.48 0.35 1.32 0.13 در صد [+]
تولید صنعتی 6.20 6.00 11.40 6.00 در صد [+]
میزان سفارشات جدید 52.30 53.20 65.10 32.30 نقاط شاخص [+]
تغییرات موجودی انبار 14186.00 11054.00 14186.00 3.00 CNY-HML [+]
مجموع فروش خودرو 1890000.00 2273700.00 3060271.00 88416.00 [+]
تولید خودرو 1725300.00 1930800.00 2669100.00 215533.00 واحد [+]
ثبت خودرو 1589500.00 1874200.00 2672300.00 213534.00 [+]
سرعت اینترنت 7583.32 6295.74 7583.32 635.70 KBps [+]
آدرس های IP 98862937.00 104032031.00 119094184.00 28818357.00 IP [+]
تولید فولاد 80196.00 81127.00 81127.00 4918.00 هزار تن [+]
استخراج معدن 1.30 2.70 7.90 -3.80 در صد [+]
استفاده از ظرفیت 76.80 76.50 78.00 72.90 در صد [+]
شاخص رقابتی 5.00 4.95 5.00 4.55 امتیاز [+]
رتبه رقابتی 27.00 28.00 34.00 26.00 [+]
پی ام آی مرکب 52.30 53.00 53.70 48.00 [+]
تولید سیمان 19618.10 20009.50 23427.00 781.50 ده هزار تن [+]
شاخص فساد مالی 41.00 40.00 41.00 21.60 امتیاز [+]
رتبه فساد مالی 77.00 79.00 100.00 40.00 [+]
سود شرکت سهامی 3388210.00 2729830.00 7518710.00 1617.00 CNY - میلیون [+]
آسانی کسب و کار 78.00 78.00 99.00 78.00 [+]
تولید الکتریسیته 555100.00 544300.00 604700.00 41760.00 گیگاوات ساعت [+]
[+]


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - چین - رتبه فساد مالی.