03/03/2021 واقعی قبلی
01:45 AM
CN
Caixin خدمات PMI FEB 51.5 52.0
01:45 AM
CN
PMI کامپوزیت Caixin FEB 51.7 52.2
04/03/2021 واقعی قبلی
CN
National Committee of the CPPCC
05/03/2021 واقعی قبلی
CN
Premier Li Keqiang Speech
CN
National People's Congress
06/03/2021 واقعی قبلی
CN
National People's Congress
07/03/2021 واقعی قبلی
03:00 AM
CN
موازنه تجاری JAN-FEB $78.17B
03:00 AM
CN
تغییرات سالیانه صادرات JAN-FEB 18.1%
03:00 AM
CN
تغییرات سالیانه واردات JAN-FEB 6.5%
08:00 AM
CN
ذخایر ارزی FEB $3.211T
CN
National People's Congress
08/03/2021 واقعی قبلی
CN
National People's Congress
09/03/2021 واقعی قبلی
CN
National People's Congress
10/03/2021 واقعی قبلی
01:30 AM
CN
نرخ تورم (سالانه) FEB -0.3%
01:30 AM
CN
نرخ تورم (ماهانه) FEB 1%
01:30 AM
CN
PPI (سالانه) FEB 0.3%
CN
National People's Congress
11/03/2021 واقعی قبلی
CN
National People's Congress
CN
وام های Yuan جدید FEB CNY3580B
CN
برجسته رشد وام (سالانه) FEB 12.7%
CN
تامین مالی اجتماعی FEB CNY5170B
CN
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 FEB 9.4%
12/03/2021 واقعی قبلی
CN
FDI (حقیقی) (سالانه) FEB 4.6%
CN
فروش خودرو (سالانه) FEB 30%
15/03/2021 واقعی قبلی
01:30 AM
CN
شاخص بهای مسکن (سالانه) FEB 3.9%
02:00 AM
CN
NBS Press Conference
02:00 AM
CN
سرمایه گذاری ثابت دارایی (YTD) (سالانه) JAN-FEB 2.9%
02:00 AM
CN
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JAN-FEB 7.3%
02:00 AM
CN
تغییرات سالیانه خرده فروشی JAN-FEB 4.6%
02:00 AM
CN
نرخ بیکاری JAN-FEB 5.2%
22/03/2021 واقعی قبلی
01:30 AM
CN
Loan Prime Rate 1Y 3.85%
01:30 AM
CN
Loan Prime Rate 5Y MAR 4.65%
27/03/2021 واقعی قبلی
01:30 AM
CN
سود صنعتی (YTD) (سالانه) FEB 4.1%
31/03/2021 واقعی قبلی
01:00 AM
CN
پی ام آی توليد NBS MAR 50.6
01:00 AM
CN
پی ام آی غیر توليدی MAR 51.4
01/04/2021 واقعی قبلی
01:45 AM
CN
پی ام آی توليد Caixin MAR 50.9


چین - تقویم - شاخص های اقتصادی

چین - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.