07/07/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
CN
ذخایر ارزی JUN $3.112T $3.102T
09/07/2020 واقعی قبلی
01:30 AM
CN
نرخ تورم (سالانه) JUN 2.4%
01:30 AM
CN
نرخ تورم (ماهانه) JUN -0.8%
01:30 AM
CN
PPI (سالانه) JUN -3.7%
13/07/2020 واقعی قبلی
CN
فروش خودرو (سالانه) JUN 14.5%
CN
FDI (حقیقی) (سالانه) JUN -3.8%
CN
وام های Yuan جدید JUN CNY1480B
CN
برجسته رشد وام (سالانه) JUN 13.2%
CN
تامین مالی اجتماعی JUN CNY3190B
CN
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 JUN 11.1%
14/07/2020 واقعی قبلی
03:00 AM
CN
موازنه تجاری JUN $62.93B
03:00 AM
CN
تغییرات سالیانه صادرات JUN -3.3%
03:00 AM
CN
تغییرات سالیانه واردات JUN -16.7%
16/07/2020 واقعی قبلی
01:30 AM
CN
شاخص بهای مسکن (سالانه) JUN 4.9%
02:00 AM
CN
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q2 -6.8%
02:00 AM
CN
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JUN 4.4%
02:00 AM
CN
تغییرات سالیانه خرده فروشی JUN -2.8%
02:00 AM
CN
نرخ بیکاری JUN 5.9%
02:00 AM
CN
سرمایه گذاری ثابت دارایی (YTD) (سالانه) JUN -6.3%
02:00 AM
CN
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q2 -9.8%
02:00 AM
CN
NBS Press Conference
02:00 AM
CN
Industrial Capacity Utilization Q2 67.3%
20/07/2020 واقعی قبلی
01:30 AM
CN
Loan Prime Rate 1Y 3.85%
01:30 AM
CN
Loan Prime Rate 5Y JUL 4.65
27/07/2020 واقعی قبلی
01:30 AM
CN
سود صنعتی (YTD) (سالانه) JUN -19.3%
31/07/2020 واقعی قبلی
01:00 AM
CN
پی ام آی توليد NBS JUL 50.9
01:00 AM
CN
پی ام آی غیر توليدی JUL 54.4
03/08/2020 واقعی قبلی
01:45 AM
CN
پی ام آی توليد Caixin JUL 51.2


چین - تقویم - شاخص های اقتصادی

چین - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.