16/09/2019 واقعی قبلی
02:00 AM
CN
سرمایه گذاری ثابت دارایی (YTD) (سالانه) AUG 5.5% 5.7%
02:00 AM
CN
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی AUG 4.4% 4.8%
02:00 AM
CN
تغییرات سالیانه خرده فروشی AUG 7.5% 7.6%
17/09/2019 واقعی قبلی
01:30 AM
CN
شاخص بهای مسکن (سالانه) AUG 8.8% 9.7%
20/09/2019 واقعی قبلی
01:30 AM
CN
Loan Prime Rate 1Y 4.25%
01:30 AM
CN
Loan Prime Rate 5Y 4.85%
27/09/2019 واقعی قبلی
01:30 AM
CN
سود صنعتی (YTD) (سالانه) AUG -1.7%
30/09/2019 واقعی قبلی
01:00 AM
CN
پی ام آی توليد NBS SEP 49.5
01:00 AM
CN
پی ام آی غیر توليدی SEP 53.8
01:45 AM
CN
پی ام آی توليد Caixin SEP 50.4
07/10/2019 واقعی قبلی
01:45 AM
CN
Caixin خدمات PMI SEP 52.1
01:45 AM
CN
PMI کامپوزیت Caixin SEP 51.6
08/10/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
CN
ذخایر ارزی SEP $3.107T
12/10/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
CN
فروش خودرو (سالانه) SEP -6.9%
14/10/2019 واقعی قبلی
02:30 AM
CN
موازنه تجاری SEP $34.83B
02:30 AM
CN
تغییرات سالیانه صادرات SEP -1%
02:30 AM
CN
تغییرات سالیانه واردات SEP -5.6%
09:00 AM
CN
وام های Yuan جدید SEP CNY1210B
09:00 AM
CN
برجسته رشد وام (سالانه) SEP 12.4%
09:00 AM
CN
تامین مالی اجتماعی SEP CNY1980B
09:00 AM
CN
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 SEP 8.2%


چین - تقویم - شاخص های اقتصادی

چین - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.