16/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
02:00 AM
CN
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه APR -2.9% 5% 0.4% 0.4%
02:00 AM
CN
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه APR -11.1% -3.5% -6.1% -6%
02:00 AM
CN
(تغییرات سالیانه)سرمایه گذاری ثابت دارایی (YTD) APR 6.8% 9.3% 7% 6%
02:00 AM
CN
NBS کنفرانس مطبوعاتی
02:00 AM
CN
نرخ بیکاری APRIL 6.1% 5.8% 6%
18/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
01:30 AM
CN
شاخص بهای مسکن (سالانه) APR 1.5% 1.7%
20/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
01:15 AM
CN
نرخ وام نخست ۱ ساله 3.7% 3.7%
01:15 AM
CN
نرخ نخست وام ۵ ساله MAY 4.6% 4.6%
27/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
01:30 AM
CN
سود صنعتی (YTD) (سالانه) APR 8.5%
31/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
01:30 AM
CN
NBS شاخص مدیران خرید (پی ام آی) توليد MAY 47.4
01:30 AM
CN
PMI غیر تولیدی NBS MAY 41.9
01:30 AM
CN
PMI عمومی NBS MAY 42.7
01/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
01:45 AM
CN
Caixin شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید MAY 46.0
06/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
01:45 AM
CN
Caixin شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات MAY 36.2
01:45 AM
CN
Caixin شاخص مدیران خرید (پی ام آی) کامپوزیت MAY 37.2
07/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
CN
ذخایر ارزی خارجی MAY $3.12T
09/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
03:00 AM
CN
موازنه تجاری MAY $51.12B
03:00 AM
CN
تغییرات سالیانه صادرات MAY 3.9%
03:00 AM
CN
(واردات (تغییرات سالیانه MAY
10/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
01:30 AM
CN
نرخ تورم (سالانه) MAY 2.1% 2%
01:30 AM
CN
نرخ تورم (ماهانه) MAY 0.4% 0.5%
01:30 AM
CN
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه MAY 8.0%
CN
وام های Yuan جدید MAY CNY645.4B
CN
برجسته رشد وام (سالانه) MAY 10.9%
CN
تامین مالی اجتماعی MAY CNY910.2B
CN
(تغییرات سالیانه) M2 عرضه پول MAY 10.5%
11/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
CN
فروش خودرو (سالانه) MAY -47.6%

چین - تقویم - شاخص های اقتصادی

چین - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.