Ok
width
height
China New Yuan Loansتقویم GMT واقعی قبلی توافق
2022-05-13 08:30 AM Apr CNY645.4B CNY3130B CNY1515B
2022-06-10 08:00 AM May CNY1890B CNY645.4B CNY1300B
2022-07-09 08:00 AM Jun CNY1890B


چین گذشته قبلی واحد مرجع
نرخ بهره 3.70 3.70 در صد Jun 2022
نسبت ذخیره نقدی 11.25 11.25 در صد Jun 2022
نرخ بهره بین بانکی 2.28 2.75 در صد Jun 2022
عرضه پول M1 64510.00 63613.90 CNY - میلیارد May 2022
عرضه پول M0 9550.00 9562.65 CNY - میلیارد May 2022
عرضه پول M2 252700.00 249971.09 CNY - میلیارد May 2022
ترازنامه بانک مرکزی 385319.77 389336.03 CNY-HML May 2022
ذخایر ارزی خارجی 3128000.00 3120000.00 USD - میلیون May 2022
ترازنامه بانک 1890.00 645.40 CNY - میلیارد May 2022
وام به بخش خصوصی 27900.00 9102.00 CNY-HML May 2022
نرخ بهره سپرده 0.35 0.35 در صد May 2022
میزان رشد وام 11.00 10.90 در صد May 2022
نرخ بهره معکوس 2.10 2.10 در صد Jun 2022
وام به بانک 2026603.74 2007906.57 CNY-HML May 2022
تزریق نقدینگی از طریق Reverse Repo 10.00 10.00 CNY - میلیارد May 2022
نرخ وام 4.35 4.35 در صد Oct 2021

چین - ترازنامه بانک
ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - چین - ترازنامه بانک.
واقعی قبلی بالاترین پایین ترین تاریخ واحد فرکانس
1890.00 645.40 3980.00 -32.10 2004 - 2022 CNY - میلیارد ماهیانه