بازارها گذشته مرجع
پول 71.27 2019-12
بازار سهام 40445 2019-12
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.65 2019-12
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.5 2019-09
نرخ بیکاری 8.5 2019-10
نرخ تورم 4.62 2019-10
نرخ بهره 5.15 2019-12
نسبت ذخیره نقدی 4 2019-12
موازنه تجاری -11010 2019-10
حساب جاری -14316 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.3 2018-12
بودجه دولت -3.42 2018-12
اطمینان کسب و کار 113 2019-09
شاخص PMI تولید 51.2 2019-11
شاخص PMI خدمات 52.7 2019-11
ضریب اطمینان مصرف کننده 89.4 2019-09
نرخ مالیات شرکت 25.17 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.88 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.5 2019-09
تولید ناخالص داخلی 2726 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 35993 2019-09
تولید ناخالص ملی 13954956 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11277 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 2104 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6899 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3652 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2621 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5766 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 728 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 4674 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 766 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 8.5 2019-10
نرخ مشارکت نیروی کار 49.8 2018-12
جمعیت 1298 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
نرخ اشتغال 46.8 2018-12
هزینه زندگی خانواده 19400 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 10300 2018-12
حداقل دستمزد 176 2019-12
دستمزد 272 2014-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 43200 2018-12
دستمزد در تولید 347 2014-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 10900 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 23.7 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.62 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 147 2019-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 135 2019-12
قیمت تولید 122 2019-10
تغییر قیمت تولید کننده 0.16 2019-10
قیمت صادرات 376 2018-12
قیمت واردات 513 2018-12
تورم مواد غذایی 7.89 2019-10
CPI مسکن آب و برق 153 2019-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 126 2019-10
انتظارات تورم 8.1 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.96 2019-10
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 5.15 2019-12
نسبت ذخیره نقدی 4 2019-12
نرخ بهره بین بانکی 4.99 2019-11
عرضه پول M1 36464 2019-09
عرضه پول M2 37911 2019-11
عرضه پول M3 159903 2019-11
ترازنامه بانک مرکزی 19242 2019-10
ذخایر ارزی 451080 2019-11
میزان رشد وام 8 2019-11
نرخ بهره معکوس 4.9 2019-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -11010 2019-10
حساب جاری -14316 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.3 2018-12
صادرات 26380 2019-10
واردات 37390 2019-10
بدهی خارجی 557400 2019-06
رابطه مبادله 73.3 2018-12
گردش سرمایه -824 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1704 2019-09
حواله 14642 2019-06
ورود توریست 944233 2019-10
ذخایر طلا 618 2019-12
تولید نفت خام 667 2019-07
شاخص تروریسم 7.52 2018-12
فروش اسلحه 46 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.3 2018-12
بودجه دولت -3.42 2018-12
ارزش بودجه دولت -7204 2019-10
هزینه های دولت 4726 2019-09
درآمدهای دولت 9345 2019-10
هزینه های مالی 16549 2019-10
ارزیابی اعتبار 57 2019-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 13.04 2018-12
مخارج نظامی 66578 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25.17 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.88 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 24 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 113 2019-09
شاخص PMI تولید 51.2 2019-11
شاخص PMI خدمات 52.7 2019-11
تولید صنعتی -4.3 2019-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.3 2019-09
تولید صنعتی -3.9 2019-09
تغییرات موجودی انبار 391 2019-09
تولید خودرو 170643 2019-10
ثبت خودرو 222534 2019-10
سرعت اینترنت 6492 2017-03
آدرس های IP 9378846 2017-03
استفاده از ظرفیت 73.6 2019-06
تولید سیمان 26195 2019-10
شاخص رقابتی 61.36 2019-12
رتبه رقابتی 68 2019-12
پی ام آی مرکب 52.7 2019-11
شاخص فساد مالی 41 2018-12
رتبه فساد مالی 78 2018-12
رشد سپرده 9.7 2019-11
آسانی کسب و کار 63 2019-12
تولید الکتریسیته 266308 2017-12
استخراج معدن -8.5 2019-09
تولید فولاد 9089 2019-10
مجموع فروش خودرو 2176136 2019-10
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 89.4 2019-09
هزینه های مصرف کننده 20274 2019-09
درآمد قابل تصرف شخص 192817450 2018-12
نرخ وام بانکی 9.4 2019-11
قیمت گازوئیل 1.03 2019-11
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 11.7 2019-03
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 103 2019-03
میزان ساخت و ساز -5.8 2019-10


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: هند - شاخص های اقتصادی.