بازارها گذشته مرجع
پول 75.01 2021-10
بازار سهام 61306 2021-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.33 2021-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.1 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 20.1 2021-06
نرخ بیکاری 6.9 2021-09
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 69.5 2021-10
نرخ تورم 4.35 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 968362051 2021-10
نرخ بهره 4 2021-10
نسبت ذخیره نقدی 4 2021-10
موازنه تجاری -22590 2021-09
حساب جاری 6500 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.9 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.62 2019-12
بودجه دولت -9.4 2020-12
اطمینان کسب و کار 124 2021-09
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 53.7 2021-09
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 55.2 2021-09
ضریب اطمینان مصرف کننده 48.6 2021-07
نرخ مالیات شرکت 25.17 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 42.74 2021-12
موارد کروناویروس 34037592 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 451814 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 29427330 2021-10
تخت بیمارستان 0.53 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.1 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 20.1 2021-06
تولید ناخالص داخلی 2623 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 32380 2021-06
تولید ناخالص ملی 13280223 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 10223 2021-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 1961 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6118 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4863 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2213 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5438 2021-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 814 2021-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3792 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 820 2021-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.9 2021-09
نرخ مشارکت نیروی کار 47.3 2020-12
جمعیت 1347 2020-12
سن بازنشستگی زنان 60 2020-12
سن بازنشستگی مردان 60 2020-12
نرخ اشتغال 42.4 2020-12
حداقل دستمزد 178 2021-12
نرخ بیکاری جوانان 27.7 2020-09

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 69.5 2021-10
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 968362051 2021-10
موارد کروناویروس 34037592 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 451814 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 29427330 2021-10
تخت بیمارستان 0.53 2017-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.35 2021-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 163 2021-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 146 2021-12
قیمت تولید 136 2021-09
تغییر قیمت تولید کننده 10.66 2021-09
قیمت صادرات 140 2021-12
قیمت واردات 106 2021-12
تورم مواد غذایی 0.68 2021-09
CPI مسکن آب و برق 162 2021-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 154 2021-09
انتظارات تورم 11.5 2021-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.18 2021-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4 2021-10
نسبت ذخیره نقدی 4 2021-10
نرخ بهره بین بانکی 3.48 2021-10
عرضه پول M1 48565 2021-07
عرضه پول M2 49482 2021-09
عرضه پول M3 193996 2021-09
ترازنامه بانک مرکزی 33301 2021-08
ذخایر ارزی خارجی 639516 2021-10
میزان رشد وام 6.7 2021-09
نرخ بهره معکوس 3.35 2021-10

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -22590 2021-09
حساب جاری 6500 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.9 2020-12
صادرات 33790 2021-09
واردات 56390 2021-09
بدهی خارجی 570000 2021-06
رابطه مبادله 107 2021-12
گردش سرمایه -61.71 2021-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2235 2021-07
حواله 14355 2021-06
ورود توریست 0 2021-06
ذخایر طلا 704 2021-06
تولید نفت خام 617 2021-06
صادرات خودرو 35508 2021-09
شاخص تروریسم 7.35 2019-12
فروش اسلحه 151 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.62 2019-12
بودجه دولت -9.4 2020-12
ارزش بودجه دولت -468009 2021-08
هزینه های دولت 4215 2021-06
درآمدهای دولت 808672 2021-08
هزینه های مالی 1276681 2021-08
ارزیابی اعتبار 56 2021-10
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 17.6 2020-12
مخارج نظامی 73001 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25.17 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 42.74 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 24 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 124 2021-09
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 53.7 2021-09
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 55.2 2021-09
تولید صنعتی 11.9 2021-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.23 2021-08
تولید صنعتی 9.7 2021-08
تغییرات موجودی انبار 0.39 2021-06
تولید خودرو 136783 2021-08
ثبت خودرو 108003 2021-09
سرعت اینترنت 6492 2017-03
آدرس های IP 9378846 2017-03
میزان استفاده ازظرفیت تولید 66.6 2020-12
تولید سیمان 24222 2021-05
شاخص رقابتی 61.36 2019-12
رتبه رقابتی 68 2019-12
پی ام آی مرکب 55.3 2021-09
شاخص فساد مالی 40 2020-12
رتبه فساد مالی 86 2020-12
رشد سپرده 9.3 2021-09
آسانی کسب و کار 63 2019-12
تولید الکتریسیته 106460 2021-06
استخراج معدن 23.6 2021-08
تولید فولاد 9900 2021-08
مجموع فروش خودرو 160070 2021-09

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 48.6 2021-07
هزینه های مصرف کننده 17836 2021-06
درآمد قابل تصرف شخص 199689740 2020-12
نرخ وام بانکی 8.8 2021-10
قیمت گازوئیل 1.36 2021-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 38.4 2021-03

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 105 2021-03
میزان ساخت و ساز 11.6 2021-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: هند - شاخص های اقتصادی.