بازارها گذشته مرجع
پول 69.81 2019-06
بازار سهام 39032 2019-06
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.82 2019-06
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.6 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.8 2019-03
نرخ بیکاری 3.53 2018-12
نرخ تورم 3.05 2019-05
نرخ بهره 5.75 2019-06
نسبت ذخیره نقدی 4 2019-06
موازنه تجاری -15360 2019-05
حساب جاری -16900 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.7 2017-12
بودجه دولت -3.42 2018-12
اطمینان کسب و کار 114 2019-06
شاخص PMI تولید 52.7 2019-05
شاخص PMI خدمات 50.2 2019-05
ضریب اطمینان مصرف کننده 105 2019-06
نرخ مالیات شرکت 35 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.88 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.6 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.8 2019-03
تولید ناخالص داخلی 2601 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 37198 2019-03
تولید ناخالص ملی 13954956 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11422 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 1964 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6427 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4861 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2586 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6167 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 1140 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 4610 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 692 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.53 2018-12
افراد شاغل 29579 2012-12
افراد بیکار 44.85 2016-12
نرخ مشارکت نیروی کار 52.5 2013-12
جمعیت 1284 2017-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
هزینه زندگی خانواده 19400 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 10300 2018-12
حداقل دستمزد 176 2017-12
دستمزد 272 2014-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 43200 2018-12
دستمزد در تولید 347 2014-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 10900 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 12.9 2013-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.05 2019-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 142 2019-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 135 2019-12
قیمت تولید 121 2019-05
تغییر قیمت تولید کننده 2.45 2019-05
قیمت صادرات 376 2018-12
قیمت واردات 513 2018-12
تورم مواد غذایی 1.83 2019-05
CPI مسکن آب و برق 150 2019-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 125 2019-05
انتظارات تورم 8.1 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.57 2019-05
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 5.75 2019-06
نسبت ذخیره نقدی 4 2019-06
نرخ بهره بین بانکی 6.07 2019-06
عرضه پول M1 35861 2019-04
عرضه پول M2 37068 2019-05
عرضه پول M3 154399 2019-05
ترازنامه بانک مرکزی 18245 2019-05
ذخایر ارزی 423550 2019-06
میزان رشد وام 12.7 2019-05
نرخ بهره معکوس 5.5 2019-06
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -15360 2019-05
حساب جاری -16900 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.3 2018-12
صادرات 29990 2019-05
واردات 45350 2019-05
بدهی خارجی 521200 2018-12
رابطه مبادله 73.3 2018-12
گردش سرمایه -76.35 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4381 2019-04
حواله 12589 2018-12
ورود توریست 771353 2019-04
ذخایر طلا 607 2019-03
تولید نفت خام 683 2019-02
شاخص تروریسم 7.57 2017-12
فروش اسلحه 46 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.7 2017-12
بودجه دولت -3.42 2018-12
ارزش بودجه دولت -1570 2019-04
هزینه های دولت 3687 2019-03
درآمدهای دولت 976 2019-04
هزینه های مالی 2547 2019-04
ارزیابی اعتبار 47.56
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 12.74 2017-12
مخارج نظامی 66578 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.88 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 24 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 114 2019-06
شاخص PMI تولید 52.7 2019-05
شاخص PMI خدمات 50.2 2019-05
تولید صنعتی 3.4 2019-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) -9.9 2019-04
تولید صنعتی 2.8 2019-04
تغییرات موجودی انبار 418 2019-03
تولید خودرو 217200 2019-05
ثبت خودرو 210462 2019-05
سرعت اینترنت 6492 2017-03
آدرس های IP 9378846 2017-03
استفاده از ظرفیت 75.9 2018-12
تولید سیمان 28727 2019-04
شاخص رقابتی 62.02 2018-12
رتبه رقابتی 58 2018-12
پی ام آی مرکب 51.7 2019-05
شاخص فساد مالی 41 2018-12
رتبه فساد مالی 78 2018-12
آسانی کسب و کار 77 2018-12
استخراج معدن 5.1 2019-04
تولید فولاد 8785 2019-04
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 105 2019-06
هزینه های مصرف کننده 21111 2019-03
درآمد قابل تصرف شخص 192817450 2018-12
پس انداز های شخصی 26099 2016-12
نرخ وام بانکی 9.4 2019-05
قیمت گازوئیل 1.02 2019-05
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 11.3 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 107 2018-09
میزان ساخت و ساز 2.6 2019-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: هند - شاخص های اقتصادی.