بازارها گذشته مرجع
پول 71.03 2019-10
بازار سهام 39298 2019-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.69 2019-10
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5 2019-06
نرخ بیکاری 6 2018-12
نرخ تورم 3.99 2019-09
نرخ بهره 5.15 2019-10
نسبت ذخیره نقدی 4 2019-10
موازنه تجاری -10860 2019-09
حساب جاری -14316 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.3 2018-12
بودجه دولت -3.42 2018-12
اطمینان کسب و کار 113 2019-09
شاخص PMI تولید 51.4 2019-09
شاخص PMI خدمات 48.7 2019-09
ضریب اطمینان مصرف کننده 89.4 2019-09
نرخ مالیات شرکت 25.17 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.88 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5 2019-06
تولید ناخالص داخلی 2726 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 35852 2019-06
تولید ناخالص ملی 13954956 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11663 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 2104 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6899 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4335 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2813 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5681 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 989 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 4166 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 787 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 49.8 2018-12
جمعیت 1298 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
نرخ اشتغال 46.8 2018-12
هزینه زندگی خانواده 19400 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 10300 2018-12
حداقل دستمزد 176 2018-12
دستمزد 272 2014-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 43200 2018-12
دستمزد در تولید 347 2014-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 10900 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 23.7 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.99 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 146 2019-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 135 2019-12
قیمت تولید 121 2019-09
تغییر قیمت تولید کننده 0.33 2019-09
قیمت صادرات 376 2018-12
قیمت واردات 513 2018-12
تورم مواد غذایی 5.11 2019-09
CPI مسکن آب و برق 152 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 126 2019-09
انتظارات تورم 7.9 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.55 2019-09
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 5.15 2019-10
نسبت ذخیره نقدی 4 2019-10
نرخ بهره بین بانکی 5.2 2019-10
عرضه پول M1 35943 2019-08
عرضه پول M2 36942 2019-08
عرضه پول M3 156485 2019-09
ترازنامه بانک مرکزی 19476 2019-09
ذخایر ارزی 439710 2019-10
میزان رشد وام 8.8 2019-09
نرخ بهره معکوس 4.9 2019-10
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -10860 2019-09
حساب جاری -14316 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.3 2018-12
صادرات 26030 2019-09
واردات 36890 2019-09
بدهی خارجی 557400 2019-06
رابطه مبادله 73.3 2018-12
گردش سرمایه -824 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1824 2019-08
حواله 14642 2019-06
ورود توریست 798587 2019-08
ذخایر طلا 618 2019-09
تولید نفت خام 669 2019-06
شاخص تروریسم 7.57 2017-12
فروش اسلحه 46 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.3 2018-12
بودجه دولت -3.42 2018-12
ارزش بودجه دولت -5538 2019-08
هزینه های دولت 4219 2019-06
درآمدهای دولت 6215 2019-08
هزینه های مالی 11753 2019-08
ارزیابی اعتبار 47.56
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 13.04 2018-12
مخارج نظامی 66578 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25.17 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.88 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 24 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 113 2019-09
شاخص PMI تولید 51.4 2019-09
شاخص PMI خدمات 48.7 2019-09
تولید صنعتی -1.1 2019-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3.7 2019-08
تولید صنعتی -1.2 2019-08
تغییرات موجودی انبار 390 2019-06
تولید خودرو 192517 2019-09
ثبت خودرو 189790 2019-09
سرعت اینترنت 6492 2017-03
آدرس های IP 9378846 2017-03
استفاده از ظرفیت 76.1 2019-03
تولید سیمان 24454 2019-08
شاخص رقابتی 61.36 2019-12
رتبه رقابتی 68 2019-12
پی ام آی مرکب 49.8 2019-09
شاخص فساد مالی 41 2018-12
رتبه فساد مالی 78 2018-12
رشد سپرده 9.4 2019-09
آسانی کسب و کار 77 2018-12
تولید الکتریسیته 266308 2017-12
استخراج معدن 0.1 2019-08
تولید فولاد 9350 2019-08
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 89.4 2019-09
هزینه های مصرف کننده 19744 2019-06
درآمد قابل تصرف شخص 192817450 2018-12
نرخ وام بانکی 9.4 2019-10
قیمت گازوئیل 1.05 2019-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 11.7 2019-03
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 103 2019-03
میزان ساخت و ساز -0.5 2019-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: هند - شاخص های اقتصادی.