بازارها گذشته مرجع
پول 69.76 2019-04
بازار سهام 38774 2019-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.47 2019-04
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.6 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.6 2018-12
نرخ بیکاری 3.53 2018-12
نرخ تورم 2.86 2019-03
نرخ بهره 6 2019-04
نسبت ذخیره نقدی 4 2019-04
موازنه تجاری -10890 2019-03
حساب جاری -16900 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.7 2017-12
بودجه دولت -3.42 2018-12
اطمینان کسب و کار 114 2019-06
شاخص PMI تولید 52.6 2019-03
شاخص PMI خدمات 52 2019-03
ضریب اطمینان مصرف کننده 105 2019-06
نرخ مالیات شرکت 35 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.88 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.6 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.6 2018-12
تولید ناخالص داخلی 2601 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 35002 2018-12
تولید ناخالص ملی 13954956 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11575 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1964 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6427 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5862 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2754 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5650 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 871 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 4314 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 708 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.53 2018-12
افراد شاغل 29579 2012-12
افراد بیکار 44.85 2016-12
نرخ مشارکت نیروی کار 52.5 2013-12
جمعیت 1284 2017-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
هزینه زندگی خانواده 19400 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 10300 2018-12
دستمزد 272 2014-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 43200 2018-12
دستمزد در تولید 347 2014-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 10900 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 12.9 2013-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.86 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 140 2019-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 135 2019-12
قیمت تولید 120 2019-03
تغییر قیمت تولید کننده 3.18 2019-03
قیمت صادرات 376 2018-12
قیمت واردات 513 2018-12
تورم مواد غذایی 0.3 2019-03
CPI مسکن آب و برق 149 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 125 2019-03
انتظارات تورم 8.1 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.36 2019-03
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 6 2019-04
نسبت ذخیره نقدی 4 2019-04
نرخ بهره بین بانکی 6.27 2019-04
عرضه پول M1 34569 2019-02
عرضه پول M2 35970 2019-03
عرضه پول M3 150536 2019-03
ترازنامه بانک مرکزی 18937 2019-03
ذخایر ارزی 414900 2019-04
میزان رشد وام 13.2 2019-03
نرخ بهره معکوس 5.75 2019-04
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -10890 2019-03
حساب جاری -16900 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.3 2018-12
صادرات 32550 2019-03
واردات 43440 2019-03
بدهی خارجی 521200 2018-12
رابطه مبادله 73.3 2018-12
گردش سرمایه -76.35 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1932 2019-02
حواله 12589 2018-12
ورود توریست 1103380 2019-01
ذخایر طلا 607 2019-03
تولید نفت خام 689 2018-12
شاخص تروریسم 7.57 2017-12
فروش اسلحه 56 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.7 2017-12
بودجه دولت -3.42 2018-12
ارزش بودجه دولت -8515 2019-02
هزینه های دولت 3410 2018-12
درآمدهای دولت 13373 2019-02
هزینه های مالی 21888 2019-02
ارزیابی اعتبار 47.56
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 12.74 2017-12
مخارج نظامی 59757 2017-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.88 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 24 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 114 2019-06
شاخص PMI تولید 52.6 2019-03
شاخص PMI خدمات 52 2019-03
تولید صنعتی 0.1 2019-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) -5 2019-02
تولید صنعتی -0.3 2019-02
تغییرات موجودی انبار 380 2018-12
تولید خودرو 237936 2019-03
ثبت خودرو 251130 2019-03
سرعت اینترنت 6492 2017-03
آدرس های IP 9378846 2017-03
استفاده از ظرفیت 74.8 2018-09
تولید سیمان 28511 2019-02
شاخص رقابتی 62.02 2018-12
رتبه رقابتی 58 2018-12
پی ام آی مرکب 52.7 2019-03
شاخص فساد مالی 41 2018-12
رتبه فساد مالی 78 2018-12
آسانی کسب و کار 77 2018-12
استخراج معدن 2 2019-02
تولید فولاد 8738 2019-02
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 105 2019-06
هزینه های مصرف کننده 20671 2018-12
درآمد قابل تصرف شخص 192817450 2018-12
پس انداز های شخصی 26099 2016-12
نرخ وام بانکی 9.4 2019-04
قیمت گازوئیل 1.05 2019-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 11.3 2018-09
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 107 2018-09
میزان ساخت و ساز 2.1 2019-02


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: هند - شاخص های اقتصادی.