بازارها گذشته مرجع
پول 74.34 2021-07
بازار سهام 52645 2021-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.2 2021-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.1 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 2021-03
نرخ بیکاری 11.9 2021-05
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 33.05 2021-07
نرخ تورم 6.26 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 456033754 2021-07
نرخ بهره 4 2021-06
نسبت ذخیره نقدی 4 2021-07
موازنه تجاری -9370 2021-06
حساب جاری -8135 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.9 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.62 2019-12
بودجه دولت -9.4 2020-12
اطمینان کسب و کار 114 2021-03
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 48.1 2021-06
PMI شاخص خدمات 41.2 2021-06
ضریب اطمینان مصرف کننده 48.5 2021-05
نرخ مالیات شرکت 25.17 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 42.74 2021-12
موارد کروناویروس 31572344 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 423217 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 29427330 2021-07
تخت بیمارستان 0.53 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.1 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 2021-03
تولید ناخالص داخلی 2623 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 38963 2021-03
تولید ناخالص ملی 13280223 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 13382 2021-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 1961 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6118 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5445 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3175 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6315 2021-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 913 2021-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 4699 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 796 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 11.9 2021-05
نرخ مشارکت نیروی کار 49.8 2018-12
جمعیت 1347 2020-12
سن بازنشستگی زنان 60 2020-12
سن بازنشستگی مردان 60 2020-12
نرخ اشتغال 47.3 2019-12
حداقل دستمزد 178 2021-12
نرخ بیکاری جوانان 34.7 2020-06

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 33.05 2021-07
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 456033754 2021-07
موارد کروناویروس 31572344 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 423217 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 29427330 2021-07
تخت بیمارستان 0.53 2017-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 6.26 2021-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 161 2021-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 146 2021-12
قیمت تولید 134 2021-06
تغییر قیمت تولید کننده 12.07 2021-06
قیمت صادرات 402 2019-12
قیمت واردات 569 2019-12
تورم مواد غذایی 5.15 2021-06
CPI مسکن آب و برق 160 2021-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 151 2021-06
انتظارات تورم 10.9 2021-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.56 2021-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4 2021-06
نسبت ذخیره نقدی 4 2021-07
نرخ بهره بین بانکی 3.42 2021-07
عرضه پول M1 47401 2021-05
عرضه پول M2 49438 2021-06
عرضه پول M3 193119 2021-07
ترازنامه بانک مرکزی 31635 2021-06
ذخایر ارزی خارجی 611149 2021-07
میزان رشد وام 6.5 2021-07
نرخ بهره معکوس 3.35 2021-06

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -9370 2021-06
حساب جاری -8135 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.9 2020-12
صادرات 32500 2021-06
واردات 41870 2021-06
بدهی خارجی 570000 2021-03
رابطه مبادله 73.7 2019-12
گردش سرمایه -38.46 2021-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 9140 2021-05
حواله 14035 2021-03
ورود توریست 0 2021-06
ذخایر طلا 695 2021-03
تولید نفت خام 629 2021-03
صادرات خودرو 34848 2021-06
شاخص تروریسم 7.35 2019-12
فروش اسلحه 151 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.62 2019-12
بودجه دولت -9.4 2020-12
ارزش بودجه دولت -274245 2021-06
هزینه های دولت 4560 2021-03
درآمدهای دولت 547399 2021-06
هزینه های مالی 821644 2021-06
ارزیابی اعتبار 56 2021-07
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 17.6 2020-12
مخارج نظامی 73001 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25.17 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 42.74 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 24 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 114 2021-03
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 48.1 2021-06
PMI شاخص خدمات 41.2 2021-06
تولید صنعتی 29.3 2021-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) -8 2021-05
تولید صنعتی 34.5 2021-05
تغییرات موجودی انبار 462 2021-03
تولید خودرو 178077 2021-06
ثبت خودرو 166118 2021-06
سرعت اینترنت 6492 2017-03
آدرس های IP 9378846 2017-03
میزان استفاده ازظرفیت تولید 66.6 2020-12
تولید سیمان 24222 2021-05
شاخص رقابتی 61.36 2019-12
رتبه رقابتی 68 2019-12
پی ام آی مرکب 43.1 2021-06
شاخص فساد مالی 40 2020-12
رتبه فساد مالی 86 2020-12
رشد سپرده 10.7 2021-07
آسانی کسب و کار 63 2019-12
تولید الکتریسیته 115473 2021-04
استخراج معدن 23.3 2021-05
تولید فولاد 9400 2021-06
مجموع فروش خودرو 231633 2021-06

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 48.5 2021-05
هزینه های مصرف کننده 21604 2021-03
درآمد قابل تصرف شخص 199689740 2020-12
نرخ وام بانکی 8.8 2021-07
قیمت گازوئیل 1.36 2021-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 37.7 2020-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 107 2020-12
میزان ساخت و ساز 8.9 2021-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: هند - شاخص های اقتصادی.