گذشته قبلی
پول 74.69 74.62
بازار سهام 57334 57492 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 12.7 -11.6 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.4 20.1 در صد
نرخ بیکاری 6.9 8.3 در صد
نرخ تورم 5.59 4.91 در صد
نرخ بهره 4 4 در صد
نسبت ذخیره نقدی 4 4 در صد
موازنه تجاری -21.68 -22.91 USD - میلیارد
حساب جاری -9600 -8100 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.9 -0.9 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.95 73.72 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -9.4 -4.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
اطمینان کسب و کار 124 120 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 55.5 57.6 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 55.5 58.1 امتیاز
ضریب اطمینان مصرف کننده 62.3 57.7 امتیاز
نرخ مالیات شرکت 25.17 25.17 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 42.74 42.74 در صد
گذشته قبلی
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 12.7 -11.6 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.4 20.1 در صد
تولید ناخالص داخلی 2623 2870 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 35735 32380 INR - میلیارد
تولید ناخالص ملی 13280223 14427632 INR - ده ها میلیون دلار
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11429 10223 INR - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 1798 1973 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6118 6714 USD
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4076 4863 INR - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2405 2213 INR - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5868 5438 INR - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از معادن 700 814 INR - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 4729 3792 INR - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 863 820 INR - میلیارد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 6.9 8.3 در صد
نرخ مشارکت نیروی کار 47.3 47.2 در صد
جمعیت 1347 1333 میلیون
سن بازنشستگی زنان 60 60
سن بازنشستگی مردان 60 60
نرخ اشتغال 42.4 40.9 در صد
حداقل دستمزد 178 178 INR / روز
نرخ بیکاری جوانان 24.4 27.7 در صد
گذشته قبلی
نرخ تورم 5.59 4.91 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 166 167 امتیاز
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 146 140 امتیاز
قیمت تولید 142 143 امتیاز
تغییر قیمت تولید کننده 13.56 14.23 در صد
قیمت صادرات 140 125 امتیاز
قیمت واردات 106 103 امتیاز
تورم مواد غذایی 4.05 1.87 در صد
تورم قیمت تولید کننده (ماهانه) -0.35 1.56 در صد
CPI مسکن آب و برق 163 164 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 156 155 امتیاز
انتظارات تورم 12.6 10.9 در صد
نرخ تورم (ماهانه) -0.36 0.73 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 116 116 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 1622210924 1609613007 دوزها
موارد کروناویروس 39543328 39237264 افراد
مرگ و میر کروناویروس 489848 489409 افراد
تخت بیمارستان 0.53 0.48 به ازای هر 1000 نفر
گذشته قبلی
نرخ بهره 4 4 در صد
نسبت ذخیره نقدی 4 4 در صد
نرخ بهره بین بانکی 3.57 3.56 در صد
عرضه پول M1 48830 48354 INR - میلیارد
عرضه پول M2 51012 52067 INR - میلیارد
عرضه پول M3 198181 199158 INR - میلیارد
ترازنامه بانک مرکزی 33050 33791 INR - میلیارد
ذخایر ارزی خارجی 634965 632740 USD - میلیون
میزان رشد وام 9.2 7.3 در صد
نرخ بهره معکوس 3.35 3.35 در صد
گذشته قبلی
موازنه تجاری -21.68 -22.91 USD - میلیارد
حساب جاری -9600 -8100 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.9 -0.9 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 37.81 30.04 USD - میلیارد
واردات 59.48 52.94 USD - میلیارد
بدهی خارجی 593100 571300 USD - میلیون
رابطه مبادله 107 125 امتیاز
گردش سرمایه -20.32 -61.71 USD - میلیون
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1641 1933 USD - میلیون
حواله 13668 14355 USD - میلیون
ورود توریست 29397 13307
ذخایر طلا 744 704 تن
تولید نفت خام 608 607 BBL/D/1K
صادرات خودرو 36850 29914 واحد
شاخص تروریسم 7.35 7.52
فروش اسلحه 151 18 SIPRI - TIV - میلیون
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.95 73.72 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -9.4 -4.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت -695614 -547026 INR - ده ها - از - میلیون ها
هزینه های دولت 3616 4215 INR - میلیارد
درآمدهای دولت 1378993 1279699 INR - ده ها - از - میلیون ها
هزینه های مالی 2074607 1826725 INR - ده ها - از - میلیون ها
ارزیابی اعتبار 56
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 17.6 13.21 درصد از تولید ناخالص داخلی
مخارج نظامی 73001 71469 USD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 25.17 25.17 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 42.74 42.74 در صد
نرخ مالیات بر فروش 18 18 در صد
نرخ تامین اجتماعی 24 24 در صد
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 12 در صد
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12 12 در صد
گذشته قبلی
اطمینان کسب و کار 124 120 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 55.5 57.6 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 55.5 58.1 امتیاز
تولید صنعتی 1.4 4 در صد
تولیدات صنعتی (ماهانه) -4.7 5.1 در صد
تولید صنعتی 0.9 3.1 در صد
تغییرات موجودی انبار 418 388 INR - میلیارد
تولید خودرو 164443 144213 واحد
ثبت خودرو 159360 140627
سرعت اینترنت 6492 5568 KBps
آدرس های IP 9378846 9261013 IP
میزان استفاده ازظرفیت تولید 60 69.4 در صد
شاخص رقابتی 61.36 62.02 امتیاز
رتبه رقابتی 68 58
پی ام آی مرکب 56.4 59.2 امتیاز
شاخص فساد مالی 40 41 امتیاز
رتبه فساد مالی 86 80
رشد سپرده 10.3 9.6 در صد
آسانی کسب و کار 63 77
تولید الکتریسیته 108241 120978 گیگاوات ساعت
استخراج معدن 5 11.5 در صد
تولید فولاد 9800 9800 هزار تن
مجموع فروش خودرو 219421 215626 واحد
گذشته قبلی
ضریب اطمینان مصرف کننده 62.3 57.7 امتیاز
هزینه های مصرف کننده 19483 17836 INR - میلیارد
درآمد قابل تصرف شخص 199689740 206982630 INR - میلیون
نرخ وام بانکی 8.8 8.8 در صد
قیمت گازوئیل 1.28 1.39 USD / لیتر
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 35.8 38.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
گذشته قبلی
شاخص مسکن 106 105 امتیاز
میزان ساخت و ساز 3.1 8.4 در صد


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: هند - شاخص های اقتصادی.