بازارها گذشته مرجع
پول 71.17 2020-01
بازار سهام 41324 2020-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.63 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.5 2019-09
نرخ بیکاری 8.5 2019-10
نرخ تورم 7.35 2019-12
نرخ بهره 5.15 2019-12
نسبت ذخیره نقدی 4 2020-01
موازنه تجاری -11250 2019-12
حساب جاری -6254 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.3 2018-12
بودجه دولت -3.42 2018-12
اطمینان کسب و کار 113 2019-09
شاخص PMI تولید 52.7 2019-12
شاخص PMI خدمات 53.3 2019-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 89.4 2019-09
نرخ مالیات شرکت 25.17 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.88 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.5 2019-09
تولید ناخالص داخلی 2726 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 35993 2019-09
تولید ناخالص ملی 13954956 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11277 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 2104 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6899 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3652 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2621 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5766 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 728 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 4674 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 766 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 8.5 2019-10
نرخ مشارکت نیروی کار 49.8 2018-12
جمعیت 1298 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
نرخ اشتغال 46.8 2018-12
هزینه زندگی خانواده 19400 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 10300 2018-12
حداقل دستمزد 176 2019-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 43200 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 10900 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 23.7 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 7.35 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 150 2019-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 135 2019-12
قیمت تولید 123 2019-12
تغییر قیمت تولید کننده 2.59 2019-12
قیمت صادرات 376 2018-12
قیمت واردات 513 2018-12
تورم مواد غذایی 14.12 2019-12
CPI مسکن آب و برق 153 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 130 2019-12
انتظارات تورم 8.1 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 1.21 2019-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 5.15 2019-12
نسبت ذخیره نقدی 4 2020-01
نرخ بهره بین بانکی 5.14 2020-01
عرضه پول M1 36528 2019-11
عرضه پول M2 38580 2019-12
عرضه پول M3 162664 2020-01
ترازنامه بانک مرکزی 20581 2019-12
ذخایر ارزی 461214 2020-01
میزان رشد وام 7.6 2020-01
نرخ بهره معکوس 4.9 2019-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -11250 2019-12
حساب جاری -6254 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.3 2018-12
صادرات 27360 2019-12
واردات 38610 2019-12
بدهی خارجی 557519 2019-09
رابطه مبادله 73.3 2018-12
گردش سرمایه -96.61 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1175 2019-11
حواله 16373 2019-09
ورود توریست 1091946 2019-11
ذخایر طلا 618 2019-12
تولید نفت خام 658 2019-09
شاخص تروریسم 7.52 2018-12
فروش اسلحه 46 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.3 2018-12
بودجه دولت -3.42 2018-12
ارزش بودجه دولت -8078 2019-11
هزینه های دولت 4726 2019-09
درآمدهای دولت 10122 2019-11
هزینه های مالی 18201 2019-11
ارزیابی اعتبار 57 2020-01
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 13.04 2018-12
مخارج نظامی 66578 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25.17 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.88 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 24 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 113 2019-09
شاخص PMI تولید 52.7 2019-12
شاخص PMI خدمات 53.3 2019-12
تولید صنعتی 1.8 2019-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.7 2019-11
تولید صنعتی 2.7 2019-11
تغییرات موجودی انبار 391 2019-09
تولید خودرو 163422 2019-12
ثبت خودرو 191637 2019-12
سرعت اینترنت 6492 2017-03
آدرس های IP 9378846 2017-03
استفاده از ظرفیت 73.6 2019-06
تولید سیمان 27156 2019-11
شاخص رقابتی 61.36 2019-12
رتبه رقابتی 68 2019-12
پی ام آی مرکب 53.7 2019-12
شاخص فساد مالی 41 2018-12
رتبه فساد مالی 78 2018-12
رشد سپرده 9.8 2020-01
آسانی کسب و کار 63 2019-12
تولید الکتریسیته 266308 2017-12
استخراج معدن 1.7 2019-11
تولید فولاد 8934 2019-11
مجموع فروش خودرو 1405776 2019-12
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 89.4 2019-09
هزینه های مصرف کننده 20274 2019-09
درآمد قابل تصرف شخص 192817450 2018-12
نرخ وام بانکی 9.4 2020-01
قیمت گازوئیل 1.05 2019-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 11.6 2019-06
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 105 2019-06
میزان ساخت و ساز -1.5 2019-11


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: هند - شاخص های اقتصادی.