بازارها گذشته مرجع
پول 75.47 2021-04
بازار سهام 47706 2021-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.07 2021-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 7.9 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.4 2020-12
نرخ بیکاری 6.5 2021-03
نرخ تورم 5.52 2021-03
نرخ بهره 4 2021-04
نسبت ذخیره نقدی 3.5 2021-04
موازنه تجاری -13930 2021-03
حساب جاری -1724 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.9 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.62 2019-12
بودجه دولت -9.5 2020-12
اطمینان کسب و کار 114 2021-03
شاخص PMI تولید 55.4 2021-03
شاخص PMI خدمات 54.6 2021-03
ضریب اطمینان مصرف کننده 52 2020-12
نرخ مالیات شرکت 25.17 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.88 2020-12
موارد کروناویروس 15616130 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 182553 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 13108582 2021-04
تخت بیمارستان 0.53 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 7.9 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.4 2020-12
تولید ناخالص داخلی 2869 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 36223 2020-12
تولید ناخالص ملی 13280223 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11940 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2169 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6754 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6364 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2730 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5556 2020-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 728 2020-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 4499 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 757 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.5 2021-03
نرخ مشارکت نیروی کار 49.8 2018-12
جمعیت 1347 2020-12
سن بازنشستگی زنان 60 2020-12
سن بازنشستگی مردان 60 2020-12
نرخ اشتغال 47.3 2019-12
حداقل دستمزد 178 2021-12
نرخ بیکاری جوانان 34.7 2020-06

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 5.52 2021-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 157 2021-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 146 2021-12
قیمت تولید 129 2021-03
تغییر قیمت تولید کننده 7.39 2021-03
قیمت صادرات 402 2019-12
قیمت واردات 569 2019-12
تورم مواد غذایی 4.94 2021-03
CPI مسکن آب و برق 160 2021-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 146 2021-03
انتظارات تورم 10.2 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.13 2021-03

سلامتی گذشته مرجع
Coronavirus Vaccination Rate 9.21 2021-04
Coronavirus Vaccination Total 127129113 2021-04
موارد کروناویروس 15616130 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 182553 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 13108582 2021-04
تخت بیمارستان 0.53 2017-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4 2021-04
نسبت ذخیره نقدی 3.5 2021-04
نرخ بهره بین بانکی 3.35 2021-04
عرضه پول M1 45647 2021-01
عرضه پول M2 47554 2021-02
عرضه پول M3 186137 2021-03
ترازنامه بانک مرکزی 29476 2021-02
ذخایر ارزی 581210 2021-04
میزان رشد وام 5.6 2021-03
نرخ بهره معکوس 3.35 2021-04

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -13930 2021-03
حساب جاری -1724 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.9 2019-12
صادرات 34450 2021-03
واردات 48380 2021-03
بدهی خارجی 563487 2020-12
رابطه مبادله 73.7 2019-12
گردش سرمایه -167 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3520 2021-01
حواله 14016 2020-12
ورود توریست 0 2021-06
ذخایر طلا 677 2020-12
تولید نفت خام 615 2020-12
صادرات خودرو 25909 2021-03
شاخص تروریسم 7.35 2019-12
درآمد گردشگری 58330 2020-03
فروش اسلحه 151 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.62 2019-12
بودجه دولت -9.5 2020-12
ارزش بودجه دولت -14055 2021-02
هزینه های دولت 3551 2020-12
درآمدهای دولت 14131 2021-02
هزینه های مالی 28186 2021-02
ارزیابی اعتبار 56 2021-04
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 13.21 2019-12
مخارج نظامی 70794 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25.17 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.88 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 24 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 114 2021-03
شاخص PMI تولید 55.4 2021-03
شاخص PMI خدمات 54.6 2021-03
تولید صنعتی -3.6 2021-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) -5 2021-02
تولید صنعتی -3.7 2021-02
تغییرات موجودی انبار 408 2020-12
تولید خودرو 202645 2021-03
ثبت خودرو 194780 2021-03
سرعت اینترنت 6492 2017-03
آدرس های IP 9378846 2017-03
استفاده از ظرفیت 66.6 2020-12
تولید سیمان 29038 2021-02
شاخص رقابتی 61.36 2019-12
رتبه رقابتی 68 2019-12
پی ام آی مرکب 56 2021-03
شاخص فساد مالی 40 2020-12
رتبه فساد مالی 86 2020-12
رشد سپرده 11.4 2021-03
آسانی کسب و کار 63 2019-12
تولید الکتریسیته 101415 2021-02
استخراج معدن -5.5 2021-02
تولید فولاد 9100 2021-02
مجموع فروش خودرو 1570 2021-03

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 52 2020-12
هزینه های مصرف کننده 21217 2020-12
درآمد قابل تصرف شخص 199689740 2020-12
نرخ وام بانکی 8.8 2021-04
قیمت گازوئیل 1.24 2021-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 37.3 2020-09

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 101 2020-09
میزان ساخت و ساز -4.6 2021-02


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: هند - شاخص های اقتصادی.