گذشته قبلی
پول 78.23 78.14
بازار سهام 52728 52266 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 1.7 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.1 5.4 در صد
نرخ بیکاری 7.8 7.6 در صد
نرخ تورم 7.04 7.79 در صد
نرخ بهره 4.9 4.4 در صد
نسبت ذخیره نقدی 4.5 4.5 در صد
موازنه تجاری -24.29 -20.11 USD - میلیارد
حساب جاری -13400 -22200 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.7 0.9 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.95 73.72 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -9.4 -4.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
اطمینان کسب و کار 135 138 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 54.6 54.7 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 58.9 57.9 امتیاز
ضریب اطمینان مصرف کننده 76 71.7 امتیاز
نرخ مالیات شرکت 25.17 25.17 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 42.74 42.74 در صد
گذشته قبلی
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 1.7 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.1 5.4 در صد
تولید ناخالص داخلی 2623 2870 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 40780 38219 INR - میلیارد
تولید ناخالص ملی 14536732 13280223 INR - ده ها میلیون دلار
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 13711 11520 INR - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 1798 1973 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6118 6714 USD
رشد کامل تولید ناخالص داخلی 8.7 -6.6 در صد
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5689 6627 INR - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3383 2671 INR - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6764 5923 INR - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از معادن 990 801 INR - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 4939 5083 INR - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 787 742 INR - میلیارد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 7.8 7.6 در صد
نرخ مشارکت نیروی کار 47.3 47.3 در صد
جمعیت 1380 1347 میلیون
سن بازنشستگی زنان 60 60
سن بازنشستگی مردان 60 60
نرخ اشتغال 42.3 40.9 در صد
حداقل دستمزد 178 178 INR / روز
گذشته قبلی
نرخ تورم 7.04 7.79 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 172 170 امتیاز
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 160 146 امتیاز
قیمت تولید 154 152 امتیاز
تغییر قیمت تولید کننده 15.88 15.08 در صد
قیمت صادرات 140 125 امتیاز
قیمت واردات 106 103 امتیاز
تورم مواد غذایی 7.84 8.38 در صد
تورم قیمت تولید کننده (ماهانه) 1.38 2.08 در صد
CPI مسکن آب و برق 168 167 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 163 163 امتیاز
انتظارات تورم 11.1 10.8 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.94 1.43 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 141 141 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 1966980412 1965433440 دوزها
موارد کروناویروس 43362294 43344958 افراد
مرگ و میر کروناویروس 524954 524941 افراد
تخت بیمارستان 0.53 0.48 به ازای هر 1000 نفر
گذشته قبلی
نرخ بهره 4.9 4.4 در صد
نسبت ذخیره نقدی 4.5 4.5 در صد
نرخ بهره بین بانکی 5.15 5.15 در صد
عرضه پول M1 52862 53030 INR - میلیارد
عرضه پول M2 55050 54718 INR - میلیارد
عرضه پول M3 208194 206804 INR - میلیارد
ترازنامه بانک مرکزی 29639 28922 INR - میلیارد
ذخایر ارزی خارجی 590590 601060 USD - میلیون
میزان رشد وام 13.1 12.1 در صد
نرخ بهره معکوس 3.35 3.35 در صد
گذشته قبلی
موازنه تجاری -24.29 -20.11 USD - میلیارد
حساب جاری -13400 -22200 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.7 0.9 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 38.94 40.19 USD - میلیارد
واردات 63.22 60.3 USD - میلیارد
بدهی خارجی 614919 603387 USD - میلیون
رابطه مبادله 107 125 امتیاز
گردش سرمایه 70.81 -202 USD - میلیون
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 5030 2742 USD - میلیون
حواله 14602 15111 USD - میلیون
ورود توریست 392930 342308
ذخایر طلا 760 754 تن
تولید نفت خام 605 604 BBL/D/1K
صادرات خودرو 37824 29451 واحد
شاخص تروریسم 7.35 7.52
فروش اسلحه 151 18 SIPRI - TIV - میلیون
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.95 73.72 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -9.4 -4.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت -748460 -15865370 INR - ده ها - از - میلیون ها
هزینه های دولت 4623 3549 INR - میلیارد
درآمدهای دولت 199983 2207634 INR - ده ها - از - میلیون ها
هزینه های مالی 274829 3794171 INR - ده ها - از - میلیون ها
ارزیابی اعتبار 56
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 17.6 13.21 درصد از تولید ناخالص داخلی
مخارج نظامی 73001 71469 USD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 25.17 25.17 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 42.74 42.74 در صد
نرخ مالیات بر فروش 18 18 در صد
نرخ تامین اجتماعی 24 24 در صد
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 12 در صد
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12 12 در صد
گذشته قبلی
اطمینان کسب و کار 135 138 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 54.6 54.7 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 58.9 57.9 امتیاز
تولید صنعتی 7.1 1.9 در صد
تولیدات صنعتی (ماهانه) -9.2 12.9 در صد
تولید صنعتی 6.3 1.4 در صد
تغییرات موجودی انبار 514 450 INR - میلیارد
تولید خودرو 169417 160788 واحد
ثبت خودرو 172643 153995
سرعت اینترنت 6492 5568 KBps
آدرس های IP 9378846 9261013 IP
میزان استفاده ازظرفیت تولید 68.3 60 در صد
شاخص رقابتی 61.36 62.02 امتیاز
رتبه رقابتی 68 58
پی ام آی مرکب 58.3 57.6 امتیاز
شاخص فساد مالی 40 40 امتیاز
رتبه فساد مالی 85 86
رشد سپرده 9.3 9.3 در صد
آسانی کسب و کار 63 77
تولید الکتریسیته 104208 107886 گیگاوات ساعت
استخراج معدن 7.8 3.9 در صد
تولید فولاد 10600 10100 هزار تن
مجموع فروش خودرو 251052 251581 واحد
گذشته قبلی
ضریب اطمینان مصرف کننده 76 71.7 امتیاز
هزینه های مصرف کننده 22624 23304 INR - میلیارد
درآمد قابل تصرف شخص 238573760 199689740 INR - میلیون
نرخ وام بانکی 8.8 8.8 در صد
قیمت گازوئیل 1.25 1.38 USD / لیتر
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 34.7 35.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
گذشته قبلی
شاخص مسکن 106 106 امتیاز
میزان ساخت و ساز 8.4 4.9 در صد


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: هند - شاخص های اقتصادی.