بازارها گذشته مرجع
پول 71.02 2019-02
بازار سهام 35871 2019-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.61 2019-02
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.5 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.1 2018-09
نرخ بیکاری 6.1 2018-12
نرخ تورم 2.05 2019-01
نرخ بهره 6.25 2019-02
نسبت ذخیره نقدی 4 2019-02
موازنه تجاری -14730 2019-01
حساب جاری -19100 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.9 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.7 2017-12
بودجه دولت -3.53 2017-12
اطمینان کسب و کار 116 2019-03
شاخص PMI تولید 53.9 2019-01
شاخص PMI خدمات 52.2 2019-01
ضریب اطمینان مصرف کننده 96.7 2018-12
نرخ مالیات شرکت 35 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.88 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.5 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.1 2018-09
تولید ناخالص داخلی 2597 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 33976 2018-09
تولید ناخالص ملی 12865461 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 10987 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 1964 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6427 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3461 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2378 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5842 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 748 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 4228 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 729 2018-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.1 2018-12
افراد شاغل 29650 2012-12
افراد بیکار 44.85 2016-12
نرخ مشارکت نیروی کار 52.5 2013-12
جمعیت 1284 2017-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
هزینه زندگی خانواده 19400 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 10300 2018-12
دستمزد 272 2014-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 43200 2018-12
دستمزد در تولید 347 2014-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 10900 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 12.9 2013-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.05 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 140 2019-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 129 2018-12
قیمت تولید 119 2019-01
تغییر قیمت تولید کننده 2.76 2019-01
قیمت صادرات 376 2018-12
قیمت واردات 513 2018-12
تورم مواد غذایی -2.17 2019-01
CPI مسکن آب و برق 148 2019-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 123 2019-01
انتظارات تورم 8.5 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.29 2019-01
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 6.25 2019-02
نسبت ذخیره نقدی 4 2019-02
نرخ بهره بین بانکی 6.4 2019-02
عرضه پول M1 32786 2018-12
عرضه پول M2 34510 2019-01
عرضه پول M3 148947 2019-02
ترازنامه بانک مرکزی 17616 2019-01
ذخایر ارزی 398270 2019-02
میزان رشد وام 14.5 2019-02
نرخ بهره معکوس 6 2019-02
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -14730 2019-01
حساب جاری -19100 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.9 2017-12
صادرات 26360 2019-01
واردات 41090 2019-01
بدهی خارجی 510428 2018-09
رابطه مبادله 73.3 2018-12
گردش سرمایه -21.31 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2657 2018-12
حواله 14468 2018-09
ورود توریست 1191147 2018-12
ذخایر طلا 599 2019-03
تولید نفت خام 701 2018-08
شاخص تروریسم 7.57 2017-12
فروش اسلحه 56 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.7 2017-12
بودجه دولت -3.53 2017-12
ارزش بودجه دولت -7015 2018-12
هزینه های دولت 4217 2018-09
درآمدهای دولت 11306 2018-12
هزینه های مالی 18320 2018-12
ارزیابی اعتبار 47.56
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 12.74 2017-12
مخارج نظامی 59757 2017-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.88 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 24 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 116 2019-03
شاخص PMI تولید 53.9 2019-01
شاخص PMI خدمات 52.2 2019-01
تولید صنعتی 2.4 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 5.9 2018-12
تولید صنعتی 2.7 2018-12
تغییرات موجودی انبار 246 2018-09
تولید خودرو 253744 2019-01
ثبت خودرو 235295 2019-01
سرعت اینترنت 6492 2017-03
آدرس های IP 9378846 2017-03
استفاده از ظرفیت 74.8 2018-09
تولید سیمان 28877 2018-12
شاخص رقابتی 62.02 2018-12
رتبه رقابتی 58 2018-12
پی ام آی مرکب 53.6 2019-01
شاخص فساد مالی 41 2018-12
رتبه فساد مالی 78 2018-12
آسانی کسب و کار 77 2018-12
استخراج معدن -1 2018-12
تولید فولاد 9010 2018-12
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 96.7 2018-12
هزینه های مصرف کننده 18516 2018-09
درآمد قابل تصرف شخص 169623970 2017-12
پس انداز های شخصی 26099 2016-12
نرخ وام بانکی 9.45 2019-02
قیمت گازوئیل 0.99 2019-01
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 11.2 2018-06
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 104 2018-06
میزان ساخت و ساز 2.6 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: هند - شاخص های اقتصادی.