بازارها گذشته مرجع
پول 71.49 2019-08
بازار سهام 36701 2019-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.56 2019-08
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.8 2019-03
نرخ بیکاری 6 2018-12
نرخ تورم 3.15 2019-07
نرخ بهره 5.4 2019-08
نسبت ذخیره نقدی 4 2019-08
موازنه تجاری -13430 2019-07
حساب جاری -4600 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.3 2018-12
بودجه دولت -3.42 2018-12
اطمینان کسب و کار 113 2019-09
شاخص PMI تولید 52.5 2019-07
شاخص PMI خدمات 53.8 2019-07
ضریب اطمینان مصرف کننده 95.7 2019-09
نرخ مالیات شرکت 35 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.88 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.8 2019-03
تولید ناخالص داخلی 2726 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 37198 2019-03
تولید ناخالص ملی 13954956 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11422 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 2104 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6899 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4861 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2586 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6167 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 1140 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 4610 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 692 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6 2018-12
افراد شاغل 29579 2012-12
افراد بیکار 44.85 2016-12
نرخ مشارکت نیروی کار 49.8 2018-12
جمعیت 1298 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
نرخ اشتغال 46.8 2018-12
هزینه زندگی خانواده 19400 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 10300 2018-12
حداقل دستمزد 176 2018-12
دستمزد 272 2014-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 43200 2018-12
دستمزد در تولید 347 2014-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 10900 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 23.7 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.15 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 144 2019-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 135 2019-12
قیمت تولید 121 2019-07
تغییر قیمت تولید کننده 1.08 2019-07
قیمت صادرات 376 2018-12
قیمت واردات 513 2018-12
تورم مواد غذایی 2.36 2019-07
CPI مسکن آب و برق 151 2019-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 126 2019-07
انتظارات تورم 7.9 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.91 2019-07
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 5.4 2019-08
نسبت ذخیره نقدی 4 2019-08
نرخ بهره بین بانکی 5.49 2019-08
عرضه پول M1 35496 2019-06
عرضه پول M2 37154 2019-07
عرضه پول M3 156415 2019-08
ترازنامه بانک مرکزی 18937 2019-07
ذخایر ارزی 430500 2019-08
میزان رشد وام 12.2 2019-08
نرخ بهره معکوس 5.15 2019-08
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -13430 2019-07
حساب جاری -4600 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.3 2018-12
صادرات 26330 2019-07
واردات 39760 2019-07
بدهی خارجی 543001 2019-03
رابطه مبادله 73.3 2018-12
گردش سرمایه -83.26 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 7001 2019-06
حواله 12617 2019-03
ورود توریست 721015 2019-06
ذخایر طلا 607 2019-03
تولید نفت خام 677 2019-04
شاخص تروریسم 7.57 2017-12
فروش اسلحه 46 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.3 2018-12
بودجه دولت -3.42 2018-12
ارزش بودجه دولت -4321 2019-06
هزینه های دولت 3687 2019-03
درآمدهای دولت 2896 2019-06
هزینه های مالی 7217 2019-06
ارزیابی اعتبار 47.56
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 13.04 2018-12
مخارج نظامی 66578 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.88 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 24 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 113 2019-09
شاخص PMI تولید 52.5 2019-07
شاخص PMI خدمات 53.8 2019-07
تولید صنعتی 2 2019-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3.9 2019-06
تولید صنعتی 1.2 2019-06
تغییرات موجودی انبار 418 2019-03
تولید خودرو 217682 2019-07
ثبت خودرو 183425 2019-07
سرعت اینترنت 6492 2017-03
آدرس های IP 9378846 2017-03
استفاده از ظرفیت 76.1 2019-03
تولید سیمان 28392 2019-06
شاخص رقابتی 62.02 2018-12
رتبه رقابتی 58 2018-12
پی ام آی مرکب 53.9 2019-07
شاخص فساد مالی 41 2018-12
رتبه فساد مالی 78 2018-12
رشد سپرده 10.1 2019-08
آسانی کسب و کار 77 2018-12
استخراج معدن 1.6 2019-06
تولید فولاد 9336 2019-06
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 95.7 2019-09
هزینه های مصرف کننده 21111 2019-03
درآمد قابل تصرف شخص 192817450 2018-12
پس انداز های شخصی 26099 2016-12
نرخ وام بانکی 9.4 2019-08
قیمت گازوئیل 1.07 2019-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 11.3 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 105 2018-12
میزان ساخت و ساز 0.2 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: هند - شاخص های اقتصادی.