هند - شاخص های اقتصادی

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.9 2018-03
نرخ بیکاری 3.52 2017-12
نرخ تورم 4.17 2018-07
نرخ بهره 6.5 2018-08
موازنه تجاری -18020 2018-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.7 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 70.09 2018-08
بازار سهام 37948 امتیاز 2018-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.86 % 2018-08
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.9 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.7 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 2597 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 34768 INR - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص ملی 12865461 INR - ده ها میلیون دلار 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11185 INR - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 1964 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6427 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4759 INR - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2414 INR - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5942 INR - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 1152 INR - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 4157 INR - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 651 INR - میلیارد 2018-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.52 % 2017-12
افراد شاغل 29650 هزار 2012-12
افراد بیکار 44.85 میلیون 2016-12
نرخ مشارکت نیروی کار 52.5 % 2013-12
جمعیت 1284 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
هزینه زندگی خانواده 17400 INR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 11000 INR / ماه 2017-12
دستمزد 272 INR / روز 2014-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 44000 INR / ماه 2017-12
دستمزد در تولید 347 INR / روز 2014-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 10300 INR / ماه 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 12.9 % 2013-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.17 % 2018-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 140 نقاط شاخص 2018-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 129 نقاط شاخص 2018-12
قیمت تولید 120 نقاط شاخص 2018-07
تغییر قیمت تولید کننده 5.09 % 2018-07
قیمت صادرات 372 نقاط شاخص 2017-12
قیمت واردات 523 نقاط شاخص 2017-12
تورم مواد غذایی 1.37 % 2018-07
CPI مسکن آب و برق 144 نقاط شاخص 2018-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 124 نقاط شاخص 2018-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.94 % 2018-07
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 6.5 % 2018-08
نسبت ذخیره نقدی 4 % 2018-08
نرخ بهره بین بانکی 6.69 % 2018-08
عرضه پول M1 31891 INR - میلیارد 2018-06
عرضه پول M2 32897 INR - میلیارد 2018-07
عرضه پول M3 142070 INR - میلیارد 2018-08
ترازنامه بانک مرکزی 16199 INR - میلیاردها 2018-07
ذخایر ارزی 400880 USD - میلیون 2018-08
میزان رشد وام 12.7 % 2018-08
نرخ بهره معکوس 6.25 % 2018-08
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -18020 USD - میلیون 2018-07
صادرات 25770 USD - میلیون 2018-07
واردات 43790 USD - میلیون 2018-07
حساب جاری -13000 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.9 % 2017-12
بدهی خارجی 529673 USD - میلیون 2018-03
رابطه مبادله 71.1 نقاط شاخص 2017-12
گردش سرمایه -42.87 USD - میلیون 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1168 USD - میلیون 2018-06
حواله 12004 USD - میلیون 2018-03
ورود توریست 681279 2018-06
ذخایر طلا 560 تن 2018-06
تولید نفت خام 725 BBL/D/1K 2018-04
شاخص تروریسم 7.53 2016-12
فروش اسلحه 56 USD - میلیون 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.7 % 2017-12
بودجه دولت -3.53 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -4290 INR - میلیارد 2018-06
هزینه های دولت 3310 INR - میلیارد 2018-03
درآمدهای دولت 2786 INR - میلیارد 2018-06
هزینه های مالی 7076 INR - میلیارد 2018-06
ارزیابی اعتبار 47.56
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 12.74 % of GDP 2017-12
مخارج نظامی 59757 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 59.7 نقاط شاخص 2017-12
شاخص PMI تولید 52.3 2018-07
شاخص PMI خدمات 54.2 نقاط شاخص 2018-07
تولید صنعتی 7 % 2018-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.5 % 2018-06
تولید صنعتی 6.9 % 2018-06
تغییرات موجودی انبار 259 INR - میلیارد 2018-03
تولید خودرو 275268 واحد 2018-07
ثبت خودرو 261468 2018-07
سرعت اینترنت 6492 KBps 2017-03
آدرس های IP 9378846 IP 2017-03
تولید سیمان 28579 هزاران تن 2018-06
شاخص رقابتی 4.59 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 40 2018-12
پی ام آی مرکب 54.1 2018-07
شاخص فساد مالی 40 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 81 2017-12
آسانی کسب و کار 100 2017-12
استخراج معدن 6.6 % 2018-06
تولید فولاد 8739 هزار تن 2018-06
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 95.1 نقاط شاخص 2018-03
هزینه های مصرف کننده 18988 INR - میلیارد 2018-03
درآمد قابل تصرف شخص 169623970 INR - میلیون 2017-12
پس انداز های شخصی 26099 INR - میلیارد 2016-12
نرخ وام بانکی 9.45 % 2018-08
قیمت گازوئیل 1.11 USD / لیتر 2018-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 10.9 % of GDP 2017-12
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 148 نقاط شاخص 2018-03
میزان ساخت و ساز 6.7 % 2018-06
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 34.61 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.54 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 24 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
بارش 6.3 mm 2015-12
درجه حرارت 18.62 celsius 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: هند - شاخص های اقتصادی.