Ok
width
height
India Military Expenditure
هند دولت گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.30 68.90 83.23 47.94 در صد [+]
بودجه دولت -3.42 -3.53 -2.53 -8.13 درصد از تولید ناخالص داخلی [+]
ارزش بودجه دولت -8078.34 -7204.45 -94.06 -8514.99 INR - میلیارد [+]
هزینه های دولت 4725.76 4218.93 4725.76 735.82 INR - میلیارد [+]
درآمدهای دولت 10122.23 9344.60 16660.55 0.82 INR - میلیارد [+]
هزینه های مالی 18200.57 16549.05 23114.22 136.55 INR - میلیارد [+]
مخارج نظامی 66578.00 64559.00 66578.00 2759.00 USD - میلیون [+]
ارزیابی اعتبار 57.00 [+]
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 13.04 13.22 19.42 11.81 درصد از تولید ناخالص داخلی [+]
[+]