کشور گذشته قبلی
سوئیس -0.75 -0.75
ژاپن -0.1 -0.1
منطقه یورو 0 0
فرانسه 0 0
آلمان 0 0
ایتالیا 0 0
هلند 0 0
اسپانیا 0 0
استرالیا 0.1 0.1
کانادا 0.25 0.25
انگلستان 0.25 0.1
ایالات متحده 0.25 0.25
سنگاپور 0.31 0.11
عربستان سعودی 1 1
کره جنوبی 1.25 1
اندونزی 3.5 3.5
چین 3.7 3.7
آفریقای جنوبی 3.75 3.75
هند 4 4
مکزیک 5.5 5
روسیه 8.5 7.5
برزیل 9.25 7.75
ترکیه 14 14
آرژانتین 40 38


نرخ بهره - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.