کشور گذشته قبلی
بحرین 6.20 2019-07
برزیل -0.20 2019-07
چین 12.40 2019-08
منطقه یورو 3.40 2019-07
فرانسه 5.65 2019-07
یونان -0.40 2019-07
هند 10.20 2019-08
اندونزی 9.58 2019-07
ژاپن 2.10 2019-08
کویت 4.30 2019-07
نروژ 5.60 2019-07
عمان 4.90 2019-07
پاپوآ گینه نو 2.40 2019-06
پرتغال 0.60 2019-06
قطر 7.70 2019-07
عربستان سعودی 3.00 2019-07
اسپانیا 2.10 2019-06
سوئد 4.90 2019-07
تایوان 4.92 2019-07
امارات متحده عربی 5.10 2019-07


- میزان رشد وام - اطلاعات - شاخص های اقتصادی