کشور گذشته قبلی
بحرین 7.4 6.4
برزیل 0.8 0
چین 11 10.9
منطقه یورو 4.5 4.5
فرانسه 5.73 4.87
یونان 7.6 9.2
هند 13.1 12.1
اندونزی 9 9.1
ژاپن 0.7 0.9
کویت 9.23 8.65
نروژ 4.8 4.8
عمان 2.7 1.5
پاپوآ گینه نو -4.2 1
پرتغال 3.3 3.5
قطر 1 3.2
عربستان سعودی 14.2 14
اسپانیا 3.3 3.7
سوئد 6.8 6.8
تایوان 8.17 9.19
امارات متحده عربی 1.8 1.2


- میزان رشد وام - اطلاعات - شاخص های اقتصادی