کشور گذشته قبلی
بحرین 4.83 2019-09 5.6
برزیل 1.00 2019-09 1.1
چین 12.40 2019-10 12.5
منطقه یورو 3.40 2019-09 3.4
فرانسه 6.27 2019-09 5.58
یونان -0.90 2019-09 -0.7
هند 8.90 2019-10 8.8
اندونزی 7.89 2019-08 9.58
ژاپن 2.00 2019-10 2
کویت 4.40 2019-09 4.7
نروژ 5.80 2019-09 5.5
عمان 2.70 2019-09 2.9
پاپوآ گینه نو 3.60 2019-07 2.4
پرتغال 0.30 2019-09 0.4
قطر 8.30 2019-08 7.7
عربستان سعودی 3.20 2019-09 2.4
اسپانیا 1.80 2019-08 1.9
سوئد 4.80 2019-09 4.9
تایوان 4.90 2019-09 4.63
امارات متحده عربی 5.00 2019-09 4.6


- میزان رشد وام - اطلاعات - شاخص های اقتصادی