کشور گذشته قبلی
بحرین 6.80 2019-05
برزیل 0.60 2019-05
چین 13.00 2019-06
منطقه یورو 3.30 2019-05
فرانسه 5.30 2019-05
یونان -0.50 2019-03
هند 12.00 2019-07
اندونزی 11.05 2019-05
ژاپن 2.30 2019-06
کویت 6.00 2019-05
نروژ 5.60 2019-05
عمان 5.50 2019-05
پاپوآ گینه نو 6.70 2019-02
پرتغال -0.10 2019-03
قطر 6.80 2019-05
عربستان سعودی 3.20 2019-05
اسپانیا 2.10 2019-04
سوئد 5.00 2019-05
تایوان 4.34 2019-05
امارات متحده عربی 4.00 2019-05


- میزان رشد وام - اطلاعات - شاخص های اقتصادی