کشور گذشته قبلی
بحرین 5 3.56
برزیل 1.8 1.5
چین 11.6 11.7
منطقه یورو 4.2 4.1
فرانسه 3.9 3.64
یونان 12.2 12.5
هند 9.2 7.3
اندونزی 5.2 4.73
ژاپن 0.6 0.6
کویت 4.96 4.27
نروژ 5.1 5.3
عمان 4 3.4
پاپوآ گینه نو -1 0.2
پرتغال 5.2 5.9
قطر 8.8 8.8
عربستان سعودی 15.24 15.76
اسپانیا 5.8 5.8
سوئد 6.6 6.6
تایوان 7.62 7.58
امارات متحده عربی -0.39 -2.4


- میزان رشد وام - اطلاعات - شاخص های اقتصادی