کشور گذشته قبلی
بحرین 6.8 5.61
برزیل 0 1.6
چین 12.7 12.8
منطقه یورو 3 3.1
فرانسه 7.87 8.74
یونان 15.8 13.8
هند 6.6 5.9
اندونزی -1.9 -2.4
ژاپن 6.1 6.2
کویت 3.59 4.85
نروژ 4.9 4.8
عمان 2.19 0.96
پاپوآ گینه نو 5.5 5.3
پرتغال 9.6 8.6
قطر 8.7 9.2
عربستان سعودی 14.4 14
اسپانیا 6 5.8
سوئد 5.5 5.4
تایوان 6.94 7
امارات متحده عربی 1.1 4.3


- میزان رشد وام - اطلاعات - شاخص های اقتصادی