کشور گذشته قبلی
بحرین 4.18 3.55
برزیل 1.9 1.9
چین 12.9 13
منطقه یورو 3.1 3
فرانسه 8.54 8.72
یونان 10.6 9.2
هند 5.7 5.1
اندونزی -0.47 0.12
ژاپن 6.2 6.4
کویت 5.13 4.98
نروژ 4.6 4.7
عمان 1.3 1.19
پاپوآ گینه نو 4 6.1
پرتغال 7.8 7.2
قطر 13.19 12.1
عربستان سعودی 15 14.3
اسپانیا 4.7 4.1
سوئد 5.2 5.2
تایوان 6.23 6.7
امارات متحده عربی 4.9 5.5


- میزان رشد وام - اطلاعات - شاخص های اقتصادی