کشور گذشته قبلی
بحرین 9.00 2018-11
برزیل 1.10 2018-11
چین 13.50 2018-12
منطقه یورو 3.30 2018-11
فرانسه 6.29 2018-11
یونان -1.80 2018-09
هند 14.50 2019-01
اندونزی 12.90 2018-12
ژاپن 2.40 2018-12
کویت 2.70 2018-11
نروژ 5.50 2018-11
عمان 5.30 2018-10
پاپوآ گینه نو 8.30 2018-08
پرتغال 0.10 2018-09
قطر 3.80 2018-11
عربستان سعودی 2.30 2018-11
اسپانیا 1.60 2018-09
سوئد 5.70 2018-11
تایوان 5.18 2018-11
امارات متحده عربی 3.70 2018-11


- میزان رشد وام - اطلاعات - شاخص های اقتصادی