کشور گذشته قبلی
بحرین 3.65 3.6
برزیل 1 0.8
چین 13 13
منطقه یورو 3 3
فرانسه 8.68 8.53
یونان 8.2 6
هند 5.5 5.5
اندونزی 1.04 1.53
ژاپن 6.7 6.3
کویت 4.7 4.06
نروژ 4.6 4.5
عمان 0.68 1.5
پاپوآ گینه نو 4 6.1
پرتغال 4.6 2.5
قطر 12.22 12.16
عربستان سعودی 13.5 13.2
اسپانیا 4.7 4.1
سوئد 5.2 5.1
تایوان 6.77 7.09
امارات متحده عربی 5.6 5.8


- میزان رشد وام - اطلاعات - شاخص های اقتصادی