کشور گذشته قبلی
بحرین 2.60 2019-11 3.5
برزیل 1.10 2019-11 0.3
چین 12.30 2019-12 12.4
منطقه یورو 3.50 2019-11 3.5
فرانسه 5.42 2019-11 5.97
یونان -0.80 2019-11 -0.8
هند 7.60 2020-01 7.1
اندونزی 6.08 2019-12 7.05
ژاپن 1.80 2019-12 2.1
کویت 5.00 2019-11 5
نروژ 5.60 2019-11 5.6
عمان 1.66 2019-11 2.5
پاپوآ گینه نو 3.60 2019-07 2.4
پرتغال 0.30 2019-09 0.4
قطر 10.40 2019-11 8.3
عربستان سعودی 4.80 2019-11 3.5
اسپانیا 0.70 2019-11 0.9
سوئد 5.00 2019-11 5
تایوان 4.94 2019-11 5.46
امارات متحده عربی 4.10 2019-11 3.8


- میزان رشد وام - اطلاعات - شاخص های اقتصادی