کشور گذشته قبلی
بحرین 6.70 2019-04
برزیل 0.70 2019-03
چین 13.50 2019-04
منطقه یورو 3.20 2019-03
فرانسه 5.66 2019-03
یونان -0.50 2019-03
هند 13.00 2019-05
اندونزی 11.05 2019-04
ژاپن 2.40 2019-04
کویت 5.00 2019-03
نروژ 5.80 2019-03
عمان 4.10 2019-02
پاپوآ گینه نو 9.50 2018-11
پرتغال -0.10 2019-03
قطر 4.40 2019-03
عربستان سعودی 3.00 2019-03
اسپانیا 1.40 2019-01
سوئد 5.00 2019-03
تایوان 4.99 2019-04
امارات متحده عربی 4.40 2019-04


- میزان رشد وام - اطلاعات - شاخص های اقتصادی