کشور گذشته
بحرین 9.90 2018-08
برزیل 1.00 2018-08
چین 13.20 2018-09
منطقه یورو 3.10 2018-08
فرانسه 6.06 2018-08
یونان -2.50 2018-07
هند 12.50 2018-09
اندونزی 12.12 2018-08
ژاپن 2.30 2018-09
کویت 1.60 2018-08
نروژ 5.80 2018-08
عمان 5.80 2018-08
پاپوآ گینه نو 7.00 2018-06
پرتغال -0.10 2018-07
قطر 4.60 2018-08
عربستان سعودی 1.30 2018-08
اسپانیا 1.00 2018-07
سوئد 6.10 2018-08
تایوان 5.01 2018-08
امارات متحده عربی 3.40 2018-08


- میزان رشد وام - اطلاعات - شاخص های اقتصادی