کشور گذشته قبلی
بحرین 7.18 2019-01
برزیل -0.90 2019-01
چین 13.40 2019-02
منطقه یورو 3.20 2019-01
فرانسه 6.16 2019-01
یونان -1.40 2019-01
هند 14.60 2019-03
اندونزی 11.97 2019-01
ژاپن 2.30 2019-02
کویت 4.80 2019-01
نروژ 5.70 2019-01
عمان 4.20 2019-01
پاپوآ گینه نو 9.50 2018-11
پرتغال 0.10 2018-12
قطر 4.60 2019-02
عربستان سعودی 2.40 2019-01
اسپانیا 1.60 2018-11
سوئد 5.40 2019-01
تایوان 5.42 2019-02
امارات متحده عربی 4.70 2019-01


- میزان رشد وام - اطلاعات - شاخص های اقتصادی