کشور گذشته قبلی
فرانسه -21.7 14.6
ایرلند 50660 54372
ایالات متحده 231 233


تقاضای اولیه برای رفع بیکاری - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.