کشور گذشته قبلی
فرانسه -27.80 2019-11 4
ایرلند 37427.00 2019-12 34071
ایالات متحده 211.00 2020-01 205


تقاضای اولیه برای رفع بیکاری - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.