کشور گذشته قبلی
فرانسه -51.1 -57.8
ایرلند 31919 40329
ایالات متحده 293 329


تقاضای اولیه برای رفع بیکاری - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.