کشور گذشته قبلی
فرانسه -134 65.9
ایرلند 34012 31413
ایالات متحده 419 368


تقاضای اولیه برای رفع بیکاری - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.