کشور گذشته قبلی
فرانسه -56.6 -15.2
ایرلند 45719 46151
ایالات متحده 778 748


تقاضای اولیه برای رفع بیکاری - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.