کشور گذشته قبلی
فرانسه -148 827
ایرلند 56790 60996
ایالات متحده 1314 1413


تقاضای اولیه برای رفع بیکاری - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.