کشور گذشته قبلی
فرانسه 10.80 2019-07
ایرلند 40137.00 2019-08
ایالات متحده 204.00 2019-09


تقاضای اولیه برای رفع بیکاری - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.