کشور گذشته قبلی
فرانسه -31 -28.1
ایرلند 53992 38707
ایالات متحده 6648 3307


تقاضای اولیه برای رفع بیکاری - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.