کشور گذشته قبلی
فرانسه -5.20 2019-01
ایرلند 36359.00 2019-02
ایالات متحده 221.00 2019-03


تقاضای اولیه برای رفع بیکاری - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.