کشور گذشته قبلی
فرانسه -33.1 0.5
ایرلند 38990 39752
ایالات متحده 730 841


تقاضای اولیه برای رفع بیکاری - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.