کشور گذشته قبلی
فرانسه 3.60 2019-05
ایرلند 37585.00 2019-06
ایالات متحده 216.00 2019-07


تقاضای اولیه برای رفع بیکاری - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.