کشور گذشته قبلی
فرانسه -54.7 -111
ایرلند 37286 35802
ایالات متحده 286 231


تقاضای اولیه برای رفع بیکاری - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.