کشور گذشته قبلی
فرانسه -171 -172
ایرلند 54706 70822
ایالات متحده 870 866


تقاضای اولیه برای رفع بیکاری - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.