کشور گذشته قبلی
فرانسه -16.8 25.5
ایرلند 36431 38446
ایالات متحده 498 590


تقاضای اولیه برای رفع بیکاری - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.