گذشته قبلی
پول 1.22 1.21
بازار سهام 7169 7312 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 1.3 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.7 6.6 در صد
نرخ بیکاری 3.8 3.7 در صد
نرخ تورم 9.1 9 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2.5 در صد
نرخ بهره 1.25 1 در صد
موازنه تجاری -8503 -11552 GBP - میلیون
حساب جاری -51700 -7300 GBP - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.5 -3.1 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 94 82.7 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -15 -2.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
اطمینان کسب و کار -34 -9 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 53.4 54.6 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 53.4 53.4 امتیاز
ضریب اطمینان مصرف کننده -41 -40 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -0.5 0.4 در صد
نرخ مالیات شرکت 19 19 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 45 در صد
گذشته قبلی
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 1.3 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.7 6.6 در صد
تولید ناخالص داخلی 2708 2831 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 569055 564812 GBP - میلیون
تولید ناخالص ملی 606343 580080 GBP - میلیون
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 102334 97093 GBP - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه 41811 46612 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 41627 46406 USD
رشد کامل تولید ناخالص داخلی 7.4 -9.3 در صد
تولید ناخالص داخلی ماهانه (ماهانه) -0.3 -0.1 در صد
تولید ناخالص داخلی ماهانه (سالانه) 3.4 6.4 در صد
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3362 3342 GBP - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 32051 30873 GBP - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت 49900 49265 GBP - میلیون
تولید ناخالص داخلی از معادن 3948 3957 GBP - میلیون
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 25177 25408 GBP - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات 406933 405112 GBP - میلیون
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 20778 20059 GBP - میلیون
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 3.8 3.7 در صد
افراد شاغل 32707 32632 هزار
افراد بیکار 1584 1604 هزار
استخدام تمام وقت 24562 24517 هزار
قسمت مدت زمان اشتغال 8145 8115 هزار
تغییر تعداد مدعیان بیکاری -19.7 -65.5 هزار
نرخ اشتغال 75.6 75.6 در صد
نرخ مشارکت نیروی کار 78.7 78.6 در صد
نرخ بیکاری جوانان 10.8 10.6 در صد
هزینه های کار 110 110 امتیاز
بهره وری 102 103 امتیاز
پست های خالی شغلی 1300 1296 هزار
دستمزد 604 615 GBP / هفته
حداقل دستمزد 9.5 8.91 GBP / ساعت
رشد دستمزد 6.8 7 در صد
دستمزد در تولید 655 670 GBP / هفته
جمعیت 67.08 66.8 میلیون
سن بازنشستگی زنان 66 66
سن بازنشستگی مردان 66 66
درآمد واقعی بدون احتساب جوایز -3.4 -1.9 در صد
درآمد واقعی از جمله پاداش -2.67 3.6 در صد
میانگین ساعات کار در هفته 31.9 32 ساعت ها
تغییر اشتغال 177 83 هزار
آمار اشتغال غیر کشاورزی 29559 29524 هزار
گذشته قبلی
نرخ تورم 9.1 9 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2.5 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 121 120 امتیاز
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 121 120 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی 118 117 امتیاز
اندازه اصل تورم 5.9 6.2 در صد
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 108 107 امتیاز
تغییر قیمت تولید کننده 15.7 14.7 در صد
تورم مواد غذایی 8.6 6.7 در صد
قیمت های اصلی تولید کننده (ماهانه) 1.5 2.2 در صد
قیمت‌های اصلی تولیدکننده (سالانه) 14.8 13.9 در صد
قیمت های تولید کننده ورودی 149 146 امتیاز
تورم قیمت تولید کننده (ماهانه) 1.6 2.8 در صد
قیمت تولید کننده هسته 130 128 امتیاز
CPI مسکن آب و برق 129 128 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 134 133 امتیاز
انتظارات تورم 6.1 6 در صد
قیمت تولید 129 127 امتیاز
قیمت خرده فروشی 11.7 11.1 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 219 219 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 149397250 149359041 دوزها
موارد کروناویروس 22239501 22239475 افراد
مرگ و میر کروناویروس 162147 162008 افراد
تخت بیمارستان 2.42 2.45 به ازای هر 1000 نفر
بیمارستان ها 29.61 28.75 به ازای هر - یک - میلیون نفر
تختخوابهای ICU 228 228 به ازای هر 1000 نفر
گذشته قبلی
نرخ بهره 1.25 1 در صد
نرخ بهره بین بانکی 1.66 1.66 در صد
عرضه پول M0 95171 94557 GBP - میلیون
عرضه پول M1 2421112 2425104 GBP - میلیون
عرضه پول M2 3037813 3031444 GBP - میلیون
عرضه پول M3 3556292 3562321 GBP - میلیون
ترازنامه بانک 4519499 4519849 GBP - میلیون
ترازنامه بانک مرکزی 1087758 1087772 GBP - میلیون
ذخایر ارزی خارجی 187988 190766 USD - میلیون
وام به بخش خصوصی 2698489 2663478 GBP - میلیون
نرخ بهره سپرده 0.25 0 در صد
میانگین نرخ بین بانکی یک شبه 1.19 1.19 در صد
نرخ وام 0.75 0.5 در صد
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 213 190 در صد
گذشته قبلی
موازنه تجاری -8503 -11552 GBP - میلیون
حساب جاری -51700 -7300 GBP - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.5 -3.1 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 58378 56087 GBP - میلیون
واردات 66881 67639 GBP - میلیون
بدهی خارجی 7344995 7175906 GBP - میلیون
گردش سرمایه 29124 12283 GBP - میلیون
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -2198 -10541 GBP - میلیون
ذخایر طلا 310 310 تن
تولید نفت خام 846 829 BBL/D/1K
تراز تجاری کالاهای غیر آمریکایی -10988 -13804 GBP - میلیون
صادرات خودرو 47786 55767 واحد
تراز تجاری کالا -20893 -23897 GBP - میلیون
شاخص تروریسم 5.16 5.41
درآمد گردشگری 1152 386 GBP - میلیون
ورود توریست 1308 277 هزار
فروش اسلحه 429 907 SIPRI - TIV - میلیون
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 94 82.7 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -15 -2.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت -13990 -21896 GBP - میلیون
هزینه های دولت 115215 117221 GBP - میلیون
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 52 39.1 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی های دولت 2363 2348 پوند - میلیارد
هزینه های مالی 74018 80371 GBP - میلیون
پرداخت سود بدهی دولت 7586 4424 GBP - میلیون
استقراض خالص بخش دولتی -13226 -21132 GBP - میلیون
درآمد مالیاتی 50154 57663 GBP - میلیون
درخواست پناهندگی 15452 21961 افراد
ارزیابی اعتبار 90
درآمدهای دولت 66577 69440 GBP - میلیون
مخارج نظامی 58485 56856 USD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 19 19 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 45 در صد
نرخ مالیات بر فروش 20 20 در صد
نرخ تامین اجتماعی 27.8 27.8 در صد
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13.8 13.8 در صد
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14 14 در صد
گذشته قبلی
اطمینان کسب و کار -34 -9 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 53.4 54.6 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 53.4 53.4 امتیاز
تولید صنعتی 0.7 0.7 در صد
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.6 -0.2 در صد
تولید صنعتی 0.5 1.9 در صد
سفارشات کارخانه 18 26 تعادل خالص
میزان سفارشات جدید 12967 13326 GBP - میلیون
تغییرات موجودی انبار 14159 1290 GBP - میلیون
ورشکستگی 4896 4627 بانک اطلاعات شرکتها
سود شرکت سهامی 139210 128935 GBP - میلیون
تولید خودرو 62284 60554 واحد
ثبت خودرو 124394 119167
تمایلات کسب و کار کوچک -31 -5
میزان خرده فروشی BRC فروش مانیتور (سالانه) -1.5 -1.7 در صد
سرعت اینترنت 16921 16337 KBps
آدرس های IP 27493519 26782989 IP
(محصولات تولیدی (تغییرات ماهیانه -1 -0.2 در صد
شاخص رقابتی 81.2 81.99 امتیاز
رتبه رقابتی 9 8
پی ام آی مرکب 53.1 53.1 امتیاز
شاخص فساد مالی 78 77 امتیاز
رتبه فساد مالی 11 11
خطوط نفت خام 8 6
آسانی کسب و کار 8 9
تولید الکتریسیته 69773 54684 گیگاوات ساعت
شاخص اقتصادی مقدم 0.2 0.8 در صد
استخراج معدن 18.8 -1 در صد
سرمایه گذاری خصوصی -0.6 1 در صد
گذشته قبلی
ضریب اطمینان مصرف کننده -41 -40 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -0.5 0.4 در صد
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه -4.7 -5.7 در صد
هزینه های مصرف کننده 358229 356660 GBP - میلیون
درآمد قابل تصرف شخص 374155 376979 GBP - میلیون
پس انداز های شخصی 6.5 8.3 در صد
نرخ وام بانکی 2.25 2 در صد
تغییرات ماهیانه خالص پرداخت وام به افراد 5520 7730 GBP - میلیون
(CBI) معاملات توزیعی بانک مرکزی امریکا -5 -1 تعادل خالص
تسهیلات اعتباری خریدار 1399 1288 GBP - میلیون
قیمت گازوئیل 2.19 2.04 USD / لیتر
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 87.7 86.9 درصد از تولید ناخالص داخلی
خرده فروشی فروش سوخت -0.7 0.2 در صد
گذشته قبلی
خانه های مسکونی نوساز 42350 41600 واحد
میزان ساخت و ساز 3.9 4.7 در صد
شاخص مسکن 499 493 امتیاز
میزان قبول وام های رهنی 65.97 69.53 هزار
میانگین قیمت خانه 289099 286242 GBP
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت مسکن 1 1.2 در صد
شاخص بهای مسکن (سالانه) 10.5 10.8 در صد
تراز قیمت مسکن RICS 73.3 80.25 در صد
سفارشات ساخت و ساز 13.4 35.4 در صد
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) ساخت و ساز 56.4 58.2 امتیاز
صفحه اصلی وام 4121 6441 GBP - میلیون
نرخ مالکیت مسکن 65.2 65 در صد
نرخ رهن 4.25 4.1 در صد
قیمت مسکن در سراسر کشور 542 538 امتیاز
نسبت قیمت به اجاره 127 123


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: انگلستان - شاخص های اقتصادی.