بازارها گذشته مرجع
پول 1.38 2021-10
بازار سهام 7212 2021-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.15 2021-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.5 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 23.6 2021-06
نرخ بیکاری 4.5 2021-08
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 139 2021-10
نرخ تورم 3.1 2021-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 94863415 2021-10
نرخ بهره 0.1 2021-09
موازنه تجاری -3716 2021-08
حساب جاری -8605 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.5 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 97.2 2020-12
بودجه دولت -14.2 2020-12
اطمینان کسب و کار 27 2021-09
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 57.1 2021-09
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 55.4 2021-09
ضریب اطمینان مصرف کننده -13 2021-09
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -0.9 2021-08
نرخ مالیات شرکت 19 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2021-12
موارد کروناویروس 8497868 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 138629 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 344 2021-10
تخت بیمارستان 2.54 2017-12
بیمارستان ها 28.82 2018-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.5 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 23.6 2021-06
تولید ناخالص داخلی 2708 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 546556 2021-06
تولید ناخالص ملی 572325 2021-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 94508 2021-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 39103 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 41627 2020-12
فهرست فعالیتهای اقتصادی 6.9 2021-08
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3146 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 31269 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 49036 2021-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 3347 2021-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 25379 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 392539 2021-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 17664 2021-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.5 2021-08
افراد شاغل 32416 2021-07
افراد بیکار 2113 2021-09
استخدام تمام وقت 24440 2021-07
قسمت مدت زمان اشتغال 7976 2021-07
تغییر تعداد مدعیان بیکاری -51.1 2021-09
نرخ اشتغال 75.3 2021-07
نرخ مشارکت نیروی کار 78.9 2021-07
نرخ بیکاری جوانان 12.2 2021-07
هزینه های کار 107 2021-06
بهره وری 102 2021-06
پست های خالی شغلی 1102 2021-08
دستمزد 581 2021-08
حداقل دستمزد 8.91 2021-04
رشد دستمزد 7.2 2021-08
دستمزد در تولید 638 2021-08
جمعیت 67.2 2020-12
سن بازنشستگی زنان 66 2021-12
سن بازنشستگی مردان 66 2021-12
میانگین ساعات کار در هفته 31.5 2021-07
تغییر اشتغال 235 2021-07
آمار اشتغال غیر کشاورزی 29180 2021-09

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 139 2021-10
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 94863415 2021-10
موارد کروناویروس 8497868 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 138629 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 344 2021-10
تخت بیمارستان 2.54 2017-12
بیمارستان ها 28.82 2018-12
تختخوابهای ICU 228 2014-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.1 2021-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2021-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112 2021-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 112 2021-09
قیمت مصرف کننده اصلی 113 2021-09
اندازه اصل تورم 2.9 2021-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106 2021-06
تغییر قیمت تولید کننده 6.7 2021-09
تورم مواد غذایی 0.8 2021-09
قیمت تولید کننده هسته 117 2021-09
CPI مسکن آب و برق 108 2021-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 122 2021-09
انتظارات تورم 4.1 2021-09
قیمت تولید 115 2021-09
قیمت خرده فروشی 4.9 2021-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.1 2021-09
نرخ بهره بین بانکی 0.21 2021-10
عرضه پول M0 95367 2021-09
عرضه پول M1 2285831 2021-08
عرضه پول M2 2896859 2021-08
عرضه پول M3 3387453 2021-08
ترازنامه بانک 4332409 2021-08
ترازنامه بانک مرکزی 1025014 2021-10
ذخایر ارزی خارجی 202169 2021-09
وام به بخش خصوصی 2673081 2021-06
نرخ بهره سپرده 0 2021-09
نرخ وام 0.35 2021-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 213 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -3716 2021-08
حساب جاری -8605 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.5 2020-12
صادرات 49770 2021-08
واردات 53486 2021-08
بدهی خارجی 7092969 2021-06
گردش سرمایه 11258 2021-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 19112 2021-06
ذخایر طلا 310 2021-06
تولید نفت خام 633 2021-06
صادرات خودرو 29200 2021-08
تراز تجاری کالا -14927 2021-08
شاخص تروریسم 5.16 2019-12
درآمد گردشگری 248 2021-03
ورود توریست 195 2021-03
فروش اسلحه 429 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 97.2 2020-12
بودجه دولت -14.2 2020-12
ارزش بودجه دولت -20514 2021-08
هزینه های دولت 116448 2021-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 52.1 2020-12
بدهی های دولت 2203 2021-08
درخواست پناهندگی 10158 2021-06
ارزیابی اعتبار 90 2021-10
درآمدهای دولت 61163 2021-08
مخارج نظامی 58485 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 27.8 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13.8 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 27 2021-09
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 57.1 2021-09
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 55.4 2021-09
تولید صنعتی 3.7 2021-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.8 2021-08
تولید صنعتی 4.1 2021-08
سفارشات کارخانه 22 2021-09
میزان سفارشات جدید 13364 2021-06
تغییرات موجودی انبار 2996 2021-06
ورشکستگی 3116 2021-06
سود شرکت سهامی 128529 2021-06
تولید خودرو 37246 2021-08
ثبت خودرو 215312 2021-09
تمایلات کسب و کار کوچک 27 2021-09
سرعت اینترنت 16921 2017-03
آدرس های IP 27493519 2017-03
شاخص رقابتی 81.2 2019-12
رتبه رقابتی 9 2019-12
پی ام آی مرکب 54.9 2021-09
شاخص فساد مالی 77 2020-12
رتبه فساد مالی 11 2020-12
خطوط نفت خام 8 2021-08
آسانی کسب و کار 8 2019-12
تولید الکتریسیته 70630 2020-12
شاخص اقتصادی مقدم 2.9 2021-08
استخراج معدن -0.5 2021-08
سرمایه گذاری خصوصی 4.5 2021-06

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -13 2021-09
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -0.9 2021-08
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 0 2021-08
هزینه های مصرف کننده 336063 2021-06
درآمد قابل تصرف شخص 369491 2021-06
پس انداز های شخصی 11.3 2021-06
نرخ وام بانکی 1.1 2021-09
(CBI) معاملات توزیعی بانک مرکزی امریکا 11 2021-09
تسهیلات اعتباری خریدار 400 2021-08
قیمت گازوئیل 1.84 2021-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 91.2 2021-03
خرده فروشی فروش سوخت -1.2 2021-08

مسکن سازی گذشته مرجع
خانه های مسکونی نوساز 42900 2021-06
میزان ساخت و ساز 10.1 2021-08
شاخص مسکن 461 2021-09
میزان قبول وام های رهنی 74.5 2021-08
سفارشات ساخت و ساز 135 2021-06
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) ساخت و ساز 52.6 2021-09
صفحه اصلی وام 5300 2021-08
نرخ مالکیت مسکن 65.2 2018-12
نرخ رهن 3.61 2021-09
قیمت مسکن در سراسر کشور 496 2021-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: انگلستان - شاخص های اقتصادی.