بازارها گذشته مرجع
پول 1.25 2020-07
بازار سهام 6288 2020-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.21 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.2 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.7 2020-03
نرخ بیکاری 3.9 2020-04
نرخ تورم 0.5 2020-05
نرخ تورم (ماهانه) 0 2020-05
نرخ بهره 0.1 2020-06
موازنه تجاری 305 2020-04
حساب جاری -21146 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.8 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 80.7 2019-12
بودجه دولت -1.8 2019-12
اطمینان کسب و کار -87 2020-06
شاخص PMI تولید 50.1 2020-06
شاخص PMI خدمات 47.1 2020-06
ضریب اطمینان مصرف کننده -30 2020-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 12 2020-05
نرخ مالیات شرکت 19 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2020-12
موارد کروناویروس 284904 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 44198 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 344 2020-07
تخت بیمارستان 2.54 2017-12
بیمارستان ها 28.82 2018-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.2 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.7 2020-03
تولید ناخالص داخلی 2827 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 512458 2020-03
تولید ناخالص ملی 537361 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 85928 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 43688 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46699 2019-12
فهرست فعالیتهای اقتصادی -24.5 2020-04
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3054 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28694 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 44760 2020-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 3024 2020-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 22710 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 366378 2020-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 18775 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.9 2020-04
افراد شاغل 32991 2020-03
افراد بیکار 2802 2020-05
استخدام تمام وقت 24396 2020-03
قسمت مدت زمان اشتغال 8595 2020-03
تغییر تعداد مدعیان بیکاری 529 2020-05
نرخ اشتغال 76.4 2020-03
نرخ مشارکت نیروی کار 79.5 2020-03
نرخ بیکاری بلند مدت 0.9 2020-03
نرخ بیکاری جوانان 11.8 2020-03
هزینه های کار 110 2019-12
بهره وری 101 2020-03
پست های خالی شغلی 476 2020-04
دستمزد 529 2020-04
حداقل دستمزد 8.72 2020-04
رشد دستمزد 1 2020-04
دستمزد در تولید 596 2020-04
جمعیت 66.65 2019-12
سن بازنشستگی زنان 66 2020-12
سن بازنشستگی مردان 66 2020-12
میانگین ساعات کار در هفته 29.1 2020-03
تغییر اشتغال 6 2020-03

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.5 2020-05
نرخ تورم (ماهانه) 0 2020-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 2020-05
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108 2020-05
قیمت مصرف کننده اصلی 109 2020-05
اندازه اصل تورم 1.2 2020-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 108 2020-03
تغییر قیمت تولید کننده -1.4 2020-05
تورم مواد غذایی 1.8 2020-05
قیمت تولید کننده هسته 115 2020-05
CPI مسکن آب و برق 106 2020-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111 2020-05
انتظارات تورم 3 2020-06
قیمت تولید 114 2020-05
قیمت خرده فروشی 1 2020-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.1 2020-06
نرخ بهره بین بانکی 0.14 2020-07
عرضه پول M0 85897 2020-06
عرضه پول M1 2017972 2020-05
عرضه پول M2 2674979 2020-05
عرضه پول M3 3149039 2020-05
ترازنامه بانک 4314103 2020-05
ترازنامه بانک مرکزی 771952 2020-06
ذخایر ارزی 177643 2020-06
وام به بخش خصوصی 2642975 2020-03
نرخ بهره سپرده 0 2020-06
نرخ وام 0.35 2020-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 224 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 305 2020-04
حساب جاری -21146 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.8 2019-12
صادرات 37712 2020-04
واردات 37407 2020-04
بدهی خارجی 7206055 2020-03
گردش سرمایه -5388 2020-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -17870 2020-03
ذخایر طلا 310 2020-03
تولید نفت خام 1068 2020-02
صادرات خودرو 4260 2020-05
تراز تجاری کالا -7490 2020-04
شاخص تروریسم 5.41 2018-12
درآمد گردشگری 2310 2019-12
ورود توریست 3210 2019-12
فروش اسلحه 741 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 80.7 2019-12
بودجه دولت -1.8 2019-12
ارزش بودجه دولت -49780 2020-05
هزینه های دولت 96136 2020-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 39.3 2019-12
بدهی های دولت -54499 2020-05
درخواست پناهندگی 1175 2020-04
ارزیابی اعتبار 91 2020-07
درآمدهای دولت 40734 2020-05
مخارج نظامی 46883 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 27.8 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13.8 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -87 2020-06
شاخص PMI تولید 50.1 2020-06
شاخص PMI خدمات 47.1 2020-06
تولید صنعتی -24.4 2020-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) -20.3 2020-04
تولید صنعتی -28.5 2020-04
استفاده از ظرفیت 55.1 2020-06
سفارشات کارخانه -58 2020-06
میزان سفارشات جدید 12972 2020-03
تغییرات موجودی انبار -346 2020-03
ورشکستگی 3883 2020-03
سود شرکت سهامی 109555 2020-03
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 39 2020-06
تولید خودرو 5314 2020-05
ثبت خودرو 145377 2020-06
تمایلات کسب و کار کوچک -84 2020-06
سرعت اینترنت 16921 2017-03
آدرس های IP 27493519 2017-03
شاخص رقابتی 81.2 2019-12
رتبه رقابتی 9 2019-12
پی ام آی مرکب 47.7 2020-06
شاخص فساد مالی 77 2019-12
رتبه فساد مالی 12 2019-12
خطوط نفت خام 4 2020-05
آسانی کسب و کار 8 2019-12
تولید الکتریسیته 29731 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم -10.4 2020-04
استخراج معدن -23.6 2020-04
سرمایه گذاری خصوصی -0.3 2020-03
تولید فولاد 700 2020-05

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -30 2020-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 12 2020-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی -13.1 2020-05
هزینه های مصرف کننده 330817 2020-03
درآمد قابل تصرف شخص 354826 2020-03
پس انداز های شخصی 8.6 2020-03
نرخ وام بانکی 1.1 2020-06
معاملات توزیعی بانک مرکزی امریکا (CB) -37 2020-06
تسهیلات اعتباری خریدار -4597 2020-05
قیمت گازوئیل 1.35 2020-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 83.8 2019-12
خرده فروشی فروش سوخت 10.2 2020-05

مسکن سازی گذشته مرجع
خانه های مسکونی نوساز 34260 2019-12
میزان ساخت و ساز -44 2020-04
شاخص مسکن 410 2020-05
میزان قبول وام های رهنی 9.27 2020-05
سفارشات ساخت و ساز 4 2020-03
پی ام آی ساخت و ساز 55.3 2020-06
صفحه اصلی وام 1224 2020-05
نرخ مالکیت مسکن 65.1 2018-12
قیمت مسکن در سراسر کشور 432 2020-06

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 284904 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 44198 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 344 2020-07
تخت بیمارستان 2.54 2017-12
بیمارستان ها 28.82 2018-12
تختخوابهای ICU 228 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: انگلستان - شاخص های اقتصادی.