بازارها گذشته مرجع
پول 1.39 2021-03
بازار سهام 6613 2021-03
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.76 2021-03

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -7.8 2020-12
نرخ بیکاری 5.1 2020-12
نرخ تورم 0.7 2021-01
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2021-01
نرخ بهره 0.1 2021-02
موازنه تجاری -6202 2020-12
حساب جاری -15734 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.8 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 80.7 2019-12
بودجه دولت -1.8 2019-12
اطمینان کسب و کار -22 2021-03
شاخص PMI تولید 55.1 2021-02
شاخص PMI خدمات 49.7 2021-02
ضریب اطمینان مصرف کننده -23 2021-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -8.2 2021-01
نرخ مالیات شرکت 19 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2020-12
موارد کروناویروس 4176554 2021-02
مرگ و میر کروناویروس 122849 2021-02
Coronavirus بهبود یافت 344 2021-03
تخت بیمارستان 2.54 2017-12
بیمارستان ها 28.82 2018-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -7.8 2020-12
تولید ناخالص داخلی 2829 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 502253 2020-12
تولید ناخالص ملی 528306 2020-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 92583 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 43688 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46699 2019-12
فهرست فعالیتهای اقتصادی -6.5 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2917 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 30111 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 44893 2020-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 4522 2020-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 24652 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 357971 2020-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 16952 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.1 2020-12
افراد شاغل 32393 2020-11
افراد بیکار 2597 2021-01
استخدام تمام وقت 24435 2020-11
قسمت مدت زمان اشتغال 7958 2020-11
تغییر تعداد مدعیان بیکاری -20 2021-01
نرخ اشتغال 75 2020-11
نرخ مشارکت نیروی کار 79.1 2020-11
نرخ بیکاری بلند مدت 1 2020-09
نرخ بیکاری جوانان 14.5 2020-09
هزینه های کار 110 2020-09
بهره وری 104 2020-09
پست های خالی شغلی 599 2020-12
دستمزد 571 2020-12
حداقل دستمزد 8.72 2020-04
رشد دستمزد 4.7 2020-12
دستمزد در تولید 629 2020-12
جمعیت 66.65 2019-12
سن بازنشستگی زنان 66 2020-12
سن بازنشستگی مردان 66 2020-12
میانگین ساعات کار در هفته 30.2 2020-11
تغییر اشتغال -114 2020-11

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.7 2021-01
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2021-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 2021-01
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 109 2021-01
قیمت مصرف کننده اصلی 110 2021-01
اندازه اصل تورم 1.4 2021-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 109 2020-12
تغییر قیمت تولید کننده -0.2 2021-01
تورم مواد غذایی -0.7 2021-01
قیمت تولید کننده هسته 111 2021-01
CPI مسکن آب و برق 105 2021-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 114 2021-01
انتظارات تورم 3.3 2021-01
قیمت تولید 109 2021-01
قیمت خرده فروشی 1.4 2021-01

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.1 2021-02
نرخ بهره بین بانکی 0.07 2021-03
عرضه پول M0 92324 2021-01
عرضه پول M1 2182630 2020-12
عرضه پول M2 2811560 2020-12
عرضه پول M3 3263167 2020-12
ترازنامه بانک 4237483 2020-12
ترازنامه بانک مرکزی 922271 2021-02
ذخایر ارزی 181451 2021-01
وام به بخش خصوصی 2654482 2020-12
نرخ بهره سپرده 0 2021-02
نرخ وام 0.35 2021-02
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 224 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -6202 2020-12
حساب جاری -15734 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.8 2019-12
صادرات 46612 2020-12
واردات 52814 2020-12
بدهی خارجی 7217761 2020-09
گردش سرمایه 32374 2020-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -2748 2020-09
ذخایر طلا 310 2020-12
تولید نفت خام 884 2020-10
صادرات خودرو 69360 2021-01
تراز تجاری کالا -14315 2020-12
شاخص تروریسم 5.16 2019-12
درآمد گردشگری 780 2020-03
ورود توریست 1446 2020-03
فروش اسلحه 741 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 80.7 2019-12
بودجه دولت -1.8 2019-12
ارزش بودجه دولت -8750 2021-01
هزینه های دولت 104228 2020-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 39.3 2019-12
بدهی های دولت 2115 2021-01
درخواست پناهندگی 3160 2020-08
ارزیابی اعتبار 90 2021-02
درآمدهای دولت 80287 2021-01
مخارج نظامی 46883 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 27.8 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13.8 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -22 2021-03
شاخص PMI تولید 55.1 2021-02
شاخص PMI خدمات 49.7 2021-02
تولید صنعتی -3.3 2020-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.2 2020-12
تولید صنعتی -2.5 2020-12
استفاده از ظرفیت 73.9 2020-12
سفارشات کارخانه -24 2021-02
میزان سفارشات جدید 9923 2020-12
تغییرات موجودی انبار 2601 2020-12
ورشکستگی 3071 2020-12
سود شرکت سهامی 116632 2020-12
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 35.8 2021-02
تولید خودرو 86052 2021-01
ثبت خودرو 90249 2021-01
تمایلات کسب و کار کوچک -7 2021-03
سرعت اینترنت 16921 2017-03
آدرس های IP 27493519 2017-03
شاخص رقابتی 81.2 2019-12
رتبه رقابتی 9 2019-12
پی ام آی مرکب 49.8 2021-02
شاخص فساد مالی 77 2020-12
رتبه فساد مالی 11 2020-12
خطوط نفت خام 7 2021-01
آسانی کسب و کار 8 2019-12
تولید الکتریسیته 25690 2020-10
شاخص اقتصادی مقدم 1 2020-12
استخراج معدن -14 2020-12
سرمایه گذاری خصوصی 1.3 2020-12
تولید فولاد 710 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -23 2021-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -8.2 2021-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی -5.9 2021-01
هزینه های مصرف کننده 318772 2020-12
درآمد قابل تصرف شخص 371357 2020-09
پس انداز های شخصی 16.5 2020-09
نرخ وام بانکی 1.1 2021-02
معاملات توزیعی بانک مرکزی امریکا (CB) -45 2021-02
تسهیلات اعتباری خریدار -2392 2021-01
قیمت گازوئیل 1.71 2021-02
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 87.7 2020-06
خرده فروشی فروش سوخت -8.8 2021-01

مسکن سازی گذشته مرجع
خانه های مسکونی نوساز 35710 2020-09
میزان ساخت و ساز -3.7 2020-12
شاخص مسکن 434 2021-01
میزان قبول وام های رهنی 98.99 2021-01
سفارشات ساخت و ساز -12.9 2020-12
پی ام آی ساخت و ساز 49.2 2021-01
صفحه اصلی وام 5165 2021-01
نرخ مالکیت مسکن 65.2 2018-12
قیمت مسکن در سراسر کشور 461 2021-02

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 4176554 2021-02
مرگ و میر کروناویروس 122849 2021-02
Coronavirus بهبود یافت 344 2021-03
تخت بیمارستان 2.54 2017-12
بیمارستان ها 28.82 2018-12
تختخوابهای ICU 228 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: انگلستان - شاخص های اقتصادی.