بازارها گذشته مرجع
پول 1.25 2019-06
بازار سهام 7357 2019-06
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.85 2019-06
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.8 2019-03
نرخ بیکاری 3.8 2019-04
نرخ تورم 2.1 2019-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2019-04
نرخ بهره 0.75 2019-05
موازنه تجاری -2740 2019-04
حساب جاری -23707 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 84.7 2018-12
بودجه دولت -2 2018-12
اطمینان کسب و کار -13 2019-06
شاخص PMI تولید 49.4 2019-05
شاخص PMI خدمات 51 2019-05
ضریب اطمینان مصرف کننده -10 2019-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0 2019-04
نرخ مالیات شرکت 19 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.8 2019-03
تولید ناخالص داخلی 2622 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 514019 2019-03
تولید ناخالص ملی 527584 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 87495 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 42514 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39753 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2832 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28576 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 46254 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 4883 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 20967 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 367030 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 19930 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.8 2019-04
افراد شاغل 32746 2019-03
افراد بیکار 1103 2019-05
استخدام تمام وقت 24149 2019-03
قسمت مدت زمان اشتغال 8597 2019-03
تغییر تعداد مدعیان بیکاری 23.2 2019-05
نرخ اشتغال 76.1 2019-03
نرخ مشارکت نیروی کار 79.2 2019-03
نرخ بیکاری بلند مدت 1 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 10.4 2019-03
هزینه های کار 106 2018-12
بهره وری 102 2018-12
پست های خالی شغلی 837 2019-04
دستمزد 532 2019-04
حداقل دستمزد 8.21 2019-04
رشد دستمزد 3.1 2019-04
دستمزد در تولید 612 2019-04
جمعیت 66.19 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65.5 2019-12
سن بازنشستگی مردان 65.5 2019-12
میانگین ساعات کار در هفته 32.2 2019-03
تغییر اشتغال 32 2019-03
هزینه زندگی خانواده 1300 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 895 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2330 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1320 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.1 2019-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2019-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 2019-04
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108 2019-04
قیمت مصرف کننده اصلی 107 2019-04
اندازه اصل تورم 1.8 2019-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 2019-03
تغییر قیمت تولید کننده 2.1 2019-04
تورم مواد غذایی 0.7 2019-04
قیمت تولید کننده هسته 114 2019-04
CPI مسکن آب و برق 107 2019-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113 2019-04
انتظارات تورم 2.6 2019-05
قیمت تولید 116 2019-04
قیمت خرده فروشی 3 2019-04
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.75 2019-05
نرخ بهره بین بانکی 0.79 2019-06
عرضه پول M0 82640 2019-05
عرضه پول M1 1767821 2019-04
عرضه پول M2 2421438 2019-04
عرضه پول M3 2871072 2019-04
ترازنامه بانک 3858644 2019-04
ترازنامه بانک مرکزی 593867 2019-06
ذخایر ارزی 165204 2019-05
وام به بخش خصوصی 2439096 2018-09
نرخ بهره سپرده 0.5 2019-05
نرخ وام 1 2019-05
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 229 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -2740 2019-04
حساب جاری -23707 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.9 2018-12
صادرات 53472 2019-04
واردات 56212 2019-04
بدهی خارجی 6621492 2018-12
گردش سرمایه 34972 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 15947 2018-12
ذخایر طلا 310 2019-06
تولید نفت خام 1129 2019-02
شاخص تروریسم 5.61 2017-12
درآمد گردشگری 1150 2019-02
ورود توریست 2200 2019-02
فروش اسلحه 741 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 84.7 2018-12
بودجه دولت -2 2018-12
ارزش بودجه دولت -2778 2019-04
هزینه های دولت 94208 2019-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.5 2018-12
بدهی های دولت -4967 2019-04
درخواست پناهندگی 3315 2019-02
ارزیابی اعتبار 94.83
درآمدهای دولت 61246 2019-04
مخارج نظامی 46883 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 25.8 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13.8 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -13 2019-06
شاخص PMI تولید 49.4 2019-05
شاخص PMI خدمات 51 2019-05
تولید صنعتی -1 2019-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.7 2019-04
تولید صنعتی -0.8 2019-04
استفاده از ظرفیت 80.7 2019-06
سفارشات کارخانه -10 2019-05
میزان سفارشات جدید 11975 2019-03
تغییرات موجودی انبار 4600 2019-03
ورشکستگی 4188 2019-03
سود شرکت سهامی 115312 2019-03
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -56.1 2019-05
تولید خودرو 70971 2019-04
ثبت خودرو 183724 2019-05
تمایلات کسب و کار کوچک -13 2019-06
سرعت اینترنت 16921 2017-03
آدرس های IP 27493519 2017-03
شاخص رقابتی 81.99 2018-12
رتبه رقابتی 8 2018-12
پی ام آی مرکب 50.9 2019-05
شاخص فساد مالی 80 2018-12
رتبه فساد مالی 11 2018-12
خطوط نفت خام 11 2019-03
آسانی کسب و کار 9 2018-12
تولید الکتریسیته 27054 2019-02
شاخص اقتصادی مقدم 0.3 2019-04
استخراج معدن 0.1 2019-04
سرمایه گذاری خصوصی 0.5 2019-03
تولید فولاد 644 2019-04
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -10 2019-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0 2019-04
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.2 2019-04
هزینه های مصرف کننده 339082 2019-03
درآمد قابل تصرف شخص 344938 2018-12
پس انداز های شخصی 4.8 2018-12
نرخ وام بانکی 1.75 2019-05
تسهیلات اعتباری خریدار 942 2019-04
قیمت گازوئیل 1.65 2019-05
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 87.1 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
خانه های مسکونی نوساز 35660 2018-12
میزان ساخت و ساز 2.4 2019-04
شاخص مسکن 770 2019-05
میزان قبول وام های رهنی 66.26 2019-04
سفارشات ساخت و ساز 6.6 2019-03
پی ام آی ساخت و ساز 48.6 2019-05
نرخ مالکیت مسکن 65 2017-12
درخواست وام مسکن 42989 2019-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: انگلستان - شاخص های اقتصادی.