بازارها گذشته مرجع
پول 1.37 2021-07
بازار سهام 7028 2021-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.59 2021-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.6 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.1 2021-03
نرخ بیکاری 4.8 2021-05
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 123 2021-07
نرخ تورم 2.5 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 83239491 2021-07
نرخ بهره 0.1 2021-06
موازنه تجاری 884 2021-05
حساب جاری -12828 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.5 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 97.4 2020-12
بودجه دولت -14.3 2020-12
اطمینان کسب و کار 27 2021-09
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 60.4 2021-07
PMI شاخص خدمات 57.8 2021-07
ضریب اطمینان مصرف کننده -7 2021-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.5 2021-06
نرخ مالیات شرکت 19 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2021-12
موارد کروناویروس 5637975 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 128823 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 344 2021-07
تخت بیمارستان 2.54 2017-12
بیمارستان ها 28.82 2018-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.6 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.1 2021-03
تولید ناخالص داخلی 2708 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 496737 2021-03
تولید ناخالص ملی 534021 2021-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 91836 2021-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 39103 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 41627 2020-12
فهرست فعالیتهای اقتصادی 24.6 2021-05
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2824 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 29812 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 44812 2021-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 4566 2021-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 24706 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 352324 2021-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 16949 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.8 2021-05
افراد شاغل 32180 2021-04
افراد بیکار 2322 2021-06
استخدام تمام وقت 24462 2021-04
قسمت مدت زمان اشتغال 7718 2021-04
تغییر تعداد مدعیان بیکاری -115 2021-06
نرخ اشتغال 74.8 2021-04
نرخ مشارکت نیروی کار 78.7 2021-04
نرخ بیکاری جوانان 13.5 2021-04
هزینه های کار 113 2021-03
بهره وری 101 2021-03
پست های خالی شغلی 862 2021-05
دستمزد 574 2021-05
حداقل دستمزد 8.91 2021-04
رشد دستمزد 7.3 2021-05
دستمزد در تولید 633 2021-05
جمعیت 67.2 2020-12
سن بازنشستگی زنان 66 2021-12
سن بازنشستگی مردان 66 2021-12
میانگین ساعات کار در هفته 30.5 2021-04
تغییر اشتغال 25 2021-04
آمار اشتغال غیر کشاورزی 28858 2021-06

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 123 2021-07
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 83239491 2021-07
موارد کروناویروس 5637975 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 128823 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 344 2021-07
تخت بیمارستان 2.54 2017-12
بیمارستان ها 28.82 2018-12
تختخوابهای ICU 228 2014-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.5 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2021-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111 2021-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 111 2021-06
قیمت مصرف کننده اصلی 112 2021-06
اندازه اصل تورم 2.3 2021-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 109 2021-03
تغییر قیمت تولید کننده 4.3 2021-06
تورم مواد غذایی -0.6 2021-06
قیمت تولید کننده هسته 113 2021-06
CPI مسکن آب و برق 108 2021-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 119 2021-06
انتظارات تورم 2.8 2021-06
قیمت تولید 112 2021-06
قیمت خرده فروشی 3.9 2021-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.1 2021-06
نرخ بهره بین بانکی 0.07 2021-07
عرضه پول M0 95539 2021-06
عرضه پول M1 2249172 2021-05
عرضه پول M2 2862407 2021-05
عرضه پول M3 3333094 2021-05
ترازنامه بانک 4277324 2021-05
ترازنامه بانک مرکزی 982439 2021-07
ذخایر ارزی خارجی 176594 2021-06
وام به بخش خصوصی 2637585 2021-03
نرخ بهره سپرده 0 2021-06
نرخ وام 0.35 2021-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 213 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 884 2021-05
حساب جاری -12828 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.5 2020-12
صادرات 51643 2021-05
واردات 50759 2021-05
بدهی خارجی 7147294 2021-03
گردش سرمایه 27999 2021-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 11963 2021-03
ذخایر طلا 310 2021-03
تولید نفت خام 931 2021-03
صادرات خودرو 46977 2021-05
تراز تجاری کالا -8481 2021-05
شاخص تروریسم 5.16 2019-12
درآمد گردشگری 60 2020-06
ورود توریست 176 2020-06
فروش اسلحه 429 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 97.4 2020-12
بودجه دولت -14.3 2020-12
ارزش بودجه دولت -22754 2021-06
هزینه های دولت 106683 2021-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 52.2 2020-12
بدهی های دولت 2218 2021-06
درخواست پناهندگی 6939 2021-03
ارزیابی اعتبار 90 2021-07
درآمدهای دولت 62192 2021-06
مخارج نظامی 58485 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 27.8 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13.8 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 27 2021-09
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 60.4 2021-07
PMI شاخص خدمات 57.8 2021-07
تولید صنعتی 20.6 2021-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.8 2021-05
تولید صنعتی 27.7 2021-05
میزان استفاده ازظرفیت تولید 73.9 2020-12
سفارشات کارخانه 17 2021-07
میزان سفارشات جدید 11310 2021-03
تغییرات موجودی انبار -1215 2021-03
ورشکستگی 2384 2021-03
سود شرکت سهامی 116726 2021-03
تولید خودرو 54962 2021-05
ثبت خودرو 186128 2021-06
تمایلات کسب و کار کوچک 29 2021-06
سرعت اینترنت 16921 2017-03
آدرس های IP 27493519 2017-03
شاخص رقابتی 81.2 2019-12
رتبه رقابتی 9 2019-12
پی ام آی مرکب 57.7 2021-07
شاخص فساد مالی 77 2020-12
رتبه فساد مالی 11 2020-12
خطوط نفت خام 5 2021-06
آسانی کسب و کار 8 2019-12
تولید الکتریسیته 70630 2020-12
شاخص اقتصادی مقدم 3.6 2021-05
استخراج معدن -16.9 2021-05
سرمایه گذاری خصوصی -10.7 2021-03
تولید فولاد 710 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -7 2021-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.5 2021-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9.7 2021-06
هزینه های مصرف کننده 302220 2021-03
درآمد قابل تصرف شخص 366704 2021-03
پس انداز های شخصی 19.9 2021-03
نرخ وام بانکی 1.1 2021-06
معاملات توزیعی بانک مرکزی امریکا (CB) 25 2021-06
تسهیلات اعتباری خریدار 280 2021-05
قیمت گازوئیل 1.82 2021-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 90 2020-12
خرده فروشی فروش سوخت 0.3 2021-06

مسکن سازی گذشته مرجع
خانه های مسکونی نوساز 46010 2021-03
میزان ساخت و ساز 56.5 2021-05
شاخص مسکن 449 2021-06
میزان قبول وام های رهنی 87.55 2021-05
سفارشات ساخت و ساز -13.3 2021-03
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) ساخت و ساز 66.3 2021-06
صفحه اصلی وام 6581 2021-05
نرخ مالکیت مسکن 65.2 2018-12
نرخ رهن 3.62 2021-06
قیمت مسکن در سراسر کشور 487 2021-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: انگلستان - شاخص های اقتصادی.