بازارها گذشته مرجع
پول 1.33 2019-12
بازار سهام 7350 2019-12
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.79 2019-12
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1 2019-09
نرخ بیکاری 3.8 2019-09
نرخ تورم 1.5 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2019-10
نرخ بهره 0.75 2019-11
موازنه تجاری -5188 2019-10
حساب جاری -25200 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 80.8 2019-12
بودجه دولت -1.9 2019-12
اطمینان کسب و کار -44 2019-12
شاخص PMI تولید 48.9 2019-11
شاخص PMI خدمات 49.3 2019-11
ضریب اطمینان مصرف کننده -14 2019-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.1 2019-10
نرخ مالیات شرکت 19 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2019-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1 2019-09
تولید ناخالص داخلی 2825 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 522247 2019-09
تولید ناخالص ملی 544804 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 87044 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 42986 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 40158 2018-12
فهرست فعالیتهای اقتصادی 0.7 2019-10
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3003 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 29262 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 45925 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 3004 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 22489 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 374073 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 19432 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.8 2019-09
افراد شاغل 32753 2019-08
افراد بیکار 1218 2019-10
استخدام تمام وقت 24213 2019-08
قسمت مدت زمان اشتغال 8540 2019-08
تغییر تعداد مدعیان بیکاری 33 2019-10
نرخ اشتغال 76 2019-08
نرخ مشارکت نیروی کار 79.2 2019-08
نرخ بیکاری بلند مدت 1 2019-06
نرخ بیکاری جوانان 11.7 2019-08
هزینه های کار 108 2019-06
بهره وری 101 2019-09
پست های خالی شغلی 800 2019-09
دستمزد 542 2019-09
حداقل دستمزد 8.21 2019-04
رشد دستمزد 3.6 2019-09
دستمزد در تولید 617 2019-09
جمعیت 66.19 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65.5 2019-12
سن بازنشستگی مردان 65.5 2019-12
میانگین ساعات کار در هفته 32.1 2019-08
تغییر اشتغال -58 2019-08
هزینه زندگی خانواده 1300 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 895 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2330 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1320 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.5 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 2019-10
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108 2019-10
قیمت مصرف کننده اصلی 108 2019-10
اندازه اصل تورم 1.7 2019-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106 2019-09
تغییر قیمت تولید کننده 0.8 2019-10
تورم مواد غذایی 1.3 2019-10
قیمت تولید کننده هسته 115 2019-10
CPI مسکن آب و برق 106 2019-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 112 2019-10
انتظارات تورم 2.6 2019-11
قیمت تولید 116 2019-10
قیمت خرده فروشی 2.1 2019-10
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.75 2019-11
نرخ بهره بین بانکی 0.78 2019-12
عرضه پول M0 82893 2019-11
عرضه پول M1 1793196 2019-10
عرضه پول M2 2440606 2019-10
عرضه پول M3 2864283 2019-10
ترازنامه بانک 3949005 2019-10
ترازنامه بانک مرکزی 586063 2019-12
ذخایر ارزی 177334 2019-11
وام به بخش خصوصی 2530428 2019-09
نرخ بهره سپرده 0.5 2019-11
نرخ وام 1 2019-11
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 224 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -5188 2019-10
حساب جاری -25200 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.3 2018-12
صادرات 58942 2019-10
واردات 64130 2019-10
بدهی خارجی 6692718 2019-06
گردش سرمایه 20873 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 25425 2019-06
ذخایر طلا 310 2019-12
تولید نفت خام 1044 2019-08
تراز تجاری کالا -14486 2019-10
شاخص تروریسم 5.41 2018-12
درآمد گردشگری 3120 2019-08
ورود توریست 4120 2019-08
فروش اسلحه 741 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 80.8 2019-12
بودجه دولت -1.9 2019-12
ارزش بودجه دولت -5260 2019-10
هزینه های دولت 99745 2019-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 39.4 2019-12
بدهی های دولت -10509 2019-10
درخواست پناهندگی 3670 2019-08
ارزیابی اعتبار 92 2019-12
درآمدهای دولت 61729 2019-10
مخارج نظامی 46883 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 25.8 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13.8 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -44 2019-12
شاخص PMI تولید 48.9 2019-11
شاخص PMI خدمات 49.3 2019-11
تولید صنعتی -1.3 2019-10
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.1 2019-10
تولید صنعتی -1.2 2019-10
استفاده از ظرفیت 81.5 2019-12
سفارشات کارخانه -26 2019-11
میزان سفارشات جدید 10875 2019-09
تغییرات موجودی انبار -5309 2019-09
ورشکستگی 4355 2019-09
سود شرکت سهامی 114104 2019-09
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -38.3 2019-12
تولید خودرو 134752 2019-10
ثبت خودرو 156621 2019-11
تمایلات کسب و کار کوچک -34 2019-12
سرعت اینترنت 16921 2017-03
آدرس های IP 27493519 2017-03
شاخص رقابتی 81.2 2019-12
رتبه رقابتی 9 2019-12
پی ام آی مرکب 49.3 2019-11
شاخص فساد مالی 80 2018-12
رتبه فساد مالی 11 2018-12
خطوط نفت خام 13 2019-11
آسانی کسب و کار 8 2019-12
تولید الکتریسیته 24791 2019-08
شاخص اقتصادی مقدم 0 2019-10
استخراج معدن -9 2019-10
سرمایه گذاری خصوصی 0 2019-09
تولید فولاد 621 2019-10
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -14 2019-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.1 2019-10
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.1 2019-10
هزینه های مصرف کننده 341829 2019-09
درآمد قابل تصرف شخص 356111 2019-06
پس انداز های شخصی 6.8 2019-06
نرخ وام بانکی 1.75 2019-11
معاملات توزیعی بانک مرکزی امریکا (CB) -3 2019-11
تسهیلات اعتباری خریدار 1326 2019-10
قیمت گازوئیل 1.62 2019-11
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 84 2019-06
خرده فروشی فروش سوخت -0.3 2019-10
مسکن سازی گذشته مرجع
خانه های مسکونی نوساز 37220 2019-06
میزان ساخت و ساز -2.1 2019-10
شاخص مسکن 405 2019-11
میزان قبول وام های رهنی 64.6 2019-10
سفارشات ساخت و ساز -6.8 2019-09
پی ام آی ساخت و ساز 45.3 2019-11
صفحه اصلی وام 4321 2019-10
نرخ مالکیت مسکن 65 2017-12
درخواست وام مسکن 41219 2019-10
قیمت مسکن در سراسر کشور 430 2019-11


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: انگلستان - شاخص های اقتصادی.