انگلستان - شاخص های اقتصادی

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2018-06
نرخ بیکاری 4 2018-06
نرخ تورم 2.4 2018-06
نرخ بهره 0.75 2018-08
موازنه تجاری -1861 2018-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 85.3 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 1.27 2018-08
بازار سهام 7612 امتیاز 2018-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.26 % 2018-08
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.3 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 2622 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 506029 GBP - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 511762 GBP - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 86324 GBP - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 42514 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39753 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2909 GBP - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28198 GBP - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 45358 GBP - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 4607 GBP - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 20674 GBP - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 360420 GBP - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 19323 GBP - میلیون 2018-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4 % 2018-06
افراد شاغل 32386 هزار 2018-05
افراد بیکار 906 هزار 2018-07
استخدام تمام وقت 23856 هزار 2018-04
قسمت مدت زمان اشتغال 8542 هزار 2018-04
تغییر تعداد مدعیان بیکاری 6.2 هزار 2018-07
نرخ اشتغال 75.7 % 2018-04
نرخ مشارکت نیروی کار 79 % 2018-04
نرخ بیکاری بلند مدت 1.1 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 11.7 % 2018-04
هزینه های کار 104 نقاط شاخص 2018-03
بهره وری 102 نقاط شاخص 2018-06
پست های خالی شغلی 824 هزار 2018-05
دستمزد 517 GBP / هفته 2018-05
حداقل دستمزد 7.83 GBP / ساعت 2018-04
رشد دستمزد 2.4 % 2018-06
دستمزد در تولید 601 GBP / هفته 2018-05
جمعیت 66.19 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
میانگین ساعات کار در هفته 31.9 ساعت ها 2018-04
تغییر اشتغال 42 هزار 2018-05
هزینه زندگی خانواده 1280 GBP / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 970 GBP / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2210 GBP / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1330 GBP / ماه 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.4 % 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 نقاط شاخص 2018-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106 نقاط شاخص 2018-06
قیمت مصرف کننده اصلی 106 نقاط شاخص 2018-06
اندازه اصل تورم 1.9 % 2018-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 نقاط شاخص 2018-06
تغییر قیمت تولید کننده 3.1 % 2018-06
قیمت صادرات 113 نقاط شاخص 2018-04
قیمت واردات 111 نقاط شاخص 2018-04
تورم مواد غذایی 2 % 2018-06
قیمت تولید کننده هسته 112 نقاط شاخص 2018-06
CPI مسکن آب و برق 104 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110 نقاط شاخص 2018-06
انتظارات تورم 2.9 % 2018-06
قیمت تولید 114 نقاط شاخص 2018-06
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.75 % 2018-08
نرخ بهره بین بانکی 0.81 % 2018-08
عرضه پول M0 81788 GBP - میلیون 2018-07
عرضه پول M1 1734422 GBP - میلیون 2018-06
عرضه پول M2 2371259 GBP - میلیون 2018-06
عرضه پول M3 2829283 GBP - میلیون 2018-06
ترازنامه بانک 3801389 GBP - میلیون 2018-06
ترازنامه بانک مرکزی 590431 GBP - میلیون 2018-07
ذخایر ارزی 160736 USD - میلیون 2018-07
وام به بخش خصوصی 2371585 GBP - میلیون 2018-03
نرخ بهره سپرده 0.5 % 2018-08
نرخ وام 1 % 2018-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 217 % 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1861 GBP - میلیون 2018-06
صادرات 52406 GBP - میلیون 2018-06
واردات 54267 GBP - میلیون 2018-06
حساب جاری -17720 GBP - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.1 % 2017-12
بدهی خارجی 6412914 GBP - میلیون 2018-03
رابطه مبادله 102 نقاط شاخص 2018-04
گردش سرمایه 3074 GBP - میلیون 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -3896 GBP - میلیون 2018-03
ذخایر طلا 310 تن 2018-06
تولید نفت خام 1023 BBL/D/1K 2018-04
شاخص تروریسم 5.1 2016-12
درآمد گردشگری 1560 GBP - میلیون 2017-12
ورود توریست 2590 هزار 2017-12
فروش اسلحه 1214 USD - میلیون 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 85.3 % 2017-12
بودجه دولت -2.3 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -2997 GBP - میلیون 2018-06
هزینه های دولت 92940 GBP - میلیون 2018-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.1 % 2017-12
بدهی های دولت -4530 GBP - میلیون 2018-06
درخواست پناهندگی 2950 افراد 2018-03
ارزیابی اعتبار 94.83
درآمدهای دولت 56154 GBP - میلیون 2018-06
مخارج نظامی 48383 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -3 نقاط شاخص 2018-09
شاخص PMI تولید 54 2018-07
شاخص PMI خدمات 53.5 نقاط شاخص 2018-07
تولید صنعتی 1.1 % 2018-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.4 % 2018-06
تولید صنعتی 1.5 % 2018-06
استفاده از ظرفیت 82.3 % 2018-09
سفارشات کارخانه 11 تعادل خالص 2018-07
میزان سفارشات جدید 11628 GBP - میلیون 2018-03
تغییرات موجودی انبار 2214 GBP - میلیون 2018-06
ورشکستگی 3918 بانک اطلاعات شرکتها 2018-06
سود شرکت سهامی 111344 GBP - میلیون 2018-06
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -53.6 2018-07
تولید خودرو 128799 واحد 2018-06
ثبت خودرو 163898 2018-07
تمایلات کسب و کار کوچک 6 2018-09
سرعت اینترنت 16921 KBps 2017-03
آدرس های IP 27493519 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.51 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 8 2018-12
پی ام آی مرکب 53.6 2018-07
شاخص فساد مالی 82 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 8 2017-12
آسانی کسب و کار 7 2017-12
تولید الکتریسیته 25832 گیگاوات ساعت 2018-04
شاخص اقتصادی مقدم 0.4 % 2018-06
استخراج معدن -4.4 % 2018-06
سرمایه گذاری خصوصی 0.5 % 2018-06
تولید فولاد 681 هزار تن 2018-06
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -10 نقاط شاخص 2018-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.5 % 2018-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.9 % 2018-06
هزینه های مصرف کننده 332149 GBP - میلیون 2018-06
درآمد قابل تصرف شخص 333116 GBP - میلیون 2018-03
پس انداز های شخصی 4.3 % 2018-03
نرخ وام بانکی 1.75 % 2018-08
تسهیلات اعتباری خریدار 1567 GBP - میلیون 2018-06
قیمت گازوئیل 1.68 USD / لیتر 2018-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 86.7 % of GDP 2017-12
بدهی خانوار به درآمد 126 % 2016-12
مسکن سازی گذشته مرجع
خانه های مسکونی نوساز 39890 واحد 2018-03
میزان ساخت و ساز 2.2 % 2018-06
شاخص مسکن 745 نقاط شاخص 2018-07
میزان قبول وام های رهنی 65.62 هزار 2018-06
سفارشات ساخت و ساز -6.6 % 2018-03
پی ام آی ساخت و ساز 55.8 2018-07
نرخ مالکیت مسکن 63.4 % 2016-12
درخواست وام مسکن 40541 واحد 2018-06
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 25.8 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13.8 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
بارش 225 mm 2015-12
درجه حرارت 6.92 celsius 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: انگلستان - شاخص های اقتصادی.