گذشته قبلی
پول 1.37 1.37
بازار سهام 7560 7564 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 5.4 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.8 24.2 در صد
نرخ بیکاری 4.2 4.3 در صد
نرخ تورم 5.1 4.2 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 1.1 در صد
نرخ بهره 0.25 0.1 در صد
موازنه تجاری 626 151 GBP - میلیون
حساب جاری -24444 -13462 GBP - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.5 -3.1 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 94.9 82.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -14.9 -2.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
اطمینان کسب و کار 2 27 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 57.9 58.1 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 53.6 58.5 امتیاز
ضریب اطمینان مصرف کننده -15 -14 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 1.4 1.1 در صد
نرخ مالیات شرکت 19 19 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 45 در صد
گذشته قبلی
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 5.4 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.8 24.2 در صد
تولید ناخالص داخلی 2708 2831 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 553412 546556 GBP - میلیون
تولید ناخالص ملی 580080 572325 GBP - میلیون
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 95269 94508 GBP - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه 41811 46612 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 41627 46406 USD
تولید ناخالص داخلی ماهانه (ماهانه) 0.9 0.2 در صد
تولید ناخالص داخلی ماهانه (سالانه) 8 5.1 در صد
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3157 3146 GBP - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 30798 31269 GBP - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت 48628 49036 GBP - میلیون
تولید ناخالص داخلی از معادن 4127 3347 GBP - میلیون
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 25472 25379 GBP - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات 399202 392539 GBP - میلیون
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 18533 17664 GBP - میلیون
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 4.2 4.3 در صد
افراد شاغل 32506 32523 هزار
افراد بیکار 1970 2063 هزار
استخدام تمام وقت 24435 24500 هزار
قسمت مدت زمان اشتغال 8071 8024 هزار
تغییر تعداد مدعیان بیکاری -49.8 -14.9 هزار
نرخ اشتغال 75.5 75.4 در صد
نرخ مشارکت نیروی کار 78.8 78.9 در صد
نرخ بیکاری جوانان 11.3 11.7 در صد
هزینه های کار 107 110 امتیاز
بهره وری 101 102 امتیاز
پست های خالی شغلی 1219 1172 هزار
دستمزد 586 584 GBP / هفته
حداقل دستمزد 8.91 8.72 GBP / ساعت
رشد دستمزد 4.9 5.9 در صد
دستمزد در تولید 640 638 GBP / هفته
جمعیت 67.2 66.8 میلیون
سن بازنشستگی زنان 66 66
سن بازنشستگی مردان 66 66
میانگین ساعات کار در هفته 31.5 31.6 ساعت ها
تغییر اشتغال 149 247 هزار
آمار اشتغال غیر کشاورزی 29432 29175 هزار
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 200 200 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 136233904 136080385 دوزها
موارد کروناویروس 15066395 14967817 افراد
مرگ و میر کروناویروس 151007 150609 افراد
تخت بیمارستان 2.42 2.45 به ازای هر 1000 نفر
بیمارستان ها 29.61 28.75 به ازای هر - یک - میلیون نفر
تختخوابهای ICU 228 228 به ازای هر 1000 نفر
گذشته قبلی
نرخ بهره 0.25 0.1 در صد
نرخ بهره بین بانکی 0.51 0.51 در صد
عرضه پول M0 95157 96031 GBP - میلیون
عرضه پول M1 2363869 2351144 GBP - میلیون
عرضه پول M2 2978842 2961077 GBP - میلیون
عرضه پول M3 3495651 3465824 GBP - میلیون
ترازنامه بانک 4493375 4434822 GBP - میلیون
ترازنامه بانک مرکزی 1118932 1119282 GBP - میلیون
ذخایر ارزی خارجی 203709 202221 USD - میلیون
وام به بخش خصوصی 2673081 2638005 GBP - میلیون
نرخ بهره سپرده 0.15 0 در صد
میانگین نرخ بین بانکی یک شبه 0.2 0.2 در صد
نرخ وام 0.5 0.35 در صد
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 213 190 در صد
گذشته قبلی
موازنه تجاری 626 151 GBP - میلیون
حساب جاری -24444 -13462 GBP - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.5 -3.1 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 57070 54552 GBP - میلیون
واردات 56444 54401 GBP - میلیون
بدهی خارجی 7175906 7092969 GBP - میلیون
گردش سرمایه 10608 -3502 GBP - میلیون
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 17968 28795 GBP - میلیون
ذخایر طلا 310 310 تن
تولید نفت خام 834 824 BBL/D/1K
تراز تجاری کالاهای غیر آمریکایی -5665 -6832 GBP - میلیون
صادرات خودرو 63055 53121 واحد
تراز تجاری کالا -11337 -11807 GBP - میلیون
شاخص تروریسم 5.16 5.41
درآمد گردشگری 386 248 GBP - میلیون
ورود توریست 277 195 هزار
فروش اسلحه 429 907 SIPRI - TIV - میلیون
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 94.9 82.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -14.9 -2.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت -17384 -12391 GBP - میلیون
هزینه های دولت 117492 116448 GBP - میلیون
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 52 39.1 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی های دولت 2318 2278 پوند - میلیارد
درخواست پناهندگی 10158 6939 افراد
ارزیابی اعتبار 90
درآمدهای دولت 61095 67231 GBP - میلیون
مخارج نظامی 58485 56856 USD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 19 19 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 45 در صد
نرخ مالیات بر فروش 20 20 در صد
نرخ تامین اجتماعی 27.8 27.8 در صد
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13.8 13.8 در صد
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14 14 در صد
گذشته قبلی
اطمینان کسب و کار 2 27 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 57.9 58.1 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 53.6 58.5 امتیاز
تولید صنعتی 0.1 0.2 در صد
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1 -0.5 در صد
تولید صنعتی 0.4 1.1 در صد
سفارشات کارخانه 24 26 تعادل خالص
میزان سفارشات جدید 12112 13364 GBP - میلیون
تغییرات موجودی انبار 4736 2996 GBP - میلیون
ورشکستگی 3765 3116 بانک اطلاعات شرکتها
سود شرکت سهامی 122097 128529 GBP - میلیون
تولید خودرو 75756 64729 واحد
ثبت خودرو 108596 115706
تمایلات کسب و کار کوچک 0 27
میزان خرده فروشی BRC فروش مانیتور (سالانه) 0.6 1.8 در صد
سرعت اینترنت 16921 16337 KBps
آدرس های IP 27493519 26782989 IP
(محصولات تولیدی (تغییرات ماهیانه 1.1 0.1 در صد
شاخص رقابتی 81.2 81.99 امتیاز
رتبه رقابتی 9 8
پی ام آی مرکب 53.6 57.6 امتیاز
شاخص فساد مالی 77 77 امتیاز
رتبه فساد مالی 11 12
خطوط نفت خام 6 8
آسانی کسب و کار 8 9
تولید الکتریسیته 59071 70844 گیگاوات ساعت
شاخص اقتصادی مقدم 1.1 0.9 در صد
استخراج معدن -1.2 -3.8 در صد
سرمایه گذاری خصوصی -2.5 8.3 در صد
گذشته قبلی
ضریب اطمینان مصرف کننده -15 -14 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 1.4 1.1 در صد
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 4.7 -1.5 در صد
هزینه های مصرف کننده 342787 336063 GBP - میلیون
درآمد قابل تصرف شخص 376979 369491 GBP - میلیون
پس انداز های شخصی 8.3 11.3 در صد
نرخ وام بانکی 1.25 1.1 در صد
تغییرات ماهیانه خالص پرداخت وام به افراد 4926 1977 GBP - میلیون
(CBI) معاملات توزیعی بانک مرکزی امریکا 8 39 تعادل خالص
تسهیلات اعتباری خریدار 1233 828 GBP - میلیون
قیمت گازوئیل 1.97 1.95 USD / لیتر
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 86.9 91.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
خرده فروشی فروش سوخت 1.1 2 در صد
گذشته قبلی
خانه های مسکونی نوساز 42400 42900 واحد
میزان ساخت و ساز 6.8 4.3 در صد
شاخص مسکن 476 471 امتیاز
میزان قبول وام های رهنی 66.96 67.1 هزار
میانگین قیمت خانه 276091 273028 GBP
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت مسکن 1.1 1.1 در صد
شاخص بهای مسکن (سالانه) 9.8 8.2 در صد
سفارشات ساخت و ساز 10.7 135 در صد
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) ساخت و ساز 54.3 55.5 امتیاز
صفحه اصلی وام 3693 1149 GBP - میلیون
نرخ مالکیت مسکن 65.2 65 در صد
نرخ رهن 3.63 3.61 در صد
قیمت مسکن در سراسر کشور 508 504 امتیاز


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: انگلستان - شاخص های اقتصادی.