انگلستان - شاخص های اقتصادی

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2018-06
نرخ بیکاری 4 2018-08
نرخ تورم 2.7 2018-08
نرخ بهره 0.75 2018-09
موازنه تجاری -1274 2018-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 85.3 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 1.32 2018-10
بازار سهام 7008 امتیاز 2018-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.63 % 2018-10
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.2 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 2622 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 506029 GBP - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 515919 GBP - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 86324 GBP - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 42514 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39753 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2909 GBP - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28198 GBP - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 45358 GBP - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 4607 GBP - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 20674 GBP - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 360420 GBP - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 19323 GBP - میلیون 2018-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4 % 2018-08
افراد شاغل 32394 هزار 2018-07
افراد بیکار 943 هزار 2018-09
استخدام تمام وقت 23859 هزار 2018-06
قسمت مدت زمان اشتغال 8538 هزار 2018-06
تغییر تعداد مدعیان بیکاری 18.5 هزار 2018-09
نرخ اشتغال 75.5 % 2018-07
نرخ مشارکت نیروی کار 78.8 % 2018-07
نرخ بیکاری بلند مدت 1.1 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 11 % 2018-06
هزینه های کار 104 نقاط شاخص 2018-06
بهره وری 102 نقاط شاخص 2018-06
پست های خالی شغلی 833 هزار 2018-07
دستمزد 520 GBP / هفته 2018-07
حداقل دستمزد 7.83 GBP / ساعت 2018-04
رشد دستمزد 2.7 % 2018-08
دستمزد در تولید 603 GBP / هفته 2018-07
جمعیت 66.19 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
میانگین ساعات کار در هفته 31.9 ساعت ها 2018-06
تغییر اشتغال -5 هزار 2018-07
هزینه زندگی خانواده 1280 GBP / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 970 GBP / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2210 GBP / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1330 GBP / ماه 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.7 % 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده اصلی 106 نقاط شاخص 2018-08
اندازه اصل تورم 2.1 % 2018-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 نقاط شاخص 2018-06
تغییر قیمت تولید کننده 2.9 % 2018-08
قیمت صادرات 113 نقاط شاخص 2018-04
قیمت واردات 111 نقاط شاخص 2018-04
تورم مواد غذایی 2.5 % 2018-08
قیمت تولید کننده هسته 112 نقاط شاخص 2018-08
CPI مسکن آب و برق 105 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113 نقاط شاخص 2018-08
انتظارات تورم 3 % 2018-09
قیمت تولید 114 نقاط شاخص 2018-08
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.75 % 2018-09
نرخ بهره بین بانکی 0.81 % 2018-10
عرضه پول M0 82043 GBP - میلیون 2018-09
عرضه پول M1 1746719 GBP - میلیون 2018-08
عرضه پول M2 2377022 GBP - میلیون 2018-08
عرضه پول M3 2833088 GBP - میلیون 2018-08
ترازنامه بانک 3746875 GBP - میلیون 2018-08
ترازنامه بانک مرکزی 592950 GBP - میلیون 2018-09
ذخایر ارزی 161256 USD - میلیون 2018-09
وام به بخش خصوصی 2430626 GBP - میلیون 2018-06
نرخ بهره سپرده 0.5 % 2018-09
نرخ وام 1 % 2018-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 229 % 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1274 GBP - میلیون 2018-08
صادرات 55075 GBP - میلیون 2018-08
واردات 56349 GBP - میلیون 2018-08
حساب جاری -20317 GBP - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.1 % 2017-12
بدهی خارجی 6382913 GBP - میلیون 2018-06
رابطه مبادله 102 نقاط شاخص 2018-04
گردش سرمایه 13843 GBP - میلیون 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 22199 GBP - میلیون 2018-06
ذخایر طلا 310 تن 2018-09
تولید نفت خام 910 BBL/D/1K 2018-06
شاخص تروریسم 5.1 2016-12
درآمد گردشگری 2008 GBP - میلیون 2018-06
ورود توریست 3234 هزار 2018-06
فروش اسلحه 1214 USD - میلیون 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 85.3 % 2017-12
بودجه دولت -2.3 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -3242 GBP - میلیون 2018-08
هزینه های دولت 92940 GBP - میلیون 2018-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.1 % 2017-12
بدهی های دولت -5889 GBP - میلیون 2018-08
درخواست پناهندگی 2925 افراد 2018-06
ارزیابی اعتبار 94.83
درآمدهای دولت 55604 GBP - میلیون 2018-08
مخارج نظامی 48383 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -3 نقاط شاخص 2018-09
شاخص PMI تولید 53.8 2018-09
شاخص PMI خدمات 53.9 نقاط شاخص 2018-09
تولید صنعتی 1.3 % 2018-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.2 % 2018-08
تولید صنعتی 1.3 % 2018-08
استفاده از ظرفیت 82.3 % 2018-09
سفارشات کارخانه -1 تعادل خالص 2018-09
میزان سفارشات جدید 10801 GBP - میلیون 2018-06
تغییرات موجودی انبار 2214 GBP - میلیون 2018-06
ورشکستگی 3918 بانک اطلاعات شرکتها 2018-06
سود شرکت سهامی 111344 GBP - میلیون 2018-06
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -61 2018-09
تولید خودرو 89254 واحد 2018-08
ثبت خودرو 338834 2018-09
تمایلات کسب و کار کوچک 6 2018-09
سرعت اینترنت 16921 KBps 2017-03
آدرس های IP 27493519 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.51 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 8 2018-12
پی ام آی مرکب 54.1 2018-09
شاخص فساد مالی 82 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 8 2017-12
آسانی کسب و کار 7 2017-12
تولید الکتریسیته 24914 گیگاوات ساعت 2018-07
شاخص اقتصادی مقدم 0.7 % 2018-08
استخراج معدن 3.5 % 2018-08
سرمایه گذاری خصوصی -0.7 % 2018-06
تولید فولاد 550 هزار تن 2018-08
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -9 نقاط شاخص 2018-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 % 2018-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.3 % 2018-08
هزینه های مصرف کننده 332149 GBP - میلیون 2018-06
درآمد قابل تصرف شخص 335929 GBP - میلیون 2018-06
پس انداز های شخصی 4.4 % 2018-06
نرخ وام بانکی 1.75 % 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 1118 GBP - میلیون 2018-08
قیمت گازوئیل 1.72 USD / لیتر 2018-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 86.1 % of GDP 2018-03
بدهی خانوار به درآمد 126 % 2016-12
مسکن سازی گذشته مرجع
خانه های مسکونی نوساز 41190 واحد 2018-06
میزان ساخت و ساز 0.3 % 2018-08
شاخص مسکن 731 نقاط شاخص 2018-09
میزان قبول وام های رهنی 66.44 هزار 2018-08
سفارشات ساخت و ساز -7.4 % 2018-06
پی ام آی ساخت و ساز 52.1 2018-09
نرخ مالکیت مسکن 63.4 % 2016-12
درخواست وام مسکن 39402 واحد 2018-08
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 25.8 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13.8 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
بارش 225 mm 2015-12
درجه حرارت 6.92 celsius 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: انگلستان - شاخص های اقتصادی.