بازارها گذشته مرجع
پول 1.39 2021-05
بازار سهام 7095 2021-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.79 2021-05

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -7.3 2020-12
نرخ بیکاری 4.9 2021-02
نرخ تورم 0.7 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2021-03
نرخ بهره 0.1 2021-05
موازنه تجاری -7123 2021-02
حساب جاری -26300 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.5 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 100 2021-12
بودجه دولت -16.9 2021-12
اطمینان کسب و کار 38 2021-06
شاخص PMI تولید 60.9 2021-04
شاخص PMI خدمات 61 2021-04
ضریب اطمینان مصرف کننده -15 2021-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 5.4 2021-03
نرخ مالیات شرکت 19 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2020-12
موارد کروناویروس 4423796 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 127543 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 344 2021-05
تخت بیمارستان 2.54 2017-12
بیمارستان ها 28.82 2018-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -7.3 2020-12
تولید ناخالص داخلی 2829 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 504742 2020-12
تولید ناخالص ملی 538785 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 93469 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 43688 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46699 2019-12
فهرست فعالیتهای اقتصادی -7.8 2021-02
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2922 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 29141 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 45261 2020-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 4719 2020-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 24633 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 359787 2020-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 17224 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.9 2021-02
افراد شاغل 32430 2021-01
افراد بیکار 2674 2021-03
استخدام تمام وقت 24578 2021-01
قسمت مدت زمان اشتغال 7853 2021-01
تغییر تعداد مدعیان بیکاری 10.1 2021-03
نرخ اشتغال 75.1 2021-01
نرخ مشارکت نیروی کار 79.1 2021-01
نرخ بیکاری بلند مدت 1 2020-09
نرخ بیکاری جوانان 14.3 2021-01
هزینه های کار 112 2020-12
بهره وری 100 2020-12
پست های خالی شغلی 607 2021-02
دستمزد 568 2021-02
حداقل دستمزد 8.72 2020-04
رشد دستمزد 4.5 2021-02
دستمزد در تولید 632 2021-02
جمعیت 67.03 2020-12
سن بازنشستگی زنان 66 2020-12
سن بازنشستگی مردان 66 2020-12
میانگین ساعات کار در هفته 29.6 2021-01
تغییر اشتغال -73 2021-01

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.7 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2021-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 2021-03
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 109 2021-03
قیمت مصرف کننده اصلی 110 2021-03
اندازه اصل تورم 1.1 2021-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 108 2020-12
تغییر قیمت تولید کننده 1.9 2021-03
تورم مواد غذایی -1.4 2021-03
قیمت تولید کننده هسته 112 2021-03
CPI مسکن آب و برق 105 2021-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 116 2021-03
انتظارات تورم 2.8 2021-04
قیمت تولید 111 2021-03
قیمت خرده فروشی 1.5 2021-03

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 75.46 2021-05
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 51225890 2021-05
موارد کروناویروس 4423796 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 127543 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 344 2021-05
تخت بیمارستان 2.54 2017-12
بیمارستان ها 28.82 2018-12
تختخوابهای ICU 228 2014-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.1 2021-05
نرخ بهره بین بانکی 0.08 2021-05
عرضه پول M0 94642 2021-03
عرضه پول M1 2216139 2021-02
عرضه پول M2 2841549 2021-02
عرضه پول M3 3284227 2021-02
ترازنامه بانک 4254940 2021-02
ترازنامه بانک مرکزی 951774 2021-04
ذخایر ارزی 178148 2021-03
وام به بخش خصوصی 2654482 2020-12
نرخ بهره سپرده 0 2021-03
نرخ وام 0.35 2021-03
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 190 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -7123 2021-02
حساب جاری -26300 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.5 2020-12
صادرات 46179 2021-02
واردات 53302 2021-02
بدهی خارجی 7287334 2020-12
گردش سرمایه 37969 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -2769 2020-12
ذخایر طلا 310 2020-12
تولید نفت خام 980 2020-12
صادرات خودرو 95229 2021-03
تراز تجاری کالا -16442 2021-02
شاخص تروریسم 5.16 2019-12
درآمد گردشگری 780 2020-03
ورود توریست 1446 2020-03
فروش اسلحه 429 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 100 2021-12
بودجه دولت -16.9 2021-12
ارزش بودجه دولت -28005 2021-03
هزینه های دولت 104020 2020-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 54.4 2021-12
بدهی های دولت 2142 2021-03
درخواست پناهندگی 3160 2020-08
ارزیابی اعتبار 90 2021-05
درآمدهای دولت 65089 2021-03
مخارج نظامی 49916 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 27.8 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13.8 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 38 2021-06
شاخص PMI تولید 60.9 2021-04
شاخص PMI خدمات 61 2021-04
تولید صنعتی -3.5 2021-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1 2021-02
تولید صنعتی -4.2 2021-02
استفاده از ظرفیت 73.9 2020-12
سفارشات کارخانه -8 2021-04
میزان سفارشات جدید 9923 2020-12
تغییرات موجودی انبار 2601 2020-12
ورشکستگی 2384 2021-03
سود شرکت سهامی 116632 2020-12
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 60.4 2021-03
تولید خودرو 115498 2021-03
ثبت خودرو 141583 2021-04
تمایلات کسب و کار کوچک -7 2021-03
سرعت اینترنت 16921 2017-03
آدرس های IP 27493519 2017-03
شاخص رقابتی 81.2 2019-12
رتبه رقابتی 9 2019-12
پی ام آی مرکب 60.7 2021-04
شاخص فساد مالی 77 2020-12
رتبه فساد مالی 11 2020-12
خطوط نفت خام 9 2021-03
آسانی کسب و کار 8 2019-12
تولید الکتریسیته 25690 2020-10
شاخص اقتصادی مقدم -1.6 2021-02
استخراج معدن -11.3 2021-02
سرمایه گذاری خصوصی 5.9 2020-12
تولید فولاد 710 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -15 2021-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 5.4 2021-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.2 2021-03
هزینه های مصرف کننده 318772 2020-12
درآمد قابل تصرف شخص 370173 2020-12
پس انداز های شخصی 15.6 2020-12
نرخ وام بانکی 1.1 2021-04
معاملات توزیعی بانک مرکزی امریکا (CB) 20 2021-04
تسهیلات اعتباری خریدار -535 2021-03
قیمت گازوئیل 1.77 2021-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 88.9 2020-09
خرده فروشی فروش سوخت 4.9 2021-03

مسکن سازی گذشته مرجع
خانه های مسکونی نوساز 42110 2020-12
میزان ساخت و ساز -4.3 2021-02
شاخص مسکن 439 2021-03
میزان قبول وام های رهنی 82.74 2021-03
سفارشات ساخت و ساز -12.9 2020-12
پی ام آی ساخت و ساز 61.7 2021-03
صفحه اصلی وام 11832 2021-03
نرخ مالکیت مسکن 65.2 2018-12
قیمت مسکن در سراسر کشور 476 2021-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: انگلستان - شاخص های اقتصادی.