بازارها گذشته مرجع
پول 1.28 2019-10
بازار سهام 7200 2019-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.7 2019-10
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.2 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.3 2019-06
نرخ بیکاری 3.9 2019-08
نرخ تورم 1.7 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2019-08
نرخ بهره 0.75 2019-09
موازنه تجاری -1546 2019-08
حساب جاری -25200 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 84.7 2018-12
بودجه دولت -2 2018-12
اطمینان کسب و کار -32 2019-09
شاخص PMI تولید 48.3 2019-09
شاخص PMI خدمات 49.5 2019-09
ضریب اطمینان مصرف کننده -12 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.2 2019-08
نرخ مالیات شرکت 19 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2019-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.2 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.3 2019-06
تولید ناخالص داخلی 2825 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 520735 2019-06
تولید ناخالص ملی 544804 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 87238 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 42986 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 40158 2018-12
فهرست فعالیتهای اقتصادی 1.1 2019-08
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3011 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 29082 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 45925 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 3056 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 22499 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 372728 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 19417 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.9 2019-08
افراد شاغل 32693 2019-07
افراد بیکار 1193 2019-09
استخدام تمام وقت 24172 2019-06
قسمت مدت زمان اشتغال 8605 2019-06
تغییر تعداد مدعیان بیکاری 21.1 2019-09
نرخ اشتغال 75.9 2019-07
نرخ مشارکت نیروی کار 79 2019-07
نرخ بیکاری بلند مدت 1 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 11.2 2019-06
هزینه های کار 106 2019-03
بهره وری 101 2019-06
پست های خالی شغلی 813 2019-08
دستمزد 542 2019-07
حداقل دستمزد 8.21 2019-04
رشد دستمزد 3.8 2019-08
دستمزد در تولید 614 2019-07
جمعیت 66.19 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65.5 2019-12
سن بازنشستگی مردان 65.5 2019-12
میانگین ساعات کار در هفته 32 2019-06
تغییر اشتغال -56 2019-07
هزینه زندگی خانواده 1300 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 895 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2330 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1320 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.7 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2019-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 2019-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108 2019-08
قیمت مصرف کننده اصلی 108 2019-08
اندازه اصل تورم 1.5 2019-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106 2019-06
تغییر قیمت تولید کننده 1.6 2019-08
تورم مواد غذایی 1.8 2019-08
قیمت تولید کننده هسته 115 2019-08
CPI مسکن آب و برق 107 2019-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 115 2019-08
انتظارات تورم 2.9 2019-09
قیمت تولید 116 2019-08
قیمت خرده فروشی 2.6 2019-08
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.75 2019-09
نرخ بهره بین بانکی 0.78 2019-10
عرضه پول M0 83023 2019-09
عرضه پول M1 1791497 2019-08
عرضه پول M2 2454441 2019-08
عرضه پول M3 2896725 2019-08
ترازنامه بانک 3907434 2019-08
ترازنامه بانک مرکزی 587148 2019-10
ذخایر ارزی 162876 2019-09
وام به بخش خصوصی 2488339 2019-06
نرخ بهره سپرده 0.5 2019-09
نرخ وام 1 2019-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 224 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1546 2019-08
حساب جاری -25200 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.9 2018-12
صادرات 55494 2019-08
واردات 57040 2019-08
بدهی خارجی 6692718 2019-06
گردش سرمایه 20873 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 25425 2019-06
ذخایر طلا 310 2019-09
تولید نفت خام 993 2019-06
تراز تجاری کالا -9806 2019-08
شاخص تروریسم 5.61 2017-12
درآمد گردشگری 2340 2019-06
ورود توریست 3530 2019-06
فروش اسلحه 741 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 84.7 2018-12
بودجه دولت -2 2018-12
ارزش بودجه دولت -1819 2019-08
هزینه های دولت 99449 2019-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.5 2018-12
بدهی های دولت -5766 2019-08
درخواست پناهندگی 2875 2019-06
ارزیابی اعتبار 94.83
درآمدهای دولت 59213 2019-08
مخارج نظامی 46883 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 25.8 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13.8 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -32 2019-09
شاخص PMI تولید 48.3 2019-09
شاخص PMI خدمات 49.5 2019-09
تولید صنعتی -1.8 2019-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.6 2019-08
تولید صنعتی -1.7 2019-08
استفاده از ظرفیت 79 2019-09
سفارشات کارخانه -28 2019-09
میزان سفارشات جدید 10922 2019-06
تغییرات موجودی انبار -705 2019-06
ورشکستگی 4320 2019-06
سود شرکت سهامی 111745 2019-06
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -68.8 2019-09
تولید خودرو 92158 2019-08
ثبت خودرو 343255 2019-09
تمایلات کسب و کار کوچک -24 2019-09
سرعت اینترنت 16921 2017-03
آدرس های IP 27493519 2017-03
شاخص رقابتی 81.2 2019-12
رتبه رقابتی 9 2019-12
پی ام آی مرکب 49.3 2019-09
شاخص فساد مالی 80 2018-12
رتبه فساد مالی 11 2018-12
خطوط نفت خام 14 2019-09
آسانی کسب و کار 9 2018-12
تولید الکتریسیته 23402 2019-06
شاخص اقتصادی مقدم 0.3 2019-08
استخراج معدن -7.5 2019-08
سرمایه گذاری خصوصی -0.4 2019-06
تولید فولاد 563 2019-08
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -12 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.2 2019-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.7 2019-08
هزینه های مصرف کننده 338155 2019-06
درآمد قابل تصرف شخص 356111 2019-06
پس انداز های شخصی 6.8 2019-06
نرخ وام بانکی 1.75 2019-09
معاملات توزیعی بانک مرکزی امریکا (CB) -16 2019-09
تسهیلات اعتباری خریدار 901 2019-08
قیمت گازوئیل 1.57 2019-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 86.6 2019-03
خرده فروشی فروش سوخت -0.3 2019-08
مسکن سازی گذشته مرجع
خانه های مسکونی نوساز 37220 2019-06
میزان ساخت و ساز 2.4 2019-08
شاخص مسکن 401 2019-09
میزان قبول وام های رهنی 65.55 2019-08
سفارشات ساخت و ساز -4.7 2019-06
پی ام آی ساخت و ساز 43.3 2019-09
صفحه اصلی وام 3854 2019-08
نرخ مالکیت مسکن 65 2017-12
درخواست وام مسکن 42576 2019-08
قیمت مسکن در سراسر کشور 430 2019-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: انگلستان - شاخص های اقتصادی.