بازارها گذشته مرجع
پول 1.31 2020-01
بازار سهام 7555 2020-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.59 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.1 2019-09
نرخ بیکاری 3.8 2019-11
نرخ تورم 1.3 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0 2019-12
نرخ بهره 0.75 2019-12
موازنه تجاری 4031 2019-11
حساب جاری -15860 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 80.8 2019-12
بودجه دولت -1.8 2019-12
اطمینان کسب و کار 23 2020-03
شاخص PMI تولید 49.8 2020-01
شاخص PMI خدمات 52.9 2020-01
ضریب اطمینان مصرف کننده -11 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.6 2019-12
نرخ مالیات شرکت 19 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2019-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.1 2019-09
تولید ناخالص داخلی 2825 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 522525 2019-09
تولید ناخالص ملی 548011 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 87746 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 42986 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 40158 2018-12
فهرست فعالیتهای اقتصادی 0.6 2019-11
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3003 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 29262 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 45925 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 3004 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 22489 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 374073 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 19432 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.8 2019-11
افراد شاغل 32901 2019-10
افراد بیکار 1240 2019-11
استخدام تمام وقت 24357 2019-10
قسمت مدت زمان اشتغال 8544 2019-10
تغییر تعداد مدعیان بیکاری 14.9 2019-12
نرخ اشتغال 76.3 2019-10
نرخ مشارکت نیروی کار 79.4 2019-10
نرخ بیکاری بلند مدت 0.9 2019-09
نرخ بیکاری جوانان 11.4 2019-09
هزینه های کار 109 2019-09
بهره وری 101 2019-09
پست های خالی شغلی 805 2019-11
دستمزد 544 2019-11
حداقل دستمزد 8.21 2019-04
رشد دستمزد 3.2 2019-11
دستمزد در تولید 622 2019-11
جمعیت 66.19 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65.5 2019-12
سن بازنشستگی مردان 65.5 2019-12
میانگین ساعات کار در هفته 32 2019-10
تغییر اشتغال 208 2019-10
هزینه زندگی خانواده 1300 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 895 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2330 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1320 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.3 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 2019-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108 2019-12
قیمت مصرف کننده اصلی 109 2019-12
اندازه اصل تورم 1.4 2019-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107 2019-09
تغییر قیمت تولید کننده 0.9 2019-12
تورم مواد غذایی 1.7 2019-12
قیمت تولید کننده هسته 114 2019-12
CPI مسکن آب و برق 106 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 112 2019-12
انتظارات تورم 2.3 2019-12
قیمت تولید 116 2019-12
قیمت خرده فروشی 2.2 2019-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.75 2019-12
نرخ بهره بین بانکی 0.69 2020-01
عرضه پول M0 82560 2019-12
عرضه پول M1 1796451 2019-11
عرضه پول M2 2443631 2019-11
عرضه پول M3 2869370 2019-11
ترازنامه بانک 4006620 2019-11
ترازنامه بانک مرکزی 580694 2020-01
ذخایر ارزی 182716 2019-12
وام به بخش خصوصی 2530428 2019-09
نرخ بهره سپرده 0.5 2019-12
نرخ وام 1 2019-12
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 224 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 4031 2019-11
حساب جاری -15860 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.3 2018-12
صادرات 59835 2019-11
واردات 55804 2019-11
بدهی خارجی 6940251 2019-09
گردش سرمایه 35873 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 15164 2019-09
ذخایر طلا 310 2019-12
تولید نفت خام 1044 2019-08
تراز تجاری کالا -5256 2019-11
شاخص تروریسم 5.41 2018-12
درآمد گردشگری 2390 2019-09
ورود توریست 3140 2019-09
فروش اسلحه 741 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 80.8 2019-12
بودجه دولت -1.8 2019-12
ارزش بودجه دولت -493 2019-12
هزینه های دولت 98715 2019-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 39.3 2019-12
بدهی های دولت -4040 2019-12
درخواست پناهندگی 4415 2019-10
ارزیابی اعتبار 92 2020-01
درآمدهای دولت 62220 2019-12
مخارج نظامی 46883 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 25.8 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13.8 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 23 2020-03
شاخص PMI تولید 49.8 2020-01
شاخص PMI خدمات 52.9 2020-01
تولید صنعتی -1.6 2019-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.2 2019-11
تولید صنعتی -2 2019-11
استفاده از ظرفیت 81.5 2019-12
سفارشات کارخانه -22 2020-01
میزان سفارشات جدید 10875 2019-09
تغییرات موجودی انبار -8400 2019-09
ورشکستگی 4355 2019-09
سود شرکت سهامی 114104 2019-09
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -38.3 2019-12
تولید خودرو 107753 2019-11
ثبت خودرو 148997 2019-12
تمایلات کسب و کار کوچک -34 2019-12
سرعت اینترنت 16921 2017-03
آدرس های IP 27493519 2017-03
شاخص رقابتی 81.2 2019-12
رتبه رقابتی 9 2019-12
پی ام آی مرکب 52.4 2020-01
شاخص فساد مالی 77 2019-12
رتبه فساد مالی 12 2019-12
خطوط نفت خام 10 2019-12
آسانی کسب و کار 8 2019-12
تولید الکتریسیته 24869 2019-09
شاخص اقتصادی مقدم 0.1 2019-11
استخراج معدن -2.5 2019-11
سرمایه گذاری خصوصی 0 2019-09
تولید فولاد 550 2019-11
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -11 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.6 2019-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.9 2019-12
هزینه های مصرف کننده 341829 2019-09
درآمد قابل تصرف شخص 351816 2019-09
پس انداز های شخصی 5.5 2019-09
نرخ وام بانکی 1.75 2019-12
معاملات توزیعی بانک مرکزی امریکا (CB) 0 2019-12
تسهیلات اعتباری خریدار 563 2019-11
قیمت گازوئیل 1.67 2019-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 84 2019-06
خرده فروشی فروش سوخت -0.8 2019-12
مسکن سازی گذشته مرجع
خانه های مسکونی نوساز 37220 2019-06
میزان ساخت و ساز 2 2019-11
شاخص مسکن 412 2019-12
میزان قبول وام های رهنی 64.99 2019-11
سفارشات ساخت و ساز -6.8 2019-09
پی ام آی ساخت و ساز 44.4 2019-12
صفحه اصلی وام 4052 2019-11
نرخ مالکیت مسکن 65.1 2018-12
درخواست وام مسکن 43715 2019-11
قیمت مسکن در سراسر کشور 429 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: انگلستان - شاخص های اقتصادی.