بازارها گذشته مرجع
پول 1.29 2019-04
بازار سهام 7411 2019-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.16 2019-04
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.4 2018-12
نرخ بیکاری 3.9 2019-02
نرخ تورم 1.9 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-03
نرخ بهره 0.75 2019-03
موازنه تجاری -4860 2019-02
حساب جاری -23707 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 84.7 2018-12
بودجه دولت -2 2018-12
اطمینان کسب و کار -23 2019-03
شاخص PMI تولید 55.1 2019-03
شاخص PMI خدمات 48.9 2019-03
ضریب اطمینان مصرف کننده -13 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.1 2019-03
نرخ مالیات شرکت 19 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.4 2018-12
تولید ناخالص داخلی 2622 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 511482 2018-12
تولید ناخالص ملی 527584 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 85462 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 42514 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39753 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2884 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28286 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 45256 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 4789 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 20942 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 365834 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 20043 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.9 2019-02
افراد شاغل 32721 2019-01
افراد بیکار 1066 2019-03
استخدام تمام وقت 24146 2019-01
قسمت مدت زمان اشتغال 8575 2019-01
تغییر تعداد مدعیان بیکاری 28.3 2019-03
نرخ اشتغال 76.1 2019-01
نرخ مشارکت نیروی کار 79.3 2019-01
نرخ بیکاری بلند مدت 1.1 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 10.6 2019-01
هزینه های کار 106 2018-12
بهره وری 102 2018-12
پست های خالی شغلی 852 2019-02
دستمزد 529 2019-02
حداقل دستمزد 8.21 2019-04
رشد دستمزد 3.5 2019-02
دستمزد در تولید 607 2019-02
جمعیت 66.19 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65.5 2019-12
سن بازنشستگی مردان 65.5 2019-12
میانگین ساعات کار در هفته 32.2 2019-01
تغییر اشتغال 179 2019-01
هزینه زندگی خانواده 1300 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 895 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2330 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1320 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.9 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107 2019-03
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107 2019-03
قیمت مصرف کننده اصلی 107 2019-03
اندازه اصل تورم 1.8 2019-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده 2.4 2019-03
تورم مواد غذایی 0.8 2019-03
قیمت تولید کننده هسته 114 2019-03
CPI مسکن آب و برق 104 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110 2019-03
انتظارات تورم 2.7 2019-03
قیمت تولید 115 2019-03
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.75 2019-03
نرخ بهره بین بانکی 0.82 2019-04
عرضه پول M0 82694 2019-03
عرضه پول M1 1761779 2019-02
عرضه پول M2 2403750 2019-02
عرضه پول M3 2843833 2019-02
ترازنامه بانک 3793092 2019-02
ترازنامه بانک مرکزی 592313 2019-01
ذخایر ارزی 169493 2019-03
وام به بخش خصوصی 2439096 2018-09
نرخ بهره سپرده 0.5 2019-03
نرخ وام 1 2019-03
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 229 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -4860 2019-02
حساب جاری -23707 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.9 2018-12
صادرات 54791 2019-02
واردات 59651 2019-02
بدهی خارجی 6621492 2018-12
گردش سرمایه 34972 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 15947 2018-12
ذخایر طلا 310 2019-03
تولید نفت خام 1086 2018-12
شاخص تروریسم 5.61 2017-12
درآمد گردشگری 1680 2018-12
ورود توریست 2850 2018-12
فروش اسلحه 1214 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 84.7 2018-12
بودجه دولت -2 2018-12
ارزش بودجه دولت 6093 2019-02
هزینه های دولت 92768 2018-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.5 2018-12
بدهی های دولت -840 2019-03
درخواست پناهندگی 3840 2018-11
ارزیابی اعتبار 94.83
درآمدهای دولت 64489 2019-02
مخارج نظامی 48383 2017-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 25.8 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13.8 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -23 2019-03
شاخص PMI تولید 55.1 2019-03
شاخص PMI خدمات 48.9 2019-03
تولید صنعتی 0.1 2019-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.6 2019-02
تولید صنعتی 0.6 2019-02
استفاده از ظرفیت 81.3 2019-03
سفارشات کارخانه 1 2019-03
میزان سفارشات جدید 10747 2018-12
تغییرات موجودی انبار 4241 2018-12
ورشکستگی 4725 2018-12
سود شرکت سهامی 112291 2018-12
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -62 2019-04
تولید خودرو 123203 2019-02
ثبت خودرو 458054 2019-03
تمایلات کسب و کار کوچک -31 2019-03
سرعت اینترنت 16921 2017-03
آدرس های IP 27493519 2017-03
شاخص رقابتی 81.99 2018-12
رتبه رقابتی 8 2018-12
پی ام آی مرکب 50 2019-03
شاخص فساد مالی 80 2018-12
رتبه فساد مالی 11 2018-12
آسانی کسب و کار 9 2018-12
تولید الکتریسیته 32455 2019-01
شاخص اقتصادی مقدم 0.3 2019-02
استخراج معدن 4.9 2019-02
سرمایه گذاری خصوصی -0.9 2018-12
تولید فولاد 485 2019-02
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -13 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.1 2019-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.7 2019-03
هزینه های مصرف کننده 336990 2018-12
درآمد قابل تصرف شخص 344938 2018-12
پس انداز های شخصی 4.8 2018-12
نرخ وام بانکی 1.75 2019-03
تسهیلات اعتباری خریدار 1145 2019-02
قیمت گازوئیل 1.61 2019-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 86.5 2018-09
مسکن سازی گذشته مرجع
خانه های مسکونی نوساز 35660 2018-12
میزان ساخت و ساز 3.3 2019-02
شاخص مسکن 755 2019-03
میزان قبول وام های رهنی 64.34 2019-02
سفارشات ساخت و ساز -10.5 2018-12
پی ام آی ساخت و ساز 49.7 2019-03
نرخ مالکیت مسکن 65 2017-12
درخواست وام مسکن 39083 2019-02


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: انگلستان - شاخص های اقتصادی.