بازارها گذشته مرجع
پول 1.3 2020-10
بازار سهام 5577 2020-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.27 2020-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -19.8 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -21.5 2020-06
نرخ بیکاری 4.5 2020-08
نرخ تورم 0.5 2020-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2020-09
نرخ بهره 0.1 2020-09
موازنه تجاری 1364 2020-08
حساب جاری -2764 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.8 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 80.7 2019-12
بودجه دولت -1.8 2019-12
اطمینان کسب و کار 0 2020-12
شاخص PMI تولید 53.3 2020-10
شاخص PMI خدمات 52.3 2020-10
ضریب اطمینان مصرف کننده -31 2020-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.5 2020-09
نرخ مالیات شرکت 19 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2020-12
موارد کروناویروس 989745 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 46229 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 344 2020-10
تخت بیمارستان 2.54 2017-12
بیمارستان ها 28.82 2018-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -19.8 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -21.5 2020-06
تولید ناخالص داخلی 2827 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 424962 2020-06
تولید ناخالص ملی 464971 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 74495 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 43688 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46699 2019-12
فهرست فعالیتهای اقتصادی -9.3 2020-08
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3068 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 19419 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 36050 2020-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 5009 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 24321 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 303576 2020-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 13197 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.5 2020-08
افراد شاغل 32591 2020-07
افراد بیکار 2732 2020-09
استخدام تمام وقت 24390 2020-07
قسمت مدت زمان اشتغال 8200 2020-07
تغییر تعداد مدعیان بیکاری 28 2020-09
نرخ اشتغال 75.6 2020-07
نرخ مشارکت نیروی کار 79.2 2020-07
نرخ بیکاری بلند مدت 0.9 2020-03
نرخ بیکاری جوانان 13.6 2020-07
هزینه های کار 131 2020-06
بهره وری 98.1 2020-06
پست های خالی شغلی 488 2020-08
دستمزد 550 2020-08
حداقل دستمزد 8.72 2020-04
رشد دستمزد 0 2020-08
دستمزد در تولید 616 2020-08
جمعیت 66.65 2019-12
سن بازنشستگی زنان 66 2020-12
سن بازنشستگی مردان 66 2020-12
میانگین ساعات کار در هفته 27.3 2020-07
تغییر اشتغال -153 2020-07

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.5 2020-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2020-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 2020-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 109 2020-09
قیمت مصرف کننده اصلی 110 2020-09
اندازه اصل تورم 1.3 2020-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 112 2020-06
تغییر قیمت تولید کننده -0.9 2020-09
تورم مواد غذایی -0.1 2020-09
قیمت تولید کننده هسته 115 2020-09
CPI مسکن آب و برق 106 2020-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113 2020-09
انتظارات تورم 3.2 2020-09
قیمت تولید 115 2020-09
قیمت خرده فروشی 1.1 2020-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.1 2020-09
نرخ بهره بین بانکی 0.05 2020-10
عرضه پول M0 88174 2020-09
عرضه پول M1 2083871 2020-09
عرضه پول M2 2726605 2020-09
عرضه پول M3 3211756 2020-09
ترازنامه بانک 4295471 2020-09
ترازنامه بانک مرکزی 870904 2020-10
ذخایر ارزی 173644 2020-09
وام به بخش خصوصی 2642975 2020-03
نرخ بهره سپرده 0 2020-09
نرخ وام 0.35 2020-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 224 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 1364 2020-08
حساب جاری -2764 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.8 2019-12
صادرات 51828 2020-08
واردات 50464 2020-08
بدهی خارجی 7265322 2020-06
گردش سرمایه 28806 2020-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -5474 2020-06
ذخایر طلا 310 2020-06
تولید نفت خام 1039 2020-06
صادرات خودرو 87533 2020-09
تراز تجاری کالا -9010 2020-08
شاخص تروریسم 5.41 2018-12
درآمد گردشگری 780 2020-03
ورود توریست 1446 2020-03
فروش اسلحه 741 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 80.7 2019-12
بودجه دولت -1.8 2019-12
ارزش بودجه دولت -36101 2020-09
هزینه های دولت 85728 2020-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 39.3 2019-12
بدهی های دولت 2060 2020-09
درخواست پناهندگی 2265 2020-06
ارزیابی اعتبار 91 2020-10
درآمدهای دولت 52469 2020-09
مخارج نظامی 46883 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 27.8 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13.8 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 0 2020-12
شاخص PMI تولید 53.3 2020-10
شاخص PMI خدمات 52.3 2020-10
تولید صنعتی -6.4 2020-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.3 2020-08
تولید صنعتی -8.4 2020-08
استفاده از ظرفیت 73.9 2020-12
سفارشات کارخانه -34 2020-10
میزان سفارشات جدید 6173 2020-06
تغییرات موجودی انبار -4048 2020-06
ورشکستگی 2672 2020-09
سود شرکت سهامی 83581 2020-06
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 7.4 2020-10
تولید خودرو 114732 2020-09
ثبت خودرو 328041 2020-09
تمایلات کسب و کار کوچک -2 2020-09
سرعت اینترنت 16921 2017-03
آدرس های IP 27493519 2017-03
شاخص رقابتی 81.2 2019-12
رتبه رقابتی 9 2019-12
پی ام آی مرکب 52.9 2020-10
شاخص فساد مالی 77 2019-12
رتبه فساد مالی 12 2019-12
خطوط نفت خام 6 2020-09
آسانی کسب و کار 8 2019-12
تولید الکتریسیته 29731 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم 8 2020-08
استخراج معدن -5 2020-08
سرمایه گذاری خصوصی -26.5 2020-06
تولید فولاد 545 2020-09

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -31 2020-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.5 2020-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.7 2020-09
هزینه های مصرف کننده 258318 2020-06
درآمد قابل تصرف شخص 354494 2020-06
پس انداز های شخصی 28.1 2020-06
نرخ وام بانکی 1.1 2020-10
معاملات توزیعی بانک مرکزی امریکا (CB) -23 2020-10
تسهیلات اعتباری خریدار -622 2020-09
قیمت گازوئیل 1.48 2020-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 84.5 2020-03
خرده فروشی فروش سوخت 1.6 2020-09

مسکن سازی گذشته مرجع
خانه های مسکونی نوساز 15930 2020-06
میزان ساخت و ساز -13 2020-08
شاخص مسکن 431 2020-09
میزان قبول وام های رهنی 91.45 2020-09
سفارشات ساخت و ساز -45 2020-06
پی ام آی ساخت و ساز 56.8 2020-09
صفحه اصلی وام 4827 2020-09
نرخ مالکیت مسکن 65.2 2018-12
قیمت مسکن در سراسر کشور 454 2020-10

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 989745 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 46229 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 344 2020-10
تخت بیمارستان 2.54 2017-12
بیمارستان ها 28.82 2018-12
تختخوابهای ICU 228 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: انگلستان - شاخص های اقتصادی.