بازارها گذشته مرجع
پول 1.23 2019-08
بازار سهام 7095 2019-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.47 2019-08
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.2 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.2 2019-06
نرخ بیکاری 3.9 2019-06
نرخ تورم 2.1 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) 0 2019-07
نرخ بهره 0.75 2019-08
موازنه تجاری 1779 2019-06
حساب جاری -30045 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 84.7 2018-12
بودجه دولت -2 2018-12
اطمینان کسب و کار -32 2019-09
شاخص PMI تولید 48 2019-07
شاخص PMI خدمات 51.4 2019-07
ضریب اطمینان مصرف کننده -11 2019-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.2 2019-07
نرخ مالیات شرکت 19 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2019-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.2 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.2 2019-06
تولید ناخالص داخلی 2825 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 513029 2019-06
تولید ناخالص ملی 537794 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 85921 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 42986 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 40158 2018-12
فهرست فعالیتهای اقتصادی 1 2019-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2832 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28324 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 45071 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 4815 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 20825 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 367577 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 20081 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.9 2019-06
افراد شاغل 32811 2019-05
افراد بیکار 1163 2019-07
استخدام تمام وقت 24107 2019-05
قسمت مدت زمان اشتغال 8704 2019-05
تغییر تعداد مدعیان بیکاری 28 2019-07
نرخ اشتغال 76.1 2019-05
نرخ مشارکت نیروی کار 79.3 2019-05
نرخ بیکاری بلند مدت 1 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 11.3 2019-05
هزینه های کار 106 2019-03
بهره وری 101 2019-06
پست های خالی شغلی 820 2019-06
دستمزد 538 2019-06
حداقل دستمزد 8.21 2019-04
رشد دستمزد 3.7 2019-06
دستمزد در تولید 612 2019-06
جمعیت 66.19 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65.5 2019-12
سن بازنشستگی مردان 65.5 2019-12
میانگین ساعات کار در هفته 32.1 2019-05
تغییر اشتغال 115 2019-05
هزینه زندگی خانواده 1300 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 895 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2330 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1320 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.1 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) 0 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 2019-07
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108 2019-07
قیمت مصرف کننده اصلی 108 2019-07
اندازه اصل تورم 1.9 2019-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106 2019-06
تغییر قیمت تولید کننده 1.8 2019-07
تورم مواد غذایی 1.4 2019-07
قیمت تولید کننده هسته 115 2019-07
CPI مسکن آب و برق 107 2019-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113 2019-07
انتظارات تورم 2.8 2019-07
قیمت تولید 116 2019-07
قیمت خرده فروشی 2.8 2019-07
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.75 2019-08
نرخ بهره بین بانکی 0.76 2019-08
عرضه پول M0 82819 2019-07
عرضه پول M1 1764751 2019-06
عرضه پول M2 2437574 2019-06
عرضه پول M3 2882785 2019-06
ترازنامه بانک 3878267 2019-06
ترازنامه بانک مرکزی 592355 2019-07
ذخایر ارزی 173887 2019-07
وام به بخش خصوصی 2488339 2019-06
نرخ بهره سپرده 0.5 2019-08
نرخ وام 1 2019-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 224 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 1779 2019-06
حساب جاری -30045 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.9 2018-12
صادرات 55409 2019-06
واردات 53630 2019-06
بدهی خارجی 6432146 2019-03
گردش سرمایه 16784 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -15010 2019-03
ذخایر طلا 310 2019-06
تولید نفت خام 1082 2019-04
تراز تجاری کالا -7009 2019-06
شاخص تروریسم 5.61 2017-12
درآمد گردشگری 1650 2019-03
ورود توریست 2940 2019-03
فروش اسلحه 741 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 84.7 2018-12
بودجه دولت -2 2018-12
ارزش بودجه دولت 2652 2019-07
هزینه های دولت 94259 2019-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.5 2018-12
بدهی های دولت 1971 2019-07
درخواست پناهندگی 3425 2019-04
ارزیابی اعتبار 94.83
درآمدهای دولت 67887 2019-07
مخارج نظامی 46883 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 25.8 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13.8 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -32 2019-09
شاخص PMI تولید 48 2019-07
شاخص PMI خدمات 51.4 2019-07
تولید صنعتی -0.6 2019-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.1 2019-06
تولید صنعتی -1.4 2019-06
استفاده از ظرفیت 79 2019-09
سفارشات کارخانه -13 2019-08
میزان سفارشات جدید 11975 2019-03
تغییرات موجودی انبار -3989 2019-06
ورشکستگی 4320 2019-06
سود شرکت سهامی 111745 2019-06
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -80.6 2019-08
تولید خودرو 109226 2019-06
ثبت خودرو 157198 2019-07
تمایلات کسب و کار کوچک -24 2019-09
سرعت اینترنت 16921 2017-03
آدرس های IP 27493519 2017-03
شاخص رقابتی 81.99 2018-12
رتبه رقابتی 8 2018-12
پی ام آی مرکب 50.7 2019-07
شاخص فساد مالی 80 2018-12
رتبه فساد مالی 11 2018-12
خطوط نفت خام 14 2019-07
آسانی کسب و کار 9 2018-12
تولید الکتریسیته 24572 2019-05
شاخص اقتصادی مقدم -0.2 2019-06
استخراج معدن 2.8 2019-06
سرمایه گذاری خصوصی -0.5 2019-06
تولید فولاد 618 2019-06
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -11 2019-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.2 2019-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.3 2019-07
هزینه های مصرف کننده 340546 2019-06
درآمد قابل تصرف شخص 346349 2019-03
پس انداز های شخصی 4.4 2019-03
نرخ وام بانکی 1.75 2019-08
معاملات توزیعی بانک مرکزی امریکا (CB) -49 2019-08
تسهیلات اعتباری خریدار 1046 2019-06
قیمت گازوئیل 1.57 2019-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 87.1 2018-12
خرده فروشی فروش سوخت 0.2 2019-07
مسکن سازی گذشته مرجع
خانه های مسکونی نوساز 36630 2019-03
میزان ساخت و ساز -0.2 2019-06
شاخص مسکن 764 2019-07
میزان قبول وام های رهنی 66.44 2019-06
سفارشات ساخت و ساز 6.6 2019-03
پی ام آی ساخت و ساز 45.3 2019-07
صفحه اصلی وام 3731 2019-06
نرخ مالکیت مسکن 65 2017-12
درخواست وام مسکن 42653 2019-06
قیمت مسکن در سراسر کشور 434 2019-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: انگلستان - شاخص های اقتصادی.