کشور گذشته قبلی
اندونزی 0.54 0.53
عربستان سعودی 0.62 0.62
روسیه 0.7 0.68
ایالات متحده 0.87 0.9
آرژانتین 0.88 0.9
ترکیه 0.9 0.82
چین 0.96 1.06
مکزیک 1 0.93
کانادا 1.13 1.16
برزیل 1.17 1.2
استرالیا 1.21 1.27
هند 1.28 1.39
آفریقای جنوبی 1.28 1.21
کره جنوبی 1.37 1.41
ژاپن 1.49 1.47
اسپانیا 1.73 1.76
سنگاپور 1.88 1.86
آلمان 1.9 1.95
فرانسه 1.91 1.94
انگلستان 1.97 1.95
سوئیس 2.01 1.99
ایتالیا 2.08 2.1
هلند 2.3 2.35


- قیمت گازوئیل - اطلاعات - شاخص های اقتصادی