کشور گذشته قبلی
اندونزی 0.52 0.53
عربستان سعودی 0.62 0.62
روسیه 0.88 0.69
آرژانتین 1 0.95
چین 1 1
مکزیک 1.11 1.05
ایالات متحده 1.17 1.08
هند 1.25 1.38
ژاپن 1.28 1.33
آفریقای جنوبی 1.41 1.39
استرالیا 1.44 1.21
برزیل 1.53 1.47
ترکیه 1.53 1.37
کانادا 1.56 1.41
کره جنوبی 1.58 1.57
ایتالیا 2.14 1.98
سوئیس 2.14 2.26
اسپانیا 2.19 1.93
انگلستان 2.19 2.04
فرانسه 2.2 1.95
سنگاپور 2.28 2.17
آلمان 2.36 2.15
هلند 2.49 2.3


- قیمت گازوئیل - اطلاعات - شاخص های اقتصادی