بازارها گذشته مرجع
پول 110 2019-05
بازار سهام 21297 2019-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.05 2019-05
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.3 2018-12
رشد GDP سالانه 2.1 2019-03
نرخ بیکاری 2.5 2019-03
نرخ تورم 0.5 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0 2019-03
نرخ بهره -0.1 2019-04
موازنه تجاری 528 2019-03
حساب جاری 2848 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 253 2017-12
بودجه دولت -3.8 2018-12
اطمینان کسب و کار 12 2019-03
شاخص PMI تولید 50.2 2019-04
شاخص PMI خدمات 51.8 2019-04
ضریب اطمینان مصرف کننده 40.4 2019-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.2 2019-03
نرخ مالیات شرکت 30.86 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.95 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.3 2018-12
رشد GDP سالانه 2.1 2019-03
تولید ناخالص داخلی 4872 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 535333 2018-12
تولید ناخالص ملی 556854 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 127979 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 48557 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39002 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4481 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 29714 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 109204 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 232 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 26260 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 21996 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 25234 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 9567 2017-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.5 2019-03
افراد شاغل 67320 2019-03
افراد بیکار 1740 2019-03
استخدام تمام وقت 21587 2019-03
قسمت مدت زمان اشتغال 7362 2019-03
نرخ اشتغال 60.3 2019-03
نرخ مشارکت نیروی کار 61.9 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 3.6 2019-03
بهره وری 98.1 2019-02
پست های خالی شغلی 957 2019-03
دستمزد 316506 2019-03
حداقل دستمزد 874 2018-10
رشد دستمزد -1.9 2019-03
دستمزد در تولید 355502 2019-03
جمعیت 127 2017-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 62 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.5 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2019-03
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2019-03
اندازه اصل تورم 0.8 2019-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 2018-12
قیمت تولید 102 2019-04
قیمت صادرات 95.4 2019-03
قیمت واردات 97.3 2019-03
تورم مواد غذایی -0.3 2019-03
CPI مسکن آب و برق 99.6 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.2 2019-03
تغییر قیمت تولید کننده 1.2 2019-04
پول گذشته مرجع
نرخ بهره -0.1 2019-04
نرخ بهره بین بانکی -0.07 2019-05
عرضه پول M0 102119 2019-03
عرضه پول M1 797909 2019-04
عرضه پول M2 1012747 2019-03
عرضه پول M3 1355715 2019-04
ترازنامه بانک مرکزی 562036 2019-04
ذخایر ارزی 1293499 2019-04
وام به بخش خصوصی 465930 2019-03
نرخ بهره سپرده -0.22 2019-05
سرمایه گذاری سهام خارجی 282 2019-05
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی 20.8 2019-05
میزان رشد وام 2.4 2019-04
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 229 2016-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 528 2019-03
حساب جاری 2848 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.5 2018-12
صادرات 7201 2019-03
واردات 6673 2019-03
بدهی خارجی 442747 2018-12
رابطه مبادله 98 2019-03
گردش سرمایه 37960 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 12171 2019-03
درآمد گردشگری 27403000 2019-03
ورود توریست 2760100 2019-03
ذخایر طلا 765 2019-03
تولید نفت خام 3 2019-01
شاخص تروریسم 2.93 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 253 2017-12
بودجه دولت -3.8 2018-12
ارزش بودجه دولت -41094 2018-12
هزینه های دولت 107892 2018-12
درخواست پناهندگی 709 2018-06
ارزیابی اعتبار 77.62
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 39.05 2016-12
مخارج نظامی 45362 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30.86 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.95 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 8 2019-01
نرخ تامین اجتماعی 29.2 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.75 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.45 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 12 2019-03
شاخص PMI تولید 50.2 2019-04
شاخص PMI خدمات 51.8 2019-04
تولید صنعتی -4.6 2019-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.9 2019-03
تولید صنعتی -4.5 2019-03
استفاده از ظرفیت 101 2019-02
میزان سفارشات جدید 984 2019-02
سفارشات ماشین آلات 1.8 2019-02
تغییرات موجودی انبار 1600 2018-12
ورشکستگی 662 2019-03
سود شرکت سهامی 19476 2018-12
شاخص همزمان 99.6 2019-03
بررسی ناظران اقتصاد 45.3 2019-04
تولید خودرو 745407 2019-02
ثبت خودرو 199587 2019-04
شاخص اقتصادی مقدم 96.3 2019-03
تمایلات کسب و کار کوچک 6 2019-03
سرعت اینترنت 20172 2017-03
آدرس های IP 43689566 2017-03
تولید سیمان 5380 2019-03
شاخص رقابتی 82.47 2018-12
رتبه رقابتی 5 2018-12
پی ام آی مرکب 50.8 2019-04
شاخص فساد مالی 73 2018-12
رتبه فساد مالی 18 2018-12
آسانی کسب و کار 39 2018-12
استخراج معدن -3.1 2019-03
پی ام آی غیر توليدی 21 2019-03
سرمایه گذاری خصوصی 5.7 2018-12
تولید فولاد 9084 2019-03
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 40.4 2019-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.2 2019-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1 2019-03
مخارج خانوار 2.1 2019-03
هزینه های مصرف کننده 300044 2019-03
درآمد قابل تصرف شخص 393 2019-03
پس انداز های شخصی 15.5 2019-03
نرخ وام بانکی 1 2019-03
تسهیلات اعتباری خریدار 332103 2018-12
قیمت گازوئیل 1.31 2019-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 57.7 2018-09
مسکن سازی گذشته مرجع
خانه های مسکونی نوساز 10 2019-03
سفارشات ساخت و ساز 0 2019-03
شاخص مسکن 117 2019-01
نرخ مالکیت مسکن 61.7 2013-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ژاپن - شاخص های اقتصادی.