ژاپن - شاخص های اقتصادی

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2018-06
نرخ بیکاری 2.4 2018-06
نرخ تورم 0.7 2018-06
نرخ بهره -0.1 2018-07
موازنه تجاری -231 2018-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 253 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 110 2018-08
بازار سهام 22270 امتیاز 2018-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.1 % 2018-08
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1 % 2018-06
رشد GDP سالانه 1.9 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 4872 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 536016 JPY - بیلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 561019 JPY - بیلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 128099 JPY - بیلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 48557 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39002 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4272 JPY - بیلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28365 JPY - بیلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 107760 JPY - بیلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 214 JPY - بیلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 26248 JPY - بیلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 21865 JPY - بیلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 24251 JPY - بیلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 8743 JPY - بیلیون 2016-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.4 % 2018-06
افراد شاغل 66320 هزار 2018-06
افراد بیکار 1660 هزار 2018-06
استخدام تمام وقت 22384 هزار 2018-06
قسمت مدت زمان اشتغال 7210 هزار 2018-06
نرخ اشتغال 60.2 % 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 61.7 % 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 3.8 % 2018-06
بهره وری 103 نقاط شاخص 2018-05
پست های خالی شغلی 984 هزار 2018-06
دستمزد 548168 JPY/Month 2018-06
حداقل دستمزد 848 JPY / ساعت 2018-12
رشد دستمزد 3.6 % 2018-06
دستمزد در تولید 578093 JPY/Month 2018-06
جمعیت 127 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 62 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.7 % 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 نقاط شاخص 2018-06
قیمت مصرف کننده اصلی 101 نقاط شاخص 2018-06
اندازه اصل تورم 0.8 % 2018-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 102 نقاط شاخص 2018-07
قیمت صادرات 97.6 نقاط شاخص 2018-07
قیمت واردات 102 نقاط شاخص 2018-07
تورم مواد غذایی 0.4 % 2018-06
CPI مسکن آب و برق 99.6 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.6 نقاط شاخص 2018-06
تغییر قیمت تولید کننده 3.1 % 2018-07
پول گذشته مرجع
نرخ بهره -0.1 % 2018-07
نرخ بهره بین بانکی -0.03 % 2018-08
عرضه پول M0 99787 JPY - بیلیون 2018-07
عرضه پول M1 760741 JPY - بیلیون 2018-07
عرضه پول M2 1007515 JPY - بیلیون 2018-07
عرضه پول M3 1335286 JPY - بیلیون 2018-07
ترازنامه بانک مرکزی 546311 JPY - بیلیون 2018-07
ذخایر ارزی 1256300 USD - میلیون 2018-07
وام به بخش خصوصی 458097 JPY - بیلیون 2018-07
نرخ بهره سپرده 0.3 % 2016-12
سرمایه گذاری سهام خارجی -107 JPY - بیلیون 2018-08
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی 124 JPY - بیلیون 2018-08
میزان رشد وام 2 % 2018-07
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 229 % 2016-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -231 JPY - بیلیون 2018-07
صادرات 6747 JPY - بیلیون 2018-07
واردات 6979 JPY - بیلیون 2018-07
حساب جاری 1176 JPY - بیلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.02 % 2017-12
بدهی خارجی 413448 JPY - بیلیون 2018-03
رابطه مبادله 96 نقاط شاخص 2018-07
گردش سرمایه 5749 JPY CML 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 16333 JPY - صدها میلیون 2018-06
درآمد گردشگری 22272000 JPY هزار 2018-05
ورود توریست 2832000 2018-07
ذخایر طلا 765 تن 2018-06
تولید نفت خام 4 BBL/D/1K 2018-04
شاخص تروریسم 3.6 2016-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 253 % 2017-12
بودجه دولت -4.5 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 53517 JPY - HND - میلیون 2018-03
هزینه های دولت 106814 JPY - بیلیون 2018-06
درخواست پناهندگی 1648 افراد 2017-12
ارزیابی اعتبار 77.62
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 39.05 % 2016-12
مخارج نظامی 46556 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 21 نقاط شاخص 2018-06
شاخص PMI تولید 52.3 2018-07
شاخص PMI خدمات 51.3 نقاط شاخص 2018-07
تولید صنعتی -0.9 % 2018-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.8 % 2018-06
تولید صنعتی -1.23 % 2018-06
استفاده از ظرفیت 99.8 نقاط شاخص 2018-06
میزان سفارشات جدید 985 JPY - بیلیون 2018-06
سفارشات ماشین آلات -8.8 % 2018-06
تغییرات موجودی انبار 456 JPY - بیلیون 2018-03
ورشکستگی 702 بانک اطلاعات شرکتها 2018-07
سود شرکت سهامی 20165 JPY - بیلیون 2018-03
شاخص همزمان 116 2018-06
بررسی ناظران اقتصاد 47.5 2018-07
تولید خودرو 618109 واحد 2018-05
ثبت خودرو 245068 2018-07
شاخص اقتصادی مقدم 105 نقاط شاخص 2018-06
تمایلات کسب و کار کوچک 14 2018-06
سرعت اینترنت 20172 KBps 2017-03
آدرس های IP 43689566 IP 2017-03
تولید سیمان 4832 هزاران تن 2018-06
شاخص رقابتی 5.49 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 9 2018-12
پی ام آی مرکب 51.8 2018-07
شاخص فساد مالی 73 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 20 2017-12
آسانی کسب و کار 34 2017-12
استخراج معدن -5.8 % 2018-06
پی ام آی غیر توليدی 24 2018-06
سرمایه گذاری خصوصی 3.4 % 2018-03
تولید فولاد 8760 هزار تن 2018-06
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 43.5 نقاط شاخص 2018-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.5 % 2018-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.8 % 2018-06
مخارج خانوار -1.2 % 2018-06
هزینه های مصرف کننده 301311 JPY - بیلیون 2018-06
درآمد قابل تصرف شخص 655 JPY هزار 2018-06
پس انداز های شخصی 51.1 % 2018-06
نرخ وام بانکی 1 % 2018-06
تسهیلات اعتباری خریدار 342789 JPY - بیلیون 2018-03
قیمت گازوئیل 1.36 USD / لیتر 2018-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 57.4 % of GDP 2017-12
مسکن سازی گذشته مرجع
خانه های مسکونی نوساز -7.1 % 2018-06
سفارشات ساخت و ساز -6.5 % 2018-06
شاخص مسکن 113 نقاط شاخص 2018-04
نرخ مالکیت مسکن 61.7 % 2013-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30.86 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.95 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 8 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 29.2 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.75 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.45 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
بارش 102 mm 2015-12
درجه حرارت 4.06 celsius 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ژاپن - شاخص های اقتصادی.