بازارها گذشته مرجع
پول 110 2021-06
بازار سهام 28964 2021-06
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.05 2021-06

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.6 2021-03
رشد GDP سالانه -3.9 2021-03
نرخ بیکاری 2.8 2021-04
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 22.84 2021-06
نرخ تورم -0.1 2021-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2021-05
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 28887137 2021-06
نرخ بهره -0.1 2021-06
موازنه تجاری -187 2021-05
حساب جاری 1322 2021-04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.2 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 266 2020-12
بودجه دولت -10.3 2020-12
اطمینان کسب و کار 5 2021-03
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 53 2021-05
PMI شاخص خدمات 46.5 2021-05
ضریب اطمینان مصرف کننده 34.1 2021-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -4.5 2021-04
نرخ مالیات شرکت 30.62 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.97 2021-12
موارد کروناویروس 780898 2021-06
مرگ و میر کروناویروس 14344 2021-06
Coronavirus بهبود یافت 740872 2021-06
تخت بیمارستان 13.05 2017-12
بیمارستان ها 66.39 2017-12
پزشکان پزشکی 2.5 2016-12
پرستاران 12 2016-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.6 2021-03
رشد GDP سالانه -3.9 2021-03
تولید ناخالص داخلی 5082 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 534274 2021-03
تولید ناخالص ملی 556704 2021-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 133105 2021-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 49188 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 41429 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4883 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28935 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 117923 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 381 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 27095 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 22059 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 22885 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 16498 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.8 2021-04
افراد شاغل 66580 2021-04
افراد بیکار 1940 2021-04
استخدام تمام وقت 22397 2021-04
قسمت مدت زمان اشتغال 7293 2021-04
نرخ اشتغال 60.3 2021-04
نرخ مشارکت نیروی کار 62.2 2021-04
نرخ بیکاری جوانان 4.3 2021-04
بهره وری 110 2021-03
پست های خالی شغلی 741 2021-04
دستمزد 314214 2021-04
حداقل دستمزد 902 2020-10
رشد دستمزد 1.6 2021-04
دستمزد در تولید 342684 2021-04
جمعیت 126 2020-12
سن بازنشستگی زنان 65 2020-12
سن بازنشستگی مردان 65 2020-12
مشاغل نسبت به نرم افزار 1.09 2021-04

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 22.84 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 28887137 2021-06
موارد کروناویروس 780898 2021-06
مرگ و میر کروناویروس 14344 2021-06
Coronavirus بهبود یافت 740872 2021-06
تخت بیمارستان 13.05 2017-12
بیمارستان ها 66.39 2017-12
پزشکان پزشکی 2.5 2016-12
پرستاران 12 2016-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.1 2021-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2021-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2021-05
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2021-05
اندازه اصل تورم 0.1 2021-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 100 2021-03
قیمت تولید 104 2021-05
قیمت صادرات 98 2021-05
قیمت واردات 99.3 2021-05
تورم مواد غذایی -0.9 2021-05
CPI مسکن آب و برق 101 2021-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 96 2021-05
تغییر قیمت تولید کننده 4.9 2021-05
توکیو CPI 102 2021-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره -0.1 2021-06
نرخ بهره بین بانکی -0.09 2021-06
عرضه پول M0 110412 2021-05
عرضه پول M1 975216 2021-05
عرضه پول M2 1168037 2021-05
عرضه پول M3 1508494 2021-05
ترازنامه بانک مرکزی 724641 2021-05
ذخایر ارزی 1387500 2021-05
وام به بخش خصوصی 501954 2021-05
نرخ بهره سپرده -0.13 2021-06
سرمایه گذاری سهام خارجی -33.2 2021-06
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی 411 2021-06
میزان رشد وام 2.9 2021-05
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 224 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -187 2021-05
حساب جاری 1322 2021-04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.2 2020-12
صادرات 6261 2021-05
واردات 6448 2021-05
بدهی خارجی 518941 2021-03
رابطه مبادله 98.7 2021-05
گردش سرمایه -2394 2021-04
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 23444 2021-04
درآمد گردشگری 242000 2021-02
ورود توریست 10900 2021-04
ذخایر طلا 846 2021-03
تولید نفت خام 4 2021-01
شاخص تروریسم 2.01 2019-12
فروش اسلحه 3 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 266 2020-12
بودجه دولت -10.3 2020-12
ارزش بودجه دولت -98404 2020-12
هزینه های دولت 114527 2021-03
ارزیابی اعتبار 77 2021-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.9 2018-12
مخارج نظامی 48160 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30.62 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.97 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 31.52 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.24 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 15.28 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 5 2021-03
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 53 2021-05
PMI شاخص خدمات 46.5 2021-05
تولید صنعتی 15.8 2021-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.9 2021-04
تولید صنعتی 15.8 2021-04
میزان استفاده ازظرفیت تولید 99.3 2021-04
میزان سفارشات جدید 904 2021-03
سفارشات ماشین آلات 0.6 2021-04
تغییرات موجودی انبار 1447 2021-03
ورشکستگی 472 2021-05
سود شرکت سهامی 20075 2021-03
شاخص همزمان 95.5 2021-04
بررسی ناظران اقتصاد 38.1 2021-05
تولید خودرو 743145 2021-03
ثبت خودرو 165932 2021-05
شاخص اقتصادی مقدم 103 2021-04
تمایلات کسب و کار کوچک -13 2021-03
سرعت اینترنت 20172 2017-03
آدرس های IP 43689566 2017-03
تولید سیمان 4266 2021-04
شاخص رقابتی 82.27 2019-12
رتبه رقابتی 6 2019-12
پی ام آی مرکب 48.8 2021-05
شاخص فساد مالی 74 2020-12
رتبه فساد مالی 19 2020-12
آسانی کسب و کار 29 2019-12
سفارش ماشین آلات 123328 2021-05
استخراج معدن -0.7 2021-04
پی ام آی غیر توليدی -1 2021-03
سرمایه گذاری خصوصی -7.8 2021-03
رویترز صفحه اول Tankan 22 2021-06
تولید فولاد 7800 2021-04
شاخص صنعت ثریا 98 2021-04

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 34.1 2021-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -4.5 2021-04
تغییرات سالیانه خرده فروشی 12 2021-04
مخارج خانوار 13 2021-04
هزینه های مصرف کننده 284960 2021-03
درآمد قابل تصرف شخص 440 2021-04
پس انداز های شخصی 22.1 2021-04
نرخ وام بانکی 1 2021-06
تسهیلات اعتباری خریدار 430484 2020-12
قیمت گازوئیل 1.39 2021-05
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 65.3 2020-12

مسکن سازی گذشته مرجع
خانه های مسکونی نوساز 7.1 2021-04
سفارشات ساخت و ساز 3.3 2021-04
شاخص مسکن 118 2021-02
نرخ مالکیت مسکن 61.7 2013-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ژاپن - شاخص های اقتصادی.