بازارها گذشته مرجع
پول 109 2019-11
بازار سهام 23303 2019-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.07 2019-11
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.3 2019-09
رشد GDP سالانه 0.2 2019-09
نرخ بیکاری 2.4 2019-09
نرخ تورم 0.2 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0 2019-09
نرخ بهره -0.1 2019-10
موازنه تجاری -123 2019-09
حساب جاری 1613 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 238 2018-12
بودجه دولت -3.8 2018-12
اطمینان کسب و کار 5 2019-09
شاخص PMI تولید 48.4 2019-10
شاخص PMI خدمات 49.7 2019-10
ضریب اطمینان مصرف کننده 36.2 2019-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 7.1 2019-09
نرخ مالیات شرکت 30.86 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.95 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.3 2019-09
رشد GDP سالانه 0.2 2019-09
تولید ناخالص داخلی 4971 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 540798 2019-09
تولید ناخالص ملی 563882 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 130687 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 48920 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39294 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4481 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 29714 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 109204 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 232 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 26260 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 21996 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 25234 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 9567 2017-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.4 2019-09
افراد شاغل 67300 2019-09
افراد بیکار 1670 2019-09
استخدام تمام وقت 22148 2019-09
قسمت مدت زمان اشتغال 7451 2019-09
نرخ اشتغال 61 2019-09
نرخ مشارکت نیروی کار 62.5 2019-09
نرخ بیکاری جوانان 4.8 2019-09
بهره وری 97.5 2019-08
پست های خالی شغلی 929 2019-09
دستمزد 306430 2019-09
حداقل دستمزد 901 2019-10
رشد دستمزد 0.8 2019-09
دستمزد در تولید 336460 2019-09
جمعیت 126 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 62 2018-12
مشاغل نسبت به نرم افزار 1.57 2019-09
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.2 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2019-09
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2019-09
اندازه اصل تورم 0.3 2019-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 102 2019-09
قیمت تولید 102 2019-10
قیمت صادرات 91.8 2019-10
قیمت واردات 92.6 2019-10
تورم مواد غذایی 0.5 2019-09
CPI مسکن آب و برق 99.8 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.2 2019-09
تغییر قیمت تولید کننده -0.4 2019-10
توکیو CPI 102 2019-10
پول گذشته مرجع
نرخ بهره -0.1 2019-10
نرخ بهره بین بانکی -0.11 2019-11
عرضه پول M0 102054 2019-10
عرضه پول M1 803053 2019-10
عرضه پول M2 1032131 2019-10
عرضه پول M3 1369275 2019-10
ترازنامه بانک مرکزی 575670 2019-10
ذخایر ارزی 1324468 2019-10
وام به بخش خصوصی 470378 2019-10
نرخ بهره سپرده -0.34 2019-11
سرمایه گذاری سهام خارجی 570 2019-11
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی 529 2019-11
میزان رشد وام 2 2019-10
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 221 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -123 2019-09
حساب جاری 1613 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.5 2018-12
صادرات 6368 2019-09
واردات 6491 2019-09
بدهی خارجی 456947 2019-06
رابطه مبادله 99.1 2019-10
گردش سرمایه 44690 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 6243 2019-09
درآمد گردشگری 23659000 2019-09
ورود توریست 2272900 2019-09
ذخایر طلا 765 2019-12
تولید نفت خام 4 2019-07
شاخص تروریسم 2.93 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 238 2018-12
بودجه دولت -3.8 2018-12
ارزش بودجه دولت -117024 2019-06
هزینه های دولت 109716 2019-09
درخواست پناهندگی 709 2018-06
ارزیابی اعتبار 77.62
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.9 2017-12
مخارج نظامی 45362 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30.86 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.95 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2019-10
نرخ تامین اجتماعی 29.2 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.75 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.45 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 5 2019-09
شاخص PMI تولید 48.4 2019-10
شاخص PMI خدمات 49.7 2019-10
تولید صنعتی 1.3 2019-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.7 2019-09
تولید صنعتی 1.3 2019-09
استفاده از ظرفیت 100 2019-09
میزان سفارشات جدید 966 2019-09
سفارشات ماشین آلات -2.9 2019-09
تغییرات موجودی انبار 2008 2019-06
ورشکستگی 780 2019-10
سود شرکت سهامی 23232 2019-06
شاخص همزمان 101 2019-09
بررسی ناظران اقتصاد 36.7 2019-10
تولید خودرو 585883 2019-08
ثبت خودرو 164672 2019-10
شاخص اقتصادی مقدم 92.2 2019-09
تمایلات کسب و کار کوچک -4 2019-09
سرعت اینترنت 20172 2017-03
آدرس های IP 43689566 2017-03
تمام شاخص فعالیت صنعت 106 2019-08
تولید سیمان 4740 2019-09
شاخص رقابتی 82.27 2019-12
رتبه رقابتی 6 2019-12
پی ام آی مرکب 49.1 2019-10
شاخص فساد مالی 73 2018-12
رتبه فساد مالی 18 2018-12
آسانی کسب و کار 29 2019-12
سفارش ماشین آلات 87455 2019-10
استخراج معدن -6.6 2019-09
پی ام آی غیر توليدی 21 2019-09
سرمایه گذاری خصوصی 1.9 2019-06
رویترز صفحه اول Tankan -9 2019-11
تولید فولاد 8045 2019-09
شاخص صنعت ثریا 109 2019-09
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 36.2 2019-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 7.1 2019-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9.1 2019-09
مخارج خانوار 9.5 2019-09
هزینه های مصرف کننده 303407 2019-09
درآمد قابل تصرف شخص 370 2019-09
پس انداز های شخصی 13.8 2019-09
نرخ وام بانکی 0.95 2019-09
تسهیلات اعتباری خریدار 320489 2019-06
قیمت گازوئیل 1.36 2019-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 58.2 2019-03
مسکن سازی گذشته مرجع
خانه های مسکونی نوساز -4.9 2019-09
سفارشات ساخت و ساز -6.8 2019-09
شاخص مسکن 114 2019-07
نرخ مالکیت مسکن 61.7 2013-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ژاپن - شاخص های اقتصادی.