بازارها گذشته مرجع
پول 108 2019-09
بازار سهام 22079 2019-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.22 2019-09
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1 2019-06
رشد GDP سالانه 1.3 2019-06
نرخ بیکاری 2.2 2019-07
نرخ تورم 0.3 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) 0 2019-08
نرخ بهره -0.1 2019-09
موازنه تجاری -136 2019-08
حساب جاری 2000 2019-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 238 2018-12
بودجه دولت -3.8 2018-12
اطمینان کسب و کار 7 2019-06
شاخص PMI تولید 49.3 2019-08
شاخص PMI خدمات 53.3 2019-08
ضریب اطمینان مصرف کننده 37.1 2019-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.3 2019-07
نرخ مالیات شرکت 30.86 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.95 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1 2019-06
رشد GDP سالانه 1.3 2019-06
تولید ناخالص داخلی 4971 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 540233 2019-06
تولید ناخالص ملی 564532 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 128976 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 48920 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39294 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4481 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 29714 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 109204 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 232 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 26260 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 21996 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 25234 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 9567 2017-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.2 2019-07
افراد شاغل 67160 2019-07
افراد بیکار 1540 2019-07
استخدام تمام وقت 22211 2019-07
قسمت مدت زمان اشتغال 7339 2019-07
نرخ اشتغال 60.7 2019-07
نرخ مشارکت نیروی کار 62.1 2019-07
نرخ بیکاری جوانان 3.4 2019-07
بهره وری 97 2019-06
پست های خالی شغلی 958 2019-07
دستمزد 427395 2019-07
حداقل دستمزد 874 2018-10
رشد دستمزد -0.3 2019-07
دستمزد در تولید 590607 2019-07
جمعیت 126 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 62 2018-12
مشاغل نسبت به نرم افزار 1.59 2019-07
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.3 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) 0 2019-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2019-07
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2019-07
اندازه اصل تورم 0.5 2019-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 2019-06
قیمت تولید 101 2019-08
قیمت صادرات 91.5 2019-08
قیمت واردات 92.8 2019-08
تورم مواد غذایی 0.9 2019-07
CPI مسکن آب و برق 99.8 2019-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.8 2019-07
تغییر قیمت تولید کننده -0.9 2019-08
توکیو CPI 102 2019-08
پول گذشته مرجع
نرخ بهره -0.1 2019-09
نرخ بهره بین بانکی -0.09 2019-09
عرضه پول M0 102321 2019-08
عرضه پول M1 797632 2019-08
عرضه پول M2 1029711 2019-08
عرضه پول M3 1363927 2019-08
ترازنامه بانک مرکزی 572719 2019-08
ذخایر ارزی 1331583 2019-08
وام به بخش خصوصی 468571 2019-08
نرخ بهره سپرده -0.29 2019-09
سرمایه گذاری سهام خارجی -972 2019-09
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی 476 2019-09
میزان رشد وام 2.1 2019-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 221 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -136 2019-08
حساب جاری 2000 2019-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.5 2018-12
صادرات 6141 2019-08
واردات 6277 2019-08
بدهی خارجی 456947 2019-06
رابطه مبادله 98.6 2019-08
گردش سرمایه 8373 2019-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 12361 2019-07
درآمد گردشگری 18922000 2019-07
ورود توریست 2991200 2019-07
ذخایر طلا 765 2019-09
تولید نفت خام 4 2019-05
شاخص تروریسم 2.93 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 238 2018-12
بودجه دولت -3.8 2018-12
ارزش بودجه دولت 72556 2019-03
هزینه های دولت 109084 2019-06
درخواست پناهندگی 709 2018-06
ارزیابی اعتبار 77.62
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.9 2017-12
مخارج نظامی 45362 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30.86 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.95 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 8 2019-01
نرخ تامین اجتماعی 29.2 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.75 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.45 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 7 2019-06
شاخص PMI تولید 49.3 2019-08
شاخص PMI خدمات 53.3 2019-08
تولید صنعتی 0.7 2019-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.3 2019-07
تولید صنعتی 0.7 2019-07
استفاده از ظرفیت 102 2019-07
میزان سفارشات جدید 1054 2019-07
سفارشات ماشین آلات -6.6 2019-07
تغییرات موجودی انبار 2008 2019-06
ورشکستگی 678 2019-08
سود شرکت سهامی 23232 2019-06
شاخص همزمان 99.8 2019-07
بررسی ناظران اقتصاد 42.8 2019-08
تولید خودرو 696692 2019-06
ثبت خودرو 201903 2019-08
شاخص اقتصادی مقدم 93.6 2019-07
تمایلات کسب و کار کوچک -1 2019-06
سرعت اینترنت 20172 2017-03
آدرس های IP 43689566 2017-03
تمام شاخص فعالیت صنعت 106 2019-07
تولید سیمان 5000 2019-07
شاخص رقابتی 82.47 2018-12
رتبه رقابتی 5 2018-12
پی ام آی مرکب 51.9 2019-08
شاخص فساد مالی 73 2018-12
رتبه فساد مالی 18 2018-12
آسانی کسب و کار 39 2018-12
سفارش ماشین آلات 88347 2019-08
استخراج معدن -0.7 2019-07
پی ام آی غیر توليدی 23 2019-06
سرمایه گذاری خصوصی 1.9 2019-06
رویترز صفحه اول Tankan -7 2019-09
تولید فولاد 8387 2019-07
شاخص صنعت ثریا 107 2019-07
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 37.1 2019-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.3 2019-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2 2019-07
مخارج خانوار 0.8 2019-07
هزینه های مصرف کننده 302426 2019-06
درآمد قابل تصرف شخص 502 2019-07
پس انداز های شخصی 34 2019-07
نرخ وام بانکی 0.95 2019-07
تسهیلات اعتباری خریدار 331784 2019-03
قیمت گازوئیل 1.36 2019-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 58.1 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
خانه های مسکونی نوساز -4.1 2019-07
سفارشات ساخت و ساز 26.9 2019-07
شاخص مسکن 116 2019-05
نرخ مالکیت مسکن 61.7 2013-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ژاپن - شاخص های اقتصادی.