بازارها گذشته مرجع
پول 112 2021-09
بازار سهام 30184 2021-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.08 2021-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.6 2021-06
رشد GDP سالانه 1.9 2021-06
نرخ بیکاری 2.8 2021-07
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 128 2021-09
نرخ تورم -0.4 2021-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2021-08
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 161057159 2021-09
نرخ بهره -0.1 2021-09
موازنه تجاری -635 2021-08
حساب جاری 1911 2021-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.2 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 266 2020-12
بودجه دولت -12.6 2020-12
اطمینان کسب و کار 14 2021-06
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 51.2 2021-09
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 47.4 2021-09
ضریب اطمینان مصرف کننده 36.7 2021-08
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 1 2021-07
نرخ مالیات شرکت 30.62 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.97 2021-12
موارد کروناویروس 1696061 2021-09
مرگ و میر کروناویروس 17527 2021-09
Coronavirus بهبود یافت 767275 2021-09
تخت بیمارستان 13.05 2017-12
بیمارستان ها 66.39 2017-12
پزشکان پزشکی 2.5 2016-12
پرستاران 12 2016-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.6 2021-06
رشد GDP سالانه 1.9 2021-06
تولید ناخالص داخلی 5065 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 539309 2021-06
تولید ناخالص ملی 560130 2021-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 134635 2021-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 49000 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 41380 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4883 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28935 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 117923 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 381 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 27095 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 22059 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 22885 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 16498 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.8 2021-07
افراد شاغل 67080 2021-07
افراد بیکار 1900 2021-07
استخدام تمام وقت 22278 2021-07
قسمت مدت زمان اشتغال 7379 2021-07
نرخ اشتغال 60.8 2021-07
نرخ مشارکت نیروی کار 62.5 2021-07
نرخ بیکاری جوانان 4.2 2021-07
بهره وری 101 2021-06
پست های خالی شغلی 779 2021-07
دستمزد 428119 2021-07
حداقل دستمزد 902 2020-10
رشد دستمزد 1 2021-07
دستمزد در تولید 577993 2021-07
جمعیت 126 2020-12
سن بازنشستگی زنان 65 2020-12
سن بازنشستگی مردان 65 2020-12
مشاغل نسبت به نرم افزار 1.15 2021-07

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 128 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 161057159 2021-09
موارد کروناویروس 1696061 2021-09
مرگ و میر کروناویروس 17527 2021-09
Coronavirus بهبود یافت 767275 2021-09
تخت بیمارستان 13.05 2017-12
بیمارستان ها 66.39 2017-12
پزشکان پزشکی 2.5 2016-12
پرستاران 12 2016-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.4 2021-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2021-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.7 2021-08
قیمت مصرف کننده اصلی 99.8 2021-08
اندازه اصل تورم 0 2021-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 102 2021-06
قیمت تولید 106 2021-08
قیمت صادرات 99.6 2021-08
قیمت واردات 106 2021-08
تورم مواد غذایی -1.1 2021-08
Cpi Core Core -0.5 2021-08
CPI مسکن آب و برق 101 2021-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 93.8 2021-08
انتظارات تورم 0.6 2021-06
تغییر قیمت تولید کننده 5.5 2021-08
توکیو CPI 99.7 2021-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره -0.1 2021-09
نرخ بهره بین بانکی -0.07 2021-09
عرضه پول M0 111508 2021-08
عرضه پول M1 976120 2021-08
عرضه پول M2 1169551 2021-08
عرضه پول M3 1518665 2021-08
ترازنامه بانک مرکزی 726710 2021-08
ذخایر ارزی خارجی 1424284 2021-08
وام به بخش خصوصی 500589 2021-08
نرخ بهره سپرده -0.12 2021-09
سرمایه گذاری سهام خارجی 129 2021-09
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی 1761 2021-09
میزان رشد وام 0.6 2021-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 224 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -635 2021-08
حساب جاری 1911 2021-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.2 2020-12
صادرات 6606 2021-08
واردات 7241 2021-08
بدهی خارجی 508031 2021-06
رابطه مبادله 93.5 2021-08
گردش سرمایه 9569 2021-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 20517 2021-07
درآمد گردشگری 27615000 2021-07
ورود توریست 25900 2021-08
ذخایر طلا 846 2021-06
تولید نفت خام 4 2021-05
شاخص تروریسم 2.01 2019-12
فروش اسلحه 3 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 266 2020-12
بودجه دولت -12.6 2020-12
ارزش بودجه دولت -188878 2021-06
هزینه های دولت 116458 2021-06
ارزیابی اعتبار 77 2021-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.7 2019-12
مخارج نظامی 48160 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30.62 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.97 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 31.52 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.24 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 15.28 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 14 2021-06
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 51.2 2021-09
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 47.4 2021-09
تولید صنعتی 11.6 2021-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.5 2021-07
تولید صنعتی 23.1 2021-06
میزان استفاده ازظرفیت تولید 94.9 2021-07
میزان سفارشات جدید 973 2021-07
سفارشات ماشین آلات 0.9 2021-07
تغییرات موجودی انبار -418 2021-06
ورشکستگی 466 2021-08
سود شرکت سهامی 24074 2021-06
شاخص همزمان 94.4 2021-07
بررسی ناظران اقتصاد 34.7 2021-08
تولید خودرو 622771 2021-06
ثبت خودرو 175530 2021-08
شاخص اقتصادی مقدم 104 2021-07
تمایلات کسب و کار کوچک -7 2021-06
سرعت اینترنت 20172 2017-03
آدرس های IP 43689566 2017-03
تولید سیمان 4568 2021-07
شاخص رقابتی 82.27 2019-12
رتبه رقابتی 6 2019-12
پی ام آی مرکب 47.7 2021-09
شاخص فساد مالی 74 2020-12
رتبه فساد مالی 19 2020-12
آسانی کسب و کار 29 2019-12
سفارش ماشین آلات 126587 2021-08
استخراج معدن 1.2 2021-06
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) غیر توليدی 1 2021-06
سرمایه گذاری خصوصی 5.3 2021-06
Reuters Tankan شاخص 18 2021-09
تولید فولاد 7900 2021-08
شاخص صنعت ثریا 96.6 2021-07

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 36.7 2021-08
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 1 2021-07
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 2.4 2021-07
مخارج خانوار 0.7 2021-07
هزینه های مصرف کننده 288940 2021-06
درآمد قابل تصرف شخص 539 2021-07
پس انداز های شخصی 40.2 2021-07
نرخ وام بانکی 1 2021-09
تسهیلات اعتباری خریدار 477800 2021-06
قیمت گازوئیل 1.43 2021-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 67.3 2021-03

مسکن سازی گذشته مرجع
خانه های مسکونی نوساز 9.9 2021-07
سفارشات ساخت و ساز -3.4 2021-07
شاخص مسکن 121 2021-05
نرخ مالکیت مسکن 61.2 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ژاپن - شاخص های اقتصادی.