بازارها گذشته مرجع
پول 105 2020-09
بازار سهام 23211 2020-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0 2020-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -7.9 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -9.9 2020-06
رشد GDP سالانه -28.1 2020-06
نرخ بیکاری 2.9 2020-07
نرخ تورم 0.2 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2020-08
نرخ بهره -0.1 2020-09
موازنه تجاری 248 2020-08
حساب جاری 1468 2020-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.6 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 237 2019-12
بودجه دولت -3.8 2018-12
اطمینان کسب و کار -34 2020-06
شاخص PMI تولید 47.3 2020-09
شاخص PMI خدمات 45.6 2020-09
ضریب اطمینان مصرف کننده 29.3 2020-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -3.3 2020-07
نرخ مالیات شرکت 30.62 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.95 2019-12
موارد کروناویروس 80041 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 1550 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 73197 2020-09
تخت بیمارستان 13.05 2017-12
بیمارستان ها 66.39 2017-12
پزشکان پزشکی 2.5 2016-12
پرستاران 12 2016-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -7.9 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -9.9 2020-06
رشد GDP سالانه -28.1 2020-06
تولید ناخالص داخلی 5082 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 484838 2020-06
تولید ناخالص ملی 511806 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 122558 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 49188 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 41429 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4685 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 29225 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 112295 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 225 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 26309 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 21745 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 25280 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 9761 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.9 2020-07
افراد شاغل 66480 2020-07
افراد بیکار 1960 2020-07
استخدام تمام وقت 22293 2020-07
قسمت مدت زمان اشتغال 7367 2020-07
نرخ اشتغال 60 2020-07
نرخ مشارکت نیروی کار 61.8 2020-07
نرخ بیکاری جوانان 4 2020-06
بهره وری 86.8 2020-06
پست های خالی شغلی 706 2020-07
دستمزد 419970 2020-07
حداقل دستمزد 901 2019-10
رشد دستمزد -1.3 2020-07
دستمزد در تولید 564463 2020-07
جمعیت 126 2019-12
سن بازنشستگی زنان 63 2019-12
سن بازنشستگی مردان 63 2019-12
مشاغل نسبت به نرم افزار 1.08 2020-07

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.2 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2020-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2020-08
قیمت مصرف کننده اصلی 101 2020-08
اندازه اصل تورم -0.4 2020-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106 2020-06
قیمت تولید 100 2020-08
قیمت صادرات 90 2020-08
قیمت واردات 82.5 2020-08
تورم مواد غذایی 2.9 2020-08
CPI مسکن آب و برق 100 2020-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.1 2020-08
تغییر قیمت تولید کننده -0.5 2020-08
توکیو CPI 102 2020-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره -0.1 2020-09
نرخ بهره بین بانکی -0.1 2020-09
عرضه پول M0 107933 2020-08
عرضه پول M1 909223 2020-08
عرضه پول M2 1118268 2020-08
عرضه پول M3 1460778 2020-08
ترازنامه بانک مرکزی 682899 2020-08
ذخایر ارزی 1398500 2020-08
وام به بخش خصوصی 499344 2020-08
نرخ بهره سپرده -0.17 2020-09
سرمایه گذاری سهام خارجی -896 2020-09
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی 300 2020-09
میزان رشد وام 6.7 2020-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 224 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 248 2020-08
حساب جاری 1468 2020-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.6 2019-12
صادرات 5233 2020-08
واردات 4984 2020-08
بدهی خارجی 499826 2020-06
رابطه مبادله 109 2020-08
گردش سرمایه 20680 2020-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 19807 2020-07
درآمد گردشگری 956000 2020-07
ورود توریست 8700 2020-08
ذخایر طلا 765 2020-06
تولید نفت خام 4 2020-05
شاخص تروریسم 2.29 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 237 2019-12
بودجه دولت -3.8 2018-12
ارزش بودجه دولت -308414 2020-06
هزینه های دولت 109609 2020-06
ارزیابی اعتبار 77 2020-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.9 2018-12
مخارج نظامی 45362 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30.62 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.95 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 29.2 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.75 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.45 2018-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -34 2020-06
شاخص PMI تولید 47.3 2020-09
شاخص PMI خدمات 45.6 2020-09
تولید صنعتی -15.5 2020-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) 8.7 2020-07
تولید صنعتی -15.5 2020-07
استفاده از ظرفیت 82.2 2020-07
میزان سفارشات جدید 919 2020-07
سفارشات ماشین آلات 6.3 2020-07
تغییرات موجودی انبار 2122 2020-06
ورشکستگی 667 2020-08
سود شرکت سهامی 12414 2020-06
شاخص همزمان 76.2 2020-07
بررسی ناظران اقتصاد 43.9 2020-08
تولید خودرو 438986 2020-06
ثبت خودرو 169341 2020-08
شاخص اقتصادی مقدم 86.9 2020-07
تمایلات کسب و کار کوچک -45 2020-06
سرعت اینترنت 20172 2017-03
آدرس های IP 43689566 2017-03
تمام شاخص فعالیت صنعت 95.1 2020-07
تولید سیمان 4740 2020-07
شاخص رقابتی 82.27 2019-12
رتبه رقابتی 6 2019-12
پی ام آی مرکب 45.5 2020-09
شاخص فساد مالی 73 2019-12
رتبه فساد مالی 20 2019-12
آسانی کسب و کار 29 2019-12
سفارش ماشین آلات 67891 2020-08
استخراج معدن -13.7 2020-07
پی ام آی غیر توليدی -17 2020-06
سرمایه گذاری خصوصی -11.3 2020-06
رویترز صفحه اول Tankan -29 2020-09
تولید فولاد 6049 2020-07
شاخص صنعت ثریا 93.7 2020-07

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 29.3 2020-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -3.3 2020-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.8 2020-07
مخارج خانوار -7.6 2020-07
هزینه های مصرف کننده 268662 2020-06
درآمد قابل تصرف شخص 562 2020-07
پس انداز های شخصی 42.4 2020-07
نرخ وام بانکی 1 2020-09
تسهیلات اعتباری خریدار 434386 2020-06
قیمت گازوئیل 1.28 2020-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 59.3 2020-03

مسکن سازی گذشته مرجع
خانه های مسکونی نوساز -11.4 2020-07
سفارشات ساخت و ساز -22.9 2020-07
شاخص مسکن 115 2020-05
میزان ساخت و ساز -6.9 2020-07
نرخ مالکیت مسکن 61.7 2013-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 80041 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 1550 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 73197 2020-09
تخت بیمارستان 13.05 2017-12
بیمارستان ها 66.39 2017-12
پزشکان پزشکی 2.5 2016-12
پرستاران 12 2016-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ژاپن - شاخص های اقتصادی.