بازارها گذشته مرجع
پول 108 2021-03
بازار سهام 28689 2021-03
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.11 2021-03

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.2 2020-12
رشد GDP سالانه 12.7 2020-12
نرخ بیکاری 2.9 2021-01
نرخ تورم -0.6 2021-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2021-01
نرخ بهره -0.1 2021-01
موازنه تجاری -324 2021-01
حساب جاری 647 2021-01
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.6 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 237 2019-12
بودجه دولت -2.4 2019-12
اطمینان کسب و کار -10 2020-12
شاخص PMI تولید 51.4 2021-02
شاخص PMI خدمات 46.3 2021-02
ضریب اطمینان مصرف کننده 33.8 2021-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.5 2021-01
نرخ مالیات شرکت 30.62 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.95 2019-12
موارد کروناویروس 438956 2021-03
مرگ و میر کروناویروس 8276 2021-03
Coronavirus بهبود یافت 416683 2021-03
تخت بیمارستان 13.05 2017-12
بیمارستان ها 66.39 2017-12
پزشکان پزشکی 2.5 2016-12
پرستاران 12 2016-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.2 2020-12
رشد GDP سالانه 12.7 2020-12
تولید ناخالص داخلی 5082 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 542688 2020-12
تولید ناخالص ملی 568373 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 134258 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 49188 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 41429 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4883 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28935 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 117923 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 381 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 27095 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 22059 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 22885 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 16498 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.9 2021-01
افراد شاغل 66940 2021-01
افراد بیکار 2030 2021-01
استخدام تمام وقت 22088 2020-12
قسمت مدت زمان اشتغال 7514 2020-12
نرخ اشتغال 60 2021-01
نرخ مشارکت نیروی کار 61.8 2021-01
نرخ بیکاری جوانان 5.8 2021-01
بهره وری 99.9 2020-12
پست های خالی شغلی 737 2021-01
دستمزد 664025 2020-12
حداقل دستمزد 902 2020-10
رشد دستمزد -3.2 2020-12
دستمزد در تولید 773782 2020-12
جمعیت 126 2019-12
سن بازنشستگی زنان 65 2020-12
سن بازنشستگی مردان 65 2020-12
مشاغل نسبت به نرم افزار 1.1 2021-01

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.6 2021-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2021-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2021-01
قیمت مصرف کننده اصلی 101 2021-01
اندازه اصل تورم -0.6 2021-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 2020-12
قیمت تولید 101 2021-01
قیمت صادرات 91.5 2021-01
قیمت واردات 86.3 2021-01
تورم مواد غذایی -0.1 2021-01
CPI مسکن آب و برق 101 2021-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.6 2021-01
تغییر قیمت تولید کننده -1.6 2021-01
توکیو CPI 102 2021-02

پول گذشته مرجع
نرخ بهره -0.1 2021-01
نرخ بهره بین بانکی -0.08 2021-03
عرضه پول M0 110456 2021-01
عرضه پول M1 937898 2021-01
عرضه پول M2 1141191 2021-01
عرضه پول M3 1484932 2021-01
ترازنامه بانک مرکزی 712602 2021-02
ذخایر ارزی 1379400 2021-02
وام به بخش خصوصی 502131 2021-01
نرخ بهره سپرده -0.15 2021-03
سرمایه گذاری سهام خارجی -455 2021-02
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی -1719 2021-02
میزان رشد وام 6.2 2021-02
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 224 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -324 2021-01
حساب جاری 647 2021-01
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.6 2019-12
صادرات 5780 2021-01
واردات 6104 2021-01
بدهی خارجی 501500 2020-09
رابطه مبادله 106 2021-01
گردش سرمایه 17706 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 11277 2020-12
درآمد گردشگری 1324000 2020-12
ورود توریست 46500 2021-01
ذخایر طلا 765 2020-12
تولید نفت خام 4 2020-10
شاخص تروریسم 2.01 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 237 2019-12
بودجه دولت -2.4 2019-12
ارزش بودجه دولت -131556 2020-09
هزینه های دولت 116739 2020-12
ارزیابی اعتبار 77 2021-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.9 2018-12
مخارج نظامی 45362 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30.62 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.95 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 29.2 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.75 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.45 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -10 2020-12
شاخص PMI تولید 51.4 2021-02
شاخص PMI خدمات 46.3 2021-02
تولید صنعتی -5.3 2021-01
تولیدات صنعتی (ماهانه) 4.2 2021-01
تولید صنعتی -2.6 2020-12
استفاده از ظرفیت 93.3 2020-12
میزان سفارشات جدید 1112 2020-12
سفارشات ماشین آلات 5.2 2020-12
تغییرات موجودی انبار 1837 2020-09
ورشکستگی 474 2021-01
سود شرکت سهامی 18451 2020-12
شاخص همزمان 91.7 2021-01
بررسی ناظران اقتصاد 31.2 2021-01
تولید خودرو 652877 2020-12
ثبت خودرو 226954 2021-02
شاخص اقتصادی مقدم 99.1 2021-01
تمایلات کسب و کار کوچک -27 2020-12
سرعت اینترنت 20172 2017-03
آدرس های IP 43689566 2017-03
تولید سیمان 4213 2021-01
شاخص رقابتی 82.27 2019-12
رتبه رقابتی 6 2019-12
پی ام آی مرکب 48.2 2021-02
شاخص فساد مالی 74 2020-12
رتبه فساد مالی 19 2020-12
آسانی کسب و کار 29 2019-12
سفارش ماشین آلات 88631 2021-01
استخراج معدن -0.1 2020-12
پی ام آی غیر توليدی -5 2020-12
سرمایه گذاری خصوصی -4.8 2020-12
رویترز صفحه اول Tankan 3 2021-02
تولید فولاد 7900 2021-01
شاخص صنعت ثریا 97.8 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 33.8 2021-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.5 2021-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.4 2021-01
مخارج خانوار -0.6 2020-12
هزینه های مصرف کننده 289269 2020-12
درآمد قابل تصرف شخص 866 2020-12
پس انداز های شخصی 59 2020-12
نرخ وام بانکی 1 2021-02
تسهیلات اعتباری خریدار 429339 2020-09
قیمت گازوئیل 1.34 2021-02
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 64.3 2020-09

مسکن سازی گذشته مرجع
خانه های مسکونی نوساز -3.1 2021-01
سفارشات ساخت و ساز 14.1 2021-01
شاخص مسکن 115 2020-11
نرخ مالکیت مسکن 61.7 2013-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 438956 2021-03
مرگ و میر کروناویروس 8276 2021-03
Coronavirus بهبود یافت 416683 2021-03
تخت بیمارستان 13.05 2017-12
بیمارستان ها 66.39 2017-12
پزشکان پزشکی 2.5 2016-12
پرستاران 12 2016-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ژاپن - شاخص های اقتصادی.