بازارها گذشته مرجع
پول 107 2020-07
بازار سهام 22461 2020-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.02 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.6 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.7 2020-03
رشد GDP سالانه -2.2 2020-03
نرخ بیکاری 2.9 2020-05
نرخ تورم 0.1 2020-05
نرخ تورم (ماهانه) 0 2020-05
نرخ بهره -0.1 2020-06
موازنه تجاری -833 2020-05
حساب جاری 1177 2020-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 238 2018-12
بودجه دولت -3.8 2018-12
اطمینان کسب و کار -34 2020-06
شاخص PMI تولید 40.1 2020-06
شاخص PMI خدمات 45 2020-06
ضریب اطمینان مصرف کننده 28.4 2020-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.1 2020-05
نرخ مالیات شرکت 30.62 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.95 2019-12
موارد کروناویروس 20174 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 992 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 17855 2020-07
تخت بیمارستان 13.05 2017-12
بیمارستان ها 66.39 2017-12
پزشکان پزشکی 2.5 2016-12
پرستاران 12 2016-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.6 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.7 2020-03
رشد GDP سالانه -2.2 2020-03
تولید ناخالص داخلی 5082 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 526426 2020-03
تولید ناخالص ملی 549604 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 126254 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 49188 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 41429 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4685 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 29225 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 112295 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 225 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 26309 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 21745 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 25280 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 9761 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.9 2020-05
افراد شاغل 66290 2020-05
افراد بیکار 1970 2020-05
استخدام تمام وقت 22474 2020-04
قسمت مدت زمان اشتغال 7333 2020-04
نرخ اشتغال 60.1 2020-05
نرخ مشارکت نیروی کار 61.8 2020-05
نرخ بیکاری جوانان 3.8 2020-03
بهره وری 83.7 2020-04
پست های خالی شغلی 686 2020-05
دستمزد 307921 2020-04
حداقل دستمزد 901 2019-10
رشد دستمزد -2.1 2020-05
دستمزد در تولید 333210 2020-04
جمعیت 126 2019-12
سن بازنشستگی زنان 63 2019-12
سن بازنشستگی مردان 63 2019-12
مشاغل نسبت به نرم افزار 1.2 2020-05

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.1 2020-05
نرخ تورم (ماهانه) 0 2020-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2020-05
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2020-05
اندازه اصل تورم -0.2 2020-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 102 2020-03
قیمت تولید 99.1 2020-05
قیمت صادرات 88.3 2020-05
قیمت واردات 79.8 2020-05
تورم مواد غذایی 2.1 2020-05
CPI مسکن آب و برق 100 2020-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 97.5 2020-05
تغییر قیمت تولید کننده -2.7 2020-05
توکیو CPI 102 2020-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره -0.1 2020-06
نرخ بهره بین بانکی -0.05 2020-07
عرضه پول M0 105105 2020-05
عرضه پول M1 875094 2020-05
عرضه پول M2 1082233 2020-05
عرضه پول M3 1413984 2020-05
ترازنامه بانک مرکزی 648946 2020-06
ذخایر ارزی 1383164 2020-06
وام به بخش خصوصی 491468 2020-05
نرخ بهره سپرده -0.12 2020-07
سرمایه گذاری سهام خارجی -494 2020-06
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی 175 2020-06
میزان رشد وام 6.2 2020-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 224 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -833 2020-05
حساب جاری 1177 2020-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.5 2018-12
صادرات 4185 2020-05
واردات 5018 2020-05
بدهی خارجی 512403 2020-03
رابطه مبادله 111 2020-05
گردش سرمایه -9604 2020-04
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 15886 2020-04
درآمد گردشگری 502000 2020-04
ورود توریست 1700 2020-05
ذخایر طلا 765 2020-03
تولید نفت خام 4 2020-02
شاخص تروریسم 2.29 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 238 2018-12
بودجه دولت -3.8 2018-12
ارزش بودجه دولت 41553 2020-03
هزینه های دولت 110232 2020-03
ارزیابی اعتبار 77 2020-07
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.9 2018-12
مخارج نظامی 45362 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30.62 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.95 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 29.2 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.75 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.45 2018-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -34 2020-06
شاخص PMI تولید 40.1 2020-06
شاخص PMI خدمات 45 2020-06
تولید صنعتی -25.9 2020-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) -8.4 2020-05
تولید صنعتی -5.2 2020-03
استفاده از ظرفیت 79.9 2020-04
میزان سفارشات جدید 1009 2020-04
سفارشات ماشین آلات -12 2020-04
تغییرات موجودی انبار 299 2020-03
ورشکستگی 314 2020-05
سود شرکت سهامی 15136 2020-03
شاخص همزمان 74.6 2020-05
بررسی ناظران اقتصاد 38.8 2020-06
تولید خودرو 359403 2020-04
ثبت خودرو 182128 2020-06
شاخص اقتصادی مقدم 79.3 2020-05
تمایلات کسب و کار کوچک -45 2020-06
سرعت اینترنت 20172 2017-03
آدرس های IP 43689566 2017-03
تمام شاخص فعالیت صنعت 93.5 2020-04
تولید سیمان 4300 2020-05
شاخص رقابتی 82.27 2019-12
رتبه رقابتی 6 2019-12
پی ام آی مرکب 40.8 2020-06
شاخص فساد مالی 73 2019-12
رتبه فساد مالی 20 2019-12
آسانی کسب و کار 29 2019-12
سفارش ماشین آلات 51260 2020-05
استخراج معدن -4.6 2020-03
پی ام آی غیر توليدی -17 2020-06
سرمایه گذاری خصوصی 4.3 2020-03
رویترز صفحه اول Tankan -46 2020-06
تولید فولاد 5916 2020-05
شاخص صنعت ثریا 91.6 2020-04

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 28.4 2020-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.1 2020-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی -12.3 2020-05
مخارج خانوار -16.2 2020-05
هزینه های مصرف کننده 291687 2020-03
درآمد قابل تصرف شخص 428 2020-04
پس انداز های شخصی 25.9 2020-04
نرخ وام بانکی 1.05 2020-06
تسهیلات اعتباری خریدار 318095 2020-03
قیمت گازوئیل 1.21 2020-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 59 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
خانه های مسکونی نوساز -12.3 2020-05
سفارشات ساخت و ساز -6.1 2020-05
شاخص مسکن 116 2020-03
میزان ساخت و ساز -3.2 2020-04
نرخ مالکیت مسکن 61.7 2013-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 20174 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 992 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 17855 2020-07
تخت بیمارستان 13.05 2017-12
بیمارستان ها 66.39 2017-12
پزشکان پزشکی 2.5 2016-12
پرستاران 12 2016-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ژاپن - شاخص های اقتصادی.