بازارها گذشته مرجع
پول 109 2020-01
بازار سهام 23827 2020-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.02 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.7 2019-09
رشد GDP سالانه 1.8 2019-09
نرخ بیکاری 2.2 2019-11
نرخ تورم 0.8 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-12
نرخ بهره -0.1 2020-01
موازنه تجاری -152 2019-12
حساب جاری 1437 2019-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 238 2018-12
بودجه دولت -3.8 2018-12
اطمینان کسب و کار 0 2019-12
شاخص PMI تولید 49.3 2020-01
شاخص PMI خدمات 52.1 2020-01
ضریب اطمینان مصرف کننده 39.1 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 4.5 2019-11
نرخ مالیات شرکت 30.86 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.95 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.7 2019-09
رشد GDP سالانه 1.8 2019-09
تولید ناخالص داخلی 4971 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 541466 2019-09
تولید ناخالص ملی 564586 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 130983 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 48920 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39294 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4685 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 29225 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 112295 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 225 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 26309 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 21745 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 25280 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 9761 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.2 2019-11
افراد شاغل 67690 2019-11
افراد بیکار 1510 2019-11
استخدام تمام وقت 22090 2019-11
قسمت مدت زمان اشتغال 7546 2019-11
نرخ اشتغال 60.9 2019-11
نرخ مشارکت نیروی کار 62.3 2019-11
نرخ بیکاری جوانان 3.8 2019-11
بهره وری 99.5 2019-10
پست های خالی شغلی 921 2019-11
دستمزد 322356 2019-11
حداقل دستمزد 901 2019-10
رشد دستمزد -0.2 2019-11
دستمزد در تولید 373009 2019-11
جمعیت 126 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 62 2018-12
مشاغل نسبت به نرم افزار 1.57 2019-11
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.8 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2019-12
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2019-12
اندازه اصل تورم 0.7 2019-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 102 2019-09
قیمت تولید 102 2019-12
قیمت صادرات 92.3 2019-12
قیمت واردات 93.3 2019-12
تورم مواد غذایی 1.9 2019-12
CPI مسکن آب و برق 100 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.9 2019-12
تغییر قیمت تولید کننده 0.9 2019-12
توکیو CPI 102 2019-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره -0.1 2020-01
نرخ بهره بین بانکی -0.05 2020-01
عرضه پول M0 104317 2019-12
عرضه پول M1 818012 2019-12
عرضه پول M2 1041624 2019-12
عرضه پول M3 1374471 2019-12
ترازنامه بانک مرکزی 573053 2019-12
ذخایر ارزی 1323750 2019-12
وام به بخش خصوصی 474138 2019-12
نرخ بهره سپرده -0.17 2020-01
سرمایه گذاری سهام خارجی 264 2020-01
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی 175 2020-01
میزان رشد وام 1.8 2019-12
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 221 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -152 2019-12
حساب جاری 1437 2019-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.5 2018-12
صادرات 6577 2019-12
واردات 6730 2019-12
بدهی خارجی 467002 2019-09
رابطه مبادله 98.9 2019-12
گردش سرمایه 5507 2019-11
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 12899 2019-11
درآمد گردشگری 22426000 2019-11
ورود توریست 2526400 2019-12
ذخایر طلا 765 2019-12
تولید نفت خام 4 2019-08
شاخص تروریسم 2.29 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 238 2018-12
بودجه دولت -3.8 2018-12
ارزش بودجه دولت -66259 2019-09
هزینه های دولت 109854 2019-09
درخواست پناهندگی 709 2018-06
ارزیابی اعتبار 77 2020-01
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.9 2017-12
مخارج نظامی 45362 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30.86 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.95 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2019-10
نرخ تامین اجتماعی 29.2 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.75 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.45 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 0 2019-12
شاخص PMI تولید 49.3 2020-01
شاخص PMI خدمات 52.1 2020-01
تولید صنعتی -8.2 2019-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1 2019-11
تولید صنعتی -8.1 2019-11
استفاده از ظرفیت 95.5 2019-11
میزان سفارشات جدید 1154 2019-11
سفارشات ماشین آلات 18 2019-11
تغییرات موجودی انبار 871 2019-09
ورشکستگی 704 2019-12
سود شرکت سهامی 17323 2019-09
شاخص همزمان 94.7 2019-11
بررسی ناظران اقتصاد 39.8 2019-12
تولید خودرو 667462 2019-10
ثبت خودرو 194765 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم 90.8 2019-11
تمایلات کسب و کار کوچک -9 2019-12
سرعت اینترنت 20172 2017-03
آدرس های IP 43689566 2017-03
تمام شاخص فعالیت صنعت 104 2019-11
تولید سیمان 5198 2019-11
شاخص رقابتی 82.27 2019-12
رتبه رقابتی 6 2019-12
پی ام آی مرکب 51.1 2020-01
شاخص فساد مالی 73 2019-12
رتبه فساد مالی 20 2019-12
آسانی کسب و کار 29 2019-12
سفارش ماشین آلات 89969 2019-12
استخراج معدن -9.8 2019-11
پی ام آی غیر توليدی 20 2019-12
سرمایه گذاری خصوصی 7.1 2019-09
رویترز صفحه اول Tankan -6 2020-01
تولید فولاد 7743 2019-11
شاخص صنعت ثریا 105 2019-11
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 39.1 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 4.5 2019-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.1 2019-11
مخارج خانوار -2 2020-11
هزینه های مصرف کننده 303045 2019-09
درآمد قابل تصرف شخص 390 2019-11
پس انداز های شخصی 25.1 2019-11
نرخ وام بانکی 0.95 2019-11
تسهیلات اعتباری خریدار 322298 2019-09
قیمت گازوئیل 1.37 2019-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 58.7 2019-06
مسکن سازی گذشته مرجع
خانه های مسکونی نوساز -12.7 2019-11
سفارشات ساخت و ساز -1.2 2019-11
شاخص مسکن 113 2019-09
میزان ساخت و ساز -1 2019-11
نرخ مالکیت مسکن 61.7 2013-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ژاپن - شاخص های اقتصادی.