ژاپن - شاخص های اقتصادی

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2018-06
نرخ بیکاری 2.4 2018-08
نرخ تورم 1.3 2018-08
نرخ بهره -0.1 2018-09
موازنه تجاری -445 2018-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 253 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 112 2018-10
بازار سهام 22381 امتیاز 2018-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.15 % 2018-10
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1 % 2018-06
رشد GDP سالانه 3 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 4872 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 537599 JPY - بیلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 562569 JPY - بیلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 129862 JPY - بیلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 48557 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39002 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4272 JPY - بیلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28365 JPY - بیلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 107760 JPY - بیلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 214 JPY - بیلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 26248 JPY - بیلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 21865 JPY - بیلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 24251 JPY - بیلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 8743 JPY - بیلیون 2016-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.4 % 2018-08
افراد شاغل 66620 هزار 2018-08
افراد بیکار 1670 هزار 2018-08
استخدام تمام وقت 22173 هزار 2018-08
قسمت مدت زمان اشتغال 7283 هزار 2018-08
نرخ اشتغال 60.2 % 2018-08
نرخ مشارکت نیروی کار 61.7 % 2018-08
نرخ بیکاری جوانان 4.1 % 2018-08
بهره وری 102 نقاط شاخص 2018-07
پست های خالی شغلی 964 هزار 2018-08
دستمزد 304876 JPY/Month 2018-08
حداقل دستمزد 848 JPY / ساعت 2018-12
رشد دستمزد 0.9 % 2018-08
دستمزد در تولید 340191 JPY/Month 2018-08
جمعیت 127 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 62 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.3 % 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده اصلی 101 نقاط شاخص 2018-08
اندازه اصل تورم 0.9 % 2018-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 102 نقاط شاخص 2018-09
قیمت صادرات 97.6 نقاط شاخص 2018-09
قیمت واردات 102 نقاط شاخص 2018-09
تورم مواد غذایی 2.1 % 2018-08
CPI مسکن آب و برق 99.6 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100 نقاط شاخص 2018-08
تغییر قیمت تولید کننده 3 % 2018-09
پول گذشته مرجع
نرخ بهره -0.1 % 2018-09
نرخ بهره بین بانکی -0.09 % 2018-10
عرضه پول M0 99819 JPY - بیلیون 2018-09
عرضه پول M1 760836 JPY - بیلیون 2018-09
عرضه پول M2 1006524 JPY - بیلیون 2018-09
عرضه پول M3 1340549 JPY - بیلیون 2018-09
ترازنامه بانک مرکزی 545535 JPY - بیلیون 2018-09
ذخایر ارزی 1259700 USD - میلیون 2018-09
وام به بخش خصوصی 459756 JPY - بیلیون 2018-09
نرخ بهره سپرده 0.32 % 2017-12
سرمایه گذاری سهام خارجی 1578 JPY - بیلیون 2018-10
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی -200 JPY - بیلیون 2018-10
میزان رشد وام 2.3 % 2018-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 229 % 2016-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -445 JPY - بیلیون 2018-08
صادرات 6692 JPY - بیلیون 2018-08
واردات 7136 JPY - بیلیون 2018-08
حساب جاری 1838 JPY - بیلیون 2018-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.02 % 2017-12
بدهی خارجی 426882 JPY - بیلیون 2018-06
رابطه مبادله 95.9 نقاط شاخص 2018-09
گردش سرمایه 19120 JPY CML 2018-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 13545 JPY - صدها میلیون 2018-08
درآمد گردشگری 17929000 JPY هزار 2018-07
ورود توریست 2577800 2018-08
ذخایر طلا 765 تن 2018-09
تولید نفت خام 4 BBL/D/1K 2018-06
شاخص تروریسم 3.6 2016-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 253 % 2017-12
بودجه دولت -4.5 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -113831 JPY - HND - میلیون 2018-06
هزینه های دولت 106792 JPY - بیلیون 2018-06
درخواست پناهندگی 759 افراد 2018-02
ارزیابی اعتبار 77.62
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 39.05 % 2016-12
مخارج نظامی 46556 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 19 نقاط شاخص 2018-09
شاخص PMI تولید 52.5 2018-09
شاخص PMI خدمات 50.2 نقاط شاخص 2018-09
تولید صنعتی 0.2 % 2018-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.2 % 2018-08
تولید صنعتی 0.3 % 2018-08
استفاده از ظرفیت 101 نقاط شاخص 2018-08
میزان سفارشات جدید 1209 JPY - بیلیون 2018-08
سفارشات ماشین آلات 6.8 % 2018-08
تغییرات موجودی انبار 443 JPY - بیلیون 2018-06
ورشکستگی 621 بانک اطلاعات شرکتها 2018-09
سود شرکت سهامی 26401 JPY - بیلیون 2018-06
شاخص همزمان 118 2018-08
بررسی ناظران اقتصاد 48.6 2018-09
تولید خودرو 684742 واحد 2018-07
ثبت خودرو 265059 2018-09
شاخص اقتصادی مقدم 104 نقاط شاخص 2018-08
تمایلات کسب و کار کوچک 14 2018-09
سرعت اینترنت 20172 KBps 2017-03
آدرس های IP 43689566 IP 2017-03
تولید سیمان 4963 هزاران تن 2018-08
شاخص رقابتی 5.49 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 9 2018-12
پی ام آی مرکب 50.7 2018-09
شاخص فساد مالی 73 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 20 2017-12
آسانی کسب و کار 34 2017-12
استخراج معدن -7.2 % 2018-08
پی ام آی غیر توليدی 22 2018-09
سرمایه گذاری خصوصی 12.8 % 2018-06
تولید فولاد 8805 هزار تن 2018-08
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 43.4 نقاط شاخص 2018-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.9 % 2018-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.7 % 2018-08
مخارج خانوار 2.8 % 2018-08
هزینه های مصرف کننده 301316 JPY - بیلیون 2018-06
درآمد قابل تصرف شخص 423 JPY هزار 2018-08
پس انداز های شخصی 21.2 % 2018-08
نرخ وام بانکی 1 % 2018-08
تسهیلات اعتباری خریدار 334396 JPY - بیلیون 2018-06
قیمت گازوئیل 1.36 USD / لیتر 2018-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 57.4 % of GDP 2018-03
مسکن سازی گذشته مرجع
خانه های مسکونی نوساز 1.6 % 2018-08
سفارشات ساخت و ساز 0.5 % 2018-08
شاخص مسکن 112 نقاط شاخص 2018-06
نرخ مالکیت مسکن 61.7 % 2013-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30.86 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.95 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 8 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 29.2 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.75 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.45 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
بارش 102 mm 2015-12
درجه حرارت 4.06 celsius 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ژاپن - شاخص های اقتصادی.