بازارها گذشته مرجع
پول 104 2020-12
بازار سهام 26751 2020-12
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.03 2020-12

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.8 2020-09
رشد GDP سالانه 21.4 2020-09
نرخ بیکاری 3.1 2020-10
نرخ تورم -0.4 2020-10
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2020-10
نرخ بهره -0.1 2020-10
موازنه تجاری 873 2020-10
حساب جاری 1660 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.6 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 237 2019-12
بودجه دولت -3.8 2018-12
اطمینان کسب و کار -27 2020-09
شاخص PMI تولید 49 2020-11
شاخص PMI خدمات 47.8 2020-11
ضریب اطمینان مصرف کننده 33.7 2020-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.4 2020-10
نرخ مالیات شرکت 30.62 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.95 2019-12
موارد کروناویروس 155232 2020-12
مرگ و میر کروناویروس 2274 2020-12
Coronavirus بهبود یافت 129900 2020-12
تخت بیمارستان 13.05 2017-12
بیمارستان ها 66.39 2017-12
پزشکان پزشکی 2.5 2016-12
پرستاران 12 2016-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.8 2020-09
رشد GDP سالانه 21.4 2020-09
تولید ناخالص داخلی 5082 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 507616 2020-09
تولید ناخالص ملی 533804 2020-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 118938 2020-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 49188 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 41429 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4685 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 29225 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 112295 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 225 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 26309 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 21745 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 25280 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 9761 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.1 2020-10
افراد شاغل 66550 2020-09
افراد بیکار 2060 2020-09
استخدام تمام وقت 22179 2020-09
قسمت مدت زمان اشتغال 7378 2020-09
نرخ اشتغال 60.3 2020-09
نرخ مشارکت نیروی کار 62.2 2020-09
نرخ بیکاری جوانان 4.7 2020-08
بهره وری 98.3 2020-09
پست های خالی شغلی 759 2020-09
دستمزد 301285 2020-09
حداقل دستمزد 902 2020-10
رشد دستمزد -0.9 2020-09
دستمزد در تولید 327269 2020-09
جمعیت 126 2019-12
سن بازنشستگی زنان 63 2019-12
سن بازنشستگی مردان 63 2019-12
مشاغل نسبت به نرم افزار 1.03 2020-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.4 2020-10
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2020-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2020-10
قیمت مصرف کننده اصلی 101 2020-10
اندازه اصل تورم -0.7 2020-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 103 2020-09
قیمت تولید 99.9 2020-10
قیمت صادرات 90.1 2020-10
قیمت واردات 82.5 2020-10
تورم مواد غذایی 1.1 2020-10
CPI مسکن آب و برق 100 2020-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.5 2020-10
تغییر قیمت تولید کننده -2.1 2020-10
توکیو CPI 101 2020-11

پول گذشته مرجع
نرخ بهره -0.1 2020-10
نرخ بهره بین بانکی -0.12 2020-12
عرضه پول M0 108157 2020-10
عرضه پول M1 915382 2020-10
عرضه پول M2 1124365 2020-10
عرضه پول M3 1471483 2020-10
ترازنامه بانک مرکزی 698231 2020-10
ذخایر ارزی 1384400 2020-10
وام به بخش خصوصی 497702 2020-10
نرخ بهره سپرده -0.2 2020-11
سرمایه گذاری سهام خارجی 458 2020-11
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی 372 2020-11
میزان رشد وام 6.2 2020-10
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 224 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 873 2020-10
حساب جاری 1660 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.6 2019-12
صادرات 6566 2020-10
واردات 5693 2020-10
بدهی خارجی 499826 2020-06
رابطه مبادله 109 2020-10
گردش سرمایه 19049 2020-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 987 2020-09
درآمد گردشگری 507000 2020-09
ورود توریست 27400 2020-10
ذخایر طلا 765 2020-09
تولید نفت خام 5 2020-07
شاخص تروریسم 2.29 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 237 2019-12
بودجه دولت -3.8 2018-12
ارزش بودجه دولت -308414 2020-06
هزینه های دولت 112314 2020-09
ارزیابی اعتبار 77 2020-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.9 2018-12
مخارج نظامی 45362 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30.62 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.95 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 29.2 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.75 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.45 2018-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -27 2020-09
شاخص PMI تولید 49 2020-11
شاخص PMI خدمات 47.8 2020-11
تولید صنعتی -3.2 2020-10
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.8 2020-10
تولید صنعتی -9 2020-09
استفاده از ظرفیت 90 2020-09
میزان سفارشات جدید 900 2020-09
سفارشات ماشین آلات -4.4 2020-09
تغییرات موجودی انبار 2122 2020-06
ورشکستگی 624 2020-10
سود شرکت سهامی 12414 2020-06
شاخص همزمان 81.1 2020-09
بررسی ناظران اقتصاد 54.5 2020-10
تولید خودرو 482607 2020-08
ثبت خودرو 221487 2020-10
شاخص اقتصادی مقدم 92.5 2020-09
تمایلات کسب و کار کوچک -44 2020-09
سرعت اینترنت 20172 2017-03
آدرس های IP 43689566 2017-03
تمام شاخص فعالیت صنعت 95.1 2020-07
تولید سیمان 4371 2020-09
شاخص رقابتی 82.27 2019-12
رتبه رقابتی 6 2019-12
پی ام آی مرکب 48.1 2020-11
شاخص فساد مالی 73 2019-12
رتبه فساد مالی 20 2019-12
آسانی کسب و کار 29 2019-12
سفارش ماشین آلات 82321 2020-10
استخراج معدن -10.3 2020-09
پی ام آی غیر توليدی -12 2020-09
سرمایه گذاری خصوصی -10.6 2020-09
رویترز صفحه اول Tankan -13 2020-11
تولید فولاد 7200 2020-10
شاخص صنعت ثریا 96.8 2020-09

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 33.7 2020-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.4 2020-10
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.4 2020-10
مخارج خانوار -10.2 2020-09
هزینه های مصرف کننده 280784 2020-09
درآمد قابل تصرف شخص 381 2020-09
پس انداز های شخصی 19 2020-09
نرخ وام بانکی 1 2020-11
تسهیلات اعتباری خریدار 434386 2020-06
قیمت گازوئیل 1.28 2020-11
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 59.3 2020-03

مسکن سازی گذشته مرجع
خانه های مسکونی نوساز -8.3 2020-10
سفارشات ساخت و ساز -0.1 2020-10
شاخص مسکن 114 2020-08
میزان ساخت و ساز -6.9 2020-07
نرخ مالکیت مسکن 61.7 2013-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 155232 2020-12
مرگ و میر کروناویروس 2274 2020-12
Coronavirus بهبود یافت 129900 2020-12
تخت بیمارستان 13.05 2017-12
بیمارستان ها 66.39 2017-12
پزشکان پزشکی 2.5 2016-12
پرستاران 12 2016-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ژاپن - شاخص های اقتصادی.