بازارها گذشته مرجع
پول 108 2019-07
بازار سهام 21467 2019-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.13 2019-07
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.9 2019-03
رشد GDP سالانه 2.2 2019-03
نرخ بیکاری 2.4 2019-05
نرخ تورم 0.7 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) 0 2019-06
نرخ بهره -0.1 2019-06
موازنه تجاری 589 2019-06
حساب جاری 1595 2019-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 253 2017-12
بودجه دولت -3.8 2018-12
اطمینان کسب و کار 7 2019-06
شاخص PMI تولید 49.3 2019-06
شاخص PMI خدمات 51.9 2019-06
ضریب اطمینان مصرف کننده 38.7 2019-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 2019-05
نرخ مالیات شرکت 30.86 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.95 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.9 2019-03
رشد GDP سالانه 2.2 2019-03
تولید ناخالص داخلی 4971 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 538162 2019-03
تولید ناخالص ملی 560558 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 128483 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 48920 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39294 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4481 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 29714 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 109204 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 232 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 26260 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 21996 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 25234 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 9567 2017-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.4 2019-05
افراد شاغل 66940 2019-05
افراد بیکار 1620 2019-05
استخدام تمام وقت 22251 2019-05
قسمت مدت زمان اشتغال 7332 2019-05
نرخ اشتغال 60.7 2019-05
نرخ مشارکت نیروی کار 62.2 2019-05
نرخ بیکاری جوانان 3.8 2019-05
بهره وری 95.5 2019-04
پست های خالی شغلی 1011 2019-05
دستمزد 313061 2019-05
حداقل دستمزد 874 2018-10
رشد دستمزد -0.2 2019-05
دستمزد در تولید 349097 2019-05
جمعیت 127 2017-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 62 2018-12
مشاغل نسبت به نرم افزار 1.62 2019-05
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.7 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) 0 2019-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2019-06
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2019-06
اندازه اصل تورم 0.6 2019-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 102 2019-03
قیمت تولید 101 2019-06
قیمت صادرات 93.2 2019-06
قیمت واردات 95.4 2019-06
تورم مواد غذایی 1.4 2019-06
CPI مسکن آب و برق 99.7 2019-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.3 2019-06
تغییر قیمت تولید کننده -0.1 2019-06
توکیو CPI 102 2019-06
پول گذشته مرجع
نرخ بهره -0.1 2019-06
نرخ بهره بین بانکی -0.08 2019-07
عرضه پول M0 101424 2019-06
عرضه پول M1 797747 2019-06
عرضه پول M2 1029615 2019-06
عرضه پول M3 1358445 2019-06
ترازنامه بانک مرکزی 564866 2019-06
ذخایر ارزی 1322279 2019-06
وام به بخش خصوصی 467388 2019-06
نرخ بهره سپرده -0.22 2019-07
سرمایه گذاری سهام خارجی -93.1 2019-07
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی 950 2019-07
میزان رشد وام 2.3 2019-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 229 2016-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 589 2019-06
حساب جاری 1595 2019-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.5 2018-12
صادرات 6585 2019-06
واردات 5995 2019-06
بدهی خارجی 462696 2019-03
رابطه مبادله 97.7 2019-06
گردش سرمایه 32149 2019-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 8222 2019-05
درآمد گردشگری 23084000 2019-05
ورود توریست 2880000 2019-06
ذخایر طلا 765 2019-06
تولید نفت خام 3 2019-03
شاخص تروریسم 2.93 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 253 2017-12
بودجه دولت -3.8 2018-12
ارزش بودجه دولت 72556 2019-03
هزینه های دولت 107734 2019-03
درخواست پناهندگی 709 2018-06
ارزیابی اعتبار 77.62
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.9 2017-12
مخارج نظامی 45362 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30.86 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.95 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 8 2019-01
نرخ تامین اجتماعی 29.2 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.75 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.45 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 7 2019-06
شاخص PMI تولید 49.3 2019-06
شاخص PMI خدمات 51.9 2019-06
تولید صنعتی -2.1 2019-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2 2019-05
تولید صنعتی -2.1 2019-05
استفاده از ظرفیت 104 2019-05
میزان سفارشات جدید 1021 2019-05
سفارشات ماشین آلات -7.8 2019-05
تغییرات موجودی انبار 2191 2019-03
ورشکستگی 734 2019-06
سود شرکت سهامی 22244 2019-03
شاخص همزمان 103 2019-05
بررسی ناظران اقتصاد 44 2019-06
تولید خودرو 699356 2019-04
ثبت خودرو 248056 2019-06
شاخص اقتصادی مقدم 95.2 2019-05
تمایلات کسب و کار کوچک -1 2019-06
سرعت اینترنت 20172 2017-03
آدرس های IP 43689566 2017-03
تمام شاخص فعالیت صنعت 107 2019-05
تولید سیمان 4775 2019-05
شاخص رقابتی 82.47 2018-12
رتبه رقابتی 5 2018-12
پی ام آی مرکب 50.8 2019-06
شاخص فساد مالی 73 2018-12
رتبه فساد مالی 18 2018-12
آسانی کسب و کار 39 2018-12
سفارش ماشین آلات 98829 2019-06
استخراج معدن -2 2019-05
پی ام آی غیر توليدی 23 2019-06
سرمایه گذاری خصوصی 6.1 2019-03
رویترز صفحه اول Tankan 3 2019-07
تولید فولاد 8676 2019-05
شاخص صنعت ثریا 107 2019-05
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 38.7 2019-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 2019-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.2 2019-05
مخارج خانوار 4 2019-05
هزینه های مصرف کننده 300366 2019-03
درآمد قابل تصرف شخص 338 2019-05
پس انداز های شخصی 2.5 2019-05
نرخ وام بانکی 1 2019-05
تسهیلات اعتباری خریدار 331784 2019-03
قیمت گازوئیل 1.35 2019-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 58.1 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
خانه های مسکونی نوساز -8.7 2019-05
سفارشات ساخت و ساز -16.9 2019-05
شاخص مسکن 115 2019-03
نرخ مالکیت مسکن 61.7 2013-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ژاپن - شاخص های اقتصادی.