ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - ژاپن - بهره وری.

Ok
width
height
Japan Productivity

ژاپن کار گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 2.80 2.90 5.50 1.00 در صد [+]
افراد شاغل 66370.00 66290.00 67820.00 38370.00 هزار [+]
افراد بیکار 1940.00 1970.00 3680.00 490.00 هزار [+]
قسمت مدت زمان اشتغال 7248.00 7333.00 7613.00 1988.00 هزار [+]
استخدام تمام وقت 22390.00 22474.00 22474.00 19397.00 هزار [+]
نرخ اشتغال 60.20 60.10 65.40 55.90 در صد [+]
نرخ مشارکت نیروی کار 61.90 61.80 74.00 58.50 در صد [+]
نرخ بیکاری جوانان 4.00 5.10 10.90 1.60 در صد [+]
بهره وری 85.10 83.70 117.70 66.80 امتیاز [+]
پست های خالی شغلی 742.49 686.12 1026.96 266.29 هزار [+]
دستمزد 301986.00 307921.00 883791.00 52914.00 JPY/Month [+]
دستمزد در تولید 329063.00 333210.00 868487.00 9785.00 JPY/Month [+]
رشد دستمزد -1.70 -2.10 35.02 -7.10 در صد [+]
حداقل دستمزد 901.00 874.00 901.00 663.00 JPY / ساعت [+]
جمعیت 126.01 126.25 128.06 83.20 میلیون [+]
سن بازنشستگی زنان 63.00 62.00 63.00 60.00 [+]
سن بازنشستگی مردان 63.00 62.00 63.00 60.00 [+]
مشاغل نسبت به نرم افزار 1.11 1.20 1.93 0.42 [+]
[+]