گذشته قبلی
پول 104 104
بازار سهام 31607 31501 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.5 6.9 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.5 5.5 در صد
نرخ بیکاری 3.6 3.6 در صد
آمار اشتغال غیر کشاورزی 390 436 هزار
نرخ تورم 8.6 8.3 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 1 0.3 در صد
نرخ بهره 1.75 1 در صد
موازنه تجاری -87077 -107651 USD - میلیون
حساب جاری -291418 -224837 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.6 -2.9 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 137 128 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -16.7 -14.9 درصد از تولید ناخالص داخلی
اطمینان کسب و کار 56.1 55.4 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 52.4 57 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) غیر توليدی 55.9 57.1 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 51.6 53.4 امتیاز
ضریب اطمینان مصرف کننده 50 58.4 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -0.3 0.7 در صد
جواز ساختمان 1695 1823 هزار
نرخ مالیات شرکت 21 21 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 37 37 در صد
گذشته قبلی
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.5 6.9 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.5 5.5 در صد
تولید ناخالص داخلی 20937 21433 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 19731 19806 USD - میلیارد
تولید ناخالص ملی 19934 20039 USD - میلیارد
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3669 3609 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 58510 60837 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 60236 62631 USD
رشد کامل تولید ناخالص داخلی 5.7 -3.4 در صد
QQ فروش GDP -0.4 1.5 در صد
میزان هزینه های مصرف کننده واقعی 3.1 2.5 در صد
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 239 237 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 649 665 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2381 2320 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از معادن 420 408 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2246 2246 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از خدمات 13786 13507 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 516 505 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 272 278 USD - میلیارد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 3.6 3.6 در صد
آمار اشتغال غیر کشاورزی 390 436 هزار
اشتغال دولتی 57 31 هزار
صورت پرداخت های خصوصی 333 405 هزار
صورت های پرداخت توليد 18 61 هزار
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 229 231 هزار
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 1315 1310 هزار
ADP تغییر اشتغال 128 202 هزار
افراد شاغل 158426 158105 هزار
افراد بیکار 5950 5941 هزار
درآمد متوسط ساعتی 0.3 0.3 در صد
میانگین ساعات کار در هفته 34.6 34.6 ساعت ها
نرخ مشارکت نیروی کار 62.3 62.2 در صد
نرخ بیکاری بلند مدت 1.07 1.03 در صد
نرخ بیکاری جوانان 7.8 7.9 در صد
هزینه های کار 128 124 امتیاز
بهره وری 111 113 امتیاز
پست های خالی شغلی 11981 11737 هزار
پیشنهادات شغلی 11400 11855 هزار
چلنجر کاهش شغل 20712 24286 افراد
دستمزد 27.33 27.12 USD / ساعت
حداقل دستمزد 7.25 7.25 USD / ساعت
رشد دستمزد 11.67 11.69 در صد
دستمزد در تولید 24.93 24.82 USD / ساعت
شاخص هزینه استخدام 1.4 1 در صد
جمعیت 332 329 میلیون
سن بازنشستگی زنان 66.17 66
سن بازنشستگی مردان 66.17 66
تغییرات سالیانه متوسط درآمد ساعتی 5.2 5.5 در صد
مزایای شاخص هزینه اشتغال 1.8 0.9 در صد
دستمزد شاخص هزینه اشتغال 1.2 1 در صد
اطلاعیه برنامه های استخدام 126083 88622 افراد
ترک شغل 4424 4449 هزار
نرخ ترک شغل 2.9 2.9 در صد
نرخ اشتغال 60.1 60 در صد
استخدام تمام وقت 132800 132067 هزار
میانگین مطالبات بیکاری 4 هفته ای 224 219 هزار
ادعاهای کمک به بیکاری همه گیر 0.9 1.55 هزار
قسمت مدت زمان اشتغال 25766 26091 هزار
گذشته قبلی
نرخ تورم 8.6 8.3 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 1 0.3 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 292 289 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی 292 290 امتیاز
اندازه اصل تورم 6 6.2 در صد
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 124 121 امتیاز
قیمت تولید 139 138 امتیاز
تغییر قیمت تولید کننده 10.8 10.9 در صد
قیمت صادرات 165 161 امتیاز
قیمت واردات 148 148 امتیاز
تورم مواد غذایی 10.1 9.4 در صد
تغییر سالانه شاخص قیمت اصلی PCE 4.9 5.2 در صد
هسته PCE قیمت کاهش یافت 5.1 5 در صد
قیمت های اصلی تولید کننده (ماهانه) 0.5 0.2 در صد
قیمت‌های اصلی تولیدکننده (سالانه) 8.3 8.6 در صد
تورم انرژی 34.6 30.27 در صد
انتظارات تورم 5 ساله میشیگان 3.1 3 در صد
انتظارات تورمی میشیگان 5.3 5.3 در صد
تغییر سالانه شاخص قیمت PCE 6.3 6.6 در صد
قیمت PCE کاهش یافت 7 6.4 در صد
تورم قیمت تولید کننده (ماهانه) 0.8 0.4 در صد
تورم اجاره 5.45 5.14 در صد
خدمات تورم 5.74 5.37 در صد
صفحه اول PCE قیمت هسته 122 121 امتیاز
قیمت تولید کننده هسته 134 134 امتیاز
هسته مرکزی CPI 5.76 5.83 در صد
CPI مسکن آب و برق 298 295 امتیاز
میانه CPI 5.53 5.23 در صد
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 274 267 امتیاز
CPI - کوتاه شده - منظور داشتن 6.53 6.16 در صد
انتظارات تورم 6.6 6.3 در صد
شاخص قیمت PCE 121 121 امتیاز
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 179 179 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 593739529 593720506 دوزها
موارد کروناویروس 80155397 80150811 افراد
مرگ و میر کروناویروس 982565 982533 افراد
تخت بیمارستان 2.83 2.87 به ازای هر 1000 نفر
بیمارستان ها 18.81 19.11 به ازای هر - یک - میلیون نفر
پزشکان پزشکی 2.77 2.74 به ازای هر 1000 نفر
پرستاران 11.79 11.98 به ازای هر 1000 نفر
گذشته قبلی
نرخ بهره 1.75 1 در صد
نرخ بهره بین بانکی 2.23 2.23 در صد
عرضه پول M0 5885200 6134500 USD - میلیون
عرضه پول M1 20620 20710 USD - میلیارد
عرضه پول M2 21728 21810 USD - میلیارد
ترازنامه بانک 22654 22720 USD - میلیارد
ترازنامه بانک مرکزی 8934346 8932420 USD - میلیون
ذخایر ارزی خارجی 37610 37054 USD - میلیون
وام به بخش خصوصی 2599 2561 USD - میلیارد
نرخ تامین مالی شبانه تضمینی 1.44 1.44 در صد
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی -1200 48795 USD - میلیون
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 236 218 در صد
نرخ بهره 1.46 1.46
گذشته قبلی
موازنه تجاری -87077 -107651 USD - میلیون
حساب جاری -291418 -224837 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.6 -2.9 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 252621 244112 USD - میلیون
واردات 339697 351763 USD - میلیون
بدهی خارجی 23370708 22824293 USD - میلیون
رابطه مبادله 115 113 امتیاز
گردش سرمایه 1300 108700 USD - میلیون
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 70681 74700 USD - میلیون
Tic گردش بلند مدت خالص 87697 23057 USD - میلیون
ذخایر طلا 8133 8133 تن
تولید نفت خام 11655 11312 BBL/D/1K
تراز تجاری کالا -105942 -125937 USD - میلیون
صادرات نفت 9298 9102 USD - میلیون
شاخص تروریسم 5.26 5.69
درآمد گردشگری 10110 9398 USD - میلیون
ورود توریست 2269089 2508236
فروش اسلحه 9372 10788 SIPRI - TIV - میلیون
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 137 128 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -16.7 -14.9 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت -66000 308000 USD - میلیون
هزینه های دولت 3336 3359 USD - میلیارد
درآمدهای دولت 388993 863649 USD - میلیون
بدهی های دولت 30499619 30374155 USD - میلیون
هزینه های مالی 455216 555434 USD - میلیون
درخواست پناهندگی 191367 214249 افراد
ارزیابی اعتبار 98
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 44 35.68 درصد از تولید ناخالص داخلی
مخارج نظامی 766583 734344 USD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 21 21 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 37 37 در صد
نرخ مالیات بر فروش 0 0 در صد
نرخ تامین اجتماعی 15.3 15.3 در صد
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.65 7.65 در صد
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.65 7.65 در صد
گذشته قبلی
اطمینان کسب و کار 56.1 55.4 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 52.4 57 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) غیر توليدی 55.9 57.1 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 51.6 53.4 امتیاز
پی ام آی مرکب 51.2 53.6 امتیاز
تولید صنعتی 5.8 6.3 در صد
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.2 1.4 در صد
تولید صنعتی 4.8 5.8 در صد
میزان استفاده ازظرفیت تولید 79.04 78.91 در صد
میزان سفارشات کالاهای بادوام 0.4 0.6 در صد
سفارش کالاهای بادوام به استثناء سلاح 0.3 1.2 در صد
سفارش کالاهای بادوام به استثناء وسایل حمل و نقل 0.3 1.1 در صد
سفارشات کارخانه سابق حمل و نقل 0.3 2.2 در صد
سفارشات کارخانه 0.3 1.8 در صد
میزان سفارشات جدید 533188 557321 USD - میلیون
موجودی انبارهای تجاری 1.2 2.4 در صد
تغییرات موجودی انبار 150 193 USD - میلیارد
موجودی انبارهای عمده فروشی 2.2 2.7 در صد
ورشکستگی 13160 14347 بانک اطلاعات شرکتها
سود شرکت سهامی 2418 2527 USD - میلیارد
NFIB شاخص خوش بینی کسب و کار 93.1 93.2 امتیاز
شاخص فعالیتهای ملی بانک فدرال شیکاگو 0.01 0.4 امتیاز
شاخص تولید بانک فدرال دالاس -7.3 1.1 امتیاز
نیویورک شاخص تولیدات امپایر -1.2 -11.6 امتیاز
شاخص تولیدات بانک فدرال فیلادلفیا -3.3 2.6 امتیاز
Richmond Fed شاخص توليد -9 14 امتیاز
پی ام آی شیکاگو 60.3 56.4 امتیاز
تولید خودرو 1.83 1.84 میلیون واحد
ثبت خودرو 266 279 هزار
مجموع فروش خودرو 12.7 14.3 میلیون
تغییر سهام نفت خام 1.96 2.03 BBL / 1Million
تغییر سهام گازوئیل -710 -812 هزار بشکه
سهام گاز طبیعی تغییر 74 92 میلیارد فوت مکعب
شاخص اقتصادی مقدم 133 133 امتیاز
(API) تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا 5.61 0.74 BBL / 1Million
شاخص اشتغال CFNAI 0.08 0.1 امتیاز
CFNAI مصرف شخصی و شاخص مسکن -0.11 0.08 امتیاز
شاخص تولید CFNAI -0.01 0.26 در صد
فهرست سفارشات و موجودی های فروش CFNAI 0.05 0.04 در صد
خطوط نفت خام 594 584
شاخص اشتغال تولیدی فدرال رزرو دالاس 20.9 24.6 امتیاز
شاخص سفارشات جدید تولید فدرال رزرو دالاس 3.2 12.1 امتیاز
شاخص قیمت های پرداخت شده تولیدی فدرال رزرو دالاس 61.8 61.5 امتیاز
شاخص تولید تولیدی فدرال رزرو دالاس 18.8 10.8 امتیاز
شاخص محموله های تولیدی فدرال رزرو دالاس 13.1 11.8 امتیاز
شاخص خدمات فدرال رزرو دالاس 1.5 8.2 امتیاز
شاخص درآمد خدمات فدرال رزرو دالاس 6.3 11.2 امتیاز
سرعت اینترنت 18748 17236 KBps
آدرس های IP 128949703 127873899 IP
ISM استخدام تولید 49.6 49.6 امتیاز
ISM سفارشات جدید تولید 55.1 55.1 امتیاز
ISM قیمتهای تولید 82.2 82.2 امتیاز
فعالیت تجاری غیر تولیدی ISM 54.5 59.1 امتیاز
استخدام غیر تولیدی ISM 50.2 49.5 امتیاز
سفارشات جدید غیر تولیدی ISM 57.6 54.6 امتیاز
قیمت های غیر تولیدی ISM 82.1 84.6 امتیاز
شاخص ترکیبی فدرال رزرو کانزاس 12 23 امتیاز
شاخص اشتغال فدرال رزرو کانزاس 18 34 امتیاز
شاخص سفارشات جدید فدرال رزرو کانزاس -8 15 امتیاز
شاخص قیمت پرداختی فدرال رزرو کانزاس 71 72 امتیاز
شاخص محموله های فدرال رزرو کانزاس -3 17 امتیاز
(محصولات تولیدی (تغییرات ماهیانه -0.1 0.8 در صد
سفارشات کالاهای سرمایه ای غیر دفاعی هواپیماهای قبلی 0.3 1.1 در صد
شاخص اشتغال NY Empire State 19 14 امتیاز
فهرست سفارش‌های جدید NY Empire State 5.3 -8.8 امتیاز
جدید - امپراتوری - دولت - قیمت - پرداخت شده - فهرست مطالب 78.6 73.7 امتیاز
فهرست حمل و نقل امپایر ایالت نیویورک 4 -15.4 امتیاز
شرایط تجاری فیلی فدرال رزرو -6.8 2.5 امتیاز
شاخص فیلی فدرال CAPEX 11.7 9.6 امتیاز
استخدام فیلی فدرال رزرو 28.1 25.5 امتیاز
فیلی فدرال سفارشات جدید -12.4 22.1 امتیاز
قیمت های فیلی فدرال پرداخت شد 64.5 78.9 امتیاز
موجودی های خرده فروشی خودروهای سابق 1.7 3.5 در صد
محموله های تولیدی فدرال رزرو ریچموند -14 17 امتیاز
شاخص خدمات فدرال رزرو ریچموند 8 13 امتیاز
توتال ریگ 753 740
واردات نفت خام API -0.14 0.85 BBL / 1Million
برنامه های خام API -0.11 0.29 BBL / 1Million
شماره كوشش API -0.39 -1.07 BBL / 1Million
سهام تقطیر API -1.66 0.23 BBL / 1Million
سهام بنزین API 1.22 -2.16 BBL / 1Million
روغن گرمایش API 0.05 -0.09 BBL / 1Million
واردات محصول API -0.03 -0.31 BBL / 1Million
شاخص رقابتی 83.67 85.64 امتیاز
رتبه رقابتی 2 1
شاخص فساد مالی 67 67 امتیاز
رتبه فساد مالی 27 25
واردات روغن کراود -662 1694 هزار بشکه
ذخیره سهام نفت خام -826 -1593 هزار بشکه
تولید سوخت تقطیر -57 17 هزار بشکه
STOCKS مقطر 725 2592 هزار بشکه
آسانی کسب و کار 6 8
تولید بنزین -22 73 هزار بشکه
سهام غلات ذرت 7.85 11.65 میلیارد - بوشل
سهام غلات سویا 1.93 3.15 میلیارد - بوشل
ذخایر دانه گندم 1.03 1.39 میلیارد - بوشل
سهام نفت گرمایش -374 -508 هزار بشکه
شاخص توليد فدرال رزرو بانک کانزاس -1 19 امتیاز
هزینه های موجودی LMI 88.1 87.7 امتیاز
LMI شاخص مدیران تدارکات جاری 67.1 69.7 امتیاز
آینده شاخص مدیریت تدارکات LMI 66 67.8 امتیاز
قیمت حمل و نقل LMI 65.3 73.9 امتیاز
قیمت انبار LMI 87.5 85.8 امتیاز
استخراج معدن 9 9.4 در صد
پالایشگاه نفت خام اجرا می شود -67 354 هزار بشکه
تولید فولاد 7200 6900 هزار تن
گذشته قبلی
ضریب اطمینان مصرف کننده 50 58.4 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -0.3 0.7 در صد
خرده فروشی به استثنا اتومبیل 0.5 0.4 در صد
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 8.09 7.82 در صد
هزینه های مصرف کننده 13925 13818 USD - میلیارد
درآمد قابل تصرف شخص 18381 18520 USD - میلیارد
هزینه های شخصی 0.9 1.4 در صد
درآمد شخصی 0.4 0.5 در صد
پس انداز های شخصی 4.4 6.2 در صد
تسهیلات اعتباری خریدار 38.07 47.34 USD - میلیارد
اعتبار بخش خصوصی 11203 11086 USD - میلیارد
نرخ وام بانکی 3.94 3.5 در صد
شاخص خوشبینی اقتصادی 38.1 41.2
شاخص Redbook 12.8 11.4 در صد
حساب های کارت اعتباری 537 532 میلیون ها نفر
وام خودرو مانده بدهی 1.47 1.46 تریلیون - دلار آمریکا
کارت های اعتباری مانده بدهی 0.84 0.86 تریلیون - دلار آمریکا
وام مسکن مانده بدهی 11.18 10.93 تریلیون - دلار آمریکا
مانده بدهی وام دانشجویی 1.59 1.58 تریلیون - دلار آمریکا
کل مانده بدهی 15.84 15.58 تریلیون - دلار آمریکا
انتظارات مصرف کننده میشیگان 47.5 55.2 امتیاز
شرایط اقتصادی فعلی میشیگان 53.8 63.3 امتیاز
خرده فروشی گاز و خودرو (ماهانه) 0.1 0.8 در صد
فروش فروشگاه زنجیره ای 2628 2513 USD - میلیون
قیمت گازوئیل 1.17 1.08 USD / لیتر
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 78.5 79 درصد از تولید ناخالص داخلی
گذشته قبلی
جواز ساختمان 1695 1823 هزار
خانه های مسکونی نوساز 1549 1810 هزار واحد
فروش خانه جدید 696 629 هزار واحد
پیش فروش خانه -9.1 -8.6 در صد
فروش خانه موجود 5410 5600 هزار
هزینه های ساخت و ساز 0.2 0.3 در صد
شاخص مسکن 386 381 امتیاز
NAHB شاخص بازار مسکن 67 69
نرخ رهن 5.98 5.65 در صد
درخواست وام مسکن 4.2 6.6 در صد
متوسط اندازه وام مسکن 422 419 هزار تومان
(تغییرات ماهیانه)مجوزساخت -7 -3 در صد
شاخص قیمت خانه کیس شیلر (ماهانه) 3.1 2.4 در صد
شاخص قیمت خانه کیس شیلر (سالانه) 21.2 20.3 در صد
تغییرات ماهیانه فروش مسکن موجود -3.4 -2.6 در صد
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت مسکن 1.5 1.9 در صد
شاخص بهای مسکن (سالانه) 19 19.3 در صد
شروع ساخت و ساز مسکن (ماهیانه) -14.4 5.5 در صد
شاخص بازار وام مسکن MBA 320 307 امتیاز
شاخص بازپرداخت وام مسکن MBA 713 736 امتیاز
شاخص خرید MBA 243 225 امتیاز
تغییرات ماهیانه فروش مسکن نوساز 10.7 -12 در صد
تغییرات ماهیانه پیش فروش مسکن -3.9 -1.6 در صد
کل موجودی مسکن 1160 1030 هزاران نفر
شاخص قیمت مس‍‍کن Case Shiller 306 296 امتیاز
نرخ مالکیت مسکن 65.4 65.5 در صد
قیمت های خانه های مجرد خانوادگی 407600 391200 USD
نسبت قیمت به اجاره 139 135


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایالات متحده - شاخص های اقتصادی.