گذشته قبلی
پول 96.06 95.51
بازار سهام 33688 34265 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.3 6.7 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.9 12.2 در صد
نرخ بیکاری 3.9 4.2 در صد
آمار اشتغال غیر کشاورزی 199 249 هزار
نرخ تورم 7 6.8 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 0.8 در صد
نرخ بهره 0.25 0.25 در صد
موازنه تجاری -80200 -67158 USD - میلیون
حساب جاری -214774 -198319 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.1 -2.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 128 107 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -14.9 -4.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
اطمینان کسب و کار 58.7 61.1 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 55 57.7 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) غیر توليدی 62 69.1 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 50.9 57.6 امتیاز
ضریب اطمینان مصرف کننده 68.8 70.6 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -1.9 0.2 در صد
جواز ساختمان 1873 1717 هزار
نرخ مالیات شرکت 21 21 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 37 37 در صد
گذشته قبلی
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.3 6.7 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.9 12.2 در صد
تولید ناخالص داخلی 20937 21433 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 19479 19368 USD - میلیارد
تولید ناخالص ملی 19707 19568 USD - میلیارد
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3585 3593 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 58510 60837 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 60236 62631 USD
QQ فروش GDP 0.1 8.1 در صد
میزان هزینه های مصرف کننده واقعی 2 12 در صد
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 237 243 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 665 691 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2320 2329 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از معادن 408 416 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2246 2218 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از خدمات 13507 13379 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 505 491 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 278 290 USD - میلیارد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 3.9 4.2 در صد
آمار اشتغال غیر کشاورزی 199 249 هزار
اشتغال دولتی -12 -21 هزار
صورت پرداخت های خصوصی 211 270 هزار
صورت های پرداخت توليد 26 35 هزار
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 286 231 هزار
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 1635 1551 هزار
ADP تغییر اشتغال 807 505 هزار
افراد شاغل 155975 155324 هزار
افراد بیکار 6319 6802 هزار
درآمد متوسط ساعتی 0.6 0.4 در صد
میانگین ساعات کار در هفته 34.7 34.7 ساعت ها
نرخ مشارکت نیروی کار 61.9 61.9 در صد
نرخ بیکاری بلند مدت 1.24 1.35 در صد
نرخ بیکاری جوانان 8.2 8.4 در صد
هزینه های کار 123 120 امتیاز
بهره وری 111 113 امتیاز
پست های خالی شغلی 9912 11476 هزار
پیشنهادات شغلی 10562 11033 هزار
چلنجر کاهش شغل 19052 14875 افراد
دستمزد 26.61 26.4 USD / ساعت
حداقل دستمزد 7.25 7.25 USD / ساعت
رشد دستمزد 9.77 10.97 در صد
دستمزد در تولید 24.42 24.27 USD / ساعت
شاخص هزینه استخدام 1.3 0.7 در صد
جمعیت 329 328 میلیون
سن بازنشستگی زنان 66.17 66
سن بازنشستگی مردان 66.17 66
تغییرات سالیانه متوسط درآمد ساعتی 4.7 5.1 در صد
مزایای شاخص هزینه اشتغال 0.9 0.4 در صد
دستمزد شاخص هزینه اشتغال 1.5 0.9 در صد
اطلاعیه برنامه های استخدام 89984 6527 افراد
ترک شغل 4527 4157 هزار
نرخ ترک شغل 3 2.8 در صد
نرخ اشتغال 59.5 59.3 در صد
استخدام تمام وقت 130191 129260 هزار
میانگین مطالبات بیکاری 4 هفته ای 231 211 هزار
ادعاهای کمک به بیکاری همه گیر 0.9 1.55 هزار
قسمت مدت زمان اشتغال 25681 25948 هزار
گذشته قبلی
نرخ تورم 7 6.8 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 0.8 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 280 279 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی 285 283 امتیاز
اندازه اصل تورم 5.5 4.9 در صد
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 119 117 امتیاز
قیمت تولید 131 131 امتیاز
تغییر قیمت تولید کننده 9.7 9.8 در صد
قیمت صادرات 144 147 امتیاز
قیمت واردات 138 138 امتیاز
تورم مواد غذایی 6.3 6.1 در صد
هسته PCE قیمت کاهش یافت 4.6 6.1 در صد
قیمت های اصلی تولید کننده (ماهانه) 0.5 0.9 در صد
قیمت‌های اصلی تولیدکننده (سالانه) 8.3 7.9 در صد
انتظارات تورم 5 ساله میشیگان 3.1 2.9 در صد
انتظارات تورمی میشیگان 4.9 4.8 در صد
قیمت PCE کاهش یافت 5.3 6.5 در صد
تورم قیمت تولید کننده (ماهانه) 0.2 1 در صد
صفحه اول PCE قیمت هسته 119 119 امتیاز
قیمت تولید کننده هسته 130 129 امتیاز
هسته مرکزی CPI 4.5 4.1 در صد
CPI مسکن آب و برق 288 286 امتیاز
میانه CPI 3.8 3.5 در صد
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 246 246 امتیاز
CPI - کوتاه شده - منظور داشتن 4.8 4.6 در صد
انتظارات تورم 6 6 در صد
شاخص قیمت PCE 118 117 امتیاز
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 161 161 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 534608709 534550701 دوزها
موارد کروناویروس 69308111 68663297 افراد
مرگ و میر کروناویروس 860247 857768 افراد
تخت بیمارستان 2.83 2.87 به ازای هر 1000 نفر
بیمارستان ها 18.81 19.11 به ازای هر - یک - میلیون نفر
پزشکان پزشکی 2.77 2.74 به ازای هر 1000 نفر
پرستاران 11.79 11.98 به ازای هر 1000 نفر
گذشته قبلی
نرخ بهره 0.25 0.25 در صد
نرخ بهره بین بانکی 0.26 0.26 در صد
عرضه پول M0 6394800 6331000 USD - میلیون
عرضه پول M1 20345 20083 USD - میلیارد
عرضه پول M2 21437 21187 USD - میلیارد
ترازنامه بانک 22846 22790 USD - میلیارد
ترازنامه بانک مرکزی 8867834 8788278 USD - میلیون
ذخایر ارزی خارجی 40816 41276 USD - میلیون
وام به بخش خصوصی 2496 2444 USD - میلیارد
نرخ تامین مالی شبانه تضمینی 0.04 0.04 در صد
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی 66400 -43500 USD - میلیون
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 236 218 در صد
نرخ بهره 0.05 0.05
گذشته قبلی
موازنه تجاری -80200 -67158 USD - میلیون
حساب جاری -214774 -198319 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.1 -2.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 224215 223856 USD - میلیون
واردات 304388 291014 USD - میلیون
بدهی خارجی 22824293 22595448 USD - میلیون
رابطه مبادله 113 111 امتیاز
گردش سرمایه 223900 139300 USD - میلیون
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 74515 66844 USD - میلیون
Tic گردش بلند مدت خالص 137446 7100 USD - میلیون
ذخایر طلا 8133 8133 تن
تولید نفت خام 11473 10809 BBL/D/1K
تراز تجاری کالا -97780 -83196 USD - میلیون
صادرات نفت 6942 6548 USD - میلیون
شاخص تروریسم 5.26 5.69
درآمد گردشگری 6169 6409 USD - میلیون
ورود توریست 2002051 1733232
فروش اسلحه 9372 10788 SIPRI - TIV - میلیون
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 128 107 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -14.9 -4.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت -21303 -191335 USD - میلیون
هزینه های دولت 3382 3374 USD - میلیارد
درآمدهای دولت 486738 281208 USD - میلیون
بدهی های دولت 29617215 28907987 USD - میلیون
هزینه های مالی 508041 472543 USD - میلیون
درخواست پناهندگی 191367 214249 افراد
ارزیابی اعتبار 98
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 44 35.68 درصد از تولید ناخالص داخلی
مخارج نظامی 766583 734344 USD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 21 21 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 37 37 در صد
نرخ مالیات بر فروش 0 0 در صد
نرخ تامین اجتماعی 15.3 15.3 در صد
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.65 7.65 در صد
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.65 7.65 در صد
گذشته قبلی
اطمینان کسب و کار 58.7 61.1 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 55 57.7 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) غیر توليدی 62 69.1 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 50.9 57.6 امتیاز
پی ام آی مرکب 50.8 57 امتیاز
تولید صنعتی 3.7 5 در صد
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.1 0.7 در صد
تولید صنعتی 3.5 4.5 در صد
میزان استفاده ازظرفیت تولید 76.5 76.6 در صد
میزان سفارشات کالاهای بادوام 2.5 0.1 در صد
سفارش کالاهای بادوام به استثناء سلاح 2 1.3 در صد
سفارش کالاهای بادوام به استثناء وسایل حمل و نقل 0.8 0.3 در صد
سفارشات کارخانه سابق حمل و نقل 0.8 1.5 در صد
سفارشات کارخانه 1.6 1.2 در صد
میزان سفارشات جدید 531836 522138 USD - میلیون
موجودی انبارهای تجاری 1.3 1.3 در صد
تغییرات موجودی انبار -66.77 -169 USD - میلیارد
موجودی انبارهای عمده فروشی 1.4 2.5 در صد
ورشکستگی 16140 18511 بانک اطلاعات شرکتها
سود شرکت سهامی 2523 2441 USD - میلیارد
NFIB شاخص خوش بینی کسب و کار 98.9 98.4 امتیاز
شاخص فعالیتهای ملی بانک فدرال شیکاگو -0.15 0.44 امتیاز
شاخص تولید بانک فدرال دالاس 8.1 11.8 امتیاز
نیویورک شاخص تولیدات امپایر -0.7 31.9 امتیاز
شاخص تولیدات بانک فدرال فیلادلفیا 23.2 15.4 امتیاز
Richmond Fed شاخص توليد 16 12 امتیاز
پی ام آی شیکاگو 63.1 61.8 امتیاز
تولید خودرو 1.78 1.42 میلیون واحد
ثبت خودرو 224 215 هزار
مجموع فروش خودرو 12.44 12.86 میلیون
تغییر سهام نفت خام 0.52 -4.55 BBL / 1Million
تغییر سهام گازوئیل 5873 7961 هزار بشکه
سهام گاز طبیعی تغییر -206 -179 میلیارد - CF
شاخص اقتصادی مقدم 131 131 امتیاز
(API) تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا 1.4 -1.08 BBL / 1Million
شاخص اشتغال CFNAI 0.18 0.24 امتیاز
CFNAI مصرف شخصی و شاخص مسکن -0.05 0.03 امتیاز
شاخص تولید CFNAI 0.21 0.44 در صد
فهرست سفارشات و موجودی های فروش CFNAI 0.03 0.05 در صد
خطوط نفت خام 491 492
شاخص اشتغال تولیدی فدرال رزرو دالاس 30.9 28.5 امتیاز
شاخص سفارشات جدید تولید فدرال رزرو دالاس 18.1 19.6 امتیاز
شاخص قیمت های پرداخت شده تولیدی فدرال رزرو دالاس 66.2 82.1 امتیاز
شاخص تولید تولیدی فدرال رزرو دالاس 26.7 27.4 امتیاز
شاخص محموله های تولیدی فدرال رزرو دالاس 19.1 24.3 امتیاز
شاخص خدمات فدرال رزرو دالاس 12.9 22.7 امتیاز
شاخص درآمد خدمات فدرال رزرو دالاس 20.4 25.4 امتیاز
سرعت اینترنت 18748 17236 KBps
آدرس های IP 128949703 127873899 IP
ISM استخدام تولید 54.2 53.3 امتیاز
ISM سفارشات جدید تولید 60.4 61.5 امتیاز
ISM قیمتهای تولید 68.2 82.4 امتیاز
فعالیت تجاری غیر تولیدی ISM 67.6 74.6 امتیاز
استخدام غیر تولیدی ISM 54.9 56.5 امتیاز
سفارشات جدید غیر تولیدی ISM 61.5 69.7 امتیاز
قیمت های غیر تولیدی ISM 82.5 82.3 امتیاز
شاخص ترکیبی فدرال رزرو کانزاس 24 24 امتیاز
شاخص اشتغال فدرال رزرو کانزاس 18 27 امتیاز
شاخص سفارشات جدید فدرال رزرو کانزاس 27 -4 امتیاز
شاخص قیمت پرداختی فدرال رزرو کانزاس 73 77 امتیاز
شاخص محموله های فدرال رزرو کانزاس 20 2 امتیاز
(محصولات تولیدی (تغییرات ماهیانه -0.3 0.6 در صد
سفارشات کالاهای سرمایه ای غیر دفاعی هواپیماهای قبلی -0.1 0.9 در صد
شاخص اشتغال NY Empire State 16.1 21.4 امتیاز
فهرست سفارش‌های جدید NY Empire State -5 27.1 امتیاز
جدید - امپراتوری - دولت - قیمت - پرداخت شده - فهرست مطالب 76.7 80.2 امتیاز
فهرست حمل و نقل امپایر ایالت نیویورک 1 27.1 امتیاز
شرایط تجاری فیلی فدرال رزرو 28.7 19 امتیاز
شاخص فیلی فدرال CAPEX 26.2 20 امتیاز
استخدام فیلی فدرال رزرو 26.1 33.9 امتیاز
فیلی فدرال سفارشات جدید 17.9 13.7 امتیاز
قیمت های فیلی فدرال پرداخت شد 72.5 66.1 امتیاز
موجودی های خرده فروشی خودروهای سابق 1.3 0.7 در صد
محموله های تولیدی فدرال رزرو ریچموند 12 0 امتیاز
شاخص خدمات فدرال رزرو ریچموند 12 8 امتیاز
توتال ریگ 604 601
واردات نفت خام API 0.11 0.37 BBL / 1Million
برنامه های خام API -0.1 -0.34 BBL / 1Million
شماره كوشش API -1.5 -3.66 BBL / 1Million
سهام تقطیر API -1.18 3.04 BBL / 1Million
سهام بنزین API 3.46 10.86 BBL / 1Million
روغن گرمایش API -0.22 0.28 BBL / 1Million
واردات محصول API -0.09 -0.02 BBL / 1Million
شاخص رقابتی 83.67 85.64 امتیاز
رتبه رقابتی 2 1
شاخص فساد مالی 67 69 امتیاز
رتبه فساد مالی 25 23
واردات روغن کراود 21 784 هزار بشکه
ذخیره سهام نفت خام -1314 -2468 هزار بشکه
تولید سوخت تقطیر -60 -177 هزار بشکه
STOCKS مقطر -1431 2537 هزار بشکه
آسانی کسب و کار 6 8
تولید بنزین 114 68 هزار بشکه
سهام غلات ذرت 11.65 1.24 میلیارد - بوشل
سهام غلات سویا 3.15 0.26 میلیارد - بوشل
ذخایر دانه گندم 1.39 1.78 میلیارد - بوشل
سهام نفت گرمایش 247 -166 هزار بشکه
شاخص توليد فدرال رزرو بانک کانزاس 10 17 امتیاز
هزینه های موجودی LMI 84 87.6 امتیاز
LMI شاخص مدیران تدارکات جاری 70.1 73.4 امتیاز
آینده شاخص مدیریت تدارکات LMI 72.9 71.2 امتیاز
قیمت حمل و نقل LMI 87.6 93.2 امتیاز
قیمت انبار LMI 82.1 90.3 امتیاز
استخراج معدن 11 8.9 در صد
پالایشگاه نفت خام اجرا می شود -120 -294 هزار بشکه
تولید فولاد 7200 7500 هزار تن
گذشته قبلی
ضریب اطمینان مصرف کننده 68.8 70.6 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -1.9 0.2 در صد
خرده فروشی به استثنا اتومبیل -2.3 0.1 در صد
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 16.9 18.2 در صد
هزینه های مصرف کننده 13724 13666 USD - میلیارد
درآمد قابل تصرف شخص 18169 18108 USD - میلیارد
هزینه های شخصی 0.6 1.4 در صد
درآمد شخصی 0.4 0.5 در صد
پس انداز های شخصی 6.9 7.1 در صد
تسهیلات اعتباری خریدار 39.99 16 USD - میلیارد
اعتبار بخش خصوصی 10716 10591 USD - میلیارد
نرخ وام بانکی 3.25 3.25 در صد
شاخص خوشبینی اقتصادی 44.7 48.4
شاخص Redbook 15.2 14.4 در صد
انتظارات مصرف کننده میشیگان 65.9 68.3 امتیاز
شرایط اقتصادی فعلی میشیگان 73.2 74.2 امتیاز
خرده فروشی گاز و خودرو (ماهانه) -2.5 -0.1 در صد
فروش فروشگاه زنجیره ای 4222 3211 USD - میلیون
قیمت گازوئیل 0.87 0.9 USD / لیتر
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 79 80 درصد از تولید ناخالص داخلی
گذشته قبلی
جواز ساختمان 1873 1717 هزار
خانه های مسکونی نوساز 1702 1678 هزار واحد
فروش خانه جدید 744 662 هزار واحد
پیش فروش خانه -2.7 -1.4 در صد
فروش خانه موجود 6180 6480 هزار
هزینه های ساخت و ساز 0.4 0.4 در صد
شاخص مسکن 358 354 امتیاز
NAHB شاخص بازار مسکن 83 84
نرخ رهن 3.64 3.52 در صد
درخواست وام مسکن 2.3 1.4 در صد
(تغییرات ماهیانه)مجوزساخت 9.1 3.9 در صد
شاخص قیمت خانه کیس شیلر (ماهانه) 0.8 0.8 در صد
شاخص قیمت خانه کیس شیلر (سالانه) 18.4 19.1 در صد
تغییرات ماهیانه فروش مسکن موجود -4.6 2.2 در صد
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت مسکن 1.1 0.9 در صد
شاخص بهای مسکن (سالانه) 17.4 17.7 در صد
شروع ساخت و ساز مسکن (ماهیانه) 1.4 8.1 در صد
شاخص بازار وام مسکن MBA 594 581 امتیاز
شاخص بازپرداخت وام مسکن MBA 2276 2350 امتیاز
شاخص خرید MBA 306 283 امتیاز
تغییرات ماهیانه فروش مسکن نوساز 12.4 -8.4 در صد
تغییرات ماهیانه پیش فروش مسکن -2.2 7.5 در صد
شاخص قیمت مس‍‍کن Case Shiller 280 277 امتیاز
نرخ مالکیت مسکن 65.4 65.4 در صد
قیمت های خانه های مجرد خانوادگی 358000 353900 USD


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایالات متحده - شاخص های اقتصادی.