Ok
width
height
United States Nonfarm Labour Productivityتقویم GMT واقعی قبلی توافق
2022-05-05 12:30 PM بهره وری غیر کشاورزی ابتدایی Q1 -7.5% 6.3% -5.4%
2022-06-02 12:30 PM تغییرات دوره ای بهره وری غیر کشاورزی نهایی Q1 -7.3% 6.3% -7.5%


ایالات متحده گذشته قبلی واحد مرجع
نرخ بیکاری 3.60 3.60 در صد May 2022
آمار اشتغال غیر کشاورزی 390.00 436.00 هزار May 2022
اشتغال دولتی 57.00 31.00 هزار May 2022
صورت پرداخت های خصوصی 333.00 405.00 هزار May 2022
صورت های پرداخت توليد 18.00 61.00 هزار May 2022
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 231.00 233.00 هزار Jun 2022
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 1328.00 1331.00 هزار Jun 2022
افراد شاغل 158426.00 158105.00 هزار May 2022
افراد بیکار 5950.00 5941.00 هزار May 2022
درآمد متوسط ساعتی 0.30 0.30 در صد May 2022
میانگین ساعات کار در هفته 34.60 34.60 ساعت ها May 2022
نرخ مشارکت نیروی کار 62.30 62.20 در صد May 2022
نرخ بیکاری بلند مدت 1.07 1.03 در صد Feb 2022
نرخ بیکاری جوانان 7.80 7.90 در صد May 2022
هزینه های کار 127.95 124.20 امتیاز Mar 2022
بهره وری 110.98 113.17 امتیاز Mar 2022
پست های خالی شغلی 11981.00 11737.00 هزار Apr 2022
پیشنهادات شغلی 11400.00 11855.00 هزار Apr 2022
دستمزد 27.33 27.12 USD / ساعت May 2022
دستمزد در تولید 24.93 24.82 USD / ساعت May 2022
شاخص هزینه استخدام 1.40 1.00 در صد Mar 2022
میانگین مطالبات بیکاری 4 هفته ای 231.75 224.50 هزار Jun 2022
قسمت مدت زمان اشتغال 25766.00 26091.00 هزار May 2022
نرخ اشتغال 60.10 60.00 در صد May 2022
استخدام تمام وقت 132800.00 132067.00 هزار May 2022

ایالات متحده - بهره وری
ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - ایالات متحده - بهره وری.
واقعی قبلی بالاترین پایین ترین تاریخ واحد فرکانس
110.98 113.17 113.17 25.97 1950 - 2022 امتیاز سه ماهه
2012=100, SA