Ok
width
height
United States Hospital Bedsایالات متحده گذشته قبلی واحد مرجع
پرستاران 11.79 11.98 به ازای هر 1000 نفر Dec 2020
پزشکان پزشکی 2.77 2.74 به ازای هر 1000 نفر Dec 2019
تخت بیمارستان 2.83 2.87 به ازای هر 1000 نفر Dec 2018
بیمارستان ها 18.81 19.11 به ازای هر - یک - میلیون نفر Dec 2018

ایالات متحده - تخت بیمارستان
ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - ایالات متحده - تخت بیمارستان.
واقعی قبلی بالاترین پایین ترین تاریخ واحد فرکانس
2.83 2.87 9.18 2.77 1960 - 2018 به ازای هر 1000 نفر سالیانه