ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - ایالات متحده - قسمت مدت زمان اشتغال.

Ok
width
height
United States Part Time Employment

ایالات متحده کار گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 6.90 7.90 14.70 2.50 در صد [+]
آمار اشتغال غیر کشاورزی 638.00 672.00 4781.00 -20787.00 هزار [+]
صورت پرداخت های خصوصی 906.00 892.00 4729.00 -19835.00 هزار [+]
اشتغال دولتی -268.00 -220.00 465.00 -952.00 هزار [+]
صورت های پرداخت توليد 38.00 60.00 655.00 -1715.00 هزار [+]
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 778.00 748.00 6867.00 162.00 هزار [+]
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 6071.00 6370.00 24912.00 988.00 هزار [+]
تغییر اشتغال ADP 365.00 753.00 4485.00 -19409.00 هزار [+]
افراد شاغل 149806.00 147563.00 158803.00 57172.00 هزار [+]
افراد بیکار 11061.00 12580.00 23078.00 1596.00 هزار [+]
درآمد متوسط ساعتی 0.10 0.00 4.70 -1.30 در صد [+]
میانگین ساعات کار در هفته 34.80 34.80 34.80 33.70 ساعت ها [+]
نرخ مشارکت نیروی کار 61.70 61.40 67.30 58.10 در صد [+]
نرخ بیکاری بلند مدت 2.21 1.50 4.40 0.08 در صد [+]
نرخ بیکاری جوانان 11.70 13.50 27.40 4.80 در صد [+]
هزینه های کار 114.04 116.73 116.73 17.00 امتیاز [+]
بهره وری 112.41 111.08 112.41 25.99 امتیاز [+]
پست های خالی شغلی 6608.00 6645.00 7746.00 2157.00 هزار [+]
پیشنهادات شغلی 6436.00 6352.00 7520.00 2264.00 هزار [+]
چلنجر کاهش شغل 80666.00 118804.00 671129.00 15100.00 افراد [+]
دستمزد 24.82 24.77 25.12 2.50 USD / ساعت [+]
دستمزد در تولید 22.95 23.03 23.03 1.27 USD / ساعت [+]
رشد دستمزد 2.11 1.89 13.78 -6.64 در صد [+]
حداقل دستمزد 7.25 7.25 7.25 0.25 USD / ساعت [+]
شاخص هزینه استخدام 0.50 0.50 2.00 0.20 در صد [+]
جمعیت 329.13 327.17 329.13 76.09 میلیون [+]
سن بازنشستگی زنان 66.00 66.00 66.00 66.00 [+]
سن بازنشستگی مردان 66.00 66.00 66.00 66.00 [+]
نرخ اشتغال 57.40 56.60 64.70 51.30 در صد [+]
استخدام تمام وقت 123593.00 122423.00 131755.00 64640.00 هزار [+]
ادعاهای کمک به بیکاری همه گیر 311.68 319.69 1352.18 31.95 هزار [+]
قسمت مدت زمان اشتغال 26163.00 25161.00 28134.00 10086.00 هزار [+]
مطالبات بیکاری متوسط 4 هفته 748.50 743.50 5790.25 179.00 هزار [+]
[+]