Ok
width
height
United States Manufacturing Payrollsتقویم GMT واقعی قبلی توافق
2022-05-06 12:30 PM Apr 55K 43K 35K
2022-06-03 12:30 PM May 18K 61K 40K
2022-07-08 12:30 PM Jun 18K 25K


ایالات متحده گذشته قبلی واحد مرجع
نرخ بیکاری 3.60 3.60 در صد May 2022
آمار اشتغال غیر کشاورزی 390.00 436.00 هزار May 2022
صورت پرداخت های خصوصی 333.00 405.00 هزار May 2022
اشتغال دولتی 57.00 31.00 هزار May 2022
صورت های پرداخت توليد 18.00 61.00 هزار May 2022
افراد بیکار 5950.00 5941.00 هزار May 2022
افراد شاغل 158426.00 158105.00 هزار May 2022
درآمد متوسط ساعتی 0.30 0.30 در صد May 2022
میانگین ساعات کار در هفته 34.60 34.60 ساعت ها May 2022
نرخ مشارکت نیروی کار 62.30 62.20 در صد May 2022
نرخ بیکاری بلند مدت 1.07 1.03 در صد Feb 2022
نرخ بیکاری جوانان 7.80 7.90 در صد May 2022
بهره وری 110.98 113.17 امتیاز Mar 2022
هزینه های کار 127.95 124.20 امتیاز Mar 2022
پست های خالی شغلی 11981.00 11737.00 هزار Apr 2022
پیشنهادات شغلی 11400.00 11855.00 هزار Apr 2022
دستمزد 27.33 27.12 USD / ساعت May 2022
دستمزد در تولید 24.93 24.82 USD / ساعت May 2022
شاخص هزینه استخدام 1.40 1.00 در صد Mar 2022
تغییرات سالیانه متوسط درآمد ساعتی 5.20 5.50 در صد May 2022
قسمت مدت زمان اشتغال 25766.00 26091.00 هزار May 2022
استخدام تمام وقت 132800.00 132067.00 هزار May 2022
نرخ اشتغال 60.10 60.00 در صد May 2022

ایالات متحده - تعداد اشتغال بخش تولید
ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - ایالات متحده - تعداد اشتغال بخش تولید.
واقعی قبلی بالاترین پایین ترین تاریخ واحد فرکانس
18.00 61.00 655.00 -1715.00 1939 - 2022 هزار ماهیانه
SA