روسیه - شاخص های اقتصادی

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.85 2018-03
نرخ بیکاری 4.7 2018-06
نرخ تورم 2.5 2018-07
نرخ بهره 7.25 2018-07
موازنه تجاری 15555 2018-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 12.6 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 66.33 2018-08
بازار سهام 2276 امتیاز 2018-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.39 % 2018-08
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.85 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.8 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 1578 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 19992 RUB - میلیارد 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3079 RUB - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 11441 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24766 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 447 RUB - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 713 RUB - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2189 RUB - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 1879 RUB - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1613 RUB - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1347 RUB - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 657 RUB - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص ملی 65166840 RUB - میلیون 2015-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.7 % 2018-06
افراد شاغل 72.5 میلیون 2018-06
افراد بیکار 3.5 میلیون 2018-06
نرخ اشتغال 59.8 % 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 62.7 % 2018-06
بهره وری -0.2 % 2016-12
پیشنهادات شغلی 1526865 افراد 2018-05
دستمزد 45840 RUB / ماه 2018-06
حداقل دستمزد 11163 RUB / ماه 2018-05
رشد دستمزد 7.2 % 2018-06
دستمزد در تولید 40385 RUB / ماه 2018-04
جمعیت 147 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 55 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
هزینه زندگی خانواده 28300 RUB / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 20400 RUB / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 46100 RUB / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 18300 RUB / ماه 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.5 % 2018-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 % 2018-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 564 نقاط شاخص 2018-07
قیمت مصرف کننده اصلی 100 نقاط شاخص 2018-07
اندازه اصل تورم 2.4 % 2018-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 111 نقاط شاخص 2018-03
قیمت تولید 682 نقاط شاخص 2018-06
تغییر قیمت تولید کننده 16.1 % 2018-06
تورم مواد غذایی -0.6 % 2018-06
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 7.25 % 2018-07
نرخ بهره بین بانکی 7.2 % 2018-06
عرضه پول M0 8946 RUB - میلیارد 2018-06
عرضه پول M1 20604 RUB - میلیارد 2018-06
عرضه پول M2 44125 RUB - میلیارد 2018-06
ترازنامه بانک مرکزی 2128 RUB - میلیارد 2018-08
ذخایر ارزی 458032 USD - میلیون 2018-07
وام به بخش خصوصی 25507546 RUB - میلیون 2018-06
نرخ بهره سپرده 7.01 % 2016-12
نسبت ذخیره نقدی 7 % 2018-06
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 15555 USD - میلیون 2018-06
صادرات 36571 USD - میلیون 2018-06
واردات 21016 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری 22300 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.2 % 2017-12
بدهی خارجی 486 USD - میلیارد 2018-06
گردش سرمایه 33473 USD - میلیون 2018-03
ذخایر طلا 1910 تن 2018-06
تولید نفت خام 10562 BBL/D/1K 2018-04
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4300 USD - میلیون 2018-03
حواله 368 USD - میلیون 2018-03
شاخص تروریسم 5.33 2016-12
فروش اسلحه 6148 USD - میلیون 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 12.6 % 2017-12
بودجه دولت -1.5 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 877 RUB - میلیارد 2018-06
هزینه های دولت 3959 RUB - میلیارد 2018-03
درآمدهای دولت 13765048 RUB - میلیون 2018-05
بدهی های دولت 11619 RUB - میلیارد 2018-03
هزینه های مالی 12488938 RUB - میلیون 2018-05
ارزیابی اعتبار 43.26
مخارج نظامی 55327 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -2 نقاط شاخص 2018-07
شاخص PMI تولید 48.1 2018-07
شاخص PMI خدمات 52.8 نقاط شاخص 2018-07
تولید صنعتی 2.2 % 2018-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.2 % 2018-06
تولید صنعتی 2.2 % 2018-06
استفاده از ظرفیت 64 % 2018-06
تغییرات موجودی انبار 85.9 RUB - میلیارد 2018-03
تولید خودرو 139 هزار واحد 2018-06
ثبت خودرو 143452 2018-07
مجموع فروش خودرو 143452 2018-07
شاخص اقتصادی مقدم 1.1 % 2018-06
سرعت اینترنت 11846 KBps 2017-03
آدرس های IP 19163474 IP 2017-03
ورشکستگی 3680 بانک اطلاعات شرکتها 2017-12
تولید سیمان 5.89 میلیون ها تن از تونس 2018-06
شاخص رقابتی 4.64 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 38 2018-12
پی ام آی مرکب 51.7 2018-07
سود شرکت سهامی 4886 RUB - میلیارد 2018-05
شاخص فساد مالی 29 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 135 2017-12
آسانی کسب و کار 35 2017-12
استخراج معدن 2.8 % 2018-06
تولید فولاد 6120 هزار تن 2018-06
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -8 نقاط شاخص 2018-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.7 % 2018-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3 % 2018-06
هزینه های مصرف کننده 11147 RUB - میلیارد 2018-03
تسهیلات اعتباری خریدار 13197822 RUB - میلیون 2018-06
اعتبار بخش خصوصی 38705368 RUB - میلیون 2018-06
نرخ وام بانکی 8.94 % 2018-06
درآمد قابل تصرف شخص 0.2 % 2018-06
قیمت گازوئیل 0.72 USD / لیتر 2018-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 16.2 در صد 2017-12
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 1 % 2017-12
میزان ساخت و ساز -1.3 % 2018-06
نرخ مالکیت مسکن 87.3 % 2016-12
خانه های مسکونی نوساز 5.3 میلیون - متر مربع 2018-06
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 47.5 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 47.5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
بارش 30.73 mm 2015-12
درجه حرارت -20.43 celsius 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: روسیه - شاخص های اقتصادی.