بازارها گذشته مرجع
پول 62.07 2020-01
بازار سهام 3146 2020-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.21 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.7 2019-09
نرخ بیکاری 4.6 2019-11
نرخ تورم 3 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2019-12
نرخ بهره 6.25 2019-12
موازنه تجاری 12270 2019-11
حساب جاری 16300 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 14.6 2018-12
بودجه دولت 1.8 2019-12
اطمینان کسب و کار -6 2019-12
شاخص PMI تولید 47.5 2019-12
شاخص PMI خدمات 53.1 2019-12
ضریب اطمینان مصرف کننده -13 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.5 2019-11
نرخ مالیات شرکت 20 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 2019-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.7 2019-09
تولید ناخالص داخلی 1658 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 23496 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4996 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 11729 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27147 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1420 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1275 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2795 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 1982 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1654 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1505 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 465 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.6 2019-11
افراد شاغل 72.7 2019-11
افراد بیکار 3.51 2019-11
نرخ اشتغال 60 2019-11
نرخ مشارکت نیروی کار 62.9 2019-11
بهره وری 2.3 2018-12
پیشنهادات شغلی 1651014 2019-11
دستمزد 46549 2019-10
حداقل دستمزد 12130 2020-01
رشد دستمزد 3.8 2019-10
دستمزد در تولید 44173 2019-10
جمعیت 147 2018-12
سن بازنشستگی زنان 55.5 2019-12
سن بازنشستگی مردان 60.5 2019-12
هزینه زندگی خانواده 23700 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 14500 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 48300 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 19900 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 593 2019-12
قیمت مصرف کننده اصلی 100 2019-12
اندازه اصل تورم 3.1 2019-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 119 2019-09
قیمت تولید 660 2019-12
تغییر قیمت تولید کننده -4.3 2019-12
تورم مواد غذایی 4 2019-11
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 6.25 2019-12
نرخ بهره بین بانکی 6.74 2019-11
عرضه پول M0 9394 2019-11
عرضه پول M1 22528 2019-11
عرضه پول M2 49195 2019-11
ترازنامه بانک مرکزی 2478 2020-01
ذخایر ارزی 554359 2019-12
وام به بخش خصوصی 29568285 2019-10
نرخ بهره سپرده 4.58 2019-11
نسبت ذخیره نقدی 8 2019-11
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 12270 2019-11
حساب جاری 16300 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7 2018-12
صادرات 35436 2019-11
واردات 23166 2019-11
بدهی خارجی 472 2019-09
گردش سرمایه 8602 2019-09
ذخایر طلا 2242 2019-12
تولید نفت خام 10860 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 8977 2019-09
حواله 474 2019-06
شاخص تروریسم 4.9 2018-12
فروش اسلحه 6409 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 14.6 2018-12
بودجه دولت 1.8 2019-12
ارزش بودجه دولت 3025 2019-11
هزینه های دولت 4046 2019-09
درآمدهای دولت 34936334 2019-11
بدهی های دولت 14052 2019-09
هزینه های مالی 30730837 2019-11
ارزیابی اعتبار 55 2020-01
مخارج نظامی 64193 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 30 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -6 2019-12
شاخص PMI تولید 47.5 2019-12
شاخص PMI خدمات 53.1 2019-12
تولید صنعتی 2.1 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.5 2019-11
تولید صنعتی 0.1 2019-11
استفاده از ظرفیت 64 2019-12
تغییرات موجودی انبار 1441 2019-09
تولید خودرو 140 2019-10
ثبت خودرو 179235 2019-12
مجموع فروش خودرو 179235 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم 1.6 2019-11
سرعت اینترنت 11846 2017-03
آدرس های IP 19163474 2017-03
ورشکستگی 3088 2019-06
تولید سیمان 5.46 2019-10
شاخص رقابتی 66.74 2019-12
رتبه رقابتی 43 2019-12
پی ام آی مرکب 51.8 2019-12
سود شرکت سهامی 13002 2019-10
شاخص فساد مالی 28 2019-12
رتبه فساد مالی 137 2019-12
آسانی کسب و کار 28 2019-12
استخراج معدن 1.4 2019-11
تولید فولاد 5620 2019-11
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -13 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.5 2019-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.3 2019-11
هزینه های مصرف کننده 12756 2019-09
تسهیلات اعتباری خریدار 17159763 2019-10
اعتبار بخش خصوصی 46728048 2019-10
نرخ وام بانکی 8.17 2019-10
قیمت گازوئیل 0.73 2019-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 18.1 2019-06
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 6.3 2018-12
میزان ساخت و ساز 0.2 2019-11
نرخ مالکیت مسکن 89 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 7.8 2019-11


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: روسیه - شاخص های اقتصادی.