بازارها گذشته مرجع
پول 71.3 2020-07
بازار سهام 2802 2020-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.06 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 2020-03
نرخ بیکاری 6.1 2020-05
نرخ تورم 3 2020-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2020-05
نرخ بهره 4.5 2020-06
موازنه تجاری 6236 2020-04
حساب جاری 21700 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 14.6 2018-12
بودجه دولت 1.8 2019-12
اطمینان کسب و کار -6 2020-06
شاخص PMI تولید 49.4 2020-06
شاخص PMI خدمات 47.8 2020-06
ضریب اطمینان مصرف کننده -11 2020-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 6.7 2020-05
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 2020-12
موارد کروناویروس 681251 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 10161 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 437893 2020-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 2020-03
تولید ناخالص داخلی 1700 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 20459 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7321 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 11729 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27147 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 424 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 709 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2333 2020-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 1908 2020-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1650 2020-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1357 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 624 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.1 2020-05
افراد شاغل 70 2020-05
افراد بیکار 4.5 2020-05
نرخ اشتغال 58 2020-05
نرخ مشارکت نیروی کار 62 2020-03
بهره وری 2.8 2018-12
پیشنهادات شغلی 1651014 2019-11
دستمزد 49306 2020-04
حداقل دستمزد 12130 2020-01
رشد دستمزد -2 2020-04
دستمزد در تولید 43243 2019-11
جمعیت 147 2019-12
سن بازنشستگی زنان 55.5 2019-12
سن بازنشستگی مردان 60.5 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3 2020-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2020-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 607 2020-05
قیمت مصرف کننده اصلی 100 2020-05
اندازه اصل تورم 2.9 2020-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 124 2020-03
قیمت تولید 589 2020-05
تغییر قیمت تولید کننده -14.1 2020-05
تورم مواد غذایی 3.9 2020-04

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.5 2020-06
نرخ بهره بین بانکی 6.72 2020-03
عرضه پول M0 11209 2020-05
عرضه پول M1 26471 2020-05
عرضه پول M2 53068 2020-05
ترازنامه بانک مرکزی 48178231 2020-04
ذخایر ارزی 566134 2020-05
وام به بخش خصوصی 30842912 2020-03
نرخ بهره سپرده 4.83 2020-04
نسبت ذخیره نقدی 8 2020-06

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 6236 2020-04
حساب جاری 21700 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7 2018-12
صادرات 23469 2020-04
واردات 17233 2020-04
بدهی خارجی 450 2020-03
گردش سرمایه 21536 2020-03
ذخایر طلا 2299 2020-03
تولید نفت خام 10889 2020-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 5885 2019-12
صادرات نفت 30034 2019-12
حواله 584 2019-12
شاخص تروریسم 4.9 2018-12
فروش اسلحه 6409 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 14.6 2018-12
بودجه دولت 1.8 2019-12
ارزش بودجه دولت -409 2020-05
هزینه های دولت 4227 2019-12
درآمدهای دولت 13187158 2020-04
بدهی های دولت 12760 2020-03
هزینه های مالی 12244695 2020-04
ارزیابی اعتبار 55 2020-07
مخارج نظامی 64193 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 30 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -6 2020-06
شاخص PMI تولید 49.4 2020-06
شاخص PMI خدمات 47.8 2020-06
تولید صنعتی -9.6 2020-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) -5.5 2020-05
تولید صنعتی -7.2 2020-05
استفاده از ظرفیت 59 2020-04
تغییرات موجودی انبار 436 2020-03
تولید خودرو 30.6 2020-04
ثبت خودرو 63033 2020-05
مجموع فروش خودرو 63033 2020-05
شاخص اقتصادی مقدم -10.9 2020-05
سرعت اینترنت 11846 2017-03
آدرس های IP 19163474 2017-03
ورشکستگی 2538 2020-03
تولید سیمان 4.08 2020-04
شاخص رقابتی 66.74 2019-12
رتبه رقابتی 43 2019-12
پی ام آی مرکب 48.9 2020-06
سود شرکت سهامی 2509 2020-04
شاخص فساد مالی 28 2019-12
رتبه فساد مالی 137 2019-12
آسانی کسب و کار 28 2019-12
استخراج معدن -13.5 2020-05
تولید فولاد 6000 2020-05

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -11 2020-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 6.7 2020-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی -19.2 2020-05
هزینه های مصرف کننده 13378 2019-12
تسهیلات اعتباری خریدار 18204126 2020-03
اعتبار بخش خصوصی 49047038 2020-03
نرخ وام بانکی 7.62 2020-04
قیمت گازوئیل 0.67 2020-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 19.2 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 8 2019-12
میزان ساخت و ساز 2.3 2020-02
نرخ مالکیت مسکن 89 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 3.5 2020-05

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 681251 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 10161 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 437893 2020-07
تختخوابهای ICU 641 2013-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: روسیه - شاخص های اقتصادی.