بازارها گذشته مرجع
پول 75.78 2021-01
بازار سهام 3344 2021-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.3 2021-01

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.5 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.4 2020-09
نرخ بیکاری 6.1 2020-11
نرخ تورم 4.9 2020-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 2020-12
نرخ بهره 4.25 2020-12
موازنه تجاری 7084 2020-11
حساب جاری 5500 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.9 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 12.2 2018-12
بودجه دولت 1.8 2019-12
اطمینان کسب و کار -7.3 2020-12
شاخص PMI تولید 49.7 2020-12
شاخص PMI خدمات 48 2020-12
ضریب اطمینان مصرف کننده -26 2020-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.2 2020-11
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 2020-12
موارد کروناویروس 3774672 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 71076 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 3202483 2021-01

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.5 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.4 2020-09
تولید ناخالص داخلی 1700 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 22689 2020-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4696 2020-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 12012 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27044 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1444 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1267 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2804 2020-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 1701 2020-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1650 2020-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1354 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 451 2020-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.1 2020-11
افراد شاغل 70.7 2020-11
افراد بیکار 4.62 2020-11
نرخ اشتغال 58.5 2020-11
نرخ مشارکت نیروی کار 62.3 2020-09
بهره وری 2.8 2018-12
دستمزد 49539 2020-10
حداقل دستمزد 12130 2020-01
رشد دستمزد 0.5 2020-10
دستمزد در تولید 45798 2020-10
جمعیت 147 2019-12
سن بازنشستگی زنان 55.5 2019-12
سن بازنشستگی مردان 60.5 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.9 2020-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 2020-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 621 2020-12
قیمت مصرف کننده اصلی 100 2020-12
اندازه اصل تورم 4.21 2020-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 123 2020-09
قیمت تولید 681 2020-12
تغییر قیمت تولید کننده 3.6 2020-12
تورم مواد غذایی 6.6 2020-11

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.25 2020-12
نرخ بهره بین بانکی 5.15 2021-01
عرضه پول M0 12135 2020-11
عرضه پول M1 30395 2020-11
عرضه پول M2 56123 2020-11
ترازنامه بانک مرکزی 51492441 2020-11
ذخایر ارزی 595774 2020-12
وام به بخش خصوصی 33232936 2020-10
نرخ بهره سپرده 3.25 2020-11
نسبت ذخیره نقدی 8 2020-11

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 7084 2020-11
حساب جاری 5500 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.9 2019-12
صادرات 29802 2020-11
واردات 22718 2020-11
بدهی خارجی 470 2020-12
گردش سرمایه 5087 2020-09
ذخایر طلا 2299 2020-09
تولید نفت خام 9562 2020-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -1611 2020-03
صادرات نفت 25577 2020-03
حواله 535 2020-03
شاخص تروریسم 4.54 2019-12
فروش اسلحه 4718 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 12.2 2018-12
بودجه دولت 1.8 2019-12
ارزش بودجه دولت -4102 2020-12
هزینه های دولت 4262 2020-09
درآمدهای دولت 33179915 2020-11
بدهی های دولت 14573 2020-09
هزینه های مالی 35590255 2020-11
ارزیابی اعتبار 55 2021-01
مخارج نظامی 64193 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 30 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -7.3 2020-12
شاخص PMI تولید 49.7 2020-12
شاخص PMI خدمات 48 2020-12
تولید صنعتی -0.2 2020-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 10.5 2020-12
تولید صنعتی 4.4 2020-12
استفاده از ظرفیت 62 2020-12
تغییرات موجودی انبار 1510 2020-09
تولید خودرو 137 2020-11
ثبت خودرو 1598825 2020-12
مجموع فروش خودرو 166666 2020-12
شاخص اقتصادی مقدم -3.7 2020-11
سرعت اینترنت 11846 2017-03
آدرس های IP 19163474 2017-03
ورشکستگی 2538 2020-03
تولید سیمان 4.04 2020-11
شاخص رقابتی 66.74 2019-12
رتبه رقابتی 43 2019-12
پی ام آی مرکب 48.3 2020-12
سود شرکت سهامی 8425 2020-10
شاخص فساد مالی 28 2019-12
رتبه فساد مالی 137 2019-12
آسانی کسب و کار 28 2019-12
استخراج معدن -8.5 2020-12
تولید فولاد 5855 2020-11

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -26 2020-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.2 2020-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی -3.1 2020-11
هزینه های مصرف کننده 11692 2020-09
تسهیلات اعتباری خریدار 19666283 2020-10
اعتبار بخش خصوصی 52899219 2020-10
نرخ وام بانکی 5.88 2020-11
قیمت گازوئیل 0.63 2021-01
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 20.2 2020-06

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 8 2019-12
میزان ساخت و ساز 0 2020-11
نرخ مالکیت مسکن 89 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 9.4 2020-11

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 3774672 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 71076 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 3202483 2021-01
تختخوابهای ICU 641 2013-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: روسیه - شاخص های اقتصادی.