بازارها گذشته مرجع
پول 78.83 2020-09
بازار سهام 2912 2020-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.31 2020-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8 2020-06
نرخ بیکاری 6.4 2020-08
نرخ تورم 3.6 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) 0 2020-08
نرخ بهره 4.25 2020-09
موازنه تجاری 4253 2020-07
حساب جاری 600 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.9 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 12.2 2018-12
بودجه دولت 1.8 2019-12
اطمینان کسب و کار -5 2020-08
شاخص PMI تولید 51.1 2020-08
شاخص PMI خدمات 58.2 2020-08
ضریب اطمینان مصرف کننده -30 2020-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 8.2 2020-07
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 2020-12
موارد کروناویروس 1167805 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 20545 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 945920 2020-09

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8 2020-06
تولید ناخالص داخلی 1700 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 20076 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3263 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 12012 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27044 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 602 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1046 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2454 2020-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 1700 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1666 2020-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1182 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 479 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.4 2020-08
افراد شاغل 70.5 2020-08
افراد بیکار 4.81 2020-08
نرخ اشتغال 58.3 2020-08
نرخ مشارکت نیروی کار 61.7 2020-05
بهره وری 2.8 2018-12
دستمزد 49844 2020-07
حداقل دستمزد 12130 2020-01
رشد دستمزد 2.3 2020-07
دستمزد در تولید 45925 2020-06
جمعیت 147 2019-12
سن بازنشستگی زنان 55.5 2019-12
سن بازنشستگی مردان 60.5 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.6 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) 0 2020-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 610 2020-08
قیمت مصرف کننده اصلی 100 2020-08
اندازه اصل تورم 3.1 2020-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 116 2020-06
قیمت تولید 659 2020-08
تغییر قیمت تولید کننده -0.8 2020-08
تورم مواد غذایی 4.8 2020-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.25 2020-09
نرخ بهره بین بانکی 4.27 2020-09
عرضه پول M0 11818 2020-07
عرضه پول M1 28088 2020-07
عرضه پول M2 54687 2020-07
ترازنامه بانک مرکزی 48905414 2020-07
ذخایر ارزی 594422 2020-08
وام به بخش خصوصی 31575549 2020-06
نرخ بهره سپرده 3.51 2020-07
نسبت ذخیره نقدی 8 2020-06

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 4253 2020-07
حساب جاری 600 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.9 2019-12
صادرات 23678 2020-07
واردات 19425 2020-07
بدهی خارجی 477 2020-06
گردش سرمایه 21541 2020-03
ذخایر طلا 2300 2020-06
تولید نفت خام 8993 2020-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -1611 2020-03
صادرات نفت 25577 2020-03
حواله 535 2020-03
شاخص تروریسم 4.9 2018-12
فروش اسلحه 4718 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 12.2 2018-12
بودجه دولت 1.8 2019-12
ارزش بودجه دولت -1692 2020-08
هزینه های دولت 4227 2020-03
درآمدهای دولت 21013576 2020-07
بدهی های دولت 12760 2020-03
هزینه های مالی 22278898 2020-07
ارزیابی اعتبار 55 2020-09
مخارج نظامی 64193 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 30 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -5 2020-08
شاخص PMI تولید 51.1 2020-08
شاخص PMI خدمات 58.2 2020-08
تولید صنعتی -7.2 2020-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.9 2020-08
تولید صنعتی -4.1 2020-08
استفاده از ظرفیت 61 2020-08
تغییرات موجودی انبار 436 2020-03
تولید خودرو 113 2020-07
ثبت خودرو 137517 2020-08
مجموع فروش خودرو 137517 2020-08
شاخص اقتصادی مقدم -4.3 2020-08
سرعت اینترنت 11846 2017-03
آدرس های IP 19163474 2017-03
ورشکستگی 2538 2020-03
تولید سیمان 6.06 2020-07
شاخص رقابتی 66.74 2019-12
رتبه رقابتی 43 2019-12
پی ام آی مرکب 57.3 2020-08
سود شرکت سهامی 5370 2020-07
شاخص فساد مالی 28 2019-12
رتبه فساد مالی 137 2019-12
آسانی کسب و کار 28 2019-12
استخراج معدن -11.8 2020-08
تولید فولاد 5550 2020-08

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -30 2020-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 8.2 2020-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.7 2020-08
هزینه های مصرف کننده 11859 2020-03
تسهیلات اعتباری خریدار 18292676 2020-06
اعتبار بخش خصوصی 49868225 2020-06
نرخ وام بانکی 6.38 2020-07
قیمت گازوئیل 0.63 2020-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 20.1 2020-03

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 8 2019-12
میزان ساخت و ساز -0.6 2020-08
نرخ مالکیت مسکن 89 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 6 2020-08

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 1167805 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 20545 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 945920 2020-09
تختخوابهای ICU 641 2013-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: روسیه - شاخص های اقتصادی.