بازارها گذشته مرجع
پول 73.53 2021-07
بازار سهام 3782 2021-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.95 2021-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.2 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.7 2021-03
نرخ بیکاری 4.8 2021-06
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 40.17 2021-07
نرخ تورم 6.5 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 58627941 2021-07
نرخ بهره 6.5 2021-07
موازنه تجاری 10206 2021-05
حساب جاری 19900 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.9 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.8 2020-12
بودجه دولت -3.8 2020-12
اطمینان کسب و کار 0.7 2021-07
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 49.2 2021-06
PMI شاخص خدمات 56.5 2021-06
ضریب اطمینان مصرف کننده -18 2021-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.6 2021-06
نرخ مالیات شرکت 20 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 2021-12
موارد کروناویروس 6172812 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 155380 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 5000393 2021-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.2 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.7 2021-03
تولید ناخالص داخلی 1484 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 20515 2021-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3193 2021-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 11787 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26456 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 440 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 712 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2478 2021-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 1798 2021-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1642 2021-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1309 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 680 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.8 2021-06
افراد شاغل 71.2 2021-04
افراد بیکار 3.6 2021-06
نرخ اشتغال 59 2021-04
نرخ مشارکت نیروی کار 62.2 2021-04
بهره وری 2.6 2019-12
دستمزد 56614 2021-04
حداقل دستمزد 12792 2021-01
رشد دستمزد 3.3 2021-05
دستمزد در تولید 51466 2021-03
جمعیت 146 2020-12
سن بازنشستگی زنان 55.5 2019-12
سن بازنشستگی مردان 60.5 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 40.17 2021-07
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 58627941 2021-07
موارد کروناویروس 6172812 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 155380 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 5000393 2021-07
تختخوابهای ICU 641 2013-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 6.5 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2021-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 647 2021-06
قیمت مصرف کننده اصلی 101 2021-06
اندازه اصل تورم 6.55 2021-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 130 2021-03
قیمت تولید 239 2021-06
تغییر قیمت تولید کننده 31.1 2021-06
تورم مواد غذایی 7.9 2021-06
انتظارات تورم 13.4 2021-07

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 6.5 2021-07
نرخ بهره بین بانکی 6.76 2021-07
عرضه پول M0 12752 2021-05
عرضه پول M1 33277 2021-05
عرضه پول M2 59194 2021-05
ترازنامه بانک مرکزی 50453617 2021-05
ذخایر ارزی خارجی 591529 2021-06
وام به بخش خصوصی 35632246 2021-04
نرخ بهره سپرده 3.33 2021-05
نسبت ذخیره نقدی 8 2021-03

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 10206 2021-05
حساب جاری 19900 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.9 2019-12
صادرات 34816 2021-05
واردات 24610 2021-05
بدهی خارجی 471 2021-06
گردش سرمایه 24869 2021-03
ذخایر طلا 2295 2021-03
تولید نفت خام 9859 2021-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3886 2020-12
صادرات نفت 24500 2021-06
حواله 714 2020-12
شاخص تروریسم 4.54 2019-12
فروش اسلحه 3203 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.8 2020-12
بودجه دولت -3.8 2020-12
ارزش بودجه دولت 626 2021-06
هزینه های دولت 4344 2021-03
درآمدهای دولت 17950153 2021-05
بدهی های دولت 15462 2021-06
هزینه های مالی 16756846 2021-05
ارزیابی اعتبار 55 2021-07
مخارج نظامی 66838 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 30 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 0.7 2021-07
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 49.2 2021-06
PMI شاخص خدمات 56.5 2021-06
تولید صنعتی 10.4 2021-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.3 2021-06
تولید صنعتی 14.2 2021-04
میزان استفاده ازظرفیت تولید 60 2021-05
تغییرات موجودی انبار 470 2021-03
تولید خودرو 136 2021-04
مجموع فروش خودرو 157808 2021-06
شاخص اقتصادی مقدم 10.9 2021-05
سرعت اینترنت 11846 2017-03
آدرس های IP 19163474 2017-03
ورشکستگی 2321 2021-03
تولید سیمان 4.92 2021-04
شاخص رقابتی 66.74 2019-12
رتبه رقابتی 43 2019-12
پی ام آی مرکب 55 2021-06
سود شرکت سهامی 9466 2021-05
شاخص فساد مالی 30 2020-12
رتبه فساد مالی 129 2020-12
آسانی کسب و کار 28 2019-12
استخراج معدن -1.8 2021-04
تولید فولاد 6400 2021-06

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -18 2021-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.6 2021-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 10.9 2021-06
هزینه های مصرف کننده 11697 2021-03
تسهیلات اعتباری خریدار 21642373 2021-04
اعتبار بخش خصوصی 57274619 2021-04
نرخ وام بانکی 6.42 2021-05
قیمت گازوئیل 0.67 2021-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 22.1 2020-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 13.55 2021-03
میزان ساخت و ساز 7.7 2021-05
نرخ مالکیت مسکن 89 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 5 2021-05


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: روسیه - شاخص های اقتصادی.