روسیه - شاخص های اقتصادی

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2018-06
نرخ بیکاری 4.6 2018-08
نرخ تورم 3.4 2018-09
نرخ بهره 7.5 2018-09
موازنه تجاری 15797 2018-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 12.6 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 65.51 2018-10
بازار سهام 2393 امتیاز 2018-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.6 % 2018-10
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.9 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 1578 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 21679 RUB - میلیارد 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4257 RUB - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 11441 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24766 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 672 RUB - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1119 RUB - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2606 RUB - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 1954 RUB - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1627 RUB - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1444 RUB - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 498 RUB - میلیارد 2018-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.6 % 2018-08
افراد شاغل 73.4 میلیون 2018-08
افراد بیکار 3.51 میلیون 2018-08
نرخ اشتغال 60.5 % 2018-08
نرخ مشارکت نیروی کار 63.4 % 2018-08
بهره وری 1.5 % 2017-12
پیشنهادات شغلی 1738477 افراد 2018-09
دستمزد 41140 RUB / ماه 2018-08
حداقل دستمزد 11163 RUB / ماه 2018-05
رشد دستمزد 7 % 2018-08
دستمزد در تولید 41126 RUB / ماه 2018-07
جمعیت 147 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 55 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
هزینه زندگی خانواده 28300 RUB / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 20400 RUB / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 46100 RUB / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 18300 RUB / ماه 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.4 % 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 % 2018-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 566 نقاط شاخص 2018-09
قیمت مصرف کننده اصلی 100 نقاط شاخص 2018-09
اندازه اصل تورم 2.8 % 2018-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 115 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 686 نقاط شاخص 2018-08
تغییر قیمت تولید کننده 15.3 % 2018-08
تورم مواد غذایی 2.5 % 2018-09
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 7.5 % 2018-09
نرخ بهره بین بانکی 7.6 % 2018-08
عرضه پول M0 9150 RUB - میلیارد 2018-08
عرضه پول M1 20596 RUB - میلیارد 2018-08
عرضه پول M2 44369 RUB - میلیارد 2018-08
ترازنامه بانک مرکزی 2571 RUB - میلیارد 2018-10
ذخایر ارزی 459163 USD - میلیون 2018-09
وام به بخش خصوصی 25819672 RUB - میلیون 2018-07
نرخ بهره سپرده 5.13 % 2018-07
نسبت ذخیره نقدی 8 % 2018-09
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 15797 USD - میلیون 2018-08
صادرات 37436 USD - میلیون 2018-08
واردات 21639 USD - میلیون 2018-08
حساب جاری 26400 USD - میلیون 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.2 % 2017-12
بدهی خارجی 467 USD - میلیارد 2018-09
گردش سرمایه 20972 USD - میلیون 2018-06
ذخایر طلا 1998 تن 2018-09
تولید نفت خام 10663 BBL/D/1K 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2583 USD - میلیون 2018-06
حواله 408 USD - میلیون 2018-06
شاخص تروریسم 5.33 2016-12
فروش اسلحه 6148 USD - میلیون 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 12.6 % 2017-12
بودجه دولت -1.5 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 2548 RUB - میلیارد 2018-09
هزینه های دولت 3973 RUB - میلیارد 2018-06
درآمدهای دولت 23461952 RUB - میلیون 2018-08
بدهی های دولت 11619 RUB - میلیارد 2018-03
هزینه های مالی 20462612 RUB - میلیون 2018-08
ارزیابی اعتبار 43.26
مخارج نظامی 55327 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -3 نقاط شاخص 2018-09
شاخص PMI تولید 50 2018-09
شاخص PMI خدمات 54.7 نقاط شاخص 2018-09
تولید صنعتی 2.1 % 2018-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.5 % 2018-09
تولید صنعتی -0.1 % 2018-09
استفاده از ظرفیت 65 % 2018-08
تغییرات موجودی انبار 935 RUB - میلیارد 2018-06
تولید خودرو 122 هزار واحد 2018-08
ثبت خودرو 157371 2018-09
مجموع فروش خودرو 157371 2018-09
شاخص اقتصادی مقدم 1 % 2018-08
سرعت اینترنت 11846 KBps 2017-03
آدرس های IP 19163474 IP 2017-03
ورشکستگی 3680 بانک اطلاعات شرکتها 2017-12
تولید سیمان 6.38 میلیون ها تن از تونس 2018-08
شاخص رقابتی 4.64 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 38 2018-12
پی ام آی مرکب 53.5 2018-09
سود شرکت سهامی 7579 RUB - میلیارد 2018-07
شاخص فساد مالی 29 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 135 2017-12
آسانی کسب و کار 35 2017-12
استخراج معدن 6.9 % 2018-09
تولید فولاد 6170 هزار تن 2018-08
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -14 نقاط شاخص 2018-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.6 % 2018-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.8 % 2018-08
هزینه های مصرف کننده 11505 RUB - میلیارد 2018-06
تسهیلات اعتباری خریدار 13466674 RUB - میلیون 2018-07
اعتبار بخش خصوصی 39286346 RUB - میلیون 2018-07
نرخ وام بانکی 8.8 % 2018-08
درآمد قابل تصرف شخص -0.9 % 2018-08
قیمت گازوئیل 0.69 USD / لیتر 2018-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 16.5 % of GDP 2018-03
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 1 % 2017-12
میزان ساخت و ساز -0.8 % 2018-08
نرخ مالکیت مسکن 87.3 % 2016-12
خانه های مسکونی نوساز 5.2 میلیون - متر مربع 2018-08
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 30 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
بارش 30.73 mm 2015-12
درجه حرارت -20.43 celsius 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: روسیه - شاخص های اقتصادی.