بازارها گذشته مرجع
پول 66.31 2019-02
بازار سهام 2490 2019-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.28 2019-02
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.5 2018-09
نرخ بیکاری 4.8 2018-12
نرخ تورم 5 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) 1 2019-01
نرخ بهره 7.75 2019-02
موازنه تجاری 18856 2018-12
حساب جاری 38800 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.2 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 13.5 2017-12
بودجه دولت 2.7 2018-12
اطمینان کسب و کار -2 2019-01
شاخص PMI تولید 50.9 2019-02
شاخص PMI خدمات 54.9 2019-01
ضریب اطمینان مصرف کننده -17 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.2 2018-11
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.5 2018-09
تولید ناخالص داخلی 1578 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 23114 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4582 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 11441 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24766 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1454 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1383 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2702 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 1893 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1594 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1489 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 461 2018-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.8 2018-12
افراد شاغل 72.6 2018-12
افراد بیکار 3.7 2018-12
نرخ اشتغال 59.9 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 62.9 2018-12
بهره وری 1.5 2017-12
پیشنهادات شغلی 1485830 2019-01
دستمزد 55150 2018-12
حداقل دستمزد 11163 2018-05
رشد دستمزد 2.5 2018-12
دستمزد در تولید 40462 2018-10
جمعیت 147 2018-12
سن بازنشستگی زنان 55 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
هزینه زندگی خانواده 23700 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 14500 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 48300 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 19900 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 5 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) 1 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 580 2019-01
قیمت مصرف کننده اصلی 101 2019-01
اندازه اصل تورم 4.1 2019-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 117 2018-09
قیمت تولید 699 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده 11.7 2018-12
تورم مواد غذایی 5.3 2018-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 7.75 2019-02
نرخ بهره بین بانکی 8.72 2018-12
عرضه پول M0 9339 2018-12
عرضه پول M1 21624 2018-12
عرضه پول M2 47108 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 2692 2019-02
ذخایر ارزی 475945 2019-01
وام به بخش خصوصی 27199743 2018-11
نرخ بهره سپرده 5.64 2018-12
نسبت ذخیره نقدی 8 2019-02
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 18856 2018-12
حساب جاری 38800 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.2 2017-12
صادرات 41357 2018-12
واردات 22501 2018-12
بدهی خارجی 454 2018-12
گردش سرمایه 29325 2018-09
ذخایر طلا 2113 2019-03
تولید نفت خام 11014 2018-10
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -4245 2018-09
حواله 309 2018-09
شاخص تروریسم 5.23 2017-12
فروش اسلحه 6148 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 13.5 2017-12
بودجه دولت 2.7 2018-12
ارزش بودجه دولت 2746 2018-12
هزینه های دولت 3930 2018-09
درآمدهای دولت 33081510 2018-11
بدهی های دولت 12132 2018-09
هزینه های مالی 28456044 2018-11
ارزیابی اعتبار 43.26
مخارج نظامی 55327 2017-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 30 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -2 2019-01
شاخص PMI تولید 50.9 2019-02
شاخص PMI خدمات 54.9 2019-01
تولید صنعتی 1.1 2019-01
تولیدات صنعتی (ماهانه) -21.5 2019-01
تولید صنعتی -1 2019-01
استفاده از ظرفیت 65 2018-11
تغییرات موجودی انبار 1787 2018-09
تولید خودرو 125 2018-12
ثبت خودرو 103064 2019-01
مجموع فروش خودرو 103064 2019-01
شاخص اقتصادی مقدم 1.9 2018-12
سرعت اینترنت 11846 2017-03
آدرس های IP 19163474 2017-03
ورشکستگی 3013 2018-09
تولید سیمان 2.99 2018-12
شاخص رقابتی 65.62 2018-12
رتبه رقابتی 43 2018-12
پی ام آی مرکب 53.6 2019-01
سود شرکت سهامی 12842 2018-11
شاخص فساد مالی 28 2018-12
رتبه فساد مالی 138 2018-12
آسانی کسب و کار 31 2018-12
استخراج معدن 4.8 2019-01
تولید فولاد 5870 2018-12
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -17 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.2 2018-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.3 2018-12
هزینه های مصرف کننده 12243 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 14639324 2018-11
اعتبار بخش خصوصی 41839067 2018-11
نرخ وام بانکی 9.24 2018-12
درآمد قابل تصرف شخص 0.1 2018-12
قیمت گازوئیل 0.68 2019-01
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 16.5 2018-06
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 1 2017-12
میزان ساخت و ساز 2.6 2018-12
نرخ مالکیت مسکن 87.3 2016-12
خانه های مسکونی نوساز 17.1 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: روسیه - شاخص های اقتصادی.