بازارها گذشته مرجع
پول 69.4 2021-10
بازار سهام 4236 2021-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.03 2021-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 10.5 2021-06
نرخ بیکاری 4.4 2021-08
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 69.06 2021-10
نرخ تورم 7.4 2021-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 100766655 2021-10
نرخ بهره 7.5 2021-10
موازنه تجاری 17113 2021-08
حساب جاری 40800 2021-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.4 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.8 2020-12
بودجه دولت -3.8 2020-12
اطمینان کسب و کار -1 2021-09
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 49.8 2021-09
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 50.5 2021-09
ضریب اطمینان مصرف کننده -19 2021-09
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 3.4 2021-08
نرخ مالیات شرکت 20 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 2021-12
موارد کروناویروس 8316019 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 232775 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 5000393 2021-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 10.5 2021-06
تولید ناخالص داخلی 1484 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 22276 2021-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4624 2021-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 11787 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26456 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 631 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1112 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2788 2021-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 1861 2021-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1639 2021-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1413 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 507 2021-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.4 2021-08
افراد شاغل 72.3 2021-08
افراد بیکار 3.36 2021-08
نرخ اشتغال 59.8 2021-08
نرخ مشارکت نیروی کار 62.2 2021-04
بهره وری 2.6 2019-12
دستمزد 55170 2021-07
حداقل دستمزد 12792 2021-01
رشد دستمزد 2.2 2021-07
دستمزد در تولید 51466 2021-03
جمعیت 146 2020-12
سن بازنشستگی زنان 55.5 2019-12
سن بازنشستگی مردان 60.5 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 69.06 2021-10
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 100766655 2021-10
موارد کروناویروس 8316019 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 232775 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 5000393 2021-10
تختخوابهای ICU 641 2013-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 7.4 2021-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2021-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 654 2021-09
قیمت مصرف کننده اصلی 101 2021-09
اندازه اصل تورم 7.61 2021-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 139 2021-06
قیمت تولید 247 2021-09
تغییر قیمت تولید کننده 26.3 2021-09
تورم مواد غذایی 9.21 2021-09
انتظارات تورم 12.3 2021-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 7.5 2021-10
نرخ بهره بین بانکی 6.6 2021-10
عرضه پول M0 12969 2021-08
عرضه پول M1 33760 2021-08
عرضه پول M2 59817 2021-08
ترازنامه بانک مرکزی 52232558 2021-08
ذخایر ارزی خارجی 614122 2021-09
وام به بخش خصوصی 37386584 2021-07
نرخ بهره سپرده 3.87 2021-08
نسبت ذخیره نقدی 8 2021-07

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 17113 2021-08
حساب جاری 40800 2021-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.4 2020-12
صادرات 43156 2021-08
واردات 26043 2021-08
بدهی خارجی 489 2021-09
گردش سرمایه 17553 2021-06
ذخایر طلا 2292 2021-06
تولید نفت خام 10015 2021-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4987 2021-03
صادرات نفت 29100 2021-09
حواله 631 2021-03
شاخص تروریسم 4.54 2019-12
فروش اسلحه 3203 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.8 2020-12
بودجه دولت -3.8 2020-12
ارزش بودجه دولت 1444 2021-09
هزینه های دولت 4410 2021-06
درآمدهای دولت 30025912 2021-08
بدهی های دولت 15947 2021-09
هزینه های مالی 27664019 2021-08
ارزیابی اعتبار 55 2021-10
مخارج نظامی 66838 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 30 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -1 2021-09
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 49.8 2021-09
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 50.5 2021-09
تولید صنعتی 4.7 2021-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.2 2021-08
تولید صنعتی 3.1 2021-08
میزان استفاده ازظرفیت تولید 60 2021-05
تغییرات موجودی انبار 1383 2021-06
تولید خودرو 136 2021-04
مجموع فروش خودرو 119485 2021-09
شاخص اقتصادی مقدم 3.7 2021-08
سرعت اینترنت 11846 2017-03
آدرس های IP 19163474 2017-03
ورشکستگی 2462 2021-06
تولید سیمان 4.92 2021-04
شاخص رقابتی 66.74 2019-12
رتبه رقابتی 43 2019-12
پی ام آی مرکب 50.5 2021-09
سود شرکت سهامی 14368 2021-07
شاخص فساد مالی 30 2020-12
رتبه فساد مالی 129 2020-12
آسانی کسب و کار 28 2019-12
استخراج معدن 6.4 2021-08
تولید فولاد 6300 2021-08

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -19 2021-09
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 3.4 2021-08
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 5.3 2021-08
هزینه های مصرف کننده 12275 2021-06
تسهیلات اعتباری خریدار 23083866 2021-07
اعتبار بخش خصوصی 60470450 2021-07
نرخ وام بانکی 7.96 2021-08
قیمت گازوئیل 0.68 2021-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 22.1 2021-03

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 15.3 2021-06
میزان ساخت و ساز 6.2 2021-08
نرخ مالکیت مسکن 89 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 8.4 2021-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: روسیه - شاخص های اقتصادی.