بازارها گذشته مرجع
پول 62.89 2019-12
بازار سهام 2997 2019-12
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.36 2019-12
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.7 2019-09
نرخ بیکاری 4.6 2019-10
نرخ تورم 3.5 2019-11
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2019-11
نرخ بهره 6.25 2019-12
موازنه تجاری 12423 2019-10
حساب جاری 12900 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 13.5 2017-12
بودجه دولت 2.7 2018-12
اطمینان کسب و کار -5 2019-11
شاخص PMI تولید 45.6 2019-11
شاخص PMI خدمات 55.6 2019-11
ضریب اطمینان مصرف کننده -13 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.2 2019-09
نرخ مالیات شرکت 20 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 2019-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.7 2019-09
تولید ناخالص داخلی 1658 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 23496 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4604 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 11729 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27147 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1420 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1275 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2795 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 1982 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1654 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1505 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 465 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.6 2019-10
افراد شاغل 72.1 2019-10
افراد بیکار 3.5 2019-10
نرخ اشتغال 59.5 2019-10
نرخ مشارکت نیروی کار 68.2 2019-09
بهره وری 1.5 2017-12
پیشنهادات شغلی 1755036 2019-08
دستمزد 45541 2019-09
حداقل دستمزد 11163 2018-05
رشد دستمزد 3.1 2019-09
دستمزد در تولید 42597 2019-09
جمعیت 147 2018-12
سن بازنشستگی زنان 55.5 2019-12
سن بازنشستگی مردان 60.5 2019-12
هزینه زندگی خانواده 23700 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 14500 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 48300 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 19900 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.5 2019-11
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2019-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 590 2019-11
قیمت مصرف کننده اصلی 100 2019-11
اندازه اصل تورم 3.5 2019-11
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 119 2019-09
قیمت تولید 668 2019-10
تغییر قیمت تولید کننده -4.9 2019-10
تورم مواد غذایی 4.7 2019-10
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 6.25 2019-12
نرخ بهره بین بانکی 6.89 2019-10
عرضه پول M0 9355 2019-10
عرضه پول M1 22135 2019-10
عرضه پول M2 48083 2019-10
ترازنامه بانک مرکزی 2433 2019-12
ذخایر ارزی 542029 2019-11
وام به بخش خصوصی 29341866 2019-09
نرخ بهره سپرده 4.99 2019-10
نسبت ذخیره نقدی 8 2019-10
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 12423 2019-10
حساب جاری 12900 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7 2018-12
صادرات 36101 2020-10
واردات 23678 2020-10
بدهی خارجی 472 2019-09
گردش سرمایه 13834 2019-06
ذخایر طلا 2242 2019-12
تولید نفت خام 10900 2019-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10206 2019-03
حواله 474 2019-06
شاخص تروریسم 4.9 2018-12
فروش اسلحه 6409 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 13.5 2017-12
بودجه دولت 2.7 2018-12
ارزش بودجه دولت 3025 2019-11
هزینه های دولت 4044 2019-06
درآمدهای دولت 32159960 2019-10
بدهی های دولت 13538 2019-06
هزینه های مالی 27703578 2019-10
ارزیابی اعتبار 55 2019-12
مخارج نظامی 64193 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 30 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -5 2019-11
شاخص PMI تولید 45.6 2019-11
شاخص PMI خدمات 55.6 2019-11
تولید صنعتی 2.6 2019-10
تولیدات صنعتی (ماهانه) 5.5 2019-10
تولید صنعتی 3.7 2019-10
استفاده از ظرفیت 64 2019-09
تغییرات موجودی انبار 846 2019-06
تولید خودرو 140 2019-10
ثبت خودرو 156848 2019-11
مجموع فروش خودرو 156848 2019-11
شاخص اقتصادی مقدم 2.2 2019-10
سرعت اینترنت 11846 2017-03
آدرس های IP 19163474 2017-03
ورشکستگی 3088 2019-06
تولید سیمان 5.46 2019-10
شاخص رقابتی 66.74 2019-12
رتبه رقابتی 43 2019-12
پی ام آی مرکب 52.9 2019-11
سود شرکت سهامی 11689 2019-09
شاخص فساد مالی 28 2018-12
رتبه فساد مالی 138 2018-12
آسانی کسب و کار 28 2019-12
استخراج معدن 0.9 2019-10
تولید فولاد 5950 2019-10
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -13 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.2 2019-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.6 2019-10
هزینه های مصرف کننده 11904 2019-06
تسهیلات اعتباری خریدار 17011405 2019-09
اعتبار بخش خصوصی 46353271 2019-09
نرخ وام بانکی 8.28 2019-09
قیمت گازوئیل 0.72 2019-11
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 18.1 2019-06
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 6.3 2018-12
میزان ساخت و ساز 1 2019-10
نرخ مالکیت مسکن 87.3 2016-12
خانه های مسکونی نوساز 6.5 2019-10


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: روسیه - شاخص های اقتصادی.