بازارها گذشته مرجع
پول 77 2021-04
بازار سهام 3552 2021-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.14 2021-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.5 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.8 2020-12
نرخ بیکاری 5.4 2021-03
نرخ تورم 5.79 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.66 2021-03
نرخ بهره 4.5 2021-03
موازنه تجاری 8315 2021-02
حساب جاری 16800 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.9 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 14.6 2019-12
بودجه دولت 1.8 2019-12
اطمینان کسب و کار -0.3 2021-03
شاخص PMI تولید 51.1 2021-03
شاخص PMI خدمات 55.8 2021-03
ضریب اطمینان مصرف کننده -21 2021-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 9.2 2021-03
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 2020-12
موارد کروناویروس 4718854 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 106307 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 4333598 2021-04

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.5 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.8 2020-12
تولید ناخالص داخلی 1700 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 24996 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7225 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 12012 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27044 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 952 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1913 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 3276 2020-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 1836 2020-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1661 2020-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1339 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 633 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.4 2021-03
افراد شاغل 70.8 2021-02
افراد بیکار 4.1 2021-03
نرخ اشتغال 58.6 2021-02
نرخ مشارکت نیروی کار 62.1 2021-02
بهره وری 2 2019-12
دستمزد 49516 2021-01
حداقل دستمزد 12792 2021-01
رشد دستمزد 2 2021-02
دستمزد در تولید 46376 2021-01
جمعیت 147 2020-12
سن بازنشستگی زنان 55.5 2019-12
سن بازنشستگی مردان 60.5 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 5.79 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.66 2021-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 635 2021-03
قیمت مصرف کننده اصلی 101 2021-03
اندازه اصل تورم 5.38 2021-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 124 2020-12
قیمت تولید 222 2021-03
تغییر قیمت تولید کننده 16 2021-03
تورم مواد غذایی 7.58 2021-03

سلامتی گذشته مرجع
Coronavirus Vaccination Rate 11.13 2021-04
Coronavirus Vaccination Total 16237319 2021-04
موارد کروناویروس 4718854 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 106307 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 4333598 2021-04
تختخوابهای ICU 641 2013-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.5 2021-03
نرخ بهره بین بانکی 4.9 2021-04
عرضه پول M0 12538 2021-02
عرضه پول M1 32158 2021-02
عرضه پول M2 58178 2021-02
ترازنامه بانک مرکزی 49500246 2021-02
ذخایر ارزی 573322 2021-03
وام به بخش خصوصی 34008301 2021-01
نرخ بهره سپرده 3.21 2021-02
نسبت ذخیره نقدی 8 2021-03

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 8315 2021-02
حساب جاری 16800 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.9 2019-12
صادرات 29268 2021-02
واردات 20953 2021-02
بدهی خارجی 459 2021-03
گردش سرمایه 6012 2020-12
ذخایر طلا 2299 2020-12
تولید نفت خام 9655 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3886 2020-12
صادرات نفت 20200 2021-03
حواله 714 2020-12
شاخص تروریسم 4.54 2019-12
فروش اسلحه 3203 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 14.6 2019-12
بودجه دولت 1.8 2019-12
ارزش بودجه دولت 205 2021-03
هزینه های دولت 4409 2020-12
درآمدهای دولت 5077663 2021-02
بدهی های دولت 16945 2020-12
هزینه های مالی 5757871 2021-02
ارزیابی اعتبار 55 2021-04
مخارج نظامی 64144 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 30 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -0.3 2021-03
شاخص PMI تولید 51.1 2021-03
شاخص PMI خدمات 55.8 2021-03
تولید صنعتی 1.1 2021-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) 12.2 2021-03
تولید صنعتی 4.2 2021-03
استفاده از ظرفیت 61 2021-03
تغییرات موجودی انبار -202 2020-12
تولید خودرو 128 2020-12
ثبت خودرو 148676 2021-03
مجموع فروش خودرو 148676 2021-03
شاخص اقتصادی مقدم 0.5 2021-03
سرعت اینترنت 11846 2017-03
آدرس های IP 19163474 2017-03
ورشکستگی 2467 2020-12
تولید سیمان 3.31 2020-12
شاخص رقابتی 66.74 2019-12
رتبه رقابتی 43 2019-12
پی ام آی مرکب 54.6 2021-03
سود شرکت سهامی 1359 2021-01
شاخص فساد مالی 30 2020-12
رتبه فساد مالی 129 2020-12
آسانی کسب و کار 28 2019-12
استخراج معدن -5.6 2021-03
تولید فولاد 5700 2021-02

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -21 2021-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 9.2 2021-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی -3.4 2021-03
هزینه های مصرف کننده 12722 2020-12
تسهیلات اعتباری خریدار 20430479 2021-01
اعتبار بخش خصوصی 54438780 2021-01
نرخ وام بانکی 5.89 2021-02
قیمت گازوئیل 0.64 2021-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 21.2 2020-09

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 8 2019-12
میزان ساخت و ساز 0 2021-02
نرخ مالکیت مسکن 89 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 5.5 2021-02


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: روسیه - شاخص های اقتصادی.