بازارها گذشته مرجع
پول 76.39 2020-04
بازار سهام 2594 2020-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.82 2020-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.1 2019-12
نرخ بیکاری 4.6 2020-02
نرخ تورم 2.3 2020-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2020-02
نرخ بهره 6 2020-03
موازنه تجاری 12484 2020-01
حساب جاری 16300 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 14.6 2018-12
بودجه دولت 1.8 2019-12
اطمینان کسب و کار -2 2020-03
شاخص PMI تولید 47.5 2020-03
شاخص PMI خدمات 37.1 2020-03
ضریب اطمینان مصرف کننده -11 2020-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -24.5 2020-01
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 2020-12
موارد کروناویروس 6343 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 47 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 406 2020-04

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.1 2019-12
تولید ناخالص داخلی 1750 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 25155 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7321 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 11729 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27147 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 954 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1914 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 3079 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 2062 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1613 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1440 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 641 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.6 2020-02
افراد شاغل 71.1 2020-02
افراد بیکار 3.43 2020-02
نرخ اشتغال 58.9 2020-02
نرخ مشارکت نیروی کار 62.7 2019-12
بهره وری 2.3 2018-12
پیشنهادات شغلی 1651014 2019-11
دستمزد 46674 2020-01
حداقل دستمزد 12130 2020-01
رشد دستمزد 6.5 2020-01
دستمزد در تولید 43243 2019-11
جمعیت 147 2019-12
سن بازنشستگی زنان 55.5 2019-12
سن بازنشستگی مردان 60.5 2019-12
هزینه زندگی خانواده 23700 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 14500 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 48300 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 19900 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.3 2020-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2020-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 596 2020-02
قیمت مصرف کننده اصلی 100 2020-02
اندازه اصل تورم 2.4 2020-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 119 2019-12
قیمت تولید 662 2020-02
تغییر قیمت تولید کننده -1.2 2020-02
تورم مواد غذایی 1.8 2020-02

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 6 2020-03
نرخ بهره بین بانکی 6.35 2019-12
عرضه پول M0 9671 2020-02
عرضه پول M1 24024 2020-02
عرضه پول M2 51314 2020-02
ترازنامه بانک مرکزی 2505 2020-04
ذخایر ارزی 570381 2020-02
وام به بخش خصوصی 29492307 2020-01
نرخ بهره سپرده 4.56 2020-01
نسبت ذخیره نقدی 8 2019-11

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 12484 2020-01
حساب جاری 16300 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7 2018-12
صادرات 29525 2020-01
واردات 17041 2020-01
بدهی خارجی 482 2019-12
گردش سرمایه 10370 2019-12
ذخایر طلا 2242 2019-12
تولید نفت خام 10871 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 8977 2019-09
حواله 507 2019-09
شاخص تروریسم 4.9 2018-12
فروش اسلحه 6409 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 14.6 2018-12
بودجه دولت 1.8 2019-12
ارزش بودجه دولت -272 2020-02
هزینه های دولت 4227 2019-12
درآمدهای دولت 2590166 2020-01
بدهی های دولت 12565 2019-12
هزینه های مالی 2222352 2020-01
ارزیابی اعتبار 55 2020-04
مخارج نظامی 64193 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 30 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -2 2020-03
شاخص PMI تولید 47.5 2020-03
شاخص PMI خدمات 37.1 2020-03
تولید صنعتی 3.3 2020-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.6 2020-02
تولید صنعتی 5 2020-02
استفاده از ظرفیت 63 2020-03
تغییرات موجودی انبار -615 2019-12
تولید خودرو 94.1 2020-01
ثبت خودرو 119073 2020-02
مجموع فروش خودرو 119073 2020-02
شاخص اقتصادی مقدم 2.9 2020-02
سرعت اینترنت 11846 2017-03
آدرس های IP 19163474 2017-03
ورشکستگی 2971 2019-09
تولید سیمان 2.47 2020-01
شاخص رقابتی 66.74 2019-12
رتبه رقابتی 43 2019-12
پی ام آی مرکب 39.5 2020-03
سود شرکت سهامی 1239 2020-01
شاخص فساد مالی 28 2019-12
رتبه فساد مالی 137 2019-12
آسانی کسب و کار 28 2019-12
استخراج معدن 2.3 2020-02
تولید فولاد 5615 2020-02

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -11 2020-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -24.5 2020-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.7 2020-02
هزینه های مصرف کننده 13378 2019-12
تسهیلات اعتباری خریدار 17704535 2020-01
اعتبار بخش خصوصی 47196842 2020-01
نرخ وام بانکی 7.42 2020-01
قیمت گازوئیل 0.58 2020-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 18.8 2019-09

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 6.3 2018-12
میزان ساخت و ساز 2.3 2020-02
نرخ مالکیت مسکن 89 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 4.6 2020-02

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 6343 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 47 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 406 2020-04
ICU Beds 641 2013-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: روسیه - شاخص های اقتصادی.