گذشته قبلی
پول 57.85 55.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.8 3.2 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.5 5 در صد
نرخ بیکاری 4.1 4.1 در صد
نرخ تورم 17.8 16.7 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 1.6 7.6 در صد
نرخ بهره 14 17 در صد
موازنه تجاری 21173 26720 USD - میلیون
حساب جاری 58200 46563 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.8 2.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.2 17.7 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت 0.8 -4 درصد از تولید ناخالص داخلی
اطمینان کسب و کار -2 -2 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 48.2 44.1 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 44.5 38.1 امتیاز
ضریب اطمینان مصرف کننده -21 -23 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 5.8 -0.1 در صد
نرخ مالیات شرکت 20 20 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 13 در صد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 4.1 4.1 در صد
افراد شاغل 71.4 71.7 میلیون
افراد بیکار 3.1 3.1 میلیون
نرخ اشتغال 59.4 59.6 در صد
نرخ مشارکت نیروی کار 62.7 62.4 در صد
بهره وری -0.4 2.6 در صد
دستمزد 57344 55717 RUB / ماه
حداقل دستمزد 13890 12792 RUB / ماه
رشد دستمزد 2.6 1.9 در صد
دستمزد در تولید 53095 53223 RUB / ماه
جمعیت 146 146 میلیون
سن بازنشستگی زنان 56.5 56.5
سن بازنشستگی مردان 61.5 61.5
گذشته قبلی
نرخ تورم 17.8 16.7 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 1.6 7.6 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 752 740 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی 102 109 امتیاز
اندازه اصل تورم 20.37 18.69 در صد
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 147 143 امتیاز
قیمت تولید 282 267 امتیاز
تغییر قیمت تولید کننده 31.5 26.7 در صد
تورم مواد غذایی 20.48 17.99 در صد
تورم قیمت تولید کننده (ماهانه) 6.3 5.9 در صد
انتظارات تورم 11.5 12.5 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 114 114 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 166701737 166676353 دوزها
موارد کروناویروس 18301393 18297608 افراد
مرگ و میر کروناویروس 378516 378426 افراد
تختخوابهای ICU 641 661 به ازای هر 1000 نفر
گذشته قبلی
نرخ بهره 14 17 در صد
نرخ بهره بین بانکی 15.31 15.31 در صد
عرضه پول M0 13834 13913 RUB - میلیارد
عرضه پول M1 34873 37248 RUB - میلیارد
عرضه پول M2 68204 66660 RUB - میلیارد
ترازنامه بانک مرکزی 59688863 66831247 RUB - میلیون
ذخایر ارزی خارجی 593052 606409 USD - میلیون
وام به بخش خصوصی 39702093 39528091 RUB - میلیون
نرخ بهره سپرده 6.37 5.08 در صد
نسبت ذخیره نقدی 2 2 در صد
گذشته قبلی
موازنه تجاری 21173 26720 USD - میلیون
حساب جاری 58200 46563 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.8 2.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 45927 57396 USD - میلیون
واردات 24754 30676 USD - میلیون
بدهی خارجی 454 478 USD - میلیارد
گردش سرمایه 58000 48221 USD - میلیون
ذخایر طلا 2302 2302 تن
تولید نفت خام 10598 10499 BBL/D/1K
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 12433 16046 USD - میلیون
صادرات نفت 32300 29100 USD - میلیون
حواله 610 600 USD - میلیون
شاخص تروریسم 4.54 4.9
فروش اسلحه 3203 5226 SIPRI - TIV - میلیون
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.2 17.7 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت 0.8 -4 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت 413 256 RUB - میلیارد
هزینه های دولت 4370 4340 RUB - میلیارد
درآمدهای دولت 7154783 3428550 RUB - میلیون
بدهی های دولت 15874 15876 RUB - میلیارد
هزینه های مالی 6206782 2518016 RUB - میلیون
ارزیابی اعتبار 14
مخارج نظامی 66838 65201 USD - میلیون
گذشته قبلی
اطمینان کسب و کار -2 -2 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 48.2 44.1 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 44.5 38.1 امتیاز
تولید صنعتی 3 6.3 در صد
تولیدات صنعتی (ماهانه) 9.9 -3 در صد
تولید صنعتی -0.3 6.9 در صد
میزان استفاده ازظرفیت تولید 61 61 در صد
تغییرات موجودی انبار -154 1657 RUB - میلیارد
ثبت خودرو 32706 55129
مجموع فروش خودرو 32706 55129 واحد
سرعت اینترنت 11846 11607 KBps
آدرس های IP 19163474 19200437 IP
ورشکستگی 2831 2462 بانک اطلاعات شرکتها
شاخص رقابتی 66.74 65.62 امتیاز
رتبه رقابتی 43 43
پی ام آی مرکب 44.4 37.7 امتیاز
سود شرکت سهامی 5114 3002 RUB - میلیارد
شاخص فساد مالی 29 30 امتیاز
رتبه فساد مالی 136 129
آسانی کسب و کار 28 31
استخراج معدن 7.8 8.7 در صد
تولید فولاد 6600 5800 هزار تن
گذشته قبلی
ضریب اطمینان مصرف کننده -21 -23 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 5.8 -0.1 در صد
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 2.2 5.7 در صد
هزینه های مصرف کننده 13796 13266 RUB - میلیارد
تسهیلات اعتباری خریدار 25011345 24603196 RUB - میلیون
اعتبار بخش خصوصی 64713438 64131287 RUB - میلیون
نرخ وام بانکی 9.07 8.5 در صد
قیمت گازوئیل 0.69 0.54 USD / لیتر
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 22 21.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
گذشته قبلی
شاخص مسکن 23.33 17.2 در صد
میزان ساخت و ساز 5.9 5 در صد
نرخ مالکیت مسکن 89 88.6 در صد
خانه های مسکونی نوساز 8.9 10 میلیون ها - مربع - متر


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: روسیه - شاخص های اقتصادی.