18/09/2020 واقعی قبلی
10:30 AM
RU
تصمیم نرخ بهره 4.25% 4.25%
12:00 PM
RU
CBR Press Conference
02:00 PM
RU
تغییرات سالیانه خرده فروشی AUG -2.7% -1.9% ®
04:00 PM
RU
نرخ بیکاری AUG 6.4% 6.3%
04:00 PM
RU
رشد دستمزد واقعی (سالانه) JUL 2.3% 0.6%
04:15 PM
RU
تولید ناخالص داخلی تغییرات سالیانه AUG -4.3% -4.6% ®
25/09/2020 واقعی قبلی
01:00 PM
RU
اطمینان کسب و کار SEP -5
01:00 PM
RU
سود شرکت سهامی JUL RUB4.3T
30/09/2020 واقعی قبلی
01:00 PM
RU
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 AUG 15.5%
01/10/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
RU
پی ام آی توليد Markit SEP 51.1
05/10/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
RU
پی ام آی خدمات Markit SEP 58.2
01:00 PM
RU
نرخ تورم (سالانه) SEP 3.6%
01:00 PM
RU
نرخ تورم (ماهانه) SEP 0%
01:00 PM
RU
ضریب اطمینان مصرف کننده Q3 -30
07/10/2020 واقعی قبلی
01:00 PM
RU
ذخایر ارزی SEP $594.4B
09/10/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
RU
فروش خودرو (سالانه) SEP -0.5%
12/10/2020 واقعی قبلی
01:00 PM
RU
موازنه تجاری AUG $4.253B
01:00 PM
RU
حساب جاری Q3 $0.6B
16/10/2020 واقعی قبلی
01:00 PM
RU
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی SEP -7.2%
04:00 PM
RU
تغییرات ماهیانه PPI SEP 1%
04:00 PM
RU
PPI (سالانه) SEP -0.8%


روسیه - تقویم - شاخص های اقتصادی

روسیه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.