27/11/2020 واقعی قبلی
04:00 PM
RU
اطمینان کسب و کار NOV -5
04:00 PM
RU
سود شرکت سهامی SEP RUB6.5T
30/11/2020 واقعی قبلی
01:00 PM
RU
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 OCT 16.1%
01/12/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
RU
پی ام آی توليد Markit NOV 46.9
03/12/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
RU
پی ام آی خدمات Markit NOV 46.9
04/12/2020 واقعی قبلی
04:00 PM
RU
نرخ تورم (سالانه) NOV 4%
04:00 PM
RU
نرخ تورم (ماهانه) NOV 0.4%
07/12/2020 واقعی قبلی
01:00 PM
RU
ذخایر ارزی NOV $582.8B
10/12/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
RU
فروش خودرو (سالانه) NOV 7%
11/12/2020 واقعی قبلی
01:00 PM
RU
موازنه تجاری OCT $10.052B
04:00 PM
RU
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q3 -8%
16/12/2020 واقعی قبلی
04:00 PM
RU
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی NOV -5.9%
17/12/2020 واقعی قبلی
04:00 PM
RU
تغییرات ماهیانه PPI NOV 0.3%
04:00 PM
RU
PPI (سالانه) NOV 0.7%
18/12/2020 واقعی قبلی
10:30 AM
RU
تصمیم نرخ بهره 4.25%
12:00 PM
RU
CBR Press Conference
04:00 PM
RU
نرخ بیکاری NOV
04:00 PM
RU
رشد دستمزد واقعی (سالانه) OCT 2.2%
04:00 PM
RU
تغییرات سالیانه خرده فروشی NOV -2.4%
06:00 PM
RU
تولید ناخالص داخلی تغییرات سالیانه NOV -4.7%


روسیه - تقویم - شاخص های اقتصادی

روسیه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.