22/07/2021 واقعی قبلی
04:00 PM
RU
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JUN 10.4% 12.3% ®
23/07/2021 واقعی قبلی
10:30 AM
RU
تصمیم نرخ بهره 6.5% 5.5%
12:00 PM
RU
کنفرانس مطبوعاتی CBR
04:00 PM
RU
اطمینان کسب و کار JUL 0.7 0.0
26/07/2021 واقعی قبلی
04:00 PM
RU
سود شرکت سهامی MAY RUB7.28T
28/07/2021 واقعی قبلی
04:00 PM
RU
نرخ بیکاری JUN 4.9%
04:00 PM
RU
رشد دستمزد واقعی (سالانه) MAY 7.8%
04:00 PM
RU
تغییرات سالیانه خرده فروشی JUN 27.2%
06:00 PM
RU
تولید ناخالص داخلی تغییرات سالیانه JUN 10.9%
30/07/2021 واقعی قبلی
01:00 PM
RU
M2 تغییرات سالیانه عرضه پول JUN 11.5%
02/08/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
RU
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید مارکیت JUL 49.2
12:00 PM
RU
گزارش سیاست های پولی
04/08/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
RU
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) مرکب مارکیت JUL 55.0
06:00 AM
RU
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات مارکیت JUL 56.5
05/08/2021 واقعی قبلی
04:00 PM
RU
نرخ تورم (سالانه) JUL 6.5%
04:00 PM
RU
نرخ تورم (ماهانه) JUL 0.7%
06/08/2021 واقعی قبلی
10:15 AM
RU
فروش خودرو (سالانه) JUL 28.7%
01:00 PM
RU
ذخایر ارزی خارجی JUL $591B
11/08/2021 واقعی قبلی
01:00 PM
RU
موازنه تجاری JUN $10.206B
04:00 PM
RU
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی Q2 -0.7%
17/08/2021 واقعی قبلی
04:00 PM
RU
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JUL
18/08/2021 واقعی قبلی
04:00 PM
RU
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت تولید کننده JUL 2.9%
04:00 PM
RU
تغییرات سالیانه شاخص قیمت تولید کننده JUL 31.1%


روسیه - تقویم - شاخص های اقتصادی

روسیه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.