11/10/2019 واقعی قبلی
01:00 PM
RU
موازنه تجاری AUG $12.01B $10.79B ®
01:00 PM
RU
حساب جاری Q3 $12.9B $10.6B ®
16/10/2019 واقعی قبلی
01:00 PM
RU
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی SEP 2.9%
17/10/2019 واقعی قبلی
01:00 PM
RU
نرخ بیکاری SEP 4.3%
01:00 PM
RU
رشد دستمزد واقعی (سالانه) SEP 3%
01:00 PM
RU
تغییرات ماهیانه PPI SEP -0.6%
01:00 PM
RU
PPI (سالانه) SEP 0.3%
01:00 PM
RU
تغییرات سالیانه خرده فروشی SEP 0.8%
18/10/2019 واقعی قبلی
02:00 PM
RU
تولید ناخالص داخلی تغییرات سالیانه SEP 1.6%
24/10/2019 واقعی قبلی
RU
Russia-Africa Summit
25/10/2019 واقعی قبلی
10:30 AM
RU
تصمیم نرخ بهره 7%
01:00 PM
RU
اطمینان کسب و کار OCT -2
01:00 PM
RU
سود شرکت سهامی AUG RUB9.1T
31/10/2019 واقعی قبلی
01:00 PM
RU
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 SEP 7.2%
01/11/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
RU
پی ام آی توليد Markit OCT 46.3
06/11/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
RU
پی ام آی خدمات Markit OCT 53.6
01:00 PM
RU
نرخ تورم (سالانه) OCT 4%
01:00 PM
RU
نرخ تورم (ماهانه) OCT -0.2%
08/11/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
RU
فروش خودرو (سالانه) OCT -0.2%
01:00 PM
RU
ذخایر ارزی OCT $530.9B


روسیه - تقویم - شاخص های اقتصادی

روسیه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.