03/03/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
RU
پی ام آی خدمات Markit FEB 52.2 52.7
05/03/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
RU
فروش خودرو (سالانه) FEB 0.8% -4.2%
01:00 PM
RU
ذخایر ارزی FEB $586.3B $590.7B
04:00 PM
RU
نرخ تورم (سالانه) FEB 5.7% 5.2%
04:00 PM
RU
نرخ تورم (ماهانه) FEB 0.8% 0.7%
04:00 PM
RU
سود شرکت سهامی DEC RUB12.4T RUB10.3T
12/03/2021 واقعی قبلی
01:00 PM
RU
موازنه تجاری JAN $10.556B
16/03/2021 واقعی قبلی
04:00 PM
RU
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی FEB -2.5%
17/03/2021 واقعی قبلی
04:00 PM
RU
تغییرات ماهیانه PPI FEB 3.5%
04:00 PM
RU
PPI (سالانه) FEB 6.7%
19/03/2021 واقعی قبلی
10:30 AM
RU
تصمیم نرخ بهره 4.25%
12:00 PM
RU
CBR Press Conference
04:00 PM
RU
نرخ بیکاری FEB 5.8%
04:00 PM
RU
رشد دستمزد واقعی (سالانه) JAN 4.6%
04:00 PM
RU
تغییرات سالیانه خرده فروشی FEB -0.1%
06:00 PM
RU
تولید ناخالص داخلی تغییرات سالیانه FEB -2.4%
26/03/2021 واقعی قبلی
04:00 PM
RU
اطمینان کسب و کار MAR
04:00 PM
RU
سود شرکت سهامی JAN RUB12.4T
31/03/2021 واقعی قبلی
01:00 PM
RU
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 FEB 13.8%


روسیه - تقویم - شاخص های اقتصادی

روسیه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.