27/03/2020 واقعی قبلی
01:40 PM
RU
اطمینان کسب و کار MAR -2 -2
01:40 PM
RU
سود شرکت سهامی JAN RUB1.2T RUB15.8T
30/03/2020 واقعی قبلی
12:00 PM
RU
Monetary Policy Report
31/03/2020 واقعی قبلی
01:00 PM
RU
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 FEB 10.7%
01/04/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
RU
پی ام آی توليد Markit MAR 48.2
01:00 PM
RU
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q4 1.7%
03/04/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
RU
پی ام آی خدمات Markit MAR 52
01:00 PM
RU
ضریب اطمینان مصرف کننده Q1 -13
06/04/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
RU
فروش خودرو (سالانه) MAR -2.2%
01:00 PM
RU
نرخ تورم (سالانه) MAR 2.3%
01:00 PM
RU
نرخ تورم (ماهانه) MAR 0.3%
07/04/2020 واقعی قبلی
01:00 PM
RU
ذخایر ارزی MAR $570.4B
09/04/2020 واقعی قبلی
01:00 PM
RU
حساب جاری Q1 $16.3B
10/04/2020 واقعی قبلی
01:00 PM
RU
موازنه تجاری FEB $12.48B
15/04/2020 واقعی قبلی
01:00 PM
RU
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAR 3.3%
16/04/2020 واقعی قبلی
01:00 PM
RU
تغییرات ماهیانه PPI MAR -0.5%
01:00 PM
RU
PPI (سالانه) MAR -1.2%
20/04/2020 واقعی قبلی
01:00 PM
RU
نرخ بیکاری MAR 4.6%
01:00 PM
RU
رشد دستمزد واقعی (سالانه) FEB 6.5%
01:00 PM
RU
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAR 4.7%
03:00 PM
RU
تولید ناخالص داخلی تغییرات سالیانه MAR 2.9%


روسیه - تقویم - شاخص های اقتصادی

روسیه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.