16/11/2018 واقعی قبلی توافق
01:00 PM
RU
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی OCT 3.7% 2.1%
20/11/2018 واقعی قبلی توافق
01:00 PM
RU
تغییرات ماهیانه PPI OCT 1.3%
01:00 PM
RU
PPI (سالانه) OCT 14.4%
01:00 PM
RU
تغییرات سالیانه خرده فروشی OCT 2.3%
01:00 PM
RU
نرخ بیکاری OCT 4.5%
01:00 PM
RU
رشد دستمزد واقعی (سالانه) OCT 7.2%
26/11/2018 واقعی قبلی توافق
11:00 AM
RU
تولید ناخالص داخلی تغییرات سالیانه OCT 1.1%
27/11/2018 واقعی قبلی توافق
01:00 PM
RU
اطمینان کسب و کار NOV -5
01:00 PM
RU
سود شرکت سهامی SEP RUB8.6T
30/11/2018 واقعی قبلی توافق
01:00 PM
RU
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 OCT 11.8%
03/12/2018 واقعی قبلی توافق
06:00 AM
RU
پی ام آی توليد Markit NOV 51.3
05/12/2018 واقعی قبلی توافق
06:00 AM
RU
پی ام آی خدمات Markit NOV 56.9
06/12/2018 واقعی قبلی توافق
01:00 PM
RU
نرخ تورم (سالانه) NOV 3.5%
01:00 PM
RU
نرخ تورم (ماهانه) NOV
07/12/2018 واقعی قبلی توافق
01:00 PM
RU
ذخایر ارزی NOV $459.6B
10/12/2018 واقعی قبلی توافق
11:00 AM
RU
فروش خودرو (سالانه) NOV 8.0%
12/12/2018 واقعی قبلی توافق
01:00 PM
RU
موازنه تجاری OCT $18.49B
01:00 PM
RU
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q3 1.9%


روسیه - تقویم - شاخص های اقتصادی

روسیه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.