بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 76.11 76.62 77.12 77.63 78.15 79.18
بازار سهام 2816.70 2750 2697 2646 2595 2494
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.99 6.04 6.08 6.13 6.18 6.27

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 1 0.3 0.5 0.6 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.00 -2.2 1.1 7.5 3.6 3
نرخ بیکاری 6.30 6.2 6.3 6 6.7 5.5
نرخ تورم 3.70 3.9 3.6 3.3 3.4 3.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4
نرخ بهره 4.25 4 4 4 4.25 4.5
موازنه تجاری 3718.00 19900 19900 10100 12700 18600
حساب جاری 2500.00 8900 22300 14500 11400 13500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.90 2 1.5 1.5 1.5 1.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 12.20 17.2 18.5 18.5 18.5 18.5
بودجه دولت 1.80 -5.2 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7
اطمینان کسب و کار -5.00 -7 -3 -2 -2 -5
شاخص PMI تولید 48.90 50.7 51 53.5 52.5 51
شاخص PMI خدمات 53.70 56.5 55.7 54 53 52.3
ضریب اطمینان مصرف کننده -22.00 -14 -9 -10 -10 -9
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 8.20 15.5 7 1.8 1.8 18
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 13.00 13 13 13 13 13

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 6.30 6.2 6.3 6 6.7 5.5
افراد شاغل 70.50 70.5 70.9 71.1 71.4 71.6
افراد بیکار 4.78 3.96 3.96 3.96 3.96 3.96
نرخ اشتغال 58.30 60.4 60.4 60.4 60.4 60.7
نرخ مشارکت نیروی کار 61.70 61.5 61.8 62.1 62.5 62.7
بهره وری 2.80 -4.5 1.7 1.7 1.7 1.7
دستمزد 47649.00 63173 51559 52957 50691 64436
دستمزد در تولید 45925.00 51506 47089 46660 46706 52536
رشد دستمزد 0.10 1.5 1.2 1.6 1.7 2
حداقل دستمزد 12130.00 12130 12900 12900 12900 12900
جمعیت 146.80 147 147 147 147 147
سن بازنشستگی زنان 55.50 56 56 56 56 56.5
سن بازنشستگی مردان 60.50 61 61 61 61 61.5

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 3.70 3.9 3.6 3.3 3.4 3.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 609.40 615 622 628 630 637
قیمت مصرف کننده اصلی 100.30 100 100 100 100 100
اندازه اصل تورم 3.27 3.8 3.8 3.8 3.8 4
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 116.00 123 128 120 120 127
قیمت تولید 662.70 742 673 638 672 757
تغییر قیمت تولید کننده 0.00 -2 3 2 2 3
تورم مواد غذایی 4.90 4.5 4.5 4.5 4.5 5.5

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 4.25 4 4 4 4.25 4.5
نرخ بهره بین بانکی 4.60 8.48 4.02 4.02 4.02 8.48
عرضه پول M2 55294.00 49200 49200 49200 49200 49800
ذخایر ارزی 583426.00 544300 544300 544300 544300 565000
ترازنامه بانک مرکزی 49994110.00 51441000 51958000 52123000 52223000 52257000
وام به بخش خصوصی 32003133.00 29421346 29088235 31182184 33729248 29960882
نرخ بهره سپرده 3.24 5.85 3.26 3.26 3.26 5.85
نسبت ذخیره نقدی 8.00 8 8 8 8 8

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری 3718.00 19900 19900 10100 12700 18600
حساب جاری 2500.00 8900 22300 14500 11400 13500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.90 2 1.5 1.5 1.5 1.5
واردات 19545.00 23100 20900 19300 20500 23900
صادرات 23263.00 30000 31000 32000 35000 37000
گردش سرمایه 676.49 14200 14200 14200 14200 14200
ذخایر طلا 2299.90 2465 2465 2465 2465 2680
تولید نفت خام 8925.00 11000 11500 11500 11500 11500
فروش اسلحه 4718.00 8500 8500 8500 8500 8500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -1611.00 -1600 2000 5000 6000 7000

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 12.20 17.2 18.5 18.5 18.5 18.5
بودجه دولت 1.80 -5.2 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7
ارزش بودجه دولت -1777.85 -800 -800 -800 -800 -850
هزینه های دولت 4252.00 4069 4134 4274 4544 4163
درآمدهای دولت 23670774.80 34600000 34600000 34600000 34600000 35800000
هزینه های مالی 25237420.70 38400000 8300000 16000000 25000000 37700000
مخارج نظامی 64193.00 70000 70000 70000 70000 70000


تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
اطمینان کسب و کار -5.00 -7 -3 -2 -2 -5
شاخص PMI تولید 48.90 50.7 51 53.5 52.5 51
شاخص PMI خدمات 53.70 56.5 55.7 54 53 52.3
تولید صنعتی -5.00 -2 3.5 10.5 2.5 3.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.00 4.2 4.2 4.2 4.2 3.8
تولید صنعتی -4.10 2.9 2.9 2.9 2.9 3.2
استفاده از ظرفیت 62.00 58 60 61 62 63
تغییرات موجودی انبار 1113.00 -520 -520 -520 -520 -440
تولید خودرو 82.40 105 120 135 125 130
ثبت خودرو 154409.00 178000 178000 178000 178000 185000
شاخص اقتصادی مقدم -3.30 2 2 2 2 2.3
استخراج معدن -11.80 4.2 4.2 4.2 4.2 3.4
پی ام آی مرکب 53.70 56.1 55 54 52 53.2
ورشکستگی 2538.00 3090 3090 3090 3090 3120
سود شرکت سهامی 5370.20 7900 2600 5800 10350 14000

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده -22.00 -14 -9 -10 -10 -9
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 8.20 15.5 7 1.8 1.8 18
تغییرات سالیانه خرده فروشی -3.00 -1.9 2.5 5.8 4.5 4.2
هزینه های مصرف کننده 9411.10 12675 13084 11989 12748 12967
تسهیلات اعتباری خریدار 18584205.00 15312769 17181669 18404371 19473127 15664963
نرخ وام بانکی 6.15 8.98 6.13 6.13 6.13 8.98
قیمت گازوئیل 0.59 0.61 0.61 0.57 0.55 0.58

مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
شاخص مسکن 8.00 4.2 4.2 4.2 4.2 3.6
میزان ساخت و ساز -0.60 -3.8 -1 -1 2.8 3.5
خانه های مسکونی نوساز 7.30 20.1 20.1 20.1 20.1 22.4
نرخ مالکیت مسکن 89.00 86 85.5 85.5 85.5 85.5


روسیه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.